Endosonografie jícnu a tříhodinová pH metrie

Transkript

Endosonografie jícnu a tříhodinová pH metrie
18.12.2012
1
18.12.2012
Významné doplnění
optické endoskopie
 Vyš. Trávicího
ústrojí, USG sonda
se zavádí přes vodič
ústy
INDIKACE:
 Intramurální nádory
 Vyšetření stenóz,
anastomóz
 Sledování nádorů
jícnu po léčbě









Dobrý přehled o
USG struktuře
celého obvodu
stěny jícnu od
horního svěrače až
ke kardii včetně
Určuje hloubku
invaze nádoru
Rozlišuje změny
nádorové a
nenádorové
Psychická: seznámit s průběhem vyšetření
Fyzická: od půlnoci nejíst, pít možno bez
omezení, medikace jen důležitých léků
Medikamentózní: premedikace dle ordinace
Poloha při vyšetření: na vyšetřovacím stole na
levém boku
Sledování po výkonu: ½ hod. klid
(výkon se může provádět ambulantně)






Pouč K o průběhu
vyšetření
Pouč K o lačnění a
užívaní medikamentů
Podej premedikaci dle
ordinace
Zajisti polohu K na
levém boku
Uklidňuj K v průběhu
vyšetření
Zajisti, aby byl K půl
hodiny po vyš. v klidu
2
18.12.2012





Zavedením antimonové elektrody pod rtg
kontrolou do jícnu je snímán 24hodinový
profil jícnového pH. Tato metoda umožňuje
přesnou diagnostiku gastroezofageálního
refluxu.
Kratší alternativou vyšetření je 3hodinový
profil, který je ovšem méně přesný.
Pacienti se
symptomatologií
RCHJ
Pacienti s
atypickými,
mimojícnovými
projevy RCHJ
Před a po operaci
pro RCHJ




Nemožnost
zavedení sondy
nosem
Nespolupracující
pacient
Nestabilní astma,
AP, EPI, infekce,
poop. Stav v
orofaciální oblasti
Krvácení z jícnu
nebo žaludku
3
18.12.2012








Psychická: vysvětlit podstatu vyšetření
Fyzická: 6hodinové lačnění
Vynechat medikamenta alespoň 3dny před:
- Antacida: jedlá soda, Anacid, Maalox, Actal,
Gasterin, …
- H2 blokátory: Cimetidin, Ranitidine, Ranisan,
Ulcosan, Zantac, Aciloc, Famosan, Quamatel,...
- Inhibitory protonové pumpy: Losec, Ultop,
Gasec, Helicid, Controloc, Ortanol …
Kyselinu Acetylsalicylovou lze užívat, nutno
zapsat druh léku a čas jeho užití.
K je v domácích podmínkách, plně aktivní,
normálně se stravuje dle zvyklostí
K pořizuje časový záznam doby jídla, ulehnutí
a svých potíží
Druhý den je extubován a data jsou stažena
na PC
3hod pH metrie probíhá v nemocničním odd.








edukuj K o podstatě vyšetření
pouč K o 6-ti hod lačnění
pouč K o medikamentech,
které musí 3 dny před
vyšetřením vysadit
podej léky dle ordinace lékaře
zajisti vhodnou polohu při
zavánění sondy
zajisti průchodné nosní
průduchy
uklidňuj K v průběhu vyšetření
vysvětli K, kdy má stlačit
tlačítko pro začátek či konec
činnosti (jídlo, ležení, pití)
4
18.12.2012




KALA, Z. a kol. Refluxní choroba jícnu. Praha: 2003,
Grada Publishing a.s. 132 s. ISBN 80-247-0431-5.
NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské
zdravotnické obory. Praha: 2008, Grada Publishing
a.s. 424 s. ISBN 978-80-2319-8.
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I.
Praha: 2010, Grada Publishing a.s. 264 s. ISBN
978-80-247-3129-2.
pH metrie jícnu [2012-04-19]. Dostupné z:
<http://www.mudr.org/web/ph-metrie-jicnu>
5

Podobné dokumenty

Léĕiva vředové choroby

Léĕiva vÅ™edové choroby blokujÃ- protonovou pumpu = H+ , K+ - adenosintrifosfatázu. - jelikož zasahujÃ- ireverzibilnÄ›, tvorba žaludeÄ•nÃ- kys.se obnovuje až po syntéze nového enzymu - jsou to nejúĕinnÄ›jÅ¡Ã- pros...

Více

Podpora databáze analytických metod v Elektronickém

Podpora databáze analytických metod v Elektronickém Stabilita vzorku (plazma): 18 – 26 °C: 24 h, 2 – 8 °C: 7 dní, -20 °C: 6 – 12 měsíců. Hemolýza má na výsledek jen malý vliv, hemoglobin neruší do koncentrace 1,0 g/l; silnější hemolýza zvyšuje výsle...

Více

Diagnostika EER-prednáška – MUDr.Vydrová

Diagnostika EER-prednáška – MUDr.Vydrová mechanický defekt dolního jícnového svěrače

Více

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu sousta během jeho cesty z úst do žaludku) a odynofagie (bolest při polykání lokalizovaná za hrudní kostí) je zpravidla spojena s komplikovanými formami refluxní choroby jícnu. V některých případech...

Více

Regulatorní reforma - Katedra hospodářské a sociální politiky

Regulatorní reforma - Katedra hospodářské a sociální politiky tvorby regulace, tvorby právního předpisu, legislativního procesu, až po vyhlášení platnosti a

Více

kapitánské kurzy - Holandsko na lodi

kapitánské kurzy - Holandsko na lodi teoretické zkoušky na Státní plavební správě (SPS) oprávněn vést plachetnici do 80 m² základního oplachtění v oblasti VMP a MPZ Praktická zkouška, držitel této kvalifikace je po jejím absolvování n...

Více