FUOM! DÁN KONTUSIRDINSKOVI SÁHTTÁ GEAVAHIT DUŠŠE

Transkript

FUOM! DÁN KONTUSIRDINSKOVI SÁHTTÁ GEAVAHIT DUŠŠE
FUOM!
DÁN KONTUSIRDINSKOVI SÁHTTÁ GEAVAHIT
DUŠŠE PERSOVDNAÁŠŠEHASA OVDAVEARU DIEVASMAHTTINMÁVSSU MÁKSIMII.
OVDAVEARU DIEVASMAHTTINMÁKSU MÁKSOJUVVO VÁLDEGOTTÁLAŠ VEARROHÁLDDAHUSA KONTUI.
MÁVSSEDETTIIN GALGÁ VURKET ÁLO SÁDDAGA.
ČUJUHANNUMMIRGIEDDÁI II VURKEJUVVO MIHKKEGE DIEHTU.
VURKENRÁVA
Mávssedettiin galgá vurket álo sáddaga.
Sáddagin vurkejuvvo vuos skovvái deaddiluvvon dieđu dovddaldat
omd. 10, dan maŋŋá ovttalágimearka (=) ja almmuhanláhkai diehtu (61)
sihke loahpas dieđu loahppamearkan njagusárggis. (/).
Ovdavearu dievasmahttinmáksu lohkkojuvvo vearrojagi vearuid buorrin,
juos dievasmahttinmáksu lea máksojuvvon maŋimustá mánotbaji ovdal
vearuhusa nohkama.
Vurke dovddaldagain 10 vearu dovddaldaga 61, dovddaldagain 21
persovdnanummir ja dovddaldagain 30 vearrojagi nohkanmánotbadji
12 ja vearrojahki, masa máksu lea dárkkuhuvvon.
Bázahusvearu reanttu sáhttá vealtat oppalohkái máksimiin doarvái
dievasmahttinmávssu maŋimustá vearrojagi maŋit jagi ođđajagemánu
31. beaivve.
Ovdamearka
Vearrogeatnegasa persovdnanummir lea 123456-1234.
Dievasmahttinmáksu máksojuvvo vearrojahkái 2014.
Sátta vurkejuvvo čuovvovaš láhkai:
10=61/21=123456-1234/30=1214/
Lassidieđut: vero.fi
Čujuhannummirgieddái ii vurkejuvvo mihkkege diehtu.
Vearrojahkái sáhttá máksit máŋga ovdavearu dievasmahttinmávssu.
Juohke mávssu oktavuođas galgá vurket sáddaga.
IBAN
NORDEA
DANSKE BANK
POHJOLA PANKKI
Oažžu
kontunummir
VEARROHÁLDDAHUS
Oažžu
NDEAFIHH
DABAFIHH
OKOYFIHH
OVDAVEARU DIEVASMAHTTINMÁKSU
Sáddaga galgá álo vurket.
VEROH 5116s 12.2014
Sátta
Vearu dovddaldat
1 0 = 6 1
Máksi
KONTUSIRDIN
BIC
FI62 1660 3000 2154 37
FI45 8000 1170 2502 46
FI73 5000 0121 4207 97
/
Persovdnanummir
2 1 =
/
Vearrojagi nohkanmánotbadji ja jahki mbjj
3 0 = 1 2
Vuolláičálus
Čujuhannr
Konttus nr
Earrebeaivi
Ii máksoneavvu
/
Euro
Máksu sirdojuvvo oažžui dušše Suomas Ruovtturiikka
máksosirdima oktasaš eavttuid mielde ja dušše máksi
almmuhan kontunummira vuođul.

Podobné dokumenty

gulahus

gulahus ”Lemminkäinen Infra Oy:a biraslohpeohcamuš, mii guoská báktelaiguma ja –mollema Anára Littosčielggis”, čuigejeaddji namma, čujuhus sihke giddodatdovddaldat dahje giddodaga namma, RNr, gilli ja giel...

Více

Duodji - Kuati.fi

Duodji - Kuati.fi Dála duddjon lea rievdán, ovdamearkan dal ii leat šat dárbu gárvvuid goarrut dego ovdal. Gákti lea čikŋabivttas, muhto ovttaskas gárvvuid dego nuvttohiid gal geavahuvvo árgabeaivvis. Sápmelaš bajás...

Více

ČÁST 2 - Cromwell

ČÁST 2 - Cromwell Centrální řez, stopka se závitem podle DIN 1835D obráběcí průměr podle E8. Průměr stopky podle H8. HSS-Co 8% nepovlakovaný Pro bìžné výrobní obrábìní.

Více

text zprávy - Heis.vuv.cz

text zprávy - Heis.vuv.cz Právní statut kompetentních úřadů (příloha I odst. iii Rámcové směrnice) ......................................................................

Více