hlavní katalog ib

Komentáře

Transkript

hlavní katalog ib
• GARANTOVANÁ KVALITA •
www.ibb.cz
HLAVNÍ KATALOG IB
PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA,
LOŽISKOVÉ JEDNOTKY
HLAVNÍ KATALOG IB
KIB- VK5 / 2005
Platnost katalogu od 8.3.2005
A. ÚVOD:
Představení výrobce a výrobků .....……………………………….
Balení ložisek a ložiskových jednotek …………………………...
Skladování ložisek a ložiskových jednotek ………………………
A
A
A
/ 1
/ 2
/ 3
B. PRŮMYSLOVÁ LOŽISKA
I. KULIČKOVÁ LOŽISKA
Kuličková ložiska jednořadá .....…………………………….….....
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí …………………………...
Kuličková ložiska axiální ...…………………………….…………..
BI / 1
B I / 16
B I / 20
II. KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA ......………………………………………..
B II / 1
III. SOUDEČKOVÁ LOŽISKA
Soudečková ložiska dvouřadá ...................................................
B III / 1
C. LOŽISKOVÉ JEDNOTKY
Ložiskové jednotky s upínacími ložisky ...……………….……….
Typy ložiskových jednotek …...………………………….………...
Typy upínacích ložisek ……………………………….…………....
Upínací ložiska …………………………………………….………..
Ložiskové jednotky ………………………………………………....
C
C
C
C
C
/ 1
/ 12
/ 13
/ 14
/ 18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
/ 1
/ 3
/ 8
/ 8
/ 9
/ 10
/ 10
/ 11
/ 11
/ 12
/ 13
D. AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA
Ložiska pro uložení kol ....…………………………………….…..
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem dvouřadá .....................
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jednořadá ......……..….
Ložiska pro klimatizační zařízení automobilů ...…………..…….
Napínací kladky ..…………………………………………….…….
Kuličková ložiska radiální spojková …………………….…….….
Kuličková ložiska s plechovým krytem axiální spojková ...….…
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem spojková ...………….…
Kuličková ložiska pro hnací hřídel …………………………..…...
Spojková ložiska s litinovým tělesem ……………………………
Převodní tabulky automobilových ložisek ……………………….
Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vám v tomto třetím rozšířeném vydání katalogu
ložisek a ložiskových jednotek IB krátce představili výrobce a výrobky IB.
Ložiska IB jsou vyráběna v čínských podnicích na moderních
technologických celcích. Díky vysoké kvalitě výrobků a neustálému
zvyšování výroby jsou výrobní kapacity rozšiřovány o další závody.
Produkce společnosti IB je orientována na tyto hlavní skupiny:
•
•
•
•
•
•
průmyslová ložiska
ložiskové jednotky
automobilová ložiska
miniaturní ložiska
ložiska v provedení E a ECM
kluzná ložiska
(viz katalog KIB-VK)
(viz katalog KIB-VK)
(viz katalog KIB-VK)
(viz katalog KEB-VK)
(viz katalog KEB-VK)
(viz katalog KPB-VK)
Základem vyráběného sortimentu jsou jednořadá a dvouřadá
kuličková ložiska a kuželíková ložiska, a to nejen standardní, ale i speciální,
určená pro konkrétní aplikace, zejména v automobilovém průmyslu. Většina
kuličkových ložisek je vyráběna též v provedení E (snížená hlučnost) a
ECM (elektromotorová kvalita), které dosahují parametrů předních
světových výrobců (viz katalog KEB-VK. ). Dalším významným
sortimentem IB je úplný sortiment kluzných ložisek (viz katalog KPB-VK.).
Kvalita výrobků IB je na vysoké světové úrovni díky používání
kvalitních materiálů (ocel 100Cr6, rafinovaná přetavením ve vakuu,
plastové klece Dupont, maziva Shell atd.) špičkovému strojovému
vybavení výrobních závodů a v neposlední řadě certifikovaným
výrobním procesům podle normy ISO 9001 a podle náročné
automobilní normy VDA 6. Veškeré dodávky jsou v České republice
kontrolovány a pravidelně přeměřovány (rozměry, tolerance, hlučnost,
životnost atd.).
Distribuce výrobků je realizována z důvodu zabezpečení vysokého
standartu předprodejního a poprodejního servisu prostřednictvím
certifikovaných smluvních partnerů IB, kteří jsou připraveni Vám sdělit
jakékoli další informace.
Věříme, že díky kvalitním výrobkům a souvisejícím službám, se i Vy
zařadíte ke spokojeným uživatelům ložisek a ložiskových jednotek IB.
A/01
Balení ložisek a ložiskových jednotek
Ložiska a ložiskové jednotky jsou dodávány v obalech, splňujících požadavky na jejich
dlouhodobé skladování a bezpečnou přepravu od výrobce až ke konečným
odběratelům. Ložiska dodávaná od 1.1.2003 jsou označována přímo na ložiskovém
kroužku výrobní šarží pro nezaměnitelnou identifikaci (vyjma miniaturních ložisek)
1. Ložiska
Ložiska jsou dodávána v následujících baleních:
a) maloobchodní balení
nakonzervovaná ložiska jsou jednotlivě zatavena v
originální folii a uložena v papírových krabičkách s
označením. Krabička obsahuje 5, 10, 15 nebo 20 kusů
ložisek a celá je zatavena ve smršťovací folii.
b) velkoobchodní balení
nakonzervovaná ložiska jsou uložena v plastových
tubách s označením, a to zpravidla po 10-ti kusech.
c) průmyslové balení
nakonzervovaná ložiska jsou uložena v plastových
tubách zpravidla po deseti kusech, a tyto tuby obvykle v
počtu několika desítek se balí do kartonových krabic.
Označení ložisek je uvedeno na krabicích, jednotlivé
tuby jsou bez označení.
Některé typorozměry mohou být baleny vyjímečně i jiným způsobem. Každý druh
balení je označen přesným označením včetně šarže, ložiska v provedení E a ECM
jsou výrazně odlišena
2. Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky jsou dodávány v následujících baleních:
a) maloobchodní balení – nakonzervované ložiskové jednotky jsou zabaleny
jednotlivě ve folii a uloženy v papírové krabičce. Mazací hlavice je přibalena k tělesu a
je nutno ji před montáží přišroubovat.
b) velkoobchodní balení – obsahuje několik maloobchodních balení, uložených v
kartonové krabici po několika desítkách kusů.
A/02
Skladování ložisek a ložiskových jednotek
• Ložiska musejí být skladována v čistém a suchém prostředí.
• Ložiska musejí být skladována v ochranném obalu (nejlépe v původním) a
vybalují se až těsně před montáží.
• Musí být zamezeno poškození a pomačkání obalů ložisek.
• Skladovací teplota by měla být 20 ± 5°C.
• Je nutné zabránit náhlým změnám teploty (možnost kondenzace par) a
působení přímého slunečního záření a vlhkosti.
• Ložiska se ukládají do regálů nebo na palety (ne přímo na podlahu). U větších
ložisek uložených nastojato by mohly jejich kroužky po delší době získat trvale
oválný tvar vlivem vlastní hmotnosti, a proto se musí taková ložiska ukládat
naležato.
• Ložiska se nesmějí brát do holých rukou (je třeba použít kvalitní rukavice).
• Ve skladu ložisek se nesmějí skladovat agresivní chemikálie (např. kyseliny,
čpavek nebo chlorové vápno).
A/03
PRŮMYSLOVÁ LOŽISKA
Jednořadá kuličková ložiska
1. Vlastnosti
Kuličková ložiska se používají pro uložení s radiálním zatížením nebo s malým
axiálním zatížením v kombinaci s radiálním zatížením. Při větší vnitřní vůli má ložisko
vlastnosti ložisek s kosoúhlým stykem a může přenášet vyšší axiální zátěž. Kuličková
ložiska mají malý valivý odpor a vysoké max. otáčky, takže mohou být použita
v aplikacích s vysokými provozními otáčkami.
2. Typy kuličkových ložisek
1.
2.
3.
4.
Kuličková ložiska otevřená
Kuličková ložiska s krycími plechy Z a 2Z
Kuličková ložiska s těsněním z pryže RS a 2RS
Kuličková ložiska s bezdotykovým těsněním z pryže RZ a 2RZ
Ložiska s krycími plechy a s těsněním z pryže jsou ve výrobě naplněna kvalitním
lithným mazacím tukem, který za normálních provozních podmínek postačí k mazání
ložiska po celou dobu jeho životnosti. Domazávání za provozu proto není nutné.
Před montáží se nesmí zahřívat nad provozní teplotu a čistit rozpouštědly, aby
nedošlo k poškození náplně. Tato ložiska jsou použitelná při teplotách od –30°C do
+120°C. Výrobce IB dodává zakázkově i ložiska s nylonovou nebo polyamidovou
klecí a další typy kuličkových ložisek.
3. Rozměry
Všechny rozměry ložisek odpovídají normě ISO15-1981.
4. Materiál ložisek
4.1 Materiál ložiskových kroužků a kuliček
Kroužky a kuličky jsou vyrobeny z chromové oceli GCr 15 (ekvivalent JIS G 4805
SUJ2). Tvrdost kroužků HRC 61-65 a tvrdost kuliček je HRC 62-66. Složení
legujících přísad v % ukazuje následující tabulka:
C
Cr
Si
Mn
S
P
0,95 - 1,05
1,30 - 1,65
0,15 - 0,35
0,2 - 0,4
< 0,02
< 0,27
Kuličková ložiska
B-I /01
4.2 Materiál klece a nýtů
Kuličková ložiska se obvykle dodávají s plechovou ocelovou klecí vyrobenou ze
zastudena válcovaného plechu. Na přání je možno dodat ložiska s klecí z jiných
materiálů např. nylonu, polyamidu vyztuženého skelnými vlákny apod. Nýty jsou
vyrobeny z drátu z nízko uhlíkové oceli.
5. Nesouosost
Kuličková ložiska nejsou vhodná k vyrovnání nesouosostí díry a hřídele. Vzájemná
nesouosost vnitřního a vnějšího kroužku jednak podstatně zvyšuje hlučnost ložiska
a jednak v něm vyvolává přídavné namáhání a tím zkracuje jeho trvanlivost. Aby toto
přídavné namáhání nepřekročilo přijatelnou mez, smí se kroužky těchto ložisek
vzájemně naklopit jen o velmi malý úhel několika minut, který závisí na velikosti
zatížení, na vnitřní vůli ložiska, provozní teplotě a dalších faktorech. Přibližné
přípustné hodnoty udává následující tabulka (pod malým zatížením se rozumí
zatížení menší než asi 15% statické únosnosti ložiska).
Zatížení
malé
velké
Úhel naklopení v minutách
2-6
5 - 10
5 - 10
8 - 16
Typ
ložiska
68, 69, 60
62, 63, 64
6. Radiální vnitřní vůle
Radiální vnitřní vůle ložisek IB odpovídá normě ISO5753. Běžná ložiska mají vůli
základní skupiny. Na přání je možno dodat ložiska s jinou radiální vůlí. Hodnoty
radiální vůle pro jednotlivé skupiny ukazuje následující tabulka:
Není-li uvedeno jinak, jsou rozměry uvedeny v µm
Průměr díry
d (mm)
přes
2
6
10
18
24
30
40
50
65
80
100
120
140
B-I /02
do
6
10
18
24
30
40
50
65
80
100
120
140
160
Skupina
C2
min
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
max
7
7
9
10
11
11
11
15
15
18
20
23
23
Základní
skupina
min
2
2
3
5
5
6
6
8
10
12
15
18
18
max
13
13
18
20
20
20
23
18
30
36
41
48
53
Skupina
C3
min
8
8
11
13
13
15
18
23
25
30
36
41
46
max
23
23
25
28
28
33
36
43
51
58
66
81
91
Skupina
C4
min
14
18
20
23
28
30
38
46
53
61
71
81
max
29
33
36
41
46
51
61
71
84
97
114
130
Skupina
C5
min
20
25
28
30
40
45
55
65
75
90
105
120
max
37
45
48
53
64
73
90
105
120
140
160
180
Kuličková ložiska
7. Tolerance
Výrobce IB dodává ložiska v normální toleranci (P0). Na požádání lze dodat ložiska i
ve zúžených tolerancích P6 nebo P5. Normální tolerance uvádějí následující tabulky:
Tolerance vnitřního kroužku
Δdmp
d
přes
mm
10
18
30
50
80
do
mm
18
30
50
80
120
max
µm
0
0
0
0
0
min
µm
- 8
-10
-12
-15
-20
Vdp
Průměrové řady
8,9
0,1
2,3,4
max
max max
µm
µm
µm
10
8
6
13
10
8
15
12
9
19
19
11
25
25
15
Vdmp
max
µm
6
8
9
11
15
ΔBs
max
µm
0
0
0
0
0
min
µm
-120
-120
-120
-150
-200
ΔB1s
max
µm
0
0
0
0
0
min
µm
-250
-250
-250
-380
-380
VBs
Kia
max
µm
20
20
20
25
25
max
µm
10
13
15
20
25
d
jmenovitý průměr díry
Δdmp odchylka středního průměru díry od jmenovité hodnoty
Vdp
kolísání průměru díry (rozdíl mezi největším a nejmenším jednotlivým
průměrem díry v jedné radiální rovině)
Vdmp kolísání střední hodnoty průměru díry (rozdíl mezi největší a nejmenší
hodnotou středního průměru díry jednoho kroužku
ΔBs odchylka jednotlivé šířky vnitřního kroužku od jmenovité hodnoty
ΔB1s odchylka jednotlivé šířky vnitřního kroužku ložiska zvlášť vyrobeného pro
párování
VBs kolísání šířky kroužku (rozdíl mezi největší a nejmenší jednotlivou šířkou
vnitřního kroužku)
Kia
radiální házení vnitřního kroužku úplného ložiska
Kuličková ložiska
B-I /03
Tolerance vnějšího kroužku
ΔDmp
D
přes
mm
do
mm
max
µm
min
µm
18
30
50
80
120
150
180
30
50
80
120
150
180
250
0
0
0
0
0
0
0
- 9
-11
-13
-15
-18
-25
-30
VDp
VDmp
Průměrové řady
Z, 2Z,
8,9
0,1 2,3,4 RS, 2RS
max
max max
max
max µm
µm
µm
µm
µm
12
14
16
19
23
31
38
9
11
13
19
23
31
38
7
8
10
11
14
19
23
12
16
20
26
30
38
-
7
8
10
11
14
19
23
Kea
ΔCs , ΔC1s , VCs
max
µm
15
20
25
35
40
45
50
Hodnoty jsou stejné jako
pro vnitřní kroužek
stejného ložiska
ΔBs, ΔB1s, VBs
D
jmenovitý vnější průměr ložiska
ΔDmp odchylka středního vnějšího průměru od jmenovité hodnoty
VDp kolísání vnějšího průměru ložiska (rozdíl mezi největším a nejmenším
jednotlivým vnějším průměrem ložiska v jedné radiální rovině)
VDmp kolísání středního vnějšího průměru ložiska (rozdíl mezi největším a
nejmenším středním vnějším průměrem jednoho ložiska)
Kea
radiální házení vnějšího kroužku úplného ložiska
ΔCs odchylka jednotlivé šířky vnějšího kroužku od jmenovité hodnoty
ΔC1s odchylka jednotlivé šířky vnějšího kroužku ložiska zvlášť vyrobeného pro
párování
VCs kolísání šířky kroužku (rozdíl mezi největší a nejmenší jednotlivou šířkou
vnějšího kroužku)
B-I /04
Kuličková ložiska
8. Ekvivalentní dynamické zatížení
Pro jednořadá kuličková ložiska platí následující vzorce:
P = Fr
P = XFr + YFa
pro Fa / Fr ≤ e
pro Fa / Fr > e
Koeficienty X a Y závisí na poměru axiálního zatížení Fa a statické únosnosti C0 a na
radiální vůli ložiska. Jestliže je uložení ložiska na čepu i díře provedeno ve
standardních tolerancích (j5 až n6 na hřídeli a K6 až J6 v tělese) lze použít hodnoty
uvedené v následující tabulce:
Fa/Co
0,025
0,040
0,070
0,130
0,250
0,500
Základní skupina
X
Y
e
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,22
0,24
0,27
0,31
0,37
0,44
Skupina C3
X
Y
e
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
1,74
1,61
1,46
1,30
1,14
1,00
0,31
0,33
0,36
0,41
0,47
0,54
Skupina C4
X
Y
e
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
1,42
1,36
1,27
1,17
1,05
1,00
0,39
0,41
0,44
0,48
0,53
0,56
9. Ekvivalentní statické zatížení
Pro ekvivalentní statické zatížení jednořadých kuličkových ložisek platí následující
vzorce:
P0 = Fr
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa
pro Fa / Fr ≤ 0,8
pro Fa / Fr > 0,8
Pro výpočet trvanlivosti, dynamické a statické únosnosti ložisek platí normy ISO 281
a ISO 76.
Kuličková ložiska
B-I /05
Kuličková ložiska jednořadá
otevřená
jednostranně krytá Z
oboustranně krytá 2Z
jednostranně utěsněná RS
oboustranně utěsněná 2RS
2Z
Hlavní rozměry (mm)
623
624
685
695
605
625
635
686
696
606
626
636
687
697
607
627
637
688
698
608
628
638
689
699
609
629
639
B-I /06
Únosnost
Označení
Označení
2RS
d
D
B
rsmin
jednostr.
krytované
oboustr.
krytované
jednostr.
utěsněné
oboustr.
utěsněné
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
13
11
13
14
16
19
13
15
17
19
22
14
17
19
22
26
16
19
22
24
28
17
20
24
26
30
4
5
3
4
5
5
6
3,5
5
6
6
7
3,5
5
6
7
9
4
6
7
8
9
4
6
7
8
10
0,15
0,20
0,15
0,20
0,20
0,30
0,30
0,15
0,20
0,30
0,30
0,30
0,15
0,30
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
0,30
0,30
0,60
-
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
-
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
-
Přípustné otáčky (ot./min)
dyn.
stat.
C
C0
490
900
709
668
1 330
1 430
2 120
1 080
909
2 260
2 120
3 350
1 170
1 610
2 200
2 500
4 050
1 240
2 240
2 500
3 350
4 550
1 330
1 710
2 800
3 550
4 650
218
414
720
355
505
680
885
440
501
835
886
1 400
510
710
885
1 360
1 620
585
910
1 360
1 430
1 970
665
850
1 430
1 960
2 070
tuk
otevřené
Z, 2Z
48 000
39 000
44 000
42 000
40 000
35 000
32 000
40 000
39 000
36 000
32 000
30 000
39 000
36 000
35 000
29 000
28 000
35 000
35 000
33 000
26 000
27 000
34 000
33 000
30 000
26 000
23 000
RS, 2RS
35000
23000
35000
25 000
24 000
33 000
34 000
31 000
28 000
31 000
28 000
24 000
23 000
26 000
22 000
23 000
20 000
23 000
20 000
20 000
18 000
-
olej
57 000
46 000
52 000
48 000
49 000
42 000
40 000
48 000
45 000
43 000
39 000
35 000
44 000
42 000
42 000
36 000
34 000
42 000
39 000
39 000
33 000
33 000
42 000
37 000
33 000
29 000
29 000
Hmotno
Označení
st
(kg)
0,002
0,003
0,001
0,002
0,004
0,005
0,005
0,002
0,004
0,006
0,008
0,024
0,002
0,005
0,008
0,013
0,024
0,003
0,007
0,012
0,017
0,024
0,003
0,008
0,014
0,020
0,035
623
624
685
695
605
625
635
686
696
606
626
636
687
697
607
627
637
688
698
608
628
638
689
699
609
629
639
B-I /07
Kuličková ložiska jednořadá
otevřená
jednostranně krytá Z
oboustranně krytá 2Z
jednostranně utěsněná RS
oboustranně utěsněná 2RS
2Z
Hlavní rozměry
61800
61900
6000
6200
6300
61801
61901
6001
6201
6301
61802
61902
6002
6202
6302
61803
61903
6003
6203
6303
6403
61804
61904
6004
6204
6304
6404
60/22
62/22
63/22
B-I /08
Únosnost
Označení
Označení
d
D
B
rsmin
jednostr.
krytované
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
22
22
22
19
22
26
30
35
21
24
28
32
37
24
28
32
35
42
26
30
35
40
47
62
32
37
42
47
52
72
44
50
56
5
6
8
9
11
5
6
8
10
12
5
7
9
11
13
5
7
10
12
14
17
7
9
12
14
15
19
12
14
16
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,30
0,30
0,30
0,60
1,00
0,30
0,30
0,30
0,60
1,00
0,30
0,30
0,30
0,60
1,00
1,10
0,30
0,30
0,60
1,00
1,10
1,10
0,60
1,00
1,10
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
2RS
dyn.
oboustr.
krytované
jednostr.
utěsněné
oboustr.
utěsněné
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
-
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
-
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
C
1 720
2 700
3 910
5 100
6 810
1 920
2 890
4 500
6 100
8 580
2 070
4 350
5 210
7 100
10 400
2 200
4 600
5 730
9 260
13 100
20 400
4 000
6 400
9 370
12 800
15 880
20 800
9 400
12 900
18 400
Přípustné otáčky (ot./min)
tuk
stat.
C0
840
1 270
1 960
2 350
3 410
1 040
1 460
2 370
3 020
4 180
1 260
2 260
2 820
3 730
5 410
1 400
2 550
3 220
4 780
6 560
9 600
2 470
3 700
4 990
6 560
7 900
8 550
5 050
6 800
9 250
otevřené
Z, 2Z
33 000
31 000
29 000
22 000
21 000
31 000
28 000
25 000
20 000
18 000
27 000
25 000
23 000
18 000
16 000
25 000
23 000
21 000
16 000
14 000
12 000
20 000
18 000
17 000
13 000
12 000
9 000
16 000
13 000
12 000
RS, 2RS
23 000
21 000
20 000
17 000
16 000
19 000
19 000
15 000
15 000
14 000
15 000
14 000
14 000
13 000
12 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
12 000
11 000
10 000
10 000
9 000
10 000
9 000
8 500
olej
43 000
36 000
34 000
29 000
24 000
37 000
35 000
31 000
27 000
23 000
32 000
29 000
27 000
23 000
19 000
28 000
27 000
24 000
19 000
17 000
14 000
25 000
21 000
19 000
17 000
16 000
12 000
19 000
15 000
14 000
Hmotnost
Označení
(kg)
0,005
0,009
0,019
0,032
0,053
0,006
0,011
0,021
0,037
0,060
0,007
0,016
0,030
0,045
0,082
0,008
0,018
0,039
0,066
0,012
0,268
0,018
0,036
0,068
0,103
0,142
0,399
0,074
0,121
0,184
61800
61900
6000
6200
6300
61801
61901
6001
6201
6301
61802
61902
6002
6202
6302
61803
61903
6003
6203
6303
6403
61804
61904
6004
6204
6304
6404
60/22
62/22
63/22
B-I /09
Kuličková ložiska jednořadá
otevřená
jednostranně krytá Z
oboustranně krytá 2Z
jednostranně utěsněná RS
oboustranně utěsněná 2RS
2Z
Hlavní rozměry (mm)
61805
61905
6005
6205
6305
6405
60/28
62/28
63/28
61806
6106
6006
6206
6306
6406
60/32
62/32
63/32
61807
61907
6007
6207
6307
6407
61808
61908
6008
6208
6308
6408
B-I /10
Únosnost
Označení
Označení
d
D
B
rsmin
jednostr.
krytované
25
25
25
25
25
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
32
32
32
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
37
42
47
52
62
80
52
58
68
42
47
55
62
72
90
58
65
75
47
55
62
72
80
100
52
62
68
80
90
110
7
9
12
15
17
21
12
16
18
7
9
13
16
19
23
13
17
20
7
10
14
17
21
25
7
12
15
18
23
27
0,30
0,30
0,60
1,00
1,10
1,50
0,60
1,00
1,10
0,30
0,30
1,00
1,00
1,10
1,50
1,00
1,00
1,10
0,30
0,60
1,00
1,10
1,50
1,50
0,30
0,60
1,00
1,10
1,50
2,00
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
2RS
dyn.
oboustr.
krytované
jednostr.
utěsněné
oboustr.
utěsněné
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
-
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
-
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
-
C
4 300
7 050
10 000
14 000
20 550
36 000
12 500
16 600
26 700
4 500
7 250
13 200
19 450
26 660
43 000
15 100
20 700
29 900
4 750
10 400
16 000
25 600
22 500
55 200
4 900
13 700
16 800
29 070
40 500
63 100
Přípustné otáčky (ot./min)
tuk
stat.
C0
2 950
4 450
5 840
7 820
11 180
19 200
7 400
9 500
14 000
3 450
5 000
8 250
11 200
14 950
23 700
9 150
11 600
17 000
3 900
7 200
10 200
15 200
19 200
29 300
4 350
10 000
11 400
17 750
23 700
36 200
otevřené
Z, 2Z
17 000
15 000
14 000
12 000
10 000
8 000
13 000
11 500
9 000
14 000
13 000
12 000
10 000
9 000
7 000
11 000
9 000
8 500
11 000
10 000
9 000
8 500
8 000
6 500
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
5 800
RS, 2RS
9 200
9 100
9 000
8 800
8 000
8 300
7 800
7 100
8 300
8 000
7 700
7 300
6 500
7 300
7 100
6 000
7 300
6 800
6 600
6 000
5 700
6 500
6 000
5 700
5 200
5 000
-
olej
20 000
18 000
17 000
14 000
13 000
10 000
15 000
13 000
12 000
17 000
16 000
14 000
12 000
11 000
9 000
13 000
13 000
10 000
15 000
13 000
12 000
10 000
9 000
8 000
13 000
12 000
11 000
9 000
8 000
6 900
Hmotnost
Označení
(kg)
0,022
0,042
0,800
0,127
0,220
0,529
0,098
0,171
0,284
0,026
0,048
0,115
0,198
0,350
0,710
0,129
0,240
0,382
0,030
0,074
0,155
0,287
0,455
0,926
0,033
0,110
0,185
0,367
0,640
1,221
61805
61905
6005
6205
6305
6405
60/28
62/28
63/28
61806
61906
6006
6206
6306
6406
60/32
62/32
63/32
61807
61907
6007
6207
6307
6407
61808
61908
6008
6208
6308
6408
B-I /11
Kuličková ložiska jednořadá
otevřená
jednostranně krytá Z
oboustranně krytá 2Z
jednostranně utěsněná RS
oboustranně utěsněná 2RS
2Z
Hlavní rozměry (mm)
61809
61909
6009
6209
6309
6409
61810
61910
6010
6210
6310
6410
6011
6211
6311
6411
6012
6212
6312
6412
6013
6213
6313
6413
6014
6214
6314
6414
6015
6215
6315
6415
B-I /12
Únosnost
Označení
Označení
d
D
B
rsmin
jednostr.
krytované
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
60
60
60
60
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
58
68
75
85
100
120
65
72
80
90
110
130
90
100
120
140
95
110
130
150
100
120
140
160
110
125
150
180
115
130
160
190
7
12
16
19
25
29
7
12
16
20
27
31
18
21
29
33
18
22
31
35
18
23
33
37
20
24
35
42
20
25
37
45
0,30
0,60
1,00
1,10
1,50
2,00
0,30
0,60
1,00
1,10
2,00
2,10
1,10
1,50
2,00
2,10
1,10
1,50
2,10
2,10
1,10
1,50
2,10
2,10
1,10
1,50
2,10
3,00
1,10
1,50
2,10
3,00
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
2RS
dyn.
oboustr.
krytované
jednostr.
utěsněné
oboustr.
utěsněné
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
-
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
-
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
-
C
5 350
14 100
20 860
31 500
53 000
73 000
6 400
14 500
21 760
34 800
61 900
83 000
28 200
43 000
71 000
100 000
29 300
52 100
81 500
110 000
30 500
57 300
92 600
119 000
38 300
62 000
104 000
144 000
39 800
66 800
114 000
153 000
Přípustné otáčky (ot./min)
tuk
stat.
C0
5 250
10 900
15 190
20 300
31 600
42 500
6 200
11 700
16 500
23 200
37 600
49 500
21 100
29 300
44 500
61 900
23 300
36 300
52 100
69 400
25 100
39 800
59 600
77 900
31 000
43 800
68 100
104 000
33 500
49 200
76 400
114 000
otevřené
Z, 2Z
10 000
9 000
8 000
6 500
6 000
5 300
9 000
8 500
8 000
7 000
5 800
5 000
7 000
5 800
5 200
4 500
6 800
5 000
4 800
4 000
6 500
5 000
4 500
4 000
5 800
4 700
4 300
3 500
5 400
4 500
4 200
3 300
RS, 2RS
5 800
5 300
4 800
4 600
4 200
4 800
4 500
4 300
4 000
3 800
4 000
3 700
3 400
4 000
3 800
3 500
3 600
3 500
3 300
3 500
3 300
2 800
3 300
3 000
2 500
-
olej
12 000
11 000
10 000
8 000
7 000
6 500
10 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 200
8 000
7 200
6 500
5 000
8 000
6 800
6 000
5 300
7 600
6 000
5 700
5 000
6 900
5 800
5 000
4 800
6 500
5 600
4 500
4 000
Hmotnost
Označení
(kg)
0,040
0,132
0,231
0,416
0,836
1,521
0,052
0,133
0,250
0,462
1,010
1,855
0,365
0,602
1,370
2,316
0,385
0,789
1,710
2,811
0,408
0,990
2,100
3,340
0,573
1,084
2,550
4,900
0,603
1,171
3,050
5,740
61809
61909
6009
6209
6309
6409
61810
61910
6010
6210
6310
6410
6011
6211
6311
6411
6012
6212
6312
6412
6013
6213
6313
6413
6014
6214
6314
6414
6015
6215
6315
6415
B-I /13
Kuličková ložiska jednořadá
otevřená
jednostranně krytá Z
oboustranně krytá 2Z
jednostranně utěsněná RS
oboustranně utěsněná 2RS
2Z
Hlavní rozměry (mm)
6016
6216
6316
6416
6017
6217
6317
6417
6018
6218
6318
6418
6019
6219
6319
6020
6220
6320
B-I /14
Únosnost
Označení
Označení
d
D
B
rsmin
jednostr.
krytované
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
125
140
170
200
130
150
180
210
140
160
190
225
145
170
200
150
180
215
22
26
39
48
22
28
41
52
24
30
43
54
24
32
45
24
34
47
1,10
2,00
2,10
3,00
1,10
2,00
3,00
4,00
1,50
2,00
3,00
4,00
1,50
2,10
3,00
1,50
2,10
3,50
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2RS
dyn.
oboustr.
krytované
jednostr.
utěsněné
oboustr.
utěsněné
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
2Z
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
-
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
2RS
C
47 500
72 200
123 000
163 000
49 200
83 000
133 000
174 000
58 400
96 200
144 000
192 000
60 700
108 000
153 000
60 000
123 000
174 000
Přípustné otáčky (ot./min)
tuk
stat.
C0
39 800
53 100
85 800
126 000
43 000
64 300
96 200
136 000
49 200
70 800
108 000
158 000
54 100
81 000
119 000
54 100
92 600
141 000
otevřené
Z, 2Z
5 100
4 300
3 800
2 500
4 800
4 200
3 500
2 500
4 600
3 700
3 000
2 500
4 300
3 500
2 800
4 200
3 300
2 500
RS, 2RS
3 000
2 800
2 500
2 800
2 500
2 500
2 500
2 400
2 100
2 400
2 000
1 900
2 200
2 200
1 800
olej
6 200
5 000
4 700
3 300
5 700
4 700
4 000
3 200
5 500
4 500
4 000
3 000
5 000
4 100
3 400
4 800
3 900
3 200
Hmotnost
(kg)
0,821
1,441
3,610
6,740
0,848
1,800
4,280
7,930
1,103
2,180
4,960
11,400
1,156
2,620
5,740
1,180
3,190
7,070
Označení
6016
6216
6316
6416
6017
6217
6317
6417
6018
6218
6318
6418
6019
6219
6319
6020
6220
6320
B-I /15
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí
Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska mají ve vnějším kroužku kulovou oběžnou
dráhu, umožňují naklápění vnitřního kroužku s kuličkami vůči vnějšímu kroužku o
úhel 2.5° (u typů 12 a 22) a až 3° (u typů 13 a 23) ze souosé polohy, aniž by tím byla
narušena správná funkce ložiska. Proto jsou tato ložiska vhodná k montáži do
samostatných těles s nezaručenou souosostí nebo na dlouhé tenké hřídele
s nadměrným průhybem.
Ložiska mohou mít díru buď válcovou, nebo kuželovou s kuželovitostí 1:12 (přídavné
označení K). Ložiska s kuželovou dírou se upevňují na válcový čep pomocí
upínacího pouzdra.
Vzhledem k malému stykovému úhlu a nepříznivému styku kuliček s oběžnou dráhou
vnějšího kroužku nemohou dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska zachycovat větší
axiální síly, a také jejich radiální únosnost je poměrně malá.
Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska se běžně vyrábějí jen v normálním stupni
přesnosti, s klecí lisovanou z ocelového plechu a s normální radiální vůlí. U ložisek
s kuželovou dírou je tato vůle větší než u ložisek s válcovou dírou, neboť potřebným
zalisováním upínacího pouzdra do kuželové díry se vnitřní kroužek více roztáhne. Na
přání mohou být ložiska dodána také s vůlí C3.
Pro výpočet trvanlivosti, dynamické a statické únosnosti ložisek platí normy ISO 281
a ISO 76.
B-I /16
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí
Označení
1204
1204 K
2204
2204 K
1304
1304 K
2304
2304 K
1205
1205 K
2205
2205 K
1305
1305 K
2305
2305 K
1206
1206 K
2206
2206 K
1306
1306 K
2306
2306 K
1207
1207 K
2207
2207 K
Hlavní rozměry (mm)
Únosnost (N)
dyn.
stat.
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
d
D
B
rsmin
C
Co
tukem
olejem
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
72
72
14
14
18
18
15
15
21
21
15
15
18
18
17
17
24
24
16
16
20
20
19
19
27
27
17
17
23
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
9 900
9 900
12 600
12 600
12 400
12 400
18 100
18 100
12 100
12 100
12 300
12 300
18 000
18 000
24 400
24 400
15 600
15 600
15 200
15 200
21 300
21 300
31 500
31 500
15 800
15 800
21 500
21 500
2 610
2 610
3 300
3 300
3 350
3 350
4 070
4 070
3 300
3 300
3 450
3 450
5 000
5 000
6 600
6 600
4 650
4 650
4 500
4 500
6 300
6 300
8 750
8 750
5 100
5 100
6 600
6 600
13 000
13 000
12 000
12 000
11 000
11 000
10 000
10 000
11 000
11 000
10 000
10 000
9 100
9 100
8 500
8 500
9 200
9 200
8 600
8 600
7 700
7 700
7 200
7 200
8 000
8 000
7 500
7 500
15 000
15 000
14 000
14 000
13 000
13 000
12 000
12 000
13 000
13 000
12 000
12 000
11 000
11 000
10 000
10 000
11 000
11 000
10 000
10 000
9 100
9 100
8 500
8 500
9 400
9 400
8 800
8 800
Kuličková ložiska
Hmotnost
(kg)
0,116
0,114
0,140
0,137
0,160
0,158
0,206
0,201
0,138
0,135
0,157
0,153
0,255
0,251
0,334
0,326
0,217
0,213
0,256
0,250
0,383
0,377
0,496
0,485
0,317
0,312
0,392
0,382
B-I /17
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí
Označení
1307
1307 K
2307
2307 K
1208
1208 K
2208
2208 K
1308
1308 K
2308
2308 K
1209
1209 K
2209
2209 K
1309
1309 K
2309
2309 K
1210
1210 K
2210
2210 K
1310
1310 K
2310
2310 K
B-I /18
Hlavní rozměry (mm)
Únosnost (N)
dyn.
stat.
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
d
D
B
rsmin
C
Co
tukem
olejem
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
85
85
85
85
100
100
100
100
90
90
90
90
110
110
110
110
21
21
31
31
18
18
23
23
23
23
33
33
19
19
23
23
25
25
36
36
20
20
23
23
27
27
40
40
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,1
1,1
1,1
2,0
2
2,0
2
25 100
25 100
39 500
39 500
19 300
19 300
22 300
22 300
29 600
29 600
45 000
45 000
21 900
21 900
23 200
23 200
38 000
38 000
54 000
54 000
22 700
22 700
23 200
23 200
43 500
43 500
64 500
64 500
7 850
7 850
11 300
11 300
6 550
6 550
7 350
7 350
9 700
9 700
13 500
13 500
7 350
7 350
8 150
8 150
12 700
12 700
16 700
16 700
8 100
8 100
8 450
8 450
14 100
14 100
20 200
20 200
6 800
6 800
6 300
6 300
7 100
7 100
6 700
6 700
6 000
6 000
5 600
5 600
6 400
6 400
6 000
6 000
5 400
5 400
5 000
5 000
5 800
5 800
5 500
5 500
4 900
4 900
4 600
4 600
8 000
8 000
7 400
7 400
8 400
8 400
7 900
7 900
7 000
7 000
6 600
6 600
7 500
7 500
7 100
7 100
6 300
6 300
5 900
5 900
6 800
6 800
6 400
6 400
5 800
5 800
5 400
5 400
Hmotnost
(kg)
0,500
0,490
0,670
0,650
0,414
0,410
0,490
0,480
0,710
0,700
0,920
0,900
0,460
0,450
0,540
0,530
0,950
0,440
1,230
1,200
0,520
0,510
0,580
0,570
1,200
1,180
1,630
1,600
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí
Označení
1211
1211 K
2211
2211 K
1311
1311 K
2311
2311 K
1212
1212 K
2212
2212 K
1312
1312 K
2312
2312 K
1213
1213 K
2213
2213 K
1313
1313 K
2313
2313 K
Hlavní rozměry (mm)
Únosnost (N)
dyn.
stat.
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
d
D
B
rsmin
C
Co
tukem
olejem
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
100
100
100
100
120
120
120
120
110
110
110
110
130
130
130
130
120
120
120
120
140
140
140
140
21
21
25
25
29
29
43
43
22
22
28
28
31
31
46
46
23
23
31
31
33
33
48
48
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
2,1
2,1
2,1
2,1
26 800
26 800
26 500
26 500
51 500
51 500
75 500
75 500
30 000
30 000
34 000
34 000
57 000
57 000
87 000
87 000
31 000
31 000
43 500
43 500
62 000
62 000
96 000
96 000
10 000
10 000
9 900
9 900
17 900
17 900
24 000
24 000
11 500
11 500
12 600
12 600
20 800
20 800
28 200
28 200
11 500
11 500
16 400
16 400
22 900
22 900
32 500
32 500
5 300
5 300
5 000
5 000
4 500
4 500
4 200
4 200
4 900
4 900
4 600
4 600
4 100
4 100
3 800
3 800
4 500
4 500
4 200
4 200
3 800
3 800
3 600
3 600
6 200
6 200
5 800
5 800
5 200
5 200
4 900
4 900
5 800
5 800
5 400
5 400
4 800
4 800
4 500
4 500
5 300
5 300
5 000
5 000
4 500
4 500
4 200
4 200
Kuličková ložiska
Hmotnost
(kg)
0,700
0,680
0,790
0,770
1,580
1,560
2,100
2,050
0,880
0,870
1,080
1,060
1,960
1,930
2,600
2,520
1,130
1,110
1,440
1,410
2,420
2,380
3,200
3,120
B-I /19
Kuličková ložiska axiální
Jednosměrná axiální kuličková ložiska sestávají z hřídelového kroužku, tělesového
kroužku a věnečku kuliček v kleci z ocelového plechu. Ložiska jsou rozebíratelná,
takže se každý kroužek montuje samostatně.
Axiální kuličková ložiska smí zachycovat pouze čistě axiální zatížení. Plné využití
jejich únosnosti je podmíněno rovnoměrným rozdělením přenášeného zatížení na
všechny kuličky. Ke splnění tohoto požadavku je nutná přesná vzájemná souosost
obou ložiskových kroužků.
Při vyšších otáčkách se v axiálním kuličkovém ložisku projevuje nepříznivý účinek
odstředivých sil a gyroskopických momentů, působících na kuličky, které pak
prokluzují, což má za následek nadměrné opotřebování funkčních ploch ložiska. Aby
se prokluzování kuliček udrželo pod přijatelnou mezí, nesmí zatížení ložiska za
provozu klesnout ani na okamžik pod určitou minimální hodnotu, závislou na vnitřní
konstrukci ložiska a úměrnou čtverci otáček. Většinou tuto podmínku zaručuje
dostatečná hmotnost součástí uložených na ložisku. Není-li tomu tak, musí se trvalé
minimální zatížení ložiska zabezpečit pružinami pod tělesovým kroužkem.
Axiální kuličková ložiska se běžně vyrábějí v normálním stupni přesnosti. Na přání
však mohou být dodána také ve stupni přesnosti P6 nebo i P5.
Pro výpočet trvanlivosti, dynamické a statické únosnosti ložisek platí normy ISO 281
a ISO 76.
B-I /20
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska axiální
Hlavní rozměry (mm)
Označení
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51106
51206
51107
51207
51108
51208
51109
51209
51110
51210
51111
51211
51112
51212
51113
51213
Únosnost (N)
dyn.
stat.
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
d
D
H
d1
rsmin
C
Co
tukem
olejem
10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
24
26
26
28
28
32
30
35
35
40
42
47
47
52
52
62
60
68
65
73
70
78
78
90
85
95
90
100
9
11
9
11
9
12
9
12
10
14
11
15
11
16
12
18
13
19
14
20
14
22
16
25
17
26
18
27
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
26
27
32
32
37
37
42
42
47
47
52
52
57
57
62
62
67
67
0,3
0,6
0,3
0,6
0,3
0,6
0,3
0,6
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
0,6
1,0
0,6
1,0
0,6
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10 000
12 700
10 300
13 200
10 500
16 600
10 800
17 200
14 200
22 300
19 600
27 800
20 400
29 300
20 400
39 000
26 900
47 000
27 000
48 000
28 800
48 500
35 000
69 500
41 500
73 500
41 500
75 000
14 000
17 100
15 400
19 000
16 800
24 800
18 200
27 300
24 700
37 500
37 000
50 500
42 000
58 000
44 500
78 000
63 000
96 500
69 000
105 000
75 500
111 000
93 000
159 000
113 000
179 000
117 000
189 000
6 700
5 800
6 400
5 600
6 200
5 000
6 000
4 800
5 200
4 100
4 600
3 700
4 300
3 400
3 900
2 900
3 500
2 700
3 200
2 600
3 100
2 400
2 800
2 100
2 600
2 000
2 400
1 900
9 500
8 300
9 200
8 000
8 800
7 100
8 500
6 200
7 500
5 900
6 500
5 300
6 200
4 900
5 600
4 200
5 000
3 900
4 600
3 700
4 500
3 400
4 000
3 000
3 700
2 800
3 500
2 700
Kuličková ložiska
Hmotnost
(kg)
0,021
0,030
0,023
0,034
0,024
0,046
0,026
0,054
0,040
0,061
0,060
0,111
0,069
0,139
0,085
0,215
0,125
0,276
0,148
0,317
0,161
0,376
0,226
0,606
0,296
0,676
0,338
0,767
B-I /21
Kuličková ložiska axiální
Hlavní rozměry (mm)
Označení
51114
51214
51115
51215
51116
51216
51117
51217
51118
51218
51120
51220
51122
51222
51124
51224
B-I /22
Únosnost (N)
dyn.
stat.
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
d
D
H
d1
rsmin
C
Co
tukem
olejem
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
100
100
110
110
120
120
95
105
100
110
105
115
110
125
120
135
135
150
145
160
155
170
18
27
19
27
19
28
19
31
22
35
25
38
25
38
25
39
72
72
77
77
82
82
87
88
92
93
102
103
112
113
122
123
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
43 000
76 000
44 500
77 500
44 500
77 500
46 000
78 500
59 500
117 000
85 000
147 000
87 000
153 000
84 000
154 000
127 000
199 000
136 000
209 000
141 000
218 000
150 000
264 000
190 000
325 000
268 000
410 000
288 000
450 000
310 000
470 000
2 400
1 800
2 200
1 800
2000
1700
2200
1700
1900
1500
1600
1300
1700
1300
1600
1100
3 400
2 600
3 200
2 600
3 100
2 400
3 000
2 200
2 700
2 000
2 400
1 800
2 300
1 800
2 000
1 700
Hmotnost
(kg)
0,356
0,793
0,399
0,874
0,422
0,916
0,444
1,250
0,687
1,700
0,987
2,290
1,070
2,460
1,110
2,710
Kuličková ložiska
Kuželíková ložiska
Kuželíková ložiska jsou rozebíratelná a tvoří je vnitřní kroužek s klecí, kuželíky a
vnější kroužek. Každý z kroužků se montuje samostatně. Jsou v provedení
jednořadá, dvouřadá a čtyřřadá. U jednořadých kuželíkových ložisek se vůle seřizuje
při montáži nastavením vzájemné vzdálenosti vnějších a vnitřních kroužků dvou
ložisek. Ložiska se také vyrábějí ve sdružených dvojicích v uspořádání do X s určitou
axiální vůlí.
Z oceli s vyššími kvalitativními parametry jsou vyráběna ložiska označená A.
J2 se označují kuželíková ložiska, u nichž nepřečnívá klec čelní rovinu ložiska.
Kuželíková ložiska přenáší kromě radiálních sil také axiální síly v jednom směru.
Axiální únosnost ložisek závisí především na stykovém úhlu α, který odpovídá sklonu
oběžné dráhy vnějšího kroužku. Čím je tento úhel větší, tím větší je axiální únosnost.
Kuželíková ložiska se vyrábí v normální přesnosti P0. Pro náročné uložení na
přesnost a zvýšené otáčky je lze na poptání dodat i ve vyšší přesnosti P6.
Hlavní rozměry a označování řad u kuželíkových ložisek jsou obsaženy v normě
ISO 355. Tolerance jsou v normě ISO 492. Mezní rozměry zaoblení obsahuje norma
ISO 582.
Kuželíková ložiska
B-II /01
Kuželíková ložiska
Označení
30204
30205
30305
32305
30206
30306
32206
32306
30207
30307
32207
32307
30208
30308
32208
32308
31308
30209
30309
32209
32309
31309
30210
30310
32210
32310
31310
32010
30211
30311
32211
32311
31311
32011
30212
B-II /02
Únosnost (N)
Hlavní rozměry (mm)
d
D
T
B
C
20
25
25
25
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
47
52
62
62
62
72
62
72
72
80
72
80
80
90
80
90
90
85
100
85
100
100
90
110
90
110
110
80
100
120
100
120
120
90
110
15,25
16,25
18,25
25,25
17,25
20,75
21,25
28,75
18,25
22,75
24,25
32,75
19,75
25,25
24,75
35,25
25,25
20,75
27,25
24,75
38,25
27,25
21,75
29,25
24,75
42,25
29,25
20
22,75
31,5
26,75
45,5
31,5
23
23,75
14
15
17
24
16
19
20
27
17
21
23
31
18
23
23
33
23
19
25
23
36
25
20
27
23
40
27
20
21
29
25
43
29
23
22
12
13
15
20
14
16
17
23
15
18
19
25
16
20
19
27
17
16
22
19
30
18
17
23
19
33
19
15,5
18
25
21
35
21
17,5
19
dyn.
C
26 300
31 400
41 800
60 200
42 600
55 800
51 600
79 000
48 700
68 900
67 500
98 000
59 000
86 500
74 000
119 700
78 700
64 300
109 000
76 500
144 000
94 800
74 300
124 600
84 200
175 000
107 000
60 300
84 200
141 000
107 000
203 000
120 500
80 200
97 000
stat.
Co
27 400
35 000
40 200
63 100
46 500
56 000
60 000
88 000
53 600
72 800
80 200
110 000
63 700
99 100
89 800
145 000
88 300
72 900
120 500
94 500
176 000
108 000
90 000
145 000
106 000
219 000
119 000
86 500
100 000
168 000
133 000
256 000
141 100
113 400
120 500
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
tukem
olejem
8 000
7 000
6 300
6 300
6 000
5 600
6 000
5 600
5 300
5 000
5 300
5 000
5 000
4 500
5 000
4 500
4 500
4 500
4 000
4 500
4 000
4 000
4 300
3 800
4 300
3 800
3 800
4 500
3 800
3 400
3 800
3 400
3 400
4 000
3 600
10 000
9 000
8 000
8 000
7 500
7 000
7 500
7 000
6 700
6 300
6 700
6 300
6 300
5 600
6 300
5 600
5 600
5 600
5 000
5 600
5 000
5 000
5 300
4 800
5 300
4 800
4 800
5 600
4 800
4 300
4 800
4 300
4 300
5 000
4 500
Hmotnost
(kg)
0,126
0,154
0,263
0,368
0,231
0,387
0,287
0,562
0,331
0,515
0,445
0,763
0,422
0,747
0,532
1,040
0,727
0,474
0,984
0,573
1,400
0,944
0,529
1,280
0,626
1,890
1,210
0,366
0,713
1,630
0,853
2,370
1,560
0,551
0,904
Kuželíková ložiska
Kuželíková ložiska
Označení
30312
32212
32312
31312
32012
30213
30313
32213
32313
31313
32013
30214
30314
32214
32314
31314
32014
30215
30315
32215
32315
31315
32015
30216
30316
32216
32316
31316
32016
30217
30317
32217
32317
31317
32017
Únosnost (N)
Hlavní rozměry (mm)
d
D
T
B
C
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
130
110
130
130
95
120
140
120
140
140
100
125
150
125
150
150
110
130
160
130
160
160
115
140
170
140
170
170
125
150
180
150
180
180
130
33,5
29,75
48,5
33,5
23
24,75
36
32,75
51
36
23
26,25
38
33,25
54
38
25
27,25
40
33,25
58
40
25
28,25
42,5
35,25
61,5
42,5
29
30,5
44,5
38,5
63,5
44,5
29
31
28
46
31
23
23
33
31
48
33
23
24
35
31
51
35
25
25
37
31
55
37
25
26
39
33
58
39
29
28
41
36
60
41
29
26
24
37
22
17,5
20
28
27
39
23
17,5
21
30
27
42
25
19
22
31
27
45
26
19
22
33
28
48
27
22
24
34
30
49
28
22
Kuželíková ložiska
dyn.
C
166 800
130 000
232 000
142 000
85 100
115 400
194 000
156 000
265 000
156 000
84 200
127 000
219 000
156 000
298 000
185 000
103 000
133 000
252 200
163 800
340 000
210 000
108 300
151 300
275 000
188 200
384 000
232 500
137 500
182 800
308 500
208 400
408 200
258 600
141 400
stat.
Co
195 000
166 000
294 000
166 200
123 800
141 000
231 000
202 000
340 000
185 300
127 900
159 000
213 000
204 000
385 000
219 400
152 900
171 600
297 000
218 000
445 000
248 600
164 300
189 000
328 600
253 000
503 800
281 300
217 300
217 300
369 200
275 200
532 800
313 200
223 600
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
tukem
olejem
3 200
3 600
3 200
3 200
3 800
3 200
2 800
3 200
2 800
2 800
3 600
3 000
2 600
3 000
2 600
2 600
3 400
2 800
2 400
2 800
2 400
2 400
3 200
2 600
2 200
2 600
2 200
2 200
3 000
2 400
2 000
2 400
2 000
2 000
2 800
4 000
4 500
4 000
4 000
4 800
4 000
3 600
4 000
3 600
3 600
4 500
3 800
3 400
3 800
3 400
3 400
4 300
3 600
3 200
3 600
3 200
3 200
4 000
3 400
3 000
3 400
3 000
3 000
3 800
3 200
2 800
3 200
2 800
2 800
3 600
Hmotnost
(kg)
1,990
1,170
2,900
1,900
0,584
1,130
2,440
1,550
3,510
2,370
0,620
1,260
2,980
1,640
4,340
2,860
0,839
1,360
3,570
1,740
5,370
3,380
0,875
1,670
4,270
2,130
6,380
4,050
1,270
2,060
4,960
2,680
7,310
4,690
1,320
B-II /03
Kuželíková ložiska
Označení
306/47
33116
30218
32218
32018
30219
32219
32019
30220
32220
32020
32221
32021
32024
B-II /04
Únosnost (N)
Hlavní rozměry (mm)
d
D
T
B
C
47
80
90
90
90
95
95
95
100
100
100
105
105
120
100
130
160
160
140
170
170
145
180
180
150
190
160
180
42,75
37
32,5
42,5
32
34,5
45,5
32
37
49
32
53
35
38
42,8
37
30
40
32
32
43
32
34
46
32
50
35
38
37
29
26
34
24
27
37
24
29
39
24
43
26
29
dyn.
C
155 000
180 000
192 400
255 600
157 500
222 400
287 200
169 600
253 700
323 500
175 200
358 400
202 600
240 500
stat.
Co
225 000
292 000
251 700
349 000
237 100
284 200
397 500
281 300
325 500
447 600
271 400
508 700
338 500
403 100
Přípustné otáčky
(ot./min)
při mazání
tukem
olejem
3 800
2 800
2 200
2 200
2 600
2 000
2 000
2 400
1 900
1 900
2 200
1 800
2 000
1 700
4 800
3 600
3 000
3 000
3 400
2 800
2 800
3 200
2 600
2 600
3 000
2 400
2 800
2 200
Hmotnost
(kg)
1,659
1,870
2,540
3,440
1,720
3,040
4,240
1,790
3,720
5,100
1,850
6,260
2,400
3,180
Kuželíková ložiska
Soudečková ložiska dvouřadá
1. Úvod
Dvouřadá soudečková ložiska jsou nejúnosnějším druhem valivých ložisek. Mohou
přenášet nejen radiální zatížení, ale i axiální zatížení v obou směrech. Jejich vysoká
únosnost je dána hlavně stykovou délkou soudečků, která je značně větší než u
válečkových nebo kuželíkových ložisek srovnatelného průřezu.
Další výhodou těchto ložisek je možnost naklápění, takže dovolují vyrovnávat
nesouosost hřídele vůči tělesu nebo průhyb hřídele. Přípustné naklopení může být u
ložisek typu 222 až 1,5° a u ložisek typu 223 až 2°.
Dvouřadá soudečková ložiska se vyrábějí s válcovou i s kuželovou dírou
s kuželovitostí 1:12 (přídavné označení K). Ložiska s kuželovou dírou se mohou
montovat buď přímo na kuželový čep, nebo častěji na válcový čep prostřednictvím
upínacího či stahovacího pouzdra.
2. Rozměry a tolerance
Rozměry a tolerance ložisek odpovídají normě ISO 15. Dvouřadá soudečková ložiska
se běžně vyrábějí v normálním stupni přesnosti podle ISO 492.
3. Klece
Výrobce IB dodává dvouřadá soudečková ložiska v provedení CA s jednodílnou
masivní mosaznou klecí. Tato klec dovoluje vestavět do ložiska symetrické soudečky
o největší možné délce a průměru, čímž se dosahuje vysoké dynamické i statické
únosnosti, avšak přípustné otáčky jsou vzhledem ke zvýšenému namáhání této klece
nepatrně nižší než u ložisek starší konstrukce s dvoudílnou klecí.
4. Mazání
Dvouřadá soudečková ložiska mají na povrchu vnějšího kroužku obvodovou drážku se
třemi otvory pro optimální přívod maziva do ložiska. V označení ložisek je toto
provedení vyjádřeno znakem W33.
5. Provozní teplota
Rozměrová stabilita a únosnost soudečkových ložisek v normálním provedení je
zaručena pro trvalé provozní teploty do 120°C.
6. Vůle v ložisku
Dvouřadá soudečková ložiska se běžně vyrábějí s normální radiální vůlí dle ISO 5753.
Pro zvláštní provozní podmínky mohou být ložiska dodána také s těmito vůlemi:
C2 (menší než normální)
C3 (větší než normální)
C4 (větší než C3)
C5 (větší než C4)
7. Skladování ložisek
Pro skladování soudečkových ložisek platí stejné podmínky jako pro ostatní valivá
ložiska. Ložiska větších rozměrů musí být ukládána vždy naležato a na rovné ploše,
aby se jejich kroužky nedeformovaly vlastní hmotností.
Soudečková ložiska
B-III /01
Soudečková ložiska dvouřadá
Označení
22207 CAW33
22207 KCAW33
22208 CAW33
22208 KCAW33
22209 CAW33
22209 KCAW33
22210 CAW33
22210 KCAW33
22211 CAW33
22211 KCAW33
22212 CAW33
22212 KCAW33
22213 CAW33
22213 KCAW33
22214 CAW33
22214 KCAW33
22215 CAW33
22215 KCAW33
22216 CAW33
22216 KCAW33
22217 CAW33
22217 KCAW33
22218 CAW33
22218 KCAW33
22219 CA W33
22219 KCAW33
22220 CA W33
22220 KCAW33
22222 CAW33
22222 KCAW33
22224 CAW33
22224 KCAW33
B-III /02
Únosnost (N)
Rozměry
dyn.
d
D
B
rs
C
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
110
110
120
120
72
72
80
80
85
85
90
90
100
100
110
110
120
110
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
215
215
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
28
28
31
31
31
31
31
31
33
33
36
36
40
40
43
43
46
46
53
53
58
58
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
68 500
68 500
77 000
77 000
80 500
80 500
83 700
83 700
103 000
103 000
123 000
123 000
151 000
151 000
151 000
151 000
162 000
162 000
175 000
175 000
213 000
213 000
249 000
249 000
283 000
283 000
316 000
316 000
411 000
411 000
479 000
479 000
stat.
C0
78 900
78 900
88 400
88 400
95 200
95 200
102 000
102 000
126 000
126 000
154 000
154 000
194 000
194 000
196 000
196 000
215 000
215 000
234 000
234 000
282 000
282 000
337 000
337 000
390 000
390 000
435 000
435 000
588 000
588 000
691 000
691 000
Přípustné otáčky
(ot./min)
Hmotnost
při mazání
tukem
olejem
5 800
5 800
5 000
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
3 600
3 600
3 200
3 200
2 800
2 800
2 600
2 600
2 400
2 400
2 200
2 200
2 000
2 000
1 900
1 900
1 900
1 900
1 800
1 800
1 700
1 700
1 600
1 600
7 000
7 000
6 000
6 000
5 600
5 600
5 000
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
3 600
3 600
3 400
3 400
3 200
3 200
3 000
3 000
2 800
2 800
2 600
2 600
2 600
2 600
2 400
2 400
2 200
2 200
2 000
2 000
(kg)
0,450
0,437
0,524
0,524
0,571
0,571
0,614
0,614
0,847
0,847
1,150
1,150
1,540
1,540
1,600
1,600
1,690
1,690
2,130
2,130
2,670
2,670
3,380
3,380
4,200
4,200
5,010
5,010
7,320
7,320
9,000
9,000
Soudečková ložiska
Soudečková ložiska dvouřadá
Označení
22226 CAW33
22226 KCAW33
22228 CAW33
22228 KCAW33
22230 CAW33
22230 KCAW33
22232 CAW33
22232 KCAW33
22234 CAW33
22234 KCAW33
22308 CAW33
22308 KCAW33
22309 CAW33
22309 KCAW33
22310 CAW33
22310 KCAW33
22311 CAW33
22311 KCAW33
22312 CAW33
22312 KCAW33
22313 CAW33
22313 KCAW33
22314 CAW33
22314 KCAW33
22315 CAW33
22315 KCAW33
22316 CAW33
22316 KCAW33
22317 CAW33
22317 KCAW33
22318 CAW33
22318 KCAW33
Únosnost (N)
Rozměry
dyn.
d
D
B
rs
C
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
64
64
68
68
73
73
80
80
86
86
33
33
36
36
40
40
43
43
46
46
48
48
51
51
55
55
58
58
60
60
64
64
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3,0
3,0
3,0
3,0
563 000
563 000
639 000
639 000
750 000
750 000
848 000
848 000
974 000
974 000
119 000
119 000
143 000
143 000
178 000
178 000
210 000
210 000
242 000
242 000
264 000
264 000
313 000
313 000
348 000
348 000
392 000
392 000
429 000
429 000
483 000
483 000
Soudečková ložiska
stat.
C0
832 000
832 000
954 000
954 000
1 131 000
1 131 000
1 294 000
1 294 000
1 501 000
1 501 000
137 000
137 000
169 000
169 000
212 000
212 000
252 000
252 000
292 000
292 000
321 000
321 000
396 000
396 000
447 000
447 000
507 000
507 000
555 000
555 000
639 000
639 000
Přípustné otáčky
(ot./min)
Hmotnost
při mazání
tukem
olejem
1 400
1 400
1 300
1 300
1 300
1 300
1 200
1 200
1 100
1 100
4 300
4 300
3 800
3 800
3 400
3 400
3 000
3 000
2 800
2 800
2 400
2 400
2 200
2 200
2 000
2 000
1 900
1 900
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 700
1 700
1 600
1 600
1 500
1 500
1 400
1 400
5 300
5 300
4 800
4 800
4 300
4 300
3 800
3 800
3 600
3 600
3 200
3 200
3 000
3 000
2 800
2 800
2 600
2 600
2 400
2 400
2 400
2 400
(kg)
11,200
11,200
14,200
14,200
18,000
18,000
22,900
22,900
28,100
28,100
1,030
1,030
1,400
1,400
1,900
1,900
2,400
2,400
3,000
3,000
3,600
3,600
4,400
4,400
5,400
5,400
6,400
6,400
7,400
7,400
8,800
8,800
B-III /03
Soudečková ložiska dvouřadá
Označení
22319 CAW33
22319 KCAW33
22320 CAW33
22320 KCAW33
22322 CAW33
22322 KCAW33
22324 CAW33
22324 KCA W33
22326 CAW33
22326 KCAW33
22328 CAW33
22328 KCAW33
22330 CAW33
22330 KCAW33
B-III /04
Únosnost (N)
Rozměry
dyn.
d
D
B
rs
C
stat.
C0
95
95
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
200
200
215
215
240
240
260
260
280
280
300
300
320
320
67
67
73
73
80
80
86
86
93
93
102
102
108
108
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
531 000
531 000
617 000
617 000
714 000
714 000
844 000
844 000
965 000
965 000
1 133 000
1 133 000
1 271 000
1 271 000
705 000
705 000
833 000
833 000
968 000
968 000
1 157 000
1 157 000
1 341 000
1 341 000
1 614 000
1 614 000
1 848 000
1 848 000
Přípustné otáčky
(ot./min)
Hmotnost
při mazání
tukem
olejem
1 700
1 700
1 400
1 400
1 500
1 500
1 300
1 300
1 200
1 200
1 100
1 100
1 200
1 200
2 200
2 200
1 800
1 800
1 900
1 900
1 700
1 700
1 600
1 600
1 500
1 500
1 500
1 500
(kg)
10,300
10,300
13,000
13,000
18,100
18,100
22,000
22,000
29,000
29,000
36,000
36,000
43,000
43,000
Soudečková ložiska
LOŽISKOVÉ JEDNOTKY S UPÍNACÍMI LOŽISKY
1. Úvod
Ložiskové jednotky s upínacími ložisky jsou konstrukční prvky, umožňující provedení
kompletního uložení hřídele velmi jednoduchým a ekonomickým způsobem
s možností jednoduché výměny.
Skládají se z oboustranně utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s kulovou
vnější plochou a litinového nebo plechového tělesa.
Typy těles pokrývají většinu potřeb při uložení hřídelí.
Tyto jednotky nacházejí pro své vlastnosti stále větší uplatnění v oborech:
•
•
•
•
•
•
•
•
zemědělské a lesnické stroje
silniční a stavební stroje
dřevoobráběcí stroje
balicí a potravinářské stroje
textilní stroje
dřevoobráběcí stroje
transportní zařízení
další aplikace
Ložiskové jednotky
C /01
2. Výhody ložiskových jednotek IB
• vysoká kvalita splňující průmyslové i automobilové normy (ISO 9001, VDA 6)
• vysoká únosnost (stejná jako u běžných kuličkových ložisek řady 62.. a 63.. dle
mezinárodních standardů
• mimořádně tichý chod
• prodloužená životnost vlivem použití nejkvalitnějších materiálů (viz. čl. 3), vysoce
kvalitního těsnění a krytování (viz. čl. 5) a používání japonských výrobních
postupů a zařízení
• specielní úprava vnitřního kroužku ložiska zajišťující mimořádně pevné zajištění
ložiska na hřídeli ( viz. čl. 4.1)
• naprosto stejně broušený vnitřní povrch tělesa a vnější povrch ložiska. Tato
přesnost minimalizuje chyby a možné výchylky při montáži ložiska, umožňuje
bezporuchový chod a prodlužuje dobu životnosti ložiskové jednotky.
• speciální zajištění proti pootočení ložiska v tělese (viz. čl. 6)
Hlavní výhodou ložiskových jednotek s upínacími ložisky je, že mohou být
instalovány na základ, který nezaručuje jejich vzájemnou souosost, např. na
plechové skříně. Při tom jsou upínací ložiska únosnější a levnější než dvouřadá
naklápěcí kuličková ložiska srovnatelných rozměrů. Upínací ložisko se může ve
stojatém, přírubovém nebo napínacím tělese naklopit o úhel až 5°, pokud nemusí být
po celou dobu své životnosti domazáváno. V litinových tělesech, opatřených mazací
hlavicí pro domazávání, se smí ložisko naklopit maximálně o 2,5°ze souosé polohy,
aby se jeho mazací drážka nedostala mimo otvor přívodu maziva.
3. Rozměry
Hlavní rozměry ložiskových jednotek IB odpovídají normám ISO 9628 – upínací
ložiska a ISO 3228 – ložisková tělesa.
4. Materiál
4.1 Materiál ložiskových kroužků a kuliček
Kroužky a kuličky jsou vyrobeny z chromové oceli GCr 15 (ekvivalent JIS G 4805 SUJ2).
Tvrdost kroužků HRC 61-65 a tvrdost kuliček je HRC 62-66. Vnitřní kroužek je tepelně
upraven tak, že povrch oběžné dráhy je specielně vytvrzen a ostatní plochy kroužku jsou
tvrzeny standardně. Vysunutá část kroužku, kde jsou umístěny stavěcí šrouby je netvrzená a
houževnatá. Toto specielní tepelné zpracování zajišťuje delší životnost ložiska a chrání
stavěcí šrouby proti uvolnění při provozu. Stavěcí šrouby proto mohou být dostatečně
utaženy bez porušení nebo zničení vnitřního kroužku.
Složení legujících přísad v % ukazuje následující tabulka:
C
0,95 - 1,05
C /02
Cr
1,30 - 1,65
Si
0,15 - 0,35
Mn
0,2 - 0,4
S
< 0,02
P
< 0,27
Ložiskové jednotky
4.2 Materiál litinových těles
Odlitek tělesa je tuhý celistvý prvek umožňující zajištění maximální pevnosti proti
deformacím a odolnost proti opotřebení v různých provozních podmínkách
Tělesa jsou zhotovena z šedé litiny HT 200.
Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v tabulce:
Šířka
Průměr
Namáhání Pevnost Pevnost
Materiál
stěny zkušební
v tahu
v ohybu v tlaku
odlitku
tyče
mm
mm
N/mm2
N/mm2
N/mm2
HT 200
6-8
13
314
520
736
8-15
20
245
441
736
15-30
30
196
392
736
30-50
45
177
334
736
50 a více
60
157
304
736
Tvrdost
HB
187-255
170-241
170-241
170-241
163-229
5. Vysoce účinné těsnění a krytování upínacích ložisek
Upínací ložisko je oboustranně zakryté za použití kombinace tepelně odolné a
olejuvzdorné syntetické pryže a ocelových odstřikovacích kroužků. Kombinace těchto
dvou krycích elementů chrání ložisko proti vniknutí nečistot, vnějším tlakům a
vlhkosti. Zajišťuje plnou ochranu proti nepříznivým provozním podmínkám i proti
nárazům drobných předmětů.
6. Speciální zajištění proti protočení ložiska v tělese
Vnější kroužek upínacího ložiska je vybaven zajišťovacím kolíkem (nebo kuličkou)
který jednoduchým způsobem zabraňuje nežádoucímu protočení ložiska v tělese.
Toto specielní provedení výrazně prodlužuje životnost ložiskových jednotek IB.
7. Mazání
Ložiska jednotek jsou naplněna kvalitním mazacím tukem s obsahem lithia a obvykle
je není potřeba během celé životnosti domazávat. Pokud je ložisková jednotka
vystavena vlhkosti, prachu nebo vyšším provozním teplotám (např. vyšší otáčky),
doporučujeme doplnit mazací tuk s obsahem lithia třídy NLGI – 3 (např. MOGUL LV
2-3). Doplnění se provádí maznicí umístěnou na tělese, pokud možno za chodu aby
nedošlo k přemazání. Při běžných hodnotách otáček je vhodné naplnit pouze 30%
prostoru ložiska. Pouze u aplikací s nízkými otáčkami je vhodné zaplnit celý vnitřní
prostor, čímž dosáhnete lepší ochrany proti pronikání vlhkosti a prachu do ložiska.
Ložiskové jednotky
C /03
Standardně jsou upínací ložiska vyráběna s jednou mazací drážkou umístěnou na
obvodu vnějšího kroužku. Na zakázku je možné vyrobit i ložiska bez mazací drážky.
8. Provozní teplota
Skutečná provozní teplota je závislá na mnoha faktorech a je velmi těžké stanovit její
přesnou hodnotu. Ložiskové jednotky jsou konstruovány pro provozní teploty od
-30°C do +120°C. Provozní teplotu výrazně ovlivňují otáčky.
Přípustné otáčky, kterých smí upínací ložisko dosáhnout, závisí hlavně na přesnosti
uložení ložiska na hřídeli. Vzhledem ke zpravidla volnému lícování na neobrobeném
hřídeli z tažené oceli jsou přípustné otáčky upínacích ložisek poměrně nízké. Vůle
v uložení ložiska způsobí po utažení stavěcích šroubů určitou nesouosost vnitřního
kroužku vůči hřídeli, který pak radiálně hází a vyvolává vibrace. Aby se tyto vibrace
udržely pod přijatelnou mezí, neměly by otáčky hřídele překročit hodnoty udané
v následující tabulce:
Velikost ložiska
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
C /04
Průměr
hřídele
(mm)
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
j7
6700
6000
5600
4700
4000
3600
3300
3000
2700
2400
2300
2200
2000
1900
1800
1700
Přípustné otáčky (ot./min.)
Tolerance průměru hřídele
h7
h8
h9
5300
3800
1400
4900
3500
1250
4100
3000
1050
3400
2400
880
3000
2100
760
2600
1900
680
2400
1700
620
2200
1600
570
2000
1400
510
1800
1250
460
1700
1150
420
1600
1100
400
1500
1000
380
1400
960
350
1300
900
330
1200
840
310
Ložiskové jednotky
9. Vnitřní radiální vůle
Vnitřní radiální vůle ložiskových jednotek je vždy větší než vůle běžných ložisek
odpovídajících rozměrů. Odpovídá skupině C3 běžných ložisek.
Hodnoty radiálních vůlí ložiskových jednotek dle standardu JB5304-91 jsou uvedeny
v následující tabulce:
Průměr hřídele
(mm)
od
do
10
18
18
24
24
30
30
40
40
50
50
65
65
80
80
100
100
120
120
140
Radiální vůle
(µm)
min
max
10
25
12
28
12
28
13
33
14
36
18
43
20
51
24
58
28
66
33
81
Dodávky ložiskových jednotek s jinou radiální vůlí je nutné předem projednat
s dodavatelem
10. Tolerance
10.1 Tolerance ložisek
Všechny tolerance odpovídají normám ISO/TC4/SC6 resp. JIS B 1558.
Vnější plocha vnějšího kroužku je kulová. Toleranci rozměrů v µm udává následující
tabulka.
D(mm)
od
30
50
80
120
150
180
do
50
80
120
150
180
250
max
0
0
0
0
0
0
ΔDmp
min
-11
-13
-15
-18
-25
-30
Kea
max
20
25
35
40
45
50
D
Jmenovitý vnější průměr
ΔDmp Odchylka středního vnějšího průměru od
jmenovitého
Kea
Radiální házení vnějšího kroužku úplného ložiska
Ložiskové jednotky
C /05
10.1.2 Tolerance vnitřního kroužku
Tolerance vnitřního kroužku jsou odlišné od tolerancí běžných ložisek. Hodnoty jsou
uvedeny v následující tabulce ( tolerance v µm ):
d (mm)
od
do
10
18
18
30
30
50
50
80
80
120
120
180
d
Δdmp
Δds
Kia
ΔB S
Δdmp
max
+18
+21
+25
+30
+35
+40
Δds
min
0
0
0
0
0
0
max
+22
+25
+30
+36
+42
+48
min
-4
-4
-5
-6
-7
-8
Kia
max
12
15
18
22
28
35
ΔBS
max
0
0
0
0
0
0
min
-120
-120
-120
-150
-200
-250
jmenovitý vnitřní průměr
odchylka středního průměru od jmenovitého průměru
Odchylka středního průměru vnitřního kroužku
Radiální házení vnitřního kroužku úplného ložiska
Odchylka jmenovité šířky vnitřního kroužku
10.1.3. Tolerance vzdálenosti okraje vnitřního kroužku od středu oběžné dráhy
kuliček ( rozměr S viz obr. vedle tabulky)
Jmenovitý průměr
d (mm)
od
do
50
50
80
80
120
120
Tolerance
vzdálenosti S
(µm)
±200
±250
±300
±350
10.1.4. Tolerance zaoblení hran
Poloměr
r (mm)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
C /06
r (mm)
max
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
min
0,6
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Ložiskové jednotky
10.2. Tolerance litinových těles
10.2.1. Tolerance otvoru tělesa
Jmenovitý průměr
tělesa
Da (mm)
od
do
30
50
50
80
80
120
120
180
180
250
Dam
Damax
Damin
Tolerance J7
µm
J7
Tolerance H7
µm
Dam
max min
+25
0
+30
0
+35
0
+40
0
+46
0
Dam
Damax
+30
+36
+42
+48
+55
Damin
-5
-6
-7
-8
-9
max
+14
+18
+22
+26
+30
min
-11
-12
-13
-14
-16
Damax
+19
+24
+29
+34
+39
Damin
-16
-18
-20
-22
-25
aritmetický průměr největší a nejmenší naměřené
hodnoty Da (Damax + Damin) / 2
největší naměřená hodnota Da
nejmenší naměřená hodnota Da
Jako standardní je používáno uložení H7.
10.2.2. Tolerance vzdálenosti osy ložiska od základny ( pouze u těles P a PA )
P 203-210
P 211-212
Ložiskové jednotky
P 305-310
P311-318
P319-320
Tolerance v µm
H
±150
±200
±300
C /07
10.2.3. Tolerance těles typů F, FL, FC
Velikost a typ tělesa F, FL, FC
F204
F205
F206
F207
F208
F209
F210
F211
F212
F213
F214
F215
F216
F217
F218
F305
F306
F307
F308
F309
F310
F311
F312
F313
F314
F315
F316
F317
F318
FL204
FL205
FL206
FL207
FL208
FL209
FL210
FL211
FL212
FL213
FL214
FL215
FL216
FL217
FL218
FL305
FL306
FL307
FL308
FL309
FL310
FL311
FL312
FL313
FL314
FL315
FL316
FL317
FL318
FL319
FL320
J
FC204
FC205
FC206
FC207 ±700
FC208
FC209
FC210
FC211
FC212
FC213
FC214
FC215
±1000
FC216
FC217
FC218
Tolerance v µm
f
A1
max min
0
Max.
radiální
házení
-46
±500
200
0
-54
0
-63
300
±800
0
-72
-
-
400
11. Úhel naklopení litinových ložiskových jednotek
Největší úhel naklopení ložiska je ± 5°. Při úhlu naklopení větším než ± 2,5° se však
již překrývá otvor maznice, proto je možné použít naklopení větší než ±2,5° pouze
tam kde se nepředpokládá domazávání ložiska.
C /08
Ložiskové jednotky
12. Zatížení a životnost ložiskových jednotek
12.1. Zatížení ložiskových jednotek
12.1.1. Ekvivalentní dynamické zatížení
Výpočet zatížení a životnosti ložiskových jednotek se provádí stejným způsobem
jako u běžných kuličkových ložisek dle následujícího vzorce:
P = XFr + YFa
P
X
Y
Fr
Fa
ekvivalentní dynamické zatížení
dynamický faktor radiálního zatížení
dynamický faktor axiálního zatížení
radiální zátěž (kN)
axiální zátěž (kN)
Hodnoty pro X a Y jsou uvedeny v následující tabulce:
Fa / Fr ≤ e
Fa / Co
0,025
0,04
0,07
0,13
0,25
0,50
X
1
1
1
1
1
1
Fa / Fr > e
Y
0
0
0
0
0
0
X
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
Y
1,74
1,61
1,46
1,30
1,14
1,00
e
0,31
0,33
0,36
0,41
0,47
0,54
12.1.2. Ekvivalentní statické zatížení
Jestliže ložisko je používáno při velice nízkých otáčkách (do 10-ti otáček za min.)
nebo je vystaveno vysokým nárazovým zatížením nebo vysokým statickým
zatížením, musí být vypočítáno také ekvivalentní statické zatížení. Statická únosnost
uvedená v tabulkách C0 odpovídá nejvyšším zátěžím, které ložisko může unést.
Ekvivalentní statické zatížení se vypočítá podle vzorce:
P0 = 0,6.Fr + 0,5.Fa
P0
Fr
Fa
statické ekvivalentní zatížení
radiální zatížení (kN)
axiální zatížení (kN)
Pokud je P0 < Fr , pak je P0 = Fr
Ložiskové jednotky
C /09
Potřebnou statickou únosnost potom zjistíme podle vzorce
C0 = P0 S0
S0
Statická bezpečnost (hodnoty jsou uvedeny v tabulce)
Provozní podmínky
Otáčející se
Ložiska, která se neotáčejí
Klidný běh bez vibrací
0,5
0,4
Normální
0,5
0,5
≥1
Rázové zatížení
≥ 1,5
Výpočet trvanlivosti, dynamické a statické únosnosti upínacích ložisek se provádí
stejným způsobem jako u standardních jednořadých kuličkových ložisek s radiální
vůlí C3 podle ISO 281 a ISO 76. U ložisek nejvíce zatížených za klidu by neměla být
statická bezpečnost menší než 1. Rovněž u otáčejících se ložisek při rázovém
zatížení nemá špičková hodnota rázů překročit statickou únosnost, jestliže je od nich
požadován normální tichý chod. Jen u nenáročných uložení lze připustit statickou
bezpečnost minimálně 0,7.
12.2. Životnost ložiskových jednotek
Životnost valivého ložiska je počet otáček, které ložisko vydrží dříve, než se
vyskytnou první znaky únavy materiálu na jednom z kroužků. Vypočítání nutné
velikosti ložiska však podmiňuje jednoznačné stanovení pojmu životnost. Při určení
životnosti se vychází z dynamické únosnosti C, která je udána v tabulkách ložisek.
Toto platí za předpokladu, že je zatížení neměnné a u radiálních ložisek působí čistě
radiálně.
12.2.1. Výpočet životnosti
Jde o poměr mezi dynamickou únosností a vlastním dynamickým zatížením ložiska.
Vyplývá ze vzorce:
L = (C/P)3
L
C
P
životnost (106 otáček )
dynamická únosnost (kN)
dynamické ekvivalentní zatížení (kN)
V mnoha případech se doporučuje vypočítat životnost v provozních hodinách podle
vzorce:
106 x L
106
C3
Lh = ----------- = ------------ x ----60 x n
60 x n
P
Lh
n
C /10
životnost v provozních hodinách (hod)
provozní počet otáček (n/min)
Ložiskové jednotky
13. Způsob montáže
13.1 Snadné zajištění ložisek na hřídeli
Ložiskové jednotky nemohou sloužit jako axiálně volná ložiska, protože vnitřní
kroužek upínacího ložiska je pevně spojen s hřídelí a tělesa jsou přišroubována
k základové konstrukci. Z toho důvodu jsou ložiskové jednotky použitelné jen pro
krátké hřídele, jejichž teplotní dilatace je menší než axiální vůle v ložiskách, nebo
tam, kde je základová konstrukce poddajná. Axiální vůle v jednořadých kuličkových
ložiskách bývá šestkrát až osmkrát větší než současná vůle radiální.
Při montáži ložiskových jednotek se postupuje tak, že se nejprve upevní těleso na
základ, a teprve potom se zajistí ložiska na hřídeli. K upevnění ložisek na hřídeli je
jejich vnitřní kroužek opatřen buď dvěma stavěcími šrouby v úhlové rozteči 120°,
nebo výstředníkovým kroužkem. Stavěcí šrouby se mají dotahovat momentovým
klíčem na moment udaný v následující tabulce:
Označení ložiska
UC204-206
UC207-209
UC210-212
UC213-218
UC305-306
UC307
UC308-309
UC310-313
UC314-316
UC317-318
Závit šroubu
M6x1
M8x1
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
Utahovací moment
(Nm)
4
8
17
27
34
54
Výstředníkový kroužek, který má na jedné straně výstředné vybrání, se nasadí na
výstředné osazení vnitřního ložiskového kroužku, utáhne se pootočením pomocí
hákového klíče ve smyslu otáčení hřídele a zajistí se stavěcím šroubem. Ložiska
s výstředníkovým kroužkem (typy NA a SA) se nemají používat tam, kde se smysl
otáčení hřídele mění.
Upínací ložiska typu UK mají kuželovou díru a upevňují se na hřídel prostřednictvím
upínacího pouzdra.
Mají-li upínací ložiska přenášet větší axiální zatížení (Fa > 0,2.C), např. u šnekových
dopravníků nebo axiálních ventilátorů, musí se jejich vnitřní kroužek opírat o osazení
na hřídeli, neboť stavěcí šrouby či výstředníkový kroužek by nezabránily posunutí
hřídele v ložisku.
Ložisková tělesa odlitá ze šedé litiny jsou určena pro velká nebo rázová zatížení a
dobře odolávají i deformacím základové konstrukce na rozdíl od plechových těles,
která jsou sice levná, ale snesou jen menší namáhání a klidný chod ložisek. Ložiska
v plechových tělesech nelze domazávat.
Ložiskové jednotky
C /11
C /12
Ložiskové jednotky
Upínací ložiska
C /13
Upínací ložiska se stavěcími šrouby typu UC2; RB2
UC2.. s mazacím otvorem
C /14
RB2.. bez mazacího otvoru
Upínací ložiska
Upínací ložiska s výstředníkovým kroužkem typu NA2
Upínací ložiska
C /15
Upínací ložiska s výstředníkovým kroužkem typu SA2; CSA2
C /16
Upínací ložiska
Upínací ložiska se stavěcími šrouby typu SB2; CSB2
Upínací ložiska
C /17
Ložiskové jednotky se stojatými litinovými tělesy typu UCP2 a NAP2
C /18
Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky s přírubovými litinovými tělesy typu UCF2
Ložiskové jednotky
C /19
Ložiskové jednotky s přírubovými litinovými tělesy typu NAFU2
C /20
Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky s přírubovými litinovými tělesy typu UCFL2
Ložiskové jednotky
C /21
Ložiskové jednotky s přírubovými litinovými tělesy typu NAFLU2
C /22
Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky s přírubovými litinovými tělesy typu UCFC2,
NAFC2
UCFC2 – se stavěcími šrouby
Ložiskové jednotky
NAFC2 - s výstředníkovým kroužkem
C /23
Ložiskové jednotky s napínacími litinovými tělesy typu UCT2
C /24
Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky se stojatými litinovými tělesy a se závitovými
otvory typu UCPA2
Ložiskové jednotky
C /25
Ložiskové jednotky stojaté s plechovými tělesy typu SAPP2;
SBPP2
SAPP2 - s excentrickým stavěcím kroužkem
C /26
SBPP2 - se stavěcími šrouby
Ložiskové jednotky
Ložiskové jednotky s plechovými přírubovými tělesy typu SBPF2;
SBPFT2
SBPF2 - s kruhovým tělesem
Ložiskové jednotky
SBPFT2 - s trojúhelníkovým tělesem
C /27
Ložiskové jednotky s plechovými přírubovými tělesy typu SAPFL2;
SBPFL2
SAPFL2 - s excentrickým stavěcím kroužkem
C /28
SBPFL2 - se stavěcími šrouby
Ložiskové jednotky
AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA
Ložiska pro uložení kol
Ložiska IB první generace pro uložení kol motorových vozidel jsou dvouřadá
kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a s děleným vnitřním kroužkem, oboustranně
utěsněná. Jejich speciální konstrukce je přizpůsobena těžkým provozním
podmínkám v širokém rozsahu teplot, v prašném a vlhkém prostředí, a při rázovém
zatížení radiálními silami a klopnými momenty.
Dělený vnitřní kroužek umožňuje vestavět do ložiska největší možný počet kuliček o
velkém průměru a dosáhnout potřebného stykového úhlu, čímž je dána velká
únosnost ložiska a jeho dlouhá životnost. Polyamidová klec odolává opotřebování a
přispívá k tichosti chodu ložiska.
K mazání ložiska po celou dobu jeho životnosti postačí kvalitní mazací tuk, kterým je
ložisko naplněno ve výrobě. Domazávání ložiska není možné ani potřebné. Účinné
pryžokovové těsnění spolehlivě zabraňuje vnikání nečistot a vody do ložiska a
unikání maziva.
Přesným slícováním obou dílů vnitřního kroužku je ve výrobě nastavena optimální
vůle v ložisku, takže při montáži ložiska není třeba ji seřizovat. Je ale nutno dodržet
velikost utahovacího momentu, předepsaného pro utažení matice.
U ložisek druhé generace je vnější kroužek nahrazen nábojem kola, v němž jsou
vybroušeny oběžné dráhy pro kuličky a jehož příruba je přizpůsobena k namontování
brzdového kotouče a disku kola. Dělený vnitřní kroužek s celou vnitřní konstrukcí
ložiska je v podstatě stejný jako u ložiska první generace.
Ložiska třetí generace už mají i vnitřní oběžné dráhy vybroušené přímo na
přírubovém čepu kola, a vnější oběžné dráhy jsou v náboji, tvořícím jeden celek
s upevňovací přírubou nebo s objímkami pro čepy kloubů. Vnitřní konstrukce
vlastního ložiska se v principu neliší od ložisek předchozích generací, takže jeho
užitkové parametry zůstávají zachovány.
Automobilová ložiska
D /01
Ložiska IB do nábojů kol se vyznačují:
•
•
•
•
•
•
•
D /02
vysokou únosností a odolností
dlouhodobě
snášet oboustranné
axiální a radiální zatížení
vnitřním kroužkem děleným na 2
části, velkým stykovým úhlem
přednastavenou radiální vůlí bez
nutnosti nastavení při montáži
dokonalým těsněním vůči vodě a
nečistotám bez unikání maziva a bez
potřeby použití hřídelových těsnění
použití vysoce kvalitní vakuově
čištěné oceli (100Cr6; SUJ2) což
zvyšuje možná zatížení a prodlužuje
životnost (odpovídá normám ISO,
DIN, JIS)
naplněním kvalitními mazivy po celou
dobu
životnosti
bez
nutnosti
domazávání
ROWEX MP výrobce ESSO
ALVANIA R3 výrobce SHELL
kvalitní plastovou klecí FE15043
výrobce DUPONT
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /03
D /04
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /05
D /06
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /07
Označení
IB
ACB30520022
ACB32470018
ACB32550023
ACB35500020
ACB35550020
ACB35620021
ACB40570024
ACB406200206
ACB40620024
ACB40680030
D /08
Rozměry ( mm )
d
30
32
32
35
35
35
40
40
40
40
D
52
47
55
50
55
62
57
62
62
68
B
22
18
23
20
20
21
24
20,6
24
30
rmin
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Hmotnost
( kg )
Poznámka
0,16
0,18
0,09
0,14
0,22
0,16
0,19
0,22
0,37
907257
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /09
D /10
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /11
Spojková ložiska s litinovým tělesem
D /12
Automobilová ložiska
Automobilová ložiska
D /13
D /14
Automobilová ložiska
1. © Copyright VK LOŽISKA s.r.o.. Všechna práva na obsah tohoto katalogu jsou vyhrazena
vydavateli.
2. Přetisk, i částečný, je dovolen pouze se souhlasem vydavatele.
3. Veškeré údaje, uvedené v tomto katalogu, byly pečlivě zkontrolovány a ověřeny. Přesto
nemůžeme ručit za případné chybné nebo neúplné údaje.
4. Dřívější vydání katalogu IB pozbývají tímto na platnosti.
5. Doposud vydané katalogy IB:
„PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY“
„MINIATURNÍ A DROBNÁ LOŽISKA V PROVEDENÍ E a ECM“
„KLUZNÁ LOŽISKA“
6. Platnost katalogu od 1.9.2004.
7. Další informace (ceníky; slevy; technické informace;...) na www.ibb.cz
Kolektiv autorů:
Technické korektury
Podklady
Vypracoval
Schválil
: Ing. Jiří Borna
: Ing. Marie Martincová
: Ing. Kateřina Rojšlová
: Ing. Miroslav Bahník
KIB-VK.
KEB-VK.
KPB-VK.

Podobné dokumenty

valivá ložiska - Ložiska VILIM spol. s .ro

valivá ložiska - Ložiska VILIM spol. s .ro Potřebná velikost ložiska se stanoví na základě působících vnějších sil a podle požadavků na trvanlivost a spolehlivost ložiska v uložení. Velikost, směr, smysl a charakter zatížení ložiska jakož i...

Více

Candy CSF 4570 Dishwasher User Guide Manual Operating

Candy CSF 4570 Dishwasher User Guide Manual Operating Na dvířka myčky nebo koše si nesedejte ani nestoupejte. Nedotýkejte se topných těles během nebo těsně po použití. Nemyjte v myčce plastové nádobí, pokud není označené jako nádobí vhodné do myčky. U...

Více

Lifa označení

Lifa označení Naklápěcí soudečková ložiska E1A s masivními klecemi z mosazi jsou označena příponami M nebo MB1. Naklápěcí soudečková ložiska E1A s vnějším průměrem přes 460 mm mají jednodílné masivní klece z mos...

Více

Elektrotechnika - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Elektrotechnika - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 1.1 Elektrický náboj a jeho vlastnosti Ze zkušenosti víme, že při sundávání vlněného svetru dochází k jemnému praskání, kdy ve tmě můžeme vidět malé záblesky a po sundání svetru máme rozcuchané vla...

Více

document [] - Vysoké učení technické v Brně

document [] - Vysoké učení technické v Brně Na obrázku 2.1 jsou tři možnosti, jak řešit pohyb materiálu, který je umístěný v kazetě. Ty jsou pouze schématicky naznačeny v bočním pohledu na zásobník. U varianty a) jsou dvě řetězová kola. Horn...

Více