katalog - dobre

Transkript

katalog - dobre
arkè
®
Sestav si sám své schodiště!
1 tvůj styl. Najdi schodiště pro
tvé prostory ve tvarech a barvách,
které ti nejvíce vyhovují. Vhodné
nápady můžeš najít také na:
www.arke.ws
2 měření a rozměry. Změř výšku
prostoru, kde bude umístěno
schodiště, od podlahy k podlaze,
a rozměry stropního otvoru.
3 konfigurace. Zvol si tu
nejvhodnější konfiguraci schodiště
vzhledem k prostoru, v němž má
být umístěno. V případě nutnosti je
možné přidat ke schodišti také
doplňkové příslušenství.
4 návrh. Na svém počítači si
můžeš vytvořit svůj vlastní návrh
jako opravdový designer:
www.arke.ws
Sestav si sám své
schodiště za jediné
odpoledne!
5 koupě. Všechna schodiště
Arkè lze přepravit ihned po
zakoupení do požadovaného místa
v krabicích o příměřené velikosti.
6 montáž. Dodáme DVD a
manuál s pokyny užitečnými při
montáži schodiště.
Arkè-chodiště, jež si můžeš
sestavit sám za jediné odpoledne.
www.arke.ws
Klan 5
Kloè 14
Civik 23
Civik Zink 31
Karina 39
Kya 49
Kompact 57
Komoda 69
PODNIKOVÝ SYSTÉM ALBINI & FONTANOT S.P.A CERTIFIKACE CSQ ISO-9001
KLAN
Schody v bukovém masívu.
Klan,
kombinace
dřeva s ocelí!
1 podesta, 12 schodů v bukovém masívu a zábradlí
… to vše je zahrnuto v ceně!
Schodiště KLAN je provedeno
kombinací barev oceli se schody v
bukovém masívu světlé (přírodní)
nebo tmavé barvy.
Madlo, imitace dřeva, je v PVC provedení s hliníkovým
jádrem a je k dispozici ve světlé nebo tmavé barvě ve
shodě s barvou schodů.
Zábradlí je sestaveno z ocelových lakovaných sloupků: černé
(RAL 9017), bílé (RAL 9010) nebo šedé barvy (RAL 9006).
Doplňky jsou černé pro černé schodiště a šedé pro bílé a
šedé schodiště.
KLAN má nastavitelnou výšku 253 - 306 cm.
Zakoupením jednoho nebo více doplňkových nástavců je
možno nastavit výšku schodiště až na 377 cm.
www.arke.ws
5
6
KLAN
www.arke.ws
8
KLAN
www.arke.ws
ě!
cen
Schodiště KLAN: zábr
adlí
,1
po
de
sta
, 12 s
chodků v bukovém masívu … to vše je
zah
rn
v
uto
Nic není
nemožné!
Vyber si své schodiště a zkombinuj
barvu oceli s barvou dřeva a přidej
doplňkové příslušenství.
10
KLAN
d
KLAN
ých schodků
ková balus
tr áda
v modu
m
lech dlouhých 120 c
KLAN doplňkový sloup 82 cm
KLAN barvy dřevěn
oplň
KLAN do
plňkové
madlo v
modulec
h dlouhý
ch 120 c
m
KLA
KLAN barvy o
celových dílů
Nd
oplňkový n ástavec
www.arke.ws
Schodiště KLAN se vyznačuje
podestou, jež lze přizpůsobit a
umožnit tak montáž schodiště v
otvoru jakéhokoliv tvaru a rozměru.
KLAN má regulovatelnou výšku
253 - 306 cm.
+120 cm
BEZ OTVORU
=
Jestliže jsou ke schodišti přidány
nebo odebrány nástavce je nutno
zakoupit modul doplňkového
SLOUPU 82 cm (Tab. 1).
KULATÝ OTVOR
KLAN
+1
338 ÷ 377 cm
Zakoupením více doplňkových
NÁSTAVCŮ, výška schodiště může
dosáhnout až 377 cm.
Doplňkový nástavec je složený ze
struktury, schodu a sloupků.
Doplňková BALUSTRÁDA je nutná
k zajištění otvoru horního patra.
Jedná se o skládací modul o 120 cm,
složený z 10 sloupků, madla a
úchytů.
Balustráda může zaujmout také
kruhový tvar.
317 ÷ 353 cm
0 ÷ 306 cm
12
Jestliže je ke schodišti přidáno dva
nebo více nástavců je nutno
zakoupit moduly doplňkového
MADLA 120 cm (Tab.1).
ČTVERCOVÝ OTVOR
296 ÷ 330 cm
Směr otáčení je zprava doleva i
zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
Průměry jsou 120, 140 a 160 cm.
Doporučená velikost stropního otvoru
je minimálně o 5 cm vetší než je
průměr schodiště.
Příklad:
Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor
125 cm.
KLAN
KLAN
KLAN
+2
KLAN
+3
KLAN VÝŠKY a doplňkové příslušenství
+
KLAN SCHODIŠTĚ
Ø 140
120 cm
Ø 160
120 cm
82 cm
Ø 120
TABULKA Č. 1 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
210 do 235
231 do 258
253 do 282
274 do 306
296 do 330
317 do 353
338 do 377
Č. NÁSTAVCŮ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
KLAN = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16
+Č. NÁSTAVCŮ
+
+
+
+
+
Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm
+Č. SLOUPŮ
+Č. MADEL
+Č. BALUSTRÁD
1*
1*
1
2
3
2*
1
1
1
* Nahrazuje sloup o 125 cm tvořící součást schodiště KLAN..
Klan, barvy oceli a barvy dřeva
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
v případě nákupu schodiště KLAN
složeného ze 13 + 3 = 16 nástavců,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KLAN
+ 3 Nástavce
+ 1 Sloup 82 cm
+ 1 Madlo
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
KLOE’
ocelové lanka inox.
Kloè,
buk a inox
dohromady!
1 podesta, 12 schodků v bukovém masívu a zábradlí
… to vše je zahrnuto v ceně!
Schodiště KLOE je provedeno v
kombinaci různých barev oceli, černá
(RAL 9017), bílá (RAL 9010) nebo
šedá (RAL 9006), se schody v bukovém
masívu světlé (přírodní) nebo tmavé barvy.
Madlo, imitace dřeva, je v PVC provedení s hliníkovým
jádrem a je k dispozici ve světlé nebo tmavé barvě ve
shodě s barvou schodů.
Zábradlí je složeno z ocelových lakovaných sloupků a z
ocelových lanek inox vedoucích rovnoběžně s madlem.
Doplňky jsou černé pro černé schodiště a šedé pro bílé a
šedé schodiště.
KLOE’ má nastavitelnou výšku 253 - 306 cm.
Zakoupením jednoho nebo více nástavců je možno nastavit
výšku schodiště až na 377 cm.
www.arke.ws
15
16
KLOE’
www.arke.ws
m
…
LO
schodků v buk
ové
E’: z
sta, 12
ábradlí, 1 pode
m
ívu
as
rnuto v ceně!
še zah
to v
ště
odi
Sch
K
Ještě
rafinovanější
design!
Modní barvy a
ocelové doplňky inox.
18
KLOE’
KLOE’ balustrád
avm
odule
KLO
KLOE’ d
KLOE’ barvy oc
c h d lo
uhých 120 cm
KLOE’ doplňkový sloup 82 cm
KLOE’ barvy dřevěn
ých schodků
oplňkov
é madlo
v module
ch dlouh
oplňkové oce
lové
E’ d
ých 120
lan
ko
ino
x1
1m
cm
elových dílů
KLOE’ doplňkový nástavec
www.arke.ws
Schodiště KLOE’ se vyznačuje
podestou, jež lze přizpůsobit a
umožnit montáž schodiště v otvoru
jakéhokoliv tvaru a rozměru. KLOE’
má regulovatelnou výšku 253 - 306 cm.
+120 cm
KLOE’
BEZ OTVORU
=
Jestliže je přidáno dva nebo více
nástavců je nutno zakoupit moduly
doplňkového MADLA 120 cm (Tab.2).
KULATÝ OTVOR
Směr otáčení je zprava doleva i
zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
Průměry jsou 120, 140 a 160 cm.
Doporučená velikost stropního otvoru
je minimálně o 5 cm vetší než je
průměr schodiště.
Příklad:
Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor
125 cm.
Jestliže je přidáno dva nebo více
nástavců schodiště, je nutné
zakoupit doplňkové LANKO. Je
ocelové z inoxu a měří 11 m.
ČTVERCOVÝ OTVOR
Zakoupením jednoho nebo více
doplňkových NÁSTAVCŮ, výška
schodiště může dosáhnout až 377 cm.
Doplňkový nástavec je složený ze
struktury, schodu a sloupků.
Doplňková BALUSTRÁDA je
nutná k zajištění otvoru horního
patra. Jedná se o rozkládací modul
o 120 cm, složený z 5 sloupků,
lanek, madel a úchytů.
Balustráda může zaujmout také
kruhový tvar.
KLOE’
20
KLOE’
+1
338 ÷ 377 cm
317 ÷ 353 cm
0 ÷ 306 cm
296 ÷ 330 cm
Jestliže jsou ke schodišti přidány
nebo odebrány nástavce je nutno
zakoupit modul doplňkový SLOUP
82 cm (Tab. 2).
KLOE’
+2
KLOE’
+3
KLOE’ VÝŠKY a doplňkové příslušenství
KLOE’ SCHODIŠTĚ
Ø 140
120 c
m
Ø 160
120 cm
82 cm
Ø 120
+
TABULKA Č. 2 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
210 do 235
231 do 258
253 do 282
274 do 306
296 do 330
317 do 353
338 do 377
Č. NÁSTAVCŮ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
KLOE’ = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16
+Č. NÁSTAVCŮ
+Č. SLOUPŮ
+
+
+
+
+
Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm
+Č. MADEL
+Č. LANEK
1
1
1
1
+Č. BALUSTRÁD
1*
1*
1
2
3
2*
1
* Nahrazuje sloup 125 cm tvořící součást schodiště KLOE’.
Kloè, barvy oceli a barvy dřeva.
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
Příklad: v případě zakoupení schodiště KLOE’
skládájícího se ze 13 + 3 = 16 nástavců,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KLOE’
+ 3 Nástavce
+ 1 Sloup 82 cm
+ 1 Madlo
+ 1 Lanko
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
CIVIK
s univerzální podestou.
Civik, barva
oceli: šedá,
bílá a černá
1 podesta, 12 protiskluzových schodků a zábradlí
… to vše je zahrnuto v ceně!
Schodiště CIVIK je provedeno
z lisované oceli, lakované
rozprašovačem v černé (RAL 9017),
bílé (RAL 9010) nebo šedé barvě
(RAL 9006). Doplňky schodistě jsou vždy černé barvy.
Madlo je polyuretanové s hliníkovým jádrem, je černé
barvy jako protiskluzový panel, jež chrání schody také
proti opotřebení.
CIVIK má regulovatelnou výšku 252- 305 cm.
Po zakoupení doplňkového příslušenství může výška
schodiště dosáhnout až 376 cm.
www.arke.ws
23
24
www.arke.ws
ový
e je zahrnuto v
ceně
to vš
!
CI
VIK
:
záb
rad
lí, 1 univerzální podesta, 12 prot
isklu
z
s
ch
…
dků
c ho
iš
od
Sch
tě
Ocelové
schodiště...
…šedé, bílé, černé.
Schodiště s
UNIVERZÁLNÍ podestou!
26
CIVIK
CIVIK doplňkový sloup 82 cm
CIVIK doplňková balustráda v modu
lech
CIVIK doplňkové madlo v mo
dulech
dlouh
ých 1
20
dlouh
ý ch 1 2
0 cm
cm
CIVIK barvy o
celových dílů
ýn
CIVIK doplňkov
vec
ásta
www.arke.ws
Schodiště CIVIK se vyznačuje
podestou, jež lze přizpůsobit a
umožnit tak montáž schodiště v
otvoru jakéhokoliv tvaru a rozměru.
CIVIK má regulovatelnou výšku
252 - 305 cm.
+120 cm
CIVIK
BEZ OTVORU
=
Jestliže jsou přidány nebo odebrány
nástavce je nutno nakoupit
doplňkový SLOUP 82 cm (Tab. 3).
KULATÝ OTVOR
28
CIVIK
+1
336 ÷ 376 cm
Zakoupením více doplňkových
NÁSTAVCŮ, výška schodiště může
dosáhnout až 376 cm. Doplňkový
nástavec je složený ze struktury,
schodu a sloupků.
Doplňková BALUSTRÁDA je nutná
k zajištění otvoru horního patra.
Jedná se o rozkládací modul o 120 cm,
složený z 10 sloupků, madla a
úchytů.
Balustráda může zaujmout také
kruhový tvar.
315 ÷ 352 cm
0 ÷ 305 cm
CIVIK
Jestliže je ke schodišti přidáno dva
nebo více nástavců je nutno
zakoupit moduly doplňkového
MADLA 120 cm (Tab.3).
ČTVERCOVÝ OTVOR
294 ÷ 329 cm
Směr otáčení je zprava doleva i
zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
Průměry jsou 120, 140 a 160 cm.
Doporučená velikost stropního otvoru
je minimálně o 5 cm vetší než je
průměr schodiště.
Příklad:
Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor
125 cm.
CIVIK
+2
CIVIK
+3
CIVIK VÝŠKY a doplňkové příslušenství
Ø 140
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
120 cm
Ø 160
120 cm
82 cm
Ø 120
TABULKA Č. 3 Rozměry jsou v cm
+
CIVIK SCHODIŠTĚ
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
210 do 235
231 do 258
252 do 282
273 do 305
294 do 329
315 do 352
336 do 376
Č. NÁSTAVCŮ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
CIVIK = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16
+Č. NÁSTAVCŮ
1
2
3
+
+
+
Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm
+Č. SLOUPŮ
+Č. MADEL
+Č. BALUSTRÁD
1*
1*
+
+
2*
1
1
1
* Nahrazuje sloup 125 cm tvořící součást schodiště CIVIK.
Civik, barvy oceli.
BÍLÁ
ŠEDÁ
ČERNÁ
Příklad:
v případě zakoupení schodiště CIVIK
složeného ze 13 + 3 = 16 nástavců,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště CIVIK
+ 3 Nástavce
+ 1 Sloup 82 cm
+ 1 Madlo
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
CIVIK ZINK
Civik Zink ,
schodiště určené
pro exteriéry!
1 podesta, 12 pozinkovaných schodků, spojovací
materiál inox, madlo z PVC a zábradlí
… to vše je zahrnuto v ceně!
CIVIK ZINK je točité schodiště
určené pro exteriéry, které slučuje
funkčnost a pevnost a zaručuje jistotu
dlouhé trvanlivosti. Všechny kovové části
jsou ochráněny pomocí zinkové lázně, jež vyznačuje
schodiště CIVIK ZINK, určeno výhradně jako výrobek pro
exteriéry. Madlo je vyrobeno z PVC v černé barvě.
Spojovací materiál je z oceli inox.
CIVIK ZINK má nastavitelnou výšku 252 - 305 cm.
Zakoupením jednoho nebo více nástavců je možno
nastavit výšku schodiště až na 376 cm.
www.arke.ws
31
32
CIVIK ZINK
www.arke.ws
X
INO
Sch odiště CIVIK ZINK: pozinkované zá
b
radlí
s
PV
Cm
ad
lem
,1
podes
ta a 12 pozinkovaných schodků, spojova
c í ma
ter
i
ál
hrnuto v ceně !
e je za
o vš
t
…
Schodiště
pro exteriéry.
Zinková lázeň jej chrání
před nepříznivými povětrnostními
vlivy a před deštěm.
34
CIVIK ZINK
CIVIK ZINK zinková lázeň o
celových dílů
www.arke.ws
CIVIK ZINK doplňkový sloup 82 cm
ástavec
doplňkový n
CIVIK ZINK
Schodiště CIVIK ZINK se vyznačuje
podestou, jež umožňuje montáž
schodiště v nepřitomnosti stropního
otvoru nebo se čtvercovým otvorem.
CIVIK ZINK má nastavitelnou výšku
252-305 cm.
-20∞
-20°
ČTVERCOVÝ OTVOR
CIVIK ZINK +1
Zakoupením jednoho nebo více
doplňkových NÁSTAVCŮ výška
schodiště může dosáhnout až 376 cm.
Doplňkový nástavec je složený ze
struktury, schodu a sloupků.
CIVIK ZINK
336 ÷ 376 cm
Jestliže jsou přidány nebo odebrány
nástavce je nutno nakoupit
doplňkový modul SLOUP 82 cm
(Tab. 4).
315 ÷ 352 cm
0 ÷ 305 cm
294 ÷ 329 cm
Směr otáčení je zprava doleva i
zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
Průměry jsou 120, 140 a 160 cm.
Doporučená velikost stropního otvoru
je minimálně o 5 cm vetší než je
průměr schodiště.
Příklad:
Ø schodiště 120 cm = Ø stropní otvor
125 cm.
36
+50°
BEZ OTVORU
=
CIVIK ZINK
+50∞
+2
CIVIK ZINK +3
CIVIK ZINK VÝŠKY a doplňkové příslušenství
CIVIK ZINK SCHODIŠTĚ
Ø 140
Ø 160
82 cm
Ø 120
+
TABULKA Č. 4 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
210 do 235
231 do 258
252 do 282
273 do 305
294 do 329
315 do 352
336 do 376
Č. NÁSTAVCŮ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
C. ZINK = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16
+Č. NÁSTAVCŮ
+
+
+
Regulovatelné nástavce od 21 do 23,5 cm
+Č. SLOUPŮ
1*
1*
+
+
1
2
3
2*
1
* Nahrazuje sloup 125 cm tvořící součást schodiště CIVIK ZINK.
Civik Zink, všechny kovové části jsou ochráněny zinkovou lázní.
ZINKOVÁNÍ ZA TEPLA
Příklad:
v případě zakoupení schodiště CIVIK ZINK
skládajícího se ze 13 + 3 = 16 nástavců,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště CIVIK ZINK
+ 3 Nástavce
+ 1 Sloup 82 cm
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
KARINA
Schodiště do velmi malých prostor!
Karina,
schodiště do
malých prostor!
11 tvarovaných schodků, ocelová podpěra a
zábradlí z jedné strany … to vše je zahrnuto v ceně!
KARINA je schodiště věnované
malým prostorům. Je zhotoveno z
ocelových podpěr lakovaných
rozprašovačem černé (RAL 9017), bílé (RAL 9010)
nebo šedé barvy (RAL 9006) s doplňky v černé barvě.
Vyznačuje se schody z bukového masívu světlé (přírodní)
nebo tmavé barvy, vhodně vytvarované a fazetované, což
zajišťuje výborný kompromis mezi funkčností a skladností.
Doplňková balaustráda je k dispozici ve třech verzích.
Polyuretanové madlo černé s černými doplňky. Madla z
PVC, imitace dřeva nebo masivní buk, s černými doplňky
pro černé schodiště a šedými doplňky pro šedé a bílé
schodiště.
KARINA má nastavitelnou výšku 228 - 282 cm.
Zakoupením několika doplňkových výrobků je možno
dosáhnout výšky schodiště až 329 cm.
www.arke.ws
39
40
KARINA
www.arke.ws
KARINA výška od
B
NE!
A
B
OK !
42
KARINA
228 do 282 cm ( 12 nástavců )
A
100 cm
90 cm
140 cm
90 cm
140 cm
60cm
140 cm
140 cm
228 ∏ 282 cm
140 cm
155 cm
www.arke.ws
Máte málo
místa?
Schodiště K
KARINA barvy dřevěn
KARINA je schodiště do malých prostor!
Přetvoří vaše podkroví v obytné
podkrovní patro: můžete nahradit
stahovací schodiště se schodištěm
KARINA - schodiště do
malých prostor!
KARINA barvy o
dpěry
arina: 11 tvarovaných schodů, ocelové po
a zá
z
dlí
bra
né
jed
str
a
44
KARINA
ny
…
to v
še je
zahrnuto v ceně !
ých schodků
celových dílů
Ý
s černými úc
hyt
y
černým POLYURETA
PV
C
D
světlé nebo tmavé
ŘEVO světlé nebo tm
e
da j
strá
u
l
a
is
pozic
k dis
é
av
NO
V
M
dlem
ma
ová
lňk
p
o
d
b
A
RIN
KA
KA R IN
A doplň
a
RADLÍ je složeno z 9 sloupků
kové ZÁB
chrání
KA
druho
NA doplňkový n vec
RI
ásta
u str
anu
sch
iš
od
tě.
www.arke.ws
KARINA se vyznačuje 11 schodky
s 12 nástavci. Schodky včetně
zábradlí jsou široké 57 cm,
vytvarované a fazetované, což
zajišťuje výborný kompromis mezi
funkčností a skladností. Schodiště
je dodáváno s postranním
zábradlím na jedné straně.
Schodiště KARINA má
nastavitelnou výšku i rotaci a může
být sestaveno do nejrůznějších
konfigurací.
+120 cm
Nástavce
Rotace
Směr otáčení je jak zprava doleva
tak i zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
54
60
světlé nebo tmavé PVC
KARINA + ZÁBRADLÍ
světlé nebo tmavé dřevo
Balustráda s polyuretanovým
nebo PVC madlem může zaujmout
také kruhový tvar, zatímco
balustráda s dřevěným madlem
může být sestavena pouze do
přímočarého tvaru.
266 ÷ 329 cm
Pomocí doplňkového ZÁBRADLÍ
lze zajistit i druhou stranu
schodiště, jestliže se tato strana
nachází daleko od zdi. Skládá se z
9 sloupků a rozšiřuje tak rozměr
schodiště o 3 cm.
247 ÷ 305 cm
0 ÷ 282 cm
46
černý polyuretan
3
=
KARINA
Doplňková BALUSTRÁDA je
nezbytná pro zajištění otvoru v
horním patře. Jedná se o modul
složený z 10 sloupků, madla a
úchytů. Lze jej zakoupit s
následujícími madly.
54
3
Doplňkový NÁSTAVEC je vždycky
pravý. Zakoupením jednoho nebo
více doplňkových nástavců
schodiště lze dosáhnout výšky až
329 cm. Je složený ze struktury,
jednoho schodu a dvou sloupků.
(Tab.5)
KARINA
KARINA
+1
KARINA
+2
KARINA
+2
KARINA VÝŠKY a doplňkové příslušenství
+
KARINA SCHODIŠTĚ
TABULKA Č. 5 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
57
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
57
57
120 cm
57
Č. SCHODKŮ
Č. NÁSTAVCŮ
Od 209 do 258,5 (11 - 1 ) = 10 (12 - 1 )= 11
Od 228 do 282
11 KARINA 12
Od 247 do 305 (11 + 1 ) = 12 (12 +1 ) = 13
Od 266 do 329 (11 + 2 ) = 13 (12 +2 ) = 14
+Č. NÁSTAVCŮ
+
+
+
+
1
2
Regulovatelné nástavce od 19 do 23,5 cm
+Č. ZÁBRADLÍ
+Č. BALUSTRÁD*
1
1
1
1
* BALUSTRÁDA je k dispozici s následujícími madly
černý polyuretan
světlé nebo tmavé PVC
světlé nebo tmavé dřevo
Karina, barvy oceli a barvy dřeva.
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
v případě zakoupení schodiště KARINA
skloženého ze 12 + 2 = 14 nástavců s doplňkovým zábradlím,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KARINA
+ 2 Nástavce
+ 1 Zábradlí
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
KYA
malé a elegantní schodiště!
KYA,
malé a elegantní
schodiště!
11 tvarovaných schodků, ocelová podpěra a zábradlí z jedné
strany… to vše je zahrnuto v ceně!
Kya je schodiště určené do
malých prostor! Je vyrobeno s
ocelovými podpěrami lakovanými černou
(RAL 9017), bílou (RAL 9010) nebo šedou
barvou (RAL 9006) s úchytkami černé barvy pro černé
schodiště a úchytkami šedé barvy pro bíle a pro šedé
schodiště. Vyznačuje se schody z bukového masívu světlé
(přírodní) nebo tmavé barvy, vhodně vytvarované a
fazetované, což zajišťuje výborný kompromis mezi
funkčností a skladností.
Zábradlí je složeno z ocelových lakovaných sloupků a z
ocelových lanek inox vedoucích rovnoběžně s madlem.
Madlo, imitace dřeva, je vyrobeno z PVC s hliníkovým
jádrem světlé nebo tmavé barvy v souladu s barvou schodu.
KYA má nastavitelnou výšku 228-282 cm.
Zakoupeních dalších doplňkových dílů, muže výška
schodiště dosáhnout až 329 cm.
www.arke.ws
49
50
KYA
www.arke.ws
Výborná také pro
velmi malé prostory!
Vyměň své stahovací schodiště za
schodiště KYA, velmi malé schodiště.
iš
Schod
KYA barvy dřevě
ných schodů
tě KYA
aných schodů, ocelová po
: 11 tvarov
KYA barvy o
celových dílů
dpěra a záb
jedné
radlí z
ny
stra
…
t
ov
še
je
52
KYA
zahr
nuto v ce
ně !
KYA do p
lň
KYA doplň
opl
KYA d ňkov
KYA doplň
kové
ma
dlo
vm
odule
ch
celové lanko in
éo
ox
ho
elové
kové zábradlí je složeno z 6 sloupků a z oc
KYA do
ková ba
lu
stráda v modulech 120 cm.
120 cm
11
m
kový nástavec
plň
lan
,
ka
kte
ré
z
ě
dišt
scho
ajišť
u
n
a
r
uje druhou st
www.arke.ws
KYA se vyznačuje 11 schody s 12
nástavci. Schody včetně zábradlí
jsou široké 58 cm, vytvarované a
fazetované, což zajišťuje výborný
kompromis mezi funkčností a
skladností. Schodiště je dodáváno
s postranním zábradlím na jedné
straně.
Schodiště KYA má nastavitelnou
výšku i rotaci a může být sestaveno
do nejrůznějších konfigurací.
+120 cm
Nástavce
Rotace
Směr otáčení je jak zprava doleva
tak i zleva doprava a je stanoven v
okamžiku provedení montáže.
Jestliže chcete přidat ke schodišti
jeden nebo více nástavců, je nutno
zakoupit doplňkové LANKO. Je z
oceli inox a měří 11 metrů.
54
4
4
54
62
=
KARINA + ZÁBRADLÍ
Pomocí doplňkového ZÁBRADLÍ
lze zajistit i druhou stranu
schodiště, jestliže se tato strana
nachází daleko od zdi. Skládá se z
6 sloupků, lanek, madla a rozšiřuje
tak rozměr schodiště o 4 cm.
Doplňková BALUSTRÁDA je
nezbytná pro zajištění otvoru v
horním patře. Jedná se o modul
120 cm dlouhý, složený z 5
sloupků, lanek, madla a úchytů.
Balustráda může mít také kruhový
tvar.
266 ÷ 329 cm
0 ÷ 282 cm
KYA
54
Jestliže bude přidán ke schodišti
jeden nebo vice nástavců je nutné
zakoupit moduly doplňkových
MADEL 120 cm. (Tab.6)
247 ÷ 305 cm
Doplňkový NÁSTAVEC je vždycky
pravý. Zakoupením jednoho nebo
více doplňkových nástavců
schodiště dosáhne výšky až 329 cm.
Je složený ze struktury, schodu a
sloupku.
KYA
KYA
+1
KYA
+2
KYA
+2
KYA VÝŠKY a doplňkové příslušenství
+
KYA SCHODIŠTĚ
TABULKA Č. 6 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
58
58
58
Č. SCHODKŮ
12
0
cm
m
120 c
Č. NÁSTAVCŮ
Od 209 do 258,5 (11-1 ) = 10 (12 - 1 )= 11
Od 228 do 282
11 KYA
12
Od 247 do 305
(11+1 ) = 12 (12 +1 ) = 13
Od 266 do 329
(11+2 ) = 13 (12 +2 ) = 14
+Č. NÁSTAVCŮ +Č. LANEK
+
+
+
+
1
2
1
1
+Č. MADEL +Č. ZÁBRADLÍ +Č. BALUSTRÁD
1
1
1
1
1
1
Regulovatelné nástavce od 19 do 23,5 cm
Kya, barvy oceli a barvy dřeva.
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
v případě zakoupení schodiště KYA
skloženého ze 12 + 2 = 14 nástavců s doplňkovým zábradlím,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KYA
+ 2 Nástavce
+ 1 Zábradlí
+ 1 Lanko
+ 1 Madlo
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
KOMPACT
Schodišťové rameno na míru !
Kompact,
nabízí 156
možností!
12 schodků z bukového masívu, ocelové podpěry a zábradlí z
jedné strany… to vše je zahrnuto v ceně!
KOMPACT je jediné schodiště na
světě, patentované, s nastavitelnou
výškou, šířkou schodu a rotací během
montáže.
Což umožní maximální přizpůsobivost prostoru
schodiště a přímočarou konfiguraci s jedním nebo dvěma
záhyby.
Schody a madlo jsou vyrobeny z bukového masívu světlé
(přírodní) nebo tmavé barvy.
Kovové díly jsou lakovány rozprašovačem černé (RAL 9017),
bílé (RAL 9010) nebo šedé (RAL 9006) barvy.
Černá povrchová úprava pro černé schodiště a šedá pro
šedé a bílé schodiště.
KOMPACT má nastavitelnou výšku 191-303 cm.
Zakoupením jednoho nebo více doplňkových nástavců je
možno dosáhnout výšky schodiště až 373 cm.
13 12 1110 9 8 7
6
5
4
1 2
3
www.arke.ws
57
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
4
58
KOMPACT
13 12 1110 9 8 7 6 5
4
3
2
1
www.arke.ws
4
3
2
1
60
KOMPACT
5 6 7 8 9 1011 12 13
www.arke.ws
z
…
!
ceně
ch
odk
ůz
vé
bukové ho masívu, ocelo podpěr
ya
lí
rad
áb
ov
rnut
h
a
je z
vše
to
s
12
Sch
od
i
ště
:
act
mp
o
K
Ramenové
schodiště
na míru!
Vyber si tvé schodiště ze 156
konfigurací s možností kombinace
barvy oceli s barvou dřeva. Doplň
tvé schodiště KOMPACT o
nezbytné příslušenství nutné k
co nejlepšímu přizpůsobení
prostorům tvého domu.
62
KOMPACT
KOMP
AC
o5
v mo
dulech po 120 cm
slou pcích
OM
PAC
T
dopl
ňkov
é
ZÁBR
ADL
Ívm
od u
lech
p
KOMPACT barvy dřevěn
ých schodků
oplňková balus
trád
Td
a
elových dílů
K
KOMPACT barvy oc
K
PACT doplňkov ý ná
stavec
OM
www.arke.ws
225 ÷ 303 cm
Navrhni si sám
své schodiště!
Šířka schodu
Nastavení výšky
www.arke.ws
Pomocí sestavovacího programu si můžeš sestavit
nejvhodnější kombinaci Kompact do tvých prostor.
Rotace
KOMPACT 89
Rozdílné umístění 12 schodů (13
nástavců) a výběr šířky schodu
KOMPACT 74 od 18 do 22 cm,
nebo
KOMPACT 89 od 22 do 26 cm,
umožní sestavení 156 typů různých
konfigurací.
Plánky na stranách 78-81 označují
maximální a minimální rozměry
všech uskutečnitelných konfigurací
schodiště
KOMPACT L při 1/4 otáčce
KOMPACT U při 2/4 otáčce.
KOMPACT má nastavitelnou výšku,
šířku schodu a rotaci.
Směr rotace schodiště může být
zleva doprava nebo zprava doleva.
64
KOMPACT L
Jestliže stropní otvor
musí být proveden?
Najdi mezi 156 plánky schodiště,
které je nejvhodnější do prostoru,
kde má být umístěno: stropní otvor
musí mít minimálně rozměry
zvoleného plánku bez dvou schodů
(Obr.1).
KOMPACT U
OBRÁZEK č.1
STROPNÍ OTVORY
OTVOR
6
7
8
9
10
11
12
13
5 4 3 21
OTVOR
7
8
9
10
11
12
13
6
5
OTVOR
4
3
2
1
4
KOMPACT 74
Jestliže stropní otvor
už existuje?
Najdi mezi 156 plánky shodiště,
které má menší rozměry než otvor
ve stropě.
Je nutno vzít v úvahu, že otvor ve
stropě musí mít minimálně rozměry
schodiště bez dvou schodů (Obr.1).
5
6
7
8
9
01
11
21
KOMPACT se skládá ze 12 schodů
s ocelovými podpěrami a zábradlím
z jedné strany schodiště.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13
N
S
Kompact
má nastavitelnou
výšku, šířku
schodu a rotaci
Nastavení
výšky
Šířka
schodu
Rotace zleva
doprava
Rotace 1zprava
doleva
U
1
Užitková
šířka
U
U
70,5 ÷ 74,5
67
KOMPACT 74
1
2÷6
4
70
76 ÷ 80
4
1
KOMPACT 74
4
KOMPACT 74 + ZÁBRADLÍ
U
86,5 ÷ 90,5
82
41
85
91÷ 95
1
70
78
U
2÷6
N = OD 17 DO 23,5
S = OD 18 DO 22
U = OD 70,5 DO 74,5
KOMPACT 89
N = OD 17 DO 23,5
S = OD 22 DO 26
U = OD 86,5 DO 90,5
4
41
85
93
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V CENTIMETRECH
KOMPACT 89
KOMPACT 89 + ZÁBRADLÍ
S S S S S S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KOMPACT 74
KOMPACT 89
65
KOMPACT 89
KOMPACT má dvě konfigurace
Tvar L 1/4 otáčky
Tvar U 2/4 otáčky
KOMPACT má nastavitelnou výšku,
šířku schodu a rotaci.
66
KOMPACT
3
4
5
1 2 13
6
7
8
9
10
11
2
2
1
OBRÁZEK 2 KOMPACT 74
5
3
2 2
2 2 2 2 2
3
5
7
12
4
4
6
8
9
10
11
13
3
5
2
2
1
OBRÁZEK 3 KOMPACT 89
Příklad: v případě montáže
doplňkové ZÁBRADLÍ pouze po
levé straně schodiště KOMPACT 74
jako na Obrázku 2, je třeba sečíst
množství sloupků:
3+4+2=9
A tudíž přiobjednat 2 moduly
doplňkového ZÁBRADLÍ.
+120 cm
KOMPACT
Doplňková BALUSTRÁDA umožní
zajištění stropního otvoru v horním
patře. Jedná se o skládací modul o
120 cm, složený z 10 sloupků,
madla a úchytů.
0 ÷ 303 cm
KOMPACT
3
4
242 ÷ 327 cm
Zakoupením jednoho nebo více
doplňkových NÁSTAVCŮ , výška
schodiště může dosáhnout až 373 cm.
Doplňkový nástavec je složen ze
struktury, schodu a zábradlí. K
uskutečnění výšky nižší než 225
cm je možno sestavit menší počet
schodů. (Tab.7)
2 2 2 2 2 2 2
3
+1
275 ÷ 373 cm
KOMPACT 74
4
2
Doplňkové ZÁBRADLÍ zajistí
druhou stranu schodiště, v případě,
že se nachází daleko od zdi. Modul
je složen z 5 sloupků, madla a
úchytů.
Zábradlí rozšíří schodiště o 4 cm
Na Obrázcích 2 a 3 lze možno
spočítat potřebný počet sloupků
nutných k sestavení druhé strany
schodiště (sloupky jsou znázorněny
čísly a body)
258 ÷ 349 cm
KOMPACT se skládá ze 12 schodů
se 13 nástavci a se zábradlím z
jedné strany schodiště.
Schody včetně zábradlí jsou široké
74 cm nebo 89 cm.
KOMPACT
+2
KOMPACT
+3
KOMPACT VÝŠKY a doplňkové příslušenství
+
KOMPACT SCHODIŠTĚ
L 74
L 89
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
191 do 255
208 do 279
225 do 303
242 do 327
258 do 349
275 do 373
U 74
Č. SCHODKŮ
TABULKA Č. 7 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
120 cm
U 89
Č. NÁSTAVCŮ
+Č. NÁSTAVCŮ
(12 - 2 ) = 10 (13 - 2 ) = 11
(12 - 1 ) = 11 (13 - 1 ) = 12
12 KOMPACT 13
(12 + 1 ) = 13 (13 +1 ) = 14 +
(12 + 2 ) = 14 (13 +2 ) = 15 +
(12 + 3 ) = 15 (13 +3 ) = 16 +
1
2
3
+Č. ZÁBRADLÍ
L 74 U 74 L 89 U 89
6
7
7
9
6
8
7
10
7
8
8
10
7
9
8
10
8
9
8
11
8
9
9
11
+Č. BALUSTRÁD
Regulovatelné nástavce od 17 do 23,5 cm
Kompact, barvy oceli a barvy dřeva.
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
v případě zakoupení schodiště KOMPACT 74L
skloženého ze 13 + 3 = 16 nástavců s doplňkovým zábradlím,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KOMPACT 74L
+ 3 Nástavce
+ 2 Zábradlí
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
KOMODA
hezké a praktické schodiště!
Komoda,
hezké a praktické
schodiště!
12 schodů v bukovém masívu, ocelová podpěra a zábradlí z jedné
strany… to vše je zahrnuto v ceně!
KOMODA má nastavitelnou výšku,
šířku schodu a rotaci během montáže.
Což umožňuje kromě maximálního přizpůsobení
prostoru schodiště také přímočaré konfigurace s jednou
a nebo dvěmi ohyby.
Schody a madlo jsou v bukovém masívu světlé (přírodní)
nebo tmavé barvy. Kovové díly jsou lakovány černou (RAL 9017),
bílou (RAL 9010) nebo šedou barvou (RAL 9006) a doplňky
jsou černé barvy pro černé schodiště a šedé barvy pro bíle
a pro šedé schodiště.
Zábradlí se zkládá z ocelových lakovaných sloupků a z
ocelových lanek inox vedoucích rovnoběžně s madlem
KOMODA má nastavitelnou výšku 191- 303 cm.
Zakoupením jednoho nebo více doplňkových nástavců je
možno dosáhnout výšky schodiště až na 373 cm.
13 12 11 10 9 8 7 6
5
4
3
2
1
www.arke.ws
69
4
3
2
1
70
KOMODA
5 6 7 8 9 1011 12 13
www.arke.ws
ry
a
lí …
to
Sc
ho
d
ho
dků
elov
z bukového masívu, oc é podpě
d
bra
zá
eně !
ovc
t
u
n
a hr
je z
vše
ě
išt
m
Ko
a:
od
sc
12
Hezké a
praktické
schodiště!
Vyber si schodiště Komoda:
velký výběr konfigurací, barev oceli a
dřeva, doplňky. Udělej si schodiště
podle tvých představ.
72
KOMODA
Ad
mod
ulech po
1 20 c m
nka
á la
le ov
c
vé
ZÁ
BR
ADL
Ívm
odulech
po 4
s
loup
cích
ao
KOMODA barvy dřevě
KOMOD
ných schodů
á
lňkov bal ustrád
op
av
elových dílů
KOMOD
KOMODA barvy oc
KO
o
lňk
dop
A
MOD
oplňkový n ástavec
Ad
www.arke.ws
225 ÷ 303 cm
Navrhni si sám
své schodiště!
Šířka schodu
Nastavení výšky
www.arke.ws
Pomocí sestavovacího programu si můžeš sestavit
nejvhodnější kombinaci Komoda do tvých prostor.
Rotace
KOMODA 89
Rozdílné umístění 12 schodů (13
nástavců) a výběr šířky schodu
KOMODA 74 od 18 do 22 cm,
nebo
KOMODA 89 od 22 do 26 cm,
umožní sestavení 156 typů různých
konfigurací.
Plánky na stranách 78-81 označují
maximální a minimální rozměry
všech uskutečnitelných konfigurací
schodiště
KOMODA L při 1/4 otáčce
KOMODA U při 2/4 otáčce.
KOMODA má nastavitelnou výšku,
šířku schodu a rotaci.
Směr rotace schodiště může být
zleva doprava nebo zprava doleva.
74
KOMODA L
Jestliže stropní otvor
musí být proveden?
Najdi mezi 156 plánky schodiště,
které je nejvhodnější do prostoru,
kde má být umístěno: stropní otvor
musí mít minimálně rozměry
zvoleného plánku bez dvou schodů
(Obr.4).
KOMODA U
OBRÁZEK č.4
STROPNÍ OTVORY
OTVOR
6
7
8
9
10
11
12
13
5 4 3 21
OTVOR
7
8
9
10
11
12
13
6
5
OTVOR
4
3
2
1
4
KOMODA 74
Jestliže stropní otvor
už existuje?
Najdi mezi 156 plánky shodiště,
které má menší rozměry než otvor
ve stropě.
Je nutno vzít v úvahu, že otvor ve
stropě musí mít minimálně rozměry
schodiště bez dvou schodů (Obr.4).
5
6
7
8
9
01
11
21
KOMODA se skládá ze 12 schodů
s ocelovými podpěrami a zábradlím
z jedné strany schodiště.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13
S
N
Komoda
má nastavitelnou
výšku, šířku
schodu a rotaci
Nastavení
výšky
Šířka
schodu
Rotace zleva
doprava
Rotace 1zprava
doleva
K
1
Užitková
šířka
U
U
70,5 ÷ 74,5
67
KOMODA 74
1
2÷6
4
70
76 ÷ 80
4
1
KOMODA 74
4
KOMODA 74 + ZÁBRADLÍ
U
86,5 ÷ 90,5
82
41
85
91÷ 95
1
70
78
U
2÷6
N = OD 17 DO 23,5
S = OD 18 DO 22
U = OD 70,5 DO 74,5
KOMODA 89
N = OD 17 DO 23,5
S = OD 22 DO 26
U = OD 86,5 DO 90,5
4
41
85
93
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V CENTIMETRECH
KOMODA 89
KOMODA 89 + ZÁBRADLÍ
S S S S S S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KOMODA 74
KOMODA 89
75
KOMODA 89
76
KOMODA
1 1 1 1 1 1 1
2
4
5
1 2 13
6
7
8
9
10
11
2
1
1
OBRÁZEK 5 KOMODA 74
1
1
1 1
1 1 1 1 1
2
5
7
12
2
4
6
8
9
10
11
13
3
1
2
1
1
OBRÁZEK 6 KOMODA 89
+120 cm
KOMODA
Doplňková BALUSTRÁDA umožní
zajištění stropního otvoru v horním
patře. Jedná se o skládací modul o
120 cm, složený z 5 sloupků, lanka,
madla a úchytů.
0 ÷ 303 cm
KOMODA
3
1
Příklad: v případě montáže
doplňkového ZÁBRADLÍ pouze po
levé straně schodiště KOMODA 74
jako na Obrázku 5, je třeba sečíst
množství sloupků:
1+1+2=4
A tudíž přiobjednat 1 modul
doplňkového ZÁBRADLÍ.
242 ÷ 327 cm
KOMODA má dvě konfigurace
Tvar L 1/4 otáčky
Tvar U 2/4 otáčky
KOMODA má nastavitelnouvýšku,
šířku schodu a rotaci.
Zakoupením jednoho nebo více
doplňkových NÁSTAVCŮ , výška
schodiště může dosáhnout až 373 cm.
Doplňkový nástavec je složen ze
struktury, schodu a zábradlí.
K uskutečnění výšky nižší než 225
cm je možno sestavit menší počet
schodů. (Tab.8)
1
1
2
+1
275 ÷ 373 cm
KOMODA 74
Doplňkové ZÁBRADLÍ zajistí
druhou stranu schodiště, v případě,
že se nachází daleko od zdi. Modul
je složen z 4 sloupky, lanka, madla
a úchytů.
Zábradlí rozšíří schodiště o 4 cm
Na Obrázcích 5 a 6 lze možno
spočítat potřebný počet sloupků
nutných k sestavení druhé strany
schodiště (sloupky jsou znázorněny
čísly a body)
258 ÷ 349 cm
KOMODA se skládá ze 12 schodů
s 13 nástavci a zábradlím z jedné
strany schodiště.
Schody včetně zábradlí jsou široké
74 cm nebo 89 cm.
KOMODA
+2
KOMODA
+3
KOMODA VÝŠKY a doplňkové příslušenství
+
KOMODA SCHODIŠTĚ
L 74
L 89
VÝŠKA SCHODIŠTĚ
Od
Od
Od
Od
Od
Od
191 do 255
208 do 279
225 do 303
242 do 327
258 do 349
275 do 373
U 74
Č. SCHODKŮ
TABULKA Č. 8 Rozměry jsou v cm
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
120 c
m
U 89
Č. NÁSTAVCŮ
+Č. NÁSTAVCŮ
(12 - 2 ) = 10 (13 - 2 ) = 11
(12 - 1 ) = 11 (13 - 1 ) = 12
12 KOMODA 13
(12 + 1 ) = 13 (13 +1 ) = 14 +
(12 + 2 ) = 14 (13 +2 ) = 15 +
(12 + 3 ) = 15 (13 +3 ) = 16 +
1
2
3
+Č. ZÁBRADLÍ
L 74 U 74 L 89 U 89
3
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
+Č. BALUSTRÁD
Regulovatelné nástavce od 17 do 23,5 cm
Komoda, barvy oceli a barvy dřeva.
BÍLÁ / SVĚTLÉ
ŠEDÁ / SVĚTLÉ
ČERNÁ / SVĚTLÉ
BÍLÁ / TMAVÉ
ŠEDÁ / TMAVÉ
ČERNÁ / TMAVÉ
Příklad:
v případě zakoupení schodiště KOMODA 74L
skloženého ze 13 + 3 = 16 nástavců s doplňkovým zábradlím,
jak je uvedeno na obrázku na levé straně,
je třeba použít následující výrobky:
1 Schodiště KOMODA 74L
+ 3 Nástavce
+ 1 Zábradlí
Nahlédni do montážních pokynů
www.arke.ws
Kompact
Komoda
74 U
Kompact
Komoda
74 L
Rozměry uvedené v konfiguracích L a U zahrnují minimální
2 cm vzdálenost od stěny jež je nutno ponechat.
78
74
S = 18÷22 cm
S
Kompact
Komoda
74 U
74 cm
79
Kompact
Komoda
89 U
Kompact
Komoda
89 L
Rozměry uvedené v konfiguracích L a U zahrnují minimální
2 cm vzdálenost od stěny jež je nutno ponechat.
80
89
S = 22÷26 cm
S
Kompact
Komoda
89 U
89 cm
81
THE ALBINI & FONTANOT S.P.A CORPORATE SYSTEM IS CSQ ISO-9001 CERTIFIED.
Prodluž záruční
dobu na 3 roky!
Na důkaz důvěry, kterou chováme
k našim výrobkům, Arké nabízí
možnost prodloužení záruky ze
dvou na tři roky.
Uvnitř krabice, ve které je
zabaleno schodiště, se nachází
obálka výrobku s návodem k
montáži, záruční list, a kód, jehož
82
prostřednictvím budete moci
prodloužit záruční lhůtu
zakoupeného schodiště o rok.
Prodloužení záruky lze provést
na webových stránkách Arké
www.arke.ws/warranty.
Využijte této skvělé a zcela
bezplatné příležitosti!
Jistota pro všechny
Vystoupit do horního patra v útulném a bezpečném
prostoru je radostí, kterou si lze dopřát každý den.
Arké myslela na celou rodinu, na malé i velké.
Meziprostor
zábradlí
Výška
balustrády
Vztah výška a
šířka schodů
Zužitkovaný
průchod
Výška
madla
Odolnost
nosnost
Odolnost
proti tlak
www.arke.ws
Chceš si sám navrhnout
tvé schodiště a vytisknout si
konečný návrh?
www.arke.ws
Stačí uvést rozměry stropního
otvoru, výšku a stěny a mužeš si
sám navrhnout i vytisknout vlastní
schodiště!
Sestav si sám své schodiště!
PH P. CASADEI - ARLETTI.IT
PRINTED 09.08 COD.065789000
Webové stránky Arké dávají k
dispozici jednuduchý software,
vlastní produkce, určen pro
navrhování schodiště.
Stačí pár jednoduchých kroků a
můžeš vstoupit do oblasti stránek
www.arke.ws kde najdeš
konfigurační software.

Podobné dokumenty

Stáhnout katalog

Stáhnout katalog Tento nenápadný typ zastřešení se uplatní všude tam, kde je požadavek nenarušit stávající architektonicky vyvážený vzhled zahrady a okolí bazénu, přičemž veškeré výhody zastřešeného bazénu zůstávaj...

Více

Základ systému

Základ systému - programové datum nastavované při spuštění Źákladu systému. Je společné pro všechny moduly. Jeho změnou neměníte systémové datum počítače. Monitor - umožňuje nastavit černobílé nebo barevné zobraz...

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa města Hospodářská správa měs...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení p*cÍš*awÍ*šĚatác$* * j*fuma6**s*fuÍť*xťE g*i,eďpřsťs rapř**mé *#mj* q*gteatu.jt;ár{'}ív,a *r6&rlv #*ďavm**$*,t3" * *gar*v*.*rts*"** x*a*ug*eĚ$*:&&* oBtH*s6*ť*vehffiíffi"a** uřac{a*ťáxmvýstxvhg p*di...

Více

H - euro nářadí

H - euro nářadí Struna do sekaček TWIST

Více

Monotematické číslo sborníku Národního muzea, věnované

Monotematické číslo sborníku Národního muzea, věnované archeologické oddělení Národního muzea v  různých obdobích provádělo výzkumy i na Moravě či na Slovensku. Předměty z jiných oblastí byly a jsou do sbírky zařazovány především jako srovnávací vědeck...

Více