CENTRÁLNÍ ANDY – CERRO MERCEDARIO 6770m

Transkript

CENTRÁLNÍ ANDY – CERRO MERCEDARIO 6770m
CENTRÁLNÍ ANDY – CERRO MERCEDARIO 6770m
ARGENTINA
Vysoké Andy, to naštěs� není jen Aconcagua a cirkus kolem ní, kdy si připadáte jako na pionýrském táboře
pod dohledem vedoucího a zdravotníka. Vysoké Andy jsou také o možnos� uspořádat klasickou expedici na
vysoký kopec, který ročně navš�ví jen velmi málo horolezců. Takovým je i Cerro Mercedario, které je svou
výškou 6770m (resp. 6685m) atrak�vním cílem pro mnohé. Vydejte se k vysokým š�tům jihoamerických
And, kam se stoupá ze suchých pamp až k ledovcům zježeným do �síce jehel ledových kajícníků. A to vše
bez nutných poplatků za mulařské společnos�, povolení ke vstupu a dalších věcí, které v případě Aconcaguy
vytváří administra�vní náklady až 20 000 Kč jen za dokumenty.
13. – 29. ledna 2014
29 900 Kč plus letenka (18 – 24 000 Kč)
UPOZORNĚNÍ
Horské ak�vity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku.
Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky.
Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy
zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo opera�vně měnit program na místě dle změn letových řádů, poli�cké
nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás
žádáme o pochopení a trpělivost.
PROGRAM
1. den odlet z Prahy
2. den přílet do Buenos Aires, přesun na autobusové nádraží Re�ro, podle času prohlídka centra města, večerní odjezd
dálkovými pohodlnými autobusy do Mendozy (horizontální sedačky, jídlo a pi� během cesty)
3 den příjezd do Mendozy, ubytování v hostelu, nákup potravin a plynových kartuší, odpočinek, nocleh v hostelu
4. den přesun terénními vozy 4x4 do sousední provincie San Juan do oblas� Mercedaria, na Lagunu Blanca (270km),
východiska do hor, nocleh ve stanu 3160m
5. den pochod do základního tábora Guanaquito 3600m, 4km, 2-3 hodiny, aklima�zace v okolí kempu
6. den výstup do 1. tábora 4400m, 4km, 3-4 hodiny
7. den překonání strmého výšvihu El Salto do tábora 2 4800m, 1km, 2-3 hodiny, odpoledne aklima�zace výše na kopci.
pro dobrou aklima�zaci nelze postupovat rychleji.
8. den výstup do tábora 3 – la Ollada 5700m, 3km, 4-5 hodin
9. den výstup hřebenem mezi ledovci Ollada a Caballito na vrchol Mercedaria 6770m (uvádí se také 6685m, 6-7 hodin),
sestup do tábora 3, 2 nebo 1
10. den sestup do BC nebo až na Lagunu Blanca
11. den rezervní den (možnost výstupu ob�žnější trasou přes ledovec Caballito)
12. den rezervní den
13. den rezervní den
14. den odjezd z Laguny Blanca do Mendozy (270km), nocleh v Mendoze
15. den odjezd do Buenos Aires nočním pohodlným buse (horizontální sedačky, jídlo a pi� během cesty)
16. den odlet do ČR
17. den přílet do ČR
Termín i délka expedice se může ještě nepatrně změnit (+- 1 den) kvůli konkrétním letovým řádům.
CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha/Vídeň – Buenos Aires a zpět, přesun le�ště – autobusové nádraží Re�ro a zpět, 2x hostel v Mendoze
(společné pokoje, WC, sprchy, bazén), doprava komfortními busy z Buenos Aires do Mendozy a zpět (horizontální
sedadla, jídlo a pi� během cesty), doprava terénními auty z Mendozy k jezeru Laguna Blanca a zpět, povolení těžařské
společnos� k přístupu pod horu, český horský průvodce celou dobu expedice přítomen se skupinou (jazykové vybavení
plynulá anglič�na,základní španělš�na), pravidelné sledování zdravotních parametrů, ročenka VERTIGO, organizační
zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (nepla� pro spací pytle), mapové a informační materiály, možnost
uži� satelitního telefonu (za poplatek).
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ – 6
KDY SE PŘIHLÁSIT
Dřívější přihlášení zajis� levnější letenku. Nejzazší termín je do Vánoc.
CENA NEZAHRNUJE
Další neuvedené služby (noclehy navíc), osobní útratu, nákup plynových kartuší.
SLEVY A STORNO
Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.
NÁROČNOST
Nutná je zkušenost s výškami (minimálně Mont Blanc). Technicky se jedná o chodecký terén ve velké výšce. Není nutná
chůze s cepínem, mačky jsou potřeba jen na několika místech. Náročnost spočívá ve velké výšce, kam lze vystoupat
velmi rychle. Je nutná naprostá disciplína co se týče aklima�zace a pomalého postupu.
Postupovat budeme buď po su�, nebo po tvrdém sněhu, sklon je vždy mírný – chodecký. Není nutná žádná zkušenost
s horolezectvím, ani záchranou na ledovci. Nebudeme se pohybovat v terénu s trhlinami.
TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Není nutné brzké vstávání, protože všechny denní etapy jsou krátké. Většinou zvládneme vše do 4-5 hodinu chůze
denně. Rychlejší postup však není možný kvůli aklima�zaci. Po neuspěchané snídani sbalíme tábor a posuneme se výše.
V popoledních hodinách dojdeme na místo dalšího noclehu a zastanujeme.
VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legisla�vy ČR se znalos� vedení skupin v horách a poskytnu� první pomoci v horách,
který vícekrát navš�vil hory Jižní Ameriky. Znalost anglič�ny (plynule) a španělš�ny (základy).
POČASÍ
V období naší návštěvy je v Jižní Americe léto. Přes den příjemné teploty pro působení v horách, které samozřejmě
klesají s výškou. Stabilní tlaková výše s většinou pěkným počasím. Možnost krátkých rychlých bouří od Pacifiku. I za
pěkného počasí a bezvětří může vrcholová teplota dosahovat mínus 25 až mínus 30 °C.
JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, který pak budeme používat v horách a jeden malý příruční, který
zanecháme v Mendoze s nepotřebnými věcmi – depozit. Do hor není nutné brát malý batoh. Minimální litráž velkého
batohu je 60 lt. Lépe 75 lt.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ve městě budeme spát v hostelu (společné pokoje, WC, sprcha, bazén), v horách ve vlastních stanech. Pokud nemáte
stan, je možné jej zapůjčit v CK. V horách nejsou stálé vybavené tábory. Stravování v horách si zajis� každý sám
nákupem potravin. Vše je možné koupit v Argen�ně. Doporučujeme přiblížit stravu v horách co nejvíce svým obvyklým
stravovacím návykům. Nečekejte, že takto vysoký kopec lze vylézt na zelenině či čínských nudlích. Instantní stravu
doporučujeme jen pro výškové tábory. Nad 5000m je nutné mít s sebou jednoduchá jídla – polévka, čokoláda, dostatek
teku�n. Nic složitého žaludek nepřijme.
KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu ve městech a na cestě bude pokry� signálem GSM. V Mendoze bude možnost nabíjet el.baterie (foto,
video). V horách nebude možnost dobíjení. V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (40
Kč minuta hovoru do ČR nebo 20 Kč SMS do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.
JAZYK A ČAS
V Argen�ně se mluví španělš�nou, respek�ve její jihoamerickou versí. Běžně se lze domluvit anglicky. Časový posun je
mínus 5 hodin v zimě.
ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnu� první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku.
Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elas�cký, náplas�, léky pro�
horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné).
Na akci není problém s kvalitou pitné vody, spíše s jejím množstvím v táboře 2 a 3. Na akci není nutné žádné očkování.
Doporučujeme žloutenku A+B.
POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení
nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je
Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu) plus připojištění nad 6000m.
NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou
zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále
budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost
dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenos� s vedením skupin nadmořských
výškách okolo 7000m.
CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či
„preven�vního“ užívání diure�k (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv
problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit.
UŽITEČNÉ TIPY
Pro ochranu zavazadel doporučujeme užít námi vyráběné pytle pro leteckou přepravu, které na místě poslouží
jako depozit. Najdete na našem webu. Dále doporučujeme vzít si s sebou do letadla své horské boty a neposílat
je v odbaveném zavazadle. V případě ztráty/zpoždění zavazadel lze na místě doplnit většinu sor�mentu, kromě
padnoucích a vyzkoušených bot.
VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení
PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek
Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. Mačky, cepíny, přilby, karabiny či úvazky je možné půjčit v půjčovně CK – viz odkaz
Půjčovna.
VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 32 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle praveidel
konkrétní letecké společnos�.
VÍZA A POVOLENÍ
ČR i SR má s Argen�nou bezvízový styk. Stačí platný cestovní pas (minimálně do srpna 2014). Povolení pro přístup pod
horu od těžařské společnos� je zahrnuto v ceně expedice.
MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s nákupem potravin, plynových kartuší (vše v Mendoze) a osobní útratou. Doporučujeme kapesné
cca 200 USD.
LETENKY A SETKÁNÍ
CK zajišťuje společné letenky pro celou skupinu. Pokud si chcete zajis�t vlastní letenky, je nutné dodržet místo a čas
srazu – le�ště Buenos Aires (EZE) nebo autobusové nádraží Re�ro v den 2. V tomto případě si nekupujte letenku dříve,
než potvrdíme uskutečnění akce a náš letový řád – může dojít k posunu o 1 den.
PAMIR7000, 1. máje 6, Havířov Město, 736 01
777 594 070, [email protected], www.pamir7000.cz, FB pamir7000

Podobné dokumenty

ZIMNÍ ELBRUS 5642 m| RUSKO

ZIMNÍ ELBRUS 5642 m| RUSKO Pro ochranu zavazadel doporučujeme užít námi vyráběné pytle pro leteckou přepravu, které na místě poslouží jako depozit. Najdete na našem webu. Dále doporučujeme vzít si s sebou do letadla své hors...

Více

severní pamír kyrgyzstán

severní pamír kyrgyzstán Na expedici se budeme pohybovat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a d...

Více