zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
hlFded
Pri Fi*[email protected]
Byt {ldry
e.
Po€hy 2 nk 2010lodt ! 2 a $ 3 ,6a
liybr i !dd'b,
re.
!.D{
edD*
ldoftd
uyd.rtd
G roe r Ptu. b)dd !.4:0/:004sb)
btt'ftEu [email protected] ok tuh\
delrrsrir.. myohriu kardl
. c
d. 4,ile
Fd
hd nu
d!,pliffidfumoobe'
Brryzj dry rd6b*y 'Dolnricr v:
(s r0o&. 3d.n. c)rtom..420rd sL)
c2) Ndondq,
4dirjid
y drrmnt
yd.'l
ndFr{mqd !!bo r4ibNtd
. Ndylr lrov.nd douno!{ [email protected]
Hr &b}b idd. kmid adh s Y
FMEri
E !t!i25.d,-K
o6bd ebyry
ihrd
a
obcrllotuvli.c
!tuptuevtr
@dliFflJFh|erraRorr|'j2,0j0
d*t*,$ba5eErtn
2r200,' Kd,iNitonnbi&uDiq byro6'odo
- k fe &2 xeb&lt
dMbr
nrj
jcdioadd idddfikovdjldi{
ejo* dorenyadruhrrcdokoi.db D'jd
. N,byryddohy irKMI qiry ujd! doMjd tur
d sFbrj.k i tu 0r3
dtult
DDbtrtelMqi
h6r
@nd K 3r.r2.:0r0j. v tua' M ryl6
eupiq bylo dderc FE
uru @3 v. !j.i 1007?690 R. hstui
@r!tu
o) Ndohn$ s.frljd
e .d'&!r p0ircd ldo pftLJfu ptuhd
ptuhi
pdpny
ffid
crh .'rsntd
Nd4hry|fupvimdfr'dtrc4dbdopEfuv'd'!n.a6t6!'fuh
vdru dF&v6h
vdd rjtuu izFe €bo v dlpra t Mb d4di
[email protected]
D tu
dL t r0 e.
pd
r) dh.
Podrydr. c ro d
{ ph. b)dbn.,
4'@e
4 pdn pdIM*
u E pdtu irfin'o
clku
b) Fd0 rld
d n4dtu tuirl'o
c)Pdfl zsdbm&'ruBdbhnljetuffi
r 42ll/e
sb" v
sb.,v pldr
edl
h6ddl
ton0 '/.
6rr%
cdra
alrtr

Podobné dokumenty

www.ssoar.info Role liniových pracovníků ve veřejné politice

www.ssoar.info Role liniových pracovníků ve veřejné politice V souladu s výsledky novodobých studií v oblasti veřejného managementu jsme sami potvrdili, jak významná je v českém prostředí role, kterou linioví pracovníci zastávají v průběhu jednání s konkrétn...

Více