2-4-PRO-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné

Transkript

2-4-PRO-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné
UMĚLÉ DÝCHÁNÍ
PŘI RESUSCITACI
NENÍ NUTNÉ…
MUDr. ANATOLIJ TRUHLÁŘ
Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje,
Letecká záchranná služba
Hradec Králové
11. května 2008
muž, 44 let
14. července 2007
muž, 55 let
zástava oběhu při jízdě
na kole
zástava oběhu při
sekání trávy
dojezdový čas 17 minut
dojezdový čas 13 minut
CÍLE SDĚLENÍ
historické poznámky
patofyziologické poznámky
můžeme se bez dýchání obejít?
přežití resuscitace bez dýchání
jaký je klinický výsledek?
nežádoucí účinky
doporučení 2005 – 2008 – 2010 –
HISTORICKÉ POZNÁMKY
● Bible
16,6 – 17,8% O2
3,5 – 4,1% CO2
● 1796 expired air safe
for breathing
● 19. století testování
řady technik (měchy,
sudy, kůň, manuální
metody)
● 1958 mouth–to–mouth
„modern CPR“ =
ABC sequence
ERC
2005:
ACB
there
is little
evidence that oxygenation and
ventilation need to be normalized
ALE
Becker et al. A Reappraisal of mouth-to-mouth ventilation during
bystander-initiated CPR. Circulation 1997
● technika
nevznikla na
modelu NZO
● nedefinovány
cíle ventilační
podpory při NZO
dojezdový čas 9:07 ± 3:13 min
Franek et al. Resuscitation 2010
VÝZNAM LAICKÉ POMOCI
● provádění BLS zvyšuje šanci na
přežití NZO 2x až 3x
Eisenberg et al. Long-term survival after OHCA. N Engl J Med 1982
Handley et al. ERC Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005
● zahájení BLS do 4 minut od kolapsu
zvyšuje pravděpodobnost přijetí do
nemocnice 3x a propuštění 25x !!!
Weston et al. Predicting survival from OHCA. Resuscitation 1997
KPR před příjezdem ZZS
Katowice, Polsko
24%
Helsinki, Finsko
22%
New York, USA
32%
Praha, ČR
69%
důvody neprovádění KPR
●
neznalost postupů
●
hygienické zábrany
●
obava z infekce
CPR is too difficult to learn, remember and perform
Berg et al. Circulation 1993
ochota poskytnout pomoc
KPR včetně dýchání
15%
pouze srdeční masáž
68%
Locke et al. Bystander CPR:
concerns about mouth-tomouth contact. Arch Intern
Med 1995
… někdy je těžké
mít za ženu
zdravotní sestru.
Klekni si a
začni s umělým
dýcháním!
laici nedokážou
provádět správně
umělé dýchání !!!
„HANDS-ONLY“ CPR
PATOFYZIOLOGIE
TRANSPORT KYSLÍKU
determinanty dodávky O2
DO2 = CO x CaO2
CaO2 = (1,34 x Hb x
SpO2) + (0,003 x paO2)
O2
gasping > 55% spatřených zástav
ZAJIŠTĚNÍ OXYGENACE
Eisenberg MS. Curr Opin Crit Care. 2006
srdeční masáž prodlužuje jeho trvání
Nolan JP. Anesthesia 2010
formy ventilace při resuscitaci
● dýchání z úst do úst
● compression–induced ventilation
● gasping respiration (míšní reflex)
● zlepšuje žilní návrat (inspirium)
● zvyšuje srdeční výdej (expirium)
● fyziologická výměna dýchacích plynů
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE
Berg et al. Circulation 1993 & 2001
12 min BLS
prompt initiation of chest compressions alone
appears as effective as CPR and improves
outcome compared with no bystander CPR
=
Circulation 1993 & 2005
OUTCOME?
zvířecí modely
● anatomické odlišnosti
horních cest dýchacích
● častější a déletrvající
gasping
● nemají ICHS
● timing postupů často
neodpovídá reálné situaci
KLINICKÉ STUDIE
preferred
approach for
inexperienced
bystanders
TANR: 241 pouze masáž vs. 279 KPR
primární úspěšnost 14,6% vs. 10,4% (P=0,18!)
=
Belgie: 3053 mimonemocničních NZO
The Belgian Cerebral Resuscitation Group. Resuscitation 1993
Japonsko, 2002–2003: zahrnuto 4068 pacientů
11% cardiac–only resuscitation vs. 18% CPR
primární cíl: neurologický výsledek 30. den
celkově nebyl zjištěn rozdíl (p=0,1459) , ALE lepší
výsledky pokud apnoe, VF, BLS do 4 minut
Lancet 2007
Circulation 2007
UTSTEIN OSAKA PROJECT
Japonsko, 1998–2003: 4902 witnessed arrests
544 pouze masáž vs. 783 KPR
příznivý neurologický výsledek za 1 rok od NZO
4,3% vs. 4,1% (pokud dojezd ZZS < 15 minut)
Circulation 2007
Švédsko, 1990–2005: 11275 resuscitací
10% pouze masáž vs. 73% KPR
příznivý neurologický výsledek za 1 měsíc
6,7% vs. 7,2% (NS)
Japonsko
(2000)
Utstein-Osaka
(2007)
Švédsko
(2007)
Singapur
(2008)
Guidelines
2010
Seattle
(2000)
Guidelines
2005
Belgie
(1993)
NEKARDIÁLNÍ ZÁSTAVY
USA, 2004–2010: 1566 nekardiálních zástav
včetně intoxikací, traumat a tonutí
pouze masáž vs. KPR vs. žádná pomoc
propuštění z nemocnice 3,9% vs. 4,0% vs. 3,0%
Panchal et al. Circulation 2010
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
● odrazuje od poskytnutí pomoci
● insuflace žaludku (aspirace, ARDS)
● neobhajitelné přerušování masáže
● zvýšení nitrohrudního tlaku
● snížení žilního návratu
● zhoršení orgánové perfúze
32% (318/1009)
AoP
RAP
konvenční KPR vytváří nižší koronární perfúzní
tlak (p<0,05) a poskytuje významně nižší počet
kompresí za minutu
Circulation 2001
INFEKCE
FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí
ERC / AHA 2005
ERC Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005
2005 AHA Guidelines for CPR and ECC. Circulation 2005
AHA 2008
Circulation 2008
● svědci NZO bez výcviku v KPR
pouze nepřerušované komprese (třída IIa) do
příjezdu záchranné služby, příp. do použití AED
● svědci NZO vycvičení v KPR, ale nejistí si
schopnostmi provádět dokonale KPR 30:2
s minimálním přerušováním masáže, by měli
provádět nepřerušované komprese (třída IIa)
● svědci NZO spolehlivě vycvičení v KPR
mohou resuscitovat 30:2 (třída IIa) nebo provádět
nepřerušované komprese (třída IIa)
Circulation 2008
ERC 2008
● svědci NZO vycvičení v KPR
30:2 s minimálním přerušováním kompresí
● laici bez výcviku v KPR a všichni, kteří nechtějí
/ nemohou provádět umělé dýchání mohou
provádět nepřerušované komprese
● při TANR nepřerušované komprese
ERC / AHA 2010
nepřerušované komprese
frekvencí >100 za minutu…
● při neochotě / nemožnosti
provádět umělé dýchání
● při pomoci poskytované
nevyškolenými laiky
● při TANR (tzn. v ČR ve
většině případů???)
ZÁVĚR
většina postižených
s reálnou šancí na
kvalitní přežití umělé
dýchání k dosažení
tohoto výsledku
nepotřebuje…

Podobné dokumenty

ZDE - Česká resuscitační rada

ZDE - Česká resuscitační rada Úplné uvolnění tlaku na hrudník Feedback devices

Více

Mechanika dýchání

Mechanika dýchání V klidu asi 0,5 l vzduchu, při výkonu 1 – 2 l (některé zdroje uvádějí až 3 l). Každým vdechem přechází v klidu do krve 15 – 20 mm3 O2 za 1 min 250 – 350 mm3 O2 za 1 den asi 350 l O2.

Více

Maraton, půlmaraton, náhlá srdeční smrt a KPR

Maraton, půlmaraton, náhlá srdeční smrt a KPR příhodu v průběhu závodu , popř. bezprostředně po ukončení běhu. Sportovní problematika i její zdravotní náročnost a výsledky jsou sledovány v centrálním registru a v dlouhodobých studiích s cílem ...

Více

2-3-Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy

2-3-Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy Časná defibrilace 1998- „ERC guidelines for the use of AEDs“ Guidelines 2000- časná defibrilace- doporučení třídy I Guidelines 2005- užití AED first respondery- doporučení třídy IIa Guidelines 201...

Více

Neodkladná resuscitace - Společnost urgentní medicíny a medicíny

Neodkladná resuscitace - Společnost urgentní medicíny a medicíny Část I.: Vymezení pojmů, definice, poskytovatelé Náhlá zástava oběhu (NZO) je situace, při které došlo z jakéhokoliv důvodu k neočekávanému přerušení cirkulace krve v systémovém krevním oběhu. Neo...

Více