OCHRANA ZRAKU FILTRY

Transkript

OCHRANA ZRAKU FILTRY
OCHRANA ZRAKU
JAK SE CHRÁNIT?
Jak zvolit nejvhodnější ochranné brýle nebo ochranný štít
- Identifikujte typ rizika: postřik, záření apod.
- Určete typ ochrany: typ brýlí, bezpečnostní brýle, ochranné brýle, obličejová
maska, krycí ochranné brýle…
- Všimněte si ochranných aspektů: odolné proti poškrábání, odolné proti zamlžení,
zbarvené…
- Zvolte typ okulárů: jednotlivé nebo dvojité čočky
- Zvolte typ rámů: design, klasické…
Ochranné prostředky pro oči poskytují ochranu před postřikem a prskáním částeček,
před kapalinami a prachem a také před výpary z chemických produktů a před
radiací.
FILTRY
FILTRY
NORMY
Speciální filtry jsou schopny eliminovat část světla a vysoké procento
elektromagnetického spektra (ultrafialové záření, infračervené záření apod.).
EN166: Platí pro všechny druhy jednotlivých ochranných prostředků pro oči,
které poskytují ochranu před poškozením očí, s výjimkou účinků jaderného záření,
rentgenu, laserových imisí a infračerveného záření vydávaného nízkoteplotními
zdroji. Neplatí také pro ochranu očí, pro niž jsou stanoveny zvláštní normy
(protilaserová ochrana očí, sluneční brýle pro všeobecné použití apod.).
EN169: Týká se filtrů pro svařování a související techniky.
EN175: Specifikace pro bezpečnostní požadavky na ochranu očí a obličeje, ochranné
vybavení pro svařování a související techniky.
ELEKTRO-MAGNETICKÉ SPEKTRUM
Úprava čoček
Ochranný potah na čočkách proti poškrábání chrání čočky proti obrušování a tak
prodlužuje jejich životnost. Úprava proti zamlžování čoček udržuje čočky nezamlžené
v případech náhlých změn teplot.
Riziko pro oči v důsledku škodlivého záření
ZÓNA
VLNOVÁ DÉLKA
PROSTŘEDÍ
UV-A
315-380 nm
Práce venku
UV-B
280-315 nm
Sluneční svit. Průmyslové prostředí.
Testy černým světlem
Katarakta. Oslepení svařováním. Oslepení obloukem.
UV-C
100-280 nm
Průmyslové prostředí. Svařování elektrickým obloukem.
Krystalická nebo rohovková poškození. Ztráta zraku.
Modré světlo
400-480 nm
Průmyslové prostředí.
Práce na počítači (únava, VDU).
Elektrické instalace. Práce venku.
Retinální poškození. Ztráta zraku.
Rozmazávání vidění – zhoršování stavu (věk).
Retinitis pigmentosa.
Infračervené
ZRAKOVÉ POŠKOZENÍ
Únava očí, částečné oslepnutí, katarakta.
Sluneční záření
780- 1400 nm (blízké – InfraElektrické sváření. Práce s taveninami (sklářství, výroba
červ.)
oceli).
1400 -2000 nm (střední – InfraMikrovlnné procesy. Sluneční záření.
červ.)
Tato tabulka platí za normálních uživatelských podmínek, to znamená, že vzdálenost
mezi očima uživatele a hmotou roztaveného kovu je zhruba 50 cm a průměrná
hodnota osvětlení je zhruba 100 luxů.
129
Retinální poškození. Ztráta zraku.
Rozmazávání vidění – zhoršování stavu (věk).
Retinitis pigmentosa (blízké – Infra-červ.)
Krystalická a rohovková poškození (střed. – Infra-červ.).

Podobné dokumenty

Ochrana oči a obličeje

Ochrana oči a obličeje Katarakta. Oslepení svařováním. Oslepení obloukem. Krystalická nebo rohovková poškození. Ztráta zraku. Retinální poškození. Ztráta zraku. Rozmazávání vidění - zhoršování stavu (věk).

Více