Popis funkcí grafické knihovny „canvas

Transkript

Popis funkcí grafické knihovny „canvas
Popis funkcí grafické knihovny „canvasÿ
Základní dvě funkce slouží k inicialisaci grafického okna. Grafické okno slouží k vykreslování jednotlivých grafických primitivů, například čar. Ostatní grafické funkce nemohou být bez otevřeného
grafického okna použity. Při inicialisaci okna je potřeba zadat jeho skutečnou velikost a souřadný
systém uvnitř okna.
• Funkce (graphics-init /width . /height . /minx . /miny . /maxx . /maxy .) provede základní inicialisaci grafického okna. Okno bude mít fyzickou velikost /width .×/height .
obrazovkových bodů. Kromě velikosti okna se nutné specifikovat i souřadný systém. Velikost
a posice okna nemá na souřadný systém pochopitelně vliv. Argumenty /minx . a /miny .
definují souřadnice levého dolního rohu, argumenty /maxx . a /maxy . definují souřadnice
pravého horního rohu. Tato síť bodů je při kreslení zobrazena do fyzického okna.
. Příklad. (graphics-init 640 320 -1 -1 2 1)
• Funkce (graphics-done) deaktivuje grafické okno. Funkce může být zavolána až poté,
co bylo okno vytvořeno. V opačném případě je ohlášena chyba.
Následující skupina funkcí umožňuje manipulaci s celém grafickým oknem.
• Funkce (graphics-clear) smaže obsah grafického okna.
• Funkce (graphics-click) čeká na kliknutí na grafické okno. Po kliknutí na okno funkce
ukončí svou činnost a výsledkem je informace o stisknutém tlačítku. Typicky se tato funkce
používá jako „čekací funkceÿ.
Další funkce slouží k vykreslení grafických primitivů. Funkce mají vesměs nepovinný argument
/color .. Tento argument je vždy poslední a nemusí být uveden. Není-li argument uveden, vše je
implicitně kresleno černou barvou. Pokud chce uživatel změnit barvu, stačí uvést jeden z předdefinovaných symbolů BLACK, BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGENTA, YELLOW, nebo GRAY. Kromě
předdefinovaných barev je možné vytvořit barvu novou z RGB složek pomocí funkce make-rgb,
viz dokumentaci Dr. Scheme.
• Funkce (graphics-move-to /x . /y .) zvedne pero a přenese jej na posici danou souřadnicemi /x . a /y .. Posici, na které pero zůstane, nazveme aktuální posice.
. Příklad. (graphics-move-to -0.2 0.3)
• Funkce (graphics-line-to /x . /y .) položí pero a přesune jej z aktuální posice na
posici danou souřadnicemi /x . a /y .. Tato posice se stane novou aktuální posicí.
. Příklad. (graphics-line-to 1.5 1)
Pro kreslení celých čar, případně lomené čáry – polygonu, slouží další sada funkcí. Svým způsobem
jde o „nadbytečnéÿ funkce, protože nijak nezvětšují sílu kreslícího systému.
• Funkce (graphics-line /x1 . /y1 . /x2 . /y2 .) nakreslí čáru vedenou z výchozího
bodu o souřadnicích /x1 . a /y1 . do cílového bodu o souřadnicích /x2 . a /y2 .. Cílový
bod je nastaven jako aktuální posice pera.
. Příklad. (graphics-line -0.2 0.3 1.5 1)
• Funkce (graphics-polyline /c1 . /c2 . .../cn .) vykresluje lomenou čáru. Jednotlivé zlomy /c1 ., /c2 ., . . . jsou uvedeny jako tečkové páry souřadnic ve tvaru (/x . . /y .).
Lomená čára je vykreslována postupně, začíná prvním předaným argumentem a končí posledním předaným argumentem.
. Příklad. (graphics-polyline (-0.2 . 0.3) (1.5 . 1) (0 . 0))

Podobné dokumenty

PADS Logic / Layout

PADS Logic / Layout pouzder podle katalogových údajů a automatické rozmístění součástek na desce. Má DXF převodník, kótování a výstupy pro osazovací automaty. Napájecí vrstvy desky mohou být dělené a lze v nich poklád...

Více

Stáhnout - LOVEstone

Stáhnout - LOVEstone Dle zkušeností z montáží upozorňujeme především na bílé, světlé a černé umělé materiály. Na uvedených materiálech se při používání dělají „šmouhy“ od kovových předmětů, příborů nebo hrnců, je-li s ...

Více

VY_32_INOVACE_T4-1-10_Pohyby_Zeme_cviceni

VY_32_INOVACE_T4-1-10_Pohyby_Zeme_cviceni Datum a čas a zapněte nebo vypněte 24hodinový čas. (24hodinový čas nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Více

Automatic Identification System (AIS

Automatic Identification System (AIS • mezinárodní čas UT (Universal Time), kdy byla informace generována. Pokud loď stojí na kotvě dochází k vysílání každé 3 minuty.

Více

Zapojení konektoru (pohled na jednotku):

Zapojení konektoru (pohled na jednotku): Monitor je umístěn na pravé a dolní části programu - zde je možno sledovat hodnoty snímačů a provozní veličiny motoru. Pokud je vpravo nahoře zobrazen nápis Není spojení s PC, není jednotka připoje...

Více

Novinky verze ArCon 14 Small Business

Novinky verze ArCon 14 Small Business a můžete zvolit jejich umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit buď ihned při definici, nebo pak dodatečně z...

Více

Základní entity a jejich kresba

Základní entity a jejich kresba Linie (čára) ... drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) ... vykreslí linii, jdoucí z počátečního bodu P1[x1, y1] do koncového bodu P2[x2, y2]. Eliptická výseč. ... drawArc(int x, int y, int sirka...

Více

2383048_Projektování databázových systémů_CZ+EN

2383048_Projektování databázových systémů_CZ+EN Cílem předmětu je zvládnutí základů teorie relačních databázových systému a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázo...

Více