Životní dráha Cedrica O. Vernona, čestného člena OSTIV Začátkem

Transkript

Životní dráha Cedrica O. Vernona, čestného člena OSTIV Začátkem
Životní dráha Cedrica O. Vernona, čestného člena OSTIV
(* 19.prosince 1913 – † 9.února 2008)
Začátkem února se mezi přáteli rozšířila smutná zpráva o úmrtí pana Cedrica Vernona.
Sdílíme hlubokou účast s jeho rodinou a příbuznými a vyjadřujeme jim všem naše sympatie.
© Petr Kousal/OSTIV
Cedric Vernon věnoval celý svůj život letectví, dlouhá léta svého profesionálního života
strávil v leteckém průmyslu, později se stal pracovníkem britského Leteckého úřadu (CAA) a
po odchodu do důchodu předával své bohaté zkušenosti v naší organizaci OSTIV, kam
vstoupil počátkem padesátých let minulého století.
Plachtařský svět je mu velmi zavázán, přinejmenším za jeho angažmá při vypracování
evropských požadavků na letovou způsobilost kluzáků a motorových kluzáků, JAR-22,
jejichž srozumitelný text odráží Cedricovu schopnost jasných formulací a „spisovatelského“
nadání.
Cedric se narodil 19.prosince 1913.
Svoji kariéru zahájil coby učeň ve společnosti Handley Page Aircraft Company v roce 1931,
kde zůstal až do roku 1970, kdy byla společnost uzavřena. Od roku 1952 do roku 1968 zde
Cedric zastával funkci vedoucího aerodynamika. Kromě mnoha jiných typů letadel pracoval
na „Halifaxu“ a proudovém bombardéru „Victor“, zalétaném v roce 1952 a sloužícím v RAF
do roku 1993, v posledních létech jako letoun pro tankování ve vzduchu.
V roce 1970, ve věku 56 let nastoupil do zaměstnání do tehdejšího leteckého úřadu Air
Registration Board (ARB), později transformovaném na Civil Aviation Authority (CAA), i
když to znamenalo, že se musel se svoji manželkou Norou přestěhovat z Herdfordshire do
Surrey. Cedric se stal zaměstnancem CAA a od roku 1976 do roku 1980 byl delegován jako
zástupce CAA do Studijní skupiny (SG) pro JAR-22. V roce 1980 odchází do důchodu,
nicméně pokračuje dále v neúnavné práci pro letectví.
Cedricovy nejrůznější aktivity v oblasti plachtění potvrzují jeho trvalé angažmá v této letecké
činnosti. Byl členem londýnského Plachtařského klubu v Dunstable po více než 50 let,
současně byl členem Technického výboru Britské Plachtařské Asociace (BGA) a byl zapojen
do přípravy a vydání britských požadavků na letovou způsobilost kluzáků BCAR Část E.
Pracoval též jako Sekretář technického výboru OSTIV (SDP) a Studijní skupiny JAR-22. Na
větroních nalétal – včetně zkušebních letů – asi 1000 letových hodin.
Cedric získal řadu ocenění a vyznamenání za svoji nenahraditelnou práci, když byly brzy
rozpoznány jeho vynikající zkušenosti. Seznam těchto ocenění zahrnuje:
-
1937 Pilcherova cena RAS za studii „Odhad výkonů letadla“
1959 Zvolen členem Královské letecké společnosti (RAS)
1961 FAI diplom Paul Tissandiera
1991 OSTIV Plaketa s Klempererovou cenou
1995 Ocenění za vyjímečné zásluhy, presentované Americkou plachtařskou společností
(SSA)
1996 Bronzová plaketa Královského Aeroklubu
2001 FAI diplom Pirat Gehriger
Aktivní úloha Cedrica Vernona v OSTIV se odráží v řadě dokumentů, potvrzujících jeho
mimořádnou schopnost vyjádřit technické souvislosti jasnými a precisními texty. Jako
skutečný britský gentleman altruisticky poskytoval svůj talent organizaci OSTIV a Studijní
skupině JAR-22. Požadavky na letovou způsobilost, které vypracoval stručně a výstižně, byly
přejaty Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví EASA jako celoevropský předpis
CS-22.
Před svým skonem daroval Cedric svoji kompletní sbírku literatury OSTIV nově ustavené
Národní Letecké Knihovně v britském Farnborough.
Společně s manželkou Norou – vzali se v roce 1940 - má dvě děti, syna Robina a dceru
Dianu, čtyři vnuky a dva pravnuky.
Odezvy na tuto smutnou zprávu odrážejí ohromné ocenění, které Cedric získal u svých přátel:
„V našem zármutku nad ztrátou Cedrica Vernona můžeme nejlépe ocenit jeho nesmírný
mnohaletý přínos SDP - OSTIV a ve skutečnosti celé světové plachtařské komunitě. Zároveň
ztrácíme dobrého přítele. Nechť nás vzpomínka na něj inspiruje k pokračování po stejné
cestě!“
Cedric nás pokojně opustil 9.února 2008.
Tato vzpomínka byla připravena Helmutem Fendtem s přispěním mnoha přátel z OSTIV, kteří měli tu čest
poznat Cedrica Vernona. Překlad do češtiny připravil Petr Kousal.

Podobné dokumenty

LAB Inventář Inventář GranoMetry LAB

LAB Inventář Inventář GranoMetry LAB 19 OLYMPUS stereo-zoom mikroskop SZH s rotačním stolkem,

Více

Zpráva předsedy: Změna sekretáře FAI

Zpráva předsedy: Změna sekretáře FAI více než v roce 2008. V roce 2009 bylo ustaveno 8 světových rekordů v plachtění. Velký úspěch sklidilo sledování on-line plachtařských soutěží – zejména světových her a finále GP. Na tomto základě ...

Více

Příloha TO

Příloha TO PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 62 001 - L 200 D uvádí podmínky a omezení, na jejichž základě výrobek, kterému je vydáno Typov...

Více

TCDS 62 001

TCDS 62 001 3. Technický popis letounu L 200 D, Do-L200D-1022.0 4. Popis, obsluha a udržování letadlového motoru M 337 5. Technický popis a provozní instrukce vrtulové jednotky VJ 6.506 6. Technický popis a in...

Více

3D VIZUALIZACE LETOVÉ TRATĚ KLUZÁKU

3D VIZUALIZACE LETOVÉ TRATĚ KLUZÁKU konzole tlačí vývoj grafického hardwaru. Proto, silný hardware zvládající 3D nyní tvoří regulérní část standardních počítačů. Tento rychlý vývoj má za následek objevení nových možností, které posky...

Více

Letecké předpisy

Letecké předpisy LETECKÉ PŘEDPISY britské BCAR (British Civil Airworthiness Requirements) letecký úřad: CAA (Civil Aviation Authority) americké FAR (Federál Aviation Regulations) letecký úřad: FAA (Federal Aviatio...

Více