Praesentation Finanzierung Kita-Projekte E-Egrensis

Transkript

Praesentation Finanzierung Kita-Projekte E-Egrensis
Možnosti financování
česko-německé spolupráce
předškolních zařízení
Finanzierungsmöglichkeiten für
deutsch-tschechische Projekte
im Vorschulbereich
Marktredwitz, 29. 11. 2008
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch | Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Program podpory „Odmalička"
•
•
•
•
•
Tandem Plzeň od roku 2009
prozatím jen pro české žadatele
max. příspěvek 12.000 Kč / kalendářní rok
lze financovat až 100% nákladů projektu
část příspěvku je možné získat předem
Förderprogramm „Odmalička“
•
•
•
•
•
Tandem Pilsen ab 2009
vorerst nur für tschechische Antragssteller
max. Förderung in Höhe von 12.000 CZK / Jahr
bis zu 100% der Projektkosten förderfähig
die Förderung kann z.T. im Voraus ausgezahlt
werden
Program podpory „Odmalička“
•
•
•
•
setkávání dětí – jízdné, stravování
honoráře pro tlumočníky nebo jazykové lektory
materiál pro jazykovou výuku
jízdné na výměnu zkušeností pedagogů a přípravné
a hodnotící návštěvy
Förderprogramm „Odmalička“
•
•
•
•
grenzüberschreitende Begegnungen deutscher und
tschechischer Kinder - Fahrtkosten, Verpflegung
Honorare für Sprachmittler und muttersprachliche
Lektoren
Materialkosten für Lehrmaterialien
Fahrtkosten für Erfahrungsaustausch und Vor/Nachbereitungstreffen
Program podpory „Odmalička“
www.odmalicka.info
rubrika „Finanční podpora“
Förderprogramm „Odmalička“
www.vonkleinauf.info
Rubrik „Finanzielle Förderung“
Česko-německý fond budoucnosti
•
•
•
•
podpora partnerských projektů s pozitivní vazbou na
proces česko-německého porozumění
max. doba trvání projektu 1 rok
50% nákladů z vlastních nebo jiných zdrojů
předfinancování z vlastních zdrojů není nutné
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
•
•
•
•
Unterstützung von Partnerprojekten zur Förderung
der deutsch-tschechischen Verständigung
Projektdauer max. 1 Jahr
50% der Gesamtkosten müssen aus eigenen oder
anderen Quellen geleistet werden
Vorfinanzierung durch Eigenmittel ist nicht notwendig
Česko-německý fond budoucnosti
•
•
•
•
formulář žádosti nutno vyplnit česky a německy
písemné potvrzení partnera o spolupráci
termíny odevzdání žádostí:
31. března, 30. června, 30. září, 31. prosince
žádá se vždy alespoň čtvrt roku předem
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
•
•
•
•
Antragsformular muss in deutscher und tschechischer
Sprache ausgefüllt werden
schriftl. Bestätigung des Partners über die Zusammenarbeit
Antragstermine:
31. März, 30. Juni, 30. September, 31. Dezember
Antragsstellung spätestens 3 Monate vor Projektbeginn
Česko-německý fond budoucnosti
www.fondbudoucnosti.cz
rubrika „Nadační činnost“
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
www.zukunftsfonds.cz
Rubrik „Stiftungsarbeit“
Dotační program Plzeňského kraje
•
•
•
•
•
•
podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže
pro školská zařízení se sídlem v Plzeňském kraji
z dotace lze hradit max. 80% nákladů na projekt
z dotace nelze hradit stravování
termín žádostí vždy začátkem března
formulář pouze v českém jazyce
Förderprogramm des Pilsener Bezirks
•
•
•
•
•
•
Unterstützung der internationalen Jugendarbeit
für schulische Einrichtungen aus dem Pilsener Bezirk
förderfähig: max. 80% der Gesamtkosten
nicht förderfähig: Verpflegungskosten
Antragstermin: Anfang März
Antragsformular nur auf Tschechisch
Dotační program Plzeňského kraje
www.plzensky-kraj.cz
rubrika „Ekonomika“ → „Dotace a granty“
→ „Oblast školství, mládeže a sportu“
Förderprogramm des Pilsener Bezirks
www.plzensky-kraj.cz
Rubrik „Ekonomika“ → „Dotace a granty“
→ „Oblast školství, mládeže a sportu“
Program EU: Cíl 3
•
•
program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
program přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
www.euregio-egrensis.org
EU-Programm Ziel 3
•
•
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
www.euregio-egrensis.de
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Freistaat Sachsen – Tschechische Republik
www.euregioegrensis.de
Děkuji Vám za pozornost!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Kateřina Jonášová
[email protected]
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch | Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže