katalog - Centrum krbů

Transkript

katalog - Centrum krbů
watertech kamine
warmes Nutzwasser
HOT WATER
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
Watertech
Zentralheizung
Central heating
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
Der Blick auf das reine Feuer durch
Enjoy the pristine beauty of the fire
Pohled do čistého ohně skrze velké sklo
die große Sichtscheibe und die
through the large fireplace window
krbu a vytápění celého domu centrálním
Beheizung des gesamten Hauses
at the same time you provide central
topením. Watertech systém zabezpečuje
mit einer Zentralheizung.
heating for your entire home.
efektivní převod energie z ohně
Watertech System gewährleistet
The Watertech system effectively
krbu do topného media.
eine effiziente Energieübertrag
transfers energy from the fireplace
Takto ohřátá voda může být využita
vom Kaminfeuer in ein Heizmedium.
to the heating medium. Water heated
pro vytápění celého domu, ohřev
FuSSbodenheizung
Das so erwärmte Wasser kann für
in this manner can be used to heat
užitkové vody nebo akumulaci
Subfloor heating
die Beheizung des gesamten Hauses,
your entire home, provide hot water
tepelné energie.
PODLAHOVÉ VY TÁPĚNÍ
die Erwärmung des Nutzwassers
or store thermal energy.
oder die Aufspeicherung der
Wärmeenergie genutzt werden.
Sauberes Glas
Aschekasten
Die Doppelverglasung und korrekte Luftzufuhr in die
Feuerstelle halten die Sichtscheibe immer sauber.
Der praktische Zugang zum Aschekasten
vereinfacht die unbeliebte regelmäßige
Wartung.
Spotless glass
Breast Nyrolit
arantie
s g
y
an
h
re
rok
ja
4
z
ty
ka
áru
Unique storage material is developed especially for hot
water fireplace insert. This material increases temperature
and cleanness of burning. Extremely resistant against
mechanical and thermical damage. Burning leads to
self-cleaning.
Vystýlka Nyrolit
Jedinečný akumulační materiál vyvinut pro topeniště
teplovodních krbů. Zvyšuje spalovací teplotu a čistotu
hoření. Extrémně odolný proti mechanickému a tepelnému
poškození. Při topení dochází k samočisticímu efektu.
Advantages
HOXTER means tradition and quality
On the Quality of our products reflect 80 year history
of production heating devices and boilers in Central
Europe. As well as tradition and details is innovation very
important to us. New and better resolutions arise out
of the manufacturing, development and constructions.
Přednosti
HOXTER znamená tradici a kvalitu
Optionales Zubehör
Blendrahmen schwarz oder aus Edelstahl.
Optional accessories
Built-in black or stainless steel framework.
Volitelné příslušenství
Černý nebo nerez zabudovávací rámeček.
Ve kvalitě našich produktů se odráží 80ti letá historie
výroby topidel a kotlů ve střední Evropě. Stejně důležitá
jako tradice a cit pro detail je pro nás inovace.
Při zpracování stejně jako při vývoji a konstrukci vznikají
stále nová, lepší a efektivnější řešení.
y
rok
ka
áru
Popelník
ja
4
z
ty
In der Qualitätet unserer Produkte spiegelt sich die
achtzigjährige Geschichte der Heizanlagen und Kessel
in Mitteleuropa So wichtig wie Tradition und Gefühl für
Details ist für uns auch Innovation. Bei der Verarbeitung,
Entwicklung und Konstruktion entstehen neue
und bessere Lösungen.
h
arantie
s g
Einzigartiges Speichermaterial wurde für wasserführende
Kamineinsätze entwickelt. Dieses Material erhöht
Temperatur und Sauberkeit des Brennens. Extrem
widerständig gegen mechanischen und thermischen
Beschädigungen. Heizen führt zur Selbstreinigung.
HOXTER bedeutet Tradition und Qualität
re
Auskleidung Nyrolit
The easily accessible ash drawer makes
less work of a least-favorite maintenance task.
an
Dvojité prosklení a správný přívod vzduchu
do ohniště udržuje pohledové sklo stále čisté.
Vorteile
rr
Čisté sklo
Ash drawer
years wa
Double glazing and proper air circulation in the
hearth mean the glass will always remain spotless.
Praktický přístup k popelníku zpříjemňuje
neoblíbenou pravidelnou údržbu.
Zentrale Regulierung
Ein Bedienungselement ermöglicht die
Regulierung der gesamten Einrichtung.
Central regulation
A single control panel controls the entire
assembly.
Centrální regulace
Regulace celého zařízení umožňuje jeden
ovládací prvek.
Externe Luftzufuhr
Die zentrale Luftzufuhr für den
Verbrennungsprozess verhindert die
Sauerstoffverbrennung im Raum.
External air intake
A central air intake for burning prevents
oxygen in the room from being consumed.
Externí přívod vzduchu
Centrální přívod vzduchu pro hoření
zabraňuje spalování kyslíku v místnosti.
years wa
rr
Hoxter WK 8
Technická data:
WK8
WK8L
Nominal output
Nominální výkon
8 kW
8 kW
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
6 kW
5,6 kW
Wirkungsgrad
Efficency
Účinnost
88%
88%
Leistungsspanne
Output range
Rozpětí výkonu
6 – 15 kW
6 – 15 kW
Wasesrwärmeanteil
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
80%
70%
Abgastemperatur
Gases temperature
Teplota spalin
184 °C
184 °C
Notwendiger Förderdruck
Chimney suction
Potřebný tah
> 12 Pa
> 12 Pa
Staub
Dust
Prach
< 40 mg/m3
< 40 mg/m3
Wasseranhalt
Water content
Obsah vody
39 Liter
39 Liter
Gewicht (ohne Wasser)
Height (without water)
Hmotnost (bez vody)
199 kg
204 kg
Betriebsdruck max.
Operational pressure max.
Provozní tlak max.
2,5 bar
2,5 bar
Pufferspeicher
Storage tank
Akumulační nádrž
> 300 Liter
> 300 Liter
Maße:
Dimensions:
Rozměry:
WK8
WK8L
Türhöhe
Door height
Výška dvířek
501 mm
501 mm
Türbreite
Door width
Šířka dvířek
373 mm
373 mm
Gesamthöhe
Total height
Celková výška
1450 mm
1450 mm
Gesamtbreite
Total width
Celková šířka
544 mm
544 mm
Gesamttiefe
Total depth
Celková hloubka
513 mm
482 mm
Abgasstutzen
Smoke flue diametr
Odkouření
Ø 150 mm
Ø 150 mm
Technische Daten:
Technical data:
Nennwarmeleistung
Wasesrwärmeanteil
Hoxter WK 15
Technická data:
WK 15
WK 15L
Nominal output
Nominální výkon
14,9 kW
14,9 kW
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
11,3 kW
9,8 kW
Wirkungsgrad
Efficency
Účinnost
85%
85%
Leistungsspanne
Output range
Rozpětí výkonu
15 – 22 kW
15 – 22 kW
Wasesrwärmeanteil
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
75%
65%
Abgastemperatur
Gases temperature
Teplota spalin
225 °C
225 °C
Notwendiger Förderdruck
Chimney suction
Potřebný tah
> 12 Pa
> 12 Pa
Staub
Dust
Prach
< 40 mg/m3
< 40 mg/m3
Wasseranhalt
Water content
Obsah vody
60 Liter
60 Liter
Gewicht (ohne Wasser)
Height (without water)
Hmotnost (bez vody)
330 kg
224 kg
Betriebsdruck max.
Operational pressure max.
Provozní tlak max.
2,5 bar
2,5 bar
Pufferspeicher
Storage tank
Akumulační nádrž
> 750 Liter
> 750 Liter
Maße:
Dimensions:
Rozměry:
WK 15
WK 15L
Türhöhe
Door height
Výška dvířek
517 mm
517 mm
Türbreite
Door width
Šířka dvířek
623 mm
623 mm
Gesamthöhe
Total height
Celková výška
1415 mm
1415 mm
Gesamtbreite
Total width
Celková šířka
794 mm
794 mm
Gesamttiefe
Total depth
Celková hloubka
556 mm
556 mm
Abgasstutzen
Smoke flue diametr
Odkouření
Ø 200 mm
Ø 200 mm
Technische Daten:
Technical data:
Nennwarmeleistung
Wasesrwärmeanteil
Hoxter WK 22
Technická data:
WK 22
WK 22L
Nominal output
Nominální výkon
22 kW
22 kW
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
15,4 kW
13,2 kW
Wirkungsgrad
Efficency
Účinnost
84%
84%
Leistungsspanne
Output range
Rozpětí výkonu
22 – 27 kW
22 – 27 kW
Wasesrwärmeanteil
Hotwater contribution
Podíl výkonu do vody
70%
60%
Abgastemperatur
Gases temperature
Teplota spalin
250 °C
250 °C
Notwendiger Förderdruck
Chimney suction
Potřebný tah
> 12 Pa
> 12 Pa
Staub
Dust
Prach
< 40 mg/m3
< 40 mg/m3
Wasseranhalt
Water content
Obsah vody
60 Liter
60 Liter
Gewicht (ohne Wasser)
Height (without water)
Hmotnost (bez vody)
333 kg
227 kg
Betriebsdruck max.
Operational pressure max.
Provozní tlak max.
2,5 bar
2,5 bar
Pufferspeicher
Storage tank
Akumulační nádrž
> 1000 Liter
> 1000 Liter
Maße:
Dimensions:
Rozměry:
WK 22
WK 22L
Türhöhe
Door height
Výška dvířek
517 mm
517 mm
Türbreite
Door width
Šířka dvířek
623 mm
623 mm
Gesamthöhe
Total height
Celková výška
1415 mm
1415 mm
Gesamtbreite
Total width
Celková šířka
794 mm
794 mm
Gesamttiefe
Total depth
Celková hloubka
556 mm
556 mm
Abgasstutzen
Smoke flue diametr
Odkouření
Ø 200 mm
Ø 200 mm
Technische Daten:
Technical data:
Nennwarmeleistung
Wasesrwärmeanteil
Hoxter, a.s. | Mlynska 326/13 | CZ–60200–Brünn | www.hoxter.eu | [email protected]