Vera 29760

Transkript

Vera 29760
w w w. m o s e r- g l a s s . c o m
Vera 29760
2005
DESIGN
KALÍŠKY
STEMWARE
29761
goblet
C: 340 ml / 11.3 oz
H: 21,5 cm / 8.4 inch
29761
goblet
C: 250 ml / 8.3 oz
H: 20,3 cm / 8 inch
ODLIVKY
29771/f
šampaňské / champagne
C: 190 ml / 6.3 oz
H: 23,5 cm / 9.2 inch
29762
víno / wine
C: 200 ml / 6.7 oz
H: 19,2 cm / 7.5 inch
BARWARE
29768/0
odlivka / D.O.F. tumbler
C: 380 ml / 12.7 oz
H: 10,5 cm / 4.1 inch
29778/I
odlivka / HiBall
C: 420 ml / 14 oz
H: 17,2 cm / 6.8 inch
29763
víno / wine
C: 160 ml / 5.3 oz
H: 18 cm / 7.1 inch
29769
martini
C: 270 ml / 9 oz
H: 17 cm / 6.7 inch
KARAFA A DŽBÁN
29770/I
karafa / decanter
C: 1000 ml / 1 qt.
H: 31 cm / 12.2 inch
DECANTER AND JUG
29779
džbán / jug
C: 1500 ml / 1.5 qt.
H: 29,3 cm / 11.5 inch
Vera
DESIGN
P E T R VA D U R A , 2 0 0 5
Název souboru pochází z latinského Vera, což značí pravdivý, ryzí, opravdový. Autor navrhl
moderní nápojový soubor v hladkém, broušeném, zlaceném i platinovém provedení. Noblesní
siluetu kalíšků, jejichž povrch je poset šestnácti jemnými výbrusy, doplňuje elegantní štíhlá
nožka dekorovaná šestnácti svislými klínovými řezy. Nový typ zlacené a platinové dekorace,
poprvé užitý na tomto nápojovém setu, umocňuje krásu souboru. Nechte se inspirovat
a dopřejte si potěšení z elegantně prostřeného stolu.
The name of the set comes from the Latin word Vera, which means true, genuine and real.
The author designed a modern drinking set in a plain, cut, gilded or platinum execution.
The graceful silhouette of the goblets whose surface is covered with sixteen delicate cuts is
complemented with an elegant slim stem decorated with sixteen vertical wedge-shaped cuts.
A new type of gilded and platinum decorations, applied on this set for the first time, highlights
the beauty of the set. Be inspired and indulge in the pleasures of an elegantly laid table.
C: Obsah (ml)
C: Capacity (oz)
H: Výška (cm)
H: Height (inch)
Měřítko 1:10
Scale 1:10
Výška karafy bez zátky / The height of decanter without stopper

Podobné dokumenty

Adele_Melikoff_12940

Adele_Melikoff_12940 The design of the set was created for the glassworks by Lucie Rýdlová, a student of professor Vladimír Kopecký at the Academy of Applied Arts in Prague. A combination of ovoid bowl and slender

Více

Heilbrunn_11540 - svizz trade export

Heilbrunn_11540 - svizz trade export na šest hran a delikátně broušeného kalichu dodává nápojovému souboru jedinečný půvab. The drinking suite Heilbrunn is the first form in which a facetted stem turns into a goblet with double number ...

Více

President 1020 - European Luxury Interiors

President 1020 - European Luxury Interiors H: 13,5 cm / 5.3 inch W: 14,4 cm / 5.7 inch

Více

Leták s velikostmi nápojového souboru Marie Terezie 10620

Leták s velikostmi nápojového souboru Marie Terezie 10620 C: 320 ml / 10.7 oz H: 16,1 cm / 6.3 inch

Více

Copenhagen_9900 - svizz trade export

Copenhagen_9900 - svizz trade export H: 14,5 cm / 5.7 inch W: 20,5 cm / 8.1 inch

Více

Leták s velikostmi nápojového souboru Maharani 4400

Leták s velikostmi nápojového souboru Maharani 4400 Maharani 4400 design 1895 Nápojový soubor Maharani si získal svou popularitu i jméno poté, co byl vyroben pro manželku maháradži z Navancore. Jednoduchý elegantní tvar kalichu je bohatě zdoben jemn...

Více

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS C : O b s a h ( m l ) , H : V ý šk a ( c m ) , W : š í ř k a ( c m ) , M ě ř í tko 1 : 1 0 C : C a p a cit y ( o z ) , H : H eight ( i n c h ) , W : width ( i n c h ) S c a l e 1 : 1 0

Více

Leták s velikostmi nápojového souboru Paula 7000

Leták s velikostmi nápojového souboru Paula 7000 C: Obsah (ml), H: Výška (cm), W: šířka (cm), Měřítko 1:10 C : C a p a c i t y ( o z ) , H : H e i g h t ( i n c h ) , W : w i d t h ( i n c h ) Sc a l e 1 : 1 0

Více

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS C : O bsa h ( m l ) , H : V ý š ka ( c m ) , W : š í ř ka ( c m ) , M ě ř ítko 1 : 1 0 C : C apacit y ( o z ) , H : Heig h t ( i n c h ) , W : widt h ( i n c h ) S cale 1 : 1 0

Více