Program FAJNEHO LÉTA dne 28. 6. 2015 na nádraží

Transkript

Program FAJNEHO LÉTA dne 28. 6. 2015 na nádraží
Program FAJNEHO LÉTA
dne 28. 6. 2015 na nádraží Ostrava střed
07.45
08.00
09.00
09.30
10.30
11.00
12.00
14.00
16.00
17.45
18.00
18.25
Odjezd parního vlaku směr Opava východ a Hradec
nad Moravici (zvláštní jízdné ČD)
Zahájení celodenního provozu Sičovy zahradní železnice
Zahájení akce FAJNE LÉTO – uvítání moderátorkou, tematické hry
Jízda motorákem po Báňské dráze
Ukázka zásahu HZS SŽDC – záchrany osoby z výšky
Jízda motorákem po Báňské dráze
Ukázka zásahu HZS SŽDC – vyprošťování osob a kolejového
vozidla po nehodě
Vystoupení Heidi Janků
Ukázka zásahu HZS SŽDC
Ukončení akce FAJNE LÉTO
Ukončení provozu Sičovy zahradní železnice
Příjezd parního vlaku z Opavy východ
Od 9.00 hod. do 17.00 se přijďte podívat na prvorepublikovou četnickou stanici
a vojenský lazaret z první světové války s možností nechat si namalovat
válečné zranění, ochutnat slezskou bramboračku s vojenským komisárkem ze
starodávné polní pekárny. K prohlídce bude po celý den přistaven výukový
a vzdělávací autobus ODIS.
Celým dnem vás bude provázet moderátorka, hrát vám bude flašinetář i kytarista,
zazpíváme si staré i novodobé šlágry.
Pro děti i dospělé jsou přichystány tematické soutěže a několik vystoupení
společnosti komediantů a kejklířů Keltik Ostrava s prvorepublikovým programem.
www.zmms.cz
www.technotrasa.cz
Změna programu vyhrazena. Pro další informace sledujte www.technotrasa.cz nebo www.zmms.cz
GPS: 50°06‘18“N, 17°26‘48“EPS: 50°06‘18“N, 17°26‘48“E

Podobné dokumenty