Untitled - Bike

Transkript

Untitled - Bike
Důležité upozornění:
Uchovejte pro pozdější
nahlédnutí
V této příručce jsou předvedeny základní principy
bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na
rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je
důležité, aby si KAŽDÁ osoba před jízdou
na novém kole přečetla alespoň kapitolu 1!
Rodiče by vždy měli vysvětlit pokyny uvedené
v kapitole 1 svým dětem či případně jiným
osobám, pro které nejsou srozumitelné. To se
týká zejména bezpečnostních pokynů, jako je
například použití volnoběžné protišlapací brzdy.
V této příručce jsou dále uvedeny základní
postupy údržby. Některé úkony by měli
provádět pouze kvalifikovaní pracovníci servisu
(tyto úkony jsou v příručce vyznačeny).
O příručce na CD
Tato příručka obsahuje kompaktní disk (CD)
s podrobnějšími informacemi. Na CD najdete
informace specifické pro konkrétní typ jízdního
kola, který vlastníte. Nemáte-li doma k dispozici
počítač, prohlédněte si CD v počítači ve škole,
práci nebo ve veřejné knihovně. Není-li CD
funkční, můžete stejné informace najít na
našich webových stránkách. Adresa webových
stránek je uvedena na obalu této příručky.
Registrace
Údaje zadané při registraci jízdního kola jsou
jediným záznamem, který máme o vlastníkovi
tohoto kola. Registrace a doklad o koupi jsou
nutnými podmínkami pro uplatnění záruky.
V případě, že by bylo nutné vám sdělit další
informace, budou jako kontaktní údaje použity
informace zadané při registraci. Zaregistrujte se
některým z následujících snadných postupů:
• Při prohlížení CD klikněte na odkaz „Registrovat“.
• Přejděte na webovou adresu uvedenou na obalu
této příručky a klikněte na příslušné odkazy.
Vyberte webové stránky odpovídající vaší
zemi. Nejsou-li k dispozici webové stránky
pro vaši zemi, použijte webové stránky pro
USA. Na těchto webových stránkách najdete
také odkaz na všechny případné nové pokyny.
Pokud se nezaregistrujete, nezapomeňte často
navštěvovat naše webové stránky.
Uložení této příručky spolu s jízdním kolem
Tato příručka je součástí dodávky
zakoupeného jízdního kola. Pokud se
rozhodnete kolo prodat, nezapomeňte
novému majiteli předat také tuto příručku.
Význam značek a jazyka
bezpečnostních pokynů
V této příručce jsou nebezpečné situace, při
kterých může v případě, že se jim nevyhnete, dojít
ke zranění, označeny symbolem bezpečnostní
výstrahy (trojúhelníček s vykřičníkem). Nejčastější
příčinou zranění je pád z kola. Dokonce i při pádu
v malých rychlostech může dojít k vážnému
zranění nebo dokonce smrti, a proto se vyhněte
situacím, které jsou označeny speciálním
symbolem šedého rámečku, symbolem
bezpečnostní výstrahy a tímto slovním označením:
'UPOZORNĚNÍ' označuje riziko možného
lehkého nebo středně těžkého zranění.
'VAROVÁNÍ' označuje riziko možného
těžkého zranění nebo smrti.
Tato příručka vyhovuje těmto předpisům:
• ANSI Z535.6
• BS 6102 : Část 1: 1992
• CEN 14764, 14765, 14766, 14781, 14872
• CPSC CFR 1512
V případě dotazů
Existuje mnoho modelů jízdních kol
s rozmanitým vybavením, takže v této příručce
mohou být uvedeny také pokyny, které se
netýkají konkrétního modelu jízdního kola,
který vlastníte. Některá schémata či obrázky
se mohou od vašeho jízdního kola lišit.
Máte-li při čtení této příručky nějaké dotazy,
obraťte se na své prodejní a servisní středisko.
Máte-li dotaz, na který se vám v servisním
středisku nedostane odpovědi, nebo problém,
který nelze opravit, kontaktujte nás:
Kontakt na zákaznické středisko: Customer Service
801 W. Madison Street
Waterloo, Wisconsin 53594
920.478.4678
i
Obsah
O příručce na CD.........................................................i
Registrace......................................................................i
Uložení této příručky spolu s jízdním kolem........i
Význam značek a jazyka bezpečnostních
pokynů............................................................................i
V případě dotazů.........................................................i
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou
jízdu po silnicích i mimo ně
Varování související s mechanickými
pracemi.......................................................................... 1
Typ jízdního kola a provozní podmínky .............. 2
Jízdní kola, nehody a bezpečnost.......................... 3
Před první jízdou................................................4
Před každou jízdou: Kontrolní seznam...... 6
Kompozity z uhlíkových vláken.............................. 9
Pravidla bezpečné jízdy
Znalost a dodržování místních předpisů
pro jízdu na kole....................................................... 10
Zvláštní pozornost věnovaná zejména
automobilům, chodcům a různým
překážkám.................................................................. 10
Nošení přilby a cyklistického oblečení.............. 10
Bezpečná jízda za mokra nebo větru................. 10
Zajištění vlastní viditelnosti .................................. 11
Při jízdě nezapomínejte na bezpečnost.............. 11
Pokyny pro jízdu
Obezřetné používání brzd......................................12
Správné řazení převodů..........................................12
Opatrnost při používání pedálových
systémů.......................................................................13
Prostředky pro opravy v terénu............................13
Zabezpečení vašeho jízdního kola
Prevence krádeže jízdního kola............................ 14
Bezpečné zaparkování jízdního kola................... 14
Udržování jízdního kola v čistotě........................ 14
Předcházení náhodnému poškození
jízdního kola............................................................... 14
ii
Kapitola 2: Údržba
Časový plán údržby..................................................15
Kapitola 3: Seřízení
Poznámka ke specifikacím
utahovacích momentů........................................... 16
Řídítka a představec................................................ 16
Sedlo a sedlovka....................................................... 18
Hlavové složení......................................................... 19
Kliky a středové složení.......................................... 19
Pedály......................................................................... 20
Řetěz........................................................................... 20
Lanka.......................................................................... 20
Páky řazení................................................................ 20
Přesmykač...................................................................21
Přehazovačka............................................................22
Systémy vnitřního měniče převodů....................23
Brzdy............................................................................23
Brzdové páky.............................................................26
Kola..............................................................................27
Montáž kol.................................................................27
Montáž plášťů...........................................................31
Odpružení..................................................................33
Příslušenství..............................................................33
Rámová sada (rám a vidlice)............................... 34
Odrazky......................................................................35
Kapitola 4: Mazání
Představec.................................................................36
Sedlovka.....................................................................36
Středové složení.......................................................36
Řetěz............................................................................36
Pedály..........................................................................36
Měniče (přehazovačka a přesmykač)...............37
Hlavové složení.........................................................37
Brzdy a brzdové páky..............................................37
Kola..............................................................................37
Odpružené vidlice....................................................37
Zadní odpružení.......................................................37
Lanka...........................................................................37
Další pokyny........................................................38
Záruka......................................................................38
Kapitola 1: Příručka pro
bezpečnou jízdu po
silnicích i mimo ně
V této kapitole jsou popsány důležité informace,
které je třeba vědět před první jízdou, včetně
důležitých upozornění o bezpečnosti.
Varování související s mechanickými pracemi
K sestavení a prvnímu seřízení jízdního kola
jsou nutné odborné dovednosti a speciální
nářadí. Tyto úkony by měli provádět pouze
pracovníci autorizovaného servisu.
Jízda na kole, u kterého nebyly mechanické práce
provedeny správně, může být nebezpečná
Postupy v této příručce jsou určeny osobám
obeznámeným s mechanickými vlastnostmi
jízdních kol, které mají k dispozici potřebné
nářadí. I zdánlivě banální nedostatek, jako
je například nedotažený šroub, může časem
zapříčinit zlomení dílu a následnou ztrátu
kontroly jezdce nad bicyklem a nehodu.
Proto doporučujeme vždy svěřit opravy a
údržbu jízdního kola autorizovanému servisu.
Vaše bezpečnost závisí na správné údržbě
jízdního kola. Pracovníci autorizovaného
servisu mají speciální kvalifikaci a znalosti.
VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy mohou
vést k tomu, že rám, vidlice nebo jiné
díly přestanou být bezpečné. Použití
neschválené komponenty nebo nesprávná
montáž dílů mohou způsobit nadměrné
mechanické namáhání jízdního kola nebo
jeho dílů. Úpravy rámu, vidlice či jiných
komponent mohou zhoršit ovládání
jízdního kola a způsobit pád. Neobrušujte,
neprovrtávejte ani nepilujte žádné díly,
neodstraňujte záložní zajišťovací prvky,
neinstalujte nekompatibilní vidlice ani
neprovádějte jiné úpravy. Před přidáním
příslušenství k jízdnímu kolu nebo výměnou
dílu se poraďte s pracovníky servisního
střediska, abyste získali jistotu ohledně jeho
kompatibility a bezpečnosti.
Úpravy mohou vést k tomu, že jízdní
kolo přestane být bezpečné
Veškeré díly nových kol procházejí pečlivou
kontrolou a schválením. Bezpečnost dílů
příslušenství nebo náhradních dílů (a
zejména způsobu jejich upevnění a interakce
s ostatními díly jízdního kola) není vždy
zaručena. Z tohoto důvodu používejte při
úpravách a výměnách pouze originální
náhradní díly nebo díly, které byly schváleny.
Nejste-li si jisti, které díly byly schváleny,
obraťte se na pracovníky servisního střediska.
Montáž pouze kompatibilního příslušenství
Ne všechno příslušenství je kompatibilní a
bezpečné, proto na kolo montujte pouze
příslušenství, které je schváleno výrobcem.
Příklad: Dětská sedačka zvyšuje těžiště
zatíženého jízdního kola. V důsledku toho je
jízdní kolo méně stabilní. Ačkoli některé dětské
sedačky jsou s našimi jízdními koly kompatibilní,
doporučuje se každou úpravu jízdního kola
konzultovat s pracovníky autorizovaného
servisu. Jiný příklad: Montáž jakéhokoli prvku
upnutím na díl z uhlíkových vláken může
způsobit oslabení nebo poškození tohoto dílu.
Kontrola jízdního kola
Po každé opravě prohlédněte jízdní kolo
podle kontrolního seznamu „Před každou
jízdou“ v kapitole 1.
1
Typ jízdního kola a provozní podmínky
V současné době existuje mnoho typů
jízdních kol. Kola jednotlivých typů jsou
určena pro specifický účel (neboli Provozní
podmínky). Pokud je při určitém způsobu
použití kolo vystaveno mechanickému
namáhání, které překračuje konstrukční limit
pro toto kolo, může dojít k jeho poškození
nebo poškození některého dílu.
V tomto oddílu jsou popsány Provozní podmínky
pro různé typy kol. Nejste-li si jisti, jaký typ kola
vlastníte, obraťte se na svého prodejce.
Dětské kolo
Kolo určené pro děti. Dítě
by nemělo jezdit bez dozoru
některého z rodičů. Děti by
se na kole neměly pohybovat
v blízkosti svahů, obrubníků,
schodišť, terénních zlomů nebo bazénů;
a stejně tak ani v blízkosti komunikací pro
provoz motorových vozidel.
• Maximální výška sedla 680 mm
• Obvykle jízdní kola s koly o velikosti 12, 16
nebo 20 palců; případně dětská tříkolka
• Nejsou vybavena rychloupínacími
mechanismy kol
• Hmotnostní limit pro jezdce: 36 kg
Provozní podmínky 1
Jízda na zpevněném povrchu,
kde se pláště kol vždy dotýkají
země.
• Silniční kolo se silničními
řídítky („berany“)
• Triatlonové či časovkářské kolo nebo
rychlostní speciál
• Tandemové kolo
• Kolo typu cruiser s velkými 26palcovými
koly a dozadu ubíhajícími řídítky
• Elektrokolo (kolo doplněné
elektromotorem) (Ride+)
• Hmotnostní limit pro jezdce: 125 kg;
Tandemové kolo: 250 kg;
Elektrokolo: 136 kg
2
Provozní podmínky 2
Jízda za Provozních podmínek
typu 1 a dále jízda na upravených
štěrkových cestách a stezkách
s mírným spádem, kde se pláště
vždy dotýkají země.
• Hybridní jízdní kola nebo kola DuoSport se
silničními koly (700 c), plášti širšími než 28 mm
(označení 28 c) a plochými řídítky
• Městské kolo: hybridní kolo se speciálním
vybavením, jako jsou například blatníky nebo světlo
• Cyklokrosové kolo: silniční řídítka („berany“),
terénní pláště 700 c (s výstupky) a brzdy typu
cantilever nebo kotoučové brzdy
• Horské kolo s 24palcovými koly
• Hmotnostní limit pro jezdce: 136 kg
Horské kolo s 24palcovými koly: 80 kg
Provozní podmínky 3
Jízda za Provozních podmínek
typu 1 a 2; dále jízda na stezkách a
pěšinách, přejezd malých překážek
a středně náročných technických
pasáží a také úseků, kde se pláště
krátkodobě nenacházejí na zemi; NENÍ však určeno
ke skokům.
Každé horské kolo bez zadního odpružení je
konstruováno pro Provozní podmínky typu 3. Každé
horské kolo, které je vybaveno zadním odpružením
s krátkým zdvihem, je také konstruováno pro
Provozní podmínky typu 3.
• „Standardní“, „závodní“, „cross-country“ nebo
„singletrack-trail“ horské kolo s širokými terénními
plášti o velikosti 26 nebo 29 palců
• Zadní odpružení s krátkým zdvihem (75 mm nebo
méně)
• Hmotnostní limit pro jezdce: 136 kg
Provozní podmínky 4
Jízda za Provozních podmínek typu
1, 2 a 3; dále přejezd náročných
technických úseků, překážek o nízké
výšce a provozování malých skoků.
• Horské kolo typu „heavy duty“, „technical-trail“
nebo „all-mountain“ se širokými terénními plášti
o velikosti 26 nebo 29 palců
• Zadní odpružení se středním zdvihem (100 mm
nebo více)
• Hmotnostní limit pro jezdce: 136 kg
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Provozní
podmínky 5
Jízda v úsecích
s mnoha odskoky,
jízda vysokou
rychlostí, agresivní jízda na hrubých površích nebo
skoky na rovině.
Tento typ používání je velmi nebezpečný; na jízdní
kolo působí velké síly. Velké síly mohou rám, vidlici
a další díly vystavit nebezpečnému namáhání.
Při jízdě v terénu odpovídajícím Provozním
podmínkám 5 je nutné dodržovat bezpečnostní
opatření, jako jsou například častější prohlídky
kola nebo výměna dílů a vybavení. Kromě toho je
třeba používat systém bezpečnostního vybavení,
jako je například přilba s celoobličejovým krytem,
chrániče loktů, kolen a trupu.
• Jízdní kolo typu „freeride“, „jumping“ nebo
„gravity“ s robustními rámy, vidlicemi a dalšími
speciálními komponentami
• Zadní odpružení s velkým zdvihem (178 mm
nebo více)
• Hmotnostní limit pro jezdce: 136 kg
Náraz může snížit pevnost vašeho jízdního kola
Pokud s jízdním kolem narazíte do
překážky nebo je kolo vystaveno namáhání
překračujícímu jeho limity, dojde s velkou
pravděpodobností k poškození kola nebo jeho
dílů. Pokud s takto poškozeným kolem později
znovu havarujete nebo je znovu vystaveno
namáhání, může poškození z předchozí
kolize způsobit zlomení či prasknutí dílů při
mnohem nižší zátěži.
VAROVÁNÍ: Pokud je jízdní kolo
při používání vystaveno většímu
namáhání v porovnání s Provozními
podmínkami, pro které je určeno, může
dojít k poškození nebo prasknutí kola či
jeho dílů. Poškozené kolo může přestat
být ovladatelné, což způsobí pád
jezdce. Nepoužívejte kolo za Provozních
podmínek, při kterých je kolo vystaveno
namáhání překračujícímu limity, pro
které je konstruováno. Nejste-li si jisti,
jaké jsou limity daného kola, obraťte se
na svého prodejce.
Jízdní kola, nehody a bezpečnost
Jízda na kole může představovat zábavný
způsob dopravy, rekreace, tréninku
i soutěžení. Avšak jízdní kolo může být také
nebezpečné – zejména pokud se snažíte
jezdit za hranicí svých možností nebo
možností svého kola. Schopnosti cyklistů
mohou být velmi různé, stejně jako například
schopnosti řidiče auta nebo lyžaře. Nejezděte
způsobem, který překračuje vaše schopnosti.
Také každé jízdní kolo má své limity,
v důsledku různých vlastností a faktorů:
• Konstrukce jízdního kola a použité materiály
• Údržba jízdního kola
• Styl používání jízdního kola
• Povrch silnice nebo stezky
• atd.
Jízdní kolo vám při případné nehodě
neposkytuje žádnou ochranu
Jízdní kola nejsou konstruována tak, aby
odolávala každé nepříznivé situaci. Při nárazu
nebo nehodě běžně dochází k poškození
jízdního kola a k pádu cyklisty. Pokud spadnete,
jízdní kolo vám nemůže poskytnout žádnou
ochranu. Automobily jsou vybaveny například
nárazníky, bezpečnostními pásy, airbagy nebo
deformačními zónami. Avšak jízdní kola nic
takového nemají, takže i malá nehoda v nízké
rychlosti může mít vážné následky – zranění
nebo dokonce smrt.
Myslete na svou bezpečnost
Vždy myslete na svou bezpečnost a vyhýbejte
se nebezpečným situacím, které lze obvykle
snadno předem rozpoznat. Ne všechny
nebezpečné situace však lze předvídat. Mnohé
z nich jsou zmíněny v této příručce; než
vyjedete, přečtěte si alespoň kapitolu 1.
Některé z kaskadérských kousků či skoků,
které lze vidět v mnoha časopisech nebo na
videích, jsou velmi nebezpečné; dokonce i
trénovaní a zkušení sportovci se často vážně
zraní, pokud dojde k pádu (a je třeba vědět, že
při tréninku skutečně padají).
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
3
Před první jízdou
Vždy si zkontrolujte správnou velikost
jízdního kola
Prodejce vám pomůže určit správné rozměry
jízdního kola, které odpovídají vašim tělesným
parametrům. Pokud se postavíte nad jízdní
kolo a jeho rám se nachází mezi vašima
nohama, vzdálenost mezi horní rámovou
trubkou a vaším rozkrokem by měla být
alespoň 25 mm (obr. 1). V případě horského
kola doporučujeme vzdálenost 50-75 mm.
Kvůli většímu pohodlí při jízdě či vyšším
výkonům lze upravit polohu sedla a řídítek. Než
se pustíte do těchto úprav, doporučujeme si
přečíst oddíl Varování související s mechanickými
pracemi a také informace v kapitole 3.
A
Obrázek 1:
Minimální výška pro
jezdce stojícího nad
kolem
A = 25 mm pro většinu
jízdních kol
50-75 mm pro horská
kola
Obsluha jízdního kola
Vlastnosti jízdního kola mohou způsobit, že
při nesprávném používání může dojít ke ztrátě
ovladatelnosti kola. Předtím, než začnete na
svém kole jezdit ve větších rychlostech nebo
ve ztížených podmínkách, se proto vždy dobře
seznamte s ovládáním a funkcemi všech
mechanismů kola (zejména brzd a komponent
řízení). Jako příklad lze uvést tzv. „časovkářská
řídítka“, jejichž použití částečně znesnadňuje
řízení a brzdění. Jízdu na kole procvičujte
nejprve v malých rychlostech a na rovném
terénu (například na prázdném parkovišti). Po
každé úpravě kola si jízdu vždy znovu procvičte.
Vždy si vyzkoušejte účinnost svých brzd
Účinnost brzd se mění podle momentálních
provozních podmínek při použití jízdního kola.
Je-li k bezpečnému zastavení jízdního kola nutná
větší (nebo menší) účinnost brzd, poraďte se se
svým prodejcem ohledně nastavení brzd nebo
přikoupení doplňkového vybavení brzd.
VAROVÁNÍ: Pokud nebudete
brzdový systém používat správně nebo
pokud použijete při brzdění přední
brzdou příliš velkou sílu, může dojít ke
ztrátě ovladatelnosti kola a případně
k pádu. Nacvičte si správné použití brzd
podle popisu v této příručce.
Zabraňte kontaktu špičky nohy a kola
Konstrukce některých moderních sportovních
kol, zejména menších velikostí, využívá
kratší rozvor, kde se přední kolo nachází
blízko u pedálů. V takovém případě může
při zatočení řídítek v malých rychlostech
dojít ke kontaktu špičky boty nebo „klipsny“
s předním kolem nebo blatníkem (obr. 2).
Při vyšších rychlostech se již řídítka neotočí
natolik, aby ke kontaktu došlo. Proto v malých
rychlostech při prudkém zatočení řídítky
nešlapejte do pedálů.
Na frekvenci tohoto kontaktu má vliv velikost
nohou, délka klik, rozměry kol a zvolené
pedály. Při změně kteréhokoli z těchto
parametrů se může četnost a míra těchto
kontaktů změnit.
VAROVÁNÍ: Pokud botou nebo
„klipsnou“ zavadíte o přední kolo nebo
blatník, může při kontaktu špičkou boty
s předním kolem dojít ke ztrátě
rovnováhy a k pádu. Při otáčení v malých
rychlostech nešlapejte do pedálů.
Pokud kolo nefunguje správně nebo je
k bezpečné jízdě nutné použít jiné díly,
obraťte se na svého prodejce.
4
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Obrázek 2:
Kontakt špičky nohy a kola
Vyhněte se ostrým hrotům, pohyblivým
komponentám, horkým místům a místům,
kde hrozí riziko přiskřípnutí
Některé části jízdního kola mohou při
nesprávném používání způsobit zranění
uživatele. K ostrým hrotům lze počítat
například zuby převodníků nebo pastorků
či některé typy pedálů. Brzdy nebo některé
jejich části mohou být horké. Pohyblivé
díly mohou způsobit proříznutí kůže nebo
dokonce zlomeniny. Čelisti brzd a další díly
mohou způsobit přiskřípnutí.
Pokud u rámu či vidlice zjistíte problém,
ukončete jízdu
Problémy s rámem nejsou příliš obvyklé,
uveďme však alespoň několik příkladů: někdy
mohou jezdci při určitých rychlostech pociťovat
„chvění řídítek“, „harmonickou oscilaci“ nebo
„kymácení rámu“. Pocítíte-li chvění řídítek nebo
zakusíte-li jiný problém, okamžitě zpomalte
a ukončete jízdu. Svěřte jízdní kolo prodejci
k prohlídce a případné opravě.
Po jakémkoli nárazu vždy prohlédněte celé
jízdní kolo. Jako závažný náraz se označuje
jakákoli nehoda, při níž z jízdního kola spadnete.
Při závažném nárazu není neobvyklé, že dojde
k poškození jízdního kola nebo jeho částí. Také
méně závažný náraz do překážky (bez pádu
z kola) může vyvolat zvýšené mechanické
namáhání na jízdní kolo. Pokud se kolo při jízdě
chová neobvyklým způsobem nebo uslyšíte
neznámé zvuky, okamžitě zastavte a zjistěte
příčinu problému. Opravte problém nebo svěřte
kolo autorizovanému servisu k prohlídce a
opravě. Před další jízdou kolo vždy důkladně
prohlédněte.
VAROVÁNÍ: Problém nebo poškození
rámu či vidlice může způsobit ztrátu
ovladatelnosti jízdního kola a pád jezdce.
Pocítíte-li chvění řídítek nebo zakusíte-li
jakýkoli jiný problém, okamžitě zpomalte.
Svěřte jízdní kolo prodejci k prohlídce a
případné opravě.
Životnost jízdního kola a jeho částí
Jízdní kola nejsou nezničitelná a ani životnost
jednotlivých dílů netrvá věčně. Používáte-li jízdní
kolo způsobem, který na ně klade vyšší nároky
(například jízdou v těžkém terénu, za obtížných
podmínek nebo vysokým počtem najetých
kilometrů), budete jízdní kolo nebo jeho části
pravděpodobně měnit častěji než uživatelé, kteří
jezdí méně často nebo na kolo nekladou takové
nároky. Bezpečná životnost dílů je určena jejich
konstrukcí, materiály, způsobem používání,
údržbou, hmotností jezdce, rychlostí, terénem a
vnějšími podmínkami (vlhkost a slanost vzduchu,
teplota atd.). Z tohoto důvodu nelze udat přesný
časový rámec pro výměnu. Nejste-li si jisti, zda
je třeba díl vyměnit, obraťte se na svého prodejce.
V některých případech dosáhne lehčí rám
či díl delší životnosti než těžší komponenta.
Vylehčená, vysoce výkonná jízdní kola a jejich díly
však vyžadují lepší údržbu a častější prohlídky.
VAROVÁNÍ: Jako každé mechanické
zařízení je jízdní kolo při používání
vystaveno mechanickému namáhání a
vlivům způsobujícím jeho opotřebení.
Různé materiály a komponenty mohou
na mechanické namáhání a opotřebení
reagovat různým způsobem. Při
překročení doby životnosti kteréhokoli
dílu jízdního kola (včetně rámu, vidlice
nebo jiných komponent) může dojít
k náhlému zlomení dílu a k následné
ztrátě rovnováhy a pádu jezdce. To, že
bylo dosaženo životnosti určitého dílu a
že je nutné jej vyměnit, lze poznat podle
prasklin, trhlin či změn zbarvení vysoce
namáhaných oblastí.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
5
Při jízdě s časovkářskými řídítky buďte
obzvláště obezřetní
Při jízdě s předloktími nebo lokty na
časovkářských řídítkách jsou vaše schopnosti
rychlého a snadného zatočení nebo zastavení
jízdního kola poněkud omezeny. K uchopení
brzdových pák je nutné přesunutí rukou.
Chcete-li mít větší kontrolu nad řízením a
brzdami, změňte polohu tak, aby se vaše ruce
nacházely co nejblíže brzdových pák a abyste
se neopírali o lokty či předloktí.
Vidlice a rám modelů Speed Concept jsou
kvůli omezení aerodynamického odporu
integrovány velmi těsně k sobě. Vyhněte se
otočení časovkářských řídítek do krajní polohy,
protože může dojít ke kontaktu vidlice a rámu
s následkem poškození laku.
Před každou jízdou:
Kontrolní seznam
V následujícím seznamu jsou uvedeny
nejdůležitější body, na které je třeba se při
kontrole zaměřit. Je-li vaše kolo vybaveno
rámem, vidlicí nebo jinými díly z uhlíkových
vláken, přečtěte si také speciální informace
o uhlíkových vláknech na straně 9. Pokud
některá komponenta vašeho kola nepracuje
správně, opravte jízdní kolo podle pokynů
v této příručce nebo je nechte opravit
v autorizovaném servisu. Nejezděte na kole
s poškozenými díly; takové díly vždy vyměňte.
Kontrola rámu a vidlice
Před každou jízdou zkontrolujte rám i vidlici,
zejména s ohledem na případné známky
opotřebení či únavy materiálu:
• Promáčknutá místa • Praskliny
• Trhliny
• Deformace
• Změna zbarvení • Neobvyklé zvuky
Zkontrolujte řídítka a představec
Zkontrolujte správné zarovnání představce
s předním kolem a správné upevnění k vidlici
a řídítkům. Chcete-li zkontrolovat upevnění,
sevřete přední kolo mezi koleny a zkuste
otočit řídítky ze strany na stranu (obr. 3).
Chcete-li prověřit upevnění řídítek, zkuste
jimi otočit v představci. Řídítky nesmí být
možné pohybovat ani nesmí mít žádnou
vůli. Zkontrolujte, zda při otočení řídítek
nedochází k nadměrnému natažení nebo
zachycení bovdenových lanek.
Zkontrolujte správné upevnění kol.
Nadzdvihněte jízdní kolo a přiměřenou silou
udeřte rukou na horní plochu pláště (obr. 4).
Kolo nesmí vypadnout, uvolnit se a ani se
nesmí pohnout ze strany na stranu.
K upevnění kol v rámu bicyklu se používají
různé systémy: závitová osa s maticemi,
rychloupínací mechanismus ovládaný pákou
(obr. 5) nebo průchozí osa. Popis seřízení a
zavření mechanismů pro upnutí kol na bicyklu
najdete v kapitole 3.
VAROVÁNÍ: Nesprávně seřízený
nebo nezajištěný upínací mechanismus
může vést k uvolnění nebo vypadnutí
kola z vidlice a způsobit ztrátu
ovladatelnosti kola a pád jezdce. Postup
při kontrole správného upevnění kol
před jízdou je popsán v kapitole 3.
Otevřené konce řídítek by mohly při nehodě
způsobit řezná poranění. Zkontrolujte, zda jsou
konce řídítek zaslepeny a zda jsou záslepky na
obou koncích správně zasunuty do řídítek.
Obrázek 4:
Zkouška možného
uvolnění
6
Ruční ráfková brzda: Páka ručního ovládání je
spojena s brzdou pomocí lanka. Stisknutím páky
lze vyvinout přítlak brzdových špalíků na ráfky.
Přitažením páky zkontrolujte, zda se brzda
pohybuje volně a zda jízdní kolo brzdí. Je-li
možné brzdovou páku přitáhnout až k řídítku,
je brzda příliš volná. Brzdové špalíky musí
být rovnoběžné s boční plochou ráfku (obr.
6). Není-li brzda stisknuta, měly by se
brzdové špalíky nacházet 1 až 2 mm od ráfku.
Nacházejí-li se brzdové špalíky příliš blízko
k ráfku, je brzda příliš utažená.
1
Obrázek 3:
Test funkce řídítek a
představce
2
1
2
Tento program údržby není vyčerpávající.
VAROVÁNÍ: Jízdní kolo, které
nefunguje správně, může vést ke ztrátě
ovladatelnosti a rovnováhy a způsobit
pád jezdce. Před každou jízdou proveďte
úplnou prohlídku kola. Dokud
neopravíte všechny zjištěné problémy,
na kole nejezděte.
VAROVÁNÍ: Poškozený nebo
nesprávně seřízený brzdový systém může
zhoršit ovladatelnost kola a způsobit pád
jezdce. Úplnou kontrolu brzd je nutné
provést před každou jízdou. Pokud brzdy
nefungují správně, na kole nejezděte.
Seřiďte brzdy nebo si nechte jízdní kolo
seřídit u svého prodejce.
Obrázek 5:
Rychloupínací
mechanismus kola
1. Stavěcí matice
2. Páka
Kontrola kol
Zkontrolujte správné nahuštění plášťů. Pláště
hustěte vzduchem na doporučené hodnoty
tlaku (jsou uvedeny na boku pláště).
Zkontrolujte, zda jsou kola rovná a tzv.
„nehází“. Nechte kolo otáčet ve vzduchu a
sledujte ráfek při průchodu mezi brzdovými
špalíky nebo trubkami rámu. Ráfek nesmí
kmitat ve vodorovném ani svislém směru.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Kontrola brzd
Řiďte se vždy pokyny, které odpovídají typu
brzd na vašem jízdním kole:
• Ruční ráfková brzda
• Kotoučová brzda
• Vnitřní brzda v náboji kola
• Protišlapací brzda
3
4
Obrázek 6:
Vyrovnání brzdového
špalíku
1. Vyrovnání brzdového
špalíku s plochou ráfku
2. Špalík a ráfek musí být
rovnoběžné, s mezerou
1-2 mm
3. Směr otáčení kola
4. Sbíhavost 0,5-1,0 mm
Kotoučová brzda: Páka ručního ovládání je
spojena s brzdou pomocí lanka nebo hadičky
hydraulického systému. Při stisknutí páky
brzda vyvine přítlak na brzdový kotouč
spojený s nábojem kola.
UPOZORNĚNÍ: Při brzdění mohou být
kotoučová brzda a kotouč velmi horké a při
dotyku mohou způsobit popáleniny. Kromě
toho jsou okraje brzdového kotouče velmi
ostré a mohou způsobit pořezání.
Nedotýkejte se kotouče ani brzdy, jsou-li
horké, ani když se kotouč otáčí.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
7
Přitažením páky zkontrolujte, zda se brzda
pohybuje volně a zda jízdní kolo brzdí. Je-li
možné brzdovou páku přitáhnout až k řídítku,
je brzda příliš volná. Není-li brzda stisknuta,
měly by se brzdové destičky nacházet 0,250,75 mm od od kotouče. Jsou-li destičky
příliš blízko u kotouče, není správně seřízeno
zarovnání brzdy nebo je příliš utažená.
Vnitřní brzda v náboji kola: Páka brzdy je
spojena s mechanismem v náboji pomocí lanka.
VAROVÁNÍ: Při brzdění se může
vnitřní brzda v náboji kola zahřát na
vysokou teplotu a náboj může při dotyku
způsobit popáleniny. Nedotýkejte se
náboje ani chladicích žeber, jsou-li horké.
Vyžaduje-li zastavení jízdního kola pohyb
páky delší než 15 mm, je brzda příliš volná.
Zabrzdí-li se kolo po pohybu páky kratším
než 7 mm, brzda je příliš utažená.
Protišlapací brzda (tzv. torpédo): Brzda se
aktivuje při pohybu pedálů směrem dozadu.
Brzda by se měla aktivovat ještě před
otočením klik o 60 stupňů (1/6 otáčky). Brzda
je ovládána řetězem, proto je nutné zajistit
jeho správné napnutí, aby nemohl spadnout.
Doporučená celková vůle řetězu ve svislém
směru je 6-12 mm (obr. 7).
Obrázek 7:
Zkouška napnutí řetězu
Kontrola sedla a sedlovky
Kompozity z uhlíkových vláken
Zkontrolujte správné upevnění sedla. Zkuste
sedlo a sedlovku otočit v rámu a zkuste je
také posunout směrem dopředu, dozadu,
nahoru a dolů. Sedlem nesmí být možné
pohybovat ani nesmí vykazovat žádnou vůli.
Při relativním porovnání je uhlíkové vlákno
pevnější než ocel nebo hliník. Díky této
charakteristice se uhlíková vlákna stala v oblasti
cyklistického vybavení velmi populární.
Kontrola odpružení
Seřiďte odpružení s ohledem na
předpokládané použití a zajistěte, aby žádná
komponenta odpružení nemohla dosáhnout
krajní polohy nebo být stlačena až na doraz.
Kontrola osvětlení a odrazek
Zkontrolujte čistotu a správné umístění všech
odrazek.
Zkontrolujte správnou funkci světel a
úroveň nabití baterií. Jsou-li světla napájena
dynamem, zkontrolujte, zda je dynamo
správně upevněno a nelze jím pohnout.
V některých státech, jejich částech nebo
správních celcích platí specifické požadavky
ohledně osvětlení cyklistů (jako je například
barva nebo typy světel). Před vyjížďkou na kole
vždy zkontrolujte osvětlení.
VAROVÁNÍ: Cyklista na kole bez
správného osvětlení a odrazek může být
pro ostatní účastníky provozu hůře
viditelný a také sám hůře vidí na cestu.
Pokud sami dobře nevidíte nebo ostatní
účastníci provozu nevidí vás, může dojít
k nehodě. V podmínkách se sníženou
viditelností používejte přední světlo,
zadní světlo a také odrazky.
I přes vysokou pevnost uhlíkových vláken může
při nárazu, nehodě nebo nesprávném používání
dojít k jejich přetížení (a následnému poškození
nebo přetržení). Kromě toho, uhlíková vlákna se
při nadměrném zatížení chovají odlišně. Kovové
díly se při nadměrném mechanickém zatížení
ohnou nebo deformují a teprve poté prasknou,
tzn. jsou na nich vidět známky nadměrné zátěže
(obr. 8). Přetížený díl z uhlíkových vláken se
neohne ani nedeformuje, což znamená, že
poškozený karbonový díl může (při zmenšené
pevnosti v důsledku poškození) vypadat zdánlivě
normálně – a to i po stejném zatížení, jaké vedlo
k ohnutí kovového dílu. Jakmile však síla překročí
pevnost uhlíkových vláken, uhlíková vlákna se
neohnou, ale rovnou prasknou (obr. 8).
Obrázek 8:
Vidlice vystavené
nadměrnému namáhání:
• Vlevo: kovová vidlice, která
se při vystavení nadměrnému
namáhání ohnula
• Vpravo: vidlice z uhlíkových
vláken odolala mnohem vyšší
zátěži, avšak při přetížení se
rozlomila
Po nehodě nebo nárazu, které nezpůsobí
přetržení uhlíkových vláken, mohou uhlíková
vlákna vykazovat vnitřní nebo skrytá poškození,
avšak přitom vypadat normálně. Pokud k tomu
dojde, přečtěte si pozorně uvedené pokyny
a karbonové díly vždy pečlivě zkontrolujte.
Vizuální kontrola však nemusí být směrodatná:
Nejste-li si jisti, zda je díl bezpečný, vyměňte jej.
Při nesprávném mechanickém používání může
dojít k nenávratnému poškození uhlíkových
vláken. Přečtěte si pokyny v oddílu Varování
související s mechanickými pracemi na straně 1.
Naše společnost nabízí štědrý věrnostní
program výměny dílů. Dojde-li k nenávratnému
8
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
poškození vašeho jízdního kola z uhlíkových
vláken nebo jeho dílů, navštivte svého prodejce,
kde se o tomto programu dozvíte více.
Kontrola dílů z uhlíkových vláken
V tomto oddílu se dozvíte více o kontrole dílů
z uhlíkových vláken.
VAROVÁNÍ: Poškození karbonových dílů
po nárazu nebo nehodě může zůstat skryto.
Díl z uhlíkových vláken, který byl dříve
poškozen, se může náhle zlomit a zapříčinit
vážné poranění nebo dokonce smrt. Máte-li
podezření, že jízdní kolo utrpělo náraz nebo
defekt, okamžitě ukončete jízdu. Před jízdou
zkontrolujte jednotlivé díly nebo kolo předejte
ke kvalifikované servisní prohlídce.
Kontrola povrchových poškození
1. Důkladně díl očistěte pomocí vlhkého hadříku.
2. Pečlivě díl zkontrolujte s ohledem na možné
problémy:
• Rýhy nebo prohlubně
• Změna zbarvení
• Praskliny
• Uvolněná vlákna
• Jiná povrchová poškození
Kontrola změny tuhosti (zkouška ohybem)
Neprovádějte zkoušku při jízdě, ale zkuste díl
zatížit v klidu stejným způsobem, jakým je
namáhán při jízdě. Další osoba přitom pečlivě
zkoumá, zda u dílu nelze zaznamenat neobvyklý
pohyb nebo zvuky. Příklad: Posaďte se na sedlo a
pomocník přitom kontroluje sedlovku s ohledem
na případný neobvyklý ohyb. Nadměrný ohyb
sedlovky ukazuje na možný problém.
Kontrola oddělení vrstev (zkouška poklepem)
Zkouška poklepem je předvedena na CD
s příručkou uživatele (lze ji také najít na
našich webových stránkách).
1. Důkladně díl očistěte pomocí vlhkého hadříku.
2. Mincí poklepejte poblíž místa možného poškození.
3. Pozorně naslouchejte změnám zvuku.
Poklepejte na místo, které je v dobrém stavu
(nebo použijte jiný stejný díl). Porovnejte zvuky.
Jakýkoli neobvyklý zvuk, zejména dutý nebo
„mrtvý“ zvuk, může poukazovat na problém.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
9
Pravidla bezpečné jízdy
Znalost a dodržování místních předpisů
pro jízdu na kole
Většina států a místních správních celků má
zvláštní zákonné předpisy, které upravují jízdu
na kole. Vždy dodržujte tyto předpisy. Také
povinná výbava, jako je například předepsané
osvětlení nebo odrazky kola, se mezi
jednotlivými oblastmi liší. Chcete-li zjistit
podrobnosti o povinné předepsané výbavě,
obraťte se na místní cyklistický klub nebo na
ministerstvo dopravy (či ekvivalentní orgán).
Zde jsou některá nejdůležitější pravidla:
• Používejte správnou signalizaci pažemi.
• Jedete-li ve větší skupině cyklistů, jezděte
vždy za sebou (v jednořadé koloně).
• Jezděte vždy na správné straně vozovky;
nevjíždějte do protisměru.
• Při jízdě buďte předvídaví; snažte se být
připraveni na všechny možné situace.
Zvláštní pozornost věnovaná zejména
automobilům, chodcům a různým překážkám
Cyklista v provozu je často málo viditelný.
Kromě toho nejsou mnozí řidiči dostatečně
obeznámeni s právy cyklistů a zvláštními
ohledy, které jim mají věnovat.
K nehodě může snadno dojít například tak, že
řidič automobilu vjede neočekávaně do vašeho
pruhu, že vám před kolo na poslední chvíli
vkročí chodec nebo že nepozorný řidič otevře
dveře zaparkovaného auta, které právě míjíte.
K jízdnímu kolu si namontujte klakson nebo
zvonek, pomocí nějž můžete upozornit ostatní
účastníky provozu na svou přítomnost.
Obrázek 9:
Přejezd přes koleje pod
úhlem 90°
90
45
10
Vyhýbejte se výmolům, odvodňovacím žlabům,
sníženým nebo nezpevněným krajnicím a
jiným odchylným prvkům na vozovce, které
by mohly mít vliv na přilnavost kol a způsobit
podklouznutí. Železniční koleje a odvodňovací
žlaby vždy přejíždějte kolmo – pod úhlem 90°
(obr. 9). Máte-li o podmínkách panujících na
vozovce pochybnosti, doporučuje se zastavit a
kolo raději vést.
Nošení přilby a cyklistického oblečení
Noste přilbu splňující bezpečnostní standardy
CPSC nebo CE (obr. 10); díky helmě lze předejít
zranění nebo omezit jeho následky. Po ukončení
nebo přerušení jízdy si přilbu sejměte; při
zachycení za řemínek přilby může dojít ke škrcení.
Noste cyklistické oblečení a boty, pomůcky pro
ochranu očí a také rukavice. Dále se doporučuje
nosit lehké oblečení ve světlých barvách a
s reflexními prvky, díky němuž budete snáze
vidět (zejména v noci). Nenoste oblečení, které
je příliš volné; mohlo by se zachytit do řetězu
nebo se zaplést mezi kolo a vidlici.
Obrázek 10:
Při jízdě na kole noste
přilbu
Bezpečná jízda za mokra nebo větru
Při jízdě za mokra klesá účinnost brzd. I při
správně seřízených a udržovaných brzdách
je za mokra nutné vynaložit větší sílu na
brzdové páky a brzdná dráha je přitom delší.
Mokré počasí způsobuje snížení adhezní
síly. Povrch vozovky se může stát kluzkým a
běžné předměty (jako například mokré listí,
malované značení na silnici nebo kanalizační
poklopy) mohou být najednou nebezpečné.
Jakmile mokrý povrch vozovky namrzne, sníží
se adhezní síla ještě více.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Nepříznivé počasí má na jízdu na kole ještě
další vlivy. Kvůli mokrým plášťům může
přestat pracovat dynamo (generátor proudu
pro světlo). Silný vítr může způsobit nechtěné
zatáčení či vychylování jízdního kola do stran
(zejména, je-li vybaveno vysokými ráfky).
VAROVÁNÍ: Za mokrého nebo
nepříznivého počasí se může ovladatelnost
jízdního kola zhoršit. Snižte proto rychlost a
věnujte řízení mimořádnou pozornost nebo
použijte jiný typ dopravy.
Zajištění vlastní viditelnosti
Vaše jízdní kolo je vybaveno úplnou sadou
odrazek. Zkontrolujte čistotu a správné umístění
všech odrazek. Díky odrazkám však jste dobře
vidět pouze tehdy, je-li světlo aut namířeno přímo
na ně. Odrazky také neusnadňují vaše vidění – to
je záležitost dobrých cyklistických světlometů.
Jezdíte-li za šera, v noci nebo za snížené
viditelnosti, obraťte se na svého prodejce, který
vám pomůže najít vybavení nebo materiály, které
vám usnadní vidění a budou odpovídat místním
předpisům.
VAROVÁNÍ: Jezdíte-li za snížené
viditelnosti, jako je například mlha, šero
nebo tma, budete pravděpodobně nesnadno
viditelní, což může vést ke srážce. Při jízdě
za šera nebo za snížené viditelnosti
používejte přední a zadní světlo.
Při jízdě nezapomínejte na bezpečnost
Mnohým nehodám při jízdě na kole můžete
předejít tak, budete používat zdravý rozum a
nebudete zapomínat na bezpečnost. Zde je
několik příkladů:
• Před každou jízdou zkontrolujte jízdní kolo.
• Nejezděte bez držení.
• Při jízdě nenechávejte žádné předměty volně
připevněné k řídítkům ani k jiným částem
jízdního kola.
• Nejezděte pod vlivem omamných látek ani po
požití léků, které mohou způsobovat ospalost.
• Nevozte jiné osoby „na tandemu“. Většina jízdních
kol je konstruována pouze pro jednoho jezdce.
• Při jízdě vždy dodržujte předpisy. Kromě toho
se řiďte Provozními podmínkami, platnými pro
daný typ jízdního kola.
• Při jízdě mimo zpevněné silnice dodržujte
maximální opatrnost. Jezděte pouze na
určených stezkách. Nejezděte přes kameny,
větve ani prohlubně. Přiblížíte-li se ke svahu
s nutností sjezdu, zpomalte a přeneste těžiště
níže a co nejvíce dozadu. Při sjezdu používejte
více zadní brzdu než přední.
• Vyhněte se jízdě ve velkých skupinách. Ve velké
skupině je nutné jet v blízkosti dalších jezdců.
V důsledku těsných odstupů budete vidět hůře
před sebe; může se stát, že neuvidíte nebezpečná
místa a překážky na silnici a budete mít málo
času reagovat na ty, které uvidíte. Nachází-li se
ve vaší blízkosti jiný cyklista, může jeho nečekaná
změna směru nebo rychlosti způsobit, že ztratíte
vládu nad svým kolem. Velké skupiny cyklistů
mohou představovat také riziko a problémy pro
jiné účastníky silničního provozu.
• Nejezděte příliš rychle. Při vyšších rychlostech
hrozí vyšší rizika. Ve vyšších rychlostech
existuje větší riziko, že kola podklouznou
nebo že malý hrbol a následný náraz bude mít
závažný dopad na rám vašeho kola nebo vidlice.
Při nehodách ve vyšších rychlostech vznikají
větší síly. Za všech okolností se snažte udržet si
dokonalou vládu nad kolem.
VAROVÁNÍ: Při používání kola
nesprávným způsobem zvyšujete riziko
případného zranění:
•Používání jízdního kola ke skokům
•Přejezdy přes klacky, suť nebo jiné
překážky
•Provozování kaskadérských kousků na kole
•Jízda v náročném terénu mimo silnice
•Rychlá či závodní jízda nebo disciplína
„sjezd“
•Neobvyklý způsob jízdy
To jsou příklady nesprávného používání
jízdního kola, které zvyšuje namáhání
všech dílů kola. Nadměrné namáhání může
způsobit prasknutí rámu nebo jiných dílů
a zvyšuje riziko zranění. Chcete-li snížit
riziko poranění, používejte jízdní kolo
doporučeným způsobem.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
11
Pro děti je doporučený rychlostní limit
mnohem nižší. To se týká zejména jízdních
kol vybavených stabilizátory.
VAROVÁNÍ: Stabilizátory
znemožňují obvyklý náklon kola při
průjezdu zatáček. Pokud dítě zatočí
příliš prudce, může z kola spadnout. Při
použití stabilizátorů nedovolte dětem
rychlou jízdu ani prudké zatáčení.
Pokyny pro jízdu
Obezřetné používání brzd
Při jízdě vždy dodržujte bezpečný odstup od
jiných vozidel nebo předmětů; používejte brzdy.
Odstupy a brzdnou sílu vždy přizpůsobte
momentálním podmínkám při jízdě.
Je-li váš bicykl vybaven volnoběžným
nábojem s „protišlapací“ brzdou, aktivujete
brzdu šlápnutím směrem dozadu. Chcete-li
vyvinout co největší brzdnou sílu, měly by se
kliky při použití brzdy nacházet ve vodorovné
poloze. Brzda zabere až po mírném pootočení
klik, proto se doporučuje začít brzdit ve chvíli,
kdy se zadní pedál nachází o něco výše nad
vodorovnou polohou.
Je-li váš bicykl vybaven dvěma ručními
brzdami, stiskněte obě brzdy zároveň.
Příliš prudké zabrzdění přední brzdou nebo
zabrzdění v nevhodnou chvíli může způsobit,
že se zadní kolo zvedne ze země, což dále
zhorší vaše ovládání jízdního kola (obr. 11).
VAROVÁNÍ: Nenadálé nebo příliš
prudké zabrzdění předního kola může
způsobit zvednutí zadního kola ze země
nebo podklouznutí předního kola a pád.
V důsledku toho hrozí ztráta vlády nad
jízdním kolem a pád. Používejte obě
brzdy současně a přeneste těžiště
směrem dozadu.
12
Obrázek 11:
Brzdu předního kola
používejte s citem; jinak
může dojít k zvednutí
zadního kola a ke ztrátě
rovnováhy a pádu
Jízdní kola jsou obvykle vybavena tak, že
brzda předního kola se ovládá pákou na
levém řídítku. Chcete-li to změnit, přečtěte si
informace v kapitole 3.
Mnohé modely moderních brzd jsou velmi
účinné; jsou konstruovány tak, aby zastavily
jízdní kolo za mokra nebo v blátivých
podmínkách. Mají-li brzdy příliš prudký záběr,
nechte si kolo seřídit u svého prodejce nebo
vyměnit brzdový systém.
Správné řazení převodů
Můžete snadno zvolit kombinaci převodů,
která vám nejlépe vyhovuje v daných
podmínkách, a zařadit převod, který vám
umožní šlapat do pedálů s konstantní
frekvencí. Existují dva typy systémů pro
změnu převodů: přehazovačka/přesmykač
(vnější) a vnitřní měnič převodů.
Řazení převodů pomocí přehazovačky/
přesmykače
Pomocí řadicí páčky na levé straně se ovládá
přesmykač u šlapacího středu a pomocí
řadicího ovladače na pravé straně se ovládá
přehazovačka na zadním kole. Používejte
vždy pouze jednu řadicí páčku najednou.
Měňte převody pouze tehdy, když se pedály
a řetěz otáčejí směrem dopředu. Neměňte
převody při jízdě přes výrazné hrboly; může
se stát, že řetěz přeskočí na nesprávný
převod nebo spadne.
Při změně převodů vždy na krátkou chvíli
uvolněte sílu vyvíjenou na pedály. Nižší napětí
usnadní rychlou a hladkou změnu převodu.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Tak lze omezit opotřebení řetězu a pastorků
a vyhnout se případnému ohnutí řetězu,
přehazovačky či přesmykače nebo převodníků.
Vyvarujte se tzv. „křížení“ řetězu. Pokud
zařadíte takový převod, že řetěz prochází
od největšího pastorku křížem na největší
převodník (nebo obdobně z nejmenšího
pastorku křížem na nejmenší převodník), řetěz
bude veden pod extrémním úhlem. Tento úhel
způsobuje, že řetěz se na ozubených kolech
posouvá s obtížemi a komponenty se rychleji
opotřebovávají.
Při použití moderních systémů pro změnu
převodu vyvolá pohyb řadicí páčky z jedné
polohy do jiné (nebo přepnutí řadicího páčky
do polohy „řazení“) okamžité přeskočení
řetězu na jiný převod.
U jízdních kol vybavených silničními řadicími
páčkami Shimano STI a třemi převodníky lze
dosáhnout změny převodníku snáze, pokud
levou řadicí páku před uvolněním na chvíli
„podržíte“. To je nejdůležitější při řazení
z nejmenšího převodníku na prostřední.
Změna převodů pomocí vnitřního měniče
převodů
Chcete-li změnit převod, jeďte na volnoběh
(nešlapejte do pedálů). Pokud musíte při
změně převodů šlapat, uvolněte na chvíli tlak
vyvíjený na pedály. Příliš velké napětí může
bránit správné funkci mechanismu měniče
převodů nebo jej dokonce poškodit.
Opatrnost při používání pedálových
systémů
Jsou-li vaše nohy upevněny k pedálům,
umožní vám takové spojení účinnější šlapání,
vyvinutí větší síly na pedály a lepší ovládání
jízdního kola. Některá jízdní kola jsou
vybavena jedním z následujících systémů:
• Jednou z možností je použití klipsen a
řemínků. Noha je upevněna k pedálu pomocí
klipsny, která obepíná špičku boty zpředu a
shora, a řemínku.
• U pedálů bez klipsen se používá
mechanismus s pružinovou západkou,
který zajišťuje upevnění „kufru“, což je malá
destička připevněná zespodu ke speciální
cyklistické tretře.
Rozhodnete-li se pro některý z těchto
systémů, použijte vždy tretry kompatibilní
s daným systémem. Ještě před vyjetím
si důkladně vyzkoušejte nastoupení a
vystoupení z pedálu. Pedály i tretry udržujte
v čistotě. Správné funkci pedálového systému
nesmí bránit žádné kamínky, bláto ani jiné
nečistoty. Vždy zkontrolujte správnou funkci
uvolňovacího mechanismu a seřiďte jej
s ohledem na požadavky při jízdě.
Nejste-li dobře obeznámeni s pedály nebo
neznáte správný postup, přečtěte si informace
na CD s příručkou uživatele nebo se obraťte na
svého prodejce.
VAROVÁNÍ: Pedálový systém, který
nepracuje správně, může způsobit
zachycení nohy v pedálu nebo naopak
nečekané vytržení nohy z pedálu – obojí
může vést ke ztrátě kontroly nad jízdním
kolem. Před jízdou vždy ověřte, zda jste
dobře obeznámeni s pedálovým systémem
a zda pedálový systém pracuje správně.
Prostředky pro opravy v terénu
Na vyjížďku si s sebou vždy berte hustilku,
náhradní duši, opravnou sadu pro případ
píchnutí a nouzové nářadí potřebné k opravě
kola při defektu nebo jiném mechanickém
problému. Jezdíte-li v noci, doporučuje se
s sebou vozit náhradní žárovky a baterie pro
používaná světla.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
13
Zabezpečení vašeho
jízdního kola
Nepoužívejte průmyslová rozpouštědla ani
agresivní chemikálie, protože by mohly poškodit
lak rámu nebo pohyblivé díly.
Prevence krádeže jízdního kola
Každé tři měsíce rám očistěte a jeho lak ošetřete
leštěnkou. Některé povrchové úpravy nevyžadují leštění.
V případě nejasností se obraťte na svého prodejce.
Obstarejte si a používejte zámek, který
je odolný proti pákovým kleštím a pilám.
Při zaparkování svůj bicykl vždy řádně
uzamkněte. Kromě toho si na místní policejní
stanici obstarejte licenci ke svému kolu.
Uložení sériového čísla
Zapište si sériové číslo svého kola na začátek této
příručky a uložte příručku na bezpečném místě.
Vyplňte také náš registrační formulář on-line; v našem
archivu bude sériové číslo bezpečně uloženo.
Bezpečné zaparkování jízdního kola
Po příjezdu z vyjížďky uložte jízdní kolo na místě,
kde nebude překážet a kde je chráněno před
nepříznivými vlivy. Neparkujte kolo v blízkosti
elektrických motorů; ozón z motorů může
způsobit poškození pryžových dílů nebo barvy.
Déšť nebo sníh může způsobit korozi kovových
dílů kola. V důsledku UV záření ze slunce může
vyblednout barva nebo mohou popraskat
pryžové či plastové díly na jízdním kole.
Zajistěte jízdní kolo proti pádu. Při pádu se
mohou rozříznout či jinak poškodit rukojeti
řídítek nebo poškodit sedlo. Při nesprávném
použití stojanu na kolo může dojít k ohnutí kol.
Nikdy neukládejte jízdní kolo tak, aby se opíralo
o přehazovačku či přesmykač. Může dojít
k ohnutí přehazovačky nebo se mohou dostat
nečistoty do pohonné soustavy.
Před dlouhodobějším odstavením jízdní kolo
očistěte, proveďte běžnou údržbu a rám ošetřete
ochranným prostředkem. Zavěste kolo tak, aby
nestálo na podlaze, a pláště nahustěte přibližně
na poloviční tlak oproti doporučenému. Předtím,
než na kole znovu vyjedete, zkontrolujte
správnou funkci všech komponent.
Udržování jízdního kola v čistotě
Dojde-li k zašpinění rámu nebo jiných komponent,
očistěte je měkkým, vlhkým hadříkem a čisticím
prostředkem na kola nebo roztokem vody a
běžného čisticího přípravku pro domácnost.
14
Předcházení náhodnému poškození
jízdního kola
Při přepravě nebo servisních úkonech
nepoužívejte upínací zařízení na rámy
Upínací zařízení, jakými jsou například vybaveny
držáky pro přepravu na automobilu nebo pracovní
stojany, mohou poškodit lak nebo dokonce způsobit
vrypy, rozdrcení nebo zlomení vylehčených
rámových trubek, které se používají u rámů
špičkových jízdních kol. Chcete-li upnout jízdní
kolo před opravou, upněte je za sedlovku. Chcete-li
upevnit jízdní kolo k motorovému dopravnímu
prostředku, upněte je za kola nebo za konce vidlice.
Pečlivé zabalení jízdního kola při odesílání
Chcete-li jízdní kolo svěřit k přepravě na delší
vzdálenost, použijte vždy pevný obal nebo
krabici, která vaše jízdní kolo ochrání před
poškozením. K trubkám rámu i vidlice připevněte
utěsňovací podložky. Pro vidlici použijte pevný
blok, který ochrání konce vidlice a zajistí podporu
pro ramena vidlice. Není-li jízdní kolo zabaleno
správně, může při přepravě dojít k jeho poškození.
Nemáte-li potřebné zkušenosti či jistotu, nechte
si kolo odborně zabalit u svého prodejce.
Vyhnutí se situacím, při nichž hrozí riziko
poškození laku
Lak nebo povrchovou úpravu rámu jízdního kola
mohou poškodit různé chemikálie nebo kontakt
s abrazivními materiály. Lak mohou poškodit také
některé speciální nápoje pro sportovce. Při otírání
jakýchkoli předmětů či látek o lak, zvláště pokud
obsahují nečistoty, může dojít k poškrábání nebo
odstranění laku těmito nečistotami. Lak rámu
může prodřít například jakýkoli pásek či řemínek
upevněný na trubce nebo bovden, který se otírá
o rám. V krajním případě mohou abrazivní látky
odebírat dokonce i materiál rámu. Udržujte jízdní
kolo v čistotě. Chcete-li zabránit odírání v kritických
místech, použijte lepicí omotávky.
Kapitola 1: Příručka pro bezpečnou jízdu po silnicích i mimo ně
Kapitola 2: Údržba
Každý týden
Tento časový plán údržby odpovídá
normálnímu používání. Pokud na kole jezdíte
oproti průměrnému používání častěji nebo
pokud používáte kolo v dešti, na sněhu
či v terénních podmínkách, provádějte
údržbu častěji, než doporučuje časový plán.
Přestane-li některý díl fungovat správně,
ihned jej zkontrolujte a vyměňte nebo se
obraťte na svého prodejce. Je-li některý díl
opotřebován nebo poškozen, před další jízdou
jej vyměňte.
Nová jízdní kola je nutné po prvních
kilometrech zkontrolovat. Po krátké době
používání se nová bovdenová lanka mohou
vytáhnout a usadit a to může mít vliv na
činnost měničů převodů nebo brzd. Přibližně
po dvou měsících od zakoupení nechte
u svého kola provést celkovou garanční
prohlídku u prodejce.
Dále se doporučují každoroční celkové
prohlídky, a to i v případě, že jste v daném roce
na kole nejezdili příliš často.
Očištění vlhkým hadříkem.....................................13
Kontrola volných drátů ve výpletu kol...............26
Každý měsíc
Kontrola šroubů představce............................16-17
Kontrola šroubů sedlovky................................ 18-19
Kontrola seřízení ložisek v hlavovém složení....... 19
Kontrola pedálů....................................................... 20
Kontrola opotřebení řetězu.................................. 20
Kontrola opotřebení bovdenových lanek......... 20
Kontrola správné funkce řadicích pák............... 20
Kontrola přehazovačky a přesmykače.........21-22
Kontrola vnitřního systému měniče...................23
Kontrola brzd.....................................................23-26
Kontrola seřízení ložisek kol.................................27
Kontrola opotřebení ráfků.....................................27
Kontrola šroubů doplňků.......................................33
Kontrola šroubů odpružené vidlice.....................33
Kontrola šroubů jednotky zadního
odpružení...................................................................33
Kontrola odrazek......................................................35
Promazání odpružené vidlice...............................36
Promazání přehazovačky a přesmykače...........36
Nástroje pro údržbu jízdního kola
• Momentový klíč se stupnicí v jednotkách
lb•in nebo N•m
• Klíče pro šrouby s šestihranným otvorem
(inbusové klíče) 2, 4, 5, 6, 8 mm
• Otevřené montážní klíče 9, 10, 15 mm
• Očkový klíč 15 mm
• Sada nástavců (tzv. „ořechy“) 14, 15 a 19 mm
• Klíč Torx T25
• Křížový šroubovák č. 1
• Sada na lepení duší, hustilka s tlakoměrem a
montpáky
• Speciální vysokotlaká hustilka pro jednotku
zadního odpružení nebo odpruženou vidlici
Ne všechny tyto nástroje jsou potřeba pro
všechny typy jízdních kol
Časový plán údržby
Před každou jízdou
Postupujte podle kontrolního seznamu Před
každou jízdou v kapitole 1
Každé tři měsíce
Očištění a ošetření laku..........................................13
Kontrola klik a středového složení...................... 19
Promazání brzdových pák ....................................36
Promazání upevňovacích šroubů
ramen brzd................................................................36
Každý rok
Promazání představce............................................36
Promazání sedlovky................................................36
Výměna maziva na závitech pedálů .................36
Výměna maziva v ložiscích pedálů....................36
Výměna maziva v ložiscích středového
složení.........................................................................36
Výměna maziva v ložiscích kol............................36
Výměna maziva v ložiscích hlavového
složení.........................................................................37
Promazání rychloupínacích mechanismů kol......37
Výměna maziva a oleje v odpružené vidlici.....37
Kapitola 2: Údržba
15
Kapitola 3: Seřízení
V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro
seřízení různých dílů na jízdním kole. Prohlídky
popsané v této kapitole doplňují ty, které
byly uvedeny v kapitole 1. Před zahájením
jakýchkoli prací na jízdním kole se seznamte
s informacemi v oddílu Varování související
s mechanickými pracemi na straně 1.
VAROVÁNÍ: Jízdní kolo s poškozenými
komponentami může být hůře ovladatelné,
což může vést k pádu jezdce. Před každou
jízdou proveďte úplnou kontrolu kola.
Vyskytne-li se nějaký problém, na kole
nejezděte: opravte je nebo je předejte
k opravě do autorizovaného servisu.
Poznámka ke specifikacím utahovacích
momentů
Utahovací moment udává míru utažení
šroubu nebo matice. Utahovací moment pro
mnohé díly je uveden přímo na šroubu nebo
v jeho blízkosti (na daném dílu). Pokud tomu
tak není, zjistěte potřebné údaje v příručce.
Nelze-li specifikaci utahovacího momentu
najít v žádném z těchto zdrojů, zeptejte se
svého prodejce. Díky použití momentového
klíče zajistíte, že k utažení daného dílu nebude
použit nadměrný moment, který by jej mohl
poškodit nebo zničit. Avšak příliš volný šroub
nebo matice může také způsobit poškození
s následným prasknutím dílu.
Po použití momentového klíče zkontrolujte
správnou funkci dílu pomocí testů popsaných
v kapitole 1 a v této kapitole. Pokud díl po
utažení doporučeným momentem nefunguje
správně, předejte jízdní kolo k opravě do
autorizovaného servisu. Je-li vaše jízdní kolo
vybaveno dílem se šroubem nebo maticí,
které nejsou uvedeny v této příručce, projděte
si podrobnější informace na CD s příručkou
uživatele nebo se obraťte na svého prodejce.
16
VAROVÁNÍ: Nesprávný utahovací moment
(ať už příliš malý nebo příliš velký) může
způsobit poškození nebo prasknutí dílu. Ke
správnému utažení dílu použijte momentový
klíč nebo svěřte jízdní kolo k provedení
servisních úkonů do autorizovaného servisu.
Řídítka a představec
Cyklista řídí jízdní kolo pomocí řídítek, jimiž
otáčí vidlicí. Řídítka jsou s vidlicí spojena
pomocí představce. Poloha řídítek je důležitá
zejména kvůli ovládání a komfortu. Existují
dva typy představců:
• Bezzávitové představce (obr. 12)
• Závitové představce (obr. 13)
VAROVÁNÍ: Přílišné utažení šroubů
představce může způsobit poškození sloupku
vidlice a jeho následné zlomení. Pokud se
sloupek zlomí, může dojít k pádu jezdce.
Obrázek 12:
Klasický pevný
představec
1. Upínací šrouby na
sloupku vidlice
2. Upínací šrouby na
řídítkách
2
1
2
3
4
1
Nastavení úhlu řídítek
Obrázek 13:
Závitový představec
s nastavitelnou výškou
1. Sloupek s vnitřním klínem
2. Upínací šrouby na
řídítkách
3. Šroub rozpínacího
mechanismu
4. Šroub pro nastavení úhlu
1. Povolte upínací šrouby řídítek na představci
(obr. 12 nebo obr. 13).
2. Nastavte řídítka do požadované polohy.
Zkontrolujte, zda jsou v představci upevněna
symetricky přesně ve středu.
Kapitola 3: Seřízení
Vyrovnání bezzávitového představce
3. Utáhněte upínací šrouby podle typu
představce:
• Svařované představce: 11.3-13.6 N•m
(100-120 lb•in)
• Kované představce: 17-20.3 N•m
(150-180 lb•in)
Postup při nastavení výšky bezzávitového
představce
Chcete-li nastavit výšku řídítek při použití
bezzávitového představce, je nutné upravit
sadu hlavového složení. K úpravě sady
hlavového složení jsou nutné speciální nástroje
a kvalifikace, a proto se tento úkon doporučuje
svěřit pouze autorizovanému servisu.
Rozhodnete-li se přemístit podložky v hlavovém
složení svépomocí, postupujte podle
následujících pokynů. Nepřidávejte žádné
položky, protože by již nebylo možné správně
upnout představec na sloupek vidlice.
Minimální počet podložek u bezzávitového
představce
U jízdního kola s bezzávitovým představcem musí
být pod představcem namontována alespoň
jedna 5 mm podložka (kromě krytu ložiska).
U jízdních kol se sloupkem vidlice
z uhlíkových vláken musí být namontována
alespoň jedna 5 mm podložka také nad
představcem (obr. 14). Nevíte-li, jaký typ
sloupku vidlice je použit u vašeho jízdního
kola, obraťte se na svého prodejce.
VAROVÁNÍ: Nesprávná montáž
hlavového složení či sestavy představce
nebo také chybějící podložky mohou
způsobit poškození sloupku vidlice a
jeho následné zlomení. Pokud se
sloupek zlomí, může dojít k pádu jezdce.
Obrázek 14:
Povinné podložky
nad bezzávitovým
představcem a pod ním
1. Povolte upínací šrouby na sloupku vidlice
o dvě nebo tři otáčky.
2. Vyrovnejte představec s osou předního kola.
3. Dotáhněte upínací šrouby na sloupku vidlice
utahovacím momentem uvedeným ve
specifikacích pro představec, nebo případně
na hodnotu 11,3-13,6 N•m (100-120 lb•in).
Vyrovnání a seřízení závitového představce
Chcete-li seřídit představec s nastavitelnou
výškou, změňte nejprve úhel představce (viz
následující oddíl), což vám umožní přístup
ke šroubu rozpínacího mechanismu. Šroub
rozpínacího mechanismu udržuje rozpínací
kužel uvnitř sloupku vidlice v zaklíněném
stavu, díky čemuž je představec pevně spojen
s vidlicí.
1. Povolte šrouby rozpínacího mechanismu
o dvě nebo tři otáčky.
2. Uvolněte kužel ve sloupku poklepáním na
horní plochu šroubu rozpínacího mechanismu
pomocí dřevěné nebo pryžové palice.
3. Nastavte řídítka do požadované výšky.
Značka maximálního možného vysunutí se
přitom musí stále nacházet v rámu (obr. 15).
4. Utáhněte šroub rozpínacího mechanismu
momentem 13,6 N•m (120 lb•in).
1
Obrázek 15:
Značka maximálního
možného vysunutí na
sloupku
1. Tato značka musí
být skryta uvnitř rámu.
Minimální délka sloupku,
která musí být vždy
zasunuta v rámu, je 70 mm.
VAROVÁNÍ: Příliš vysoko vysunutý
závitový představec může způsobit
poškození jízdního kola, zhoršit jeho
ovladatelnost a způsobit pád jezdce.
Zkontrolujte, zda se značka
maximálního možného vysunutí
(obr. 15) nachází v rámu.
Kapitola 3: Seřízení
17
Postup změny úhlu představce
s nastavitelnou výškou
Existuje několik typů nastavitelných
představců. Znázornění najdete na CD
s příručkou uživatele.
VAROVÁNÍ: Nesprávná poloha sedla
může vést ke zlomení ližin sedla nebo
upínacích šroubů a způsobit pád jezdce.
Do upínacích čelistí sedlovky upínejte
vždy pouze vodorovnou část ližin.
1. Povolujte šroub pro nastavení úhlu, dokud
nelze změnit úhel představce.
2. Nastavte představec do požadovaného úhlu.
3. Utáhněte šroub pro nastavení úhlu
momentem 17-20,3 N•m (150-170 lb•in).
Sedlo a sedlovka
Sedlo nese většinu vaší hmotnosti na jízdním
kole. Kromě toho určuje natažení nohou jezdce
při šlapání a také pozici jeho těla na kole ve
směru dopředu/dozadu. Sedlo je s rámem
spojeno pomocí sedlovky. Pomocí sedlovky lze
nastavit polohu sedla. Při správném nastavení
zajišťuje posed v sedle pohodlnou jízdu i na
dlouhé vzdálenosti.
VAROVÁNÍ: Nesprávně nastavené
sedlo nebo sedlo, které neumožňuje
správné podepření vaší pánevní oblasti,
může způsobit poranění nervů nebo cév
a žil. Pokud při jízdě v sedle pociťujete
bolest nebo znecitlivění, je nutné
polohu sedla upravit. Pokud pociťujete
bolest nebo znecitlivění při jízdě v sedle
i po seřízení, obraťte se na autorizovaný
servis a nechte si polohu sedla upravit
nebo si pořiďte pohodlnější sedlo.
Upravte úhel sedla podle svých požadavků.
Nejprve zkuste jízdu se sedlem v poloze, v níž
je horní plocha sedla rovnoběžná s terénem.
U jízdních kol se zadním odpružením sklopte
špičku sedla mírně dolů; při zatížení jízdního
kola a stlačení zadního tlumiče se bude sedlo
nacházet ve vodorovné poloze. Sedlo lze
také posunout vzhledem k sedlové trubce
směrem dopředu nebo dozadu. Tak si lze
zajistit pohodlnou jízdu a upravit vzdálenost
od řídítek. V upínacích čelistech sedlovky se
však musí vždy nacházet vodorovný úsek ližin
(obr. 16).
18
Některá sedla jsou na zadní straně vybavena
nechráněnými vinutými pružinami.
Namontujete-li na zadní část jízdního kola
dětskou sedačku, mohou nechráněné pružiny
poranit prsty dítěte. Zakryjte pružiny nebo
použijte sedlo bez pružin.
Nastavení úhlu sedla
1. Uvolněte upínací šroub na sedlovce (obr. 16),
dokud nelze sedlem pohnout.
• U některých sedlovek jsou použity dva šrouby.
Chcete-li nastavit polohu sedla, povolte jeden
šroub a poté utáhněte druhý šroub.
2. Na horní plochu sedla položte pravítko či libelu
(vodováhu), což vám umožní lépe změřit úhel
sedla.
3. Nastavte sedlo do požadované polohy a
utáhněte upínací šroub na sedlovce stanoveným
momentem. V případě neoznačené sedlovky
vyberte některý z následujících typů:
• Jeden šroub utahovaný otevřeným klíčem 13
nebo 14 mm: 20.3-24.9 N•m (180-220 lb•in)
• Jeden šroub v hlavě sedlovky utahovaný
šestihranným inbusovým klíčem 5 mm (obr. 17):
13.6-14.7 N•m (120-130 lb•in)
• Jeden šroub utahovaný šestihranným
inbusovým klíčem 6 mm: 17-28.3 N•m
(150-250 lb•in)
• Dva šrouby utahované šestihranným
inbusovým klíčem 5 mm: 9.6-14.1 N•m
(80-125 lb•in)
1
2
3
Kapitola 3: Seřízení
Obrázek 16:
Části sedlovky
1. Upínací šrouby na
sedlovce
2. Sedlovka
3. Šroub objímky sedlovky
Obrázek 19:
Značka maximálního
možného vysunutí na
sedlovce
1. Tato značka musí být
skryta uvnitř rámu.
Obrázek 17:
Sedlovka a ližiny sedla
1. Vodorovný úsek ližin
sedla
2. Upnutí sedla
1
2
1
Nastavení výšky sedla
1. Zatímco pomocník přidržuje jízdní kolo, zujte
si boty a posaďte se na sedlo.
2. Uvolněte rychloupínací mechanismus nebo
šroub u objímky sedlovky. Nachází-li se sedlovka
mimo rám, neutahujte objímku sedlovky.
3. Nastavte kliky rovnoběžně se sedlovou
trubkou a položte patu na dolní pedál. Zvyšte
posed tak, aby natažená noha byla napřímená
(obr. 18).
• Máte-li při nastavování na nohou tretry,
měla by noha při položení paty na pedál být
nepatrně pokrčená v koleni (kvůli tloušťce
podrážky).
4. Zkontrolujte, zda se značka maximálního
možného vysunutí na sedlovce (obr. 19) stále
nachází uvnitř rámu (tzn. není vidět).
5. Uzamkněte rychloupínací mechanismus
sedlovky nebo utáhněte upínací šroub sedlovky
momentem 4,5-6,8 Nm (40-60 lb•in) v případě
šroubu 5 mm, resp. 6,8-9 N•m (60-80 lb•in)
v případě šroubu 6 mm.
VAROVÁNÍ: Příliš vysoko vysunutá
sedlovka může způsobit poškození
jízdního kola, zhoršit jeho ovladatelnost a
způsobit pád jezdce. Zkontrolujte, zda se
značka maximálního možného vysunutí
(obr. 19) nachází v rámu.
Obrázek 18:
Natažení nohy při
nastavení správné výšky
sedla
Hlavové složení
Pojem hlavové složení označuje systém
s ložisky, který umožňuje otáčení řídítek
a vidlice v rámu. Hlavové složení je třeba
kontrolovat jednou měsíčně.
Kontrola seřízení hlavového složení
1. Stiskněte brzdu předního kola a zkuste jízdním
kolem opakovaně popojet směrem dozadu a
dopředu.
2. Zdvihněte přední kolo ze země. Otáčejte pomalu
řídítky a vidlicí směrem doleva a doprava.
Cítíte-li, že se ložiska hlavového složení
pohybují volně v rámu, že mají vůli nebo že
se vidlice neotáčejí hladce, nepoužívejte kolo
k další jízdě. Seřízení hlavového složení vyžaduje
speciální nástroje a kvalifikaci. Svěřte jízdní
kolo autorizovanému servisu, protože opravy
a seřízení ložisek hlavového složení by měly
provádět pouze kvalifikované osoby.
Kliky a středové složení
Kliky propojují pedály se středovým složením.
Přenášejí na zadní kolo sílu vyvíjenou jezdcem
a u některých kol slouží také k ovládání brzdy.
Délku některých klik lze upravit přemístěním
pedálů do druhé polohy: viz oddíl Pedály.
Pojem středové složení označuje systém
ložisek, který umožňuje otáčení šlapacího
středu a klik v rámu. Středové složení je třeba
kontrolovat jednou měsíčně.
Kontrola seřízení středového složení
1. Sundejte řetěz z převodníků.
2. Natočte šlapací střed tak, aby kliky byly
rovnoběžné se sedlovou trubkou.
Kapitola 3: Seřízení
19
3. Uchopte jednou rukou kliku a druhou rukou
sedlovou trubku. Zkuste klikou střídavě
pohybovat směrem k sedlové trubce a od ní.
4. Otáčejte šlapacím středem s klikami.
Pokud při pohybu klik pocítíte vůli, pohyb klik
se náhle zastaví nebo uslyšíte podezřelé zvuky
(skřípání, rozemílání nebo obrušování), na kole
dále nejezděte. Seřízení středového složení
vyžaduje speciální nástroje a kvalifikaci. Svěřte
jízdní kolo autorizovanému servisu, protože
opravy a seřízení ložisek pedálů by měly
provádět pouze kvalifikované osoby.
Pedály
Pedály slouží jako opora nohou jezdce při otáčení
klikami. Jsou upevněny v klikách pomocí závitu.
Závit pravého pedálu je pravotočivý (utahuje
a povoluje se běžným způsobem), zatímco
závit levého pedálu je levotočivý. Předepsaný
utahovací moment pro zašroubování pedálů do
klik je 40,2-42,9 N•m (350-380 lb•in).
Kontrola seřízení ložisek pedálů
1. Přidržte kliku jednou rukou a druhou rukou zkuste
pohybovat pedálem směrem nahoru a dolů.
2. Otočte pedálem.
Cítíte-li, že se pedály v klikách pohybují volně,
že mají vůli nebo že se naopak neotáčejí hladce,
nepoužívejte kolo k další jízdě. Seřízení ložisek
pedálů vyžaduje speciální nástroje a kvalifikaci.
Svěřte jízdní kolo autorizovanému servisu,
protože opravy a seřízení ložisek pedálů by
měly provádět pouze kvalifikované osoby.
Chcete-li seřídit uvolňovací sílu nášlapných
pedálů, přečtěte si postup v příručce
dodávané k pedálům či v příručce na CD
dodávaném s touto příručkou. Případně se
obraťte na svého prodejce.
Řetěz
Řetěz přenáší otáčivý pohyb převodníků (a
šlapacího středu s klikami) na zadní kolo.
U jízdních kol, které nejsou vybaveny
přehazovačkou, je nutné zajistit správné napnutí
řetězu, aby řetěz nepadal z převodníku či
pastorku. Napnutí řetězu se nastavuje posunutím
20
zadního kola nebo úpravou patek rámu. Je-li vaše
jízdní kolo vybaveno nastavitelnými patkami
rámu nebo výstředníkem středového složení,
najdete odpovídající postup na CD nebo se
obraťte na své prodejní a servisní středisko.
Obrázek 20:
Upínací šroub páky, páka
silničního kola
1. Upínací šroub páky
2
1
Obrázek 22:
Přesmykač
1. Lanko
2. Dorazové šrouby
3. Upínací šroub lanka
3
Nastavení napětí řetězu
1. Mírně povolte matici osy na jedné straně
zadního kola a následně také na druhé straně.
• Pokud matici osy na jedné straně povolíte
úplně, aniž byste povolili matici osy na druhé
straně, může dojít ke ztrátě seřízení ložisek kola.
2. Napětí řetězu zvýšíte posunutím kola směrem
dozadu. Vyrovnejte kolo v příčném směru do
středu rámu.
3. Dokončete montáž kola (viz oddíl Kola).
1
1
2
Lanka
U jízdních kol, která jsou vybavena měniči
převodů nebo ručně ovládanými brzdami,
jsou ovládací páky spojeny s ovládanými
komponentami pomocí bovdenových lanek.
Každý měsíc zkontrolujte lanka zejména
s ohledem na následující problémy: ohyby,
rez, přetržené prameny lanka nebo roztřepené
konce. Zkontrolujte také bovden lanka, zda
z něj netrčí volné prameny drátu, zda na
něm nejsou ohyby, proříznutí či opotřebená
místa. Zjistíte-li u bovdenu nebo lanka nějaký
problém, nepoužívejte kolo k další jízdě.
Vyměňte lanko podle návodu nebo si nechte
kolo opravit v autorizovaném servisu.
Páky řazení
Pomocí pák řazení lze ovládat mechanismus
přehazovačky, přesmykače nebo vnitřního
měniče převodů v náboji zadního kola. Polohu
pák řazení na řídítkách lze upravit. Pák řazení
existuje mnoho typů; není-li typ páky řazení
vašeho jízdního kola v této příručce uveden,
přečtěte si informace v příručce uživatele na CD
nebo se obraťte na svého prodejce.
Nastavení polohy páky
1. Najděte upínací šroub páky (viz obr. 20 a 21).
2 Povolte upínací šroub o dvě nebo tři otáčky.
3. Nastavte páku do požadované polohy.
4. Utáhněte upínací šroub momentem
6,0-7,8 N•m (53-69 lb•in).
Kapitola 3: Seřízení
3
Obrázek 21:
Upínací šroub páky, páka
horského kola
1. Upínací šroub páky
2. Šroub pro nastavení
délky úchopu
3. Seřizovací šroub
4. Lanko
4
Přesmykač
U jízdních kol vybavených více převodníky
slouží přesmykač k přeřazení řetězu mezi
těmito převodníky.
Seřízení polohy pro malý převodník
1. Přehoďte řetěz na nejmenší převodník vpředu a
největší pastorek vzadu.
2. Povolením upínacího šroubu (obr. 22)
uvolněte bovdenové lanko přehazovačky.
3. Otáčejte šroubem dorazu pro nejnižší převod
(označeno písmenem „L“), dokud se vnitřní
vodítko řetězu na přesmykači nedostane
přibližně do vzdálenosti 0,5 mm od řetězu.
4. Je-li na lanku u páky řazení nebo dolní rámové
trubky k dispozici seřizovací šroub bovdenu,
zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček
až na doraz.
5. Zatáhněte za konec lanka a přepněte levou
páku řazení do polohy malého převodníku.
6. Zaveďte lanko do drážky u upínacího šroubu
na přesmykači, napněte lanko a utáhněte
upínací šroub momentem 5,0-6,8 N•m
(44‑60 lb•in).
Seřízení polohy pro velký převodník
1. Přehazovačku přepněte do polohy odpovídající
nejmenšímu pastorku.
2. Otáčejte šroubem dorazu pro nejvyšší převod
(označený písmenem „H“) proti směru
hodinových ručiček, až již nebude moci
zastavit pohyb přesmykače.
3. Rukou otáčejte klikami. Za použití páky řazení
opatrně přehoďte řetěz na vnější (největší)
převodník.
4. Nastavte vnější vodítko řetězu přibližně do
vzdálenosti 0,5 mm od řetězu.
5. Dotáhněte šroub dorazu pro nejvyšší převod,
dokud nepocítíte, že klade odpor.
• Pokud jste šroub zašroubovali příliš, bude
se řetěz třít o přesmykač nebo nechtěně
přeskočí na menší převodník.
6. Zkontrolujte nastavení.
• Zkuste zařadit všechny běžné kombinace
převodů. Zkontrolujte, zda při řazení pomocí
řadicí páky řetěz při žádném převodu nepadá.
• Zkontrolujte, zda se řetěz netře o vodítko
přesmykače.
Seřízení polohy pro střední převodník (u kol
se třemi převodníky)
1. Přehoďte řetěz na největší převodník vpředu a
nejmenší pastorek vzadu.
2. Otáčením seřizovacího šroubu bovdenu (u řadicí
páky, na dolní trubce nebo na bovdenu lanka)
upravte napětí lanka tak, aby bylo vnitřní vodítko
přesmykače správně vyrovnáno a dotýkalo se řetězu.
3. Zkontrolujte nastavení.
• Zkuste zařadit všechny běžné kombinace
převodů a zkontrolujte, zda lze řetěz hladce
přehazovat na všechny převodníky.
Některé páky řazení jsou jsou vybaveny
„vyrovnávací“ funkcí. Posunete-li páku řazení
mírně směrem k nižšímu převodu, přesmykač
se nepatrně přesune tak, že se vodítko
nebude dotýkat řetězu.
Kapitola 3: Seřízení
21
Přehazovačka
Seřízení polohy pro velký pastorek
U jízdních kol, jejichž zadní kolo je vybaveno
kazetou s více pastorky, se jednotlivé pastorky
řadí pomocí přehazovačky.
Seřízení polohy pro malý pastorek
1. Přehoďte řetěz na nejmenší pastorek vzadu a
největší převodník vpředu.
2. Povolením upínacího šroubu (obr. 23)
uvolněte bovdenové lanko přehazovačky.
3. Postavte se za kolo a zkontrolujte, zda
se nejmenší pastorek, řetěz i obě kladky
přehazovačky nacházejí v jedné linii.
4. Pokud tomu tak není, otáčejte šroubem
dorazu pro nejvyšší převod (obvykle označený
písmenem „H“), dokud nedosáhnete jejich
zarovnání.
5. Při napjatém lanku přepněte páku řazení do
polohy nejmenšího pastorku.
6. Seřizovací šroub u páky řazení nebo dolní
rámové trubky zašroubujte ve směru
hodinových ručiček až na doraz. Zašroubujte
seřizovací šroub u přehazovačky ve směru
hodinových ručiček až na doraz a poté jej
otočte o jednu otáčku zpět proti směru
hodinových ručiček.
7. Zaveďte lanko do drážky u upínacího šroubu
lanka na přehazovačce, napněte konec lanka
přehazovačky a utáhněte upínací šroub
momentem 5,0-6,8 N•m (44-60 lb•in).
Obrázek 23:
Přehazovačka
1. Dorazové šrouby
2. Seřizovací šroub
3. Upínací šroub lanka
4. Lanko
1
2
3
4
1. Otáčejte šroubem dorazu pro nejnižší
převod na přehazovačce (obvykle označený
písmenem „L“) proti směru hodinových
ručiček, až se přehazovačka bude moci volně
pohybovat.
2. Opatrně přehoďte řetěz na nejmenší
převodník vpředu a největší pastorek vzadu.
• Dávejte pozor, aby se přehazovačka
neposunula příliš daleko. Řetěz by mohl
spadnout a zachytit se mezi velkým
pastorkem a dráty kola.
3. Posuňte kladky vodítka přehazovačky tak, aby
byly zarovnány s největším pastorkem.
4. Otáčejte omezovacím šroubem pro nejnižší
převod ve směru hodinových ručiček, dokud
nepocítíte, že klade odpor.
• Pokud šroub zašroubujete příliš, přehazovačka
se posune směrem ven od kola.
5. Zkontrolujte nastavení.
• Zkuste zařadit všechny běžné kombinace
převodů. Zkontrolujte, zda při zařazení
některého převodu řetěz nepadá.
Seřízení systému indexace
1. Přehoďte řetěz na největší převodník vpředu a
nejmenší pastorek vzadu.
2. Přeřaďte pákou zadního řazení o jedno cvaknutí.
3. Zkontrolujte, zda byl řetěz hladce přehozen
na druhý pastorek odspodu.
• Pokud řetěz při otáčení vydává nadměrný
hluk nebo nedojde k přehození řetězu, vylaďte
nastavení pomocí seřizovacího šroubu.
Znovu přeřaďte a zkontrolujte hladký průběh
přeřazení.
• Pokud řetěz přeskočí až na třetí pastorek,
otáčejte seřizovacím šroubem po směru
hodinových ručiček tak dlouho, dokud nebude
kladka přehazovačky na úrovni druhého
nejmenšího pastorku.
4. Zkontrolujte nastavení. Zkuste zařadit
všechny běžné kombinace převodů a
zkontrolujte, zda lze řetěz hladce přehazovat
na všechny pastorky zadního kola.
Pokud nelze přehazovačku seřídit správně, je
možné, že patka přehazovačky je vychýlená
či ohnutá. Svěřte jízdní kolo autorizovanému
servisu, protože opravy a seřízení patky
přehazovačky by měly provádět pouze
kvalifikované osoby.
22
Kapitola 3: Seřízení
Systémy vnitřního měniče převodů
Brzdy
Tyto systémy umožňují změnu převodů pomocí
mechanismu umístěného v náboji zadního kola.
Systém brzd slouží ke zpomalení nebo
zastavení jízdního kola. Tato funkce je velmi
důležitá pro vaši bezpečnost. Vždy používejte
pouze brzdové špalíky určené pro daný typ
brzd. Seřízení systému brzd bez odpovídajících
nástrojů a kvalifikace je obtížné. Proto se
seřízení brzd rozhodně doporučuje přenechat
odbornému servisu. Potřebujete-li pomoc,
obraťte na svého prodejce.
Seřízení třírychlostního systému
1. Páku řazení přepněte do polohy druhého
rychlostního stupně.
2. Zkontrolujte nastavení. Čárka na táhlu musí
být zarovnána s indikátorem na průhledu
převodového mechanismu (obr. 24).
3. Pokud nejsou značky zarovnané, upravte
nastavení pomocí seřizovacího šroubu.
4. Přepněte páku řazení do polohy prvního
stupně. Poté ji přepněte na druhý stupeň.
Zkontrolujte nastavení.
Seřízení systému Nexus se 4, 7 nebo 8
rychlostmi
1. Páku řazení přepněte do polohy čtvrtého
převodového stupně.
2. Indikátor na kladce zadního náboje (obr. 25)
zarovnejte s držákem spoje řazení.
3. Pokud nejsou červené linky zarovnané, upravte
nastavení pomocí seřizovacího šroubu.
4. Přepněte páku řazení do polohy prvního stupně.
Poté ji přepněte do polohy čtvrtého převodového
stupně. Zkontrolujte nastavení.
1
1
2
3
Typy brzd
Kola různých typů jsou vybavena různými
typy brzd. Brzdy lze rozdělit do tří typů: brzdy
v náboji kola, ráfkové brzdy a kotoučové brzdy.
Brzda v náboji kola: Brzdicí mechanismus je
uložen uvnitř náboje kola (obr. 26). Brzdu
v náboji kola lze ovládat ručně (bubnová
brzda) nebo pomocí pedálů (protišlapací
brzda, tzv. torpédo).
Obrázek 26:
Protišlapací brzda
Obrázek 24:
Třírychlostní zadní náboj
1. Průhled převodového
mechanismu
Obrázek 25:
Zadní náboj Nexus
1. Kladka
2. Držák spoje řazení
3. Upínací šroub lanka
• Ráfková brzda: Prostřednictvím brzdových
špalíků je vyvíjen přítlak na ráfek. Velikost
tohoto přítlaku se ovládá ruční pákou, která
je s brzdou propojena pomocí lanka. Příklady:
Brzdy typu V-brake s přímým tahem lanka
(obr. 27), brzdy typu cantilever (obr. 28) nebo
„klasické“ silniční brzdy (obr. 29). Systém
ráfkových brzd obsahuje následující části:
• Brzda
• Brzdové špalíky
• Ráfek
• Brzdová páka
• Brzdové lanko s bovdenem
• Brzdový modulátor - některé přední
brzdy s přímým tahem lanka jsou vybaveny
brzdovým modulátorem neboli „modulátorem
účinku“. Toto zařízení sestává z malé pružiny
v trubičce (obr. 27), která mění průběh
Kapitola 3: Seřízení
23
brzdného účinku při počátečním kontaktu
mezi brzdovými špalíky a ráfkem. Jak jezdec
tiskne brzdovou páku, musí nejprve pohybem
páky stlačit pružinu a teprve poté je naplno
uplatněna brzdná síla na ráfek. To u jezdce
vyvolává změněný pocit při brzdění a také
nastavení je poněkud citlivější: Pokud brzda
s modulátorem nesplňuje požadavky servisní
prohlídky, svěřte své kolo do autorizovaného
servisu k seřízení.
2
3
1
4
5
6
7
Obrázek 28:
Brzda typu cantilever
1. Spojovací lanko
2. Upínací šroub ramena
brzdy
3. Šroub pro vycentrování
4. Upínací šroub
brzdového špalíku
1
4
3
2
Obrázek 27:
Brzda V-brake s přímým
tahem lanka
1. Upínací šroub lanka
2. Manžeta
3. Trubička
4. Spojka
5. Upínací šroub
brzdového špalíku
6. Šroub pro vycentrování
7. Upínací šroub ramena
brzdy
1
2
3
Obrázek 29:
Silniční brzda
1. Seřizovací šroub
2. Šroub pro vycentrování
3. Páčka pro povolení
brzdy
4. Upínací šroub
brzdového špalíku
4
• Kotoučová brzda: Prostřednictvím
brzdových destiček je vyvíjen přítlak na
kotouč připevněný k náboji kola (obr. 30).
Velikost tohoto přítlaku se ovládá ruční
pákou, která je s brzdou propojena pomocí
lanka nebo hadičky hydraulického systému.
24
Nikdy nemačkejte brzdovou páku, je-li kolo
vyjmuto z rámu.
1
3
2
Obrázek 30:
Součásti kotoučové brzdy
1. Upevňovací šrouby
2. Seřizovací prvek
napevno uložené brzdové
destičky (u některých
modelů)
3. Upínací šroub lanka
Prohlídka
Každý měsíc zkontrolujte všechny šrouby
brzdy a také opotřebení brzdových špalíků,
resp. destiček:
• Ráfkové brzdy: Mají-li drážky v brzdových
špalících hloubku menší než 2 mm (nebo 1 mm
v případě brzd s přímým tahem lanka), špalíky
vyměňte.
• Kotoučové brzdy: Brzdové destičky
s tloušťkou menší než 1,0 mm vyměňte.
Vycentrování brzdy typu V-brake s přímým
tahem lanka, brzdy typu nebo silniční brzdy
1. Otáčejte šroubem pro vycentrování brzdy
(viz obr. 27, 28, resp. 29) po malých krocích.
2. Je-li brzda vybavena dvěma šrouby pro
vycentrování, je nutné při centrování brzdy
vyladit celkové napětí pružin.
Zarovnání brzdových špalíků podle ráfků
u ráfkových brzd
1. Povolte šroub, který upevňuje brzdový špalík.
2. Zarovnejte brzdové špalíky podle schématu
na obrázku 31. Utáhněte upevňovací šrouby
brzdových špalíků:
• Silniční brzdy: 4.5-6.8 N•m (40-60 lb•in)
• Brzdy V-brake s přímým tahem lanka nebo typu
cantilever: 7,9-9 N•m (70-80 lb•in)
3. Po seřízení vždy proveďte kontrolu brzd.
Zatáhněte za brzdu. Zkontrolujte, zda lanko
neproklouzává pod upínacím šroubem, zda
jsou brzdové špalíky na ráfky přitlačovány
v kolmém směru a zda se nedotýkají pláště.
1
Seřízení mezery mezi brzdovými špalíky a
ráfkem
1. Seřízení se provádí otáčením seřizovacího
šroubu bovdenu.
• U většiny brzdových systémů s přímým
tahem lanka (obr. 27) nebo typu cantilever
(obr. 28) se seřizovací šroub bovdenu nachází
u brzdové páky. U většiny klasických silničních
brzd (obr. 29) se seřizovací šroub nachází na
samotné brzdě.
• Chcete-li zvětšit mezeru mezi brzdovým
špalíkem a ráfkem, otáčejte seřizovací šroub
ve směru hodinových ručiček. Chcete-li
tuto mezeru zmenšit, otáčejte seřizovacím
šroubem proti směru hodinových ručiček.
2. Nelze-li dosáhnout správného seřízení brzdových
špalíků pomocí seřizovacího šroubu, je nutné
provést další úkony:
• Brzdy typu V-brake s přímým tahem lanka
a silniční brzdy: Povolte upínací šroub lanka a
lanko natáhněte a znovu upněte.
• Brzdy typu cantilever: Proveďte nové seřízení
a zarovnání brzdových špalíků s ráfky nebo
si nechte jízdní kolo seřídit v autorizovaném
servisu.
Kapitola 3: Seřízení
2
3
4
Obrázek 31:
Vyrovnání brzdového
špalíku
1. Vyrovnání brzdového
špalíku s plochou ráfku
2. Špalík a ráfek musí být
rovnoběžné
3. Směr otáčení kola
4. Sbíhavost 0,5-1,0 mm
Povolení brzdy před demontáží kola
• U většiny silničních brzd stačí zdvihnout
páčku pro povolení brzdy (obr. 29) do horní
polohy. Opětné uzavření brzdy lze provést
přepnutím páčky do dolní polohy.
• U brzdových pák Campagnolo stiskněte
tlačítko pro povolení brzdy, které se nachází
nahoře na páce. Mírně zatáhněte za brzdovou
páku a zatlačte tlačítko v horní části na úroveň
povrchu páky. Uvolněte páku.
Opětné zavření brzdy lze provést stejným
postupem v opačném sledu.
• U brzd typu cantilever uvolněte spojovací lanko
(obr. 28). Jednou rukou přitiskněte brzdové špalíky
až na ráfek. Druhou rukou vyvlékněte konec
spojovacího lanka s olověnou koncovkou z vidlice
na rameni brzdy. Uvolněte brzdové špalíky.
Opětné zavření brzdy lze provést stejným
postupem v opačném sledu.
• U brzd typu V-brake s přímým tahem
lanka uvolněte trubičku ze spojky (obr. 27).
Jednou rukou přitiskněte špalíky až na ráfek.
Druhou rukou vyvlékněte trubičku ze spojky a
zvedněte ji. Uvolněte brzdové špalíky.
Opětné zavření brzdy lze provést stejným
postupem v opačném sledu.
• U vnitřní a bubnové brzdy je před demontáží
zadního kola nejprve nutné odpojit lanko
řazení a brzdové lanko.
Chcete-li odpojit brzdové lanko, zatlačte
rameno držáku lanka směrem dopředu a
upínací šroub lanka směrem dozadu tak, aby
se šroub dostal na stejnou úroveň s otvorem
o větším průměru v držáku.
Vytáhněte upínací šroub lanka a vyjměte jej
z držáku. Vysuňte koncovku brzdového lanka
směrem dopředu a vyjměte ji z ramena brzdy.
Povolte šroub upevňující pásek pro zajištění brzdy
Chcete-li odpojit lanko řazení, přepněte páku
řazení do polohy prvního stupně. Vytáhněte
bovden lanka z dorazu pro lanko řazení. Otáčejte
upínací šroub lanka řazení, dokud se vyfrézované
plošky podložky nevyrovnají s otvorem v držáku
spoje řazení. Demontujte lanko.
Seřízení hydraulické kotoučové brzdy
1. Povolte upevňovací šrouby brzdy (obr. 30).
2. Zmáčkněte páku na doraz a utáhněte šrouby
momentem 11,3-12,4 N•m (100-110 lb•in).
Seřízení mechanické kotoučové brzdy
(ovládané lankem)
Tento postup se skládá ze tří kroků:
A. Seřízení mezery mezi pravou brzdovou
destičkou a kotoučem
1. Otáčejte seřizovacím prvkem u napevno
uložené brzdové destičky (obr. 30).
2. Nelze-li brzdové destičky správně seřídit
tímto způsobem, postupujte podle popisu
v oddílu „Seřízení mezery mezi levou
brzdovou destičkou a kotoučem“ a poté
upravte polohu pravé brzdové destičky.
B. Seřízení mezery mezi levou brzdovou
destičkou a kotoučem
1. Seřízení se provádí otáčením seřizovacího
šroubu lanka: při otáčení po směru
hodinových ručiček se mezera zvětšuje, při
Kapitola 3: Seřízení
25
otáčení proti směru hodinových ručiček
naopak zmenšuje.
2. Nelze-li dosáhnout správného seřízení
brzdových destiček tímto způsobem, povolte
upínací šroub lanka, upravte délku lanka a
znovu je upněte. Utáhněte upínací šroub lanka
momentem 5,7-7,9 N•m (50-70 lb•in).
3. Po seřízení zajistěte nastavení proti
nežádoucím změnám dotažením pojistné
matice ve směru hodinových ručiček.
C. Vyrovnání brzdy s kotoučem
1. Povolte upevňovací šrouby brzdy.
2. Zasuňte kreditní kartu nebo jiný tenký
předmět mezi pravou brzdovou destičku a
kotouč.
3. Zmáčkněte páku na doraz a utáhněte šrouby
momentem 11,3-12,4 N•m (100-110 lb•in).
Demontáž destiček kotoučové brzdy
1. Demontujte kolo.
2. Prsty nebo kleštěmi uchopte brzdovou destičky
za montážní trn a vyjměte ji.
Brzdové páky
Brzdová páka slouží k ovládání brzdy. Poloha
páky na řídítkách by měla umožňovat
pohodlné používání brzd s minimální
námahou a pohyby.
Existuje několik typů brzdových pák:
• Brzdové páky pro silniční kola: pro silniční
řídítka „berany“ (obr. 32).
• Brzdové páky pro horská kola: pro rovná
řídítka nebo tzv. „vlaštovky“ (obr. 33).
Obrázek 32:
Páka silničního kola
1. Upínací šroub páky
1
26
1
Obrázek 33:
Páka horského kola
1. Upínací šroub páky
2. Šroub pro nastavení
délky úchopu
2
Nastavení polohy páky
1. Najděte upínací šroub páky (viz obr. 32,
33 nebo 34).
2. Povolte upínací šroub o dvě nebo tři otáčky.
3. Nastavte páku do požadované polohy.
4. Utáhněte upínací šroub páky:
• Rovná řídítka nebo „vlaštovky“: 6.0-7.8 N•m
(53-69 lb•in)
• Páka ve střední části řídítek: 2,3-3,3 N•m
(20-30 lb•in)
Nastavení délky úchopu brzdové páky
U některých brzdových pák lze nastavit délku
úchopu, což je vzdálenost mezi řídítkem a pákou.
1. Najděte šroub pro nastavení délky úchopu
(obr. 33) a otáčením nastavte požadovanou
polohu. Chcete-li délku úchopu zkrátit,
otáčejte šroubem po směru hodinových
ručiček. Chcete-li délku úchopu prodloužit,
otáčejte šroubem proti směru hodinových
ručiček.
2. Po každém nastavení délky úchopu
zkontrolujte a případně seřiďte mezeru
brzdových destiček.
Změna toho, která brzdová páka má ovládat
přední brzdu
1. Otevřete brzdy.
2. Odpojte brzdová lanka:
• U silničních řídítek odstraňte omotávku řídítek.
Poté odpojte obě brzdová lanka a úplně je
odmontujte z brzdových pák.
• U horského kola vyvlékněte olověnou
koncovku lanka z páky.
3. Namontujte lanka na opačné páky.
4. Zavřete brzdy.
• Silniční řídítka opět opatřete omotávkou.
5. Zkontrolujte brzdy podle postupu v kapitole 1
a v případě potřeby je seřiďte.
Kapitola 3: Seřízení
Kola
Při každé výměně pláště nebo duše zkontrolujte
správné umístění pásky vlepované do ráfku, zda
dokonale překrývá všechny otvory pro matice
drátů kol, a tím chrání duši před proražením.
Každý měsíc kontrolujte pláště, zejména
s ohledem na opotřebení nebo poškození. Vždy
také kontrolujte, zda se v kole nenacházejí volné
nebo prasklé dráty a zda si kolo zachovává
pevnost a zůstává vycentrované. Dále zkontrolujte
správné seřízení ložisek (v nábojích) kol.
Každý měsíc zkontrolujte také ráfky. Udržujte
ráfky v čistém stavu, aby byla zachována
správná činnost brzd. Pokud podle indikátorů
opotřebení na povrchu brzd zjistíte, že je ráfek
opotřebený, nebo pokud není povrch brzd
rovný, ráfek vyměňte.
VAROVÁNÍ: Při brzdění dochází
vlivem tření brzdových špalíků o ráfek
k ubývání materiálu ráfku. Obrousí-li
brzdové špalíky z ráfku v průběhu času
příliš mnoho materiálu, dojde k oslabení
ráfku a ráfek se může zlomit, což způsobí
špatnou ovladatelnost kola a možný pád
jezdce. Proto ráfky pravidelně kontrolujte.
Opotřebený ráfek vyměňte.
řetěz. Podrobnější informace najdete na CD,
které je dodáváno s touto příručkou.
U různých kol jsou použity různé typy
mechanismů pro upevnění kol. Řiďte se pokyny
pro mechanismus, který je použit u vašeho kola.
Typy mechanismů pro upevnění kol (obr. 34):
• Klasický rychloupínací mechanismus (včetně
systému ABP)
• Rychloupínací mechanismus se systémem Clix™
• Osa se závitem a maticemi
• Průchozí osa
VAROVÁNÍ: Nesprávně seřízený
nebo zajištěný rychloupínací či jiný
upínací mechanismus může vést
k uvolnění nebo vypadnutí kola z vidlice
a způsobit ztrátu ovladatelnosti kola a
pád jezdce. Před každou vyjížďkou
zkontrolujte správné upevnění kol.
1
2
3
4
Kontrola seřízení ložisek nábojů kol
1. Nadzdvihněte jízdní kolo zpola ze země a volnou
rukou zkuste zahýbat ráfkem směrem doleva
a doprava. Pohledem, pohmatem a poslechem
zkuste zjistit, zda ložiska nevykazují vůli.
2. Nechte kolo otáčet a poslouchejte, zda
neuslyšíte neobvyklé zvuky (drcení nebo
rozemílání).
3. Zopakujte uvedený postup pro druhé kolo.
Má-li náboj vůli nebo uslyšíte-li popsané
zvuky, je nutné provést servis. Seřízení ložisek
kol vyžaduje speciální nástroje a kvalifikaci.
Tyto úkony by měli provádět pouze pracovníci
autorizovaného servisu.
Montáž kol
Kolo (nebo kotouč) při montáži musí projít
brzdou a na zadní kolo je nutné navléknout
Obrázek 34:
Typy mechanismů pro
upevnění kol
1- Klasický rychloupínací
mechanismus kola
2- Systém Clix (šipkami
jsou označeny díly, které se
u klasického mechanismu
nevyskytují)
3- Osa se závitem
4- Průchozí osa
Montáž kola s klasickým rychloupínacím
mechanismem
1. Otočte páku rychloupínacího mechanismu do
otevřené polohy (obr. 35) a zasuňte kolo do
vidlice tak, aby osa kola plně doléhala na vnitřní
plochy patek na koncích vidlic.Před montáží kola
se systémem ABP nejprve z náboje demontujte
osičku. Po nasunutí kola do rámu prostrčte
osičku levou patkou rámu a nábojem a na druhé
straně na ni našroubujte stavěcí matici.
2. S pákou mechanismu v seřizovací poloze
utáhněte stavěcí matici (obr. 36) tak, aby byla
mírně utažená.
3. Nyní uzamkněte rychloupínací mechanismus
tak, že dlaní překlopíte páku do zavřené
polohy (podle obrázku 35). Při přepínání páky
mechanismu do seřizovací polohy by měla páka
klást určitý odpor.
Kapitola 3: Seřízení
27
3
1
Obrázek 35:
Správný pohyb páky a
polohy páky
1- Otevřená poloha
2- Seřizovací poloha
3- Zavřená poloha
OP
EN
N
EN
OP
OPE
1
Číselné hodnoty momentů:
Je-li k zavření páky mechanismu nutná
větší síla než 200 N (45 lb), povolte mírně
stavěcí matici. Stačí-li k zavření páky
mechanismu síla menší než 53,4 N (12 lb),
je nutné stavěcí matici mírně utáhnout.
Pokud rychloupínací mechanismus neprojde
uvedeným testem, seřiďte jej znovu nebo se
obraťte na svého prodejce či autorizovaný servis.
Před jízdou proveďte uvedené testy znovu.
Demontáž kola s rychloupínacím
mechanismem
1. Uvolněte páku rychloupínacího mechanismu;
překlopte ji do otevřené polohy (obr. 35).
2. U předního kola povolte stavěcí matici; otočte
ji o tři otáčky. U zadního kola se systémem
ABP vytáhněte osičku.
3. Vyjměte kolo z vidlice nebo rámu.
28
2
EN
OP
• Kolo se pákou mechanismu nesmí utahovat
podobně jako při použití křídlové matice (obr. 35);
takové utažení nezajistí potřebnou sílu k upnutí kola.
4. Je-li možné páku rychloupínacího
mechanismu zavřít bez námahy nebo jen
malou silou, není upínací síla dostatečná.
Přejděte zpět ke kroku 2 a přitáhněte stavěcí
matici. Další informace najdete v oddílu
Číselné hodnoty momentů (níže).
5. Páky upínacího mechanismu vždy přepněte
do takové polohy, v níž se nebudou dotýkat
žádného jiného dílu jízdního kola ani jeho
příslušenství (jako je například nosič nebo
blatníky) a v níž nemohou při jízdě zachytnout
za žádné překážky na cestě (obr. 37).
6. Správné seřízení a zavření rychloupínacího
mechanismu lze prověřit následujícími postupy:
• Nadzdvihněte jízdní kolo a přiměřenou silou
udeřte rukou na horní plochu pláště (obr. 38).
Kolo nesmí vypadnout, uvolnit se a ani se nesmí
pohnout ze strany na stranu.
• Zkontrolujte, zda páka při překlápění do
zavřené polohy klade správný odpor.
• Zkontrolujte, zda nelze páku
rychloupínacího mechanismu otočit (obr. 39).
• Je-li rychloupínací mechanismus správně
zavřen, je upínací síla dostatečná k tomu,
aby došlo k zapojení drážkovaných kovových
povrchů v patce rámu.
Kapitola 3: Seřízení
Obrázek 36:
Utažení matice
1. Stavěcí matice
Montáž kola při použití systému Clix
Mezi klasickým rychloupínacím
mechanismem a rychloupínacím
mechanismem se systémem Clix jsou rozdíly
(obr. 40). U klasického rychloupínacího
mechanismu je nutné seřídit upínací sílu
při každé montáži kola. Avšak při použití
systému Clix není toto seřízení při montáži
kola nutné. Clix je označení integrovaného
systému, který je seřízen vždy pouze pro
jeden typ vidlice – pro danou rozteč patek
(části vidlice, v nichž jsou osazena kola).
1
2
8
7
3
Obrázek 37:
Poloha přední a zadní
páky
Obrázek 38:
Zkouška možného
uvolnění
Obrázek 39:
Kontrola, zda se páka
neotáčí
4
5
6
Obrázek 40:
Komponenty systému Clix
1. Náboj
2. Stavěcí matice
3. Pojistná matice
4. Osička
5. Miska
6. Pružina
7. Páka
8. Vačkové zdvihátko
VAROVÁNÍ: Systém Clix je seřízen
vždy pouze pro jeden typ kola a vidlice. Při
změně jízdního kola, vidlice nebo kola
může při použití systému Clix dojít k tomu,
že kolo nebude upevněno dostatečně nebo
dokonce vypadne a způsobí ztrátu
ovladatelnosti kola a případný pád jezdce.
Proto nikdy nepřendavejte systém Clix na
jiné jízdní kolo, vidlici nebo kolo bez
odpovídajícího seřízení.
• Kolo se pákou mechanismu nesmí utahovat
podobně jako pomocí křídlové matice
(obr. 43); takové utažení nezajistí sílu
potřebnou k upnutí kola.
3. Páku upínacího mechanismu vždy zatlačte
do takové polohy, v níž se nebude dotýkat
žádného jiného dílu jízdního kola ani jeho
příslušenství (jako je například nosič nebo
blatníky) a v níž nemůže při jízdě zachytnout
za žádnou překážku na cestě (obr. 44).
4. Správné seřízení a zavření systému Clix lze
prověřit následujícími postupy:
• Nadzdvihněte jízdní kolo a přiměřenou silou
udeřte rukou na horní plochu pláště (obr. 45).
Kolo nesmí vypadnout, uvolnit se a ani se nesmí
pohnout ze strany na stranu.
• Zkontrolujte, zda páka při překlápění do
zavřené polohy klade správný odpor.
• Zkontrolujte, zda nelze páku
rychloupínacího mechanismu otočit (obr. 46).
• Je-li systém Clix správně zavřen, je upínací
síla dostatečná k tomu, aby došlo k zapojení
drážkovaných kovových povrchů v patce rámu.
• Viz oddíl Číselné hodnoty momentů na str. 26.
Pokud rychloupínací mechanismus neprojde
uvedeným testem, seřiďte jej nebo se obraťte
na svého prodejce či autorizovaný servis.
Před jízdou proveďte uvedené testy znovu.
1. S pákou rychloupínacího systému Clix
v otevřené poloze (obr. 41) stiskněte misku a
páku k sobě (obr. 42) a nasaďte vidlici na kolo
tak, aby vnitřní plochy patek vidlice dosedly
na osu kola.
• Některé vidlice jsou vybaveny speciálními
patkami, takže není nutné stisknutí misky a
páky k sobě; vidlice jednoduše dosedne na
osu kola automaticky.
2. Nyní zamkněte systém Clix tak, že dlaní
překlopíte páku do zavřené polohy (podle
obrázku 43).
Kapitola 3: Seřízení
1
2
Obrázek 41:
Polohy páky
1- Zavřená poloha
2- Seřizovací poloha
3- Otevřená poloha
3
Obrázek 42:
Stisknutí misky a páky
k sobě
29
3
1
EN
OP
2
Obrázek 43:
Správný pohyb páky a
polohy páky
1- Otevřená poloha
2- Seřizovací poloha
3- Zavřená poloha
OP
EN
N
EN
OP
OPE
Obrázek 44:
Poloha páky vpředu
Obrázek 45:
Zkouška možného
uvolnění
Seřízení upínací síly systému Clix
1. Povolte pojistnou matici (obr. 40).
2. Překlopte páku do otevřené polohy (obr. 41).
3. Zarovnáním značek na páce a na osičce
nastavte seřizovací polohu (obr. 47).
4. Utáhněte stavěcí matici tak, aby byla mírně
utažená.
5. Zamkněte páku a proveďte testy na správnou
upínací sílu – viz krok 4 v oddílu „Montáž kola
při použití systému Clix“.
6. Je-li upínací síla správná, zamkněte páku.
• Pokud upínací síla NENÍ správná, zvětšete
upínací sílu mírným otočením stavěcí matice
ve směru hodinových ručiček. Přejděte zpět
ke kroku 4.
7. Chcete-li zamezit změně nastavení, zajistěte
stavěcí matici dotažením pojistné matice (obr.
40). Neutahujte příliš velkým momentem.
8. Zkontrolujte sekundární funkci zajištění kola
systémem Clix. Překlopte páku do otevřené
polohy. Zdvihněte přední kolo ze země a
přiměřenou silou udeřte rukou na horní
plochu pláště. Kolo by nemělo vypadnout
z patek vidlice. Pokud systém Clix neprojde
tímto testem, svěřte kolo k seřízení do
autorizovaného servisu.
1
Obrázek 46:
Kontrola, zda se páka
neotáčí
Demontáž kola při použití systému Clix
1. Uvolněte páku systému Clix překlopením do
otevřené polohy (obr. 41).
2. Stlačte misku a páku k sobě (obr. 42) a
jemným zatlačením vysuňte stavěcí matici
z vidlice.
3. Vyjměte kolo z vidlice.
30
Kapitola 3: Seřízení
3
2
Obrázek 47:
Seřizovací poloha
s vyrovnanými značkami
1. Značka na páce
2. Značka na osičce
3. Pružina (úzký konec
směřuje od náboje)
Montáž kola se závitovou osou a maticemi
Kola určitého typu jsou v rámu upevněna
pomocí matice na závitové ose. Mezi matici
a patku vidlice je nutné vložit ozubenou
podložku (obr. 48).
1. Matice osy u předního kola utáhněte
momentem 20,3-27,1 N•m (180-240 lb•in)
a u zadního kola momentem 27,1-33,9 N•m
(240-300 lb•in).
2. Zkontrolujte správné upevnění kola:
• Nadzdvihněte jízdní kolo a přiměřenou silou
udeřte rukou na horní plochu pláště (obr. 45).
Kolo nesmí vypadnout, uvolnit se a ani se
nesmí pohnout ze strany na stranu. Pokud
upevnění kola těmito testy neprojde, proveďte
uvedené postupy znovu. Nedaří-li se vám
dosáhnout správného upevnění kol, svěřte
jízdní kolo autorizovanému servisu k seřízení.
Obrázek 48:
Náboj s maticemi
1. Ozubená podložka
1
Montáž plášťů
Existuje několik typů plášťů:
• Standardní neboli dušové pláště: vzduch
v plášti je uzavřen ve vnitřní duši; plášť se
montuje na standardní ráfek
• Bezdušové pláště nebo pláště s možností
samostatného použití, bez duše: v plášti není
žádná duše a plášť se montuje na speciální
bezdušový ráfek
• Trubicový plášť se sešívaným švem neboli
galuska: vnitřní duše je všita nebo vlepena do
pláště. Celek se označuje jako galuska a lepí
se do galuskového ráfku.
Následující pokyny jsou platné pro kola se
standardními dušovými plášti. Pokyny pro
jiné typy plášťů najdete na CD nebo obdržíte
u svého prodejce. Při nákupu náhradních dílů
nebo doplňků vždy uveďte údaje napsané
na boku pláště nebo se poraďte se svým
prodejcem.
Při defektu opravte píchlou duši zalepením
pomocí lepicí sady nebo duši vyměňte.
Demontáž kola z rámu jízdního kola
1. Povolte brzdu podle postupu v oddílu Systém
brzd v této kapitole.
2. Demontujte kolo podle postupem uvedeným
v oddílu Kola v této kapitole.
Montáž kola s průchozí osou
Existuje několik typů průchozích os (obr.
49), u nichž jsou použity různé metody pro
seřízení a zavření. Pokyny pro otevření a
zavření mechanismu pro zajištění kola platné
pro konkrétní průchozí osu najdete na CD
nebo se obraťte na svého prodejce.
Obrázek 49:
Průchozí osa
Demontáž pláště z kola
Při demontáži pláště z ráfku použijte ruce
nebo montpáky. K sejmutí pláště z ráfku nikdy
nepoužívejte ostré objekty (např. šroubovák).
1. Vypusťte veškerý vzduch z duše.
2. Smáčkněte patky pláště do středové
prohlubně ráfku (obr. 50). Proveďte to po
celém obvodu ráfku.
3. Pomocí montpáky přehrňte patku pláště na
jedné straně přes okraj ráfku (obr. 51). Začněte
na straně protilehlé k ventilku.
4. Postupně přehrnujte plášť přes okraj ráfku podél
celého obvodu kola, dokud není patka po celém
obvodu vně ráfku.
5. Prsty vytáhněte duši zevnitř pláště.
6. Nyní stáhněte z ráfku i druhou patku pláště.
Kapitola 3: Seřízení
31
Montáž pláště na kolo
1. Při kontrole ráfku, pásky vlepované do ráfku a
pláště postupujte podle pokynů pro kontrolní
postupy v oddílu Kola. Zkontrolujte také
vnitřní povrch pláště.
• Při výměně pláště nebo duše vždy
zkontrolujte, zda nový plášť či duše mají
stejné rozměry jako původní plášť či duše
nebo se s dotazem na kompatibilitu mezi
jednotlivými rozměry obraťte na svého
prodejce. Údaje o velikost lze vždy najít na
boku pláště.
2. Nahustěte duši, dokud nezačne nabývat tvar.
3. Vložte duši do pláště.
4. Prostrčte ventilek otvorem v ráfku.
5. Pouze za pomoci rukou nastrkejte do ráfku
patku pláště na jedné straně (obr. 51). Začněte
u ventilku.
6. Natlačte plášť do ráfku tak, aby se celá duše
nacházela uvnitř ráfku (obr. 52).
7. Pouze za pomoci rukou nastrkejte do ráfku
patku pláště i na druhé straně. Začněte
u ventilku.
• Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí duše
mezi okraj ráfku a patku pláště (obr. 53).
8. Zatlačte patu ventilku dovnitř pláště tak, aby
nemohlo dojít ke skřípnutí přilehlých částí
duše mezi patku pláště a ráfek.
9. Nahustěte duši přibližně na polovinu
požadovaného tlaku a poté zkontrolujte, zda
jsou patky pláště dobře usazeny v ráfku (obr.
54).
10. Znovu vypusťte vzduch z duše. Tak lze snáze
zamezit případnému skřípnutí duše uvnitř
pláště.
11. Nahustěte duši na požadovanou hodnotu
tlaku, která je uvedena na boku pláště.
Vyvarujte se přefouknutí duše.
Plášť
Obrázek 50:
Patky pláště v prohlubni
ráfku
Obrázek 51:
Patka pláště na jedné
straně mimo ráfek
Obrázek 52:
Jedna patka pláště
navlečená na ráfek, duše
v ráfku
Obrázek 53:
Duše přiskřípnutá mezi
pláštěm a ráfkem
Odpružení
Účinnost systému odpružení jízdního kola lze
seřídit tak, aby odpovídala vaší hmotnosti,
stylu jízdy a osobním preferencím. Jednotlivé
systémy odpružení se od sebe navzájem
liší. Doporučené parametry pro nastavení
systému odpružení zjistíte v průvodci
pro odpružení Trek na našich webových
stránkách: www.trekbikes.com/suspension.
Odpružení by mělo být nastaveno tak, aby se
vám je nikdy nepodařilo stlačit na doraz. Je-li
systém odpružení stlačen na doraz, je jeho
pohyb náhle ukončen, což může vést ke ztrátě
ovladatelnosti kola.
Po seřízení odpružení může jízdní kolo
při otáčení a zastavení reagovat jiným
způsobem. Po seřízení odpružení si opatrně
vyzkoušejte jízdu v místech s nízkým
provozem, dokud změněné reakce svého kola
dokonale nepoznáte.
Každý měsíc zkontrolujte šrouby u všech dílů
odpružení: upevňovací šrouby a otočné čepy.
Příslušenství
Obrázek 54:
Patky pláště usazené
v lemech ráfku, duše
uvnitř ráfku
Kromě dílů, které již byly v této kapitole
probírány, může být vaše jízdní kolo
vybaveno dalším příslušenstvím, jako jsou
například blatníky, světla, nosiče, kryt
řetězu, stabilizátory nebo stojánek. Každý
měsíc proveďte kontrolu příslušenství a
jeho správného upevnění. Je-li některý díl
nesprávně seřízen nebo je uvolněn, seřiďte
jej, resp. dotáhněte, nebo případně svěřte
jízdní kolo k seřízení do autorizovaného
servisu.
Montáž žárovky do světla
Na žárovce jsou uvedeny údaje, které
informují o správném napětí. Při nákupu
náhradních žárovek nebo doplňků se
doporučuje vzít žárovku s sebou, abyste měli
jistotu, že do svého světla zakoupíte správnou
žárovku.
1. Na zadní straně světla najděte šroub pro
upevnění soustavy optických čoček.
2. Povolte tento šroub proti směru hodinových
ručiček. Vyjměte ji.
3. Pootočte soustavu čoček o čtvrtinu otáčky po
směru hodinových ručiček. Sejměte soustavu
čoček z objímky pro upevnění žárovky.
4. Vyšroubujte žárovku proti směru hodinových
ručiček. Vyjměte ji.
• Postupujte přitom opatrně, abyste
nerozmáčkli sklo žárovky. Vyhněte se též
vyviklání vodiče v patě objímky pro upevnění
žárovky.
5. Jemně zašroubujte do objímky novou žárovku.
6. Nasaďte na objímku žárovky soustavu čoček.
Pootočte soustavu čoček o čtvrtinu otáčky
proti směru hodinových ručiček.
7. Na zadní straně světla zašroubujte šroub
pro upevnění soustavy optických čoček.
Utáhněte jej.
Zkontrolujte správnou funkci nové žárovky.
Nesvítí-li, zkontrolujte správnou polohu vodičů
a nepoškozený stav nové žárovky.
Seřízení stabilizátorů
1. Postavte jízdní kolo se správně nahuštěnými
plášti na rovný a hladký povrch.
2. Povolte matice zadní osy.
3. Podržte jízdní kolo ve vzpřímené poloze a
nastavte vzdálenost mezi stabilizátory a zemí
na hodnotu přibližně 6 mm. Vzdálenosti na
obou stranách jízdního kola musí být shodné.
4. Upravte napětí řetězu a utáhněte matice osy.
Postupujte podle popisu v oddílu Kola.
Duše
Ráfek
Patky
32
Kapitola 3: Seřízení
Kapitola 3: Seřízení
33
Rámová sada (rám a vidlice)
Rám je jakousi páteří jízdního kola – je to
komponenta, k níž jsou připevněny další
části kola (například vidlice). Vidlice slouží
k upevnění předního kola a ovládá se (neboli
řídí) pomocí řídítek. Správná údržba rámové
sady je velmi důležitá pro vaši bezpečnost.
Před prováděním jakýchkoli úkonů na rámu
nebo vidlici či připevněných komponentách
si přečtěte informace v oddílu Varování
související s mechanickými pracemi na straně 1.
Rám a vidlice mohou být zkonstruovány
z různých materiálů, jako jsou například
ocelové slitiny, hliníkové slitiny nebo
kompozity z uhlíkových vláken. Je-li
vaše jízdní kolo vytvořeno z kompozitů
z uhlíkových vláken, přečtěte si oddíl
Kompozity z uhlíkových vláken na straně 9.
Kromě toho může rám a vidlice obsahovat
díly odpružení. Je-li vaše jízdní kolo vybaveno
odpružením, přečtěte si informace v oddílu
Odpružení této kapitoly.
Všeobecné informace
Vidlice Bontrager nejsou kompatibilní s žádným
mechanismem využívajícím svorky, které se
upevňují na ramena vidlice. Výjimku tvoří
snímače pro tachometry a cyklokomputery.
Nejste-li si jisti, jaké prvky lze na tuto vidlici
připevnit, obraťte se na svého prodejce.
Rámy silničních kol vyrobené z uhlíkových
vláken je nutné vždy opatřit krytem pod řetěz,
který rám chrání proti poškození v případě
spadlého řetězu nebo řetězu zaklíněného
mezi rám a vnitřní převodník.
Nadměrné teploty (jaké vznikají například při
aplikaci práškového nástřiku) nebo jakýkoli
otevřený plamen mohou poškodit lepidlo,
které spojuje díly u některých rámových sad.
Nevystavujte rám teplotám vyšším než 82°C.
U rámových sad s válcovou sedlovkou
(o kruhovém průřezu) se používají sedlové
objímky standardních velikostí, které jsou
určeny pro sedlovky s vnějším průměrem
34
27,12 až 27,20 mm, 29,12 až 29,2 mm nebo
31,45 až 31,60 mm. Každou sedlovku je třeba
před namontováním proměřit a zjistit, zda
splňuje uvedené tolerance. Sedlovku vždy
namažte odpovídajícím mazivem (viz str. 36),
aby se zamezilo zadření či zareznutí sedlovky
v objímce nebo sedlové trubce rámu.
Při čištění dílů rámu nepoužívejte
rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
Vrstvu z prachu a nečistot otřete za použití
jemného hadříku a roztoku šetrného
čisticího prostředku. Použití průmyslových
rozpouštědel k čištění nebo odstraňování
laku může poškodit nejen lak, ale také lepidlo,
které spojuje jednotlivé díly rámu.
Je velmi důležité respektovat hodnoty
tolerance pro lisovaná a závitová uložení. Při
nalisování dílu, který je příliš velký nebo není
správně nasazen, může dojít k poškození nebo
zlomení rámu nebo dílu. Je-li u závitových
spojů použit nadměrný utahovací moment,
může dojít ke zničení závitu nebo poškození
dílu. Před montáží vždy zajistěte očištění a
správné promazání závitů středového složení
a přehazovačky. Díly vždy nejprve šroubujte
rukou, nikoli klíčem.
Odstraňování laku z rámu si vyžaduje
speciální techniky, a lze je tedy provádět
pouze u výrobce nebo v servisní dílně. Další
informace získáte ve svém prodejním či
servisním středisku.
Speciální vlastnosti rámů
Rámy některých jízdních kol jsou vybaveny
speciálními úchyty, které umožňují použít
další příslušenství. Příklad: Některé rámy nebo
vidlice mohou být opatřeny speciální prohlubní
či otvorem pro snímače cyklokomputerů
(obr. 55 a 56). Jiný příklad: Rámy typu
Speed Concept jsou na horní rámové trubce
vybaveny úchyty pro tzv. „Speed Box“ (toto
uchycení vytváří drobnou překážku, která
není povolena standardy CPSC, a proto se ve
standardním vybavení nedodává). Podrobné
informace získáte u svého prodejce.
Kapitola 3: Seřízení
Prohlídka
Rámovou sadu (rám a vidlici) důkladně
prohlédněte před každou vyjížďkou,
zejména se zaměřením na známky únavy
nebo opotřebení materiálu. Mezi známky
únavy patří trhliny, praskliny, promáčknutá
místa, deformace nebo místa se změněnou
barvou. Pokud některý díl vykazuje známky
poškození, mechanického namáhání či únavy,
vždy jej před další jízdou na tomto kole
vyměňte.
Každý měsíc zkontrolujte kryt pod řetěz
na rámu. Zkontrolujte správné umístění
a upevnění tohoto krytu pod řetěz. Je-li
posunut ze správného umístění nebo je
poškozený, nechte si ve svém servisním
středisku namontovat nový.
Každoročně je nutné provést kompletní
servisní prohlídku vidlice. Demontujte vidlici
z kola a důkladně prohlédněte sloupek a
korunku vidlice, které jsou částečně skryty
uvnitř rámu. Tuto prohlídku lze provést
během servisních prací na ložiscích
Obrázek 55:
Montážní otvor snímače
rychlosti na vidlici pro
integrovaný počítač
Speedtrap
Obrázek 56:
Montážní otvor snímačů
rychlosti a kadence
na rámové trubce pro
integrovaný počítač
Duotrap
hlavového složení. Vzhledem k tomu,
že k těmto úkonům je nutná demontáž
hlavového složení, jsou k tomu třeba speciální
nástroje a znalosti. Nemáte-li potřebné
zkušenosti, svěřte prohlídku a opravu
autorizovanému servisu.
Kompletní servisní prohlídka vidlice
1. Demontujte vidlici z jízdního kola
2. Důkladně očistěte sloupek vidlice a oblast
korunky.
3. Vyhledejte známky únavy nebo nárazu.
Seřízení
Hliníkové rámy a vidlice a také rámy a vidlice
vyrobené z kompozitů z uhlíkových vláken
a jejich hliníkové díly (jako jsou například
patky) nemají takovou tažnost jako ocel.
Nikdy se nesnažte o úpravu dílů z těchto
materiálů ohýbáním nebo zkrutem. Úpravy
kompozitních ani hliníkových materiálů
nejsou možné. Pokud je rám poškozený,
svěřte jej autorizovanému servisu k posouzení
a možné opravě nebo výměně.
Oprava rámu nebo vidlice
Některé typy poškození rámu může
výrobce opravit. V takovém případě je třeba
prostřednictvím prodejce odeslat rám nebo
vidlici zpět výrobci.
Odrazky
Každé tři měsíce zkontrolujte pevnost úchytů
u přední a zadní odrazky, u odrazek na
pedálech a na kolech. Zkontrolujte, zda jsou
odrazové plochy odrazek umístěny kolmo
k zemi a zda jsou všechny odrazové plochy
čisté a v dobrém stavu. Čelní odrazka musí
směřovat přímo dopředu a zadní naopak
přímo dozadu. Odrazky v kolech musí být
řádně upevněny na příslušných drátech, aby
nedrnčely ani nechrastily.
Kapitola 3: Seřízení
35
Kapitola 4: Mazání
V tomto oddílu jsou uvedeny díly, které
je třeba pravidelně mazat, frekvence
servisních úkonů a stručný popis. Informace
o doporučených mazivech a olejích získáte
u svého prodejce. Další informace můžete
najít v ostatních oddílech této příručky nebo
získat u svého prodejce.
Servisní úkony pro ložiska vyžadují použití
speciálních nástrojů a také zkušenosti,
a proto se doporučuje svěřit tyto úkony
autorizovanému servisu. Některá ložiska
jsou trvale zapouzdřená a není je nutné
každoročně mazat.
Představec
Představec promažte jednou ročně.
Při promazání pevného představce je nutné
seřízení ložisek hlavového složení. Tyto
úkony by měli provádět pouze pracovníci
autorizovaného servisu.
Promazání závitového představce:
1. Demontujte představec z rámu.
2. Odstraňte z představce staré mazivo.
3. Naneste slabou vrstvu maziva na tu část
sloupku představce, která bude zasunuta do
rámu. Mazivo naneste také na klín sloupku
představce.
4. Namontujte představec.
Sedlovka
Promažte jednou ročně. Pro různé materiály
rámu a sedlovky použijte následující postupy:
Kovová sedlovka v kovovém rámu
1. Povolte šroub objímky sedlovky nebo
rychloupínací mechanismus a vytáhněte
sedlovku z rámu.
2. Odstraňte ze sedlovky staré mazivo.
3. Naneste slabou vrstvu maziva na tu část
sedlovky, která bude zasunuta do rámu.
4. Zasuňte sedlovku do rámu.
5. Nastavte správnou výšku sedla a vyrovnejte
je. Zavřete rychloupínací mechanismus nebo
utáhněte šroub objímky sedlovky.
36
Sedlovka z uhlíkových vláken nebo jakákoli
sedlovka v rámu z uhlíkových vláken
1. Povolte šroub objímky sedlovky nebo
rychloupínací mechanismus a vytáhněte
sedlovku z rámu.
2. Očistěte sedlovku a vnitřní povrch sedlové
trubky měkkým hadříkem a čistou vodou.
3. Nechte sedlovku oschnout. Poté ji zasuňte
zpět do rámu.
4. Nastavte správnou výšku sedla a vyrovnejte
je. Utáhněte šroub objímky sedlovky.
Středové složení
Každoročně vyměňte mazivo v ložiscích
středového složení. Servisní úkony pro ložiska
vyžadují použití speciálních nástrojů a také
zkušenosti, a proto se doporučuje svěřit tyto
úkony autorizovanému servisu.
Řetěz
Řetěz promažte jednou měsíčně. Při mazání
řetězu chraňte ostatní části jízdního kola hadrem,
aby se mazivo nedostalo na jiné díly. Po použití
maziva otřete přebytečné mazivo hadrem.
Pedály
Každoročně vyměňte mazivo v ložiscích
pedálů. Servisní úkony pro ložiska vyžadují
použití speciálních nástrojů a také zkušenosti,
a proto se doporučuje svěřit tyto úkony
autorizovanému servisu.
Každoročně vyměňte mazivo na osách
pedálů, které jsou zašroubovány do klik
středového mechanismu. Nezapomeňte, že
se rozlišují pravé a levé pedály, což je obvykle
označeno příslušným písmenem na konci
osy pedálu nebo na vyfrézovaných ploškách
pro klíč.
1. Demontujte osy pedálů z klik; osu pravého
pedálu otáčejte proti směru hodinových ručiček,
avšak osu levého pedálu otáčejte po směru
hodinových ručiček.
2. Naneste slabou vrstvu maziva na závity.
3. Namontujte každý pedál na správnou stranu;
pravý pedál do pravé kliky a levý pedál do
levé.
4. Utáhněte osy pedálů v klikách.
Kapitola 4: Mazání
Měniče (přehazovačka a přesmykač)
Lanka
Každý měsíc promažte všechny čepy na
přehazovačce i přesmykači a také kladky
vodítka na přehazovačce.
Při montáži lanka promažte.
Hlavové složení
Každoročně vyměňte mazivo v ložiscích
hlavového složení. Servisní úkony pro ložiska
vyžadují použití speciálních nástrojů a také
zkušenosti, a proto se doporučuje svěřit tyto
úkony autorizovanému servisu.
Brzdy a brzdové páky
Každé tři měsíce naneste mazivo na čepy
brzdových pák a na upevňovací čepy
brzdových ramen.
Kola
Každoročně vyměňte mazivo v ložiscích kol.
Servisní úkony pro ložiska vyžadují použití
speciálních nástrojů a také zkušenosti, a proto
se doporučuje svěřit tyto úkony autorizovanému
servisu.
Každý rok promažte rychloupínací mechanismy
kol. Kápněte dvě nebo tři kapky syntetického
maziva nebo lehkého oleje na místo, kde se páka
otáčí v tělese rychloupínacího mechanismu.
Odpružené vidlice
Odpruženou vidlici promažte každý měsíc.
Postup je popsán na CD. Informace můžete
získat také u svého prodejce.
Olej v odpružené vidlici je třeba vyměnit
jednou ročně. Výměna oleje vyžaduje použití
speciálních nástrojů a také zkušenosti,
a proto se doporučuje svěřit tyto úkony
autorizovanému servisu.
Montáž lanka u brzdy typu cantilever
vyžaduje použití speciálních nástrojů a také
zkušenosti, a proto se doporučuje svěřit tyto
úkony autorizovanému servisu.
Montáž lanka
1. Před demontáží opotřebeného lanka si
poznamenejte jeho dráhu na rámu. Povolte
upínací šroub a opotřebené lanko demontujte.
2. Naneste mazivo na nové lanko na místech,
kde prochází bovdeny nebo vodítky.
Namontujte nové lanko na stejné dráze, jakou
bylo vedeno původní lanko.
3. Zkontrolujte správné zasunutí olověné
koncovky lanka v páce. Zkontrolujte také
správné zasunutí bovdenu v dorazu na páce.
• Při instalaci brzdového lanka v případě
potřeby znovu seřiďte brzdu.
4. Seřizovací šroub lanka zašroubujte ve směru
hodinových ručiček tak, aby jeho závit nebyl
vidět.
• Při montáži lanka přesmykače nebo
přehazovačky přepněte řadicí páčku do
polohy s nejmenším napětím lanka.
• Při montáži brzdového lanka podržte při
provádění následujícího kroku brzdu v zavřené
poloze.
5. Utáhněte upínací šroub lanka momentem
6-8 N•m (52-69 lb•in).
6. Konec lanka odstřihněte tak, aby nad upínací
šroub nepřečnívalo více než 50 mm.
7. Na konec lanka nasaďte kovovou koncovku
nebo na něj naneste trochu pájky, aby se
zamezilo roztřepení konce lanka.
8. Proveďte nastavení podle uvedeného
postupu.
Zadní odpružení
Tlumič ani čepy celoodpruženého jízdního
kola nevyžadují mazání. Vydávají-li tlumič
nebo čepy neobvyklé zvuky nebo nepracují
hladce, svěřte kolo autorizovanému servisu
k prohlídce a případné opravě.
Kapitola 4: Mazání
37
Další pokyny
Záruka
Chcete-li získat další informace o svém
jízdním kole nebo o servisních úkonech pro
jízdní kola, máte k dispozici mnoho zdrojů.
Na vaše kolo se vztahuje omezená
celoživotní záruka. Podrobnosti najdete
na našich webových stránkách na adrese
www.trekbikes.com.
Obraťte se na své prodejní a servisní
středisko. Jeho pracovníci mají bohaté
zkušenosti s jízdními koly a mají mnoho
informací o jízdě na kole v daném regionu.
Rádi vám odpoví na dotazy a jistě vám
dají tipy na zajímavá místa k vyjížďce na
kole v okolí. Většina prodejců prodává také
servisní příručky a literaturu s cyklistickou
tematikou.
Můžete také navštívit veřejnou knihovnu.
Ve většině knihoven najdete literaturu
pojednávající o rekreační i závodní cyklistice,
o bezpečnosti za řídítky, o údržbě jízdních kol
či dalších tématech.
Zkuste vyhledat informace on-line. Nejlepší
elektronickou dokumentací k vašemu kolu
je CD dodávané s touto příručkou. Máteli přístup k Internetu, můžete přímo z CD
přejít na naše webové stránky. Na tomto CD
najdete také odkazy na společnosti, které
vyrábějí různé díly a komponenty k vašemu
jízdnímu kolu.
38