Řešení Symantec pro VMware®

Transkript

Řešení Symantec pro VMware®
VIRTUALIZACE
ZVLÁDNUTA
Řešení Symantec
profor
VMware®
Symantec
Solutions
VMware®
Důvěra v propojeném světě.
Řešení Symantec pro VMware
úvod
Virtualizace pro kritické podnikové úlohy: urychlete svou cestu ke cloudu
Při automatizaci procesů zřizování serverů a správy aplikací vám Symantec umožní zároveň zautomatizovat
i procesy správy úložišť, vysoké dostupnosti, ochrany dat a zabezpečení. Tyto procesy mají zásadní význam
pro rychlou implementaci, neboť odstraňují překážky přesunu kritických podnikových aplikací z fyzické
infrastruktury na virtuální. Symantec poskytuje lepší přehled o virtualizovaném prostředí díky své jedinečné
technologii V-Ray, kterou obsahuje celé portfolio jeho produktů. Technologie V-Ray dává detailní pohled
do virtuálního prostředí, a pomáhá tak tyto systémy chránit a provozovat s nejvyšší možnou úrovní služby.
• Efektivní monitorování a obnovení klíčových aplikací.
• Maximální míra deduplikace dat.
• Účinná optimalizace využití úložišť.
• Hladké vyhledávání a zabezpečování rizikových
nebo nevyhovujících fyzických a virtuálních počítačů.
• Urychlení operací zálohování a obnovení virtuálních
počítačů.
Bez ohledu na to, jak daleko jste na cestě k virtualizaci, vám Symantec může pomoci urychlit transformaci
tradičních fyzických architektur na virtualizovanou platformu poskytování služeb IT.
Další informace najdete na webu http://go.symantec.com/virtualization
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VIRTUALIZACE
Řešení: Symantec Backup Exec™
Ucelený produkt Symantec Backup Exec 2012 chrání virtuální
a fyzická prostředí, zjednodušuje zálohování a obnovení
po zhroucení a nabízí bezkonkurenční možnosti obnovení.
Backup Exec 2012, vybavený technologií Symantec V-Ray, obnovuje
kritické aplikace Microsoft® i virtuální prostředí VMware a Microsoft
Hyper-V® a podstatně omezuje výpadky provozu.
Hlavní vlastnosti:
• Snadné obnovení virtuálních počítačů, aplikací, databází,
souborů a složek i granulárních objektů z jednorázové zálohy
v řádu sekund díky patentované technologii V-Ray.
• Nejlepší technologie deduplikace dat na úrovni klientů,
mediálních serverů a zařízení pro optimalizaci libovolné
zálohovací strategie.
• Inovativní a moderní administrační konzola umožňuje snáz
než dříve plánovat zálohování, spravovat zásady zálohování,
provádět obnovení po zhroucení a převádět zálohy na virtuální
počítače pro okamžité obnovení po zhroucení.
Řešení: NetBackup pro podniková datacentra
Třebaže zálohování může mít nejrůznější podoby, s obnovením
by to tak nemělo být. Symantec NetBackup™ s technologií V-Ray
je jediné řešení, které vám pomůže s obnovením – ať už z pásky,
disku, snapshoty, cloudu, ve fyzickém či virtuálním prostředí. Jedině
NetBackup s technologií V-Ray sjednocuje zálohování, deduplikaci,
replikaci, snapshoty a zařízení v jediném produktu.
Hlavní vlastnosti:
• Jednotná globální správa snapshotů, replikovaných snapshotů,
zálohování a obnovení.
• Jednoprůchodové zálohování V-Ray, okamžité vytváření
instalačních obrazů a obnovení jednotlivých souborů
pro virtuální i fyzická prostředí.
• Automatická ochrana virtuálních dat a vyvažování zátěže
při zálohování.
SPRÁVA VIRTUALIZOVANÝCH ÚLOŽIŠŤ
A VYSOKÁ DOSTUPNOST
Řešení: Veritas™ Dynamic Multi-Pathing
for VMware®
Produkt Veritas Dynamic Multi-Pathing for VMware je integrovaný
s nástrojem VMware vCenter™. Prostřednictvím inteligentních
algoritmů a vyrovnávání zátěže zvyšuje výkon a dostupnost úložišť
připojených k platformám VMware ESX. Kromě toho v případě
poruchy přesměrovává rozhraní na dostupné datové cesty
a automaticky obnovuje porouchané cesty, jejichž provozní stav
se zlepší.
Hlavní vlastnosti:
• Lepší dostupnost dat díky ochraně cest k úložištím před
poruchou a rychlému přepnutí na záložní cesty.
• Optimalizace propustnosti díky distribuci požadavků mezi
všemi dostupnými cestami podle předem nadefinovaných zásad
vyvažování zátěže.
• Lepší přehled o úložištích díky vyspělým funkcím pro práci
s názvy zařízení; podpora široké řady výrobců úložišť.
Řešení Symantec pro VMware
Řešení: Veritas™ Cluster Server
Řešení: Security Information Manager
Funkce Virtual Business Service (VBS) produktu Veritas Cluster
Server zajišťuje nepřetržitou vysokou dostupnost vícevrstvých
aplikací provozovaných na heterogenních fyzických a virtuálních
platformách. VBS odstraňuje komplikovanost virtualizace spojenou
se správou různých vrstev fyzických a virtuálních prostředí,
která používají různé nástroje pro správu.
Integruje jedinečný nástroj pro sběr protokolů vShield, který dává
bezkonkurenční vhled do kontextu nebezpečných aktivit ve virtuální
infrastruktuře díky vyspělé telemetrii mezi interní fyzickou a virtuální
infrastrukturou a hrozbami zvenčí. Pomáhá účinně priorizovat rizika.
Hlavní vlastnosti:
• Zjednodušení koordinace vícevrstvých aplikací.
• Získání uceleného přehledu o celé podnikové službě.
•Odstranění komplikovanosti správy aplikací, které běží
na heterogenních fyzických a virtuálních platformách.
Řešení: Symantec™ ApplicationHA
ApplicationHA pomáhá zajistit vysokou dostupnost kritických
podnikových aplikací prostřednictvím jedinečného přehledu
a kontroly nad aplikacemi. Řešení ApplicationHA, integrované
s produkty VMware® HA, vMotion™ a Site Recovery Manager,
lze spravovat pomocí nástroje VMware vCenter. Tímto způsobem
lze monitorovat provozní stav stovek aplikací. V případě poruchy
koordinuje s produktem VMware HA restartování virtuálního
počítače.
Hlavní vlastnosti:
• Jednodušší správa díky plné integraci s konzolou VMware
vCenter.
• Minimalizace rizika výpadku aplikací díky monitorování aplikací
ve virtuálních počítačích a automatickému obnovení chodu.
• Centralizovaná správa vícevrstvých aplikací ve smíšených
fyzických a virtuálních prostředích.
ZABEZPEČENÍ VIRTUALIZACE
Řešení: Data Loss Prevention
Ve vazbě na vShield vyhledává citlivá data ve virtuálních datových
centrech a automaticky izoluje virtuální počítače, které porušují
zásady zabezpečení dat.
Hlavní vlastnosti:
• Vyhledávání citlivých dat v hostovaných virtuálních počítačích.
• Monitorování porušení zásad v síťovém provozu.
• Oznámení zasílaná aplikaci vShield zajišťují automatickou izolaci
virtuálních počítačů, které porušují zásady.
Řešení: Critical System Protection
Doplňuje bezpečnostní zásady vSphere o sledování a zamezení
neoprávněných změn konfiguračních souborů, omezování příchozí/
odchozí komunikace a přístupu, zastavení neoprávněných služeb
a blokování 0-day útoků proti neopraveným nebo zranitelným
systémům.
Hlavní vlastnosti:
• Jedinečné posílení zabezpečení platformy vSphere.
• Chrání hostovaný počítač, hypervisor a vCenter Management
Server.
• Omezuje síťová připojení zpracovávaných úloh.
Hlavní vlastnosti:
• Podporuje nasazení ve virtuálních prostředích.
• Jedinečná telemetrie hrozeb mezi fyzickou a virtuální
infrastrukturou a aktuálními hrozbami ve veřejných sítích.
• Pomáhá účinněji zjišťovat komplexní aktivity uživatelského
přístupu.
Řešení: Control Compliance Suite
Integruje zásady zodolnění vSphere, které počítají s plánovaným
automatickým prověřováním stavu platformy vSphere a kontrolami
bezpečnostních slabin kritických prostředků vSphere.
Hlavní vlastnosti:
• Ochrana a monitorování s integrovanými zásadami,
které vycházejí ze standardů společnosti VMware.
• Automatické vyhodnocování základních konfigurací virtuálních
počítačů.
• Správa zranitelností virtuálních počítačů.
Řešení: Symantec™ Web Gateway
Bude obsahovat integrovanou aplikaci vShield pro identifikaci infekcí
koncových bodů a činnosti botů, což umožňuje automatizovat izolaci
v karanténě a jiné nápravné akce.
Hlavní vlastnosti:
• Možnost nasazení formou virtuálního nebo fyzického zařízení.
• Software pro filtrování webu je úzce integrovaný s řešením
Symantec™ Data Loss Prevention.
• Funkce pro řízení aplikací.
Řešení: Řešení Symantec Endpoint
Symantec plánuje využívat vShield Endpoint se svými produkty
pro zabezpečení koncových bodů pro přesunutí bezpečnostních
analýz z chráněných virtuálních počítačů na vyhrazené virtuální
bezpečnostní zařízení. Výsledkem je optimalizovaný výkon
prověřování, nižší využití prostředků a lepší přehled z hlediska
správy.
Hlavní vlastnosti:
• Optimalizace pro vysoce hustý výkon s funkcemi eliminace
a deduplikace vyhledávání.
• Řešení je vyvinuto pro efektivnější zabezpečení virtuální
a fyzické infrastruktury.
• Účinné centrální řízení zabezpečení fyzických a virtuálních
koncových bodů se systémy Windows® a Mac®.
Řešení Symantec pro VMware
Pro firmy, které transformují infrastrukturu a provoz IT na agilní platformu poskytování služeb, je virtualizace
klíčovým prostředkem pro zvyšování finanční efektivity, zkvalitňování služeb a agilnější zvládání okamžitých
podnikových požadavků. Touto transformací se vydáte na „cestu k větší hodnotě“ a VMware vám bude platným
průvodcem.
Při zavádění virtualizace a přechodu z tradičního fyzického na inovativnější virtualizované prostředí se musíte
vypořádat s nejrůznějšími výzvami, které mohou bránit vašemu pokroku a zpomalit generování hodnoty.
Tyto výzvy mají například podobu narušených operací zálohování a obnovení, vyšších nákladů na úložiště,
problémů se zajištěním dostupnosti aplikací a nekonzistentních zásad zabezpečení a shody s předpisy. Symantec
dokáže tyto překážky odstranit a urychlit implementaci virtualizace na podnikové úrovni. Široké portfolio produktů
společnosti Symantec s technologiemi V-Ray podává potřebný vhled do fyzických a virtuálních prostředí, pomůže
udržovat náklady pod kontrolou a zajistit vysokou úroveň výkonu, dostupnosti a efektivity v kritických podnikových
provozech. Žádný jiný partner není schopen vyřešit tolik těchto výzev tak efektivně jako Symantec.
Další informace najdete na webu společnosti Symantec pro virtualizační technologie
http://go.symantec.com/virtualization
Navštivte náš web, kde najdete kontaktní čísla poboček v jednotlivých zemích.
Telefonní číslo místní pobočky pro Českou republiku a Slovensko je +420 233 101 555.
S dotazy ohledně produktů ve Spojených státech volejte na bezplatnou linku +1 (800) 745 6054.
Symantec Corporation World Headquarters
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
+1 (650) 527-8000
+ (800) 721-3934
www.symantec.com
Důvěra v propojeném světě.
Copyright © 2012 Symantec Corporation. Symantec, the Symantec Logo, the Checkmark Logo, NetBackup, Backup Exec, and Veritas are trademarks or registered trademarks of Symantec Corporation or its affiliates in
the U.S. and other countries. VMware, VMotion, VSphere, vShield, and vCenter are trademarks or registered trademarks of VMware, Inc. All rights reserved. Microsoft, Windows, and Hyper-V are registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a registered trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All rights reserved.
5/12 21214014-1