Vytisknout stránku

Transkript

Vytisknout stránku
NORSKÉ FJORDY, ŠVÉDSKO A DÁNSKO
Poznávací
Klasický poznávací zájezd do Norska autobusem, jehož program je sestaven bez nočních přejezdů. A dále tak, aby zahrnul
nejznámější místa Norska, která si většina lidí přeje vidět:
fjord Geirangerfjord zařazený v UNESCO
Bergen a jeho dřevěné domy na nábřeží Bryggen (UNESCO)
zelené hlavní město Norska Oslo s moderní architekturou a skvělými muzei.
Dále budete moci poznat dánskou metropoli Kodaň včetně procházky k sošce Malé mořské víly a švédské šérové pobřeží se
skalními malbami v Tanum (UNESCO). V Norsku dále spatříte olympijské město Lillehammer a mnohé krásné přírodní
scenerie včetně ledovce a mnoha vodopádů. Možnost zkrácení zájezdu odletem z Bergenu.
Předností tohoto poznávacího zájezdu jsou tyto služby zahrnuté v ceně zájezdu:
6 večeře
vyhlídková plavba v Kodani
vyhlídková plavba po Geirangerfjordu
lůžko v kajutě při noční plavbě trajektem.
Ve dnech 12. 7. - 17. 7. lze poznávací zájezd do Norska uskutečnit letecky takto (celý program ZDE):
2. den: odlet z Prahy do Oslo, kde čeká průvodce, cesta vlakem do centra Osla, ubytování v hotelu u nádraží.
3. den: dopoledne samostatná prohlídka, po poledni připojení ke skupině.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Termín
Dní
Cena (Kč)
Odjezdy a svozy
Poznámka
CENA OBSAHUJE:
dopravu autobusem
mezistátní a vnitrostátní trajekty
vyhlídkovou plavbu v Kodani
plavbu po Geirangerfjordu
7x ubytování v turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
dvoulůžkovou kajutu na cestě zpět
7x snídaně, 6x večeře
průvodce,
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné přibližně 500 NOK (tj. cca 60 EUR)
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (vč. lůžka ve dvoulůžkové kajutě): 10 000 Kč
letenka Praha - Oslo (cena letenky na vyžádání): 4 000 Kč
letenka Bergen - Praha (cena letenky na vyžádání): 4 000 Kč
SLEVY:
2500 Kč - zkrácení pobytu
POZNÁMKA:
svoz z Bratislavy bude realizován pouze při dosažení min. počtu 6 zájemců
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 35
PROGRAM:
1. den: V noci odjezd svozu z Bratislavy (min. 6 osob). Časně ráno odjezd z Brna, z Prahy dopoledne, tranzit přes Německo
na pobřeží Baltského moře. V podvečer se nalodíme na trajekt do Dánska. Po připlutí pojedeme na ubytování. Večeři dnes
doporučujeme na trajektu.
2. den: Dnes navštívíme dvě skandinávské země: Dánsko a Švédsko. Spojuje je nejen velmi blízká historie, ale též blízká
poloha u Øresundské úžiny. V Kodani vyplujeme na okružní plavbu, při které spatříme nejznámější místa hlavního města
Dánska: barevný přístav Nyhavn, královský palác Amalienborg a moderní budovu Opery. Při odjezdu z města dojdeme ke
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
slavné sošce Malé mořské víly. Mezi městy Helsingborg a Helsingør plují nepřetržitě trajekty. Z paluby uvidíme Hamletův
hrad Kronborg. Cestou na ubytování v okolí Göteborgu zastavíme v motorestu na večeři (v ceně zájezdu).
3. den: Přejezd pobřežím jihozápadního Švédska do oblasti Tanum (UNESCO), známé četnými nálezy skalních kreseb. Místní
skalní kresby ve švédské žule jsou staré až 3 tisíce let. Na švédsko-norské hranici nás přivítá první fjord Iddefjorden, nad
kterým se projdeme po mostě Svinesundsbron. Poté dorazíme k fjordu Oslofjorden do hlavního města Norska Oslo. Zde, na
konci fjordu se u moderní budovy Opery setkáme s klienty, kteří využili nabídky letecké verze zájezdu (kód 45NO16.1207,
odlet „2. den“). Navečer se projdeme v parku Frognerpark, kde je umístěno 212 soch Gustava Vigelanda, včetně symbolu
města – sošky malého vztekajícího se chlapce Sinnataggen, fontána a žulový sloup Monolit. V podvečer opustíme Oslo a
přejedeme na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Dopoledne zamíříme do oblasti ZOH 1994 u největšího norského jezera Mjösa. V Lillehammeru navštívíme skanzen
Maihaugen a ze skokanských můstků se nám nabídne krásný pohled dolů na město. Odpoledne pokračujeme údolím
Gudbrandsdalen a dále ke sloupovému kostelu v turistickém středisku Lom. Později cestou do hor se potěšíme zastávkou u
mohutných peřejí divoké řeky. Po příjezdu na ubytování večeře, která je v ceně zájezdu.
5. den: Ráno po snídani, pokud nám bude přát počasí, vyjedeme desítkami serpentin až na vyhlídku na hoře Dalsnibba (1
497 m n. m.), odkud jsou za dobrého počasí vidět okolní ledovcová a sněhová pole a konec fjordu Geiranger hluboko v údolí.
Plavba po fjordu Geirangerfjord, mj. kolem vodopádů Sedm sester je v ceně zájezdu. Pokračujeme malebnými
scenériemi norské přírody, kolem fjordů, údolími i přes hory na další ubytování.. Cestou zastávka, při které si dojdeme za
pohledy splaz největšího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. Večeře je v ceně zájezdu.
6. den: Trajektem přeplujeme nejdelší fjord světa Sognefjorden. Pěknou zastávku si uděláme u fotogenického vodopádu
Tvindefossen. Soustavou desítek tunelů pak dojedeme do města Bergen. Prohlídka centra druhého největšího města Norska,
jehož neopakovatelnou atmosféru tvoří rybí trh a hansovní domy na nábřeží Bryggen (UNESCO), stará čtvrť dřevěných domů
Gamle Bergen. Ubytování. Večeři dnes doporučujeme navečer v restauraci nedaleko hotelu. Večer se ještě vydáme na
vyhlídku Fløyen, kam lze, podobně jako na pražský Petřín, vystoupat pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou.
7. den: Zájemci o odlet z Bergenu do Prahy se odpojí od zájezdu (viz slevy). Jízdné autobusu na letiště stojí cca 100 NOK,
autobus odjíždí cca 300 m od hotelu. S naším zájezdovým autobusem projedeme v průběhu dne Norsko od západu k
východu, od malebného fjordu Hardangerfjorden, se zastávkou u vodopádů Voringfossen až na ubytování na dosah hlavního
města Osla. Cesta překonává největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda, která má místy charakter tundry. Za
městečkem Geilo pojedeme více jak 100 km dlouhým údolím Hallingdalen. Večeře je v ceně zájezdu.
8. den: Dopoledne dokončíme prohlídku metropole Oslo. Velkým pojmem pro všechny návštěvníky Osla je poloostrov muzeí
Bygdøy. Zde nalezla svůj trvalý domov polární loď Fram, na které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a
Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. Můžeme si prohlédnout vor Kon-Tiki, papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla nebo tři
vikinské lodě staré přes tisíc let. Po poledni odjezd přes Švédsko na noční trajekt, se zastávkou na pozdní oběd v motorestu
(v ceně zájezdu). V ceně zájezdu je také lůžko ve dvoulůžkové kajutě (bez snídaně, lze zakoupit na lodi).
9. den: V noci přeplujeme Baltské moře a po vylodění na německé straně pokračujeme zpět do ČR. Návrat do Prahy a do
Brna později večer. Svoz do Bratislavy v nočních hodinách (min. 6 osob).
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané ČR a SR mohou vstupovat a pobývat na území Norska, Dánska i Švédska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby
dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem.

Podobné dokumenty

Vytisknout stránku

Vytisknout stránku cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK CENA NEOBSAHUJE: vstupné přibližně 500 NOK (tj. okolo 65 EUR) další výše neuvedené služby PŘÍPLATKY: 1lůžkový pokoj: 7 000 Kč SLEVY: POZNÁMK...

Více

Vytisknout stránku

Vytisknout stránku možnost občerstvení na rybím trhu. Závěrečná večeře v Bergenu bude nabídnuta v instrukcích před odjezdem. 9. den: Během dopoledne odlet do Prahy – viz poznámka. Pozn.: V době tisku katalogu nemůžem...

Více