ZDE

Transkript

ZDE
Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město
David Hlisnikovský
Téma zpracováno v rámci bakalářské práce na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
V roce 2013 probíhal na území okresu Ostrava-město systematický výzkum diverzity cévnatých rostlin železničních biotopů. Okres s cca 50 km tratí (mimo vlečky)
byl rozdělen na 9 úseků, které byly za sezónu minimálně 3× navštíveny. Získaný
přehled byl obohacen o vlastní starší data počínaje rokem 2007 a doplněn ověřeGeranium aequale
Crithmum maritimum
ními v sezóně 2014, což přineslo na 2355 údajů 561 taxonů různé taxonomické
4 taxony na území ČR nově zavlečené
úrovně, z toho:
Crithmum maritimum
50 taxonů ohrožených (sensu Grulich 2012)
Euphorbia prostrata
(kategorizace
autochtonních
populací
nejsou
z
principu
sekundárních
stanovišť
akceptovány)
A3:
Geranium aequale
Petrorhagia saxifraga
Senecio
squalidus
Euphorbia
prostrata
Sorbus intermedia
1 nezvěstný neofyt byl znovu potvrzen
Crepis
foetida
s.
str.
Senecio squalidus
Petrorhagia saxifraga
C1:
Hibiscus trionum
Papaver dubium
Hibiscus trionum
Sorbus intermedia
Puccinellia distans
Crepis foetida s. str.
C2:
Falcaria vulgaris
Cerastium dubium
Anchusa officinalis
Astragalus cicer
Artemisia campestris
Consolida regalis
Equisetum ramosissimum
Herniaria glabra
Equisetum ×moorei
Equisetum ×moorei
Artemisia absinthium
Kickxia elatine
Scleranthus perennis
Malva pusilla
Verbascum blattaria
Kickxia elatine
C3: Allium schoenoprassum
Aquilegia vulgaris
Nepeta cataria
Campanula rotundifolia
Ornithogallum kochii
Crepis tectorum
333 prvků autochtonních a 223 adventivních (sensu Pyšek et al. 2012), z toho:
Crepis tectorum
Verbascum blattaria
Dysphania botrys
113 archeofytů:
Silene dichotoma
6 přechodně zplanělých či zavlékaných (Arctium ×ambiguum, Brassica napus, Hordeum vulgare, Malva Epilobium parviflorum
sylvestris var. mauritiana, Triticum aestivum, Vitis vinifera);
Euphorbia stricta
101 naturalizovaných;
Filago arvensis
6 invazních (Arrhenatherum elatius, Atriplex sagittata, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Erag-
rostis minor, Portulaca oleracea s. str.).
Galeopsis angustifolia Lappula squarrosa
Dysphania botrys
110 neofytů:
Lappula squarrosa
28 přechodně zplanělých či zavlékaných, včetně nových (tj. Crithmum maritimum, Euphorbia prostrata, Medicago minima
Geranium aequale, Senecio squalidus);
53 naturalizovaných (včetně Centaurea stoebe ssp. australis);
Ononis repens
29 invazních;
Pilosella
aurantiaca
Cuscuta campestris
14
z
50
ohrožených
druhů
jsou
archeofyty.
Medicago minima
Ononis repens
Reseda luteola
Dysphania pumilio
Saxifraga tridactylitesGaleopsis angustifolia
Silene baccifera
Erucastrum gallicum
Verbena officinalis
Reseda luteola
Centaurea diffusa
Vulpia myuros
C4a:
Commelina communis
Aethusa cynapium ssp. elata
Bromus japonicus
Euphorbia maculata
Crepis foetida ssp. rhoeadifolia
Geranium sibiricum
Dianthus armeria
Vulpia myuros
Bassia scoparia
Geranium purpureum
Erysimum virgatum
Geranium rotundifolium
Inula salicina s. str.
Mnohé druhy byly v regionu Moravskoslezského kraje
Bromus japonicus
Leonurus cardiaca s. str.
(sensu Sedláčková et Plášek 2005) kategorizovány mezi:
Euphorbia taurinensis
Malva alcea
nezvěstnými či vyhynulými (Anchusa officinalis, Cerastium dubium, C. semide- Lepidium virginicum
Crepis foetida ssp. rhoeadifolia
candrum, Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, Erysimum virgatum, Lappula squarrosa,
Myosotis sparsiflora Malva alcea
Ononis repens, Petrorhagia prolifera, Verbascum chaixii ssp. austriacum, Verbascum
Papaver argemone
blattaria);
Petrorhagia prolifera
Erysimum virgatum
jiné byly v kraji nově zachyceny (např. Crepis foetida s. str., Cuscuta campestris,
Pyrus pyraster
Mahonia aquifolium
Dysphania pumilio, Euphorbia maculata, Geranium purpureum, G. rotundifolium,
Silene noctiflora
G. sibiricum, Hibiscus trionum, Holosteum umbellatum var. parceglandulosum);
Ulmus laevis
nebo rozlišeny (Euphorbia taurinensis);
Ulmus minor
Petrorhagia prolifera
a celá řada nalezených taxonů nebyla v kraji dlouhodobě známa (např. Petrorhagia
Verbascum chaixii ssp. austriacum
saxifraga, Silene dichotoma, Tribulus terrestris);
Microrrhinum litorale
Verbascum densiflorum
anebo byla mylně zmiňována (Equisetum ×moorei).
Arabidopsis arenosa
ssp. borbasii
Verbascum
chaixii ssp.
austriacum
Knautia arvensis ssp. pannonica
Prunus mahaleb s. str.
C4b:
Arabidopsis arenosa ssp. borbasii
Cornus sanguinea ssp. hungarica
Epilobium lamyi
Knautia arvensis ssp. pannonica
Prunus mahaleb s. str.
Tilia platyphyllos ssp. cordifolia
Senecio inaequidens
Oenothera victorinii
Potentilla intermedia
Rumex thyrsiflorus
Oenothera fallax
Oxalis dillenii
Senecio vernalis
Tribulus terrestris
zaznamenáno rovněž jedno „prvozplěnění“ - Populus simonii
Hlisnikovský D. (2015): Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. – Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biol. a ekol., PřF OU, Ostrava.]
Populus simonii

Podobné dokumenty

Matematická analýza KMI/MA2AI 8. p°edná²ka Diferenciální po£et

Matematická analýza KMI/MA2AI 8. p°edná²ka Diferenciální po£et Minule jsme ov²em vid¥li, ºe derivace ve sm¥ru (a tedy i parciální derivace) nejsou plnohodnotnou analogií k derivaci funkce jedné prom¥nné. Nap°íklad funkce (více prom¥nných) mající v²echny sm¥rov...

Více

XI Obr. 4/1: Pěstování rýže. Foto: Z. Chocholoušková Obr. 4/2: Čajot

XI Obr. 4/1: Pěstování rýže. Foto: Z. Chocholoušková Obr. 4/2: Čajot Obr. 4/22: Popenec – rostlina. Foto: Z. Chocholoušková

Více

Obr. 1 - biologie všedního dne

Obr. 1 - biologie všedního dne Obr. 20: Mučenka – rostlina s květem. Zdroj: Obr. 21: Mangostan, bobule s vytrvalým kaliarchiv autorky chem na bázi. Zdroj: archiv autorky

Více

Ewigkeit celé česky

Ewigkeit celé česky umělou výsadbou, druhy zavlečené, pozůstatky starých kultur, druhy plevelné, archeofyty a neofyty, druhy parazitující, obtížně odlišitelné subspecie, mikrospecie kolektivních druhů, vzrůstem nenápa...

Více

Září 2011

Září 2011 nejzajímavější jsou jeho jasně červené kulovité plody, velké cca 1 – 2 cm. Plody jsou vysoce jedovaté! Rostlina bohužel není mrazuvzdorná. Dále se na trhu setkáme s okrasnou kapustou (Brassica). Rů...

Více

Obsah článku v PDF - Acta rerum naturalium

Obsah článku v PDF - Acta rerum naturalium Bauer 2015, Hohla et al. 2015). V roce 2015 byla pozorována také na rakouských dálnicích, a to na dálnici A1 (Westautobahn) u města Sankt Valentin v Dolních Rakousích a na dvou místech u vsi Pram n...

Více