Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ
AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
VIZITA
Vypracovala: Mgr. Eva Strnadová
ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
http://wardipedia.org/wp-content/uploads/2012/06/image2.jpg
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
VIZITA
POPIS
 pravidelná návštěva
hospitalizovaného
klienta
lékařem
a
ostatními pracovníky
zdravotnického týmu
 nejdůležitější
okamžik
klienta
https://c1.staticflickr.com/7/6202/6070124904_052bed67b2_z.jpg
dne
pro
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Feb2010/599054.jpg?d41d
VIZITA
ÚČEL
 lékař se informuje o stavu klienta a o výsledcích jeho vyšetření
http://www.visualphotos.com/photo/2x3638702/ward_round_WESTF05677.jpg
 vyšetření klienta jednoduchými metodami
 pokyny pro další terapeutický postup a ošetřování
VIZITA
ETICKÉ
ASPEKTY VIZITY
 pro nemocného znamená vizita důležitý okamžik v celém denním programu –
právě u ní se rozhoduje o jeho dalším osudu, vyšetřeních, přeložení, propuštění
 často jediná chvíle, kdy je nemocný v přímém kontaktu s ošetřujícím lékařem
 nemocný
je
při
vizitě
rozrušen,
sleduje
počínání všech - stačí nevhodně pronesená
poznámka nebo posunek a nemocný z toho
vyvozuje dalekosáhlé závěry o své diagnóze, o
svém stavu, proto se musíme chovat nanejvýš
taktně a ohleduplně – pozor tedy na nevhodně
pronesenou poznámku!
 nemocný má právo být informován o své
diagnóze, lékařských záměrech a budoucnosti
 při vizitě je třeba hovořit s ním, nikoliv nad
ním, jak bývá zvykem
http://ralfstranky.blog.cz/galerie/vtipne-obrazky/obrazek/36017226
formy vizity:
1) individuální vizita
2) vizita na ambulanci
3) skupinová vizita
4) vizita u lůžka nemocného
http://nhseportfoliorevolution.files.wordpress.com/2012/07/screen-shot-2012-07-29-at-16-09-05.png
VIZITA
FORMY
VIZITY
1. individuální vizita:
 klient a lékař o samotě - nechce-li
projednávat
osobní
záležitosti před ostatními pacienty
 navození důvěry
 řešení závažných problémů
2. vizita na ambulanci:
 lékař si pozve klienta na ambulanci
k
odbornému
vyšetření
kožní, ORL, gynekologie…)
(oční,
http://img4-1.realsimple.timeinc.net/images/1109/optomitrist_300.jpg
lékař
http://www.healthyblackwoman.com/wp-content/uploads/2014/01/download14.jpeg
VIZITA
FORMY
VIZITY
3. skupinová vizita:
 léčebny, ústavy, psychiatrie
 zachyceno
spontánní
klientů
 neformální, přátelský ráz
4. vizita u lůžka nemocného:
 lékařská vizita
 sesterská vizita
chování
http://www.visualphotos.com/photo/1x8717582/ward_round__hospital_doctor_visiting_a_female_patient_046088.jpg
1. malá vizita:
 součást
léčebně-preventivní
a
ošetřovatelské péče
 klinická prohlídka nemocného
 2x denně
 ranní (7 - 9 dopoledne) - je
důkladná
 odpolední
-
provádí
službu
konající lékař
 ošetřující lékař + sloužící sestra,
event. staniční sestra
povinnosti lékaře:
 podrobně informuje pacienta o stavu
a výsledcích léčby
 vyšetřuje pacienta
 určuje
další
ošetřování
postup
léčení
a
 většinou 2x týdně
 následuje po malé vizitě
 vede ji přednosta oddělení, ošetřující lékař, ostatní lékaři, vrchní a
staniční sestra, studenti, medici, rehabilitační, dietní sestry
 dochází k výměně informací
 doporučení, vyplývající z velké vizity, je pro léčebný režim klienta a další
režimy závazné
http://3.bp.blogspot.com/-dDVdSIOCFR0/TjgYK-4hBNI/AAAAAAAAGXI/39aWq5bFEbg/s1600/Pick+006+b.jpg
2. velká vizita - primářská:
 1x týdně
 závažné
informace
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/04/article-2212538-010C93EE00000578-272_306x423.jpg
nesdělujeme před klientem
 účastní se jí sestra konající
na daném pokoji nemocných
službu, staniční s. oddělení,
vrchní
s.,
vyšší,
případně
střední
a
další
nižší
zdravotnický personál včetně
fyzioterapeutických
pracovníků
 je
nástrojem
strategie
a
k
určování
taktiky
při
realizaci ošetřovatelské péče
 možnost předávání hlášení u
lůžka klienta
VIZITA
PŘÍPRAVA
VIZITY
http://teamnurse.com/images/nurses6.jpg
 podání závažných informací před
vizitou
 úklid
stolků,
pokojů
-
lůžka
včetně
čistá,
nočních
upravená,
vyvětraný pokoj
 pacienti na lůžku
 čisté osobní prádlo
 vypnutá televize, rádio
 připravený
chorobopis,
dokumentaci nemocného
 příprava pomůcek – viz další
http://www.polymedshop.cz/static/_foto_zbozi/1/2/6/4/6/[email protected]_._.o.jpg
http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/obrazky-v-anotaciach/medicina-fonendoskop.jpg
VIZITA
POMŮCKY
 liší se dle typu oddělení (ORL, gyn),
pomůcky pokládáme na pojízdný vozík.
Základem je:
 dokumentace
 baterka
 ústní lopatky
 emitní miska
 tonometr, fonendoskop
 rukavice, vazelína
http://thumbs.dreamstime.com/z/two-young-nurses-2181144.jpg
úkoly sestry při vizitě:
 předkládá dokumentaci
 připravuje
klienta
k
vyšetření
 asistuje při vyšetření
 zapisuje pokyny lékaře
do
svého
dimise,
notesu
změna
léků,
vyšetření,…
 podává
informace,
edukační
dodržování
režimu,…
lékaři
které
mají
cíl
-
léčebného
VIZITA
VYŠETŘENÍ
PŘI VIZITĚ
 při
vizitě
provádí
lékař
i
řadu
vyšetření – 5 P (ze doplnit o vyš. FF)
http://herd.typepad.com/.a/6a00d83451e1dc69e201156ff87184970c-800wi
 ZA uvede klienta do správné polohy,
obnaží
vyšetřovanou
část
těla,
podává lékaři potřebné pomůcky,
po vyšetření pomůže nemocnému s
oblékáním
 základní klinická vyšetření:
 pohled
 poslech
 pohmat
 poklep
 per rektum
VIZITA
VYŠETŘENÍ
PŘI VIZITĚ
–
POKYNY
 nenecháváme pacienta zbytečně dlouho
odkrytého, odkrýt pouze nutnou část
 dítě držíme na klíně
 vyš. úst a krku - baterka, ústní lopatka,
vleže, vsedě
 vyš. hrudníku - odvrátit hlavu ke straně,
vsedě, ve stoje
 vyš.
břicha
-
paže
podél
těla,
DK
pokrčené
 vyš. ledvin - bok, sed, obnažená bedra
 vyš. DK - nohy odkryjeme, bez ponožek,
vleže na zádech
 konečník - rukavice, vazelína, poloha na
zádech, na boku
http://i3.cn.cz/1164191955_200611220197_ZDR_1.jpg
VIZITA
ZÁZNAM
Z VIZITY
 záznam
se
provádí
do
zvláštního sešitu
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01872/nurse_1872564b.jpg
 formy
různé
zápisu
–
dle
mohou
být
zaměření
oddělení, organizace práce
 vždy musí být záruka, že
vše,
co
je
u
naordinováno,
skutečně provedeno
vizity
bude
VIZITA
ORGANIZACE
PRÁCE PO VIZITĚ
http://www.nursinghabits.com/wp-content/uploads/2013/04/crazy-nurse.jpg
 úklid pomůcek
 plnění zadaných úkolů, ordinací na plnění ordinací se podílí celý
ošetřovatelský tým
 není-li zajištěno to, co bylo při
vizitě
naordinováno,
ztrácí
nemocný důvěru ve zdravotnický
personál

Podobné dokumenty

Implementace automatizovaného měření HRTF v MATLABu

Implementace automatizovaného měření HRTF v MATLABu azimut natočení (tj. směr získané HRTF) byl monitorován kamerou snímající obrazec, jak bylo popsáno v [5]. Samotné měření bylo prováděno pomocí externího softwaru EASERA.

Více

zde - Spolek neslyšících Plzeň, ps

zde - Spolek neslyšících Plzeň, ps Specifika kurzů trénování paměti s osobami se sluchovým postižením Velká část cvičení na trénování paměti je založena na poslechu mluveného slova a na práci s českým jazykem. Proto bylo nutné při p...

Více

Vedoucí práce Mgr. Barbora Šímová

Vedoucí práce Mgr. Barbora Šímová https://www.youtube.com/user/ACupOfStyle/about https://cs.wikipedia.org/wiki/One_Direction https://cs.wikipedia.org/wiki/Majk_Spirit http://www.osobnosti.cz/paul-walker.php http://www.osobnosti.cz/...

Více

Duben

Duben http://www.google.cz/imgres?start=148&num=10&hl=cs&safe=off&tbo=d&biw=1024&bih=437&tbm=isch&tbnid=O9SZPXvgSG2QZM:&imgrefurl=http://brainz.org/ 10-best-eminemsongs/&docid=SVslDgplIklFeM&imgurl=http:...

Více

VY_32_INOVACE_28

VY_32_INOVACE_28 člověka. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. 664 s. ISBN 80-7169-681-1 • LINC, R.: Nauka o pohybu: učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vydání. Praha: Avicenum, zdravotn...

Více

15. konference PVO 2014 100 let protiletadlové

15. konference PVO 2014 100 let protiletadlové Tuto skutečnost je potřeba neustále zdůzazňovat, protože v poslední době dochází k přehlížení kybernetiky jako obecné nauky o řízení (viz závěry ve sborníku statí k 60. výročí kybernetiky [9]) buď ...

Více