Prostor v novém

Transkript

Prostor v novém
Brandýsko-staroboleslavský
číslo 4 ● ročník 2 ● duben 2010
největší výběr
italských specialit
www.novinyprostor.cz
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a okolí
Zápská 300
250 01 Brandýs nad Labem
Distribuci 7200 ks provádí Česká pošta, s. p.
Prostor v novém
Milé čtenářky, milí čtenáři,
počínaje dubnovým číslem
vám přinášíme měsíčník Prostor oblečený v novém kabátě – nebo chcete-li obálce
– a věříme, že vám bude líbit.
Obrázek na titulní stránku
nám, tedy Prostoru, nakreslila teprve desetiletá Kateřina
Hartmannová. O koho jde?
Tato šikovná dívenka vyhrála
soutěž, kterou naše město vypsalo na konci loňského roku,
šlo o kresbu na novoročenku
města Brandýsa nad Labem.
Nejen že nám Kateřina
věnovala svůj výtvor, ale také
se nám v odpovědích na naše
otázky představila. Dozvěděli
jsme se, že maluje a kreslí ráda
a často a vítězný obrázek za ní
do soutěže poslala paní učitelka výtvarné výchovy. Celý rozhovor s ní si můžete přečíst na
str. 11. Ještě v něm mimo jiné
navrhuje další soutěžní akci,
kterou by město mohlo pořádat, a sice soutěž ve zdobení
kraslic. K letošním Velikonocím už se to sice nestihne, ale
co třeba napřesrok… A když
jsme u těch kraslic a zdobení
vajíček, za celou redakci vám
přeji veselou pomlázku!
Velikonoce ve školce
Reportáž
strana 2
let výtvarníků
Veřejná dražba strana 6
www
Kam za kulturou
Kino, koncerty, knihy s trana 10
Cena města
Jezdecké závody Milena Doksanská
strana 12
„Jednou se doufám vrátím na brandýskou loděnici, kde jsem kdysi začínal.“
Z
a dva roky ho bude sledovat
celý národ. Ondřej Synek pojede na olympijské hry do
Londýna veslovat o zlatou medaili, která mu před
dvěma lety v Pekingu unikla jen o
vlásek. Držme mu palce už teď, na
síle a vytrvalosti musí makat každý
den! Rozhovor
s dvoumetrovým sympaťákem a hlavně špičkovým sportovcem královské disciplíny čtěte na str. 4–5.
Královský rodák
Luštěte a vyhrajte
Křížovka o ceny strana 15
aktuálně Na návštěvě
v Mateřské škole Dr. Beneše
Vila v benátském stylu – kamenné zdi, dřevěné stropy
– patřila původně rodině Límanů, kteří o ni přišli po
únorovém převratu roku 1948. Antonín Líman byl
starostou Staré Boleslavi v letech 1880–1900 a 1905–
1909. Po roce 1948 se vila z poloviny stává mateřskou
školou, do roku 1959 ji ještě částečně obývali nájemníci.
Postupně se školka rozšířila do celé vily.
Místo, kde je dětem dobře
Nyní trojtřídní mateřská škola s právní
subjektivitou pro předškolní děti od tří
let s apacitou 79 dětí má devět zaměstnanců: ředitelku, šest učitelek a dvě pomocné síly. Provoz školky platí město,
výplaty zaměstnanců hradí kraj. Náklady
rodičů jsou minimální, 400 korun měsíčně na jedno dítě plus stravování 30 korun
na den. Jako momentálně skoro ve všech
mateřských školách, i zde poptávka převyšuje nabídku.
K rozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci
budovy došlo v letech 1990–1992. Ředitelka školky se snažila o zachování prostředí stylové vily, kterou postoupila rodina Límanů v roce 1993 městu pro účely
mateřské školy. V roce 2008 proběhla
přestavba a byla přistavěna nová část za
účelem navýšení kapacity.
Výhoda budovy spočívá v rodinném
prostředí. Lze využít hernu pro pohybové
aktivity, saunu, výtvarný ateliér, samozřejmostí jsou pobyty v přírodě, vlastivědné
výlety. Velká zahrada je osázena listnatými
i jehličnatými stromy a keři ve stáří sta i více
let a nachází se v ní horolezecká stěna,
loď s žebříky a skluzavkou, vlak, domečky
a trampolína. Došlo i k úpravě pískovišť.
Ředitelka mateřské školy paní Ivana
Osuská, která tuto funkci vykonává od
roku 1982, je žena na svém místě. Práce s
dětmi jí evidentně baví a díky její aktivitě
vila po celá léta jejího působení prochází
úpravami, které vedou k lepšímu využití
prostor pro účely mateřské školy.
Vajíčko a zajíček
Protože jsme Mateřskou školu Dr. Beneše navštívili před Velikonocemi, zajímalo
nás, jak se děti na tyto svátky připravují,
co o nich vědí a jaké u jejich příležitosti
vytvářejí rukodělné výrobky. „Co se týká
křesťanského pohledu na Velikonoce,
musíme s dětmi opatrně, protože díky
Vánocům děti Ježíška milují, ale o Velikonocích mu bylo ublíženo, což se dětem vysvětluje velmi těžko. Takže se spíš
snažíme ukazovat Velikonoce jako posla
jara, tedy že o Velikonocích vzniká nový
život – vajíčko jako základ života, pro
které si přijde zajíček. A také že pomlázka musí být z vrbových prutů, protože
míza ze stromu přejde do sešvihané dívky či ženy, která potom bude zdravější,“
vysvětluje hravý přístup k dětem ředitelka Osuská.
Učitelka Kolářská ohledně dětské tvorby dodává: „Děti vyfukují a malují vajíčka
a vyrábějí různé jiné velikonoční dekorace,
které pak potěší jejich rodiče. Učí se básně
a písničky spojené s příchodem jara. Učíme děti symboly jara, kytičky, mláďátka,
že je silnější sluníčko a větší teplo a všechno se probouzí k životu.“
Děti, co budete dělat o Velikonocích?
Štěpán Novák: „Budu plíst pomlázku pro
maminku a pro známý.“
Anička Zahálková: „Budu hodovat s tátou.“
Deniska: „Budu plácat tatínka a bráchu.“
Adélka Hartmannová: „Budu malovat vajíčka.“
Děti mluví jedno přes druhé, recitují
básničky, které umí opravdu nazpaměť,
a vypadají spokojeně. Ve školce i na zahradě je spousta možností k vyžití, učitelky se jim příkladně věnují, a vůbec
zde panuje radostná atmosféra. Zkrátka
školka jak má být.
Zuzana Vyskočilová
2 • Prostor • duben 2010
rozhovor
Anketa
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, který slavíme pokaždé v trochu jinou dobu.
Letos velikonoční pondělí připadne na
5. dubna, a pomlázka je tu tedy co nevidět. Také naše anketní otázky se točí kolem těchto svátků jara.
1. Jak budete trávit letošní Velikonoce?
2. S Velikonocemi souvisí slovo „paškál“. Víte, čemu se tak říká, co toto
slovo označuje?
Nikola, asistentka, 26 let
1. O velikonocích budu
hlavně odpočívat.
2. Co je paškál, nevím.
Ivana, hostinská, 50 let
1. O Velikonocích budu v práci obsluhovat
hosty.
2. Paškál je nějaký velikonoční zvyk.
Vladimír, majitel restaurace, 49 let
1. Budu v práci, 4. dubna je u nás v restauraci v Sojovicích oblíbená pomlázková
zábava.
2. Co je paškál, nevím.
Honza, nezaměstnaný, 36 let
1. Půjdu s kamarády
na pivo.
2. Nějaký televizní
pořad.
Petr, majitel autoopravny,
42 let
1. Mám spoustu práce
v dílně, takže budu pracovat.
2. Paškál je velikonoční
svíčka.
A co že tedy označuje onen paškál? Jde o velikonoční svíci, která se zapaluje o Velikonocích
na Bílou sobotu od ohně v blízkosti kostela.
Je symbolem Kristova vzkříšení a má specifické zdobení. Rčení „vzít někoho na paškál“
znamená důkladně někoho vyslechnout, přimět
jej, aby vypověděl, jak se věc stala (rčení zřejmě
pochází z toho, že před paškál byli přiváděni
lidé, aby něco pravdivě vypověděli).
inzerce
6SROHþQRVW=$+5$'$35$+$]QiĜHãHQt
SURYDãL]DKUDGXEXGRXFtLVRXþDVQRX
=DKUDG\XPtPHQDYUKQRXWDWDNp
VHSRVWDUDWRNRPSOHWQtUHDOL]DFL
2YDãL]DKUDGXVHEXGHPHUiGL
SUDYLGHOQČVWDUDW
1DEt]tPH
LQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
Y\VRNRXNYDOLWXSURYHGHQt
QDGVWDQGDUGQt]iUXN\
.203/(71Ë(;7(5,e5<67$9%<3/27<'/$ä%<
=È9/$+<269ċ7/(1Ë-(=Ë5.$6%Ë5.<5267/,1
9=5267/e67520<
duben 2010 • Prostor •
3
rozhovor Chlapi chtějí být nejlepší
Ondřej Synek už ani nevnímá, že za vítězství se platí krvavýma rukama a tvrdou dřinou
·
Za pár dní odjíždíte do Anglie, co vás tam čeká?
Jedeme na první letošní závody do Londýna. Jsou to
závody osmiveslic a největší
regata svého druhu na světě.
Závodí v ní čtyři sta padesát
osem, což je skoro čtyři tisíce
závodníků.
·
Anglie je země vodáckému
sportu zaslíbená, mají ho
tam jako univerzitní a národní sport, tam si to určitě užijete, ne?
Přesně tak, je to taková Mekka veslařů, veslování je tam
hodně populární. Kromě
tohoto závodu osmiveslic
pořádají ještě královskou regatu v Henley, kde se jezdí
všechny disciplíny. Celé dva
kilometry jsou břehy plné fanoušků, kteří dělají úžasnou
atmosféru. V roce 2006 jsme
měli v Londýně mistrovství
světa na olympijském kanálu
nedaleko hradu ve Windsoru,
kam každý den přišlo kolem
čtyřiceti tisíc diváků.
Brandýský rodák, stříbrný medailista
z olympiády v Pekingu, několikanásobný držitel
medailí z mistrovství světa i vítěz světového
poháru chce na skifu vyhrávat a to je dobře,
protože my ostatní se můžeme na co těšit.
Ondřej Synek má kromě veslování a sportu vůbec
rád motorky, skupinu Tři sestry, film Kouř, který
zná skoro nazpaměť, pivo, knedlíky s vajíčkem
a spánek. K rozhovoru jsme se sešli na loděnici na
Císařské louce v Praze, kde pravidelně trénuje.
·
Jak v nadcházejícím závodě
vidíte šance na umístění?
Dobrý výsledek bude, když se
umístíme do první desítky, protože startuje spousta silných
posádek, je to hodně prestižní
závod. Úspěch závisí na týmovém duchu a na tom, jak se
vede celku, jednotlivec to neovlivní – když by chtěl jet každý
sám za sebe, tak loď nepojede.
·
Je pro vás náročné přeorientovat se z individuálního skifu na týmovou osmiveslici?
My říkáme, že veslování je jenom jedno. I když po technické stránce to trochu rozdíl je,
protože na skifu držím v rukou
dvě vesla a na osmě jen jedno.
Mám rád obojí, obojí má svoje
pro i proti. Když vyhraje tým,
je to velká radost s kolektivními emocemi. Když vyhrajete
jako jednotlivec na skifu, je to
zase jiný pocit, víte, že jste to
dokázala sama a nikdo vám
nepomáhal. Snažím se to střídat a třeba i v České republice
jezdit i jiné závody než jenom
na skifu, třeba na čtyřveslici.
·
4 • Prostor • duben 2010
Na úspěšnou dráhu jste měl
nakročeno už ve dvojskifu,
na olympiádě v roce 2004
jste skončili pátí. Pak jste přesedlal na skif…
Začalo mě to k němu táhnout
a chtěl jsem ho zkusit. Při tréninku jsem zjišťoval, že mi to
na skifu jde a mohl bych být
rychlý, a tak už jsem u něj zůstal. Skif je ten nejvyšší stupeň, kam se veslař může dostat. Když vám dojde síla na
čtyřce nebo na osmě, ostatní
kolegové vás podpoří. Kdežto
na skifu vás nikdo nezachrání,
když vám dojdou síly, zastavíte se a všichni vás předjedou.
·
Je skif dřina, dřina a zase
jenom dřina, nebo se
mýlím?
(Ondřej mi ukazuje do krve
sedřenou kůži na rukou.) To je
jenom zjara, když po zimě začínáme znovu veslovat. Ruce
si musí zvyknout na vesla, je
potřeba přetrpět tak tři týdny,
pak zmozolnatí a už je to dobré. V zimě jezdíme na trenažéru, kde taháme za madla, ta
se v ruce neotáčejí naplocho
a nakolmo tak jako vesla.
·
Tři týdny přetrpíte, ale tím to
určitě nekončí…
Tréninku je samozřejmě hodně. Veslování je silově vytrvalostní sport, což je náročná
kombinace. Člověk musí dennodenně trénovat, aby neztratil na vytrvalosti, a zároveň být
silný. Přitom nesmíte být hora
svalů, aby se svaly stačily okysličit a zůstala vytrvalost, obojí
se musí skloubit dohromady.
·
Jak vypadá váš tréninkový
týden?
Dvakrát denně chodím veslovat s tím, že za den ujedu
tak třicet kilometrů, jeden
kilometr trvá pět šest minut,
takže na vodě to jsou za den
skoro tři hodiny. Třikrát týdně
mám zhruba dvě hodiny posilovnu a třikrát týdně chodím běhat, za týden naběhám průměrně pětadvacet
až třicet kilometrů; posilovnu
a běh střídám obden. V zimě
hodně běžkujeme, plaveme,
jezdíme na kole a děláme
další doplňkové sporty. Na
loděnici přicházím o půl deváté a jsem tu do čtyř nebo
do půl páté. Chodím sem
vlastně jako do práce. (smích)
Sobotu odpoledne a neděli
máme volno, pokud zrovna
nejsou závody, to je pak volné pondělí.
·
Na vašich stránkách jsem
se dočetla, že působíte
jako sportovní instruktor. Znamená to, že sám
trénujete například malé
děti?
rozhovor
Jako sportovní instruktor je
formulovaná moje pracovní
pozice, protože jsem zaměstnanec Dukly Praha. Jinak jsem
ještě voják z povolání, takže při
slavnostních příležitostech oblékám uniformu.
S dětmi bych v budoucnu
pracovat chtěl. Teď zatím bydlím v Praze, ale říkám si, že až
přestanu veslovat, vrátím se
do Brandýsa, budu zase chodit
na loděnici a věnovat se malým špuntům. Mně se tam dřív
také věnovali, tak bych to rád
nějakým způsobem oplatil.
·
Na brandýskou loděnici vás
ve třinácti letech přivedl váš
bratranec. Dělal jste předtím
jiné sporty?
Asi rok a půl jsem hrál fotbal, ale byl jsem na něj dost
levej, dva měsíce jsem zkoušel atletiku a jednou jsem byl
na džudu – ty kotrmelce mě
teda nebavily vůbec. (smích)
Pak jsem přišel na loděnici
a ta mě chytla.
·
Ale prozradil jste na sebe,
že jste nebyl vyloženě
sportovní typ a trénink
jste zanedbával. Skoro
tomu nemůžu věřit, když
jste dnes na světové špici.
Když ono je možná někdy
chyba rodičů, že ze svých potomků chtějí mít ve čtrnácti
šampiony. Děti pak třeba i vyhrávají kategorie dorostenců
a juniorů, ale tím, jak jsou
hodně vytrénovaní, tak se
v dalším růstu zastaví. Já jsem
to měl obráceně. Na loděnici
jsem chodil spíš za kamarády,
dělali jsme blbosti a pořádně
trénovat jsem začal až v sedmnácti osmnácti letech. Nechci tvrdit, že je špatně začít
brzy s tréninkem, jen by se to
nemělo přehánět a chtít být
rychle přeborník. Myslím, že
je lepší neflákat školu, v klidu
sportovat a po škole si rozmyslet, jestli se sportu chci
věnovat naplno.
V Brandýse jsem byl ještě
průměrný veslař, pak jsem dostal nabídku od Dukly, že sem
můžu přejít do juniorského
týmu. V té době jsem se začal
zlepšovat, získali jsme medaili
na mistrovství světa juniorů.
Veslování mě bavilo čím dál
víc a podřídil jsem mu všechno. Ale školu jsem neflákal,
i když jsem měl určité úlevy.
· Jakou školu jste studoval?
Jsem vyučený zlatník a klenotník a pak jsem si ještě dělal nástavbu. Jednou bych se
chtěl k tomuhle řemeslu vrátit.
Nejsem ten typ, který by si šel
sednout do kanceláře a vyřizoval smlouvy, chci pracovat
rukama. Mamka vlastní v Boleslavi hodinářství a zlatnictví,
máme to v rodině.
·
Po tom zlomu, kdy jste
veslování začal vše podřizovat, jak je to dnes?
Dneska už je to zase trochu
o něčem jiném, o získávání medailí a dokazování si – nevím,
jak bych to řekl – asi chlapskosti. Chlapi chtějí být dobří…
·
… a lepší.
A nejlepší. Zatím jsem nejlepší nebyl, takže motivaci pořád
mám.
·
Několikanásobné vítězství ve světovém poháru
nepočítáte?
To jo, ale top závody jsou mistrovství světa a olympiáda.
Tam mi ten jeden stupínek
chybí. Skif je považovaný za
královskou disciplínu. Jezdí
ho ti největší borci, když vyhrajete na skifu, jste laicky
řečeno nesmrtelná, obzvlášť
když jde o olympiádu.
ať dělá, co ho baví a kde se cítí
dobře, to je nejdůležitější.
·
Vrátíme-li se k vašim tříhodinovým tréninkům na
vodě, na co při nich myslíte, abyste se odreagoval
od toho, že to mnohdy
„bolí“?
Chce to být odreagovaný a soustředěný na trénink, protože
když uděláte chybu, lehce se
vykoupete. Když se pak vrátíte
z vody, můžou na břehu začít
srandičky s klukama, povídáme
si a tak. Samozřejmě že je veslování dřina, která bolí, ale už jsem
si zvykl a nevnímám to tak. Člověk na sebe musí být tvrdý a nesmí se nechat hned zlomit.
·
Stačíte při tréninku vnímat
okolí a dění na břehu?
Určitě ano. Pohyb je sice pořád stejný, ale tím, že někam
jedete, není monotónní. Mění
se příroda, vnímáte lidi na břehu, tramvaje, ruch kolem, to je
příjemné. Na druhou stranu tu
nejsou až tak skvělé podmínky
na trénování, kvůli provozu na
Strakonické ulici a zplodinám.
Nejradši to mám na Slapech,
kde je klídek, údolí, krásná příroda a klidná voda.
·
Prý máte rád pivo, jak jde dohromady s veslováním?
Super
jde
dohromady!
(smích) v životosprávě se nijak neomezuju, víceméně jím
a piju, co chci, kdy chci a jak
chci. Jedno dvě piva si k večeři klidně otevřu, trenér proti
tomu taky nic nenamítá. Jinak
na loď a k tréninku samozřejmě nepatří, to ani nejde, když
chcete být nejlepší.
·
Co vaše záliba v motorkách,
jaký máte model a už jste se
byl letos projet?
Mám Yamahu MT01. Zatím nepřálo počasí, ale už jsem se s ní
byl pomazlit v garáži. (smích)
Těším se, že s ní vyjedu, jen co
se vrátíme z Londýna. Motorka
je skvělé odreagování.
·
Máte ve volném čase náladu
ještě na jiné sporty?
Mám, a baví mě skoro všechny.
Hrajeme fotbal, jednou týdně
chodíme hrát hokej, rád chodím plavat, hraju volejbal.
·
Umíte se vůbec válet, nedělat nic?
Myslíte jako proležet neděli?
Umím, to je moje docela oblíbená činnost. Většinou jsem
z tréninku tak unavený, že někdy v neděli nemám na nic jiného náladu, klidně jsem celý
den zalezlý doma, koukám na
televizi, jím a spím. Jednou za
čas se to takhle sejde.
Milena Doksanská,
foto Pavel Lebeda pro SPORT INVEST
Oficiální stránky
Ondřeje Synka najdete
·
Doporučil byste například
kamarádovi, aby dal svého
potomka na veslování, když
víte, jak tvrdou práci obnáší?
Doporučil bych mu, aby ho
dal na jakýkoliv sport, hlavně
duben 2010 • Prostor •
5
město a lidé Lékarˇ ská poradna
Na dotazy odpovídá MUDr. Pavel Zeman, primář
dětského oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem.
· JNáš osmiletý chlapec pořád trpí · Mám čtyřletou vnučku a stále se hádám se snachou, protože ji nechává
takovou vodovou rýmou, která ho
běhat po zahradě zcela bez oblečení.
ruší hlavně při spaní. Myslíme si s
I když je třeba léto, bojím se, že může
manželem, že má nějakou alergii,
chytnout infekci a pak mít problémy
ale na to se asi dělají nějaké zkoušcelý život. Snacha mi tvrdí, že se tak
ky? Někde jsem ale četla, že se to
holčička imunizuje. Jak ji mám předělá až po sezoně.
svědčit, aby ji pořádně oblékala?
Pokud se jedná o akutní infekci, trvá
zhruba jeden týden a pak všechny pří- Důležitá je přiměřenost. V období tepelně
znaky odezní. U přetrvávající rýmy je příjemných měsíců není vůbec na závadůležitým aspektem sezonnost výskytu. du, pokud se dítě proběhne po zahradě
Potom je možné přibližně určit, podle zcela bez oblečení. Přesto je ale vhodné
období a pylového zpravodajství, na dítě kontrolovat. Při příliš vysokých tepco je dítě alergické. Často k rýmě při- lotách by se měla aktivita dítěte přerušit,
stupuje ještě zánět spojivek a někdy se třeba sprchováním, koupáním v bazénu,
přidružují dýchací obtíže. Pediatr může ležením ve stínu. Jinak hrozí přehřátí. Obpodle běžného klinického vyšetření lečení všeobecně má byt takové, aby se
a laboratorních testů – krevní obraz dítě zbytečně nepotilo, nepřehřívalo. Stas informací o protilátkách označovaných ří praktici doporučovali jednoduchý pojako IgE – potvrdit, nebo vyloučit aler- stup: pokud si rodič obléká svetr, tak by
gický původ. Při potvrzení diagnózy pak ho mělo dostat i dítě a obráceně, pokud
dnes máme široké spektrum možností se rodič vysvléká, protože je mu teplo, tak
léčby. K bližšímu určení spektra alergie by se mělo ubrat na oblečení i dítěti.
Ponechat nahé dítě na krátkou dobu je
je dobré odeslat pacienta na specializované alergologické vyšetření. Zde lze v hodné i v chladnějším prostředí, tím se
v období mimo sezonu provést kom- totiž otužuje. Obecně ale také platí – neplexní vyšetření, a to hlavně u větších ponechávejte dítě zbytečně dlouho ani
dětí (tedy nikoliv kojenců a batolat). v přehřátém, ani příliš chladném prostředí
Podle závažnosti stavu alergolog roz- – to vede k oslabení organismu a zvyšuje
náchylnost vaší ratolesti k infekcím.
hodne o způsobu další léčby.
V
rámci literárně-hudebního cyklu Lidé,
čtěte pořádaného Knihovnou Eduarda Petišky budete mít tentokrát možnost
slyšet autorské čtení J. H. Krchovského,
jenž je jedním z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu
80. let. Jeho groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná poezie se navrací k tradici
české dekadence.
DPS Stará Boleslav, 17. listopadu č. 1404
Vás zve na výstavu barevných fotografií
Václava Srby
OBRAZY HLADIN
Vernisáž se koná 13. dubna 2010 od 17.30 hod.
Výstava bude otevřena ve dnech
13.4. – 11.5. 2010 denně mimo neděli
od 12.00 do 16.30 hod. nebo po dohodě
na tel. čísle 604548563.
Fotografie na www.srbavaclav.euweb.cz
6 • Prostor • duben 2010
Dále se vám představí mladý spisovatel Saša gr., který nyní připravuje spuštění vlastního mezinárodního literárního
serveru s překladem do pěti evropských
jazyků. Je předsedou literárního sdružení Klub MLHA (autorská čtení, časopis
MLHA aj.) a jedním z jednatelů o. s. Literární Vysočina, pořádajícího stejnojmenný festival.
J
sou to už tři roky, kdy se na nádvoří
u Voctářů uskutečnil Memoriál Svatopluka Machara – veřejná dražba kopií
děl Claudea Moneta z děl regionálních
výtvarníků. A výsledek? Pamětní deska Svatopluka Machara na zdi místní
Výtvarníci,
máte slet!
ZUŠ. Letos se tedy Ateliér Za pět minut
5 rozhodl uspořádat druhý ročník Memoriálu Svatopluka Machara, na kterém
proběhne dražba kopií děl světových
malířů. Takže výtvarníci, pozor! Letos
nebudete svázáni žádnými mantinely
a můžete sáhnout po svém oblíbeném
malíři. Vyberte si techniku a můžete začít. Přihlášku na memoriál odevzdejte
do 15. 4. 2010 do Ateliéru Za pět minut
5 paní Ireně Kratochvílové. Můžete jí také
zavolat na telefon 604 114 010. Díla do
dražby odevzdejte do 1. 5. 2010 tamtéž.
Na zadní stranu uveďte jméno, název
díla a jméno malíře, který vás inspiroval.
Nezapomeňte na sebe uvést kontakt.
Veřejná dražba proběhne 8. května ve
14 hodin na dvoře v Olbrachtově ulici
392, U Voctářů.
Výtěžek akce bude použit na nákup
výtvarných pomůcek a potřebných
věcí pro Azylový dům pro matky
s dětmi v Brandýse nad Labem.
Marek Huber
město a lidé
Brandýský Matýsek
Přednášky
7. 4. 2010 od 10.00 hod
Zdravý životní styl.
Povídání pro maminky o zdravé výživě,
hubnutí a správné životosprávě. Přednáší
Andrea Svobodová, výživová poradkyně.
21. 4. 2010 od 10.00 hod
Jak na rodinné finance.
Přednáší Ing. Jana Benešová, manažerka
ZFP akademie.
28. 4. 2010 od 10.00 hod
Máme doma miminko.
Manželství bez dítěte a s dítětem: jak
velká je to změna pro vztah a jak to
zvládnout co nejlépe. Přednáší Martina
Trojanová, psycholožka-homeopatka.
5. 5. 2010 od 10.00 hod
Knížky pro nejmenší děti.
Přijďte si neformálně popovídat o knížkách pro děti od 1,5 do 4 let přímo do
Brandýské městské knihovny, a to i se
svými dětmi. Průvodkyní vám bude paní
Jaroslava Fialová, pracovnice knihovny.
Bližší informace na tel. 731 751 440. Vstupné 20 Kč. Děti nemusíte nechávat doma!


Brandýský Matýsek, o. s., centrum rodin, Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem, www.bmc.brandysnl.cz
Dobrý den, již delší dobu mě strašně rozhořčuje a také trápí fakt, že v našem městě bohužel čím
dál víc přibývá lidí, kterým nezáleží na čistotě a pořádku. Čím dál víc mi město, ve kterém jsem
se narodila, připomíná spíš smetiště a veřejné toalety pro pejsky. Městský park, náměstí, prostor
areálu obchodního centra Labe – a mohla bych ještě pokračovat – všude kam se podíváte, nacházíte psí exkrementy nebo odpadky, kterým se dnes a denně při cestě do práce nebo procházce
musíme vyhýbat a které nám mohou způsobit i jiné problémy, jako např. infekce nebo nepořádek
spojený s nepříjemným zápachem, když máme to „štěstí“ a přineseme si to na své obuvi rovnou
domů .A teď se ptám: Když někdo vědomě znečišťuje životní prostředí a vůbec mu nezáleží na
tom, že to třeba někomu jinému může způsobit problémy a nepříjemnosti, neměl by za to také
nést odpovědnost? Napadá mě jen jediné řešení a tím jsou pokuty! Teď se ale nabízí další otázka
a tou je fakt, že by na to také musel někdo dohlížet, že? Protože dokud se tak nebude dít, budeme
se bohužel muset brodit odpadky a výkaly a spoléhat se na to, že ta bezohledná čuňata někdo
potrestá, anebo se spoléhat na to, že si to třeba někdy po sobě začnou uklízet... Opravdu nechápu,
co je to za lidi, kteří odpad ze svých domovů hází pod nohy druhému.
S pozdravem vaše věrná čtenářka Petra Bursíková
AUTODOPRAVA
nonstop
▪ odvoz – kontejnery
(přistavení zdarma)
Jak zákon nekáže
▪ sutě, odpad, písky
Pachatelé vloupání do restaurací v Čelákovicích dopadeni
▪ Avia, Liaz, Tatra, Iveco
Kriminalisté ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Čelákovice zadrželi čtyři pachatele
vloupání do restaurací v Čelákovicích. Pachatelé
ve věku od osmnácti do třiadvaceti let se celkem v pěti případech vloupali do čtyř restaurací
v Čelákovicích.
Dne 16. února se vloupali do Bumbej baru.
Zde odcizili peníze, cigarety a alkohol. 28. února
v noci se vloupali do restaurace v blízkosti hřiště.
Odcizili dvě kytary, fotoaparát a video projektor.
Celková škoda se vyšplhala do výše 63 000 Kč.
V únoru se také čtveřice výtečníků vloupala do
restaurace U Kubelků. Rovněž zde rozbili okno
a odcizili peníze a cigarety. Ani v březnu mládenci nezaháleli. Již 6. března opět v noci se vloupali
do restaurace Spartak. Po vypáčení dvou visacích
zámků stihli odcizit video projektor, peníze, cigarety, alkohol a způsobili škodu téměř 20 000 Kč.
Hned následující den opět vnikli do Bumbej baru
a odcizili peníze v hodnotě téměř 10 000 Kč.
Policisté zadrželi všechny čtyři pachatele
vloupání. Devatenáctiletý mladík, který byl zadržen šest hodin po posledním vloupání a který již
v minulosti páchal trestnou činnost krádeže, je
ve vazbě, ostatní jsou vyšetřování na svobodě.
zdroj: nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisk. mluvčí PČR Praha-venkov
inzerce
www.sute-pisky.cz
Názory č tenář ů
▪ přeprava materiálu
▪ zemní práce, demolice
smluvní ceny
Milan Petružálek
tel.: 281 931 419
mobil: 603 242 142
fax: 281 931 512
duben 2010 • Prostor •
7
město a lidé Sport
je můj život
Pan Tomáš Linhart (58) působí jako vyrovnaný,
spokojený muž a na svůj věk rozhodně
nevypadá. Ve Staré Boleslavi vlastní úspěšnou
firmu a se svými 40 zaměstnanci významnou
měrou ovlivňuje místní zaměstnanost.
·
Jak jste se dostal k založení
firmy Linhart, spol. s r. o.,
Sportovní stavby – souvisí
to přímo s vaší bývalou kariérou atleta?
Pocházím ze sportovní rodiny,
otec hrál fotbal za Slavii. Bydleli jsme v Praze, na Kladně, vždy
u nějakého sportoviště. V Kladně jsem hrál hokej i fotbal. Teprve když jsme se přestěhovali do
Brandýsa, začal jsem s atletikou.
Firmu jsme založili spolu
s bratrem Miroslavem jako stavební, já jsem vystudoval stavební průmyslovku v Dušní ulici.
Postupem času jsme se více orientovali na výstavbu sportovišť.
·
Jak dlouho jste se věnoval
závodní atletice a jaké jste
zažil největší sportovní
úspěchy?
Když mi bylo asi třináct let, přemluvil mě prof. Šimek z gymnázia v Brandýse, abych zkusil atletiku ve Staré Boleslavi. Mezi mé
největší sportovní úspěchy patřil
československý rekordv mladším
dorostu na 300 m a druhé místo
na mistrovství republiky na 800
m ve starším dorostu. Na vojně
jsem závodil za Duklu Praha,
v roce 1977 mě při tréninku ve
Stromovce srazilo auto, přičemž
jsem utrpěl zlomeninu nohy
a ukončil jsemzávodní kariéru.
·
Je sport stále vaším koníčkem, angažujete se v nějakém sportovním oddílu?
Sport bude mým koníčkem navždy. Po revoluci do roku 1993
jsemtrénovalv Boleslavi dorostence, po pár letech kvůli podnikání jsem toho zanechal, abych
se k tomu před pěti lety zase
vrátil. Nyní trénuji žáky. Oddíl je
určitě úspěšný, v loňském roce
jsme přivezli z různých krajských
přeborů sedm medailí. Zájem
mezi dětmi o atletiku je veliký,
ale bohužel chybí trenéři.
·
Máte děti a vedete je také ke
sportu?
Mám jednu dceru Terezu, která
se odmala věnuje atletice v TJ
Slavoj Stará Boleslav a vedeme
společně oddíl žáků.
·
Když se vrátíme k vaší firmě, můžete ji stručně představit?
Naše firma se poslední roky zabývá výhradně stavbou sportovišť, jako jsou víceúčelová hřiště,
tenisové kurty, fotbalové stadiony atd. Po revoluci se v republice používaly umělé povrchy
minimálně, my jsme se na tuto
oblast zaměřili a setkali jsme se
se zájmem. V roce 1994 jsme realizovali víceúčelové hřiště pro
školu V Benátkách nad Jizerou.
Firma má 40 stálých zaměstnanců a existuje od roku 1991.
·
Co patří k vašim stěžejním
projektům realizovaným
v našem městě?
Samozřejmě jsme se podíleli na rekonstrukci atletického
stadionu v Houštce a například
v loňském roce jsme realizovali
dětské hřiště U Bilíka, víceúčelové hřiště U Jelena (obojí ve Staré Boleslavi) a fotbalové hřiště
red
v Brandýse nad Labem.
Profil
Vštípit dětem zodpovědnost, slušné chování a plnění povinností
Krédo sedmasedmdesátileté skautky paní
Ivy Kudrnové je jasné – žít slušně.
Rodina paní Kudrnové žije ve Staré Boleslavi již sto let. Dědeček Josef Korejs zde
do roku 1948 provozoval živnost – velkoobchod s potravinami. Paní Kudrnová vystudovala gymnázium v Brandýse a dálkově
8 • Prostor • duben 2010
speciální pedagogiku. Pracovala jako učitelka, je vdova, má syna a jednu vnučku.
Celý život se věnuje skautské mládeži.
V roce 1945 vstoupila ve Staré Boleslavi do
skautského oddílu, který vedla Miluška Maršálová, dodnes její velký vzor. Ta ji naučila
práci s dětmi a osobní kázni.
Klubovna byla vedle bydliště paní Kudrnové, nyní již nestojí. Oddíl fungoval do r.
1948, kdy přišlo oficiální zrušení této organizace. Během těch tří let se oddíl scházel ke
klubové činnosti a jezdil na letní tábory. V
roce 1967 začíná opětovný pomalý rozjezd
činnosti Skauta, byl založen oddíl Brontosaurus. Činnost pokračovala do roku 1971,
již pod Svazem mládeže. Následné přerušení činnosti bylo důsledkem normalizace.
Do listopadové revoluce se členové bývalých oddílů scházeli, aby mohli v roce 1989
znovu rozjet svou činnost. Jak říká paní Kudrnová: „Celé ty letité proluky jsem vždy měla
pečlivě složený skautský kroj, abych ho, až
bude zase potřeba, mohla hned použít.“
Současný oddíl vlčat (mladší chlapci),
který vede paní Kudrnová se svým zástupcem, čítá dvacet členů, klubovou činnost
provozuje v klubovně na Lázeňské a každý
rok jezdí na tábor do Chotěboře.
Kromě paní Maršálkové byl pro paní Kudrnovou velkým vzorem Jaroslav Foglar, z
jehož nápadů čerpali všichni vedoucí skautských oddílů.
Paní Kudrnová byla v loňském roce při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. oceněna na zámku v Brandýse pamětním listem
města za celoživotní činnost ve Skautu. Nám
nezbývá než jí popřát mnoho dalších spokojených let při výchově mládeže. Zuzana Vyskočilová
město a lidé
N
ejde však jen o nejasné obavy. Podívejme se, zda a jak lidé krizi už konkrétně
pociťují ve svém životě. Oproti stejnému výzkumu, provedenému loni, se výrazně zvýšilo procento těch Čechů, kteří dopady krize
nějakým způsobem pociťují. Došlo tu k raketovému růstu z 36 % na 82 %.
Lidé tak budou v letošním roce i nadále
šetřit. A to s největší pravděpodobností ještě
více než v roce předchozím.
A jak nebo na čem Češi nejvíce šetří?
I nadále položka, která se dá nejvíce ve výdajích „ošidit“, je oblečení. Velký růst v omezení
výdajů také zaznamenává naše „spojení se
světem“ – zatímco v roce 2009 snižovalo své
výdaje za telefon a internet 19 % lidí, v roce
2010 tak hodlá činit dokonce 39 % respondentů. Méně peněž hodláme utratit také za
vybavení domácnosti – tady chce letos ušetřit 34 % Čechů.
Šetřit ale neznamená jen méně utrácet.
Je také zapotřebí vytvářet rezervy a neutracené peníze vhodně uložit. Takže se není co
divit, že i u způsobů uložení peněz dochází k významné změně. Češi jsou stále více
ochotni investovat do českých nebankovních titulů, které mají vyšší výnos, některé
dokonce garantovaný, s jasně a srozumitelně
Stále více Čechů šetří
Češi se bojí dalšího zadlužování státu a letos hodlají
ještě více šetřit. Takto stručně by se daly popsat výsledky
posledního průzkumu mínění obyvatelstva. Jde o další
jasný signál, že dopady celosvětové globální krize se
prohlubují, že se Česku nevyhýbají a že nutí Čechy šetřit.
definovaným výnosem. Typu vložte 100 tisíc
a dostanete 6660 Kč ročně. Některé banky na
to zareagovaly reklamním trikem, vzhledem
k pociťované konkurenci těchto společností a svým nízkým výnosům začaly mlžit. Je
dobré, že lidé po velkých průšvizích divných
společností před mnoha lety opět začali věřit
„našim“. A pokud si člověk pohlídá, aby byl
výnos zajištěn třeba zástavním listem, jak je
tomu například u Nemovitostních zástavních knížek, prodávaných společností IPP Invest Real (zastoupení v Brandýse nad Labem,
pasáž ENC, nad zlatnictvím), je výnos velmi
slušný a riziko minimální. Jsou samozřejmě
i jiné nabídky od jiných společností. Ovšem
IPP Invest Real je léty vyzkoušená společnost.
Krize nekrize, výnosy řádně vyplácí.
Chcete vědět, v čem je to „tajemství“?
Neberte si investiční úvěry u bank! Jak známo, banky si půjčují u střadatelů za cca 1 %
ročně a půjčené peníze půjčují dále za cca
16 % ročně. Společnost IPP Invest Real si
nepůjčí u banky, ale u investorů za cca 6 %
ročně. Investor je spokojený, dostane o 5 %
více než v bance. Postavenou nemovitost lze
prodat také o cca 5 % levněji, takže se lépe
prodá a budoucí vlastník nemovitosti je také
spojený. A třetích 5 % je zisk společnosti
IPP Invest Real. To je důvod, proč můžete mít
na Nemovitostní zástavní knížce výnos od
5,55 do 6,66 % ročně. A garantovaný nemovitostmi. Jinými slovy, proč kovat u kováříčka,
když můžete kovat u kováře!
Ing. Patrik Pokorný, analytik IPP Invest Real, a. s., a ČSOB, a. s.
inzerce
REALITNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ SE SPECIALIZUJE
NA POZEMKY V BRANDÝSE NAD LABEM-STARÉ BOLESLAVI
NABÍZÍME STAVEBNÍ POZEMKY nebo PRODEJ VAŠEHO POZEMKU.
STAVEBNÍ POZEMEK PRO RD V BRANDÝSE NAD LABEM
Lokalita: Vrábí | Výměra: 936 m2 | Cena: 2 400 000 Kč
Pohled na pozemek
Tento velmi hezký stavební pozemek určený pro stavbu rodinného domu, je jedním z posledních
v krásné lokalitě části Vrábí na horní hraně zeleného údolí. Nachází se v sousedství původní zástavby
rodinných domů. Pozemek leží na jižním až jihozápadním svahu a je přímo přístupný od východu z městské komunikace. Jižní a jihozápadní sousední pozemky jsou vedené jako přírodní biokoridor a jejich
zastavitelnost je zcela vyloučena. Majitel pozemku má tak i do budoucna plnou jistotu, že výhled do
zeleně je neměnný. Jižním směrem je nedaleký potok. Horní polovina je vhodná pro výstavbu domu.
V územním plánu je určení jako čistě obytné území. Výhled z pozemku je do zeleně údolí a západním
směrem je v horizontu viditelná hora Říp, severozápadním směrem pak České středohoří. Lokalita
je klidnou vilovou oblastí s nádherným okolím a přitom krátce dostupná do centra města Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Pozemek, údolí i okolní obytné části pozemků jsou porostlé vzrostlými stromy
a vytváří tak přirozeně velmi příjemné prostředí pro bydlení.
Výhled z pozemku na horu Říp
10 STAVEBNÍCH POZEMKŮ U SVĚTICE V BRANDÝSE NAD LABEM
Výměra: 730 m2 |
Výměra: 762 m2 |
Výměra: 1 077 m2 |
Výměra: 1 109 m2 |
Výměra: 1 182 m2 |
a dalších 5 pozemků
Výhled z 5ti pozemků na řeku Labe
a Proboštská jezera
Cena:
Cena:
Cena:
Cena:
Cena:
2
2
3
3
4
117
209
123
216
137
000
800
300
100
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Nabízíme k prodeji 10 exkluzivních stavebních pozemků pro vilovou zástavbu, které se nachází v nově
zastavované lokalitě „U světice“. Tato lokalita je svým charakterem atraktivní a prestižní lokalitou v Brandýse nad Labem. Z toho čtyři pozemky se nachází přímo nad svahem k řece Labi ve výšce cca 12 m nad
úrovní hladiny. Úžasný výhled na hladinu řeky a na hladinu blízkých Proboštských jezer či panorama Staré
Boleslavi. Pozemky jsou rovinaté a cca 11 m nad úrovní hladiny stoleté vody. Nejsou tedy v záplavové
oblasti. V rámci nabídky exkluzivních parcel se jedná o jedny z mála posledních ve městě. Lokalita ze
dvou stran přímo sousedí s přírodním biokoridorem, na kterém je další zástavba trvale vyloučena. Vlastníci
sousedních pozemků si zřídili sestup přímo k řece, kde příležitostně kotví svá plavidla. Velikost parcel od
730 m2 do 2.621 m2. Parcely je možné na přání sloučit.
Inženýrské sítě: elektro, plyn, vodovod a kanalizace včetně nově budované komunikace (prodloužení ulice Labská) jsou v ceně a budou dokončeny na jaře 2010. Jedná
se o stavební pozemky, tedy jsou určeny k výstavbě rodinného domu.
STAVEBNÍ POZEMEK SKORKOV
Výměra: 1052 m2 | Cena: 1 790 000 Kč
O bližší informace o pozemcích či dalších realitách volejte na telefon 774 440 930 či pište na e-mail: [email protected]
duben 2010 • Prostor •
9
kultura Na stříbrném plátně
a další program brandýského kina
Čt 1. 4. – Kniha přežití
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po
konečné válce, prochází pustinami kontinentu,
který býval Amerikou, osamělý muž (Denzel Washington).
Pá 2. 4. – Blue Effect: koncert
Radim Hladík s kapelou zahraje dvouhodinový
koncert v elektrické verzi.
So 10. 4. – National Black Light
Theatre Prague: Baron Prášil
Představení na motivy příběhu Barona Prášila
svým zpracováním bere dech.
St 14. 4. – Na sv. Valentýna
Krása,
buddhismus a audience
Od tohoto čísla pro vás mám menší novinku.
Nebudu psát jen o kulturních akcích, které už
máme za sebou, ale zkusím vás také navnadit
na program, který pro vás naši pořadatelé
teprve chystají.
Romantická komedie s hvězdným obsazením (Jessica Alba, Julia Roberts, Jamie Foxx) přináší příběhy skupiny lidí z L. A., jejichž osudy se protnou na
svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít
lásku nebo řeší milostné problémy.
Čt 15. 4. – Bratři
Herecké hvězdy Tobey Maguire, Natalie Portman
a Jake Gyllenhaal se sešli ve strhujícím filmovém
příběhu rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a ostrý souboj dvou bratrů.
Pá 16. 4. – Zakletý v čase
Film Roberta Schwentkeho byl natočen podle
bestselleru o lásce, která přesahuje hranice času.
I navzdory tomu, že Henryho nedobrovolné cestování v čase je od sebe dělí, Clare se snaží vybudovat normální život se svou jedinou životní
láskou.
St 21. 4. – The Box
Norma Lewis (Cameron Diaz) a Arthur (James
Marsden) jsou naprosto průměrný manželský
pár, který žije běžným životem, dokud se u jejich
dveří neobjeví tajemný muž se znetvořeným obličejem a nabídne jim něco, co jim může navždy
změnit život.
Čt 22. 4. – Ženy v pokušení
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou.
Pá 23. 4. – Na hraně temnoty
Propracovaný detektivní thriller v hlavní roli s
Melem Gibsonem kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí.
Út 27. 4. – PRODANCE Demo 1
K vidění bude prezentace digitálních mixážních
pultů Allen&Heath iLive, pódiových monitorů
EAW, světel firmy GLP a další. V závěru dne zahraje kapela Kurtizány z 25. Avenue.
St 28. 4. – Mamas & Papas
Další film režisérky Alice Nellis, kde příběh filmu
tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě
života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Čt 29. 4. – Bran, taliesyn:
večer s irskou hudbou
Zaposlouchejte se do rytmů muziky, která je
pestrá na všemožné hudební nástroje a zajímavé
aranžmá, jež spojuje rockovou a klasickou irskou
národní hudbu.
Pá 30. 4. – Svítání
Píše se rok 2019. Zemí se přehnala neznámá nákaza, která přeměnila naprostou většinu všech
obyvatel v upíry.
www.kinobrandys.cz
10 • Prostor • duben 2010
Veselou březnovou záležitostí byla určitě soutěž krásy Dívka Polabí, která
proběhla 23. března na zámku v Brandýse nad Labem. Která slečna vyhrála,
se ode mě nedozvíte, protože moje
favoritka vypadla už v semifinále a tím
pro mě celá soutěž skončila. Zajímavá přednáška o buddhismu se konala
24. března v Oblastním muzeu Prahavýchod. Hlavním hostem byl učitel pan
Roman Virt, žák lamy Oleho Nydahla,
jednoho z prvních Evropanů, který se
dostal k vědomostem uchovávaným
jen na Východě. Návštěvník přednášky
se mohl dozvědět, jak lze využít buddhismus v běžném životě západního
světa. Trochu pěkné hudby na zámku
pro nás už tradičně připravil pan Vojtěch Vančura. Koncert Básník a noc,
výběr z děl písní Franze Schuberta
v podání Stanislava Předoty, byl velmi
příjemným nápadem. Posluchači měli
také možnost poznat kladívkový klavír,
předchůdce dnešního klavíru, v podání Petry Matějkové.
Na závěr mi dovolte doporučit nějakou tu nadcházející akci, která by se vám
mohla líbit. O tom, že kdo si hraje nezlobí, se můžete přesvědčit ve dnech 23.
a 24. dubna na brandýském zámku, kde
proběhne už tradiční Audience u císaře
Karla I. Úžasná podívaná. Krásné dobové
kostýmy a promyšlená dramaturgie vás
letos zavedou do časů Jana Lucemburského, protože je tomu právě 700 let, co
usedl na český trůn. Věřím, že celá akce
opět vyvrcholí skvělou bitkou. Doporučuji vidět, větší nakládačku totiž letos už
těžko uvidíte. A pak mám pro vás jeden
zaručený tip! Rozhodně přijďte 1. května
v 18 hodin do brandýského kina na premiéru nové divadelní hry nejkreativnějšího místního divadelního spolku Černý
Petr. Jmenuje se Roman a Jana a můžete
stoprocentně počítat s tím, že tragédie
Marek Huber, foto Václav Kváča
to nebude. omladina
Představujeme
autorku novoročenky
·
Kateřino, na vyhlášení vítězů
soutěže jsem si s tebou nestihl popovídat. Povíš nám tedy
teď něco o sobě?
Ráda. Jsem Kateřina a je mi deset let. Bydlím ve Staré Boleslavi, kde také chodím do školy.
Ráda maluji, hraji tenis a lyžuji,
v létě si ráda zaplavu.
·
Tvá kresba na novoročenku
je opravdu hezká. Maluješ
často, nebo to byla náhoda
a jen tak jsi něco poslala do
soutěže?
Maluji často a vítězný obrázek za mě do soutěže poslala
Jistě si vzpomínáte na originální nápad z loňského
roku. Město se rozhodlo najít v našich školách šikovné
dítko, které by věnovalo svou kresbu na novoročenku
města Brandýsa nad Labem. Tím šťastným mladým
výtvarníkem se v této soutěži stala teprve desetiletá
Kateřina Hartmannová. Jsme rádi, že vám ji teď jako
první můžeme trochu více představit.
paní učitelka výtvarné výchovy.
·
Už asi měsíc přemýšlím, jakou soutěž pro děti by mohlo
město zase udělat. Nenapadá tě něco?
Co takhle soutěž ve zdobení
kraslic?
·
To není špatný nápad.
A co, Katko, ráda děláš,
když se zrovna nemusíš
učit?
Tak to si kreslím doma a navštěvuji další kroužky, třeba
tenisový. No a samozřejmě
výtvarný.
·
Vidím, že malování máš
opravdu ráda. A taky doma
pomáháš rodičům, viď?
Ano, pomáhám. Krmím rybičky a zalévám květiny.
·
Máš v našem městě nějaké
své oblíbené místo?
Mám. Náš dům a zahradu.
·
Katko, děkujeme ti za rozhovor. Za celou redakci ti
přeji fajn život. A je něco, co
bys ty ráda popřála našim
čtenářům?
Ano. Ať se každému splní, co si
přeje.
Marek Huber, foto archiv K. H.
Testík dopadl výborně
V tomto školním roce jsme již
několikrát navštívili Oblastní
muzeum v Brandýse nad Labem.
V lednu jsme se podívali na výstavu o Keltech. Prohlíželi jsme si
vitríny, keltskou holčičku, bojovníka i kostru, četli panely s informacemi, ale poslouchali jsme také vyprávění paní Němcové, dávali jsme jí otázky, sledovali keltskou věštírnu z kostí, hráli keltské hry a pexeso o Keltech. Dokonce jsme si mohli vyrobit něco
z hmoty podobné keramické hlíně a zkoumat keltský jídelníček.
Strávili jsme v muzeu dvě vyučovací hodiny a jsme zase o něco
moudřejší. Testík o starověku dopadl výborně.
Výstava Tři mušketýři a jejich následovníci se také vztahuje
k letošnímu učivu vlastivědy. Dověděli jsme se mnoho nového
o historii šermu, o rytířích a jejich výzbroji, viděli jsme husitské
zbraně. Získané znalosti jsme si ověřili při vyplňování pracovního listu připraveného k výstavě. Část listu jsme viděli už ve škole,
protože žáci naší třídy jsou jeho spoluautory. Kreslili jsme pro
muzeum obrázky. Prohlédli jsme si také fotografie o současnosti šermu jako sportovní disciplíny, na kterých jsou dvě úspěšné
sportovkyně – sestry našich dvou žákyň.
Olga Medová, 4. C, FZŠ Palachova
duben 2010 • Prostor •
11
sport V Hluchově se tradičně pojede
Cena města
Ve dnech 24. a 25. dubna vždy od 10 hodin se
v Hluchově, v areálu Jezdeckého klubu
ve Staré Boleslavi uskuteční tradiční jarní
jezdecké závody – Cena města Brandýsa
nad Labem-Staré Boleslavi.
Od sobotního dopoledne budou probíhat jezdecké závody v různých kategoriích – děti a junioři, koně startující prvním
rokem atd.
Závod Cena města Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi je plánovaný na
neděli 25. dubna od cca 14 hodin, ceny
budou předávat představitelé města.
Diváci se mohou těšit na početná startovní pole v čele se zástupci reprezentačního týmu ČR. Bude zde probíhat
také zajímavý doprovodný program pro
veřejnost. K vidění budou ukázky využití
koní pro parkurové skákání, představí se
jezdecký kroužek pro děti, je připraveno výborné občerstvení, různé dětské
atrakce a v sobotu i v neděli odpoledne
bude připraven kočár, který návštěvníky
vyveze na projížďku Houštkou. Vstup je
po oba dny volný.
Srdečně zveme rodiče s dětmi na zajímavý sportovní i společenský program.
Děti, pokud budete chtít, můžete koním
přinést usušené pečivo, na které bude
v areálu připraveno sběrné místo!
Na setkání s vámi se těší členové Jezdeckého klubu Stará Boleslav.
Jezdecký klub Stará Boleslav
· Jezdecký klub Stará Boleslav byl založen v roce 1954 jako součást SVAZARMU. Tři roky po svém vzniku, v roce 1957,
se stal součástí TJ Slavoj Stará Boleslav.
K osamostatnění klubu a jeho přejmenování na dnešní JK Stará Boleslav došlo
v roce 1990.
· Za dobu existence jezdeckého klubu
se zde vystřídala celá řada kvalitních koní
a vynikajících sportovců, kteří v parkurovém skákání úspěšně reprezentovali
a reprezentují na domácích i mezinárodních závodech jak svůj klub, tak Českou
republiku.
· Pravidelné pořádání jezdeckých závodů se stalo tradicí pro všechny sportovce i návštěvníky tohoto sportoviště. Naší
snahou je poskytovat vám, návštěvníkům
areálu JK Stará Boleslav, nadstandardní služby a přinášet nezapomenutelné
sportovní zážitky.
www.jkstaraboleslav.cz
red, foto Václav Kváča
Mistr České republiky z Brandýsa!
První březnový víkend se v Děčíně konalo mistrovství České
republiky kadetů a školní mládeže v boxu. Stanislav Bradáč z ASK
BC Brandýs nad Labem se stal mistrem republiky pro rok 2010.
Standa ve finále narazil na
Václava Křivance z BC Ondřeje
Stacha. Boj byl velmi tvrdý. Po
prvním kole vedl Standa 2:1
12 • Prostor • duben 2010
na body, po druhém 3:2 a ve
třetím došly plzeňskému borci síly a Standa zvýšil náskok.
Celkově utkání vyhrál 5:2 na
body a stal se mistrem republiky kadetů pro rok 2010.
„Chtěl bych vyzdvihnout
Standovu skromnost a pocti-
vý přístup jak k tréninku, tak
k domácí přípravě. Výborný
fyzický fond, kterému prospěla i soustředění ve středisku
talentované mládeže. Standu
čeká ještě celý rok v kategorii kadetů, ve které, jak nyní
dokázal, nemá konkurenta,“
uvedl představitel ASK BC
Brandýs Jindřich Šindelář. red
inzerce
Jsme internetový i kamenný obchod
nabízející zboží pro začínající
i nejpokročilejší golfisty.
● mnoho zboží skladem a ihned k dodání
● nejlepší internetové ceny
● profesionalita
● věrnostní slevy
● představujeme novinky pro letošní rok – Ygolf,
Golf-back-ball (více informací na našich stránkách)
● neustále rozšiřujeme sortiment
Nové golfové míčky
od 10 Kč/ks
Golfové rukavice od 99 Kč
Golfové sety od 2899 Kč
Kontakty: tel.: 608 963 613, e-mail: [email protected]
Kamenná prodejna: Železničářů 6, Praha 7
otevřeno každý den 11–19 h
nemovitostní
VKLADNÍ KNÍŽKA
s výnosem 6,66 % ročně
do 500 000 Kč
5,55 % ročně
nad 500 000 Kč
6,66 % ročně
Srovnání výnosu:
standardní VKLADNÍ KNÍŽKA
úrok 0,5 %
po 5 letech
100 000 Kč
102 500 Kč
nemovitostní VKLADNÍ KNÍŽKA
úrok 5,55 %
100 000 Kč
po 5 letech
127 700 Kč
• výplata úroku každý rok k okamžité
spotřebě
• bez výpovední lhůty
• bez poplatku za výběr
• garantováno do plné výše investice
• pobočka přímo v Brandýse nad
Labem
• garantováno nemovitostí
• financování prvního pasivního bytového domu v ČR
IPP Invest Real, a. s., Masarykovo nám. 35, Brandýs nad Labem
infolinka: 722 666 333, 720 666 333 , www.ippinvest.cz
duben 2010 • Prostor •
13
polabské hvězdy na duben
BERAN (21. 3.–20. 4.)
Pocit nejistoty vás může nutit věci vyřešit mnohem rychleji, než je to přirozené. Nehoňte se, jako by vám hrozil
nějaký časový limit. Snažte se zpomalit, abyste se mohli
rozhodnout, o co vám jde, a postupovat vlastním pohodlným tempem.
BÝK (21. 4.–21. 5.)
Zajděte na návštěvu k přátelům. Máte čas, skutečně
máte! Všechny bláznivé věci, které jste si naplánovali,
budou ještě zábavnější, když do nich zatáhnete i ostatní, nebo si alespoň najděte chvilku jim o tom všem
povědět.
BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.)
Okolí využívá vaši ochotu a vstřícnost, myslete ale na
sebe. Tento měsíc nic neunáhlete, vše má svůj čas. Ztrácíte pojem o světě, a je proto nezbytné, abyste ve svém
životě zachovávali jistý řád.
RAK (22. 6.–22. 7.)
Přímo jednáte proto, abyste v krátkém čase dali na vědomí své stanovisko, ne abyste někoho urazili. Nyní,
dokud je každý v citlivé náladě, dbejte na to, abyste své
myšlenky podávali s trochou jemnosti.
LEV (23. 7.–22. 8.)
V zaměstnání zazáříte. Pochvaly se budou jen hrnout!
Užijte si svoji chvilku na výsluní. Však jste za ni zaplatili
hodinami tvrdé práce a dřiny. Nenechte se otrávit ani
závistí některých kolegů. Vvětšina z nich z vás bude mít
upřímnou radost.
PANNA (23. 8.–22. 9.)
Někdo vám stojí v cestě. Není to nepřítel, ale přítel, který vám pomůže vytříbit vaše schopnosti a přiblížit vám
cíl na dosah. Pokud to nepotřebujete, nemusíte ho
hned knokautovat. Cesta je široká, obejděte ho.
VÁHY (23. 9.–23. 10.)
To, co vlastníte, má větší hodnotu, než si myslíte. Dejte
si odhadnout cenu nebo to vezměte na on-line burzu,
abyste věděli, co za to můžete dostat.
Znamení měsíce
Beran
Beran jakožto první znamení zvěrokruhu je znamením začátku. Jeho rychlost, činy
a vůle z něj dělá přirozeného vůdce. Co si usmyslí, to také provede. Často je iniciátorem
nejrůznějších akcí. Jeho tvrdohlavost a razantnost způsobují, že si ve svém okolí nadělá
nepřátele. Je to neúnavný bojovník, který nemá rád nespravedlnost. Podstatou jeho
ctižádosti je touha po nezávislosti, které obvykle dosahuje. Stává se ale, že lidé ve znamení Berana své síly přecení. Bojují urputně, avšak cílů občas nedosáhnou. Odradit se
nechají málokdy a svou vůlí a energií by měli být inspirací pro ostatní. Jako kamarádi
jsou přátelští a veselí a je pro ně charakteristická otevřenost. Když to situace vyžaduje,
dokážou být taktní a diplomatičtí. Společenský úspěch rovněž podporuje jejich smysl
pro humor. Neodvažujte se ale Berana zdržovat, protože má sklony k netrpělivosti. Jeho
slovo má váhu, co slíbí, to také dodrží.
Pozitivní rysy: odvaha, rozhodnost, cílevědomost, temperament, iniciativa, nadšení, činorodost, sebedůvěra, přímost, bojovnost, silná vůle.
Slabiny: hrubost, sobeckost, bezohlednost, jednostrannost, neopatrnost, netrpělivost, netaktnost, agresivita.
Významné osobnosti ve znamení Ryb: Karel I. Veliký, René Descartes, Charles Darwin, Wilhelm Conrad Röntgen, Albert Einstein, Bohumil Hrabal, Lucie Bílá, Eddie Murphy, Vlasta Burian, Josef Čapek, Marilyn Monroe, Johann Sebastian Bach, Leonardo
da Vinci.
Průvodce
oblohou
ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
Vaše představy o budoucnosti nejsou vůbec skromné.
Řečnické nadání vám pomáhá překonat lecjaký problém. Neměli byste se na to tolik spoléhat. V tomto období dokážete daleko lépe obhájit své názory.
STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
V osobním životě přenechte aktivitu partnerovi. Nesnažte se dělat dvě věci najednou, zvýšíte tak své šance
na úspěšné dosažení cíle. Nezapomínejte ani na aktivní
odpočinek.
VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Zdráháte se pustit do řešení složitějších problémů, ačkoli na to máte. Nebuďte líní! Nastávající období vám
může uštědřit neočekávané nezdary. V práci jsou na
vás kladeny vysoké nároky, ale vše zvládnete.
Za dubnových večerů stojí vysoko na obloze Velký vůz (v angličtině se nazývá
Pluh, u zlatokopů Naběračka, indiáni ho pojmenovali Medvědí kýta). Dvě hvězdy
jeho „zadních kol“ směřují k Polárce u severního nebeského pólu, zatímco jeho
zakřivená oj ukazuje v oblouku k Arcturu v Pastýři, oranžově zbarvené a nejjasnější hvězdě severně od nebeského rovníku. Jeden z pravidelných meteorických
rojů, Lyridy, dosahují maxima 21. a 22. dubna, kdy za hodinu spatříme asi tucet
meteorů, které vyletují z bodu blízko Vegy v Lyře. Lyridy nejsou sice četně, ale
zato jasné a rychlé. Měsíc bude v novu 14. dubna, úplňku dosáhne 28. dubna.
zdroj: encyklopedie Vesmír
RYBY (21. 2.–20. 3.)
TVaše naivita a nezkušenost se nezřídka obracejí proti
vám a býváte zklamáni, že jste nedosáhli cíle. Nesnášíte omezování své nezávislosti, jste nedůvěřiví vůči nezvyklým návrhům. Máte šanci probudit dávnou lásku.
Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 · Vydává: Main Advantage, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena
Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail:
[email protected] Inzerce: [email protected] Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané
rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 1. dubna 2010.
KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
Intuice vás vede. I když se přistihnete při dělání nelogických věcí, čas ukáže, že jste jednali správně. V některých případech dokonce geniálně.
14 • Prostor • duben 2010
volné chvilky
Jarní velikonoční nádivka (hlavička)
Suroviny:
500 g vepřové plece
250 g uzeného masa
(nejlépe uzený bůček)
5 vajec
1 chlebíčková veka
1/4 l mléka
svazek petrželky
nasekané kopřivy nebo další
nasekané jarní bylinky
sůl, pepř, máslo
www.labuznik.com
Postup:
Veku rozkrájíme na kostičky, zalijeme mlékem,
v němž jsme rozšlehali žloutky, a necháme rozležet. Vepřové maso uvaříme, zvlášť uvaříme i uzené
a po vychladnutí je nakrájíme nadrobno. Rovněž
bylinky nasekáme, kopřivy před přípravou spaříme horkou vodou.
Kostičky veky, maso i bylinky smícháme, mírně
osolíme a opepříme. Bílky ušleháme na tuhý sníh
a vmícháme do směsi. Pekáč silně vymastíme
máslem, nádivku do něho rozložíme a urovnáme,
povrch ještě pokapeme máslem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova.
Podáváme teplé i studené s jarním salátem. Vývar
z masa můžeme použít na polévku.
V E S E L É V E L I KO N O C E
Brandýsko –staroboleslavský Prostor a společnost Glasscare vám společně přinášejí křížovku
o ceny. Odpovědi s poštovním razítkem do 15. dubna posílejte na adresu Křížovka PROSTOR,
Main Advantage, s.r.o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem. Pět vylosovaných výherců
obdrží skleněný pilník na nohy Glasscare.
Výherci z minulého čísla: Ing. Miroslav Jeřábek, Brandýs nad Labem; manželé Petrovi, Brandýs
nad Labem; Zdena Patzerová, Nový Vestec.
Odměňte své nohy!
Ať jsou krásné a cítí se jako v bavlnce…
Oproti jiným pomůckám pro péči o chodidla je skleně-
ný pilník Glasscare šetrný a bezpečný. Při jeho
použítí nehrozí pořezání, zatrhání ani poškrábání chodidel. Speciální vroubkovaný povrch
poskytuje snadnou, rychlou, a navíc příjemnou
cestu, jak se šetrně zbavit poškozené kůže.
Na rozdíl od pemzy materiál pilníku (sklo)
zaručuje, že kůže chodidel se neroztřepí a po
zaschnutí se nezatrhává. Druhá strana pilníku
je určena pro ohlazení už suchých chodidel.
I díky ní se mohou jeho uživatelé chlubit opravdu hladkými a jemnými chodidly. Navíc lze tento jemnější povrch skleněného pilníku použít
pro pilování nehtů jak na rukou, tak na nohou.
Praktický podlouhlý tvar pilníku pak poskytuje pohodlnou a jednoduchou manipulaci
s pilníkem. Sklo navíc svým charakterem zajišťuje, že na pilníku neulpívají nečistoty, a výrobek je tak naprosto hygienický.
Rozměry pilníku jsou 35 mm x 250 mm
a síla skla je 4 mm.
Pilníky Glasscare vyrábí česká firma Amirro
a jde o původní český výrobek.
Zakoupíte na www.glasscare.cz
duben 2010 • Prostor •
PR
15
Brandýsko-staroboleslavský
Inzertní uzávěrka
vždy k 20. dni v měsíci.
www.novinyprostor.cz
Kontaktní údaje:
Alice Šimončičová
Specialista inzerce
Tel: + 420 608 168 877
E-mail: [email protected]
Udělejte si s Prostorem marketingovou kampaň, vydělejte a ušetřete zároveň.
Šli jsme s cenou dolů
oproti konkurenci!
5 důvodů,
proč inzerovat v Prostoru?
Ceník inzerce
celostrana ........ 15 400 Kč
2/3 ...................... 11 400 Kč
1/2 ......................... 7 650 Kč
1/3 ......................... 5 999 Kč
2/1 na spad
1/1 na spad
420x297 mm + 5 mm spady
210x297 mm
+ 5 mm spady
2/1 sazba
1/1 sazba
396x253 mm
186x253 mm
1/4 ......................... 4 250 Kč
1/8 ......................... 2 250 Kč
ATYP ...................... 1250 Kč
– distribuce zdarma do všech domácností a firem
v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi
– výroba a zalomení inzerátu zdarma
2/3
123x253
mm
2/3
1/2
186x167,5 mm
186x124,5 mm
1/2
91x253
mm
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4
1/8
ATYP
59x253
mm
186x81,5 mm
43,5x253
mm
91x124,5 mm
186x60,5 mm
43,5x124,5 mm
91x60,5 mm
91x32 mm
43,5x63 mm
– náklad 7200 ks, čtenost až 20 000 čtenářů
– elektronická verze novin ke stažení
na www.novinyprostor.cz
– o 25 % levnější inzerce než u konkurence
Uvedené ceny jsou bez DPH 20 %.
Slevy na inzerci
Čím více inzerujete, tím méně platíte!
3x .................................. 7 %
4x ................................. 10 %
5x ....................... 4+1 zdarma
nový klient .......................5 %
4+1
zdarma
U všech inzerátů jsme upravili ceny tak,
aby pro vás byly vždy nejvýhodnější ve městě!

Podobné dokumenty

Na slovíčko s představiteli města

Na slovíčko s představiteli města při řešení sněhové kalamity, a tak jsme si dál povídali s panem starostou.)

Více

City Revue

City Revue Před nepříjemným spálením nebo pozdějšími zdravotními komplikacemi se každý chrání podle svého. Je zrovna ten váš způsob správný? Nezáleží, zda ležíte celý den u vody či na zahradě, nebo se procház...

Více

Starosta města ocenil významné osobnosti

Starosta města ocenil významné osobnosti Babí léto, natož to opravdové, je nenávratně pryč. Nebude to dlouho trvat a posun ručičky o hodinu zpět definitivně stvrdí skutečnost, že máme co do činění s méně světlou, a o to více chladnou polo...

Více

Zpravodaj Florián květen-červen 2014

Zpravodaj Florián květen-červen 2014 Nehvizdská. Úklidu se zúčastnila celá řada myslivců, ale ač byla akce/brigáda prezentována široké veřejnos i v minulém zpravodaji Florián, nikdo jiný z občanů se jí nezúčastnil. Myslivci však dosáh...

Více

prostor - Novinyprostor.cz

prostor - Novinyprostor.cz zářijovém týdnu, kolem nás ještě nepoletují drobné bílé pavučinky, které lidem v minulosti připomínaly šedé, „babské“ vlasy. Ale jinak je i to letošní babí léto jaksepatří. Bezvětří, nezaprší, a sl...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Přirážky ze základní ceny inzerátu: Za umístění Druhá strana obálky

Více