literatura prosinec 2011

Transkript

literatura prosinec 2011
ODBORNÁ LITERATURA
AUTISMUS
Attwood T.: Aspergerův syndrom
Bělohlávková, Gnanová E. Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem
Beyer J., Gammeltoft L.: Autismus a hra
Bondy A., Frost L.: Vizuální komunikační strategie v autismu
Boyd B., Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem
Čadilová, Jůn H., Thorová K.,: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Čadilová, Žampachová Z.: Strukturované učení pro žáky s autismem
Čadilová V., Žampachová Z., Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí
s Aspergerovým syndromem
De Clerq H.: Mami, je to člověk nebo zvíře?
Degrieck S.,Učíme I., Myslet a tvořit náměty pro výuku dětí s autismem
Gillberg Ch., Peeters T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
Hladká L., Pavlištíková A.: Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
Hrdlička M., Vl. Komárek: Dětský autismus
Jelínková, M.: Základní kurz k problematice autismu
Kaufman B.N., SON-RISE, Zázrak pokračuje
Lawson, W.: Život za sklem
Moor J., Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Patrick N.J., Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
Pátá Perchta Kazi: Mé dítě má autismus
Pátá Perchta Kazi: Mé dítě má autismus. Příběh pokračuje
Richman S. Hira: Výchova dětí s autismem
Schopler E., Lansing M., Waters L.: Výukové aktivity pro děti s autismem
Schopler E.: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje
Schopler E., Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
Straussová R., Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS
Straussová R., Knotková M. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Strunecká A., Přemůžeme autizmus?
Thorová K.: Poruchy autistického spektra
Vilášková D.: Strukturované učení pro žáky s autismem
Vocilka M.: Autismus a možnosti výchovné praxe
Vosmik M., Bělohlávková L., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole
Wermeulen P.: Autistické myšlení
brožura APLA Praha: Diagnostika v APLA Praha
brožura APLA Praha: Přehled příspěvků a dávek st.soc.podpory se zaměřením na osoby
s PAS
brožura APLA Praha: Výjimečné děti Aspergerův syndrom
VÝCHOVA a CHOVÁNÍ
Allen K., Marotz L., Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
Bacus A.: Dítě pláče – co dělat
Bacus A.: První rok vašeho dítěte
Bacus A.: Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let
Bacus A.: Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let
Berneová P. H., Savary L. M.: Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti
Bonnot– Matheron S.: Nechuť k jídlu
Gravillo I.: Spánek malých dětí
Howe M., Griffey H.: Dejte svému dítěti lepší start do života
Kirbyová A.: Nešikovné dítě
Kiedroňová E.: Něžná náruč rodičů
Koťátková S.: Dítě a mateřská škola
Kutálková D.: Jak připravit dítě do první třídy
Kopřiva P., Nováčková J., Nevolová D., Kopřivová T.: Respektovat a být respektován
Matějček Z.: Co děti nejvíc potřebují
Matějček Z.: Po dobrém nebo po zlém?
Matějček Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Montessori M.: Tajuplné dětství
Prekopová J.: Jak být dobrým rodičem
Prekopová J.: Když dítě nechce spát
Prekopová J.: Malý tyran
Prekopová J.: Prvorozené dítě
Prekopová J., Schweizerová Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Rogge J. – U.: Děti potřebují hranice
Rogge J. – U.: Rodiče určují hranice
Schiller P., Hry pro rozvoj dětského mozku
Sobotková D., Dittrichová J. a kol.: Narodilo se s problémy a co bude dál?
Sobotková D., Ditrichová J., Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
Stienhofer M.: 55 dobrých rad ... když má vaše dítě strach
Špaňhelová I.: Průvodce dětským světem
Warner P.: 333 nápadů pro život s batoletem
Antier, E.: Agresivita dětí
Kerrová, S.: Dítě se speciálními potřebami
Laniado, N.: Máte neklidné dítě?
Munden A., J. Arxelus: Poruchy pozornosti a hyperaktivita
O´Dell, N. E., Cook, P. A.: Neposedné dítě
Paclt I. a kol., Hyperkinetická porucha a poruchy chování
Prekopová, J., Schweizerová, Ch,: Neklidné dít
Riefová S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
Sindelarova B.: Předcházíme poruchám učení
Scheedyová – Kurcinková, M.: Problémové dítě v rodině a ve škole
Sulzberger M., Hutter S., Vaříme hyperaktivnímu dítěti
Swierkoszová J., Specifické poruchy chování- diagnostika a reedukace
Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí
KOMUNIKACE
Brigant M. Z., Základy znakové řeči pro miminka
Dohorty-Sneddon G.: Neverbální komunikace dětí
Faber A.,Mazlish E., Jak mluvit, aby nás děti poslouchali
Hartmann B., Lange M.: Mutismus v dětství, mládí a dospělosti
Horňáková, Kapalková, Mikulajová, : Jak mluvit s dětmi od narození do 3 let
Kejklíčková I.: Vady řeči u dětí
Kišová H., Hrátky s batolátky
Kutálková D.: Logopedická prevence
Kutálková D.: Vývoj dětské řeči krok za krokem
Lechta V.a kol.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti
Lunch Ch., Kidd J., Cvičení pro rozvoj řeči
Teusen G., Goze-Hänel I.: Prenatální komunikace
Hartmann B., Lange M., Mutismus
Vasilovčík Šustová T.:Jak se domluvit s kojencem a batoletem
ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ
Bezůšková M.: Metody regeneračních procedur u osob s mentálním postižením
Bragdon, A. D., Gamon, D.: Když mozek pracuje jinak
Doman G.: Jak pečovat o vaše postižené dítě
Hanák P. a kol.: Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením
Houdková Z.: Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi raného věku se zdravotním
postižením
Javůrek J., Zounková I.: Ošetřování a pohybový režim dětí s centrální koordinační poruchou
hybnosti
Jelínková M.: Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením
Jones S., Von Loon B.: Genetika
Netušil, R.: Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením
Opatřilová D.: Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním
věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Selikowitz M.: Downův syndrom
Šiška, J.: Zjednoduš to!
Švarcová, I.: Mentální retardace
Uzlová I., Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Patricia C. Winders: Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem
Williamsův syndrom – publikace
Kolektiv autorů: Rettův syndrom
Zapletalová J., Syndrom Prader-Willi, brožura
PEDIATRIE
Dokoupilová M., Fišárková B., Novotná L., Narodilo se předčasně
Dunovský J. a kol.: Sociální pediatrie
Frühauf P.: Fyziologie a patologie dětské výživy
Gregora M.: Péče o novorozence a kojence
Gregora M.: Péče o dítě od kojeneckého do školního věku
Gutvirth J. a kol.: Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy
Hourová M., Králíčková M, Uher P., Vývoj miminka před narozením
Chvátalová H.: 300 rad pro první rok s dítětem
PRÁVO
Holub M., Fiala J., Bičovský J.: Občanský zákoník
Králová J., Rážová E.: Sociální služby a příspěvek na péči
Mitlöhner M.: Vybrané právní otázky učitelského povolání
SLUCH A HLUCHOSLEPOTA
Federace rodičů a přátel sluchově postižených: DVD Raná komunikace v neslyšící rodině
Hlaváčová J. a kol.: Hluchoslepí mezi námi
Houdková Z.: Sluchové postižení u dětí – komplexní péče
Jarníková I.: Eliska (anglicky)
Jarníková I.: Eliška
Kolektiv autorů: Ve světě sluchového postižení
Kowalik S., Bańka A.: Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
Ludíková L., Souralová E.: Základy znakové řeči pro hluchoslepé
Roučková J., Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Růžičková M.: Znakuj! Znakujeme! Znakujete!
Růžičková M.: Učíme se českou znakovou řeč
Souralová E.: Vzdělávání hluchoslepých II
Štěrbová D.a kol.: Hluchoslepota
ČINNOSTI A HRY S DĚTMI
Doležalová J., Rozvoj grafomotoriky v projektech
Doyon, L.: Hry pro všestranný rozvoj dítěte
Eislerová J., Největší kniha babiččiných říkadel
Erkert A., Hry pro usměrňování agresivity
Haušpachová, J.: Hry pro maminky s dětmi
Lebeer J.: Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
Macurová G., Cvičení na míči pro maminky a děti
Nadeau, M.: Relaxační hry s dětmi
Newman, S.: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Pausewangová, E.: 130 didaktických her pro skupiny dětí od 3 do 8 let
Petržela, Z.: Veselé písničky
Polinski, L.: Pohybové hry s děťátkem
Pospíšilová Z., Hrajeme si s básničkou
Strassmaier, W.: 260 cvičení pro děti raného věku
Szabová, M.: Cvičení pro rozvoj psychomotoriky
Ellison S., Gray J.: 365 tvůrčích her pro děti
Kohlová M.,: Výtvarné činnosti pro malé děti
Looseová A., Grafomotorika pro děti předškolního věku
Zukunft Huber B., Cvičení s miminkem (baby gymnastika)
Polinami L. Pohybové hry s děťátkem
Pospíšilová Z., Poláčková P.,Pohyb s říkadly pro nejmenší
Učíme se s medvídkem 1000 prvních slov
Velké logopedické pexeso 1
Velké logopedické pexeso 2
Velké logopedické pexeso 3
INTEGRACE
Filipiová D.: Projektujeme bez bariér
Hamrníková J.: Stručný přehled učiva pro praktickou část výcviku asistentů prostorové
orientace
Keblová A.: Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením
Lang G., Berberichová Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup
Lesley Corn A., Maritnez I.: Máte ve třídě zrakově postižené dítě?
Michalík J.: Školská integrace dětí s postižením
Michalík J.: Školská legislativa
Müller O.a kol.: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole
NEUROLOGIE, FYZIOTERAPIE, REHABILITACE
Brázdil M., Hadač J., Marusič P. a kol.: Farmakorezistentní epilepsie
Dolínková I.: Cvičíme s kojenci a batolaty
Friedlová K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
Gangale D. C.: Rehabilitace orofaciální oblasti
Hašplová J.: Masáže dětí a kojenců
Hašplová J.: Masáže dětí a kojenců
Jankovský J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením
Jesenský J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených
Koukolík F.: Lidský mozek
Kraus J. a kol.: Dětská mozková obrna
Morales R. C.: Orofaciální regulační terapie
Orth H., Dítě ve Vojtově terapii
Rektor I., Rektorová I.a kol.: Centrální poruchy hybnosti v praxi
Trojan S., Droga R., Pfeiffer J., Vojta J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka
Vojta V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku
Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením
Waberžinek, G., Krajíčková D.: Základy speciální neurologie
Wright J., Reflexologie a akupresura
PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE
Baštecká, B. a kol.: Klinická psychologie v praxi
Bednářová J., Šmardová V., Diagnostika dítěte předškolního věku
Campbellová, J.: Techniky arteterapie
Campbell D., Mozartův efekt
Colorosová B., Krizové situace v rodině
De Shazer Steve, Dolan I., Zázračná otázka
Eileen Allen, K., Marotz, Lyn R.: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
Gjuričová, Š, Kubička, J.: Rodinná terapie
Galajdová L. Z., Canisterapie
Geldard K., Geldard D., Dětská psychoterapie a poradenství
Hamer, D., Copeland, P.: Geny a osobnost
Havrdová Z., Hajný M., Praktická supervize
Hort, vl., Hrdlička, M., Kocorková, J., Malá, E. a kol.? Dětská a adolescentní psychiatrie
Chvála, Vl., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu
Ingsholt A., Social-emotional development
Jůn H., Moc, pomoc a bezmoc
Kennerleyová, H.: Jak zvládat úzkostné stavy
Klimpl, P.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci
Knoppová, D. a kol.: Telefonická krizová intervence
Kolektiv autorů: Zooterapie ve světle objektivních poznatků
Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení
Křivohlavý, J.: Jak přežít vztek, zlost a agresi
Kübler – Rossová, K.: O dětech a smrti
Kübler – Rossová, K.: O smrti a umírání
Kübler – Rossová, K.: Otázky a odpovědi o smrti a umírání
Langmaier, J., Balcar, K., Špitz, J.: Dětská psychoterapie
Langmaier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie
Matějček, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství
Matějček, Z., Dydrich, Z.: Krizové situace v rodině očima dítěte
Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť
Molicka M., Příběhy, které léčí
Nelles W., Muži, ženy a láska
Nelles W., Život nemá zpátečku
Novák, T.: Sourozenecké vztahy
Plaňava, I.: Spolu každý sám v manželství a rodině
Praško a spol. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch
Praško J., Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
Preiss, M. a kol.: Klinická neuropsychologie
Preiss, M., Kučerová, H. a kol.: Neuropsychologie v neurologii
Prouty, C., van Werde, G., Pörtner, M.: Preterapie
Rogge, J. – U.: Dětské strachy a úzkosti
Říčan, P., Krejčířová, D. a kol.: Dětská klinická psychologie
Říčan P., Cesta životem
Satirová, W.: Kniha o rodině
Servan – Schreiber, D.: Uzdravení bez léků
Shapiro, L. E.: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Schmitt, P.: Armente-Schitt, F.: Otcové
Sobotková, I.: Psychologie rodiny
Svoboda, M., Češková, E., Kučerová, H.: Psychopatologie a psychiatrie
Špatenková, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi
Šulová L.: Raný psychický vývoj dítěte
Vágnerová M.: Vývojová psychologie I.
Vágnerová M., Strnadová I., Krejčová L., Náročné mateřství
Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence
Winnicott, D. W.: Lidská přirozenost
SLOVNÍKY, ATLASY
Marieb E. N., Mallat J.: Anatomie lidského těla
Silbernagl S., Lang F.: Atlas patofyziologie člověka
Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny
Vokurka M., Hugo J. a kol.: Velký lékařský slovník
Wiedemann H.-R., Kunze J.: Atlas klinických syndrómov pre kliniku a prax
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Bechyňová V., Konvičková M.: Sanace rodiny
Čepelka O. a přátelé: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru
Guggenbühl-Craig A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích
Hájek K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese
Cháb M. Svět bez ústavů
Chadimová M.: Charitativní péče
Kopřiva K.: Lidský vztah jako součást profese
Novosad L.: Základy speciálního poradenství
Polačková, Z.: Fundraisingové aktivity
Úlehla I.: Umění pomáhat
ZRAK
Diagnostika a léčba očních chorob v praxi
Albinismus - příručka
Autrata R., Vančurová J.: Nauka o zraku
Moravcová D.: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem
Čálek O.: Akceptace vady jako produkt sociálních vztahů postiženého jedince
Čálek O.: Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku?
Čálek O.: Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti
Gerinec A.: Glaukómy u detí
Heiner D., Učíme se dívat
Hycl J.: Šedý zákal
Hycl J.: Šilhání a tupozrakost
Hofmannová H. Barevné vnímání zrakově postižené mládeže
Ingsholt A. Socioemoční vývoj od narození do 3 let věku
Kazdová K.: Aby se lépe orientovali
Keblová A.: Hmat u zrakově postižených
Keblová A.: Zrakově postižené dítě
Keblová A., Lidáková L., Novák I.: Náprava poruch binokulárního vidění
Kochová T., Tak a tak na taktilní knížku – brožura
Kol.: Co vlastně ti nevidomí dělají?
Kol.: Co vlastně ti nevidomí dělají?
Kolín J. a kol.: Oftalmologie praktického lékaře
Kraus H. a kol.: Kompendium očního lékařství
Lee M., MacWilliam L. Učíme se společně
Matysková K., Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením
Michálek M.: Nahlédnutí do života beze zraku
Michálek M., Francová P., Jakeš J.: Nevídáno
Nielsen L.: Dotýkej se, ať pochopíš
Nielsenová L.: Učení zrakově postižených dětí v raném věku
Pedagogické centrum Liberec: Problematika dětí se zrakovým postižením
Pitrová Š. a kol.: Chraňte svůj zrak
Raynor S., Drouilland R., Janyšková A.: Poradím si sám!!!
Raynor S., Drouilland R., Janyšková A.: Už mi to jde
Schindlerová O., Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých
Smýkal J.: Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte
Sobotková I.: Prosím, pomoz mi!
Synek S., Skorkovská Š.: Fyziologie oka a vidění
Vachulová J., Vachule R. a kol.: Hry pro těžce zrakově postižené děti
Vítková M., Řehůřek J., Květoňovská-Švecová L., Mandlener I.: Možnosti reedukace zraku
při kombinovaném postižení
Simmons S.S., Maida S., Dosahování, lezení, chůze…dejme se na cestu (Prostorová orientace
a samostatný pohyb předškolních dětí)
Mary Lee, Malíček – Kniha nápadů pro rodiče k podpoře počáteční gramotnosti u dětí
s postižením zraku
Pohyb s radostí
Ellis A., Frankeberg A. Jak pomoci – dítě se zrakovým postižením ve třídě mateřské školy
PŘÍBĚHY
Aperio a kol.: Porodní příběhy
Dianová I.: 30% pro život
De Clerq H., Mami, je to člověk, nebo zvíře?
Fitznerová I., Máme dítě s handicapem
Chvátalová H.: Jak se žije dětem s postižením
Kaufmann B.N., SON-RISE Zázrak pokračuje
Makovcová J., Maminka nezpívej
Makovcová J., S rukama na uších
Pátá Perchta Kazi: Mé dítě má autismus
Pátá Perchta Kazi: Mé dítě má autismus. Příběh pokračuje
Sacks O., Na čem si stojím…
Velemínský M., Celebritami proti své vůli
Williams D. Nikdo nikde
Zoubková P., TEREZKA, aneb Život s dětskou mozkovou obrnou
Zutskdaff M.: Naia se smí narodit

Podobné dokumenty

Irmgard Haasová

Irmgard Haasová Lawrence E.Shapiro Lawrence E.Shapiro Jiřina Prekopová Donna Williamsová

Více