PDA PROSPEKT - pdf

Transkript

PDA PROSPEKT - pdf
Pile Driving Analyser® (PDA)
Měření únosnosti pilot dynamickou metodou
Kontrola únosnosti vratných nebo beraněných pilot je dnes považována za nezbytný předpoklad hospodárné výstavby všude tam, kde je tento způsob zakládání použit. Údaje potřebné k optimalizaci návrhu založení musí být rychlé, dostupné a cenově zajímavé. Výsledky únosnosti získané celosvětově používanou metodou dynamické zatěžovací zkoušky za
pomoci PDA (Pile Driving Analyzer) těmto požadavkům odpovídají.
Cíl kontroly
Z vyhodnoceného měření získáme následující údaje:
· únosnost piloty odpovídající okolním vrstvám základové
půdy
· křivku závislosti sedání na statickém zatížení
· hodnoty plášťového tření a únosnosti paty piloty
· údaje o celistvosti (integritě) piloty
· hodnoty napětí betonu v tahu a v tlaku během beranění resp.
Teorie
Teoretické základy metody a odpovídající měřící technika (PDA - model PAK) byly vyvinuty
v 70. letech na Case Western University v USA. Dynamické testování pilot je založené na teorii
šíření tlakové vlny pilotou (elastickým materiálem), která je ve styku s pružným viskoelastickým
materiálem (půda). Tato zkouška probíhá v několika fázích:
1. připevnění snímačů zrychlení a tenzometrů na plášť piloty
2. při každém úderu beranidla na pilotu snímače zaznamenají signály zrychlení a deformace
a pošlou je do přístroje PDA
3. Pomocí přístroje PDA – model PAK jsou získané signály digitalizovány, zobrazeny a uloženy
4. probíhá následné vyhodnocení programem CAPWAP
Dynamická zatěžovací zkouška
Dynamické testování únosnosti je prováděno nezávisle na procesu instalace piloty. Tato metoda
je používána na všechny druhy vrtaných a beraněných pilot. Dynamická zatěžovací zkouška je
provedena v průběhu beranění, jde-li o beraněnou pilotu, nebo v okamžiku kdy beton vrtané piloty je schopen vydržet úder závaží o hmotnosti několika tun z výšky několika metrů. Obdržené
hodnoty velikosti vyvolané síly a zrychlení tlakové vlny jsou následně zpracovány programem
CAPWAP. Tento test může být vhodnou a hodnověrnou náhradou statické zatěžovací zkoušky.
Metoda dynamického testování (PDA) je použitelná na všechny druhy vrtaných a beraněných pilot z různých druhů materiálu (beton, ocel, dřevo) a na jakýkoliv tvar průřezu. Navíc je použitelná na místech, kde provedení statické zatěžovací zkoušky je nemožné, jako například na základech mostů ve vodě a jiných objektů založených na dně jezera či řeky.
Informace získané na stavbě
První odhad únosnosti je možné určit již během měření při zkoušce. K dispozici jsou okamžitě
údaje únosnosti podle Case-teorie, integritě piloty, hodnoty napětí betonu v tahu a v tlaku a
účinnosti beranidla.
Podrobné vyhodnocení zkoušky
Obdržené hodnoty jsou vyhodnoceny s použitím analytického programu CAPWAPÒ (Case Pile
Wave Analysis Program), který bere v úvahu jak rozměry piloty a kvalitu betonu piloty, tak i
geotechnické údaje o půdních vrstvách, ve kterých se pilota nachází.
V krátké lhůtě po provedeném měření je dodána konečná technická zpráva, která mimo jiné obsahuje protokoly s následujícími údaji:
· hodnoty statické únosnosti zjištěné pro patu i plášť piloty
· křivku závislosti sedání na statickém zatížení
· souvislosti mezi předpokládaným dlouhodobým chováním piloty a geologickými poměry v místě
· na požádání i praktické návrhy pro úpravu pilot
DUBA Testing CZ s.r.o.
Polská 42/1506
120 00 Praha 2
tel./fax: +420-261 222 524
www.dubatestingcz.com

Podobné dokumenty

Kompetenční centrum Alef Nula, a.s. Cisco Unified Wireless Network

Kompetenční centrum Alef Nula, a.s. Cisco Unified Wireless Network • Některá zařízení využívají tzv. diverzitu za účelem volby antény, pomocí které budou data od určitého klienta přijímat a pomocí které budou následně danému klientovi odpovídat • Antény by měly bý...

Více

katarakta - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická

katarakta - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická Téma mé absolventské práce je katarakta. Toto téma jsem si vybrala, jelikoţ výskyt tohoto onemocnění je velice častý a setkání s ním jistě nemine ţádného očního optika. Toto onemocnění bylo známo j...

Více

Inženýrské manuály pro programy GEO5

Inženýrské manuály pro programy GEO5 Celková svislá únosnost centricky zatížené osamělé piloty Rc je větší, než hodnota působícího návrhového zatížení Vd . Základní podmínka spolehlivosti pro mezní stav únosnosti je splněna, návrh pil...

Více

Tabulka splnění technických požadavků Agentura ochrany přírody a

Tabulka splnění technických požadavků Agentura ochrany přírody a Minimální požadavky Minimálně 2x RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T);

Více