1955-05-koncerto

Transkript

1955-05-koncerto
DŮM OSVĚTY MĚSTA BRNA - KROUŹEK ESPERANTISTŮ
pořádá v úterý dne 13. prosince 1955 o 20. hodině
v Zrcadlovém sále hotelu Slovan, Brno, Lidická 23,
K O N C E R T
k uctění památky 96. výročí narozenin Dr. Ludvíka L. Zamenhofa
Zpívají: Jana S t r á d a l o v á- V e č e ř o v á, soprán
/ č. 4, 7, 11,
Božena M i n i s t r o v á, operní pěvkyně,
mezosoprán-alt
/ č. 6, 8, 11,
Ladislav C h u d o b a, tenor
/ č. 5, 9, 12,
Klavírní sóla: Anna H a n u s o v á – F l a c h o v á Vilibald S c h e i b e r
/ č. 1,
14, 17 /
13, 16 /
15, 17 /
-3, 10 /
Vedoucí programu a klavírní doprovody prof. Vilibald S c h e i b e r
Prolog: Josef V o n d r o u š e k, předseda klubu
/ č. 2/
Překlady: Dr. Tomáš P u m p r
/ č. 11 12 1/
Jiří K o ř í n e k
/č. 41 5, 6, 7, 8, 9a, 14, 15,16,17 /
Rudolf H. r o m a d.a
/ č. 9b /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La Espero
Prolog
Carl Maria Weber:
W.A. Mozart:
Carl Loewe:
P.I. Čajkovskij:
A.S. Dargomyžskij:
7. A.T. Grečanirov:
S.A. Rachmaninov:
8. Karel Bendl:
Ant. Dvořák:
9. B. Smetana:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P r o g r a m :
Mazurka, op. 10, č. 4
Kantáta
Tom rýmař
Píseň Mignony
Hoj, děvo, duše drahá ...
Ukolébavka
Jarní vody
Lesní scéna
"Dejte klec jestřábu..." z Cigánských melodií
a/ Milenčiny oči
b/ Z svých písní trůn Ti udělám
Vilibald Scheiber: Pochod ze symfonické básně Volha
Vilém Blodek: Dvojzpěv Lidunky a Verunky z opery V studni
Ant. Dvořák: Arie prince z opery Rusalka
Ant. Dvořák: Arie čarodějnice z opery Rusalka
Richard Wagner: Arie Alžběty z opery Tannhauser
Giacomo Puccini: Arie Rudolfa z opery Bohema
C. Saint-Säens: Arie Dalily z opery Samson a Dalila
Giacomo Puccini: Dvojzpěv Toscy a Cavaradossiho z opery Tosca
Pozor! Začátek
p ř e s n ě
ve 20 hod. !
ESPERANTISTA KLUBO ĈE DOMO DE KULTURO EN BRNO
okazigas marde 1a 13an de decembro 1955 je la 20a horo
en la Spegula Salono de hotelo Slovan, Brno, Lidická 23,
K O N C E R T O N
por honori memoron pri 1a 96a datreveno de naskiĝtago de
D-ro Ludoviko L.Zamenhof.
Kantas: Jana
S t r á d l o v á- V e č
Božena M i n i s t r o v á, opera
mezosoprano-aldo
Ladislav C h u d o b a, tenoro
Piansoloj: Anna H a n u s o v á – F l a c
Vilibald S c h e i b e r
e ř o v á, soprano
kantistino
/ n-roj 6, 8, 11, 13, 16 /
/ n-roj 5, 9, 12, 15, 17 /
h o v á / n-roj 1, -3, 10 /
Programestro kaj pianakompanoj prof. Vilibald S c h e i b e r
Prologo: Josef V o n d r o u š e k, prezidanto de la klubo / č. 2/
Tradukoj: Dr. Tomáš P u m p r
/ č. 11 12 1/
Jiří K o ř í n e k
/č. 41 5, 6, 7, 8, 9a, 14, 15,16,17 /
Rudolf H. r o m a d.a
/ č. 9b /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La Espero
Prologo
Carl Maria Weber:
W.A. Mozart:
Carl Loewe:
P.I. Ĉajkovskij:
A.S. Dargomyĵskij:
7. A.T. Grečanirov:
S.A. Raĥmaninov:
8. Karel Bendl:
Ant. Dvořák:
9. B. Smetana:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P r o g r a m o :
Mazurko, op. 10, n-ro 4
Kantato
Tom la Rimisto
La kanto de Mignon
Hoj, kara junulin' ...
Lulkanto
Printempaj akvoj
Arbara sceno
"Al la akcipitro donu.." el Ciganaj Melodioj
a/ Okuloj de la amatino
b/ Jen por vi trono de l' ador'
Vilibald Scheiber: Marŝo el la simfonia poemo Volgo
Vilém Blodek: Dueto de Lidunjo kaj Verunjo el la opero En la puto!
Ant. Dvořák: Ario de Princo el la opero Najado
Ant. Dvořák: Ario de Sorĉistino el la opero Najado
Richard Wagner: Ario de Elizabeto el la opero Tannhäuser
Giacomo Puccini: Ario de Rudolfo el la opero La Bohemo
C. Saint-Säens: Ario de Dalila el la opero Samson kaj Dalila
Giacomo Puccini: Dueto de Tosca kaj Cavaradossi el la opero Tosca
Atentu! Komence
n e p r e
precize je la 20a horo!

Podobné dokumenty

1959-05

1959-05 dostane se esperantskému hnutí široké podpory se strany odborového hnutí a komsomolu. Byla podepsána smlouva o vydání 200.000 učebnic s. Sergejeva a s prof. dr. Bokarevem smlouva o vydání rusko-esp...

Více

INDICIE č. 1 – Vrahem není ten, kdo se léčí s nemocí, na kterou

INDICIE č. 1 – Vrahem není ten, kdo se léčí s nemocí, na kterou INDICIE č. 1 – Vrahem není ten, kdo se léčí s nemocí, na kterou zemřel Ladislav Pohrobek INDICIE č. 2 – Vrahem není ten, který si nezapamatoval cenu, za kterou byl vydražen starý medvídek INDICIE č...

Více

1954-03

1954-03 de hitleranoj. La radiko Prag' estas praslava, ĝi hejmas en lingvoj rusa, pola kaj en ĉiuj ceteraj kulturlingvoj (latina, angla, franca, germana, hispana, itala ktp.). Pro sia graveco nia ĉefurbo m...

Více

ĈEA-Retkomunikoj 2015/01

ĈEA-Retkomunikoj 2015/01 420,- CZK por tranokto (en 2-maks.4litaj ĉambroj kun lavujo kaj komunaj necesejoj/duŝejoj) kaj 3 manĝoj/popersone kaj tage, programkotizo nuraj 100,-200,-CZK (laŭ daŭro de restado) ebligas partopre...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 o uklódĺí všechny zprővy psychologíckých vyšetření. Seznomuje pedagogické pracovníky školy se zővěry zpróv. Spoluprocuje s metodíkem prevence o s třídními učíŤelipři řešení problémůźőkťl, provĺídíp...

Více

i v PDF vydání

i v PDF vydání neživí, a tak vám musím oznámi, že pro toto číslo byly vynechány dva oblíbené články na  pokračování. Jedním z nich je Cadwallon; nevím jak vy, ale já si vždy rád přečtu Dalcorův  příběh z tohoto z...

Více