Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze

Transkript

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_37
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Místo, kde žijeme
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
dopravní výchova
 Žák ví, po jaké straně vozovky má
chodit
 Žák pozná základní dopravní značky,
umí je správně vybarvit.
 Žák zná telefonní čísla, důležitá pro
případ ohrožení.
Klíčová slova:
 dopravní prostředky, dopravní kázeň,
dopravní značky, světelná znamení,
přechod pro chodce, chodník,
vozovka, silnice
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Dopravní výchova
1. Cesta po vozovce a po chodníku
VLEVO
Po
chodníku
VPRAVO
chodíme _______________.
Kde není chodník chodíme _______________.
2. Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor ČR
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
Jednotné evropské číslo tísňového volání
3. Vybarvi světla na semaforech a napiš, co znamenají
4. Vybarvi a pojmenuj dopravní značky
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:



http://www.kojici-podprsenky.com/products/kosilka-bezesva-stahovaci-s-klipem-kekojeni-s-1500-carriwell/
http://armsrenee.blogspot.cz/2013/01/senarai-no-telefon-pejabatpelajaran.html#.UUXwdjc88_8
http://www.i-creative.cz/2009/12/14/pracovni-listy-dopravni-vychova/
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_38
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
lidská práva, dětská práva
 K práci s tímto pracovním listem
můžeme využít Slabikář dětských
práv.
 Žák zná základní lidská práva a ví na
koho se obrátit, když mu někdo
popírá jeho práva.
Klíčová slova:
 Dětská práva, lidská práva, linka
důvěry, obtěžování, ubližování,
základní lidská práva
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
LIDSKÁ PRÁVA, Dětská práva
1. Pro koho platí lidská práva? ______________________________
2. Jaká jsou základní lidská práva?
PRÁVO NA __ __ __ __ __
PRÁVO NA __ __ __ __ __ __ __
PRÁVO NA __ __ __ __ __ __ __
3. Přiřaď k obrázkům název práva
PRÁVO NA ŽIVOT
PRÁVO NA JMÉNO
4. Vyber správnou odpověď
ubližuje,
to neřeknu Pokud mi někdo
to neřeknu
PRÁVO NA BEZPEČÍ
nikomu to neřeknu
to neřeknu
řeknu
to dospělému
800 111 111
to neřeknu
 Telefonní číslo na Linku bezpečí je
800 155 155
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:

Slabikář dětských práv. Praha : Nadace Naše dítě, 2001. 20 s.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_39
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
podzim
 Žák zná podzimní měsíce, ví, že
podzim začíná podzimní
rovnodenností.
 Žák dokáže vysvětlit pojem „babí léto“
 Žák ví, proč je 28.10. státní svátek.
Klíčová slova:
 Podzim, září, říjen, listopad, podzimní
rovnodennost, babí léto, T. G.
Masaryk, 28.10., vznik
Československa
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Podzim
1. Podzim začíná _______________________________ .
2. Tento den se nazývá DEN PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI. (Co to znamená?)
______________________________________________________________________________.
3. Podzimní měsíce jsou ________________, __________________, ___________________
4. Nakresli pět věcí, které tě napadnout, když se řekne podzim.
5. BABÍ LÉTO
______________________________________________________________
6. 28. 10.
Co slavíme? ______________________
Kdo byl prvním československým prezidentem? _____________________
Po deštivém jaru a deštivém létu přichází obyčejně slunečný podzim
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:
 http://dinosauri-bakov.blog.cz/galerie/panovnici-ceskych-zemi/obrazek/40757509
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_40
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
listnaté stromy
 Žák popíše části těla stromu –
koruna, větve, kmen, kořen
 Žák podle listů pozná, o který listnatý
strom z nabídky se jedná a dokáže
k němu přiřadit plod nebo
charakteristiku.
Klíčová slova:
 Listnatý strom, kořen, kmen, koruna,
dub, jírovec, bříza, lípa, plod, žalud,
kaštan, národní strom
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Listnaté stromy
STROMY
1. Popiš části stromu
2. Najdi správná řešení
NÁZEV
vlastnost
DUB
JÍROVEC
BŘÍZA
LÍPA
PLODY JSOU ŽALUDY
NÁŠ NÁRODNÍ STROM
PLODY JSOU KAŠTANY
BÍLOČENÝ KMEN
DUB
JÍROVEC
BŘÍZA
LÍPA
PLODY JSOU ŽALUDY
NÁŠ NÁRODNÍ STROM
PLODY JSOU KAŠTANY
BÍLOČENÝ KMEN
DUB
JÍROVEC
BŘÍZA
LÍPA
DUB
JÍROVEC
BŘÍZA
LÍPA
PLODY JSOU ŽALUDY
NÁŠ NÁRODNÍ STROM
PLODY JSOU KAŠTANY
BÍLOČENÝ KMEN
PLODY JSOU ŽALUDY
NÁŠ NÁRODNÍ STROM
PLODY JSOU KAŠTANY
BÍLOČENÝ KMEN
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:




http://www.atlasdreva.hu.cz/makro_exoticke/teorie_charakteristika_drevin.html
http://www.herbavitalis.cz/herbar.html
http://poselsvetla.blog.cz/1103/lipa-malolista-srdcita-tilia-cordata
http://www.prazskestezky.cz/unet/unet11.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_41
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
jehličnaté stromy
 Žák ví, jak dělíme stromy podle listů –
jehličnaté a listnaté.
 Žák přiřadí název stromu ke správné
větvičce a šišce.
Klíčová slova:
 Jehličnatý strom – jedle, modřín smrk,
borovice, šiška, opadavý strom,
jehlice
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Jehličnaté stromy
1. Stromy dělíme podle listů na ___________________ a __________________.
2. Listům jehličnatých stromů říkáme ___________________ .
3. Na zimu opadává jediný jehličnatý strom a ten se jmenuje ________________.
4. Spoj – NÁZEV STROMU A VĚTVIČKU SE ŠIŠKOU
JEDLE
BOROVICE
SMRK
MODŘÍN
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:




http://www.avicenna.cz/?query=jedle&amount=0&blogid=4&x=0&y=0
http://www.uspza.cz/index.php?id=10320
http://leccos.com/index.php/clanky/modrin
http://www.junakrovensko.websnadno.cz/Stromy-a-rostliny.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_42
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
rodina
 Žák vyjádří, co pro něho znamená
„domov“ a jak se nazývá cit, který
chováme k lidem, které máme rádi –
láska.
 Žák ví, kteří lidé tvoří úplnou rodinu
(otec, matka, děti)
 Žák se orientuje v příbuzenských
vztazích.
Klíčová slova:
 Domov, láska, otec, matka, děti,
příbuzní, babička, dědeček, teta, strýc,
sourozenci.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Rodina
1. Co pro tebe znamená slovo DOMOV?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Rodina je
3.
a
a
.
je cit, který chováme k lidem, které máme rádi.
4. Kdo jsou to PŘÍBUZNÍ?
Maminky nebo tátova maminka je má _________________________ .
Maminky nebo tátův tatínek je můj _____________________________ .
Mámina nebo tátova sestra je má ______________________________.
Maminčin nebo tátův bratr je můj __________________________.
Bratranec a sestřenic jsou ________________________________.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_43
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
rodina, rodinné oslavy
 Žák ví, při jakých příležitostech se rodina
setkává.
 Žák dokáže vytvořit pozvánku na
narozeninovou oslavu a napíše datum
svého svátku a narozenin.
 Žák popíše, s čím pomáhá doma.
 Mezipředmětové vztahy – český jazyk,
pracovní činnosti – tvorba pozvánky
Klíčová slova:
 Svátky, oslavy, narozeniny, svátek,
pozvánka, práce doma
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Rodinné oslavy
Práce doma
1. Při jakých příležitostech se setkává celá rodina?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Kdy máš narozeniny?
Kdy máš svátek?
3. Vytvoř pozvánku na tvou narozeninovou oslavu
4. S čím pomáháme doma
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:

http://www.svetbalonku.cz/cz/kulate-balonky-000005.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_44
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Umíš se správně chovat?
 Žák umí požádat o něco, poděkovat,
pozdravit. Umí se zachovat společensky
v různých situacích a zhodnotí, jestli se
lidé na obrázcích chovají podle pravidel
slušného chování.
Klíčová slova:
 Slušné chování, pozdravy, prosby.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Umíš se chovat?
1. Co řekneš, když…. (Doplň kouzelná slovíčka.)
Co řekneš, když o něco žádáš?
Co řekneš, když něco provedeš?
Co řekneš, když potkáš dospělou osobu?
Co řekneš, když přijde návštěva?
2. Napiš, jak by ses zachoval v těchto situacích…
Sedíš a v autobuse a přistoupí stará paní, co uděláš? _____________________
_______________________________________________________________.
Na zastávku přijede autobus a otevře dveře, co uděláš jako první? __________
________________________________________________________________.
3. Namaluj smajlíka podle toho, jestli se chlapci na obrázcích chovají dobře 
nebo špatně .
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:

http://sarinka-svet-za-zrcadlem-autismus.blogspot.cz/2011/04/slusne-chovanisituace-se-smajliky.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_45
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Práce dospělých
 Žák ví, jaké zaměstnání mají jeho
rodiče.
 Dokáže vysvětlit různá zaměstnání a co
je potřeba k výkonu tohoto zaměstnání.
Klíčová slova:
 Zaměstnání, kuchař, zedník, lékař, malíř,
kadeřnice, učitelka, listonoš, úředník,
pilot, kovář
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Práce dospělých
1. Napiš, co dělají tvoji rodiče a vyprávěj o jejich práci
Můj tatínek je ________________________________.
Moje maminka je ______________________________.
2. Co potřebují ke své práci…
KUCHAŘKA
ZEDNÍK
LÉKAŘ
MALÍŘ
KADEŘNICE
UČITELKA
LISTONOŠ
ÚŘEDNÍK
3. Doplň povolání do vět
Vrtulníky a letadla ovládá ________________.
_______________ zpracovává za tepla kovy a vyrábí z nich různé užitkové
nebo ozdobné věci.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:







http://obrazky.superia.cz/ostatni/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://www.kadernictvi-ms.cz/parfemy-kosmetika/remington-d5017-pro-2100dryer-gift-set--2815.html
http://www.kuchynskenoze-nadobi.cz/smrz/eshop/2-1-VARENI-A-PECENI/110-3-SilitVitaliano-Marrone
http://www.pebeo.cz/cs/studiove-akrylove-barvy-studio-acrylic/
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/0.0.0.Kliparty/P%C5%99edm%C4%9Bty/sk
olni_potreby
http://www.kohoutikriz.org/priloha/rokyt.php
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_46
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Staráme se o přírodu
 Žák ví, jak se má starat o přírodu – třídit
odpad, šetřit přírodní zdroje, nezakládat
skládky atd. Ví, k čemu slouží kontejnery
a pozná podle barev, jaký odpad patří do
kontejnerů.
Klíčová slova:
 Příroda, životní prostředí, národní parky,
CHKO, třídění odpadu, odpad,
kontejner, přírodní zdroje, skládky
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Staráme se o přírodu
1. Jak se můžeme starat o přírodu?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. N a co jsou tyto kontejnery?
3. Zakroužkuj správnou odpověď
I.
Pokud, chci pozorovat zvířata,
a. musím se pohybovat tiše. (P)
b. budu dělat velký rámus. (A)
II.
Kamarád vyhodí v lese papírek,
a. ty ho vyhodíš také. (DU)
b. sebereš ho. (ŘÍ)
III.
V lese sbírám
a. jen jedlé houby a nejedlé rozšlapu. (HO)
b. jen jedlé houby a nejedlé nechám pro zvířata. (RO)
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:
a) http://www.zemeturo.cz/clanek/vra%C5%A5me-v%C4%9Bci-doob%C4%9Bhu-0
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_47
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Mikuláš
 Doporučuji při probírání tohoto tématu
dětem přečíst nějakou legendu o svatém
Mikuláši.
 Díky tomuto PL si děti zopakují datum,
kdy slavíme Mikuláše, tradici, ale i kdo to
byl Svatý Mikuláš, který pocházel
z města Myry – patron námořníků, dětí,
lékařů, obchodníků a právníků.
Klíčová slova:
 Svatý Mikuláš, tradice, legenda
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Mikuláš
1. Doplň do rámečků data
Mikuláš má svátek
.
Mikuláše slavíme v podvečer
.
2. Čí patronem je Mikuláš? Vybarvi pět obdélníčků.
námořníků
prodavačů
dětí
učitelů
lékařů
zedníků
obchodníků
ševců
právníků
3. Z jakého tureckého města pochází Mikuláš?
Mikuláš pochází z města
4. Kdo doprovází Mikuláše při nadílce? Nakresli
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_48
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas, Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Zima
 Žák zná zimní měsíce, ví, že zima
začíná zimním slunovratem.
 Žák popíše přírodu v zimě a ví, jaké
svátky v zimě slavíme, jak se máme
starat o zvířata v zimě.
Klíčová slova:
 Zimní slunovrat, prosinec, leden, únor,
Vánoce, mráz, led, sníh, zimní spory,
krmelec, krmítko, zimní příroda
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Zima
1. Zima začíná _______________________________ .
2. Tento den se nazývá DEN ZIMNÍHO SLUNOVRATU. (Co to znamená?)
_____________________________________________________________.
3. Zimní
měsíce
jsou
__________________,
___________________,
___________________ .
4. Doplň správná slova do vyprávění.
Je zima. Venku je
Děti mohou
a padá
.
,
a stavět
Rybníky pokryl
.
, tak můžeme chodit
Nesmíme zapomenout na
. Ptáčkům nasypeme do
zrní a zvířátkům do lesa odneseme
Těšíme se na
.
a
.
.
mráz
zvířata
krmítka
sáňkovat
Vánoce
kaštany
led
sníh
bruslit
lyžovat
žaludy
sněhuláka
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_12_INOVACE_49
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva – Pohoří
České republiky
využití, případně metodické
pokyny:

Žák dokáže na mapě ukázat pohoří Šumava
(Plechý) , Krkonoše (Sněžka), Krušní hory
(Klínovec) a zná nejvyšší vrcholy těchto
pohoří.
Klíčová slova:

Pohoří, mapa, vrchol, Šumava, Krkonoše,
Krušné hory, Klínovec, Sněžka, Krušné hory
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Pohoří České republiky
1. Do mapy České republiky zaznač tyto hory
 ŠUMAVA
 KRKONOŠE
 KRUŠNÉ HORY
2. SPOJ POHOŘÍ A NEJVYŠŠÍ HORU
Krkonoše
Plechý
Šumava
Klínovec
Krušné hory
Sněžka
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:
a) http://info-turistika.cz/detail/banky-pojistovny-cr-cr
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2250
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_50
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva –
Vánoce
využití, případně metodické
pokyny:

Doporučuji při probírání tohoto tématu
dětem přečíst příběh Ježíše Krista –
vánoční nebo z Dětské bible.

Žáci již z prvního ročníku znají symboly
Vánoc nebo zvyky, proto si je v prvním
úkolu mohou připomenout.

Žák ví, kdy Vánoce začínají a jaké svátky
slavíme 25. a 26.12.

Žák ví, proč slavíme Vánoce, zná příběh
narození Ježíška.
Klíčová slova:

Vánoce, zvyky, symboly vánoc, Štědrý den,
Boží Hod, Betlém, příběh Ježíška
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
VÁNOCE
1. Napiš 6 slov, která souvisejí s Vánocemi
2. Vánoce začínají ____. prosince a tento den nazýváme ___________________
3. První svátek vánoční je nezýván __________________________
4. Druhý svátek vánoční slavíme ___________________________(datum)
5. Doplň příběh
Maria s _______________ přišli do _______________ kvůli sčítání lidu. Protože
bylo ve městě plno, dostali nocleh ve _________________. V noci se nad
Betlémem zjevila ___________________, který oznámila, že se narodil
___________________ .
Maria položila Ježíška do _____________________. Všichni se přispěchali
Ježíškovi poklonit. Z výchovu přišli také _________________________, kteří
Ježíškovi přinesli ___________________.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:
a) http://pleteniahackovani.blog.cz/galerie/sablony-obrazkyomalovanky/obrazek/71341449
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_51
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva – Nový
rok
využití, případně metodické
pokyny:

Žák ví, co slavíme poslední den v roce, kdo
má ten den svátek.

Žák ví, jaký rok máme.

Žák je schopen tvořit věty (První měsíc
v roce je leden., Školní rok začíná měsícem
září., Rok má 365 dní., Přestupný rok má
366 dní.
Klíčová slova:

Žák zná tradice Nového roku.

Silvestr, rok, měsíce, pranostika, zvyk
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
NOVÝ ROK
1. Kdo má svátek poslední den v roce? _________________________________.
2. Jaký rok jsme přivítali?
3. Utvoř věty
První měsíc v roce je
365 dní.
Školní
rok
měsícem
leden.
začíná
Rok má
září.
Přestupný rok má
366 dní, protože má
únor 29 dní.
4. Podle toho, kdo na Nový rok přišel první do domu, se věštilo:
a. Přišlo-li pěkné děvče znamenalo to ____________________________ .
b. Přišlo-li dítě znamenalo to ____________________________________.
c. Přišel-li mladý muž znamenalo to ______________________________.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_52
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva – Zvířata
v zimě.
využití, případně metodické
pokyny:

Žák pozná podle obrázku kosa, sýkorku,
čápa a vlaštovku. Žák rozdělí ptáky na
stěhovavé (čáp, vlaštovka) a ty, kteří u nás
přezimují (kos, sýkorka).

Žák přiřadí stopu lesního zvířete ke
správnému zvířeti (srnka, zajíc, liška).

Žák ví, jak se může starat o zvířata a ptáky
v zimě.
Klíčová slova:

Stěhovaví a stálí ptáci, lesní zvířata,
krmelec, krmítko
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Zvířata v zimě
1. Pojmenuj ptáky a červeně zakroužkuj ty, kteří u nás přezimují.
2. Přiřaď stopu ke zvířeti.
3. Doplň věty
Do krmítka dáváme ptáků __________________________________________.
Do krmelce nosíme ______________________________________________.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:



http://www.nasiptaci.cz/dat/dro.htm
http://leyila.rajce.idnes.cz/zoologie_-_ptaci/
http://www.jojo.cz/deti/clanek/stopovani-zvirat
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_53
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu  Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – hodiny, části dne
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním cvičení žák doplní, kolik hodin má
den. Ve druhém cvičení doplňuje části dne
do vypravování. Ve třetím cvičení si zvolí
čas odpovídající části dne a napíše, co
v danou dobu dělá.
Klíčová slova:

Den, čas, ráno, dopoledne, poledne,
odpoledne, večer, noc, malá a velká
ručička, hodiny
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
DEN
1. Den má ______ hodin.
2. DOPLŇ DO VYPRÁVĚNÍ ČÍSTI DNE
vstávám z postele a snídám.
a učím se. V
jsem ve škole
obědváme ve školní jídelně.
jsem ve školní družině, doma nebo na kroužku.
se sejde celá rodina doma a večeříme. V
spím a zdají se mi krásné sny.
3. Zapiš, co děláš v určitou denní dobu. Hodinám dokresli ručičky
DOPOLEDNE
V POLEDNE
ODPOLEDNE
VEČER
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:

http://www.dobrenapady.info/hodinky-cifernik-2-f1759.htm
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_54
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu  Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – hodiny
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním cvičení žáci doplňují ručičky do
hodin podle digitálních hodin nebo zapisují
do digitálních hodin čas podle ručičkových –
čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.

Ve druhém cvičení spojují čas na
ručičkových hodinách s textem.

V posledním cvičení se žáci setkávají
s různými typy hodin.
Klíčová slova:

Čas, hodiny, malá a velká ručička, čtvrt, půl,
tři čtvrtě, přesýpací hodiny, ručičkové
hodiny, budík, kukačky, náramkové hodinky.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
ČAS
1. Kolik je hodin?
7: 30
11:45
2. Spoj
Tři čtvrtě na pět
tři hodiny
čtvrt na osm
půl jedenácté
3. Pojmenuj hodiny
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:





http://www.dobrenapady.info/hodinky-cifernik-2-f1759.htm
http://lumenn.blog.cz/1105/bez-nazvu
http://www.hodinyeshop.cz/www-hodinyeshop-cz/eshop/1-1-Drevenehodiny/0/5/759-VINIS-Plastove-nastenne-hodiny-cerne-H7005B
http://www.hodinyeshop.cz/www-hodinyeshop-cz/eshop/0/3/5/1248-Detskybateriovy-Disney-budik-Medvidek-pu-B957110
http://www.hodinybudiky.cz/cz/menu/112/produkty/hodiny/kukacky/
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_55
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Člověk a jeho zdraví
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Člověk, lidské tělo, vývojová období
využití, případně metodické
pokyny:
člověka

V prvním úkolu žáci popisují lidské tělo
(hlava, krk, rameno, loket, trup, zápěstí,
prsty na rukou, stehno, koleno, kotník, prsty
na nohou).

V druhém úkolu žáci seřazují vývojová
období života od 1 do 4.
Klíčová slova:

Lidské tělo (hlava, krk, rameno, loket, trup,
zápěstí, prsty na rukou, stehno, koleno,
kotník, pata), vývojová období člověka
(dětství, mládí, dospělost, stáří)
.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Člověk
1. Popiš lidské tělo
2. VÝVOJOVÁ OBDOBÍ ČLOVĚKA (Čísluj od jedničky)
STÁŘÍ
MLÁDÍ
DĚTSTVÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
DOSPĚLOST
Zdroje obrázků:





http://www.blesk.cz/clanek/digital/146375/super-vychytavka-od-google-onlineanatomie-cloveka.html
http://www.lidovky.cz/kompostujte-nabada-deti-nova-hra-z-prazskeho-magistratupkf-/zpravy-domov.aspx?c=A110301_141129_ln_domov_ter
http://byznys.lidovky.cz/sehnat-letni-brigadu-neni-jednoduche-nejvetsi-sance-matev-praze-p8t-/moje-penize.asp?c=A120507_101908_moje-penize_rka
http://www.nasepenize.cz/bohatstvi-jsou-penize-ale-i-zdravi-rodina-a-pratele-5550
http://duchovno.doktorka.cz/vnitrni-mladi-otazka-postoje/
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_56
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Člověk a jeho zdraví
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Nemoci, úrazy
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním úkolu žák vybere z nabídky, které
nemoci měl a zkusí o nich vyprávět, jaký
měly průběh atd. V dalším úkolu žák doplní
do textu, co je důležité k udržení zdraví.

Ve třetím úkolu se žák pokusí vysvětlit, co
bylo příčinou úrazu a jak se v takovéto
situaci zachovat.
Klíčová slova:

Nemoc, úraz,prevence, zdravý životní styl,
hygiena, tekutiny, zdravá strava, čerstvý
vzduch, příčina a následek úrazu,
záchranná služba
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Nemoci, úrazy
NEMOCI
1. Vybarvěte, jaké jste měli nemoci
rýma
kašel
zápal plic
zánět středního ucha
chřipka
plané neštovice
angína
2. K udržení zdraví je nutné dbát na zásady ____________________________, pít
dostatek ___________________, jíst ___________________, a pobyt a pohyb
na čerstvém ___________________________________.
ÚRAZY
3. Popiš, jak asi došlo k úrazu, a jak takovému úrazu můžeme předejít
4. Jaké je číslo na záchrannou službu?
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:



http://www.novinky.cz/zena/deti/87986-pozor-na-prazdninove-urazy-deti.html
http://www.zachranny-kruh.cz/popaleniny_opareniny.html
http://ona.idnes.cz/pri-urazech-hlavy-vzdy-volejte-155-dqp/zdravi.aspx?c=A090612_102004_zdravi_ves
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_57
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Člověk a jeho zdraví
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Zelenina
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním úkolu žáci popisují tělo rostliny –
kořen, stonek, listy, květ, plod

Ve druhém úkolu rozřazují a lepí do „košů“
zeleninu z druhého papíru.

Klíčová slova:

Zelenina, bylina, tělo byliny, zelenina
kořenová, zelenina listová, zelenina
cibulová, zelenina plodová
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
ZELENINA
1. Popiš stavbu byliny
2. Rozděl zeleninu do správných košíků
LISTOVÁ
KOŘENOVÁ
CIBULOVÁ
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
PLODOVÁ
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:






http://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/rostliny/stavba-a-spolecne-znaky/
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika/Komunika%C4%
8Dn%C3%AD_tabulky/Zelenina
http://www.chytrazena.cz/zelenina-jako-lek-kedlubny-10681.html
http://www.receptyonline.cz/redkvicka-redkev-seta--1456.html
http://www.krouharna.cz/plechaty/
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-diety/40340/tajemstvi-asijskestihlosti.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_58
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Ovoce.
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním cvičení žáci doplňují slova
z nabídky do vět.

Ve druhém cvičení (tabulka) píší, jaké plody
mohou utrhnout na ovocných stromech a
následně plody nakreslí.
Klíčová slova:

Ovoce, vitamíny, zdravá strava, ovocné
stromy, plod, druhy ovoce – peckovice,
malvice, bobule
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
OVOCE
1. Doplň slova z nabídky
Ovoce je ________________, má mnoho ____________________ a vody.
Každé ovoce vypadá uvnitř ______________________ .
Jádřinec s jádry má _____________________ a _______________________.
Pecku má _______________________ a ____________________________ .
Semena najdeme v _____________________________.
švestka, jablko, zdravé, třešeň, vitamínů, hruška, jinak, rybíz
2. Napiš názvy plodů ovocných stromů a plod nakresli
JABLOŇ
HRUŠEŇ
BROSKVOŇ
MERUŇKA
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_59
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Jaro.
využití, případně metodické
pokyny:

Žák ví, kdy začíná jaro, ví, jak se tento den
nazývá a co to znamená.

Žák vyjmenuje jarní měsíce.

Žák popíše, jak vypadá příroda na jaře a
uvede, jací ptáci se vrací z teplých krajin.
Klíčová slova:

Žák ví, co slavíme 1.5. a 8.5.

Žák zná jarní pranostiky

Jaro, jarní rovnodennost, příroda, stěhovaví
ptáci, Svátek práce, Den vítězství,
pranostiky
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
JARO
1. Jaro začíná _______________________________ .
2. Tento den se nazývá DEN JARNÍ ROVNODENNOSTI. (Co to znamená?)
______________________________________________________________________________.
3. JARNÍ měsíce jsou ________________, __________________, ___________________ .
4. Nakresli a pojmenuj ptáka, který se vrací z teplých krajin a jedno zvíře, které
se probouzí ze zimního spánku.
5. V květnu máme dva státní svátky. Napiš, kdy jsou a co se slaví.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_60
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Rostliny.
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním úkolu žák rozdělí rostliny na
dřeviny a byliny a popíše těla rostlin (kořen,
kmen, koruna, kořeny, stonek, list, květ)

Žák ví, že listnaté stromy na zimu opadají a
z jehličnatých stromů opadá modřín.

V posledním úkolu žák přiřadí název květiny
k obrázku.
Klíčová slova:

Rostliny, dřeviny, byliny, listnaté stromy,
jehličnaté stromy, kořeny, stonek, kmen,
koruna, listy, květ
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
ROSTLINY
Korunu stromu tvoří = ________________________ a ____________________
Listnaté stromy na podzim ________________________________.
Jediný jehličnatý strom, který opadá je _______________________________ .
Poznáš jarní květiny?
SASANKA
PRVOSENKA
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:




http://www.roallivingenergy.com/about/more/roots
http://www.i-creative.cz/?q=Save%20Us%20From%20Berlusconi&paged=55
http://www.avicenna.cz/item/primula-veris-prvosenka-jarni
http://www.prazskestezky.cz/kunrat/ku07.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_61
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
využití, případně metodické
učiva – Domácí a hospodářská zvířata.
pokyny:

V prvním úkolu žák popisuje tělo zvířete na
příkladu koně (hlava, krk, trup, ocas, zadní
nohy, přední nohy).

Ve druhém úkolu žák doplňuje tabulku
týkající se hospodářských zvířat – obrázek,
název zvířete, užitek. V posledním sloupci
rozhodne, zda je zvíře savec.
Klíčová slova:

Hospodářská zvířata, popis těla zvířete,
zvířata chovaná pro užitek nebo pro e
radost, domácí mazlíčci, savci
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Hospodářská zvířata
1. POPIŠ TĚLO KONĚ
2. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
OBRÁZEK
NÁZEV ZVÍŘETE
Jaký z něj máme užitek
TUR DOMÁCÍ
KUR DOMÁCÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Je to savec?
Použité zdroje:



http://www.cerna-perla.websnadno.cz/pribuzna-plemena.html
http://www.i-creative.cz/2009/03/09/velikonocni-beranci-ovecky-a-jehnatka-kvytisknuti/
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=HUSA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,
d.Yms&biw=1024&bih=437&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=NkdPUfXJEsrX7Abp4IHYAg#um=1&hl=cs
&tbm=isch&q=husa+dom%C3%A1c%C3%AD&revid=846926734&sa=X&ei=ZUdPUYqjL
KPy4QSIwYDoBQ&ved=0CFgQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.bGE&fp=
2dcf4c2263cca88b&biw=1024&bih=437&imgrc=W2EbMnjTQm177M%3A%3BxunIWf
EH-kkE_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trinityart.cz%252Fimgbig%252Flb_husa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trinityart.cz%252F%253Fpage%253D78%3B600%3B481
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_62
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – Velikonoce
využití, případně metodické
pokyny:


Doporučuji využít - Šottnerová, D.: LIDOVÉ
TRADICE. Rubico:Olomouc 2009
K prvnímu úkolu může žák použít kalendář
a najít v něm, kdy v daném roce slavíme
Velikonoce.

Ve druhém úkolu si žák zopakuje
velikonoční symboly. Jako nápověda mu
slouží vyplněná písmenka ve slovech.

Poslední úkol se věnuje Pašijovému týdnu.
Žák si zopakuje názvy dnů a poté k nim
přiřadí charakteristiku.
Klíčová slova:
Velikonoce, jarní rovnodennost, úplněk,
velikonoční symboly, Pašijový týden, tradice
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
VELIKONOCE
1. Kolikátého oslavíme letos Velikonoce?
2. Napiš šest velikonočních symbolů
__ __ M __ __ Z __ __
__ __ N __ __
Z __ __ Í __ __ __
V __ __ __ Č __ __
M __ __ __ __ __ C
J __ __ __ __ E
3. PAŠIJOVÝ TÝDEN
ŠKAREDÁ
PONDĚLÍ
Nikdo se nesmí na nikoho mračit.
BÍLÁ
ÚTERÝ
Zvony odlétají do Říma.
VELKÝ
STŘEDA
Uklízí se.
MODRÉ
ČTVRTEK
Při obědě se dělí vajíčko.
VELIKONOČNÍ
PÁTEK
Zvony přilétají z Říma.
ŽLUTÉ
SOBOTA
Země otvírá své poklady.
ZELENÉ
NEDĚLE
Uklízí se.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_63
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Tento pracovní list slouží k zopakování
učiva – TÝDEN.
využití, případně metodické
pokyny:

Žák si zopakuje kolik dnů má týden, kolik
dní je pracovních a kolik dní máme volno.
Díky rozvrhu si zopakuje názvy dní v týdnu.

Poslední úkol je orientace v čase – jaký den
je dnes, jaký byl včera a jaký bude zítra.
Klíčová slova:
Týden, dny v týdnu, práce, víkend, rozvrh
hodin, dnes, včera, zítra
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Opakování TÝDEN
1. Doplň
Týden má __________________ dní.
_______ dnů je pracovních a ______ dny máme volno.
2. ROZVRH HODIN – Doplň do rozvrhu dny v týdnu a předměty
1.
2.
3.
4.
3. Doplň
Dnes je __________________ .
Včera byla/bylo ____________________.
Zítra bude _____________________ .
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
5.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_64
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé kolem nás
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva –
využití, případně metodické
obchod a k rozvoji finanční
pokyny:
gramotnosti.
 Žák zná názvy obchodů a rozezná, co si
může v obchodech koupit.
 Žák porovná produkty podle ceny .
Klíčová slova:

Obchod, textil, hotel, potraviny,
drogerie, obuv, peníze, Kč, mince a
bankovky.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Jdeme nakupovat
1. Napiš alespoň 5 věcí, které lidé mohou nakupovat
2. Pojmenuj obchody
 košile
 šampón
 růže
 šaty
 mýdlo
 tulipány
 džíny
 sprchový gel
 gerbery
3. Čím platíme v obchodech? ____________________________





4. Porovnej, co stojí víc.

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:


http://www.penam.cz/cs/nase-vyrobky/pecivo-bezne/rohlik-43-g-33254.html
http://www.penam.cz/cs/nase-vyrobky/pecivo-bezne/chleb-sumava-kulaty-700g-32202.htmlhttp://www.cokoladovepokuseni.cz/haribo-zlaty-medvidek-100ggum-bonbony/d-827/#.UVWmuTdxauo
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_65
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva –
využití, případně metodické
Les. Žák si zopakuje jaký je význam
pokyny:
lesa, jaké keře v lese může v lese
najít a přiřadí název houby k obrázku.
 Žák rozezná nejedlé houby od jedlých.
Klíčová slova:

Jehličnaté stromy, význam lesa,
kozák březový, bedla vysoká, hřib
smrková, muchomůrka červená,
maliník, ostružník, borůvčí
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
LES
1. Napiš

názvy tří jehličnatých stromů _______________________________
_____________________________________________________
 Význam lesa ______________________________________________
2. Pojmenuj lesní keře, jejichž plody sbíráme.
3. Spoj obrázek s názvem houby
muchomůrka červená
hřib smrkový
kozák březový
bedla vysoká
4. Škrtni obrázek houby, kterou si nedáš do košíku.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:
 http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-diety/51342/stavnate-lesniplody.html
 http://www.nasevyziva.cz/sekce-ovoce/clanek-maliny-malinik-obecny198.html
 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=bor%C5%AFv%C4%8D%C3%AD&
bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.ZWU&biw=1024&bih=437&um=
1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=za5VUeTSDOfF7AaXl4HwCg#
um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=bor%C5%AFv%C4%8D%C3%AD&oq=bo
r%C5%AFv%C4%8D%C3%AD&gs_l=img.3..0.29648.30273.2.30624.4.3.0.1
.1.0.115.329.0j3.3.0...0.0...1c.1.7.img.INnaZTHzguk&bav=on.2,or.r_qf.&b
vm=bv.44442042,d.ZGU&fp=45300f99a59fcf30&biw=1024&bih=437&im
grc=wXFx4tZI3b6ZM%3A%3BeO5IRvgNEP3ZWM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.fler.cz%25
2Fdd1%252Fp%252Ff%252F1%252F9%252F19109%252F1818936%252F1
309461349.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fler.cz%252Fzbozi%252
Fv-boruvci-1818936%3B1716%3B1307
 http://in.ihned.cz/c1-26112540-co-cech-to-houbar
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_66
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Rybník.
 V prvním cvičení žák přiřadí název ryby
k obrázku.
 Žák se zamyslí nad významem rybníka a
uvede největší rybník v Čechách.
 V posledním cvičení napíše názvy
rostlin, které rostou v blízkosti rybníka
nebo přímo v rybníce.
Klíčová slova:

Rybník, ryby, význam rybník,
Rožmberk, blatouch, vrba, leknín
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Rybník
1. Spoj obrázek s názvem ryby
okoun říční
štika obecná
pstruh potoční
kapr obecný
2. K ČEMU SLOUŽÍ RYBNÍKY?
3.
Jak se jmenuje největší rybník v České republice? ________________________
4.
Napiš názvy rostlin, které rostou v blízkosti rybníka
nebo přímo v rybníku.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:






http://ewww2003.sweb.cz/rybyv.htm
http://www.mrsmoslavicin.com/seznam%20reviru.htm
http://rybarimohelno.cz/index.php?document=ryba&nazev=Okoun%20%F8%ED%E8
n%ED
http://www.bogi.unas.cz/index_prispevky_soubory/Page793.htm
http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?118:1
http://botanika.wendys.cz/kytky/K3.php
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_67
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva –Léto
využití, případně metodické  Žák ví, jakým dnem začíná léto a proč se
pokyny:
tento den nazývá letní slunovrat.

Žák vyjmenuje letní měsíce.

Žák vyjmenuje a nakreslí pět věcí, které
může dělat v létě.

Žák ví, jaké státní svátky slavíme
v červenci.
Klíčová slova:

Léto, letní slunovrat, červen, červenec,
srpen, státní svátek, Den upálení mistra
Jana Husa, Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
LÉTO
1. Léto začíná _______________________________ .
2. Tento den se nazývá DEN LETNÍHO SLUNOVRATU. (Co to znamená?)
______________________________________________________________________________.
3. Letní měsíce jsou ________________, __________________, ___________________
4. Nakresli pět věcí, které můžeš dělat v létě.
5. STÁTNÍ SVÁTKY V ČERVENCI
STÁTNÍ SVÁTEK
Den upálení mistra Jana Husa
5. července
STÁTNÍ SVÁTEK
Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
6. července
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_68
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Rozmanitost přírody
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
využití, případně metodické
pokyny:
Materiál slouží k zopakování učiva –
Louka
 Na tomto pracovním listě žák přiřazuje
názvy rostlin nebo motýlů k obrázkům.
Klíčová slova:

Louka, zvonek luční, jetel luční,
kopretina bílá, bělásek zelný,
otakárek fenyklový, žluťásek
čičorečkový, babočka paví oko.
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Louka
Přiřaď k obrázku správný název
babočka paví oko
otakárek fenyklový
žluťásek čičorečkový
bělásek zelný
kopretina bílá
zvonek luční
jetel luční
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:






http://www.motyli.net/nymphalidae.php?lepidoptera=inachis-io
http://www.motyli.net/pieridae.php?lepidoptera=colias-hyale
http://www.motyli.net/papilionidae.php?lepidoptera=papilio_machaon
http://www.motyli.net/pieridae.php?lepidoptera=pieris_brassicae
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytose
menne/dvoudelozne/hvezdnicovite/Leucanthemum_vulgare.html
http://www.stenata.g6.cz/nase-znalosti?pod-rubrika=33
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_69
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Člověk a jeho zdraví
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva – Jsem
cyklista, dopravní výchova.
využití, případně metodické
pokyny:

V prvním cvičení žák popíše stavbu kola –
(sedlo, řidítka, přední a zadní kolo, brzdy,
zadní červená odrazka, oranžové odrazky)

V druhém úkolu žák nakreslí přilbu, kterou
má mít cyklista na hlavě. Vysvětlí, k čemu
přilba slouží.
 V posledním úkolu žák doplňuje neúplné
věty (zkontrolovat, pravém, oběma, pozor
cyklisté)
Klíčová slova:

Cyklista, kolo, vybavení kola, cyklistická
přilba, dopravní značky a předpisy
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Jsem cyklista
1.
Popiš jízdní kolo.
2. Nakresli, co má mít cyklista na hlavě.
3. Doplň
Před každou jízdou si musíš ……………….………………………….. stav jízdního kola.
Jezdíme při ……………………………………….. kraji vozovky. Řidítka držím
……………………….. rukama.
Tato
dopravní
značka
se nazývá ......................………………… .
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:


http://www.e-besedy.cz/besip/vis-jak-ma-vypadat-spravne-vybavene-jizdnikolo.html
http://eshop.znacenie.sk/produkt/a16-pozor-cyklisti-45
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_70
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Místo, kde žijeme
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu
Materiál slouží k zopakování učiva – Místo,
kde žiji.
využití, případně metodické
pokyny:

První část se věnuje obci, kde žák žije. Do
vět žák dopíše, v jaké obci žije a v jaké obci
stojí jeho škola.

Druhá část se věnuje státu. Žák doplní, jak
se jmenuje stát, ve kterém žije, jak se
nazývá hlavní město a kdo je prezidentem
ČR.
 V posledním cvičení žák vybarví státní
vlajku.
Klíčová slova:

Česká republika, obec, stát, Praha,
hlavní město, prezident, Pražský
hrad, státní vlajka, státní symboly
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Místo, kde žiji
1. OBEC
Náš dům leží v obci _____________________ .
Naše škola leží v obci ____________________ .
2. STÁT
Stát, ve kterém žijeme, se jmenuje
Hlavním městem je
P
Č
H
Á
R
B
I
.
Náš pan prezident se jmenuje ____________________________ a sídlí na
P
Ž
R
.Ě
3. Vybarvi naši státní vlajku
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Zdroje obrázků:


http://www.makroflex.cz/prodejci/
http://www.multiglot.eu/01.html
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
VY_52_INOVACE_71
Jméno autora:
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Lidé a čas
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu  Tento materiál slouží k zopakování
využití, případně metodické
učiva ROK pro 2. ročník. Také je
pokyny:
možné tento pracovní list využít ve
třetím ročníku při opakování.
Klíčová slova:

Rok, měsíce, roční období, Vánoce,
školní rok
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Opakování rok
Doplň obláčky
Rok
má
měsíců.
………………
Jaro začíná ………………………… .
Roční období, kdy slavíme
Vánoce se nazývá
………………………… .
Jak se jmenují 7. a 8. měsíc v roce
……………………………………………… .
Školní rok začíná měsícem
………………………… .
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260
Šablona:
č. materiálu:
V/2
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_72
Tereza Mašková
Třída/ročník:
II.
Datum vytvoření:
10. 4. 2012
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět
Tematická oblast:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Předmět:
Výstižný
Prvouka
popis
způsobu 
Tento materiál slouží k zopakování
využití, případně metodické
učiva pro 2. ročník. Je možné ho
pokyny:
využít i jako opakovací test.
Klíčová slova:
Příroda, rostliny, týden, nemoci, zelenina a
ovoce, plod, stát, rodina a příbuzenské
vztahy, povolání, stěhovaví a stálí ptáci,
den
Druh učebního materiálu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
pracovní list
Souhrnné opakování
1. ŠKRTNI, CO DO ŘADY NEPATŘÍ
 Listnaté stromy jsou dub, jírovec, jedle, bříza, lípa.
 Pracovní dny v týdnu se jmenuje pondělí, středa, čtvrtek, neděle.
 Mezi nemoci patří zápal plic, rýma, zlomená ruka, angína.
 Jedlé houby jsou hřib, bedla, kozák, muchomůrka.
 Mezi kořenovou zeleninu patří paprika, petržel, ředkvičky, mrkev.
2. DOPLŇ
Plody jírovce jsou …………..…………………………………. .
………………………………… je jehličnatý strom, který na zimu opadá.
Náš stát se jmenuje …………………………………………………………………………….. .
Maminčin bratr je můj ………………………………………………………………. .
Vrtulníky a letadla ovládá ………………………………………………………….. .
3. VYBER SPRÁVNOU ODPOVĚĎ
Sýkora je pták
stěhovavý
stálý
.
Rybíz má uvnitř
semínka
pecku
.
Ovce nám dává
vlnu
vajíčka
.
Hlavní město České republiky je
Líšnice
Den má
7 hodin
24 hodin
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak,
je Tereza Mašková, pedagog ZŠ Líšnice.
Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – projekt EU Peníze školám.
Praha
.
.

Podobné dokumenty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu http://www.alza.cz/plenky-pro-baby-annabelld240308.htmhttp://www.malicky.cz/detsky-svet/kolebka-pro-panenky-8144/ http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-kojenecnejmen%C5%A1%C3%AD-z-rodiny.h...

Více