Husqvarna: Nový logistický projekt Síť SVE: Vytrvale na východ

Transkript

Husqvarna: Nový logistický projekt Síť SVE: Vytrvale na východ
NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A ZAMĚSTNANCE
ČERVENEC 2010
WWW.GEIS-GROUP.COM
Husqvarna:
Nový logistický projekt
Solární logistika:
Zůstane slunečno
Foto: Fotolia / heli42
Síť SVE:
Vytrvale na východ
2 | EDITORIAL
Uplynulý rok, a stejně tak i první měsíce tohoto roku,
jsme využili k dalšímu rozvoji našeho koncernu a
strategicky jsme se připravovali na postupný nástup
konjunktury. Naším cílem pro rok 2010 je výrazné
navýšení obratu a vylepšení hospodářského výsledku.
Proto se zaměřujeme na nová perspektivní odvětví,
například na solární průmysl. Žádné z hospodářských
odvětví nerostlo v loňském roce tak jako fotovoltaika.
Jen v samotném Německu se i letos očekává navýšení
obratu o více než 20 procent. Aby křehké, většinou
spěšné solární moduly byly rychle a bezpečně dopraveny k zákazníkům, jsou potřeba zkušení a spolehliví
poskytovatelé služeb. Společně s naším partnerem ze
systému smluvní logistiky Logistics World Alliance
již dva roky spolupracujeme s hlavním dodavatelem
v oboru. O našem servisu v solárním dodavatelském
řetězci pro společnost SunPower a o solárním odvětví se více dočtete od strany 4.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
„Skupina Geis zvládla krizový rok 2009 dobře“ – tímto titulkem můžeme krátce a výstižně shrnout naši
bilanci za uplynulý obchodní rok 2009.
Čistý obrat skupiny Geis se však snížil – o 13,2 procenta na 528,9 miliónů eur. Ale díky vysoké kvalitě,
důrazné orientaci na servis a striktní kontrole nákladů včetně zkrácení pracovní doby se všechny naše
V tomto vydání objasníme i druhé hlavní téma skupiny Geis: Dále rozšiřujeme naši síť a strategii ve
střední a východní Evropě. Více se dočtete na straně
8 a dále na stranách 10 a 12. Po střední a východní
Evropě přepravujeme zásilky pro oborové jedničky
na světových trzích, jakými jsou skupina Schaeffler
a koncern Husqvarna. A zcela aktuálně: 14. června
jsme v německém Erlangenu zahájili oficiálním položením základního kamene první část stavby nové-
NOVÁ PERSPEKTIVNÍ ODVĚTVÍ V HLEDÁČKU
podnikatelské produkty pohybují v kladných číslech.
To je výsledek, se kterým můžeme být vzhledem
k bezpříkladné hospodářské a finanční krizi spokojeni.
Přitom se ukazuje, že náš koncern je se svými třemi
podnikatelskými produkty dobře nastaven. Oproti všeobecnému trendu roku 2009 jsme dokázali
v podnikatelském produktu „Logistics Services“ dosáhnout dokonce lehkého navýšení obratu a to o
dvě procenta. Do tohoto produktu se započítávají
činnosti smluvní logistiky od skladování a komisionování až po kompletní outsourcingová řešení – i
montážní práce a speciální balení. „Road Services“,
který zahrnuje silniční přepravy v rámci celé Evropy, zaznamenal pokles obratu o 12,7 procent a „Air +
Sea Services“ o 26 procent.
Na našich 87 pobočkách po celé Evropě jsme ke
konci roku 2009 zaměstnávali cca. 3.300 zaměstnanců. Ti v uplynulém roce odbavili pro naše zákazníky
zhruba 9,30 miliónů přepravních a logistických zakázek, což je asi o 20.000 zásilek více než v roce 2008.
V celkovém počtu odbavených zásilek je zahrnuto
5,43 miliónů balíkových zakázek, což odpovídá jejich
výraznému navýšení – téměř o milión – oproti roku
2008.
ho logistického a technologického centra. Do listopadu by zde mělo vzniknout multifunkční centrum
o rozloze 30.000 metrů čtverečních. Plánujeme, že
v tomto areálu vystavíme v budoucnu další dvě logistická centra. Více se dočtete na straně 15 tohoto
vydání Transferu.
Náš magazín vychází nyní v nové, moderní podobě.
Jako obvykle zde najdete aktuální novinky ze skupiny
Geis. Přejeme Vám příjemné počtení!
Srdečně, Vaši
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,
majitelé a jednatelé skupiny Geis
OBSAH | 3
HLAVNÍ TÉMA
04
06
Zůstane slunečno
Geis a solární logistika
ROAD SERVICES
04
08
10
10
11
Vytrvale na východ
Pro Schaefflera na západovýchodní ose
Geis testuje hybridní Mercedes Atego
Mýto v České republice a na Slovensku
LOGISTICS SERVICES
12
14
14
15
15
Husqvarna: Nový logistický projekt
Dosažena úroveň „automotive“
Logistická podpora prodeje
Geis staví multifunkční logistické
a technologické centrum
Zelená koncepce balení
Z MÍSTA
08
16
17
Dobré místo pro logistiku
Konference MTG Network v Manile
RŮZNÉ
18
18
19
19
19
Naše Světluška má první štěně
Oficiální partner HC Sparta Praha – skupina Geis
Úspěšný projekt vzdělávání
Doktor od jezera hrochů
Večer českých distributorů IT
12
Vydavatel
Hans Geis GmbH + Co Mezinárodní zasilatelství
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
Tel.: +49 9771 603-0, Fax: +49 9771 603-109
www.geis-group.com
Odpovědnost
vedení firemní skupiny Geis
17
Redakce / nakladatelství
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan, Sonja Objartel.
Kristine Wegner, Christoph Goldammer (Grafika)
Rellinger Straße 64a, 20257 Hamburg
Tel.: +49 40 853133 0, Fax +49 40 853133 22
E-Mail: [email protected]
4
ZŮSTANE SLUNEČNO
Slunce bude svítit ještě více než čtyři miliardy let – to jsou do budoucna ty nejlepší možné vyhlídky pro
solární sektor a jeho poskytovatele logistických služeb.
Foto: BSW-Solar / Langrock
HLAVNÍ TÉMA | 5
I
přes hospodářskou krizi, přibývající konkurenci z mimoevropských zemí a snížení státních
dotací na solární energii bude trh kolem solárních modulů dále růst. Samotný fotovoltaický
průmysl očekává v tomto roce v Německu nárůst
obratu o 20 procent. To se odráží i v navýšení investic a stejně tak i v nárůstu počtu pracovních míst
v solárním sektoru (viz. grafika).
I ve sluncem hýčkaných evropských zemích vše ukazuje na rostoucí trend. Mezi trhy s největším potenciálem patří Itálie. Zde budou alternativní energie
podporovány zákonnými regulacemi a cílenými
opatřeními státu v oblasti těžby. Ve využití solární
energie pokulhává momentálně daleko za Německem Francie. Ale i tam by mělo dojít díky státním
pobídkám k „nakopnutí“ obchodu se sluncem.
SLUNEČNÍ ENERGIE. Důvodem pro pozitivní předpovědi je fakt, že se čím dál tím častěji prosazuje
názor, ve kterém je solární energie představována
jako alternativa k fosilním palivům a atomové energii. Během několika málo desetiletí budou vyčerpány veškeré zásoby ropy a uranu. Naproti tomu
slunce bude jako zdroj energie k dispozici ještě po
nedozírnou dobu – a to bez ropných katastrof či
atomového odpadu.
SLUNEČNÍ LOGISTIKA. Logistice se díky tomuto
vývoji v oblasti solární energie otevírají obrovské
šance. Obor solární logistika je ještě příliš mladý.
Kdo však nastaví své logistické služby rychle a pružně potřebám tohoto dynamického odvětví, může i
v budoucnu profitovat z jejího konstantního růstu.
Skupina Geis se již od roku 2008 zabývá handlingem v solárním dodavatelském řetězci a vyvinula
pro něj na míru šitá řešení.
Vedle logistiky nákupu a odborného skladování garantuje Geis i včasnou expedici choulostivých solárních produktů ke koncovým zákazníkům. „Zvláštní
výzva v solární logistice spočívá v tom, abychom s
co největší pružností vyhověli extrémním výkyvům
v množství sváženého a rozesílaného zboží,“ řekl
jednatel skupiny Geis Dr. Johannes Söllner. „Tuto
flexibilitu zajišťujeme díky speciálně vytvořeným
logistickým procesům, které striktně dodržujeme.
Pro jejich podporu jsou důležitá odpovídající, na
míru šitá IT řešení.“ —
Flexibilní
logistika může
profitovat
z konstantního
růstu solárního
průmyslu.
Růst pracovních míst v solárním sektoru (Německo)
Solární elektřina má proto nezničitelně dobrou
image jako čistá, regenerativní energie. Což –
umocněno ještě finančními pobídkami ze strany
státu – vede i soukromníky k velké ochotě vsadit
si na tuto technologii. Jen v samotném Německu
utratili majitelé domů v loňském roce více než šest
miliard eur za solární moduly. To je více, než kolik
společně nainvestovali největší němečtí dodavatelé
elektřiny do výstavby nových a do rozšíření stávajících elektráren. Kvůli snížení státních dotací se
tento trend sice krátkodobě zpomalí, dlouhodobě
se však nezastaví.
Solární průmysl počítá s tím, že již během několika
let budou moci i koncoví spotřebitelé dosáhnout na
solární energii za stejné ceny jako u běžných tarifů
za elektřinu. Toto by měl umožnit technický pokrok a urychlené vybudování fotovoltaického trhu.
Solární energie by pak neměla stát o nic víc než
ostatní druhy energie.
OBRÁZEK VLEVO: Tepelné solární moduly na
střeše Tiskového a informačního úřadu spolkové
vlády Německa v Berlíně slouží solárně
podporované klimatizaci.
*Prognóza Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Zdroj: BSW-Solar, www.solarwirtschaft.de
6 | HLAVNÍ TÉMA
GEIS A SOLÁRNÍ
LOGISTIKA
Foto: Istock / LL28
SunPower, mezinárodní koncern, který vyrábí solární technologie, sází ve své solární logistice
v rámci Německa na soustředěnou logistickou energii skupiny Geis.
K
oncern SunPower je považován za jedničku
na trhu ve vývoji vysoce efektivních solárních modulů a distribuuje své produkty do
celého světa (viz krátký přehled vpravo). Ten, kdo
se tak dobře umístí na trhu, potřebuje i spolehlivého a flexibilního partnera pro Evropu. Koncern,
který je kótován na burze, se proto v srpnu roku
2008 rozhodl pro systém evropské smluvní logistiky – Logistics World Alliance (LWA). Tento systém
sdružuje sedm vyspělých evropských poskytovatelů
logistických služeb, které dohromady spojuje široké know-how, znalost regionálních trhů a flexibilní
skladovací a přepravní řešení (viz krátký přehled na
str. 7). „Pro Evropu jsme hledali přesně takového
logistického partnera s právě takovým profilem,“
řekl Nicholas Hyner, RLC EU Operations Manager SunPoweru.
Partner LWA pro Německo, Českou republiku
a Slovensko se jmenuje Geis. Díky úzkému propojení podnikatelských produktů Road Services a
Logistics Services poskytuje skupina Geis v rámci
Německa špičková logistická řešení pro hightech
produkty koncernu SunPower.
NÁROČNÁ PŘEPRAVNÍ LOGISTIKA. Partneři LWA
nejprve přepraví zboží z Rotterdamu do svých evropských distribučních center, mimo jiné do Milána, Lyonu a Norimberku. Přeprava solárních dílů
není nic jednoduchého, neboť solární moduly jsou
velmi křehkým a choulostivým zbožím. Kromě modulů se přepravují i výrobky pro konečnou montáž
a příslušné náhradní díly. „Pro bezpečnou přepravu tohoto křehkého a někdy i neskladného nákladu
je zapotřebí know-how, přehled, citlivý handling
a speciální vybavení,“ řekl Hans-Peter Schneider,
jednatel Logistics World Alliance.
SunPower
Již 25 let vyvíjí, zhotovuje a dodává tato americká
společnost podle svých
údajů ty nejvýkonnější
solární technologie, které se
momentálně na trhu vyskytují. SunPower je považován
za celosvětovou jedničku
v oblastivývoje vysoce
efektivních solárních řešení.
Dnes je SunPower zastoupen na čtyřech kontinentech
a zásobuje dodavatele
elektřiny, obchodníky, ale
i přímo vlastníky obytných
domů.
HLAVNÍ TÉMA | 7
FLEXIBILNÍ SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE. Při skla-
CHYTRÉ SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU. Mezi-
dování zboží je rovněž poptávána vysoká přesnost,
šetrný handling a především vysoká flexibilita.
Všechny nové skladové pobočky jsou nejprve provozovány systémem cross-docking. Později, po stabilizaci trhu, jsou vybudovány flexibilní sklady. Příkladem takového flexibilního skladu je sklad Geisu
v Norimberku. Tam jsou skladovány solární moduly
včetně příslušenství a nově i marketingové materiály SunPoweru. Celý sklad se dvakrát měsíčně kompletně přeloží. Na konci každého cyklu zvládnou
zaměstnanci Geisu odbavit velmi vysoký objem
zboží jak při naskladnění tak i při distribuci. Právě
v období špiček musí sedět každá maličkost. Každý
produkt dostane sériové číslo, které je zaznamenáno při vstupním skenování. Komisionování probíhá bezdokladově na bázi lokálních IT systémů.
národní svozy, meziskladování na partnerských pobočkách a distribuce do celé Evropy – bez spolehlivých IT nesplnitelný úkol. Proto jsou IT systémy
partnerů LWA vzájemně propojeny a napojeny na
systém SunPoweru. „Pro SunPower a zákazníky to
znamená největší možnou transparentnost a přesnou přípravu, neboť všechny statusy předáváme
v reálném čase,“ vysvětluje Dr. Johannes Söllner.
„Kromě toho se systém dá kdykoliv flexibilně rozšířit.“
Jakmile solární součásti opustí sklad, nahlásí norimberské výstupní oddělení Sunpoweru, jaké sériové číslo odchází na toho kterého zákazníka. Tuto
informaci předá zákaznický servis SunPoweru dál
obchodníkovi, o jehož zákazníka se jedná, a ten zahájí přípravy na montáž. „Avízo předem je obzvlášť
důležité, neboť moduly musí být zapojeny přesně
v řadě, aby optimálně vyráběly elektřinu,“ řekl
Werner Dettenthaler, ředitel pobočky Geis v Norimberku.
Zboží sotva opustilo sklad a Geis již v rámci Německa zajišťuje doručení zboží – až před domovní dveře.
„Zákazníci SunPoweru bydlí někdy na těch nejodlehlejších místech. Přesto Geis doručuje vždy včas.
Ke všeobecnému standardu patří, že se řidič Geisu zákazníkovi před doručením telefonicky ohlásí,“
řekl jednatel Geis holdingu Dr. Johannes Söllner.
„Jakmile jsou solární produkty předány, odchází na
SunPower zpráva s potvrzením o doručení.“
Tím výčet služeb s přidanou hodnotou pro
SunPower ještě zdaleka nekončí. Kromě chytrých
IT řešení patří k portfoliu služeb i předmontáž
solárních modulů, které se skládají z více než 80
jednotlivých dílů. A pokud se musí solární modul
z důvodu závady vyměnit, provede Geis podle své
regionální příslušnosti takzvaný „swap-servis“: poškozené zboží je vyměněno a zasláno zpět.
Kromě jiného vyniká Geis svým speciálním knowhow v oblasti balícího servisu. Geis vyvinul nový
obal, ve kterém mohou být bezpečně přepravovány
i jednotlivé solární panely. „Pro nás je velmi důležité, abychom nejen vyhověli požadavkům a přáním
SunPoweru, ale abychom i kontinuálně rozšiřovali
spektrum našich služeb. Proto chceme v nejbližší
době výrazně rozšířit náš norimberský sklad pro
potřeby SunPoweru,“ řekl Dr. Johannes Söllner.
„Společně s našimi partnery ze systému LWA chceme SunPoweru nabízet ty nejlepší služby – a tím
dopřát co největšímu počtu solárních panelů místo
na slunci.“ —
Logistics World
Alliance:
Systém Logistics World
Alliance (LWA) založený
v březnu 2006 se
sídlem v Lucembursku
nabízí v rámci celé
Evropy smluvní logistiku.
K systémovým partnerům
patří Aditro Logistics,
Bibby Distribution, skupina
Geis, Log Service Europe,
MGF Logistique a P&O
Ferrymasters a Redur.
Systémoví partneři provozují celkem přes 300 poboček v Evropě a disponují
více než dvěma milióny
metrů čtverečních skladové
plochy. Dohromady zaměstnávají zhruba 18.000
zaměstnanců a dosahují
ročního obratu více než
2,1 miliardy eur.
www.sunpower.com
Nejnovější technologie:
výroba solárních buněk je
velmi specifická
Foto: BSW-Solar
8
ROAD SERVICES | 9
Vytrvale na východ
Skupina Geis rozšiřuje krok za krokem své přepravní sítě mezi východem a západem –
a zákazníci z nich profitují. O přepravní síti ve střední a východní Evropě (SVE) a strategii skupiny
Geis hovořila redakce Transferu s jednatelem Geisu Klausem Stäbleinem.
Pane Stäbleine, skupina Geis slibuje svým
zákazníkům plošné pokrytí přepravní logistikou
i v zemích střední a východní Evropy.
Jak to realizujete?
Klaus Stäblein,
jednatel společnosti
Hans Geis GmbH + Co
Klaus Stäblein: Zajistit se to dá. Zaprvé skupina
Geis disponuje v České republice a na Slovensku
vlastní plošnou sítí systémových přeprav. Geis CZ
pokrývá se svými 13 systémovými pobočkami celé
území ČR a kompletní území Slovenska obsluhuje
7 poboček naší společnosti TEN Expres Slovakia.
Za druhé využíváme místní silné partnery. Díky této
struktuře můžeme v každé zemi vybrat nejvhodnějšího partnera a z toho nakonec profitují naši zákazníci.
Jaké služby a servis mohou očekávat
zákaznici Geisu při přepravách do střední a
východní Evropy?
Klaus Stäblein: Denní odjezdy do zemí střední a
východní Evropy s definovaným dodacími lhůtami
nabízíme ze všech našich německých poboček přes
naši SVE-gateway v Norimberku. To platí jak pro
sběrnou službu kusových a paletových zásilek, tak
i pro přímé spoje, kurýrní servis a balíkové zásilky.
Týdně odjíždí z Norimberku 75 pravidelných kamionových linek do zemí SVE. Pro naše zákazníky je
důležité, že mohou být neustále informováni o aktuálním statusu jejich zásilky. Kompletní průběžný
Tracking & Tracing nabízíme například v Maďarsku,
Polsku, Slovensku, České republice, Bulharsku a
v pobaltských zemích. Vesměs je možná i IT integrace na bázi EDIFACT/IFTMIN.
Platí tyto služby i pro opačný směr?
Klaus Stäblein: Přesně tak. Nedistribuujeme zboží
jen do těchto zemí, ale zároveň se staráme i o logistiku nákupu směrem do západní Evropy. Díky
tomu má zákazník jednoho poskytovatele služeb s
jednou centrální kontaktní osobou pro svoz i rozvoz
zboží. Tato kombinace, složená ze svezení zásilky a
distribuce zboží poskytovaná z jedné ruky, je osvědčena praxí – kromě jiných realizujeme na západovýchodní ose veškerou přepravní logistiku pro skupinu
Schaeff ler (viz článek na str. 10, pozn.red.).
Jako roli přitom hrají společnosti skupiny Geis
v České republice a na Slovensku?
Klaus Stäblein: Nabízejí nám a našim zákazníkům
možnost realizovat další rozsáhlé logistické služby.
Můžete to prosím konkretizovat?
Klaus Stäblein: Realizujeme zde kompletní spektrum služeb, které nabízíme i v Německu. K tomu
můžeme připočíst jak projekty smluvní logistiky pro
regionální zákazníky, tak národní a mezinárodní
přepravu zboží. Jedním takovým příkladem je nový
centrální sklad pro východní Evropu společnosti
Husqvarna na východě České republiky (viz str. 12,
pozn.red.). Zde jsme odpovědni za warehousing a
distribuci zboží po celém česko-slovenském území.
Máte zákazníky, kteří realizují svoji přepravní
logistiku z východní Evropy do Německa
přes skupinu Geis?
Klaus Stäblein: Ano, a trend je rostoucí. Například
na začátku roku jsme převzali projekt pro výrobce
Armatur VAG z Mannheimu. Do skupiny VAG se
řadí i česká společnost JMA z Hodonína. JMA vyrábí
armatury pro vodní hospodářství, například hydranty, uzávěry a ventily. Jejich evropskou distribuci převzali kolegové z Geis CZ. Důležitou destinací je Německo. Zvláště pro tyto zákazníky jsme zavedli nové
denní linky z našeho logistického centra v Rajhradu
u Brna do Norimberku. Tak můžeme nabídnout
opravdový 48 hodinový dodací servis pro doručení
v celém Německu. Navíc 24 hodinový servis pro doručení v Rakousku. Zároveň se k tomuto projektu
připojují přes českou přepravní síť přímá napojení na
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálii, Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko.
Děkujeme za rozhovor!
10 | ROAD SERVICES
Pro Schaefflera na západovýchodní ose
Téměř každý, kdo řídí auto, je využívá: motorové součásti INA, kuličková ložiska FAG nebo spojky LuK.
Ale i v jiných průmyslových odvětvích, jako například v astronautice, nacházejí uplatnění produkty těchto tří značek
od skupiny Schaeffler. Jejich přepravu po západovýchodní ose realizuje od února tohoto roku skupina Geis.
Fotos: Skupina Schaeffler
Skupina Schaeffler působí se svými značkami INA,
FAG a LuK ve více než 50 zemích na 180 pobočkách.
Na významu přitom nabývají vedle tradičních odbytišť střední a západní Evropy jakož i severní Ameriky
i rostoucí trhy v Asii a východní Evropě.
portál Schaefflera. Na základě toho Geis obdrží potřebné informace a postará se o vyzvednutí zásilky.
Zboží se přepraví do Německa denní linkou Rumunsko – Norimberk, v Norimberku se konsoliduje
a doručí do závodu příjemce.
HUSTÁ SÍŤ A SILNÍ PARTNEŘI. Pro větší optimalizaci
přepravní logistiky z a do východní Evropy, vypsal
Schaeffler na konci minulého roku nové výběrové řízení. Hlavními cíly bylo snížení počtu poskytovatelů
logistických služeb, optimalizace procesů a nákladů,
a stejně tak i lepší integrace poskytovatele služeb.
K tomu na víc skupina Schaeffler kladla důraz také
na hustou přepravní síť, silnou partnerskou strukturu a propojenou IT infrastrukturu. „Díky naší husté plošné síti ve východní a západní Evropě i díky
jasné koncepci jsme se mohli ve výběrovém řízení
prosadit,“ řekl Werner Dettenthaler, ředitel pobočky Geis Eurocargo v Norimberku. „Od února tedy
realizujeme pro Schaefflera silně konsolidované
odbavení přes Norimberk s denními odjezdy do východní Evropy.“
35 000 TUN ROČNĚ. „Pro svoz a eventuálně pro roz-
I opačný směr obsluhuje Geis – rovněž přes Norimberk. Má-li například dodavatel z Rumunska
připravenu zásilku pro německé závody společnosti
Schaeffler, zadá přepravní zakázku přes internetový
voz využíváme v rámci Německa sítě systému pro přepravu kusových zásilek IDS. Naproti tomu využíváme
jak pro východní Evropu, tak i pro další distribuci do
západní Evropy našich přímých linek z a do Norimberku,“ vysvětluje Werner Dettenthaler. „Pro skupinu
Schaeffler odbavíme tímto způsobem bez problémů
zhruba 35.000 tun zboží ročně.“ —
Hlavní sídlo značky INA v Herzogenaurachu
Geis testuje hybridní Mercedes Atego
Důležitý krok pro životní
prostředí: od roku 2011
bude skupina Geis
využívat jeden Mercedes
Atego BlueTec Hybrid.
Tím se skupina Geis řadí v Německu mezi první
společnosti, které otestují tuto perspektivní hybridní technologii v běžném logistickém provozu.
Hybridní Atego je součástí rozsáhlé „inovační flotily“ 50 vozidel, která by měla dokázat vhodnost
pro použití v běžném provozu a potenciál technologie v rámci ochrany životního prostředí. Atego s
modelovým označením 1222 L je koncipován pro
rozvozový provoz. Jeho hybridní verze kombinuje
kompaktní lehký čtyřválcový naftový motor s 44kW
elektromotorem. Především při nízkých a středních
otáčkách podpoří elektromotor dieselový agregát.
Nastartování probíhá bez emisí na elektromotor.
MERCEDES-BENZ předpovídá díky této inovativní
technologii snížení spotřeby o 10 až 15 procent. Ve
stejném poměru se sníží i emise CO2, což je pro
Geis obzvláště důležitý argument. „Šetření finančních zdrojů a ochrana životního prostředí patří již
Foto: Mercedes-Benz
léta k našim podnikatelským cílům. Nasazením této
hybridní technologie se posuneme o velký kus kupředu v jejich plnění. Těší nás, že právě my můžeme být jedním z průkopníků,“ řekl jednatel Geisu
Klaus Stäblein. —
ROAD SERVICES | 11
Mýtné brány se staly neodmyslitelnou součástí české dálniční sítě
MÝTO V ČESKÉ REPUBLICE
A NA SLOVENSKU
V České republice došlo od 1.1.2010 ke změnám podmínek pro výběr mýtných poplatků. Na Slovensku bylo od stejného
data zavedeno elektronické mýtné. V obou případech se toto ustanovení neobešlo bez prvotních komplikací.
S
počátkem roku 2010 vstoupila v České republice v platnost novela Zákona o pozemních komunikacích, která přinesla i změny
v podmínkách pro výběr mýtných poplatků. Nově
bylo zavedeno mýtné pro vozidla od 3,5 tuny a dále
tzv. časové rozlišení, na jehož základě se v pátek od
15,00 do 21,00 hod. zvýšil tarif mýtného pro nákladní vozy. Bohužel, přesné informace o změnách
byly k dispozici až v polovině prosince 2009, což
nám (i dalším dopravním společnostem) přineslo
komplikace. Nemohli jsme s dostatečným předstihem informovat své klienty o tom, jak se konkrétně
promítne změna mýtného do cen přeprav.
Důvody pro zvýšení cen vysvětluje Daniel Knaisl,
jednatel společnosti: „Náklady, které změny v mýtném přinesly, nemůžeme nést sami. Jedná se o prokazatelný a neovlivnitelný nárůst, který nelze eliminovat a musíme ho promítnout do cen přepravného.
Představa, že tento náklad některý ze subjektů
v logistickém řetězci absorbuje do svých nákladů,
je nerealistická. Takové navýšení je, bohužel, přeneseno až ke konečnému spotřebiteli.“ Jednání o
zahrnutí nových mýtných poplatků do cen přepravného bylo díky našemu obchodnímu týmu zdárně
dokončeno.
„Jsem přesvědčen,
že i nyní je třeba
nabízet kvalitní
služby za ceny,
které jsou oboustranně dobré,
jasně určené a
transparentní.“
NA SLOVENSKU byl od 1.1.2010 zahájen elektronický výběr mýtných poplatků. Právě v souvislosti s
jeho zavedením zasáhla Slovensko vlna protestů dopravců. Důvodem byly technické nedostatky mýtného systému, jeho nepřipravenost, netransparentnost
nákladů a hlavně absence požadované spravedlnosti,
kterou přepravci specifikovali heslem „zaplať tolik, kolik projedeš“. Výsledkem protestů je několik
ústupků slovenské vlády, jako např. snížení spotřební
daně z nafty, které má kompenzovat zvýšené náklady
vzniklé mýtným. „Situace kolem mýtných poplatků
na Slovensku se po nepřehledných prvních měsících roku nakonec stabilizovala. Je jasné, že i zde je
třeba zvýšené náklady, které snížení spotřební daně
z nafty skutečně nepokrylo, promítnout do ceny přepravného. Tento stav přinesl na slovenský logistický
trh zostření konkurenčního boje, který mnohdy snižuje cenu logistických služeb pod úroveň režijních
nákladů. Jsem přesvědčen, že i nyní je třeba nabízet
kvalitní služby za ceny, které jsou oboustranně dobré,
jasně určené a transparentní,“ uvádí Dušan Vilhan,
obchodní ředitel TEN Expres Slovakia. —
LOGISTICS SERVICES | 13
NOVÝ LOGISTICKÝ
PROJEKT
Výrobce zahradní a lesní techniky skupina Husqvarna přeorganizovala svoji
logistiku v České republice a na Slovensku. Jejím logistickým partnerem se stala skupina Geis.
Ta nyní úspěšně realizuje projekt centrálního skladu.
P
ro zahrádkáře a profesionální zemědělce je
značka Husqvarna a její dceřiná společnost
Gardena již roky pojmem. Žádný div: švédská
společnost je největším výrobcem travních sekaček,
motorových pil, benzínových travních kos, zahradních traktorů, zavlažovacích systémů a jiné zahradní
techniky na světě.
Fotos: Husqvarna
Poblíž této velké techniky skladuje Geis náhradní
díly pro produkty Husqvarny. Od malých šroubků
po náhradní motory do zahradních traktorů – až
40 000 různých dílů – má ve skladě své místo. Při
správě a řízení těchto 40 000 různých skladových adres sází Geis na skladový logistický systém
LFS, který je přes rozhraní propojen se softwarem
Husqvarny. Výměna dat probíhá kompletně on-line.
OD KONCE MINULÉHO ROKU realizuje Geis pro Husqvarnu novou koncepci centrálního skladu pro Českou a Slovenskou republiku: místo několika menších
regionálních skladů soustředí Geis překládku veškerého zboží Husqvarny v České republice a na Slovensku do severomoravské metropole Ostravy.
Poznali jste?
Logo Husqvarny zobrazuje
hlaveň pušky, která se nabíjí
Oba partneři se již dobře znají: „Naše pobočka v zepředu. Proč? Společnost byla
Bad Neustadtu/Salzu spolupracuje s Husqvarnou již založena ve Švédsku roku
mnoho let. Kromě toho jsme před realizací centrál- 1689 jako producent mušket.
ního skladu zajišťovali v jihomoravském Rajhradu Tím se Husqvarna řadí mezi
logistické služby pro Gardenu, dceřinou společnost nejstarší průmyslové podniky
Husqvarny,“ řekl Eric Lassen, jednatel Geis Indu- světa. Poté co se v mezidostrie-Service GmbH. „Na podzim roku 2009 byl bích zabývala výrobou šicích
tento sklad Gardeny, stejně jako další dva sklady strojů, přístrojů pro domácnost,
Husqvarny v Praze a slovenském Liptovském Miku- jízdních kol a motorek, je dnes
Husqvarna jedním z největláši, zrušen a zboží se přeskladnilo do Ostravy.“
ších výrobců outdoor-power
Geis nyní zajišťuje Husqvarně kompletní balíček produktů. Značka Gardena je
logistických služeb „z jedné ruky“. Ten obnáší jak naproti tomu jedničkou
skladování hotových výrobků a náhradních dílů, tak evropského trhu v oblasti
i jejich kompletní distribuci po České republice a zavlažovacích systémů.
Slovensku – včetně kusových zásilek a balíků.
PRO REALIZACI ŘEŠENÍ centrálního skladu si Geis pronajal část nově postaveného logistického parku v Ostravě.
„Momentálně provozujeme na 7 000 metrech čtverečních skladovou logistiku pro Českou republiku a
Slovensko,“ vysvětluje Pavel Křížek, vedoucí projektu
v Geis CZ. „Menší produkty, od zahradních nůžek až
po motorové pily, tady skladujeme na 6 000 paletových místech v klasickém regálovém skladu. Větší výrobky, jako zahradní traktory, travní sekačky či kosy,
jsou naproti tomu skladovány v blocích. Právě pro
tyto produkty je zapotřebí většího prostoru. Během
roku je v Ostravě uskladněno zhruba 800 traktorů a
v průběhu sezóny se tento počet zvyšuje.“
www.husqvarna.com
PŘES 35 ZAMĚSTNANCŮ skupiny Geis nyní pracuje v
Ostravě na projektu Husqvarna. Mimo sezónu zde
denně zabalí a vyexpedují v průměru zhruba 6 kamionů. Nyní během sezóny odbavují zaměstnanci
Geisu několikanásobně větší množství – až 13 či 15
kamionů denně. Distribuční logistiku v České republice a po celém Slovensku realizuje rovněž skupina Geis – a využívá přitom vlastních plošných sítí
systémových přeprav kusových a balíkových zásilek
společností Geis CZ, General Parcel Čechy a Ten
Expres Slovakia.
Eric Lassen: „Projekt se zaběhl bez problémů. Přitom nám samozřejmě přišly vhod zkušenosti, které
jsme nasbírali v projektu Gardena. Momentálně se
nacházíme uprostřed hlavní sezóny a i tyto špičky
zvládáme díky obzvlášť pružné zaměstnanecké koncepci.“ —
14 | LOGISTICS SERVICES
Dosažena úroveň „automotive“
Společně s Geis Industrie-Service přeorganizovala společnost Wincor Nixdorf tok výroby v závodě
Ilmenau. Ten teď probíhá na principu jednotlivého zakázkového komisionování.
sionování. Ta je označena jako montážní sklad. Zde
skladujeme na 400 typů výrobků, které naši zaměstnanci komisionují přímo do přepravních a montážních kontejnerů, které jsme vyvinuli přímo pro tyto
účely.“
V durynském závodě produkuje Wincor Nixdorf především automatické systémy pro vracení prázdných
obalů. Již čtyři roky realizuje Geis z logistického centra v Ohrdrufu veškerý warehousing, jakož i zásobování a odbyt závodu. „Abychom mohli lépe reagovat
jak na výkyvy v poptávkách, tak i na zvyšující se rozmanitost systémů, přeorganizovali jsme tok výroby,“
řekl Oliver Loske, technický ředitel Wincor Nixdorf.
„Místo výroby pouze jednoho typu systému vyrábíme
teď na jedné montážní lince různé typy podle zakázkové náplně.“
Komisionování přímo
na místě montáže
Foto: Barthelmess Group
Tomu se však muselo přizpůsobit logistické zásobování. „Díly teď připravujeme přesně v termínech podle
potřeb provozu montážní linky,“ vysvětluje Jochen
Creutzburg, ředitel logistického centra Ohrdruf.
Separátní část skladu jsme navíc vyčlenili pro komi-
Na zaměstnance Geisu je kladena velká odpovědnost.
Sebemenší chyba může způsobit zastavení montážní
linky ve Wincor Nixdorfu. Veškerá manipulace vyžaduje nejvyšší možnou opatrnost, neboť se většinou
pracuje s plechovými díly, které jsou již nalakovány
konečnou vrstvou. „Již před lety jsme zavedli důslednou výstupní kontrolu dílů před předáním k přepravě
do montážního závodu. To se teď obzvlášť osvědčuje,“
řekl Jochen Creutzburg. „Od začátku realizujeme
jednotlivé zakázkové komisionování bez chyb. Tím
jsme dosáhli vysoké úrovně automotive branže.“ —
Hlavní sídlo skupiny Barthelmess
Logistická podpora prodeje
„Pomůžeme Vám prodat“ – to je motto skupiny Barthelmess. Její logistiku teď zajišťuje Geis.
Třikrát ročně vydává Decorado GmbH, dceřiná spo- rozvozovou logistiku výrobků Deko. Díky kompletlečnost Barthelmess Group, katalog, který obsahuje nímu outsorcování logistiky přehodnotil Barthelzhruba 6 000 položek dekoračního zboží pro podpo- mess hned několik cílů: „V oblasti smluvní logistiky
ru prodeje (materiály pro instalaci ve výlohách, ob- chceme v prvé řadě dosáhnout výrazného urychlení
chodech a nákupních centrech). Především pro tyto v odbavení zásilek a zvýšení efektivnosti,“ vysvětluje
výrobky realizuje Geis Industrie-Service GmbH od Wolfgang Bastert, CEO Barthelmess Group. „Díky
června kompletní smluvní logistiku. Pro tento pro- novému uspořádání přepravní logistiky docílíme
jekt využívá Geis skladových prostor v Seubtendorfu v Evropě podstatného zkrácení dodacích lhůt. Zá(Německo/Durynsko).
roveň profitujeme z pozdějších cut-off-časů a
tím výrazně prodlužujeme dobu pro uzávěrku objedTady jsou zaměstnanci Geis odpovědni nejen za skla- návek.“ —
dové procesy, ale i za svozové a rozvozové přepravy,
neboť od června realizuje dceřiná společnost skupiny Geis Bischoff International společně s balíkovou
službou zároveň i kompletní evropskou svozovou a
LOGISTICS SERVICES | 15
Zelená
koncepce balení
Jak můžeme u balení zboží
sladit ekologii a ekonomiku?
Například opětovným využitím,
recyklací. Tým, který daly
dohromady Siemens Healtcare
a Geis, takovou koncepci vyvinul.
Nové logistické a technologické centrum (uprostřed),
plánovaná výstavba (nahoře a vpravo)
Geis staví multifunkční logistické
a technologické centrum
Start velkého projektu: v německém Erlangenu (Franky) zahájila skupina Geis
stavbu multifunkčního logistického centra o rozloze 30 000 metrů čtverečních.
Zahájení provozu je plánováno na listopad.
Přímo na dálnici A3, k tomu železniční vlečka a vlastní přístav na kanálu spojujícím Mohan s Dunajem –
z hlediska dopravní dostupnosti velmi výhodná poloha. Logistické centrum vzniká na pozemku o rozloze
15 hektarů v průmyslové zóně Erlangen Frauenaurach.
Bude zde 30 000 metrů čtverečních logistické plochy a
až 3 000 metrů čtverečních kancelářských a administrativních ploch. „Metropolitní region Norimberk/Erlangen nabízí pro potřeby evropské distribuce ideální spojení do západní i východní Evropy,“ říkají Hans-Georg
Geis a Wolfgang Geis.
Nová budova o rozměrech 165x175 metrů je projektována multifunkčně. Proto se dá dle potřeby rozdělit až
na šest stejně velkých oddílů, každý o rozloze 5 000 metrů čtverečních. Každý oddíl disponuje šesti nakládkovými branami pro kamiony a jednou branou s nájezdovou rampou. Hala je celkem vybavena 36 branami pro
Takto bude vypadat nové logistické a technologické centrum
kamiony a šesti branami s nájezdovou rampou. Vnitřní
prostor haly měří od podlahy až po spodní hranu střešní konstrukce 10,5 metru. Ta je kompletně vybavena
springlery.
„Na této pobočce jsme spojili know-how pro zásobování výroby, distribuci náhradních dílů a nového zboží,
montáž a balící činnosti – a to i pro těžké zboží,“ vysvětluje Johannes Söllner, jednatel skupiny Geis pro
Logistics Services. „Po dokončení stavby začínáme se
smluvní logistikou, montážními činnostmi a balením
pro několik zákazníků. Přesto zůstává v tomto stavebním úseku, případně ve dvou logistických centrech,
jejichž výstavba je v areálu plánována, dostatek místa
pro další klienty.“ —
[email protected]
Právě obaly pro hightech
výrobky jsou velmi nákladně
konstruovány, aby optimálně
ochránily křehké přístroje
před poškozením. S tím jdou
ruku v ruce i vysoké náklady
na výrobu. Pro optimalizaci
hospodárnosti a zároveň pro
vylepšení ekologické bilance,
vyvinuli specialisté z Geisu
a Siemensu novou koncepci
balení, kterou již nyní úspěšně
realizují na mamografických
systémech Siemensu.
Jejich obal se skládá ze
speciální palety, protiprašného
poklopu a plastového obalu.
Všechny tyto balící moduly
se z celé Evropy vrací do
logistického centra Geisu
v německém Forchheimu.
„U veškerých balících
systémů, které se k nám
vrátí, prověřujeme jejich
kompletnost a případné
poškození,“ řekl ředitel
pobočky Gerhard Schindler.
„Z bezpečnostních důvodů navíc
vyměňují naši zaměstnanci
všechny normované součásti
obalů a teprve pak je uskladní.“
Tímto způsobem se využije
každý balící modul až desetkrát.
„Jen v uplynulém obchodním
roce jsme díky vratným obalům
ušetřili více než 30 000 eur,“
řekl Hans-Joachim Schumm,
nákupčí Siemens Healtcare.
„Tato koncepce je nejen pro
nás, ale i pro životní prostředí
opravdovou výhrou!“ —
16 | Z MÍSTA
DOBRÉ MÍSTO PRO LOGISTIKU
Rajhrad – městečko v těsné blízkosti moravské metropole Brna, které láká návštěvníky svou architekturou. Najdeme tu Památník
národního písemnictví, Benediktinské opatství, nebo klášterní vinné sklepy. A také nejnovější vlastní pobočku skupiny Geis
v České republice. Rajhrad je totiž optimální lokalita pro logistické centrum. Leží na rychlostní silnici R52 z Brna do Vídně a
obepínají ho dálnice D1 a D2.
J
ihomoravská pobočka má za sebou skutečně
expanzivní rozvoj. Když stojíme uprostřed moderního distribučního centra, je pro nás těžko
uvěřitelné, že před deseti lety stačily k provozu depa
dvě plechové buňky a jedna dvojgaráž. V roce 2001
se pobočka přesunula do skladu v Brně - Přízřenicích.
Při stále rostoucích objemech v oblasti sběrné služby
i expresní balíkové služby přestal i tento areál brzy
vyhovovat. Ve chvíli, kdy jihomoravská pobočka
začala poskytovat svým klientům plný logistický servis včetně skladování, bylo nutno pronajmout další
prostory. Pobočka tedy nakonec provizorně sídlila
ve třech různých brněnských lokalitách. V květnu
2008 byla zahájena stavba nového distribučního centra v Rajhradě. Již v listopadu téhož roku se všechny
brněnské provozy stěhovaly do moderního areálu,
který odpovídá evropským logistickým standardům.
AREÁL V RAJHRADĚ je opravdu profesionálním zázemím pro veškeré činnosti společností Geis CZ a
General Parcel Čechy na jižní Moravě. “Velmi si
vážím toho, že jsem se mohl podílet na přípravě
projektu a stavbě pobočky a řadu věcí z praktického hlediska ovlivnit. Všechny prostory pobočky
jsou uzpůsobeny velmi účelně a přesně podle provozních potřeb, takže nedochází ke zbytečným
prostojům při odbavování zásilek. Nový areál nám
plně umožňuje udržet přehled a pořádek ve všech
činnostech,“ říká Luděk Fridrich, ředitel pobočky.
Areál je rozdělen do tří zón. Je zde speciální hala
pro balíkovou přepravu, hala pro kusovou a pale-
tovou přepravu, jejíž část je vyhrazena regálovému
skladu s dostatečným prostorem pro manipulaci při
zajišťování logistický služeb. Haly spojuje administrativní budova s ideálním zázemím pro zaměstnance
a dopravce. Jihomoravská pobočka zajišťuje všechny
standardní služby společností Geis CZ a General
Parcel Čechy.
„IDEÁLNĚ ŘEŠENÉ a kvalitně vybavené prostory tvoří
Personální
Luděk Fridrich nastoupil
do společnosti na pozici obchodního manažera před více
než deseti lety. Ředitelem
pobočky se stal v roce 2006.
O své práci říká: „Na jedné
straně je důležité řešit
zajímavé strategické úkoly,
na druhé straně také zdánlivě
drobné každodenní problémy,
které mají přímý vliv na
fungování pobočky. Důležitý je
i pravidelný úspěch našich
obchodníků. Upřímně si přeji,
abychom co nejdříve dokázali
plně využít kapacitní možnosti pobočky v Rajhradě.“
Dodává, že věří v úspěch
svého týmu.
předpoklad pro správný chod pobočky. Hlavní jsou
ale schopní a pracovití lidé. Za základ dobré týmové
spolupráce považuji osobní odpovědnost každého z
nás. Přístup zaměstnanců, nebo také „lidský faktor“
rozhoduje u klientů o celkovém dojmu z poskytovaných služeb, a tedy o uzavření, nebo neuzavření
obchodu. V tomto směru chceme být regionální
jedničkou a úspěšně oslovovat i ty nejnáročnější zákazníky. Jenom tak si dokážu představit dlouhodobý
růst,“ vysvětluje Luděk Fridrich. “
JEDNÍM Z HLAVNÍCH úkolů, který stojí před jihomoravským týmem, je zaplnění volné skladové kapacity.
Ta vznikla přesunem logistického projektu Gardena
do nového distribučního centra Geis CZ v Ostravě
(více přinášíme v článku „Nový logistický projekt“
na str. 13). „Rezervovaný přístup firem ke změně logistického operátora v době ekonomického poklesu
se projevuje ve složitosti a zdlouhavosti jednání s
potenciálními klienty. Ale i v tomto případě jsem
optimista a věřím v brzký úspěch,“ uzavírá Luděk
Fridrich. —
Z MÍSTA | 17
KONFERENCE MTG NETWORK
V MANILE
Ve dnech 10. – 12. března hostila filipínská Manila téměř 400 účastníků konference, kteří přicestovali doslova z celého světa.
Cílem těchto každoročních setkání není jen předávání zkušeností, ale hlavně navázání nových obchodních kontaktů.
P
obočka pro letecké a námořní přepravy Geis CZ
je jedním z 375 členů celosvětové speditérské
sítě MTG. Přísná pravidla pro přijetí a vysoké
požadavky na profesionální a ekonomické „parametry“ členských společností jsou vyváženy exkluzivitou
členství. V současné době je síť MTG pro nové členy
uzavřena. Strategie MTG Network byla také jedním z bodů jednání. „Konference začala velmi dobře připravenou prezentací o historii a vývoji sítě a
dále představila účastníkům nové cíle společenství,“
říká David Knobloch, vedoucí pobočky pro letecké a
námořní přepravy, který se konference v Manile zúčastnil. „Síť MTG je již plná a nepřijímá žádné nové
členy. Možnost rozvoje obchodních aktivit přinášejí
stávajícím členům tzv. registrovaní uživatelé,“ vysvětluje dále.
KONCEM LOŇSKÉHO ROKU MTG Network vytvořila novou platformu pro uživatele sítě. V Šanghaji, Lagosu a Los Angeles vznikla Business Centra
MTG, která zajišťují registrovaným uživatelům z
příslušných světových regionů přepravní služby, a to
pouze prostřednictvím členských společností MTG
Network. Například v Číně zastupuje Business Centrum MTG více než 2000 výrobních a obchodních
společností. Mimo Čínu, Afriku a Severní Ameriku
působí stejným způsobem dceřiná společnost MTG NVO Aliance - která má sídlo v Singapuru. „Věříme,
že strategie uzavřené členské sítě a na druhé straně
intenzivní rozvoj portfolia registrovaných uživatelů
nám přinese nové obchodní příležitosti. Proto jsme
využili možnosti zúčastnit se i konference NVO Aliance, která proběhla v Manile bezprostředně před
hlavní konferencí MTG Network. Víme, že díky
MTG nabízíme našim klientům skutečně dobré a
bezpečné přepravní služby v konkurenceschopných
cenách, a to téměř do všech světových destinací,“
uvedl dále David Knobloch.
SPECIALISTÉ na letecké a námořní přepravy ze společnosti Geis CZ prezentovali
tovali svoje služby společně
se svými rakouskými, polskými a lucemburskými
kolegy z logistické skupiny
piny Geis. Cílem bylo
navázat co nejvíce obchodních
hodních kontaktů,
zaujmout a přilákat novéé obchodní možnosti. Závěr konference
ce byl věnován
intenzivním jednáním s potenciálními
klienty a partnery. „Takto
kto předem naplánovaná jednání mezii zástupci jednotlivých regionů jsou skutečně velice
efektivní. Věříme, že naše
aše účast
na konferenci se zhodnotí
notí ve
velmi krátkém časovém horizontu,“ uzavírá David Knobloch. —
Vedoucí pobočky pro leteckou a
námořní přepravu Geis CZ David
Knobloch (vpravo) se setkal s
řadou svých obchodních partnerů.
Na snímku s indickým agentem
Sushil Guptou.
18 | RŮZNÉ
Český den proti rakovině
Liga proti rakovině Praha zorganizovala za podpory svých partnerů 14. ročník Českého dne
proti rakovině. Zdárný průběh akce podpořily svými logistickými službami již tradičně společnosti
Geis CZ a General Parcel Čechy.
Český den proti rakovině proběhl ve středu 12. května. Jedná se o jednu z „nejviditelnějších“ částí známé
veřejné sbírky, kterou má většina z nás spojenou s pouličním prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského.
Výtěžek sbírky je určen neziskové organizaci „Liga
proti rakovině Praha, která tyto finanční prostředky
využívá hlavně na prevenci proti rakovině, její léčbu a
výzkumné projekty.
žlutých kytiček, stejný počet preventivních letáků a
dalších materiálů do všech 77 okresů České republiky.
Skupina Geis byla letos již počtvrté jedním z hlavních
partnerů sbírky. Zajistila distribuci všech potřebných
materiálů z pražské centrály dobrovolníkům po celé
republice. V letošním roce bylo rozvezeno 800 000
Liga proti rakovině: „Dodržováním jednoduchých
zásad zdravého životního stylu lze podle nejnovějších poznatků až 50ti% všech onkologických onemocnění předejít!“ —
REKORDNÍ ÚČAST. Geis doručil zásilky na 650 míst.
Žlutá trička prodejců na sebe letos obléklo rekordních 10 080 dobrovolníků. Pro skupinu Geis však
práce na projektu nekončí dvanáctým květnem. Svoz
zbylého materiálu bude probíhat až do konce července.
Český den proti rakovině
podpořila řada známých osobností.
Na snímku herec Martin Zounar
při prodeji žlutých kvítků
Večer českých distributorů IT
Našim přepravním systémem proudí každý den značné množství zboží, které má nějaký vztah k IT. Proto jsme rádi přijali nabídku časopisu Reseller Magazine, předního média této oblasti trhu, abychom podpořili vyhlášení vítězů ankety o nejlepšího
distributora IT roku 2009. V anketě hlasovali prodejci výpočetní techniky, spotřební
elektroniky, softwaru a služeb v oblasti IT. Svými hlasy zvolili z jejich pohledu nejúspěšnější distribuční firmy loňského roku. Kritéria pro volbu nebyla jen subjektivní,
ale vycházela z faktické obchodní spolupráce. Potěšující je, že nejvyšší ocenění získaly firmy, které jsou našimi klienty. Trofej absolutního vítěze si odnesla distribuční
společnost SWS a druhé místo v absolutní kategorii získala firma AT Computers.
Slavnostního vyhlášení výsledků ankety se za naši skupinu zúčastnil Daniel Knaisl,
jednatel společnosti. —
RŮZNÉ | 19
Naše Světluška má první štěně
Úspěšný projekt
vzdělávání
Ministerstvo práce
a sociálních věcí spolu
s Evropským sociálním
fondem v ČR podpoří
finančně projekt vzdělávání zaměstnanců
firem Geis CZ a General
Parcel Čechy.
MPSV a ESF v ČR vyzvaly
v loňském roce české
firmy k podání žádostí
o finanční podporu jejich
vzdělávacích projektů.
Výzva vzbudila obrovský
zájem. Naději na úspěch
měly pouze nejlepší projekty, zaručující optimální
využití finančních prostředků. Projekt „Rozvoj
lidského potenciálu a
zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Geis CZ“,
který připravilo naše
personální oddělení,
dotaci získal.
Projekt se zaměřuje na
zvyšování kvalifikace
zaměstnanců skupiny Geis
v ČR. Jeho obsahem je
vzdělávání v tzv. měkkých,
jazykových a odborných
dovednostech. Zaměstnancům pomůže vyrovnávat se s rostoucím tlakem
na kvalitu a produktivitu práce, komunikaci
a pracovní výkon.
Svým rozsahem naplňuje
trend průběžného vzdělávání zaměstnanců a
zvyšování jejich úspěšnosti
na trhu práce. „Projekt,
který bude probíhat dva
roky, přinese inovaci
současného vzdělávacího
systému a zaměří
se na všechny skupiny
zaměstnanců,“ uvedla
Iveta Tyšerová, personální
specialistka firmy. —
Pravidelní čtenáři Transferu již znají zaměstnaneckou iniciativu Naše Světluška. V minulém
čísle jsme informovali o tom, že se této skupině
zaměstnanců Geis CZ a General Parcel Čechy
podařilo naspořit částku nutnou k zajištění prvního roku života vodícího psa, na který se nevztahuje žádná státní podpora.
Vybrat z klubka štěňat „to naše“ byl těžký úkol.
Nakonec pomohlo losování. Los padl na černou
labradorku Darcy. Budeme sledovat, jak prospívá a těšit se, až vyroste v krásnou psí slečnu, která jednoho dne odejde spokojeně pracovat pro
svého nevidomého přítele.
Zúčastnili jsme se i části výcviku. Je úžasné, co
se všechno dokáže pes naučit. Zvládne městský
provoz, dokáže upozornit i na nástrahy, které
zdravý člověk vůbec nevnímá. Uprostřed rušné
světelné křižovatky ukáže packou zelené signalizační tlačítko přechodu pro chodce. Je skutečně
pro svého nevidomého pána očima.
Přesvědčili jsme se, že brněnská škola vodicích
psů je opravdu spolehlivá. A že naše peníze jsou
v dobrých rukou (www.vycvikvodicichpsu.cz).
Tak že díky – a packu od Darcy! —
Informace o zaměstnanecké iniciativě Naše
Světluška: Eva Děkanová, tel.: 605 200 956
Oficiální partner
Hokej je v České republice stále „národním
sportem“ a těší se velkému zájmu fanoušků.
Extraligové zápasy sledují občas i ti, kteří se
jinak o sport vůbec nezajímají. Při sledování
zápasů z pražské Tesla arény se vám může stát,
že uvidíte logo Geis CZ nebo General Parcel
Čechy. Nemýlíte se. Naše společnost podepsala s jedním z nejúspěšnějších českých hokejových klubů smlouvu o spolupráci a stala se tak
oficiálním přepravním partnerem HC Sparta
Praha. Prezentaci skupiny Geis tak můžete
vidět nejen na mantinelu, ale i na webových
stránkách klubu. Každý fanoušek, který si
nakoupí v internetovém obchodě HC Sparta,
dostane ve své objednávky si přečte, že jeho
zásilku mu „přihrává“ General Parcel Čechy,
expresní balíková služba. —
Doktor od jezera hrochů
Slavnostní premiéra filmu Doktor od jezera hrochů, který
Zdeněk Troška natočil podle stejnojmenného románu Miroslava Švandrlíka, proběhla ve středu 24. 2. 2010 v pražském kině CineStar. Vznik filmu podpořila i skupina Geis.
NATÁČELO SE NEJEN v Praze a Bratislavě, ale také v Keni. Africká anabáze hlavního hrdiny se odehrává v autentickém prostředí české nemocnice na černém kontinentu. Milá letní komedie, jejíž
denní návštěvnost krátkodobě překonala i kultovní film Avatar, vděčí za příznivé přijetí zejména
představitelům hlavních i vedlejších rolí, J. Šmídovi, E. Holubové, J. Langmajerovi, O. Navrátilovi a dalším. Ale – lépe jednou vidět, než třikrát slyšet. Těšit se můžete i na doručovatele skupiny
Geis. Tak přijďte do kina. —
ROZHODNĚ
MŮŽETE JEN
VYHRÁT…
…se silným partnerem na Vaší straně. Geis Vám nabízí
jak profesionální a flexibilní logistická řešení od svozu přes
skladování až po distribuci, tak i široké spektrum služeb
s přidanou hodnotou z jedné ruky.
www.geis-group.com

Podobné dokumenty

červen 2013

červen 2013 prodejcem autokosmetiky, autochemie a maziv, začal Geis pracovat v roce 2010. Samotné skladování a manipulace jsou doplněny službami s  přidanou hodnotou. „Až 80% výrobků je třeba opatřit správnými...

Více

říjen 2009

říjen 2009 Distribuční logistika plastových granulátů: pro hamburskou společnost K.D. Feddersen GmbH & Co. KG, specialistu na distribuci a vývoj trhu technických plastů, provozuje skupina Geis v Salzu u Bad N...

Více

listopad 2012

listopad 2012 a balíkové zásilky ve Zvolenu. Všechny investice, jak do nových, tak i  do rozšíření stávajících prostor, jsou dalším podstatným stavebním kamenem pro dlouhodobý růst našeho holdingu.

Více

Časopis TRANSFER - VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18

Časopis TRANSFER - VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18 15 Noví prokuristé 15 Úspěšný audit v Polsku 15 Správně vidíme srdcem 15 Geis PL podle standardů skupiny

Více