24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

Transkript

24.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek
Blahopřejeme těm, kteří od 17. 5. do 30. 5. slaví své narozeniny 18. 5 . Eva Vašíčková 20. 5. Vlastík Fürst mladší 22. 5. Eva Hořínková 23. 5. Jaromír Haleš 25. 5. Květoslava Macháňová a Vlastimil Horák 26. 5. Zdeňka Berbrová 28. 5. Alžběta Koloničná, Zdeňka Vašíčková a Andrea Vránová Přidáváme biblický text: (Efeským 2,8.10) Neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás -­‐ je to Boží dar. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.
Informace o průběhu sborových voleb Jmenovací výbor předkládá další návrhy na obsazení jednotlivých oddělení a složení výboru sboru. • První starší sboru Aleš Maďa • Starší sboru Radomír Špinka • Tajemník sboru Pavel Koloničný • První diakon Petr a Hana Trnkovi • zástupce Jan a Xenie Nowakovi • Pokladník sboru Ivana Klečková • zástupce Štěpán Klečka • Vedoucí odd. misie Marcel Pavlok • zástupce Jaromíra Blahutová • Vedoucí odd. sob. školy Roman Kloda • zástupce Martina Skrlová • zástupce Roman Tomica Vedoucí odd. dětí Vladimír Polehňa •
• zástupce Jan Šanta ml. • Vedoucí odd. mládeže Milan Činčala • zástupce Kateřína Maďová • zástupce Nikol Maďová • Vedoucí odd. KD manželé Tomicovi • Ved. dobročinné a soc. služby Anna Ferdorková • zástupce Jan Špinka
• Vedoucí odd. seniorů Jaromír Haleš • zástupce Jan a Margita Šantovi • Traktát Petr Řeha • Sborový zpěv Karin Maďová • Zpěv dětí Šárka Polehňová • zástupce Jan Šanta ml. • Doprovod a výběr písní Vl. Bijok a Šárka Polehňová • Ozvučení (pověří výbor sboru) D. Maďa a M. Řeha • Knihovna sboru Andrea Bogdanová • Kronika sboru Yvona Šantová • Vedoucí pořadatelů Jan Špinka • Správce sboru Petr Trnka Složení výboru sboru: Aleš Maďa, Radomír Špinka, Petr Trnka, Pavel Koloničný, Ivana Klečková, Marcel Pavlok, Roman Kloda, Vladimír Polehňa, Milan Činčala, Roman Tomica, Anna Fedorková, Jaromír Haleš a kazatelé v činné službě sboru. Diakoni: Fedorková Anna, Macháňová Květoslava, Horáková Liduše, Mročková Bohuslava, Sirotná Marta, Skarková Zdeňka, Tothová Šárka, Klodová Jana, Chovancová Romana, Hořínek Josef, Špinka Jan, Loderovi Dáša a Jiří, Šantovi Margita a Jan, Šantovi Yvona a Jan, Tomicovi Renata a Roman, Trnkovi Hana a Petr, Biolkovi Zdena a Jiří, Biolkovi Věra a Bořivoj, Nowakovi Xenie a Jan, Jalešovi Jana a Jaroslav Učitelé sobotní školy: Biolek Jiří, Blahút Peter, Blahutová Jaromíra, Bogdanová Andrea, Činčala Milan, Filipec Břetislav, Horák Vlastimil, Hořínek Lukáš, Jonšta Petr, Klečka Štěpán, Klečková Ivana, Kloda Roman, Koloničný Pavel, Loder Jiří, Maďa Aleš, Nowak Jan, Polehňa Vladimír, Skrlová Martina, Strouhal Karel, Šanta Jan ml., Tomica Roman, Trnka Petr Učitelé dětské sobotní školy: Šárka Polehňová, Renata Tomicová, Kateřina Maďová, Veronika Jonštová, Jan Šanta, Nikol Maďová, Pavel Koloničný, Zdeňka Berbrová, Marcel Pavlok Z P R A V O D A J S B O R U C Í R K E V A D V E N T I S T Ů S E D M É H O D N E F R Ý D E K -­‐ M Í S T E K 2 4 . k v ě t n a 2 0 1 4 Program sobotní bohoslužby: 9:00 -­‐ 10:20 Sobotní škola vede s. Jaromíra Blahutová •
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 100 Modlitba Studium Bible ve skupinkách Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD Společná píseň č. 75 Modlitba 10:20 -­‐ 10:30 Přestávka 10:30 -­‐ 11:45 Bohoslužba s kázáním vede br. Radek Špinka •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Společná píseň č. 113 Oznámení sboru Tichá modlitba Čtení z Bible -­‐ Izaijáš 41, 8-­‐10 Společná píseň č. 77 Modlitba Příběh pro děti -­‐ s. Andrea Bogdanová Píseň Kázání z Božího slova -­‐ br. Daniel Skácel Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru Společná píseň č. 34 Modlitba -­‐ br. Daniel Skácel Píseň č. 282 Tichá modlitba Oznámení sboru 1. Dnes dopoledne kázáním z Božího slova bude sloužit bratr Daniel Skácel ze sboru Frýdlant nad Ostravicí. 2. Modlitební setkání • úterý 27. 5. v 13:45 ve sboru • úterý 27. 5. v 15:00 u Baťhů • čtvrtek 29. 5. v 18:00 ve sboru 3. Příští sobotu 31. 5. nám bude sloužit kázáním z Božího slova bratr Kamil Majer. 4. V sobotu 31. 5. po dopolední bohoslužbě v rámci členského shromáždění proběhnou sborové volby. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Prosíme všechny o vypnutí mobilních telefonů během bohoslužby
Informace o sbírce minulou sobotu • Sbírka pro ADRU 1 157,-­‐ Kč • Sbírka pro potřeby našeho sboru 1 672,-­‐ Kč Slovo kazatele sboru bratra V lastíka Fürsta
Bože, očisti mou špínu Dostáváme se k Davidovu žalmu, který vznikl krátce po návštěvě proroka Nátana, který svého krále obvinil z cizoložství a vraždy. Musel to být odvážný muž, když si dovolil přijít s takovým poselstvím do paláce izraelského panovníka. Myslím, že Davidova reakce Nátana překvapila. Něco o tom, jaké pocity král prožíval, napovídá píseň, kterou tehdy složil. Začíná prosbou: "Odpusť mi, Bože, odpusť mi, prosím, pro svoji lásku odpusť mi hřích." (Žalm 51,3) Zkusme si představit, že by se stejný příběh odehrál na české politické scéně. Myslíte, že by třeba pan prezident Havel, když ještě žil, napsal divadelní hru, ve které by přiznal svou nevěru? Nebo že by pánové Klaus či Zeman dokázali přiznat, že udělali něco špatně? Spíš si myslím, že bychom od nich slyšeli spoustu nic neříkajících frází o zlých novinářích, kteří je nemají rádi... David ale nic nezakrývá, nevymlouvá se a ani nesvaluje svou vinu na Bat-­‐šebu. Mohl tvrdit, že byl sveden. Přece, kdyby se Bat-­‐šeba nekoupala nahá na střeše domu svého manžela, nebylo by žádné pokušení. Mohla odmítnout, když ji pozval do svého paláce. Jenže ona se oblékla do těch nejsvůdnějších šatů a voněla jak rajská zahrada... Král ale nic z toho nedělá. Raději se obrací na Boha s prosbou o odpuštění a nejde mu při tom jen o nějaké laciné gesto. David touží po změně svého života. Chce, aby mu Bůh proměnil jeho myšlení i emoce. Proto ve své prosbě pokračuje dál. Volá k Bohu: "Slituj se, vymaž mé nepravosti, umyj mě, očisti mou špínu!" (Žalm 51,4) Mnohokrát jsem si ušpinil košili nebo kalhoty. Většinou mne zachránila maminka a nebo později manželka. Ty si vždy věděly s tou špínou rady. A pokud si s ní neporadila ani jedna z nich, tak jsem věděl, že by nepomohla ani čistírna. I David má problém se špínou. Neumazal si ale oblečení. Nemá problém s košilí nebo kalhotami, ale se svým nitrem, které je plné černého, hříšného slizu. Ten drží a drží, a nechce pryč. Král si uvědomuje, co vše natropil, když se chtěl svého hříchu zbavit sám. Teď proto klečí před svým Bohem a říká: "Přiznávám, nejednal jsem správně, kéž bych to mohl nějak odčinit." (Žalm 51,5) Král konečně pochopil, že na tenhle problém sám nestačí, a proto potřebuje pomoc. Upřímně lituje toho, co natropil. Moc rád by to nějak napravil, jenže nemá jak. Proto dává Bohu volnou ruku k tomu, aby to vše za něho udělal. V tomto překladu 51. žalmu je něco, co mne úplně ohromilo. Fascinuje mne myšlenka, které jsem si dříve nevšiml. David pláče a naříká: "Provinil jsem se, můj Bože, strašně jsem tě zklamal, nejpřísnější trest bys vyřkl po právu." (Žalm 51,6) Přiznám se, že mne celý život trápilo, když jsem si uvědomil svůj hřích. Nikdy mne ale nenapadlo se trápit tím, co mé jednání způsobuje Bohu. Bylo mi líto, když jsem si uvědomil, že jsem někomu ublížil. Nějak mi při tom nedocházelo, jak svým jednáním ubližuji mému Bohu. David během svého úpění k Hospodinu vyznává: "Můj Bože, strašně jsem tě zklamal!" Bože, také si uvědomuji, kolikrát jsem tě zklamal. Odpust mi.
!!
!!
!

Podobné dokumenty

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek

10.05.14 - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek • Sborový  zpěv                                                                        Karin  Maďová   • Zpěv  dětí ...

Více

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek

09.11.13 - Sbor církve adventistů Frýdek • Sedmý  sešit  z  edice   Znamení  doby:   Co  o  tom  říká   Bible   má   velmi   praktické   téma,   které   se   týká   každého   z   nás:   Peníze  ...

Více