IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO

Transkript

IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO
T eam Ab satz f ö r der u ng Gmb H 0 7 /2 0 1 3
IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO
®
SANCO Plus EN
®
Neutrální vzhled a vynikající tepelná izolace
Typ skla
Sestava skla
Hodnota Ug
podle
EN 673
Světelná
prostupnost
Součinitel g
podle EN 410
Reflexe světla
venkovní
mm
W/m2K
LT % (±2)
g % (±2)
Poz. 2
Poz. 3
LR % (±2)
Poz. 3
SANCO Plus EN
4 - 12L - 4
1,6
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 14L - 4
1,5
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 16L - 4
1,4
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 20L - 4
1,4
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 24L - 4
1,4
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 27L - 4
1,4
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 29L - 4
1,4
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 12AR - 4
1,3
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 14AR - 4
1,2
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 15AR - 4
1,1
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 16AR - 4
1,1
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 18AR - 4
1,1
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 20AR - 4
1,2
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 24AR - 4
1,2
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 27AR - 4
1,2
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 29AR - 4
1,2
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 12AR/KR - 4
1,1
80
58
62
13
SANCO Plus EN
4 - 10KR - 4
1,0
80
58
62
13
SANCO Plus EN izolační trojsklo
SANCO Plus EN
4 - 10AR - 4 - 10AR - 4
0,8
70
49
18
SANCO Plus EN
4 - 12AR - 4 - 12AR - 4
0,7
70
49
18
SANCO Plus EN
4 - 14AR - 4 - 14AR - 4
0,6
70
49
18
SANCO Plus EN
4 - 14AR/KR - 4 - 14AR/KR - 4 0,5
SANCO Plus EN vrstva u dvojitého skla na poz. 3, u trojitého skla na poz. 2 a 5
70
49
18
L = vzduch, AR = argon, KR = krypton
Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena.
Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobního programu. Lze vyrobit i jiné kombinace k www.sanco.de
Technické údaje zde uvedené jsou platné v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Hodnoty se
vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.
Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště
u zkoušek při jiných podmínkách nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním
montážním podmínkám pro izolační skla. SANCO je chráněná značka. Informace z roku: 07/2013
:
oporučuje
SANCO d ACS
SANCO na
teplá hra
w w w .sa nco. de

Podobné dokumenty

home pure

home pure ·· Individuální druhy dřeva a provedení povrchu nezávislé na jádru I-tec Core ·· Tepelná izolace se sériově dodávaným trojsklem a vysoce tepelně

Více

izolovat a tvorit se sklem sanco

izolovat a tvorit se sklem sanco Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena. Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobníh...

Více

izolační dvojskla

izolační dvojskla k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2K-1 , což jsou hodnoty o 50–90% lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v p...

Více

Heat Mirror - Izolační skla

Heat Mirror - Izolační skla V tabulce je rovněž uveden stínící faktor b udávající podíl středního množství sluneční energie procházející danou konstrukcí k množství energie procházející jednoduchou tabulí skla o tloušťce 4 mm...

Více

IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO

IZOLOVAT A TVORIT SE SKLEM SANCO Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena. Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobníh...

Více

zde. - MEGAMONT sro

zde. - MEGAMONT sro konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Vybavení dveří a větracích klapek je standardním kováním klikaklika, příp. klika-koule. Modulová fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřní...

Více

DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE pro automobily značek BMW a Mini

DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE pro automobily značek BMW a Mini důraz jak na maximální pokrytí jednotlivých modelů automobilek, tak na jednoduchost a intuitivnost ovládání. Vzhledem k profesionálnímu provedení a také nízkým pořizovacím nákladům je tento produkt...

Více

2. ATOM - Studijni

2. ATOM - Studijni chemický prvek: látka složená z atomů se stejným protonovým číslem nuklid: látka složená z atomů se stejným protonovým i nukleonovým číslem izotopy: atomy téhož prvku, které mají stejné protonové č...

Více