ZDE - Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech

Transkript

ZDE - Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung
PROGRAM
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
„Udržitelný rozvoj VI. –
30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa
bez hranic“
26.–27.3.2015
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Místo:
Datum a čas:
Řídí:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
26.3.2015, 10:00 – 12:30 h
doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., vedoucí Katedry právních oborů a
bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií
10:00-10:10
Zahájení konference, přivítání hostů
doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor Vysoké školy evropských a regionálních
studií
10:10-10:20
Pozdravení účastníků jménem Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
10:20-10:25 Pozdravení účastníků jménem Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
10:25-10:30 Pozdravení účastníků jménem Statutárního města České Budějovice
Ing. Martin Maršík, Ph.D., náměstek primátora Statutárního města České Budějovice pro
sociální oblast, školství, zdravotnictví
10:30-10:55
Sousedská politika jako integrační politika v Evropě bez hraničních kontrol
J.E. pan Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Rakouské republiky v České republice
10:55-11:20
30 let od Schengenské úmluvy - Evropa bez hranic
Dr. Harald Fichtner, primátor města Hof
11:20-11:40 Evropský region Dunaj-Vltava - úspěšný příklad trilaterální přeshraniční spolupráce
Romana Sadravetz, vedoucí kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
11:40-11:55 Celníci bez hranic - obchodně-právní podmínky dodávek zboží v zahraničním obchodě a
uplatňování celních předpisů mimo a uvnitř EU
plk. Ing. Michal Kubát, ředitel Celního úřadu pro Jihočeský kraj
11:55-12:10 Partnerství přes hranice - investice do budoucnosti
Dana Biskup, zástupkyně jednatele EUREGIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn
12:10-12:25 Public Regulation of the Sphere of Higher Education
prof. Mykhaylo Vasylyovych Zagirnyak, rektor Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi
National University
12:25-12:30 Diskuse k příspěvkům z Plenárního zasedání
12:30 h
Závěr Plenárního zasedání
12:30 h
OBĚD NA KRAJSKÉM ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE (PŘÍZEMÍ)
2
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
2. JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH
SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE A
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 15:00, 15:15 – 17:30 h
Mgr. Richard Říha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
Ing. Jiří Dušek, Ph.D., prorektor Vysoké školy evropských a regionálních studií
13:15 h – 15:00 h
Řídí doc. PhDr. René Pawera, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
Řídí prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta podnikového manažmentu
15:15 h – 17:30 h
13:15-13:30
Podporné mechanizmy vytvárania pracovných miest a udržateľný rozvoj
prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
13:30-13:45
Reforma sociální politiky: rok 2012
doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze,
Národohospodářská fakulta
13:45-14:00
Aplikácia predpisov EÚ pre pracovné prostredie ako podmienka udržateľného rozvoja
Mgr. Natália Matkovčíková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
14:00-14:15
Analýza vývoje nezaměstnanosti ve vybraných státech EU, OECD
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
14:15-14:30
Udržitelný rozvoj v České republice v souvislosti s vývojem minimální mzdy a minimální
hodinové sazby, Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň
zaměstnanců
Ing. Daniela Hricová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:30-14:45
Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:45-15:00
Metódy aplikované v personálnom audite
Ing. Martin Andrejčák, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového
manažmentu
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje
Ing. Vlasta Doležalová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická
fakulta
15:30-15:45
Kvalita života v EÚ na ceste k udržateľnému rozvoju
Ing. Mária Sabayová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
3
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
The Human Development Index as a tool for sustainability measurement?
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
16:00-16:15
Populačný potenciál krajín EÚ klesá
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
Mgr. Marcela Káčerová, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká
fakulta
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
16:15-16:30
Makroekonomická analýza dopadu hrubého domácího produktu na obyvatele na zvýšení
zaměstnanosti v Německu, Rakousku a České republice
Ing. Štefan Toth, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
16:30-16:45
Možnosti aplikace diverzity managementu pro oživení vybraného regionu při řešení
nezaměstnanosti
Ing. Andrea Šalková, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
16:45-17:00
Slaďování práce a péče o stárnoucí rodiče prizmatem genderu
PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta
17:00-17:15
Stresové faktory u vrcholových sportovců v porovnání s běžně sportující populací
PhDr. Věra Strnadová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a
managementu
17:15-17:30
Fluktuace zdravotnických pracovníků v Evropské unii
Mgr. Radka Dušková, Nemocnice České Budějovice
Mgr. Monika Kimličková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
biomedicínského inženýrství
Mgr. Pavel Böhm, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství
17:30 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
4
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE B
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál „Ovál“ Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 15:00, 15:15 – 17:30 h
Ing. Petra Jílková, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., prorektorka Vysoké školy evropských a
regionálních studií
13:15 h – 15:00 h
Řídí doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
Řídí doc. Ing. Aleš Hes, CSc., člen RR Auspicia Vysoké školy evropských a
regionálních studií, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
15:15 h – 17:30 h
13:15-13:30
Financial Markets Infrastructures and Sustainable Economic Growth
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Fakulta
ekonomických studií
13:30-13:45
Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele
Ing. Pavel Klička, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií
13:45-14:00
Did Slovak Banks Need the Extra Central Bank Liquidity?
Mgr. Natália Matkovčíková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta
14:00-14:15
Vývoj ekonomiky ČR s ohledem na aktuální podmínky v eurozóně
PhDr. Jana Marková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
14:15-14:30
Služby všeobecného hospodárskeho záujmu poskytované na Slovensku
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
managementu
14:30-14:45
Development of the Polish Logistics Service Market after the Schengen Agreement
prof. UG, dr hab., Cezary Mankowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny
14:45-15:00
Pomoc de minimis poskytovaná malým a stredným podnikom na Slovensku
Mgr. Petra Milošovičová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
managementu
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Druhý marketingový výzkum Brna v rámci projektu partnerství pro místní rozvoj
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Vysoká škola evropských a regionálních studií
5
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:30-15:45
Vliv klastrů na socioekonomický rozvoj regionů v České republice
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Ekonomická fakulta
15:45-16:00
Udržitelnost cestovního ruchu a role destinačního managementu
Ing. Eva Šimková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
16:00-16:15
Dopravní podmínky a jejich vliv na socioekonomické ukazatele v ORP Kraje Vysočina
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
16:15-16:30
Implementácia systému riadenia kvality ako nástroj na zaistenie ekonomickej bezpečnosti
podniku
Ing. Monika Daňová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti
16:30-16:45
Competitive Intelligence jako podpůrný nástroj pro vědu a výzkum v EU
PhDr. Jan Černý, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
16:45-17:00
Změny maloobchodního prodeje potravin po r. 1989 v České republice
doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
17:00-17:15
Stravovací služby pro bezlepkovou dietu v odvětví cestovního ruchu
Ing. Marta Regnerová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
17:15-17:30
Plýtvání potravinami ve světle a stínu udržitelného rozvoje
Ing. Daniela Šálková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
17:30 h
Zakončení jednání sekce
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
18:30 h
6
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
II. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE A
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
DK Metropol (Senovážné nám. 2) – Kruhový sál (I. patro)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:00 h
Mgr. Josef Kříha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., vedoucí Katedry právních oborů a
bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií
13:30 h – 15:00 h
Řídí PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., Akadémia Policajného zboru v
Bratislave
Řídí doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
15:15 h – 17:00 h
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Možnosti zlepšenia dokazovania priestupkov s podporou kriminalistiky
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
13:45-14:00
Trestnoprávne aspekty páchania trestných činov organizovanými a zločineckými
skupinami
Ing. Denisa Bocáková, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav
občianskej bezpečnosti, práva a prevencie kriminality
14:00-14:15
Pocit bezpečia obyvateľov Slovenskej republiky - výsledky výskumu verejnej mienky
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
14:15-14:30
Drogová kriminalita v České republice v letech 2004-2014 z pohledu kriminálních
statistik
PaedDr. Petr Přecechtěl, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní
14:30-14:45
Senior jako osoba ohrožená sociálně patologickými jevy
PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostně právní
14:45-15:00
Význam vzdělávání pro vězněné a možnosti vzdělávání v podmínkách vězeňství v ČR
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostně právní
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
The role of massmedia in conflict dynamics and its implications.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
15:30-15:45
Ochrana schengenských hraníc na príklade Slovenskej republiky
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
15:45-16:00
Absencia reálnej vyhostiteľnosti cudzinca z územia Európskej únie, ako jedno z možných
ohrození Európskeho bezpečnostného modelu
JUDr. Emil Semjan, PhD., Prezídium Policajného zboru SR, Úrad hraničnej a
cudzineckej polície
7
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
16:00-16:15
Vybrané problémy jižních států EU s imigrací - Itálie
PhDr. Vít Rouč, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
16:15-16:30
Komparace energetické bezpečnosti významných členských států EU
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
16:30-16:45
Potenciál Evropské politiky sousedství pro energetickou bezpečnost EU
Mgr. Ing. Luděk Fráně, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16:45-17:00
EU´s and Germany´s Energy Security
Ing. Monika Březinová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
17:00 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
8
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
II. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE B
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
DK Metropol (Senovážné nám. 2) – salonek č. 202 (II. patro)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:00 h
Mgr. Josef Kříha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h – 16:00 h
Řídí plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Psychosociálna podpora a krízová intervencia v profesii záchranára pri zásahu
integrovaného záchranného systému
PhDr. Andrea Pastuchová Neumannová, PhD., Akadémia Policajného zboru v
Bratislave
13:45-14:00
Význam environmentální bezpečnosti v krizovém řízení
Ing. Lenka Brehovská, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně
sociální fakulta
14:00-14:15
Selhání kritické infrastruktury jako hrozba udržitelného rozvoje
Mgr. Petra Skalická, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního
managementu
14:15-14:30
Vplyv geohazardov na trvaloudržiavateľný rozvoj spoločnosti
Ing. Monika Blišťanová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti
14:30-14:45
Nové trendy vzdělávání v oblasti bezpečnosti
Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
14:45-15:00
Vojenský kompetenční model absolventa Univerzity obrany: teoretická východiska
Ing. Andrea Brichová, Ministerstvo obrany ČR, Univerzita obrany
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Medzinárodné záchranné operácie v kontexte schengenského acquis
JUDr. Eva Keméňová, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15:30-15:45
Humanitárna pomoc EÚ a jej vplyv na bezpečnosť členských krajín schengenského
priestoru
Mgr. Mário Opalka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15:45-16:00
Bezpečnostní aspekty s ohledem na potenciální hrozby CBRN terorismu
Ing. Jana Hudzietzová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství,
doc. Ing. Jozef Sabol, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního
managementu
16:00
Zakončení jednání sekce
16:30-17:00
Zasedání Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
9
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
III. POLITOLOGICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Presscentrum Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 14:30, 14:45 – 16:00 h
Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd Vysoké školy
evropských a regionálních studií
13:15 h – 14:30 h
Řídí prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Řídí doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostního managementu
14:45 h – 16:00 h
13:15-13:30
Hrozby pre udržateľný rozvoj moderného politického systému
prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
13:30-13:45
Civilizational choice of Russia and Problems of sustainable development
doc. Alexander Kerimov, PhD., Ural Federal University, Department of Political
Science and Sociology
13:45-14:00
Význam a zmena mocenských vzťahov
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD., Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a
verejnej správy
14:00-14:15
Multidisciplinární český pohled na EU
doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:15-14:30
Euroskepticismus - kritika či hrozba Evropské unie
doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostního managementu
14:30-14:45
COFFEE BREAK
14:45-15:00
Socio-ekonomický vývoj územia Česka a Slovenska pred rokom 1989 a jeho vplyv na
politický vývoj po páde komunistického režimu
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických
vied
15:00-15:15
Sociální struktura českých prvovoličů a její projekce do volebního chování
Ing. Sylvie Kotásková, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
15:15-15:30
Súčasné postavenie politických strán v politickom systéme
Mgr. Jozef Vlčej, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických vied
15:30-15:45
Participácia a udržateľný rozvoj: spôsoby zapojenia občanov, spoločnosti a organizácií
Ing. Dušan Masár, PhD., Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej
správy
Mgr. Dávid Kollár, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
10
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
Konceptualizace výzkumu sociálního krajně pravicového radikalismu v rámci evropského
kontextu
Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
16:00 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
11
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
IV. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál č. 2 – Vysoká škola evropských a regionálních studií (Žižkova 5)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:30 h
Ing. Martina Leskovcová, Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektorka Vysoké školy evropských a
regionálních studií
13:30 h – 15:00 h
Řídí RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektorka Vysoké školy evropských a
regionálních studií
Řídí Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
15:15 h – 16:30 h
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Místní Agenda 21 jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje
Ing. Markéta Levá, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
13:45-14:00
Prínos verejno súkromného partnerstva pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja
Biosférickej rezervácie Poľana
Ing. Jozef Krnáč, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
14:00-14:15
Spoločenská zodpovednosť v kontexte udržateľného rozvoja so zameraním na
environmentálnu líniu
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
prírodných vied
14:15-14:30
Udržitelnost regionálních produktů jako významný faktor environmentálního a
regionálního rozvoje
Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
14:30-14:45
Ekologické zemědělství jako nástroj udržitelného rozvoje ve vybraných zemích
Ing. Miroslava Navrátilová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:45-15:00
Determinanty hodnocení výkonnosti zemědělských výrobně obchodních systémů v rámci
udržitelného rozvoje
Ing. Jitka Šišková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Význam podniků lesního hospodářství z hlediska trvalé udržitelnosti
Ing. Helena Čermáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
15:30-15:45
Trendy v svietení v kontexte trvalo udržateľného rozvoja
Ing. Jozefína Drotárová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav
ekonomickej a technickej bezpečnosti
12
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
Incorporating sustainability aspects in civil engineering education
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
Ing. Karolína Škrlantová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
16:00-16:15
Udržitelná konstrukce budov - klíčoví aktéři a bariéry k rozvoji environmentální
udržitelnosti
Ing. Martin Kovář, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
16:15-16:30
Udržitelné hospodaření se stavebními a demoličními odpady
Ing. Karolína Škrlantová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
16:30 h
Zakončení jednání sekce
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
18:30 h
13
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
ČESKOSLOVENSKO A PRVNÍ SVOBODNÉ VOLBY V ROCE 1990
(sekce je realizována v rámci projektu GA ČR „Průběh Sametové revoluce ve vybraných
městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě“, registrační číslo 13-15049S)
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
27.3.2014, 9:00 – 11:00, 11:15 – 12:15 h, 13:00 – 14:15 h
Ing. Martina Leskovcová, Vysoká škola evropských a regionálních
studií
9:00 h
Zahájení jednání sekce
Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
9:00 h – 11:00 h
Řídí doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd Vysoké
školy evropských a regionálních studií
Řídí PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
11:15 h – 14:30 h
09:00-09:15
Opozice proti systému v roce 1989
PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
09:15-09:30
Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho
konsekvencie v súčasnosti
Mgr. Michal Klučiarovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
09:30-09:45
Svobodné volby 1990 a nová komunikační realita
doc. PhDr. Daniel Bína, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních studií
09:45-10:00
Diskuse
10:00-10:15
Vybrané aspekty preferenčního hlasování v parlamentních volbách v Československu v
roce 1990
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a
společenských věd
10:15-10:30
Zmena preferencií voličov pri výbere volených zástupcov na úrovni miestnej samosprávy
v porovnaní s rokom 1990 - prípadová studia
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
doc. RNDr. Marta Urbaníková CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
10:30-10:45
Volby do národních zastupitelských sborů v ČSFR v roce 1990 a rozdělení československé
federace
PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a
společenských věd
10:45-11:00
Diskuse
11:00-11:15
COFFEE BREAK
14
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
11:15-11:30
Svobodné volby v okrese Žďár nad Sázavou - srovnávací sonda do politického profilu a
tradic jednoho západomoravského regionu
PhDr. Martin Šikula, ZŠ Žďár nad Sázavou
11:30-11:45
Volby v roce 1990 a obnova pluralitního politického života na komunální úrovni se
zaměřením na okres Náchod
Ing. Jan Čopík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
11:45-12:00
Mělník a Mělnicko v roce 1990
PhDr. Dalibor Státník, Státní okresní archiv Mělník
12:00-12:15
Diskuse
12:15-13:00
OBĚD NA KRAJSKÉM ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE (PŘÍZEMÍ)
13:00-13:15
Volební rok 1990 na okrese Jindřichův Hradec
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů Praha
13:15-13:30
Tábor ve volebním roce 1990
Mgr. Jitka Vandrovcová, Husitské muzeum v Táboře
13:30-13:45
Písek a Písecko v prvních svobodných volbách v roce 1990
PaedDr. Et PhDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
13:45-14:00
Parlamentní volby 1990 a Strakonice
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
14:00-14:15
Závěrečná diskuse
14:15
Zakončení jednání sekce
15
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
UDRŽITELNÝ ROZVOJ Z POHLEDU STUDENTŮ – ZVLÁŠTNÍ
STUDENTSKÁ SEKCE PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO A
MAGISTERSKÉHO STUDIA
Sál č. 2 – Vysoká škola evropských a regionálních studií (Žižkova 5)
27.3.2015, 9:30 – 11:30, 12:00 – 13:30 h
RNDr. Růžena Ferebauerová
Ing. Martina Leskovcová
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Organizuje:
9:30 h
Zahájení jednání sekce
RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektor Vysoké školy evropských a regionálních
studií
9:30 h – 11:30 h
12:00 h – 13:30 h
Řídí Ing. Petra Jílková, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
Řídí RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektor Vysoké školy evropských a
regionálních studií
09:30-11:30
Prezentace studentů z Českých Budějovic a Příbrami
11:30-12:00
COFFEE BREAK
12:00-13:30
Prezentace studentů z Českých Budějovic a Příbrami
13:30+
Účast studentů na konferenčních sekcích.
16

Podobné dokumenty

Spravodajca SAIG 48/2014

Spravodajca SAIG 48/2014 Zárubův přínos a mezinárodní úspěch jeho pojetí inženýrské geologie spočíval v jeho době především v tom, že dokázal inženýrskou geologii rozvíjet tak, aby operativně a účinně odpovídala na požadav...

Více

Conference Programme - Univerzita Hradec Králové

Conference Programme - Univerzita Hradec Králové ETHICAL DIMENSION OF MANAGERIAL DECISION MAKING Miroslava Szarková, University of Economics in Bratislava BASIC MANAGER COMPETENCIES IN PERSONAL MARKETING Marta Matulčíková, University of Economics...

Více

Vyrocni zprava FEL 2010 - Západočeská univerzita

Vyrocni zprava FEL 2010 - Západočeská univerzita simulace elektrotechnických problémů, sdružené úlohy v technické praxi a řadu dalších aktuálních problémů. V této souvislosti je nutné připomenout i nezastupitelný vliv rozsáhlé spolupráce fakulty ...

Více

Nástěnný ovladač Nástenný ovládač Wall controller

Nástěnný ovladač Nástenný ovládač Wall controller poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým ...

Více

bluegrassové listy - Bluegrassová asociace ČR

bluegrassové listy - Bluegrassová asociace ČR Můžeš trochu přiblížit ty šňůry s Fragmentem po USA? Jaký to je, když hrají Češi pro Američany bluegrass? A co angličtina, přízvuk ve zpěvu a tak podobně? V Kalifornii jsme měli asi deset hraní po ...

Více

programový sborník

programový sborník Krámská L, Kořán M, Nemocnice Na Homolce, Praha Možnosti využití laseru při léčbě pohybového aparátu Efremová Y, Kimličková M, Navrátil L, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakult...

Více