Rozpis četby (Mons. Carlo Ghidelli)

Transkript

Rozpis četby (Mons. Carlo Ghidelli)
Jak přečíst pavlovské listy za jeden rok (I. pololetí)
Červenec (už od 29.6.)
29. 6. Flp 1,1-6
30. 6. Flp 1,7-11
1. 7. Flp 1,12-14
2. 7. Flp 1,15-20
3. 7. Flp 1,21-26
4. 7. Flp 1,27-30
5. 7. Flp 2,1-4
6. 7. Flp 2,5-11
7. 7. Flp 2,12-18
8. 7. Flp 2,19-24
9. 7. Flp 2,25-30
10. 7. Flp 3,1-7
11. 7. Flp 3,8-11
12. 7. Flp 3,12-16
13. 7. Flp 3,17-21
14. 7. Flp 4,1-3
15. 7. Flp 4,4-9
16. 7. Flp 4,10-13
17. 7. Flp 4,14-23
18. 7. Gal 1,1-5
19. 7. Gal 1,6-10
20. 7. Gal 1,11-17
21. 7. Gal 1,18-24
22. 7. Gal 2,1-5
23. 7. Gal 2,6-10
24. 7. Gal 2,11-16
25. 7. Gal 2,17-21
26. 7. Gal 3,1-5
27. 7. Gal 3,6-9
28. 7. Gal 3,10-14
29. 7. Gal 3,15-18
30. 7. Gal 3,19-22
31. 7. Gal 3,23-29
Srpen
1. 8. Gal 4,1-7
2. 8. Gal 4,8-14
3. 8. Gal 4,15-20
4. 8. Gal 4,21-26
5. 8. Gal 4,27-31
6. 8. Gal 5,1-6
7. 8. Gal 5,7-12
8. 8. Gal 5,13-17
9. 8. Gal 5,18-26
10. 8. Gal 6,1-5
11. 8. Gal 6,6-10
12. 8. Gal 6,11-18
13. 8. 1Kor 1,1-3
14. 8. 1Kor 1,4-9
15. 8. 1Kor 1,10-17
16. 8. 1Kor 1,18-21
17. 8. 1Kor 1,22-25
18. 8. 1Kor 1,26-31
19. 8. 1Kor 2,1-5
20. 8. 1Kor 2,6-9
21. 8. 1Kor 2,10-12
22. 8. 1Kor 2,13-16
23. 8. 1Kor 3,1-3
24. 8. 1Kor 3,4-9
25. 8. 1Kor 3,10-13
26. 8. 1Kor 3,14-17
27. 8. 1Kor 3,18-23
28. 8. 1Kor 4,1-5
29. 8. 1Kor 4,6-8
30. 8. 1Kor 4,9-13
31. 8. 1Kor 4,14-21
Září
01.09. 1Kor 5,1-5
02.09. 1Kor 5,6-8
03.09. 1Kor 5,9-13
04.09..1Kor 6,1-6
05.09..1Kor 6,7-11
06.09..1Kor 6,12-17
07.09. 1Kor 6,18-20
08.09. 1Kor 7,1-7
09.09. 1Kor 7,8-11
10.09. 1Kor 7,12-16
11.09. 1Kor 7,17-19
12.09. 1Kor 7,20-24
13.09. 1Kor 7,25-28
14.09. 1Kor 7,29-31
15.09. 1Kor 7,32-35
16.09. 1Kor 7,36-40
17.09. 1Kor 8,1-6
18.09. 1Kor 8,7-8
19.09. 1Kor 8,9-13
20.09. 1Kor 9,1-6
21.09. 1Kor 9,7-10
22.09. 1Kor 9,11-14
23.09. 1Kor 9,15-18
24.09. 1Kor 9,19-23
25.09. 1Kor 9,24-27
26.09. 1Kor 10,1-6
27.09. 1Kor 10,7-13
28.09. 1Kor 10,14-17
29.09. 1Kor 10,18-26
30.09. 1Kor 10,27-33
Říjen
01.10. 1Kor 11,1-6
02.10. 1Kor 11,7-16
03.10. 1Kor 11,17-22
04.10. 1Kor 11,23-26
05.10. 1Kor 11,27-34
06.10. 1Kor 12,1-3
07.10. 1Kor 12,4-11
08.10. 1Kor 12,12-17
09.10. 1Kor 12,18-26
10.10. 1Kor 12,27-31a
11.10. 1Kor 12,31b;
13,1-3
12.10. 1Kor 13,4-7
13.10. 1Kor13,8-13
14.10. 1Kor 14,1-5
15.10. 1Kor 14,6-12
16.10. 1Kor 14,13-19
17.10. 1Kor 14,20-25
18.10. 1Kor 14,26-33a
19.10. 1Kor 14,33b-36
20.10. 1Kor 14,37-40
22.10. 1Kor 15,1-8
23.10. 1Kor 15,9-11
24.10. 1Kor 15,12-19
25.10. 1Kor 15,20-24
26.10. 1Kor 15,25-28
27.10. 1Kor 15,29-34
28.10. 1Kor 15,35-41
29.10. 1Kor 15,42-44
30.10. 1Kor 15,51-58
31.10. 1Kor 16,1-4
Listopad
01.11. 1Kor 16,5-11
02.11. 1Kor 16,12-14
03.11. 1Kor 16,15-24
04.11. 2Kor 1,1-5
05.11. 2Kor 1,6-11
06.11. 2Kor 1,12-14
07.11. 2Kor 1,15-20
08.11. 2Kor 1,21-24
09.11. 2Kor 2,1-4
10.11. 2Kor 2,5-11
11.11. 2Kor 2,12-17
12.11. 2Kor 3,1-6
13.11. 2Kor 3,7-11
14.11. 2Kor 3,12-18
15.11. 2Kor 4,1-4
16.11. 2Kor 4,5-6
17.11. 2Kor 4,7-12
18.11. 2Kor 4,13-15
19.11. 2Kor 4,16-18
20.11. 2Kor 5,1-5
21.11. 2Kor 5,6-10
22.11. 2Kor 5,11-17
23.11. 2Kor 5,18-21
24.11. 2Kor 6,1-2
25.11. 2Kor 6,3-8a
26.11. 2Kor 6,8b-13
27.11. 2Kor 6,14-18
28.11. 2Kor 7,1-4
29.11. 2Kor 7,5-7
30.11. 2Kor 7,8-13a
Rozpis podle pořadí četby pavlovských listů, jak navrhuje Mons. Carlo Ghidelli
Prosinec
01.12. 2Kor 7,13b-16
02.12. 2Kor 8,1-6
03.12. 2Kor 8,7-9
04.12. 2Kor 8,10-15
05.12. 2Kor 8,16-24
06.12. 2Kor 9,1-5
07.12. 2Kor 9,6-9
08.12. 2Kor 9,10-15
09.12. 2Kor 10,1-6
10.12. 2Kor 10,7-12
11.12. 2Kor 10,13-18
12.12. 2Kor 11,1-6
13.12. 2Kor 11,7-11
14.12. 2Kor 11,12-15
15.12. 2Kor 11,16-21a
16.12. 2Kor 11,21b-27
17.12. 2Kor 11,28-33
18.12. 2Kor 12,1-6
19.12. 2Kor 12,7-10
20.12. 2Kor 12,11-15
21.12. 2Kor 12,16-21
22.12. 2Kor 13,1-4
23.12. 2Kor 13,5-8
24.12. 2Kor 13,9-14
25.12. Řím 1,1-7
26.12. Řím 1,8-10
27.12. Řím 1,11-15
28.12. Řím 1,16-17
29.12. Řím 1,18-20a
30.12. Řím 1,20b-25
31.12. Řím 1,26-27
Jak přečíst pavlovské listy za jeden rok (II. pololetí)
Leden
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
Řím 1,28-32
Řím 2,1-4
Řím 2,5-11
Řím 2,12-16
Řím 2,17-24
Řím 2,25-29
Řím 3,1-4
Řím 3,5-8
Řím 3,9-18
Řím 3,19-20
Řím 3,21-26
Řím 3,27-31
Řím 4,1-5
Řím 4,6-8
Řím 4,9-12
Řím 4,13-17
Řím 4,18-25
Řím 5,1-5
Řím 5,6-11
Řím 5,12-14
Řím 5,15-17
Řím 5,18-21
Řím 6,1-5
Řím 6,6-11
Řím 6,12-14
Řím 6,15-18 Řím 6,19-23
Řím 7,1-6
Řím 7,7-13
Řím 7,14-20
Řím 7,21-25
Únor
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
Řím 8,1-4
Řím 8,5-8
Řím 8,9-13
Řím 8,14-17
Řím 8,18-23
Řím 8,24-27
Řím 8,28-30
Řím 8,31-34
Řím 8,35-39
Řím 9,1-8
Řím 9,9-13
Řím 9,14-18
Řím 9,19-26
Řím 9,27-33
Řím 10,1-4
Řím 10,5-13
Řím 10,14-21
Řím 11,1-6
Řím 11,7-12
Řím 11,13-21
Řím 11,22-24
Řím 11,25-27
Řím 11,28-32
Řím 11,33-36
Řím 12,1-2
Řím 12,3-8
Řím 12,9-16
Řím 12,17-21
Březen
01.03. Řím 13,1-7
02.03. Řím 13,8-10
03.03. Řím 13,11-14
04.03. Řím 14,1-6
05.03. Řím 14,7-9
06.03. Řím 14,10-13
07.03. Řím 14,14-18
08.03. Řím 14,19-23
09.03. Řím 15,1-4
10.03. Řím 15,5-7
11.03. Řím 15,8-13
12.03. Řím 15,14-17
13.03. Řím 15,18-24
14.03. Řím 15,25-33
15.03. Řím 16,1-16
16.03. Řím 16,17-24
17.03. Řím 16,25-27
18.03. Ef 1,1-6
19.03. Ef 1,7-10
20.03. Ef 1,11-14
21.03. Ef 1,15-19
22.03. Ef 1,20-23
23.03. Ef 2,1-5
24.03. Ef 2,6-10
25.03. Ef 2,11-13
26.03. Ef 2,14-18
27.03. Ef 2,19-22
28.03. Ef 3,1-7
29.03. Ef 3,8-12
30.03. Ef 3,13-16
31.03. Ef 3,17-21
Duben
01.04. Ef 4,1-6
02.04. Ef 4,7-10
03.04. Ef 4,11-13
04.04. Ef 4,14-16
05.04. Ef 4,17-24
06.04. Ef 4,25-32
07.04. Ef 5,1-5
08.04. Ef 5,6-10
09.03. Ef 5,11-14
10.04. Ef 5,15-20
11.04. Ef 5,21-27
12.04. Ef 5,28-33
13.04. Ef 6,1-4
14.04. Ef 6,5-9
15.04. Ef 6,10-17
16.03. Ef 6,18-20
17.03. Ef 6,21-24
18.04. Kol 1,1-8
19.04. Kol 1,9-12
20.04. Kol 1,13-20
21.04. Kol 1,21-23
22.04. Kol 1,24-29
23.04. Kol 2,1-8
24.04. Kol 2,9-15
25.04. Kol 2,16-23
26.04. Kol 3,1-4
27.04. Kol 3,5-11
28.04. Kol 3,12-17
29.04. Kol 3,18-25; 4,1
30.04. Kol 4,2-9
Květen
01.05. Kol 4,10-18
02.05. 1Tim 1,1-7
03.05. 1Tim 1,8-14
04.05. 1Tim 1,15-20
05.05. 1Tim 2,1-7
06.05. 1Tim 2,8-15
07.05. 1Tim 3,1-7
08.05. 1Tim 3,8-13
09.05. 1Tim 3,14-16
10.05. 1Tim 4,1-7a
11.05. 1Tim 4,7b-16
12.05. 1Tim 5,1-8
13.05. 1Tim 5,9-16
14.05. 1Tim 5,17-24
15.05. 1Tim 6,1-5
16.05. 1Tim 6,6-12
17.05. 1Tim 6,13-16
18.05. 1Tim 6,17-21
19.05. 2Tim 1,1-6
20.05. 2Tim 1,7-12
21.05. 2Tim 1,13-18
22.05. 2Tim 2,1-7
23.05. 2Tim 2,8-13
24.05. 2Tim 2,14-19
25.05. 2Tim 2,20-26
26.05. 2Tim 3,1-9
27.05. 2Tim 3,10-17
28.05. 2Tim 4,1-8
29.05. 2Tim 4,9-15
30.05. 2Tim 4,16-22
31.05. Tit 1,1-9
Rozpis podle pořadí četby pavlovských listů, jak navrhuje Mons. Carlo Ghidelli
Červen
01.06. Tit 1,10-16
02.06. Tit 2,1-5
03.06. Tit 2,6-10
04.06. Tit 2,11-15
05.06. Tit 3,1-7
06.06. Tit 3,8-15
07.06. 1Sol 1,1-10
08.06. 1Sol 2,1-8
09.06. 1Sol 2,9-13
10.06. 1Sol 2,14-20
11.06. 1Sol 3,1-5
12.06. 1Sol 3,6-10
13.06. 1Sol 3,11-13
14.06. 1Sol 4,1-8
15.06. 1Sol 4,9-12
16.06. 1Sol 4,13-18
17.06. 1Sol 5,1-6
18.06. 1Sol 5,7-11
19.06. 1Sol 5,12-28
20.06. 2Sol 1,1-10
21.06. 2Sol 1,11 – 2,2
22.06. 2Sol 2,3-12
23.06. 2Sol 2,13-17
24.06. 2Sol 3,1-5
25.06. 2Sol 3,6-10
26.06. 2Sol 3,11-18
27.06. Flm 1,1-12
28.06. Flm 1,13-25

Podobné dokumenty

Rozpis četby podle pořadí pavlovských listů v Novém zákoně

Rozpis četby podle pořadí pavlovských listů v Novém zákoně Jak přečíst pavlovské listy za jeden rok (I. pololetí) Červenec (už od 29.6.) 29.06. Řím 1,1-7 30.06. Řím 1,8-10 01.07. Řím 1,11-15 02.07. Řím 1,16-17 03.07. Řím 1,18-20a 04.07. Řím 1,20b-25 05.07....

Více

Untitled

Untitled Vzpomínám si živě, jak se na porodním sále dral na svět. Kdy jsem marně, a nejen já, vzýval jiný literární server, tehdejší domovinu, aby se konečně začal vyvíjet po technické stránce. Nestalo se, ...

Více

Tisk kalendáře formou záložek ()

Tisk kalendáře formou záložek () 9 Pá Daniela Lk 6,39-42 sv. Petr Klaver Zl 116B 10 So Irma Lk 6,43-49 bl. Karel Spinola 1Kor 10,14-22 Ex 32,7-11.13-14 Zl 51 1Tim 1,12-17 Lk 15,1-32 11 Ne Denisa sv. Emil 1Kor Zl 40 12 Po Marie Lk ...

Více

Liturgický kalendář na září 2016

Liturgický kalendář na září 2016 sv. Gerard (Jaromír) 1. cteni: Kaz 11,9-12,8 Zalm: Zl 90 Evangelium: Lk 9,43b-45 sv. Kleofáš

Více

1. po 10 45 Za Dr.Václava Kopáčka a jeho manželku Evženii 2. út 3

1. po 10 45 Za Dr.Václava Kopáčka a jeho manželku Evženii 2. út 3 Římskokatolická farnost sv.Petra a Pavla v Bobrové Datum Den Liturgické slavení

Více

farní zpravodaj červenec, srpen

farní zpravodaj červenec, srpen nevyspíme. Důvod? - Skoro každý týden je někde poblíž zábava v přírodě nebo nějaký rockový festival a tak nám tu z Českého ráje vyhrávají často až do rána, že se nedá usnout ani se zavřenými okny. ...

Více

Picassostyl

Picassostyl „Exteriérové HPL výplně PICASSO STYL® mají vynikající užitné vlastnosti a jsou ideální pro středoevropské klima. Výplně jsou vyrobeny z lisované pryskyřice, která je vysoce odolná vůči horku i mraz...

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Spící krasavice (pas de six) Labutí jezero (velké labutě) Grand pas de quatre

Více