D JUL NGA-668

Transkript

D JUL NGA-668
'
ij PoTYRZENÍ o pŮvoou
-:*
#\
- PEDIGREE CERTIFICATE
svAZ CHovATELŮ HolŠrÝNSKÉHo SKoTU ČR,o.'.
13
v
Ó
$!
-_l@;il;a
DANSIRE JORDAN JUL
PoP
evid.číslo
238t2014
kÓdovéjméno
čísloušníznrímky
státníregistr
D JUL
DK 0062s7701953
NGA-668
PK
číslo
PHA
15822
chovatel DOVOZ SPERMA
tHroo--__-lErorrol
08t14
KDM:
KDD:
KDE:
Hradištkol23.252 09 Hradištko
Holstein Cattle Breeders' Association of the Czech Republic
bÝk jméno
E'.
ffiť#Í**ri#l##Komise20oý379/Es
majitel
VIKINGGENETICS
Fmba
SIH:
I
R76
+874 +,17
+49
+.26
pur,@ffif*,
SB:
KDP:
+52
WWffilWJ
272789
test číslo:
..qÁig$
NGA-170
us 00m02030882
NL 000817118723
DELTANOVALIS
296-089
11.08.1992
RIETHIL SWAMO DELTA JORDAN TV*TL*TY
08/14
I
KDM:
R85
08114
I
KDM:
R88
SIH:
KDD:
KDP:
KDE:
DK 0062s7701s20
PADKAER RTVERLAND RICKA
PH:
+,00 +2 +,19 +17
18.11.1994PHA
4
542 3,4 461
4yt 3,5 428
2014 DK
+22 +,00 +31
max.:
prum.:
PH:
08/14
I
KDM:
R82
30s
305
305
43
43
43
-,37
417
417
4t7
+5
3,3
3,3
3,3
-,ll
320
320
320
+21
KDM: I
E:
NEB-392
-30
+296
Hl
+23 +31 +,15 +22
NL 000791485671
Hl
cA 000005470579
NEB-569
Hl
DE 001015253628
-.01 -2 +.09 +6
DK 003657002368
R93
STARTMORE
25.08.2001PHA
PADKAER BRETTBETTIE
1.lakt.:
PH:
+38 +11 +,4 +4
Hl
RT]DOLPH ET TV*TL
-.36
KDM: CZ 103 R96 101 +1058
+14 +.01 +36
263-157
SIH:
Hl
RRRryA
-306 +,67+41+,25+10
PH:
2006 DE
Nx-918
oilu lus 000002289s48
Hl
RICECREST BRETT.ET *CV*TL
KDM: CZ 107 R99 tZl
13408
4,8 648 3,3 446
3
t2890
4,6 598 3,3
2014 DK
+273
+,00 +58 +,00 +30
prum.:
-423
JANS 82
PH:
ET TV*TL*TY
max.:
2006 NL
NL 00031Ót19721
Hl
04.08.1997
l.lakt.:
Hl
DELTACLEITUSJABOTCV*TL
9680
9680
9680
+888
DE 000342820874
RIYERLAND
Hl
TARGET TV*TL
-.26 -18 -.08 4
+70
DELTAESMERALDA
+40
SWAMOJANS 2
t.lakt.:
R90
NL 000316419187
SIH: 822
NL 000129804189
+1283
CI.]RTMAID EMERALD
KDM: I
TV*TL*TY
431
+472
DK 003657002111
+,A9 +29 +,!6 +29
-,"--i
C
t.'
'q&rj
;)
y
Y Praze, ďne29. srpna2014
Jiff Motyčka
Ťeditel
!{.
t(
?:,
.n:r
-'r'

Podobné dokumenty