WATCHMAN - RMT sro

Transkript

WATCHMAN - RMT sro
RMT
Katalogový list
Princip měření
Přístroj vysílá infračervený laserový puls. Tento puls
se odráží od měřeného povrhu hladiny nebo objektu
a vrací se zpět do přijímače přístroje. Čas letu
laserového paprsku od vysílače k cílovému materiálu
a zpět se měří pomocí přesného měřidla času.
Rychlé a přesné čtení dat je možné díky jedinečné
vlastnosti laseru, který není ovlivněn okolními
podmínkami jako jsou tlak, podtlak (vakuum), teplota,
páry, vrstvy plynu, tvar nádrže, překážky nebo
montáž mimo střed nádrže.
KAPALINY
Vysoká přesnost
Vyhovuje požadavkům na běžnou kontrolu zásob,
kdy se nevyžaduje korekce hustoty.
Montážní příslušenství - příruba
Je vyvinuto pro připojení ke standardní 4“ nebo 6“
přírubě. Standardní průhledová skla jsou určena pro
tlakové podmínky od vakua do třídy ANSI 600.
Průhledová skla pro vysoké teploty (> 300 °C) je
možno objednat zvlášť (udejte tlak a teplotu). Celý
přístroj je vždy neintruzívní, umožňuje snadnou
údržbu a odstraňování poruch, aniž by se nádrž
musela vyřadit z provozu.
Konfigurace pro vysoké teploty
Konfigurace přístroje pro vysoké teploty umožňuje
totéž použití a může fungovat i tam, kde teplota
prostředí je mezi 50-150°C a nejvyšší provozní
teplota (cílu) může dosáhnout až 2 000 °C.
snímač vzdálenosti
Turbulentní nebo míchané řídké kaly
se snadno monitorují, dokonce i v případě, kdy
přístroj je upevněn ve vysokém úhlu dopadu
vzhledem k povrchu kapaliny. Software umí
ignorovat
interference
způsobené
lopatkami
míchadla, škrabkou nebo jinými překážkami. Řada
Sentinel je jedinečná také v tom, že umí odečítat
hladinu z povrchu vrstvy pěny.
Snímač WATCHMAN je určen k
bezkontaktnímu kontinuálnímu
měření pozice objektu.
• Měření výšky hladiny v nádrži při kontrole stavu
WATCHMAN
Snímač hladiny SENTINEL je
určen ke bezkontaktnímu
kontinuálnímu měření hladiny.
Typické aplikace
•
•
•
•
zásob nízko-dielektrických surových a rafinovaných
výrobků.
Indikace hladiny kapalného asfaltu.
Indikace hladiny v reakčních nádobách pro
polymeraci (za vysokého tlaku).
Indikace hladiny v reakčních nádobách (ve vakuu).
Indikace hladiny roztaveného skla nebo
roztavených železných i neželezných kovů a slitin.
RMT s.r.o., Zahradní 224, 739 21 Paskov, Česká republika
tel.:+420 558 640 211, fax:+420 558 640 218, e-mail: [email protected], http: // www.rmt.cz
KL-06-L-201-03/07
RMT
Katalogový list
PEVNÉ A SYPKÉ LÁTKY
WATCHMAN
Tvar a geometrie nádob
Každá nádoba nebo silo se dá monitorovat, pokud je
zajištěno průchodné zaměření na cíl. Přístroj se hodí
pro použití do vysokých úzkých nádob nebo pro
nádoby se složitou geometrií, jejichž vnitřní
konstrukce a uspořádání nedovolují použít jiné
bezkontaktní technologie. Extrémně malá divergence
(rozbíhavost) paprsku umožňuje přesné zaměření a
nastavení čidla, jež zacílí mimo vnitřní překážky.
Přístroj pro bezkontaktní
(pozici) předmětů
Proměnlivé úhly
je možno snadno zvládnout pomocí unikátního
softwaru, a to díky základní vlastnosti laseru, kterou
je měření difúzních povrchů v kosých úhlech. To
umožňuje přímé zaměření na jakýkoli povrch
skladovaného materiálu v nádobě s kónickým nebo s
obráceným kónickým profilem.
Dielektrikum
Nízko-dielektrické pevné látky nejsou žádným
problémem a nezáleží na množství skladovaného
produktu, ani na měřícím rozsahu.
Prach
Algoritmus software přístroje zlepšuje funkci v
prostředí s prachem, párou a jinými překážkami
prostředí.
Typické aplikace
• Měření hladiny pelet polystyrenu, nylonu a PVC
• Měření hladiny dřevní štěpky (mokré nebo suché)
• Měření hladiny klouzku a vápna
• Měření hladiny rudy a rubaniny v rudném silu.
• Stanovení výšky hladiny skladovaného uhlí
stanovení
polohy
Řada bezkontaktních pozicionérů WATCHMAN,
určených pro stanovení polohy předmětů, má stejné
vlastnosti jako bezkontaktní hladinoměr Sentinell,
avšak je navržen pro provoz v delším měřícím
rozsahu. Zařízení nahrazuje tradiční kontaktní čidla
(vícenásobné koncové spínače, snímač otáček
kladky pojezdu atd.) anebo bezkontaktní přístroje,
jež při velkém rozsahu nebo při velké interferenci
fungují nesprávně.
Instalace a příslušenství
Instalace tohoto zařízení vyžaduje pouze jeden kabel
vedený ke svorkám WATCHMAN, bez ohledu na
rozsah měření. Stavicí držáky zjednodušují upevnění
a usměrnění přístroje a reflektorové uspořádání
rozšiřuje dosah přístroje na více než 1 000 m.
Příslušenství reflektorového uspořádání se snadno
čistí a zajišťuje funkci přístroje i ve velmi prašném
prostředí. Laser umožňuje rychlý výstup dat pro
přesné stanovení polohy (až 20 odečtů za sekundu),
a to jak při velkém dosahu, tak pro rychle se
pohybující předměty. Na zvláštní objednávku se
dodávají výstupy rychlosti a zrychlení.
Typické aplikace
Přístroj zaměřuje pozici zařízení na manipulaci (se
sypkým materiálem) např.:
• stanoví pozici shazovacího vozíku na dopravníku
• stanoví pozici shrnovacího podavače
• stanoví pozici pojezdového jeřábu nebi vozíku
• stanoví pozici anody/katody v reaktoru
Standardní výstupy
RS 232
Používá se pro místní programování všech
parametrů a pro kontrolu výstupu přístroje.
Nastavení je možné buď pomocí přenosného
komunikátoru s displejem, nebo pomocí PC s
Windows 95/98 za použití Hyperterminálu (není
potřeba žádný speciální software). Připojeno přes
sériový port.
RS 422
Pro přenos sériových dat do řídicího systému tam,
kde se vyžadují digitální údaje kvůli vysoké rychlosti.
Výstup 4-20 mA
Je plně izolovaný a navržený pro zátěž až 1 200
ohmů. Nula a max. rozsah se dá naprogramovat
snadno přes sériový port na požadovanou hodnotu.
RMT s.r.o., Zahradní 224, 739 21 Paskov, Česká republika
tel.:+420 558 640 211, fax:+420 558 640 218, e-mail: [email protected], http: // www.rmt.cz
RMT
Katalogový list
SPECIFIKACE SENTINEL
Krytí a rozměry přístroje
Sentinel 3100 (standard)
Měřící rozsah
Minimální rozsah
Maximální rozsah
0,2 m
150 m
Parametry
CP Model
DV Model
± 2 cm
± 4 cm
± 5 mm
± 25mm
± 3 mm
± 4 mm
1 mm
Programovatelné
od 1čtení/každých 5 sec
až do 20 čtení za sec
Absolutní přesnost
Provozní přesnost
Opakovatelnost
Rozlišení
Rychlost měření
Provozní teplota -10°C až 50°C
S vytápěním
- 40°C až 50°C
Skladovací teplota 40°C až 70°C
Krytí:
Rozměry:
Váha:
IP 67
280 x 205 x 155 mm
délka x šířka x výška
7 kg
Sentinel 3310 (vysoká teplota)
Rozšíření provozní teploty do 100°C
Krytí:
IP 67
Rozměry:
280 x 205 x 180 mm
Váha:
10 kg
Sentinel 3315 - extrémně vysoká teplota
Charakteristika laseru
Měřící část
Vlnová délka laseru 905 nm (měřící paprsek)
Rozbíhavost paprsku: 5 mrad (0.28°)
Velikost bodu laseru: 4cm+(0.005 x vzdálenost
v cm)
Viditelné zaměřovací ukazovátko
Vlnová délka
635 nm
Výstup
Analogová
proudová smyčka
galv. izolován do 1 KV
4-20 mA do max.
zátěže 1 200 ohmů
Digitální data
Místní nastavení
RS 422
RS 232
Napájení
Spotřeba @ 24 VDC 36 W (bez vytápění)
Napětí
24 VDC nominální
(od 10.5 do 30 VDC)
Rozšíření provozní teploty do 150°C
Krytí
IP 67
Rozměry:
280 x 205 x 180 mm
Váha:
10 kg
Montáž a příslušenství
Stavící držák
stavitelný montážní držák
pro polohu ve dvou osách
Montážní držák:
Na přírubu
pro průhledítko nebo na zeď
DN 100, 150, 200
ANSI 4“, 6“, 8“;
Průhledítko:
Pro přírubový držák
na nádrž (ANSI norma)
Vzduchová clona: pro čistění průh. vzduchem
Ostřikovací prsten: pro očištění průhledítka
uvnitř nádrže
Komunikátor
Displej:
4 řádkový 20 znakový LCD
Bezpečnost očí
IR (infračervený laser) Class 1 (US FDA 21
CFR 1040)
Class 1M (IEC60825)
Zaměřující bod
Class 2 (US FDA 21
CFR 1040)
Class 2 (IEC 60825)
Zařízení (kombinace) Class 2 (US FDA 21
CFR 1040)
Class 2M (IEC60825)
SPECIFIKACE WATCHMAN
Měřící rozsah
Minimální rozsah
0,2 m
Maximální rozsah
250 m
S použitím reflektoru 1500 m
Ostatní shodné jako SENTINEL
RMT s.r.o., Zahradní 224, 739 21 Paskov, Česká republika
tel.:+420 558 640 211, fax:+420 558 640 218, e-mail: [email protected], http: // www.rmt.cz
KL-06-L-201-03/07
RMT
Katalogový list
POHLED Z BOKU
MODUL
ROZHRANÍ
POHLED ZPŘEDU
PRŮHLEDOVÉ OKÉNKO
PRŮCHODKY PRO
PŘIVEDENÍ KABELŮ
Rc Tx
CHLADÍCÍ DESKA
OTVORY PRO PŘÍVOD A
ODVOD CHLADÍCÍ VODY
OPTIKA
Rc – přijímací část
Tx – vysílací část
MONTÁŽNÍ
DRŽÁKY
LASEROVÉ
UKAZOVÁTKO
Ostřikovací prstenec (kroužek)
VROUBKOVANÝ
POVRCH
0.8
8.6
7.0
5.5
0.68
1/4"
0.43
OSTŘIKOVACÍ KROUŽEK 6"
MATERIÁL: ANTIKOROZNÍ OCEL 316
POČET TRYSEK: 16
RMT s.r.o., Zahradní 224, 739 21 Paskov, Česká republika
tel.:+420 558 640 211, fax:+420 558 640 218, e-mail: [email protected], http: // www.rmt.cz

Podobné dokumenty

1322 AV - Energoekonom

1322 AV - Energoekonom V pouzdře vakuových pump Mink se ve vzájemně opačných směrech otáčí dva rotory zubového tvaru. Díky tvaru těchto zubových rotorů je nasáván vzduch nebo plyn, který je stlačován a vyfukován. Zubové ...

Více

nicam_formular_cesky

nicam_formular_cesky Příklady jsou: násilí proti teroristům, vrahům, zlodějům event. únoscům letadel (jako např. ve filmu Air Force 1 ). d. Fyzické mučení (= úmyslné způsobení fyzické bolesti) Příklady jsou: kroucení p...

Více

Halogenové žárovky – čisté, jasné, bílé světlo. Byly vynalezeny v GE

Halogenové žárovky – čisté, jasné, bílé světlo. Byly vynalezeny v GE Halogenové žárovky – čisté, jasné, bílé světlo. Byly vynalezeny v GE v roce 1958. Poskytují kompaktní, vysoký výkon, ostré, bílé světlo s vysokou reprodukcí barev. Používají halogenový plyn a posky...

Více

Level3 generic template A4

Level3 generic template A4 průtoku, hladiny a síly přes pohony, regulátory a zapisovače až ke komplexním dodávkám v oblasti kontinuální analýzy plynů a kapalin. Snímače tlaku Dodáváme snímače absolutního a relativní tlaku, t...

Více

Diagnóza závad dvouhmotových setrvačníků

Diagnóza závad dvouhmotových setrvačníků „Tepelné zatížení, malé“ „Tepelné zatížení, střední“ „Tepelné zatížení, vysoké“ „Tepelné zatížení, velmi vysoké“

Více