klubová střelecká liga 2016 - Sportovně střelecký klub 0121

Transkript

klubová střelecká liga 2016 - Sportovně střelecký klub 0121
SSK 0121
CHALOUPKY
pořádá
KLUBOVOU STŘELECKOU LIGU
Kategorie soutěže:
soutěž je zařazena do II. a III. kategorie
Druh soutěže:
klubová liga jednotlivců členů SSK 0121 a jeho hostů
Pořadatel:
Sportovně střelecký klub 0121 Chaloupky
Místo konání:
Střelnice SSK 0121 Chaloupky
Disciplína:
SP 30
termíny:
2016
hl.rozhodčí:
čas. režim:
kategorie:
podmínky:
startovné:
hodnocení:
1. kolo
23.4.2016
2. kolo
7.5.2016
3. kolo
21.5.2016
4. kolo
28.5.2016
5. kolo
18.6.2016
6. kolo
3.9.2016
7. kolo
10.9.2016
8. kolo
17.9.2016
9. kolo
24.9.2016
10. kolo 22.10.2016
Aprílová sportka
Memoriál K. Trnky
Májová sportka
Pohár J. Krofty
Akátová sportka
Mem. F. Rejmana
Chaloupecká sport.
VC Amatérů
VC Letova
Podzimní sportka
v rámci dané soutěže
08,00 – 09,00 – prezentace
09,00 - zahájení 1. směny
smíšená
uzavřená soutěž pro členy SSK 0121 a hosty, soutěžící
musí být vybaven platnými doklady. Soutěž se řídí
pravidly sportovní střelby ISSF. Všichni účastníci soutěží
jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření a provozní
řád střelnice. Zbraň a vybavení dle platných PSS v
úplném znění.
v rámci dané soutěže 40,- Kč za osobu
hodnotí se všichni přihlášení střelci za součet
3 nejlepších bodových výsledků z celé soutěže. Při
shodě bodů rozhodne nejvyšší dosažený výsledek
v jednotlivé soutěži. Hodnocení jednotlivých kol je
pouze bodové, ceny za umístění obdrží první tři
jednotlivci v konečném pořadí po soutěži dne 22.10.2016.
Ivan Hermel

Podobné dokumenty