F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen

Transkript

F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen
F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Název VŠ / součásti
Specializace v pedagogice
Název SP
Josef Psutka
Prof. Ing., CSc.
Jméno a příjmení
tituly
1951
40 h.
N
Rok narození
rozsah prac. vztahu na VŠ
do kdy
Přednášející
X
školitel
člen oborové rady
Další současní zaměstnavatelé
typ prac. vztahu
rozsah
Přednášky v předmětech
Umělá inteligence I.
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy
ČVUT Praha, FEL, Technická kybernetika na (1974)
1974 – 1975
FEL ČVUT Praha
1975 – 1978
FEL ČVUT Praha
1978 – 1987
VŠSE Plzeň
1987 – 1991
VŠSE Plzeň
1991 – 1997
ZČU Plzeň
1997 – dosud
ZČU Plzeň
vědecký stážista
vědecký aspirant
odborný asistent
docent
docent
profesor
Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let
Psutka J., Ircing P., Psutka J.V., Hajič J., Byrne W., Mírovský J. Automatic Transcription of Czech, Russian and Slovak
Spontaneous Speech in the MALACH Project, In: Proceedings of Interspeech Lisboa 2005, s. 1349-1352. (50%)
Psutka J., Ircing P., Matoušek J. Man-Machine Communication by Voice. In: Proceedings of Interdisciplinary Aspects of
Human-Machine Co-existence and Co-operation, Czech-Argentine Biennale Workshop "e-Golems", 2005. (30%)
Byrne, W., Doermann, D., Franz, M., Gustman, S., Hajič, J., Oard, D., Picheny, M., Psutka, J., Ramabhadran, B.,
Soergel, D., Ward, T., Zhu, W.J.: Automatic Recognition of Spontaneous Speech for Access to Multilingual Oral
History Archives. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 12, no. 4, July 2004, pp. pp.420-435. (20%)
Psutka, J., Hajič, J., Byrne, W.: The Development of ASR for Slavic Languages in the MALACH Project (Invited
paper). –In: Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP 2004.
Montreal 2004, Canada, volume III, pp.749-752 (70%)
Působení v zahraničí
1990/12 - 1991/3
1992/5
1997/7 - 1997/8
1999/10
2001/7
2003/7
SRN - University Erlangen-Nürnberg
Denmark - Technical University Lyngby
USA - MSOE and Rockwell, Milwaukee
USA - JHU Baltimore
USA - JHU Baltimore
USA - JHU Baltimore
(vědecký pobyt)
(vědecký pobyt)
(v ědeckopedagogický pobyt)
(v ědecký pobyt)
(v ědecký pobyt)
(v ědecký pobyt)
Obor
habilitačního
nebo Technická kybernetika
jmenovacího řízení nebo udělení
vědecké hodnosti
1997
Rok udělení (prof…)
Písemný
souhlas
přednáš., Souhlasím.
školitele, člena ob. rady s působ.
v SP v daném rozsahu
Datum
řízení na VŠ
ZČU v Plzni
ohlasy publikací
mezinár. tuzem.
60
30
23.1.2006

Podobné dokumenty