Ukončení registrace přípravků na ochranu rostlin

Komentáře

Transkript

Ukončení registrace přípravků na ochranu rostlin
13.7.2010
UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ: STRANA 1 / CELKOVÝ POČET STRAN 5
Ukončení registrace přípravků na ochranu rostlin (ze stránek SRS)
www.srs.cz
http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/or/or_info_pro_zeme/ukonceni_pouziti_pripravku
Použití povoleno max. do
ROK
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
2010
Název přípravku
Registrační číslo
- (vytvořeno k datu 12.7.2010)
31.12.2010
31.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
Bluster Lawn Trigger
Flamenco
Foray 48 B
Horizon 250 EW
Juwel
Ligar
RealChemie-Propaquizafop
100 EC
Starane 250 EC
Travin
Burex Eko
Burex 430 DKV
Grodyl Plus
31.10.2010
Decis Flow 2.5
21.10.2010
25.9.2010
25.9.2010
Aliette 80 WP
GEPARD 5 EC
RC-Quizalofop 50 EC
16.9.2010
Alsystin 480 SC
Demifan
Duofan
Karate se Zeon technologií 5
CS
Synbetan D
Synbetan D forte
Synbetan Duo
Synbetan Mix
Synbetan P forte
Thiram Granuflo
Touchdown Quattro
Kompakt Stefes Flo
Ekol
Escort
Lancet
Lentacol
31.12.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
28.8.2010
31.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
4313-0
4249-3
3728-2
3975-3
4365-0
4239-7D
4239-7D
3566-7
4229-2, 4229-3
4065-1
1287-1
4104-5
3534-11, 3534-12, 3534-13, 353414, 3534-6, 3534-9
3511-2
3692-0D
3692-0D
3756-1
1188-5
1394-4
4419-2
1188-2, 1188-4
1528-2
1394-3
1190-2, 1190-3
1529-2
4189-2
4495-2
4017-6
1636-1P
4188-1
3837-1
3847-1
UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ: STRANA 2 / CELKOVÝ POČET STRAN 5
31.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
1.7.2010
1.7.2010
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
12.6.2010
31.5.2010
31.5.2010
31.5.2010
30.5.2010
7.5.2010
15.4.2010
30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
18.3.2010
15.3.2010
15.3.2010
15.3.2010
18.1.2010
Název přípravku
Falcon 460 EC
Falcon 460 EC
Galigan 240 EC
GlyfoMax - 480 SL
Integro
Repentol
Best-K
Best-M
Metriphar 70 WP
Mospilan 20 SP
Rovral Flo
4053-5, 4053-6
3491-10, 3491-3, 3491-6, 3491-9
Rovral Flo Aktiv
Tomigan 250 EC
3491-4
3566-10
Vaztak 10 SC
Heritage
Ortiva
4144-1
4519-1
4247-5
KeMiChem-Napropamid 450
SC
Rubigan 12 EC
Tomigan 250 EC
Krounex
Frutapon Lesk
Frutapon Super Lesk
Tendency 25
Roundup Forte
Devrinol 45 F
Mesurol 50 WP
ALIETTE
Applaud 25 WP
Applaud 25 WP
Applaud 25 WP
Applaud 25 WP
Applaud 25 WP
Applaud 25 WP
Alzodef
Casoron G
Casoron G
Casoron G
Casoron G
Ramrod Flo
Trifmine 30 WP
BOR/Glypho 750 g/kg
Roundup Turbo
SUNSPRAY 7E
Asulox 40 SL
Registrační číslo
ROK 2009
4324-1
4324-3
4308-2
4245-0D
4477-1
4548-0
4564-0
4565-0
3217-5
3609-2D
3391-8
3566-13
1266-2
3248-8P
1645-0P
3920-2
4397-0
3609-2
3033-3
3511-9V
3627-0
3627-2
3627-3
3627-5
3627-6
3627-7
3638-0
3112-3
3112-5
3112-6
3112-8
4016-0
3694-2
4397-0D
4397-0V
3248-5D
3169-2
Použití povoleno max. do
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.12.2009
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ: STRANA 3 / CELKOVÝ POČET STRAN 5
Regent 800 WG
Sencor 70 WP
Trichodex
Aliette 80 WP
NeemAzal-T/S
Touchdown
Touchdown
Mikal M
Mikal M
Mikal M
Mikal M
Monceren G
Lontrel 300
Oncol 20 EC
Synfloran 48 EC
Treflan 48 EC
Triflurex 48 EC
Tribute Trigger
Harvade 25 F
Roundup Klasik
Roundup Klasik
Aminex 500 SL
Novozir MN 80
Novozir MN 80
Atplus 463
Bioformatox
Biolavirus-NS
Cobra 24 EC
Frutapon Folio
Frutapon Lesk listů
Frutapon 7 E
Frutapon 7 E
Frutapon 7 E
Frutapon 7 E
Ibefungin
Lanol N
Lavanol
Repelan
Trial
Gallant Super
Gallant Super
Gallant Super
Gallant Super
Gallant Super
Gallant Super
KeMiChem-Haloxyfop-I 104 EC
RC-Haloxyfop 104 EC
4090-7
3217-3
4464-1
3511-9
0000-6
3751-3
3751-6
3540-2
3540-4
3540-6
3540-7
0000-5
3429-4
4008-0
4354-1
4224-1
4380-2
4261-0
3538-2
3361-5
3361-6
ROK 2008
4374-3
1483-3
1483-7
4086-1
4194-1
4366-0
4149-2
1391-1
4223-0
3248-2
3248-4
3248-5
3248-9
1501-1
4214-1
1519-1
4410-0
4558-0
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
27.10.2009
11.9.2009
1.7.2009
1.7.2009
3.6.2009
3.6.2009
3.6.2009
3.6.2009
31.5.2009
30.4.2009
20.3.2009
20.3.2009
20.3.2009
20.3.2009
15.2.2009
2.2.2009
31.1.2009
31.1.2009
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
1522-1
19.12.2008
3804-3
3804-4
3804-6
3804-7
3804-7V
3804-7D
3804-7D
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ: STRANA 4 / CELKOVÝ POČET STRAN 5
Furadan 10 G
Furadan 35 ST
Furadan 350 F
Furadan 5 G
Furadan 5 G
Furadan 500 ST
Marshal 25 EC
Glyfo Klasik
Touchdown
Sumithion Super
Sumithion Super
Sumithion Super
Sumithion Super
Sumithion Super
Novodor FC
KeMiChem-Bentazon 600 SL
NITROBEN 600
Deter
Decis EW 50
Decis EW 50
Afalon 45 SC
Clarinet 20 SC
Mythos 30 SC
Rovral Flo
Rubigan 12 EC
Sporgon 50 WP
Gramoxone
Karben Flo Stefes
Novozir MN 80
Novozir MN 80
Novozir MN 80
Novozir MN 80
Punch 10 EW
Rubigan 12 EC
Rubigan 12 EC
Sumilex 50 WP
Frontier 900 EC
Zolone 35 EC
Zolone 35 EC
Zolone 35 EC
Zolone 35 EC
Zolone 35 EC
Lasso MTX
Aliekol
Aliekol
Aminex Pur
Alanap L
3291-0
3480-0
3446-0
3290-0
3290-1
3803-0
3557-0
3361-8
3751-4
4349-2
4349-3
4349-4
4349-6
4349-7
0000-1
3767-0D
3767-0D
0000-0
4244-2
4244-8
3969-5
3998-4
3999-5
3491-5
3391-5
3691-7
3123-3
4147-5
1483-4
1483-5
1483-8
1483-9
4024-0
3391-4
3391-6
3392-3
4097-0
4131-2
4131-3
4131-6
4131-8
4131-9
4011-2
4278-4
4278-5
1174-4
ROK 2007
3425-1
13.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
13.12.2008
30.11.2008
30.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
7.11.2008
31.10.2008
31.10.2008
28.10.2008
26.10.2008
26.10.2008
12.10.2008
12.10.2008
12.10.2008
12.10.2008
12.10.2008
12.10.2008
31.8.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
30.6.2008
22.6.2008
22.6.2008
22.6.2008
22.6.2008
22.6.2008
22.6.2008
18.6.2008
31.5.2008
31.5.2008
31.5.2008
31.12.2007
UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ: STRANA 5 / CELKOVÝ POČET STRAN 5
Karathane LC
4127-2
31.12.2007
Karathane LC
4127-3
31.12.2007
4127-6
3676-0
3937-0
1173-1
3367-0
4461-0D
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
30.11.2007
Karathane LC
Konker
Ronilan WG
Velpar 5 G
Velpar 90 WSP
BOR/Glypho- IPA 607 g/l
KeMiChem-Haloxyfop 104 EC
Actellic 50 EC
3804-7D
3166-4
ROK 2006
20.6.2007
31.1.2007
Dicuran Forte 80 WP
Folpan 80 WG
Fusilade Forte 150 EC
GLYPHOSATE-IPA 480
Pirimor 50 WG
Pirimor 50 WG
Pirimor 50 WG/WSB
4013-4
3980-1
4318-1
4330-0D
4408-1
4408-2
4408-3
ROK 2005
4123-3
3700-3
3700-6
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
Saprol New
Bravo 500
Bravo 500
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2005

Podobné dokumenty

C E N Í K Feromonové odparníky Insekticidy Herbicidy

C E N Í K Feromonové odparníky Insekticidy Herbicidy ARBO-FLEX (2,5 kg) + LX 60 (0,5 l) + leštící rouno

Více

Jádroviny Peckoviny Bobuloviny, drobné ovoce

Jádroviny Peckoviny Bobuloviny, drobné ovoce • Odstup deště od aplikace 6 hodin • Kultivační práce po 2–3 týdnech od aplikace • Kombinace: TM 3,0 l + 2,5–3 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL TM 3,0 l + 0,3–0,5 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300/max....

Více

Dithane M 45, Dithane Neo-Tec, Merpan 50 WP, Merpan

Dithane M 45, Dithane Neo-Tec, Merpan 50 WP, Merpan CALISTEPHUS - fusariová hniloba Příčina: houba Fusarium oxysporum f. sp. callistephi

Více

01 Blaha

01 Blaha LZ Židlochovice je jedním z přímo řízených závodů státního podniku Lesy České republiky. Současný lesní hospodářský plán má platnost od roku 2000 do roku 2009. LZ se rozkládá na katastrální výměře ...

Více