adresa společnosti může být prvním varovným signálem adresa

Transkript

adresa společnosti může být prvním varovným signálem adresa
ADRESA SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT PRVNÍM VAROVNÝM SIGNÁLEM
ADRESA FIRMY SHODNÁ S ADRESOU MĚSTSKÉHO ČI OBECNÍHO ÚŘADU
MŮŽE ZNAMENAT NEDŮVĚRYHODNÉHO PARTNERA
Vážení uživatelé Cribisu,
každého obchodního partnera je nutné prověřit ze
širokého úhlu pohledu. Důležitá jsou především:
firem je více jak 2,8 miliónů a přes šest set tisíc
společností má registraci DPH.
ekonomická data, a to z pohledu alespoň tří let
zpětně
vlastnické vazby a historie podnikání majitelů
firem až dvacet let zpětně
aktuální varovné a negativní informace jako je
např. nespolehlivý plátce DPH, dluhy vůči státu
nebo jiným subjektům či návrhy na konkurz ze
dvou důležitých zdrojů, a to insolvenčního rejstříku
a Ministerstva práce a sociálních věcí
sídlo firmy či trvalá adresa osoby (vlastníka
firmy) jak historická data, tak i nové údaje
Základní identifikační informace o firmě mohou
přinášet první varovné signály, zda daná společnost
je opravdu spolehlivý, důvěryhodný a perspektivní
obchodní partner.
Aplikace Cribis, která je komplexním portálem
informací o firmách, přináší všechny tyto údaje
v jednom reportu. Cribis nabízí informace o
3,8 miliónů
subjektů
včetně
zaniklých,
aktivních
tato osoba je bez trvalého bydliště bez vlastního
zavinění, může to ale také znamenat, že
Prostřednictvím portálu Cribis lze sledovat, kolik
firem, právnických osob, ale také fyzických osob
podnikatelů a právnických osob má sídlo na jedné
adrese. Zjistíte-li, že na jedné adrese sídlí desítky,
někdy i stovky společností, můžete si pomocí
odkazu do map Googlu přímo z aplikace ověřit, o
jaký typ budovy se jedná a zda je vůbec možné,
aby tam sídlilo tolik firem.
Jako vhodný příklad můžeme použít pražskou adresu
Radlická 663/28. V této budově má podle dostupných
informací sídlo více než dvě stě společností, ale
budova samotná je administrativním prostorem, který
nepojme tolik standardních důvěryhodných firem.
Varovným signálem, který je nutné si prověřit, může
být i informace o sídle firmy, fyzické osoby či fyzické
osoby podnikatele. Pokud má fyzická osoba například
stejnou adresu, jako je sídlo městského či obecního
úřadu, může to znamenat, že:
osoba nepodniká transparentně a chce se
před svými obchodními partnery schovat za
nereálnou adresu
Administrativní budova, adresa Radlická 663/28, Praha 5, zdroj: https://maps.google.cz
Cribis umožňuje kontrolu adresy i prostřednictvím
svých grafů vlastnických vazeb. Podíváte-li se na
majitele firmy a objeví se u nich zkratka BB,
znamená to, že adresa bydliště je shodná s
adresou městského či obecního úřadu. Tuto
informaci je nutné vždy velice pečlivě prověřit.
Může to znamenat, že za firmou stojí podnikatel,
jehož identita má z nejrůznějších důvodů zůstat
skrytá. Pokud společnost sídlí na podezřelé
adrese a majitel nebo jednatel má bydliště na
obecním úřadě je vhodné, pokud to forma
spolupráce umožňuje, osobně navštívit
sídlo obchodního partnera a vyhnout
nepříjemným překvapením v budoucnu.
se
tak
Podrobné informace týkající se adres evidovaných
portálem Cribis s příznakem BB vám rády poskytnou
naše kolegyně z helpdesku. Kontaktovat je můžete
prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo
telefonicky na čísle +420 737 152 074.
Váš tým Cribis
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, do jejíž produktového portfolia patří i aplikace Cribis, měsíčně
zveřejňuje na svých webových stránkách a v médiích vývoj osobních a firemních bankrotů.
Informace o firmách | Proč používat informace o firmách | Jak objednat
© 2013 CRIF – Czech Credit Bureau All rights reserved
Toto je obchodní sdělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Pokud si nepřejete newsletter dostávat, napište na [email protected]. Do
předmětu zprávy vepište „Nezasílat“.