Pokyny autorům

Komentáře

Transkript

Pokyny autorům
Pokyny autorům
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Květen 2009 20:03 - Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 13:20
Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis
Citační pokyny:
Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků držely následujících
citačních pokynů
:
( pokyny ke stažení ZDE )
- Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc,
.docx, či .rtf.
na adresy:
[email protected]
- Délka jednoho článku by neměla přesahovat 30 normostran včetně poznámkového
aparátu.
- Zpracování obrázků a mapek projednejte, prosíme, předem s redakcí.
- K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30
řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do
anglického jazyka.
- K článku musí být připojen medailon o autorovi.
- Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou
čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu.
Poznámky
vkládejte vždy za
interpunkci bez oddělení mezerou
1/5
Pokyny autorům
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Květen 2009 20:03 - Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 13:20
!
- V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
- Uvozovky používejte v následující podobě: „“
- Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep
- V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.
V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana - s.
signatura - sign.
folio - f.
recta - r.
versa - v.
karton - kart.
rukopis - rkp.
2/5
Pokyny autorům
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Květen 2009 20:03 - Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 13:20
vydavatel - vyd., ed.
vydavatelé - vyd., edd.
Herausgeber - Hg.
redaktor - red.
srovnej - srov.
- Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte podle následujících příkladů,
včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v
plném znění):
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho
„národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.
Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. In: Die
Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und
13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften
Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV.
Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53-59.
3/5
Pokyny autorům
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Květen 2009 20:03 - Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 13:20
Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.
Při opakování autora: Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13.
století). Praha 1986, s. 83.
Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 85–86.
Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání: Šmahel,
František:
Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů.
2 , s. 135.
Praha 1985
Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v
poznámkách dále používána. Například:
Codex diplomaticus
et epistolaris regni Bohemiae
(= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591. Dále jen: CDB
V-2, s. 182, č. 592.
Dále jen: CDB V-2, s. 182, č. 591.
Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název
a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu. Například: Moravský
zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň;
pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy s pomlčkou: London - New
York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.
4/5
Pokyny autorům
Napsal uživatel Administrator
Neděle, 10 Květen 2009 20:03 - Aktualizováno Pondělí, 27 Červen 2016 13:20
5/5

Podobné dokumenty

Pokyny pro úpravu příspěvků do ČMM

Pokyny pro úpravu příspěvků do ČMM Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění): Vzory Žemlička, Josef: ...

Více

Stáhnout

Stáhnout Cílem této práce je zveřejnění poznatků NTK z realizace stavění fondu ve volném výběru podle třídění Kongresové knihovny. NTK jako první v České republice pro svůj fond použila systém LCC. Poznatky...

Více

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel

OPEL VIVARO Combi a Tour - eurodiesel Sada Combination: Loketní opěrky a opora v oblasti bederní páteře na předních sedadlech, Palubní počítač, Ovládání rádia na volantu, Rádio CD 30 MP3 s CD/MP3 přehrávačem

Více

AHAS násobit

AHAS násobit Využili jsme toho, že středy S a T jsou vnitřními body obou osmiúhelníků (tudíž součet všech osmi středových úhlů je v obou případech 360◦ ), neboť v opačném případě by jeden z osmi středových úhlů...

Více