zde

Transkript

zde
Okrašlovací spolek Šanov
ve spolupráci s Obecním úřadem Šanov a SDH Šanov
Vás srdečně zvou
Sobota
1.6.2013
HŘIŠTĚ V ŠANOVĚ
DĚTSKÝ DEN
Š ANO V
začínáme v
11:00
hod. !!!
VELKÉ MNOŽSTVÍ ATRAKCÍ, ZÁBAVY A SLADKÝCH ODMĚN
SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O VĚCNÉ CENY
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!
HRAJE: DJ „ČERV“ !!!
VSTUPNÉ 30,- KČ
(pro děti zahrnuje: párek v rohlíku, nápoj, vstup na skákací hrad a velkou trampolínu,
dáreček z malé tomboly a slosování o hlavní velkou tombolu)
PROGRAM:











11:00 – Začínáme!!! Veselé soutěže pro děti, Kejklíři, Žongléři, Flašinetář
13:00 - Vystoupení mažoretek Božice
Následuje: „Komedianti na Káře“- pohádkové představení o princi Bajajovi
V průběhu celého dne: Řemeslný JARMARK (včetně ukázky starých řemesel)
Prodejní výstava dřevěných loutek
Malování na obličej
Přehlídka - dobové hasičské auto „Máňa“
Prodejní stánek - Chráněné bydlení Šanov a klienti Emina zámku
15:30 - Vystoupení Siláka Franty z Brna
16:00 losování hlavních cen tomboly
16:30 „Balónkobraní“ a rozloučení…
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE DĚTSKÝ DEN ODKLÁDÁ!!!