OCB Návod k Použití

Transkript

OCB Návod k Použití
OCB Premium
Uživatelská příručka
Spuštění zařízení
1. Vyjměte všechny komponenty z obalu.
Anatomie zařízení
1. Komora na cartridge:
Pomocí magnetu bezpečně drží cartridge
2. LED světla:
1
Indikují stav OCB zařízení.
VAPORIZER
Uživatelská příručka
2. Nabijte zařízení pomocí
vloženého kabelu.
3. Aktivační tlačítko:
Ovládá produkci páry
3. Spojte malý kroužek na
cartridgi se zářezem na zařízení a
vsuňte cartridge do komory.
4. Obvodový LED pruh:
Mění barvy v souvislosti s dosaženou
teplotou
4. Odemkněte zařízení trojím stisknutím aktivačního
tlačítka během dvou sekund.
5. Magnetický port:
Připojuje USB nabíjecí kabel
3-v-1 vaporizér
2
OCB Premium dokáže vaporizovat tři různá
média: e-liquid, sušený tabák/bylinky a
vaporizační gel*; každé z nich ve vlastní,
speciálně navržené, kompatibilní cartridgi.
Svůj OCB Premium Kit získáváte s 1 e-liquid
cartridgí. Loose Leaf a Wax cartridge jsou
prodávány samostatně.
3
5. Stiskněte aktivační tlačítko, potáhněte a objevte
dokonalé uspokojení OCB Premium.
Nabití zařízení
Zařízení dostáváte částečně nabité. Proto jej prosím před prvním
použitím nechte plně dobít. Připojte přiložený nabíjecí kabel do USB a
spojte magnetický konec s portem na spodní části zařízení. Rozsvítí se
bílá LED světla okolo aktivačního tlačítka a LED pruh po obvodu dolní
části vaporizéru. Tato světla budou v průběhu nabíjení blikat.
Obvodová LED světla budou přerušovaně svítit červeně. Když změní
barvu na zelenou, je zařízení plně nabito.
Když LED indikátory začnou problikávat červeně, zařízení potřebuje
být dobito. To neznamená, že byste vaporizér museli přestat používat.
OCB Premium je navržen pro používání během nabíjení. Připojte
vaporizér do USB a pokračujte v normálním užívání.
Odemykání a zamykání OCB Premium
4
5
K ZAKOUPENÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ
VAPOUR 2 MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18 LET.
E-Liquid
Loose
Leaf
Wax
Stejně jako váš mobilní telefon, i OCB Premium je vybaveno systémem
proti nechtěnému použití. Stiskněte aktivační tlačítko 3x během dvou
sekund. Obvodový LED pruh třikrát červeně zabliká, což indikuje, že je
vaše zařízení chráněno před nechtěnou aktivací. K odemknutí
stiskněte aktivační tlačítko 3x během dvou sekund. Bílá LED světla
okolo aktivačního tlačítka třikrát zablikají a zařízení je připraveno k
použití.
Cartridge kompatibilní s OCB Premium
OCB Premium vaporizuje tři různé typy ingrediencí: e-liquid,
vaporizační gel (Wax) a sypaný tabák nebo bylinky (Loose Leaf). OCB
nabízí tři kompatibilní cartridge, každá z nich je speciálně navržená
pro použití se specifickou substancí. Inteligentní mechanismus OCB
Premium automaticky rozpozná typ vložené cartridge a automaticky
jí přizpůsobí optimální nastavení.
Kit obsahuje 1 cartridge na e-liquid.
Použití cartridgí
E-liquid cartridge
1. Sundejte náustek z cartridge a nakapejte e-liquid do čisté
komory cartridge.
• Při plnění držte cartridge šikmo, abyste se vyvarovali
nakapání liquidu do středové komory.
• Dbejte, abyste nenaplnili cartridge přes rysku.
2. Vraťte zpátky náustek a vložte cartridge do komory zařízení.
3. Ujistěte se, že je zařízení odemčené.
4. Stiskněte aktivační tlačítko a začněte potahovat.
• Pokud je s vloženou e-liquid cartridgí aktivační tlačítko
stisknuto po dobu 10 sekund a déle, zařízení se automaticky
vypne. Bílá LED světla před vypnutím zablikají pětkrát. Toto
opatření brání nechtěné aktivaci.
6. Držení aktivačního tlačítka po dobu 3 a více sekund způsobí
automatické vypnutí zařízení. Zařízení se automaticky vypne po
120 sekundách nepoužívání.
• Zelená LED světla před vypnutím pětkrát zablikají.
• K ručnímu přerušení zahřívání stiskněte a držte aktivační tlačítko
po dobu 3 sekund.
* Plňte cartridge volně a zlehka, aby mohl mezi materiál proudit
vzduch, aby se obsah rovnoměrně prohříval a vaporizér vytvářel
maximum páry.
Údržba OCB Premium
Pravidelné čištění cartridge napomáhá jejímu dlouhodobému a
bezchybnému fungování. Součástí vašeho OCB Premium balení
jsou pomůcky určené k pravidelnému a správnému čištění. Použijte
tyčinku k odstranění větších částí použitého materiálu a kartáček k
vymetení menších částeček z komory.
VAPORIZER
WAX Cartridge na vaporizační gel
1. Odstraňte náustek cartridge pro přístup do komory cartridge.
2. Použijte přiložený nástroj k naplnění cartridge. Ujistěte se, že
jste nepřeplnili okraj komory cartridge.
3. Nasaďte náustek zpět a vložte cartridge do komory zařízení.
Loose Leaf cartridge na sypaný tabák a bylinky
1. Sundejte náustek z cartridge tím, že jej otočíte přibližně o
45°, dokud neuslyšíte kliknutí.
a. Pro nejlepší výsledky použijte drcený nebo mletý materiál.
b. Neudusávejte* a dbejte, abyste nepřesáhli okraj.
2. Nasaďte náustek a vložte cartridge do komory.
3. Ujistěte se, že je zařízení odemčené.
4. Stiskněte a držte aktivační tlačítko po dobu 3 sekund a více,
abyste aktivovali zahřívání.
• Když se zařízení nahřívá, LED obvodový pásek svítí červeně a
mění svou barvu přes žlutou až do zelené. Zelená barva indikuje,
že bylo dosaženo optimální teploty k vaporizaci.
• Zařízení je připraveno průměrně po 20-25 sekundách nahřívání,
5. Jakmile se obvodový pásek rozsvítí zeleně, volně tahejte, aniž
byste mačkali aktivační tlačítko.
4. Ujistěte se, že je zařízení odemčené.
5. Stiskněte aktivační tlačítko, držte jej a začněte potahovat.
•K zabránění nechtěné aktivace se zařízení samo vypne, pokud
aktivační tlačítko nebude po dobu 30 sekund stisknuto.
•Doporučujeme držet během vaporizace gelu zařízení svisle, aby
byl zajištěn nepřetržitý kontakt gelu se zahřívací jednotkou.
Navštivte vapour2.cz:
• Stažení reportu kvality vašeho liquidu
• Stažení kompletní verze manuálu
• Prohlédutí kompletního složení liquidů
• Prozkoumání kompletního sortimentu Vapour 2
* Cartridge je kompatibilní také s gely a podobnými texturami.
Pokud máte nějaké dotazy týkající se záruky nebo
zadání reklamace, neváhejte kontaktovat náš
zákaznický servis na bezplatné lince 800 622 222,
případně na [email protected]

Podobné dokumenty

Úloha 9 biofiltr

Úloha 9 biofiltr 0,5 kg směsi kůry, pilin a kompostu smíchejte s 90 ml namnožené bakteriální kultury a upravte vlhkost směsi ředěným fosfátovým pufrem o pH 7,5 na hodnotu sušiny kolem 50%. Do skleněného laboratorní...

Více

Aromed vaporizér

Aromed vaporizér Zdrojem tepla je halogenová žárovka, která nevydává UV záření. Jelikož je umístěna nad rostlinným materiálem, vaporizace probíhá pouze při inhalaci. Je-li Aromed zapnutý a nepoužívá se, rostlinná n...

Více

DRY HERB VAPORIZER

DRY HERB VAPORIZER poškozena. Před odesláním jsou zkontrolovány základní funkce vaporizéru a přiložené baterie. Teprve poté proveďte naplnění. POSTUP PLNĚNÍ 1. Tahem s vaporizeru sundáme náustek a odšroubujeme předhř...

Více

LASER - Hospimed CZ

LASER - Hospimed CZ ablační a vaporizační účinky. Navíc použití ve vodném prostředí zvyšuje bezpečnost jejich aplikace. Nemalou výhodou je neutrální zabarvení laserového paprsku, protože i ochranné brýle mohou být v t...

Více

otevřený dopis IE-DE - e

otevřený dopis IE-DE - e funkčnosti těchto zařízení a byl očividně navržen tak, aby chránil zájmy farmaceutického  průmyslu v oblasti prostředků pro odvykání kouření. Kuřákům by v případě takto nízkého  obsahu nikotinu v b...

Více