Odborník radí

Transkript

Odborník radí
Odborník radí
Pravda
o přespávání
v kontaktních
čočkách
Ze studie zabývající se používáním kontaktních čoček a návyky při jejich nošení vyplývá, že v kontaktních čočkách vědomě spí nebo si s nimi zdřímne 46 % uživatelů. Jedná se tedy téměř o každého druhého nositele kontaktních čoček.
Pokud by uživatel přespával v čočkách, které k tomuto účelu vhodné nejsou, vystavuje se riziku vzniku oční infekce, zánětů či očních nemocí.
V současné době již existují díky vyspělým technologiím kontaktní čočky určené pro nepřetržité nošení, ve kterých lze bez obav spát.
Nepřetržité nošení znamená, že čoč‑
ky lze nosit nasazené po celý měsíc
a nemusíte je z oka vůbec vyjmout.
Každý další měsíc používáte nový pár
měsíčních čoček určených pro nepře‑
tržité nošení. Při nepřetržitém nošení
odpadne starost s čištěním a ucho‑
váváním čoček v roztoku i opětovné
nasazení čoček každé ráno. Tyto vý‑
hody ocení především lidé, kteří často
cestují či zastávají speciální profese
(zdravotní personál, hasiči, pracovníci
v dopravě) s náročným pracovním
režimem. Vhodným řešením jsou také
pro rodiče na mateřské dovolené,
kteří se musí přizpůsobit častému
nočnímu vstávání. Čočky určené pro
kontinuální nošení poskytnou maxi‑
mální svobodu a flexibilitu. Uživatelé
v nich mohou bez obav pracovat,
sportovat, bavit se a dokonce i spát.
K tomu, aby kontaktní čočky mohly
být schváleny pro režim nepřetržitého
nošení, musí disponovat vysokou pro‑
pustností pro kyslík (označuje se Dk/t).
Jedině tak je zajištěn průchod do‑
statečného množství kyslíku čočkou
a oko je řádně okysličováno. Výrobci
kontaktních čoček tento parametr
uvádí, můžete tak jednoduše porovnat
propustnost pro kyslík jednotlivých
druhů kontaktních čoček.
Dispozice k ukládání depozit je dal‑
ším důležitým kritériem. Proteiny, lipi‑
dy, muciny a konzervační prostředky
nesmí být materiálem kontaktní čočky
absorbovány. Některé druhy čoček
mají speciální povrchové úpravy, které
minimalizují usazování nečistot na po‑
vrchu čočky, což přispívá k zdravěj‑
šímu a bezpečnému nošení čočky.
Třetím kritériem, důležitým zejména
pro pohodlí při nošení, je zvlhčení
čočky. Pokud kontaktní čočky obsa‑
hují zvlhčující složky, dochází ke zvlh‑
čení čočky v průběhu dne, čočka
nevysychá a nedojde k nepříjemnému
tření nebo rozostření obrazu. Roli
hraje také hladkost povrchové vrstvy
čočky – čím hladší, tím se slzný film
na kontaktní čočce lépe rozprostře
a zůstává delší dobu stabilní.
Díky nejvyšší propustnosti pro kyslík ze všech dostupných měkkých kontaktních čoček představují čočky AIR OPTIX®
NIGHT&DAY® AQUA zdravou volbu pro nositele kontaktních čoček.
Mapy propustnosti
(sféra ‑3,00 D)1
Kontaktní čočky
AIR OPTIX®
NIGHT & DAY®
AQUA
Kontaktní čočky
Biofinity®
Kontaktní čočky
acuvue®
oasys®
Kontaktní čočky
PureVision® 2
Kontaktní čočky
PureVision®
Kontaktní čočky
acuvue®
advance®
Kontaktní čočky
acuvue®
advance® Plus
Kontaktní čočky
Proclear®
Dk/t = 175
Dk = 140
Dk/t = 160
Dk = 128
Dk/t = 147
Dk = 103
Dk/t = 130
Dk = 91
Dk/t = 101
Dk = 91
Dk/t = 86
Dk = 60
Dk/t = 62
Dk = 60
Dk/t = 52
Dk = 34
Dk/t
200
100
50
Hodnota Dk/t je vypočtena výrobcem z uvedených hodnot centrální tloušťky při ‑3,00 D, jsou‑li dostupné, v ostatních případech je převzata z Tyler’s Quarterly 2008;25[4].
16 Brýle&Móda
Plazmou zušlechtěný povrch zajišťuje odolnost proti usazeninám, což přispívá ke zdravému a pohodlnému nošení čoček.
Kontaktní čočky AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA nabízejí ve srovnání s konkurenčními silikon‑hydrogelovými kontaktními čočkami lepší
odolnost proti usazeninám.
Čočky
s měsíční výměnou
Čočky
s dvoutýdenní vyměnou
µg/čočka
ACUVUE®
ADVANCE®
ACUVUE®
OASYS®
Air OPTIX®
NIGHT & DAY®
Aqua
Biofinity®
0.3
1.3
PureVision®
1.6
2.8
3.8
Adsorpce lipidů po nasazení
2
Platí pro čočky určené pro denní nošení a po celou dobu, po jejímž uplynutí výrobce doporučuje výměnu. Pro čištění a dezinfekci byl použit
přípravek AOSEPT® PLUS. Prezentované hodnoty představují mediány. Všechny rozdíly mezi čočkami AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA
a konkurenčními značkami byly statisticky významné (P<0,0001).
Jaké čočky si pro
nepřetržité nošení vybrat
Silikon‑hydrogelové kontaktní
čočky AIR OPTIX® NIGHT&DAY®
AQUA byly schváleny dle normy
CE pro nepřetržité nošení až 30 dní
a nocí. Jsou určeny ke korekci krát‑
kozrakosti i dalekozrakosti a uživatel
může tyto kontaktní čočky nosit celý
měsíc, aniž by je musel z oka vy‑
jmout. Kontaktní čočky AIR OPTIX®
NIGHT&DAY® AQUA jsou vyrobeny
unikátní technologií TriComfort® pro
zdravý a přirozený pocit pohodlí při
nošení po celý den, po celou dobu
nošení.
Techologie TriComfort® předsta‑
vuje 3 kritéria pro zdravý a přirozený
pocit pohodlí při nošení.
Nyní již znáte důvody, proč
zvolit kontaktní čočky
AIR OPTIX®
NIGHT & DAY® AQUA.
Mějte však na paměti, že
výběr vhodných kontaktních
čoček a režim nepřetržitého
nošení je vždy nutné
konzultovat s očním lékařem
nebo optometristou.
22°
Větší rozsah zvlhčení
Kontaktní čočky AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA
51°
95°
107°
110°
Kontaktní čočky
Biofinity®
Kontaktní čočky
ACUVUE® OASYS®
Kontaktní čočky
PureVision®
Kontaktní čočky
ACUVUE® ADVANCE®
Patentovaný materiál obsahuje zvlhčující složku, která pomáhá minimalizovat stupeň dehydratace čočky pro celodenní komfort. Díky hlad‑
kému povrchu vykazují čočky AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA ve srovnání s kontaktními čočkami Biofinity®, ACUVUE® OASYS®, PureVi‑
sion® a ACUVUE® ADVANCE® lepší smáčivost.3 Menší kontaktní úhel umožňuje docílit lepšího zvlhčení, tudíž vyššího komfortu při nošení.
Reference:
1. Na základě in vitro měření profilů tloušťky nenošených čoček; CIBA VISION data on file, 2008, 2010.
2. Nash W, Gabriel M, Mowrey‑McKee M. Srovnání různých silikon‑hydrogelových kontaktních čoček; ukládání lipidů a proteinů v důsledku denního nošení.
Optom Vis Sci. 2010;87:E‑abstract 105110.
3. In vitro měření kontaktních úhlů u nenošených čoček; významnost byla prokázána na hladině 0,05; CIBA VISION data on file, 2009.
Brýle&Móda 17

Podobné dokumenty

ManSex1 - Liga pár páru

ManSex1 - Liga pár páru análním styku je zaveden penis do konečníku. Pokud jsou dovršeny orgasmem, jsou univerzálně zavržené. Skutečnost, že pravověrní katoličtí teologové výslovně nezavrhují fellatio a cunnilingus jako č...

Více

Pečujte o své kontaktní čočky účinně, šetrně a jednoduše

Pečujte o své kontaktní čočky účinně, šetrně a jednoduše systém čištění se zvlhčující technologií. Díky této unikátní kombinaci zajišťuje vynikající čistotu kontaktních čoček a dlouhotrvající pohodlí při nošení. Unikátní složení neobsahuje konzervanty, r...

Více

Balance Club Brumlovka slaví pohybem!

Balance Club Brumlovka slaví pohybem! Společnost INVEST ENGINE s.r.o., zabývající se prodejem luxusních a  sportovních vozů, otevřela nově svůj showroom v  prostorách budovy Brumlovka. Společnost se specializuje na prodej referenčních ...

Více

ceníku kontaktních čoček

ceníku kontaktních čoček Air Optix Aqua (6 čoček) Air Optix Aqua Night&Day (3 čočky) Air Optix Aqua Night&Day (6 čoček) Air Optix Aqua Multifocal (3 čočky) Air Optix Aqua Multifocal (6 čoček) Air Optix for Astigmatism (3 č...

Více

Peroxidové čistící systémy

Peroxidové čistící systémy fyziologický roztok). Zbylý nezreagovaný peroxid je třeba dokonale zneutralizovat. V praxi jsou používány dva způsoby neutralizace peroxidu vodíku, a sice neutralizace jednokroková, která může být ...

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty kyslíku a vlhkosti, a to zejména ve věku nad 40 let. Kontaktní čočky AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL zajišťují obě tyto složky v hojném množství:

Více