Nádrže na bionaftu - TITAN GS / nádrže na naftu

Transkript

Nádrže na bionaftu - TITAN GS / nádrže na naftu
Biotank
Nadzemní dvouplášťové nádrže na biodiesel o objemech
1200, 2500, 3500, 5000 a 9000 litrů s výdejním stojanem
Široký
výběr
doplňkového
vybavení
Jednoduchá
a bezpečná
obsluha
Atraktivní
vzhled,
který skvěle
zapadne do
Vašeho okolí
sNižte svoJe Náklady
Na NákUp paliva!
Důvody, proč se vyplatí používat
nádrže Biotank s výdejním
zařízením:
Biotank
s ta N d a r d N í v Ý B ava
Snížení provozních nákladů a méně faktur za
palivo
Velkoobchodní nákup bionafty (nižší ceny)
Vyšší kvalita bionafty zakoupené od prověřeného
dodavatele
Naprostá kontrola nad tím,
natankovala jednotlivá vozidla
kolik
bionafty
Nepřetržité dodávky bionafty, nezávislost na
čerpacích stanicích
K dostání se širokou nabídkou vybavení
Bionaftu lze skladovat venku a v dostatečné
vzdálenosti od budov
Jednoduché ovládání zaručuje snadné a bezpečné
užívání
Vynikající ochrana proti únikům a pachům díky
schválené konstrukci „nádrže v nádrži“
Zesílená konstrukce vnitřní a vnější části nádrže
zaručuje vysokou odolnost vůči mechanickým
vlivům
Vybavení pomáhá udržet čerpací oblast čistou
Vysoce kvalitní polyethylen a nejmodernější
výrobní technologie zajišťují vysokou míru ochrany
proti mrazu a horku
Odolnost vůči slunečnímu a UV záření
Zamykatelná skříň pro výdejní stojan a ostatní
vybavení zabraňuje neoprávněnému přístupu
Díky atraktivnímu tvaru a barvám nádrž perfektně
zapadne do krajiny
Nádrže lze snadno přepravovat pomocí
vysokozdvižného vozíku, nákladního auta či jeřábu
Dlouhá životnost – neztrácí barvu, nepraská a
nerezaví
Nevyžadují žádnou zvláštní údržbu
Široká paleta standardního vybavení zajišťuje
optimální bezpečnost a funkčnost
Certifikát OFCERT, kladný posudek týkající se
požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
zkušební certifikát Úřadu pro technickou inspekci
Certifikáty kvality BS EN ISO 9001:2008, č. FM
57348
Nádrže na bionaftu Biotank jsou dodávány s
jednoletou zárukou na nádrž a příslušenství.
Nádrže o objemu 1200, 2500, 3500, 5000 nebo 9000 litrů
Výdejní stojan je vybaven elektrickým čerpadlem (230V) o výkonu 72l/min (BT3500, BT5000
a BT9000) nebo 56l/min (BT2500 a BT1300)
Analogový průtokoměr s přesností měření +/- 2% s ukazatelem aktuálního a celkového
naměřeného množství kapaliny
Uzamykatelná skříň na výdejní stojan
Integrovaný detektor úniku paliva; zařízení signalizující hladinu nafty umístěné v zařízení
Biotank (Watchman Sonic Plus) se skládá z ultrazvukové sondy, sondy signalizující únik
paliva a přenašeče. Přijímač lze napájet z jakékoli zásuvky s napětím 230 V, která může být
umístěna až do vzdálenosti 200 m od nádrže
Displej zobrazuje stávající hladinu paliva (na desetistupňové stupnici) a informace o
případném úniku paliva
Senzor pro maximální hladinu paliva, který spolupracuje se systémem doplňování paliva
instalovaným na cisterně
Automatická výdejní pistole s flexibilní hadicí o délce 4 metry (nádrže o objemu 1200 a 2500
litrů) či 6 metrů (objem 3500, 5000 a 9000 litrů)
Uzamykatelné inspekční víko (ve vnější nádrži) o rozměru 16“ pro nádrže o objemu 3500,
5000 a 9000 litrů
Utěsněné víko na vnitřní nádrži (průměr 140 mm)
Odvzdušňovací ventil
Flexibilní sací trubka opatřená sítem a zpětným ventilem
Plnící 2’’ potrubí
Ochrana proti přeplnění SpillStop (u nádrží s objemem od 3500 litrů)
Uzemnění.
v o l i t e l N á v Ý B ava
Měřiče průtoku (viz následující stránka)
Výdejní hadice o délce 12 metrů
Naviják na hadici s automatickou brzdou (pouze
u nádrží o objemu 3500, 5000 a 9000 litrů)
Aktivní ochrana proti výrazným poklesům teploty
ve formě pevné zahřívací pásky, která je ovládaná
termostatem
Tepelná izolace vnitřní nádrže pomocí vrstvy
polyuretanové pěny
Míchadlo, které zabraňuje sedimentaci bionafty
Lem o velikosti 1“, který odstraňuje glycerin ze
dna nádrže
Vyměnitelný filtr na odstraňování vody a nečistot
větších než 10 mikronů
TuffMaster – ochranná ocelová konstrukce pro
nádrže do 9000 litrů
Mikrospínač na držáku výdejní pistole ovládající
čerpadlo
Osvětlený kryt výdejního stojanu.
Senzor hladiny
a případného úniku paliva
„Watchman Sonic Plus“
Nádrž Biotank se používá pro skladování a vnitřní distribuci bionafty. Byla navržena a
vyrobena tak, aby zajišťovala výdrž, spolehlivost a sníženou nutnost údržby během provozu.
Nicméně je třeba vzít v potaz následující:
Nepoužívejte nádrž Biotank ke skladování a výdeji benzínu
Nádrž lze přepravovat pouze prázdnou
Nádrž Biotank musí být instalována v souladu s pokyny uvedenými v Manuálu výrobce
V případě jakýchkoli problémů s instalací či používáním nádrže Biotank kontaktujte
dodavatele či výrobce.
dostUpNÉ oBJemy a roZměry Nádrží
BBT01200GN/*
BBT03500GN/*
BBT02500GN/*
BBT05000GN/*
BBT09000GN/*
Kód produktu
Objem
[l]
Délka
[m]
Šířka
[m]
Výška
[m]
BBT01200GN/*
1200
1,90
1,24
1,77
BBT02500GN/*
2500
2,46
1,46
1,85
BBT03500GN/*
3500
2,85
2,20
1,96
BBT05000GN/*
5000
2,85
2,23
2,34
BBT09000GN/*
9000
3,25
2,45
2,95
Rozměry výrobku se mohou lišit o +/- 1 %.
* Poslední část kódu závisí na výbavě dodávané s výrobkem, AF – analogový měřič, DF – digitální měřič
MU – více-přístupový výdejní stojan (pouze nádrže o objemu 3500, 5000 a 9000 litrů), ZP – schválený výdejní stojan (u nádrží o objemu 5000 a 9000 litrů).
m ě Ř i Č e p r Ů to k U – m o ž N o s t i
p r Ů to k o m ě r s a N a lo G o v Ý m p o Č í ta d l e m
••
Průtokoměr s dvěma funkcemi (okamžité a celkové množství vydaného paliva).
Kalibrovatelný (přesnost +/- 2%).
p r Ů to k o m ě r s d i G i tá l N í m p o Č í ta d l e m
••
•
Průtokoměr s dvěma funkcemi (okamžité a celkové množství vydaného paliva).
Kalibrovatelný (přesnost +/- 1%).
Měřič lze namísto displeje (volitelný doplněk) vybavit digitálním počítadlem včetně impulsního generátoru, což vám umožní
systém dále rozšiřovat.
v Ý d e J N í pa N e l a d a s t p r o v e Ř e J N Ý v Ý d e J
••
•
Možnost připojení jakýchkoli evidenčních a pokladních systémů.
Digitální displej panelu.
Schváleno ČMI.
d i G i tá l N í p r Ů to k o m ě r s k Ó d o v Ý m p Ř í s t U p e m p r o m a X . 120 U ž i vat e lŮ ( p r o
N á d r ž e o o B J e m U 2 5 0 0, 5000 a 9000 l i t r Ů )
••
•
•
••
Výbava
Digitální průtokoměr (přípustná odchylka +/- 1%).
Mikroprocesorový ovládací systém vám umožňuje evidovat objem spotřebovaného paliva pro každého uživatele zvlášť;
každý uživatel má k dispozici svůj vlastní PIN kód.
RS připojení k PC či tiskárně.
Možnosti
Počítačový software, který umí vytvářet detailní zprávy o tankovaném palivu. Data lze přenést do PC pomocí elektronického
klíče či stálého kabelového propojení.
Elektronické klíče pro uživatele (jako alternativa k PIN kódům).
Stálé připojení k PC pro automatický přenos dat.
Biotank
Nádrž Biotank je ideálním řešením pro společnosti
a jednotlivce, kteří používají vozidla s naftovým
motorem, např. nákladní vozidla, stavební stroje,
vysokozdvižná vozidla, traktory atd.
TuffMaster – zesílená verze
Pokud je riziko kolize vyšší než je obvyklé, používejte nádrž Biotank v kovovém
ochranném pouzdře.
N á d r ž B i o ta n k b y l a n av r ž e n a p r o :
Dopravní společnosti a kurýry
Dodavatele ve stavebnictví
Zemědělské výrobce
Společnosti zajišťující stavební služby
Civilní a vojenská logistická oddělení
Výrobní závody, distribuční centra, sklady.
U m í s t ě n í n á d r ž e B i o ta n k :
Uživatel nádrže je povinen dodržovat veškeré právní
předpisy týkající se instalace a používání výrobku,
jakož i doporučení místních orgánů požární ochrany
a ochrany životního prostředí.
Při výběru lokality pro umístění nádrže Biotank je
třeba řídit se následujícími pokyny:
Vzdálenost minimálně 15 metrů od obydlí a
veřejných budov
Vzdálenost minimálně 5 metrů od ostatních budov
a hranice pozemku
Vzdálenost minimálně 10 metrů od hranice lesa
Nádrže by se neměly instalovat v místech, která
jsou ze všech stran obklopena budovami
Nádrže by měly být umístěny na rovném
(vodorovném) a stabilním povrchu z nevznětlivého
materiálu.
Více informací ohledně umístění a používání nádrže
naleznete v dokumentaci k výrobku.
Distributor:
Přesné odstíny barev výrobků zobrazených na papíře se mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.
Informace o výrobku se mohou částečně změnit. Pro aktuální informace o výbavě prosím
kontaktujte kancelář nebo nejbližšího distributora.
Ph.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
[email protected]
www.environmental.kingspan.com
10-2012
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
organizační složka
Bratří Štefanů 499
500 03 Hradec Králové
Czech Republic