MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ CZECHTRADE

Transkript

MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ CZECHTRADE
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
MAPA OBOROVÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ CZECHTRADE
Aktualizováno k: 21.01.2010
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500
Fax: 224 907 503
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.czechtrade.cz
Mapa oborových příležitostí CzechTrade
Představujeme novou službu agentury CzechTrade - MAPU OBOROVÝCH PŘLEŽITOSTÍ. Díky této
interaktivní mapě mají představitelé firem možnost rychle zjistit, jaký exportní potenciál z pohledu
identifikovaných exportních příležitostí existuje ve vybrané zemi pro určitý průmyslový obor.
Obsahuje
•
Tendry – mezinárodní výběrové řízení.
•
Zahraniční poptávky – zájem zahraniční společnosti o zboží, služby nebo výrobní kooperaci
•
Zahraniční investiční příležitosti – příležitosti pro české subjekty, které se mj. týkají kapitálového vstupu
do výroby, výrobních investic, odkupu zahraničního subjektu nebo jeho části, založení společného podniku,
expanze výroby a dalších akvizic v zemi poptávající společnosti
V první fázi jsme pro Vás připravili členění exportních příležitostí dle jednotlivých zemí a v přípravě je
členění i dle jednotlivých oborů průřezově přes všechny země. Mapa obsahuje zahraniční poptávky, tendry
a zahraniční investiční příležitosti z 26 oborů (viz níže). Další nezařazené obory naleznete pod odkazem
ostatní. (např. informační média, umění, film, munice atd.).
Nové!
Novinkou jsou poptávky, tendry a zahraniční investiční příležitosti v oblasti služeb, které takto samostatně
dosud prezentovány nebyly. K nim patří například služby finanční, konferenční, vystavovatelské,
logistické, marketingové, vzdělávací, úklidové atd. V rámci jednotlivých oborů dále najdete poptávky po
službách souvisejících s daným oborem (např. opravárenství a servis v rámci automobilového průmyslu).
Archiv
Pro Vaši orientaci ve vývoji poptávek najdete zpětně veškeré starší informace v archivu, který pro Vás
budeme připravovat čtvrtletně. Archiv příležitostí za rok 2006 bude připraven k 1. březnu spolu s archivem
příležitostí za 1. čtvrtletí 2007.
Struktura a orientace v mapě
V horní liště naleznete abecední seznam zemí celého světa, ve kterých byla identifikována alespoň jedna
příležitost. V číselné liště pod nimi je celkový počet příležitostí z dané země ze všech oborů. Kliknutím
v mapě na název jakékoliv země se dostanete přímo na stránku se seznamem konkrétních příležitostí
pro danou zemi. Podbarvení čísla v mapě zobrazuje dle sytosti barvy množství příležitostí v dané zemi a
oboru. Kliknutím na číslo v podbarveném čtverci se dostanete na stránku s příležitostmi z daného oboru
v rámci konkrétní země. Vertikální lištu tvoří abecední seznam oborů s počtem všech příležitostí v daném
oboru celkově za všechny země.
Kde tuto službu najdete:
Ve formátu PDF je mapa ke stažení na: http://www.businessinfo.cz
Legenda barev (počet záznamů)
0
1-2
3-5
6-10
10 a více
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Seznam oborů
Automobilový průmysl
automobily osobní a nákladní, jejich součásti a náhradní díly, vývoj, zkušebnictví,
opravárenství, servis
Letecký průmysl
letadla, jejich součásti a náhradní díly, vývoj, zkušebnictví, opravárenství, servis,
letištní technologie a zařízení, vesmírné technologie, radiolokační systémy
Dopravní prostředky ostatní, manipulační
prostředky a zařízení
kolejová vozidla, plavidla, dopravníky, manipulační stroje a zařízení, traktory,
čerpadla, jejich součásti a náhradní díly, související vývoj, zkušebnictví,
opravárenství, servis
Elektronika a elektrotechnika
ICT hardware, elektronické a elektrotechnické komponenty i celky pro
průmyslové i domácí využití, komunikační technologie, fotografické technologie,
tištěné spoje, kabely, kabelové svazky
Software a ICT služby
vývoj a výroba softwaru, e-learning, veškeré služby a výkony související s oblastí
ICT
Chemický a farmaceutický průmysl
produkty organické i anorganické, léčiva, očkovací látky, hnojiva a chemické
přípravky pro zemědělství, detergenty, barviva, mýdla, výbušniny, kosmetika
Plasty a pryž
výroba polotovarů i hotových výrobků z plastů a pryže, související výroba forem
Stavebnictví a stavební materiály
průmysl kamene, stavební materiály, součásti i celky, stavební práce, výrobky
ze skla a keramiky pro stavebnictví, architektonické a projektové práce,
elektroinstalace, sanitární vybavení,
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
bižuterie, dárkové, propagační a reklamní předměty, bytové doplňky, kuchyňské
potřeby a nádobí, porcelán, keramika kromě stavební, obalové sklo, hračky,
sportovní potřeby, lovecké potřeby
Dřevařský a dřevozpracující
řezané dřevo, prkna, latě, trámy a srovnatelné produkty, překližky, dřevěné
kompozitní materiály, dřevěné podlahoviny,
Nábytkářský průmysl
nábytek a jeho díly z různých materiálů a jejich kombinací - bytový, kancelářský,
nemocniční, školní, zdravotnický, dílenský a veškerý ostatní
Papírenský průmysl
celulóza, papír, lepenka a výrobky z nich včetně obalů
Polygrafie
všechny druhy tiskařské výroba a služeb, vydavatelství, nakladatelství
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
polotovary, materiály, prádlo, oděvy, obuv, oděvní a módní doplňky
Zdravotnická technika
zdravotnické přístroje, zařízení, potřeby, spotřební
prostředky a pomůcky, laboratorní potřeby a zařízení
Zemědělství a lesnictví
rostlinná a živočišná výroba, ovocnářství, lesnictví, semena, sazenice, školkařské
produkty, těžba dřeva, kulatina, chovatelství
Potravinářský průmysl
potravinářské polotovary, aditiva, doplňky, potraviny, alkoholické i nealkoholické
nápoje, tabákové výrobky, výrobky konzervárenského průmyslu
Hutní výroba
železo, ocel, barevné kovy, jejich slitiny - polotovary, dráty, tyče, trubky, profily,
plechy, šrouby, nýty, matice
Slévárenství a kovárenství
odlitky, výkovky a výlisky ze všech druhů kovů i jejich slitin, umělecké výkovky
a odlitky, související výroba forem
Strojírenství - výroba strojů
výroba a vývoj funkčních celků strojů a výrobních linek pro různá odvětví,
zemědělské stroje, balicí stroje, těžební stroje a zařízení, stroje na obrábění
kovů, dřeva, plastů a ostatních materiálů,
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
obráběné komponenty z oceli a barevných kovů včetně povrchových úprav,
kovové konstrukce svařované stavební i ostatní, rámy strojů, nádrže
Energetika
stroje a zařízení na výrobu energií, alternativní zdroje energie, paliva, související
výroba a výzkum, biopaliva
Voda, odpady a životní prostředí
environmentální technologie, zařízení, monitoring a výzkum, odpadové
hospodářství, stavba a provozování skládek odpadů, převozy a likvidace
odpadů, čistění odpadních vod, vodohospodářství, kanalizace, rozvody vody,
biotechnologie
Služby
poštovní, finanční, konferenční, vystavovatelské, logistické, konzultační,
marketingové, pojišťovací, bezpečnostní, turistické, hasičské, úklidové,
komunální, vzdělávací
Investiční celky
dodávky investičních celků
Ostatní
informační média, umění, film, munice, ostatní nezařazené položky
materiál,
ochranné
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
CELKEM
300
Automobilový průmysl
Bangladéš
Austrálie
2
2
Belgie
1
17
Bělorusko
Brazílie
Bosna a
Hercegovina
14
2
Burkina
Faso
Bulharsko
1
2
Dánsko
Čína
1
1
Egypt
6
6
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
1
1
1
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
1
1
1
1
1
2
1
9
7
2
1
15
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
1
1
7
Polygrafie
1
8
18
Nerostné suroviny a polotovary
1
1
2
1
1
2
7
Potravinářský průmysl
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
1
3
1
35
Software a ICT služby
1
1
1
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
Albánie
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
CELKEM
300
Automobilový průmysl
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
18
Nerostné suroviny a polotovary
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
2
15
7
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
Polygrafie
7
Potravinářský průmysl
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
3
35
Software a ICT služby
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
4
Etiopie
Gruzie
Francie
65
12
Chorvatsko
Hongkong
(Čína)
3
1
Indonésie
Indie
2
1
Irsko
Írán
3
4
Itálie
Island
2
1
Izrael
3
4
1
5
1
6
6
1
13
5
1
4
1
2
10
1
3
1
1
1
4
1
2
2
2
1
1
3
6
7
1
3
1
1
6
8
1
1
1
2
6
3
8
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
CELKEM
300
Automobilový průmysl
Keňa
1
1
1
1
Libanon
Kuvajt
3
1
Litva
Libye
1
1
Maďarsko
Madagaskar
1
4
Německo
Malajsie
1
1
Nepál
14
1
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
1
2
2
3
1
1
1
1
18
Nerostné suroviny a polotovary
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
2
1
15
2
7
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
Polygrafie
1
1
1
7
Potravinářský průmysl
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
1
3
1
35
Software a ICT služby
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
Korejská
republika
Jihoafrická
republika
1
1
1
3
1
1
4
1
1
4
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
CELKEM
300
Automobilový průmysl
Pákistán
Norsko
5
3
Rakousko
Polsko
4
2
Řecko
Rusko
1
9
Singapur
Saúdská
Arábie
12
1
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
18
Nerostné suroviny a polotovary
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
Slovinsko
Slovensko
1
3
1
1
Spojené
arabské
emiráty
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
15
2
7
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
Polygrafie
1
1
1
1
1
1
2
1
7
Potravinářský průmysl
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
1
3
2
35
Software a ICT služby
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
Nizozemsko
1
2
6
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
CELKEM
300
Automobilový průmysl
Španělsko
Sýrie
6
7
Švýcarsko
Švédsko
4
9
Tchaj-wan
(Čína)
Thajsko
6
1
Turecko
1
5
Ukrajina
Velká
Británie
Uzbekistán
13
1
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
1
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
1
3
3
1
4
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
2
15
1
7
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
Polygrafie
9
1
18
Nerostné suroviny a polotovary
Vietnam
1
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
1
1
1
2
1
1
1
7
Potravinářský průmysl
3
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
1
1
3
35
Software a ICT služby
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
Srbsko
4
2
2
2
1
7
2
1
1
1
1
3
1
1
2
4
1
4
1
1
4
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
C
E
L
K
E
M
Automobilový průmysl
CELKEM
300 1
8
Dopravní prostředky ostatní,
manipulační prostředky a zařízení
10
Dřevařský a dřevozpracující
20
Elektronika a elektrotechnika
31
Energetika
22
Hutní výroba
11
Chemický a farmaceutický průmysl
22
Investiční celky
19
Letecký průmysl
1
Nábytkářský průmysl
18
Nerostné suroviny a polotovary
Obráběné komponenty a konstrukce
z kovů
Ostatní
2
15
7
Papírenský průmysl
12
Plasty a pryž
25
Polygrafie
7
Potravinářský průmysl
25
Slévárenství a kovárenství
Služby
3
35
Software a ICT služby
6
Stavebnictví a stavební materiály
35
Strojírenství - výroba strojů
55
Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl
16
Užitkové sklo, bižuterie a drobné
zboží
15
Voda, odpady a životní prostředí
14
Zdravotnická technika
Zimbabwe
4
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Albánie
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ200956660 - Vodní turbíny
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE200970481 - Projekt na rozvoj městských silnic v Tiraně
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956660 - Vodní turbíny
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Austrálie
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972018 - Soupravy metra
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ200956562 - Stavební dřevo (profily pro prefabrikované konstrukce)
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Bangladéš
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971860 - Horizontální vrtací technika, elektrické sporáky
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Belgie
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ201056791 - Dubové a bukové dřevo pro výrobu nábytku
POCZ201056758 - Kvalitní dřevěné díly pro barometry - z masivního dřeva, ořech a další
POCZ201056750 - Kovové díly pro výrobu nábytku a nábytek z dubové dýhy
POCZ201056747 - Palivové dřevo - dub, buk, habr, jasan (tvrdé dřevo)
POCZ201056745 - Židle z masivního dubu (případně i s látkovým sedákem)
POCZ201056743 - Řezivo (jedle, smrk, borovice) - pily s moderním vybavením
POCZ201056742 - Řezivo pro výrobu dřevěných palet (buk, borovice)
POCZ200956626 - Plastová okna a dveře
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056776 - Fotovoltaické a termické solární panely
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056767 - Pohovky - kožené i látkové - střední segment
POCZ201056766 - Moderní nábytek pro ložnice a jídelny, menší nábytek pro obývací pokoje (stolky apod.), rozkládací
pohovky
POCZ201056765 - Starožitný nábytek a repliky rustikálního nábytku
POCZ201056762 - Polohovací křesla pro starší osoby
POCZ201056756 - Školní nábytek
POCZ201056750 - Kovové díly pro výrobu nábytku a nábytek z dubové dýhy
POCZ201056745 - Židle z masivního dubu (případně i s látkovým sedákem)
Ostatní
Zahraniční poptávky:
POCZ200956503 - Spotřební zboží
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956626 - Plastová okna a dveře
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956503 - Spotřební zboží
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ201056790 - Antikorozní ochrana kovových konstrukcí
POCZ200956626 - Plastová okna a dveře
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056755 - Vysoce kvalitní řezné nástroje na dřevo, hliník a plast
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Belgie
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956503 - Spotřební zboží
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956503 - Spotřební zboží
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Bělorusko
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční poptávky:
POCZ200956432 - Náhradní díly pro zahraniční zemědělskou techniku
Energetika
Zahraniční investiční příležitosti:
Projekt výstavby bioenergetického komplexu na výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu
Investiční celky
Zahraniční investiční příležitosti:
Výstavba linky na výrobu PET pro užití v potravinářském průmyslu (MOGILEVCHIMVOLOKNO OAO)
Rozšíření agrokombinátu na výrobu obilnin, masné a mléčné produkce
Projekt výstavby linky na výrobu polyesterové podložky pro střešní materiál (MOGILEVCHIMVOLOKNO)
Projekt výstavby kogeneračního komplexu na bázi plynové turbíny (BELSOLOD)
Projekt výstavby bioenergetického komplexu na výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu
Projekt výroby viskózové střiže
Projekt rekonstrukce sušáren, přechod z plynových typů na parní (NOVOPOLOCKIJ ZAVOD BVK)
Modernizace podniku NAFTAN v letech 2010-2015
Linka na výrobu termovyztužených netkaných textílií (MOGILEVCHIMVOLOKNO)
Plasty a pryž
Zahraniční investiční příležitosti:
Výroba dětského zboží
Sklolaminátové potrubí (OAO Polock-Steklovolokno, Bělorusko)
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056752 - Kasein, odtučněný tvaroh
Služby
Zahraniční investiční příležitosti:
Výroba dětského zboží
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční investiční příležitosti:
Výstavba dopravně-logistického centra ve Vitebské oblasti (ORŠANSKIJ AVIAREMONTNYJ ZAVOD)
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956432 - Náhradní díly pro zahraniční zemědělskou techniku
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční investiční příležitosti:
Projekt výroby viskózové střiže
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Bělorusko
Zdravotnická technika
Zahraniční investiční příležitosti:
Výroba dětského zboží
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Bosna a Hercegovina
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ201056796 - Důlní výztuže
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056796 - Důlní výztuže
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056795 - Pásový důlní dopravník
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Brazílie
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956669 - Produkty pro stavbu a stavebnictví
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Bulharsko
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056801 - Aromatizované desinfekční mýdlo pro záchodové mísy
POCZ201056784 - Kyselina citrónová
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Burkina Faso
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ201056786 - Stavební práce - vodohospodářství
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ201056786 - Stavební práce - vodohospodářství
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Čína
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956636 - Žatecký chmel
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ200956636 - Žatecký chmel
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Dánsko
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční investiční příležitosti:
LRV Aarhus /Letbaner i Aarhus/ kolejová doprava
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056799 - Malířské potřeby - plátna a barvy
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056819 - Konstrukce z kyselinovzdorné oceli
Ostatní
Zahraniční poptávky:
POCZ201056799 - Malířské potřeby - plátna a barvy
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956645 - Tepelně nebo vakuově tvářené komponenty
POCZ200956624 - Vstřikované komponenty z plastu nebo silikonu
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956617 - Personál s letitou pracovní zkušeností s hydraulickým zařízením Borum
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056799 - Malířské potřeby - plátna a barvy
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Egypt
Energetika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200868658 - Projekt výstavby elektrárny El Ain Sokhna 2x650 MW
Služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971959 - Projekt „Airport Development Project II“
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971959 - Projekt „Airport Development Project II“
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956508 - Kotle, chladící věže, výměníky tepla
POCZ200956507 - Nástroje/zařízení pro vrtání studní; kalová čerpadla
POCZ200956506 - Zařízení pro mechanické čištění vody
Voda, odpady a životní prostředí
Zahraniční poptávky:
POCZ201056805 - Technologie pro recyklaci, odpady, životní prostředí
POCZ200956507 - Nástroje/zařízení pro vrtání studní; kalová čerpadla
POCZ200956506 - Zařízení pro mechanické čištění vody
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
Automobilový průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
POCZ201056735 - Městské autobusy (i ojeté)
POCZ201056734 - Pneumatiky pro nákladní vozy
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972081 - Třífázový dieselgenerátor (3000 KVA) a ambulantní vozy
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072159 - Dodávky pro cementárnu - různé druhy pryží pro dopravníkové pásy
TE200972099 - Zařízení pro těžbu a zpracování mramoru a vápence
TE200972095 - Podtlakové cisterny (Vacuum Trucks)
TE200972081 - Třífázový dieselgenerátor (3000 KVA) a ambulantní vozy
TE200972068 - Nářadí a cisterny na odpady (8000 l) s vakuovým čerpadlem pro cukrovar
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072171 - GPS soupravy a mobilní radiostanice
TE201072169 - Výstavba TV stanice
TE201072160 - Dodávky pro cementárnu - náhradní díly a přísady/pomocné materiály pro analyzátor plynu a
řádkového snímače pláště pece
TE201072153 - Čerpadla s příslušenstvím, generátory, elektro-rozvodové desky/panely
TE201072149 - Zařízení pro zeměměřičství a IT technika
TE201072130 - Televizní VHF vysílač
TE201072129 - Zařízení na komprimaci zvuku (voice compressing)
TE200972115 - Ruční soupravy GPS, výškoměry, sklonoměry, spirálovité vrtáky, zrcadlové stereoskopy a další zařízení
TE200972114 - Klimatizační zařízení, sací ventilátor a chladivo
TE200972113 - Rektifikátory a baterie
TE200972093 - Dodávka, instalace a zprovoznění systémů kontroly zavazadel
TE200972075 - Audiovizuální a kancelářské zařízení, počítače a periférie
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072153 - Čerpadla s příslušenstvím, generátory, elektro-rozvodové desky/panely
TE201072151 - Pozinkované železné trubky, fitinky, ponorné motorové čerpadlo s náhradními díly, generátory,
přírubový vodoměr, lokalizátor železných trubek, lokalizátor úniku vody a příslušenství
TE200972081 - Třífázový dieselgenerátor (3000 KVA) a ambulantní vozy
TE200972069 - Solární panely pro pohon vodních čerpadel, zásobování škol a zdravotnických zařízení
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
POCZ201056718 - Různé druhy plechů, stavební ocel, pružinová ocel, pružinové dráty, cementační ocel, nástrojová
ocel, rychlořezná ocel, bronz, měď, hliník, slitina, kruhová ocel, materiál pro lisování, ocelové pruty
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072151 - Pozinkované železné trubky, fitinky, ponorné motorové čerpadlo s náhradními díly, generátory,
přírubový vodoměr, lokalizátor železných trubek, lokalizátor úniku vody a příslušenství
TE200972110 - Galvanizovaný ocelový drát
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072168 - Farmaceutika
TE201072145 - Dodávky pro tiskárnu - různé druhy papíru, kožené desky, litografické pásky, pečetní vosk,
polyesterová fólie, balakron, fotopolymerické desky, vývojky, klovatina, ofsetové barvy, ustalovače atd.
TE201072143 - Dodávky pro cukrovar - náhradní díly, řetězy, chlornan vápenatý
TE200972097 - Léky, zdravotnický materiál a zdravotnické zařízení
TE200972091 - Farmaceutika
TE200972087 - Flexografický inkoust
TE200972073 - Polymerický polyol, TDI, různé výrobky z papíru, zařízení pro výrobu matrací a vrstvené pěny
TE200972067 - Farmaceutika
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Investiční celky
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072131 - Čistírna odpadních vod
TE200972092 - Cementárna / investiční celek / prodloužení termínu pro předložení nabídek (č. HCSC 03/2002)
Nábytkářský průmysl
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072155 - Kancelářský nábytek
Nerostné suroviny a polotovary
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972099 - Zařízení pro těžbu a zpracování mramoru a vápence
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072144 - Vrtné korunky/břity, duté vrtné tyče a vrtné nástroje, papíry na vyložení beden, odvodňovací a ruční
čerpadla
TE201072143 - Dodávky pro cukrovar - náhradní díly, řetězy, chlornan vápenatý
Ostatní
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072137 - Konzultantské služby - ocenění pivovarů a vinařského závodu před privatizací
TE201072132 - Zařízení pro obilné mlýny - motory, drtiče a váhy
TE200972068 - Nářadí a cisterny na odpady (8000 l) s vakuovým čerpadlem pro cukrovar
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072145 - Dodávky pro tiskárnu - různé druhy papíru, kožené desky, litografické pásky, pečetní vosk,
polyesterová fólie, balakron, fotopolymerické desky, vývojky, klovatina, ofsetové barvy, ustalovače atd.
TE201072144 - Vrtné korunky/břity, duté vrtné tyče a vrtné nástroje, papíry na vyložení beden, odvodňovací a ruční
čerpadla
TE201072134 - Tabelační papír pro počítače
TE200972086 - Nebělený sulfátový/natronový papír
TE200972073 - Polymerický polyol, TDI, různé výrobky z papíru, zařízení pro výrobu matrací a vrstvené pěny
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
POCZ201056734 - Pneumatiky pro nákladní vozy
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072162 - Zařízení pro kapénkové zavlažování, umělohmotné trubice, různé druhy čerpadel, ruční vrtačky, plachty
pro nákladní vozidla, včelařské potřeby, mlékárenské stroje a zařízení
TE201072159 - Dodávky pro cementárnu - různé druhy pryží pro dopravníkové pásy
TE200972093 - Dodávka, instalace a zprovoznění systémů kontroly zavazadel
TE200972073 - Polymerický polyol, TDI, různé výrobky z papíru, zařízení pro výrobu matrací a vrstvené pěny
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Polygrafie
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072152 - Zařízení a stroje pro tiskárnu - hořáky, vázací stroje, sací ventily/písty/trubky, svářečky, děrovačky,
kotlíky
TE201072145 - Dodávky pro tiskárnu - různé druhy papíru, kožené desky, litografické pásky, pečetní vosk,
polyesterová fólie, balakron, fotopolymerické desky, vývojky, klovatina, ofsetové barvy, ustalovače atd.
TE201072133 - Diáře, kalendáře a pohlednice
TE200972117 - Tisk bankovní výroční zprávy
TE200972087 - Flexografický inkoust
Potravinářský průmysl
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072154 - Parní kotel/ohřívač vody pro linku na výrobu těstovin
TE201072150 - Zvlhčovač pro pekárnu chleba
TE201072137 - Konzultantské služby - ocenění pivovarů a vinařského závodu před privatizací
TE201072132 - Zařízení pro obilné mlýny - motory, drtiče a váhy
TE200972082 - Zařízení pro jatka
TE200972080 - Vysoce výkonný tvářecí stroj, vysoce výkonný soustruh, kyslíkárna a nože na třtinu pro cukrovar
Zahraniční investiční příležitosti:
Úpis akcií nového pivovaru Habesha Breweries S.Co.
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
Slévárenství a kovárenství
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072143 - Dodávky pro cukrovar - náhradní díly, řetězy, chlornan vápenatý
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072172 - Struktura MIS - síťovací materiály, instalace
TE201072170 - Konzultantské služby - projektování stavby, stavební dozor a správa kontraktu
TE201072146 - Konzultantské služby - "inventarizace" systému fungování NGOs ve zdravotnictví
TE201072137 - Konzultantské služby - ocenění pivovarů a vinařského závodu před privatizací
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Software a ICT služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072172 - Struktura MIS - síťovací materiály, instalace
TE200972075 - Audiovizuální a kancelářské zařízení, počítače a periférie
TE200972074 - Dodávka a instalace IT sítí
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072170 - Konzultantské služby - projektování stavby, stavební dozor a správa kontraktu
TE201072169 - Výstavba TV stanice
TE201072160 - Dodávky pro cementárnu - náhradní díly a přísady/pomocné materiály pro analyzátor plynu a
řádkového snímače pláště pece
TE201072159 - Dodávky pro cementárnu - různé druhy pryží pro dopravníkové pásy
TE201072158 - Zařízení pro cementárnu - osové ventilátory pro rotační pece
TE201072156 - Zařízení pro cementárnu - vstup a výstup pece
TE200972092 - Cementárna / investiční celek / prodloužení termínu pro předložení nabídek (č. HCSC 03/2002)
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
POCZ201056733 - Tavící pece včetně příslušenství a provozních zařízení
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072162 - Zařízení pro kapénkové zavlažování, umělohmotné trubice, různé druhy čerpadel, ruční vrtačky, plachty
pro nákladní vozidla, včelařské potřeby, mlékárenské stroje a zařízení
TE201072160 - Dodávky pro cementárnu - náhradní díly a přísady/pomocné materiály pro analyzátor plynu a
řádkového snímače pláště pece
TE201072159 - Dodávky pro cementárnu - různé druhy pryží pro dopravníkové pásy
TE201072158 - Zařízení pro cementárnu - osové ventilátory pro rotační pece
TE201072157 - Čerpadla na pitnou vodu
TE201072156 - Zařízení pro cementárnu - vstup a výstup pece
TE201072154 - Parní kotel/ohřívač vody pro linku na výrobu těstovin
TE201072153 - Čerpadla s příslušenstvím, generátory, elektro-rozvodové desky/panely
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
TE201072152 - Zařízení a stroje pro tiskárnu - hořáky, vázací stroje, sací ventily/písty/trubky, svářečky, děrovačky,
kotlíky
TE201072151 - Pozinkované železné trubky, fitinky, ponorné motorové čerpadlo s náhradními díly, generátory,
přírubový vodoměr, lokalizátor železných trubek, lokalizátor úniku vody a příslušenství
TE201072150 - Zvlhčovač pro pekárnu chleba
TE201072148 - Zvlňovací stroj, digitální jeřábová váha, lisovadlo trubek, elektrická pec na tepelné zpracování
TE201072144 - Vrtné korunky/břity, duté vrtné tyče a vrtné nástroje, papíry na vyložení beden, odvodňovací a ruční
čerpadla
TE201072143 - Dodávky pro cukrovar - náhradní díly, řetězy, chlornan vápenatý
TE201072132 - Zařízení pro obilné mlýny - motory, drtiče a váhy
TE200972115 - Ruční soupravy GPS, výškoměry, sklonoměry, spirálovité vrtáky, zrcadlové stereoskopy a další zařízení
TE200972114 - Klimatizační zařízení, sací ventilátor a chladivo
TE200972112 - Náhradní díly k ke strojům a zařízení pro geologický průzkum
TE200972084 - Materiály pro zavlažování
TE200972080 - Vysoce výkonný tvářecí stroj, vysoce výkonný soustruh, kyslíkárna a nože na třtinu pro cukrovar
TE200972073 - Polymerický polyol, TDI, různé výrobky z papíru, zařízení pro výrobu matrací a vrstvené pěny
TE200972072 - Vážní most (10-30 t)
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Voda, odpady a životní prostředí
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072162 - Zařízení pro kapénkové zavlažování, umělohmotné trubice, různé druhy čerpadel, ruční vrtačky, plachty
pro nákladní vozidla, včelařské potřeby, mlékárenské stroje a zařízení
TE201072153 - Čerpadla s příslušenstvím, generátory, elektro-rozvodové desky/panely
TE201072151 - Pozinkované železné trubky, fitinky, ponorné motorové čerpadlo s náhradními díly, generátory,
přírubový vodoměr, lokalizátor železných trubek, lokalizátor úniku vody a příslušenství
TE201072131 - Čistírna odpadních vod
TE200972118 - Vrtání studní
TE200972095 - Podtlakové cisterny (Vacuum Trucks)
TE200972071 - Zavlažovací zařízení
TE200972068 - Nářadí a cisterny na odpady (8000 l) s vakuovým čerpadlem pro cukrovar
Zdravotnická technika
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072161 - Laboratorní zařízení a potřeby
TE200972097 - Léky, zdravotnický materiál a zdravotnické zařízení
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ201056736 - Dodávky pro projekty v průmyslu, zemědělství, zavlažování, těžebním průmyslu, vodohospodářství,
energetice, dopravě a telekomunikacích
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Etiopie
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072162 - Zařízení pro kapénkové zavlažování, umělohmotné trubice, různé druhy čerpadel, ruční vrtačky, plachty
pro nákladní vozidla, včelařské potřeby, mlékárenské stroje a zařízení
TE200972071 - Zavlažovací zařízení
Zahraniční investiční příležitosti:
Privatizace státních společností (soutěž č. 002/2009-2010)
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Francie
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ201056797 - Dřevěné parkety
POCZ200956607 - Koupelnový nábytek pro studentské ubytovny
POCZ200956605 - Minikuchyňky v "kitech" pro studentské ubytovny
POCZ200956600 - Nábytek pro studentské ubytovny-kombinace kov/MDF
POCZ200956559 - Dekorativní motivy ze dřeva a MDF
POCZ200956398 - Dřevěné okenice
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956607 - Koupelnový nábytek pro studentské ubytovny
POCZ200956605 - Minikuchyňky v "kitech" pro studentské ubytovny
POCZ200956600 - Nábytek pro studentské ubytovny-kombinace kov/MDF
POCZ200956557 - Kancelářský nábytek
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956551 - Dílce k PVC oknům
POCZ200956424 - Rámy, okna a dveře z PVC a hliníku
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956555 - Sáčky z PP
POCZ200956551 - Dílce k PVC oknům
POCZ200956424 - Rámy, okna a dveře z PVC a hliníku
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční investiční příležitosti:
Vybudování rekreačního komplexu ve Francii
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956677 - Pivní sklenice s logem
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Gruzie
Investiční celky
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072142 - Tbilisi Railway Bypass Project
Software a ICT služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971923 - Projekt „Health Sector Development Project“
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072142 - Tbilisi Railway Bypass Project
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956606 - Skleněné obaly a lahve na víno a alkoholické nápoje
Zdravotnická technika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971923 - Projekt „Health Sector Development Project“
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Hongkong (Čína)
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072120 - Hraniční přechod v rámci projektu mostu Hongkong-Zhuhai-Macao
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Chorvatsko
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956427 - Polypropylenová samolepící Cling fólie
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956495 - Ubrusy
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Indie
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ200956668 - Ocelový šrot
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Indonésie
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956408 - Potraviny
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956673 - Dřevozpracující stroje
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956593 - Laboratorní sklo a vybavení
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Írán
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ200956675 - Slitiny hliníku
POCZ200956589 - Trubky, fitinky, ventily pro těžbu ropy a zemního plynu
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956627 - Dovoz potravin, chemikálií a prům.zařízení
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956589 - Trubky, fitinky, ventily pro těžbu ropy a zemního plynu
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956627 - Dovoz potravin, chemikálií a prům.zařízení
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956627 - Dovoz potravin, chemikálií a prům.zařízení
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ201056706 - Výrobky ze skla
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Irsko
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056775 - Kamna s plotnou a výměníkem
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956558 - Nádrže na horkou vodu pro domácnosti
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Island
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056754 - Jídelny, čalouněný nábytek
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Itálie
Automobilový průmysl
Zahraniční projekty a tendry:
TE200868345 - Autobusy veřejné dopravy
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční projekty a tendry:
TE200867842 - Autobusy – vytvoření databáze dodavatelů autobusů
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056699 - Vodní turbína Peltonova / systém Ossberger
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056699 - Vodní turbína Peltonova / systém Ossberger
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Izrael
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ201056802 - Dřevěné hračky
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956609 - Dětské pleny
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956678 - Pryžové rohožky
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956579 - Rýže, sezamové semínko, koření
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956441 - Cement
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956443 - Hedvábné květiny a dekorace
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Jihoafrická republika
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056751 - LCD produkty
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Keňa
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ200956581 - Měřiče vody pro domácnosti
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Korejská republika
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956510 - Dentální implantáty
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056816 - Vepřové, hovězí a drůbeží maso
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956646 - Sanitární keramika
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Kuvajt
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ200956387 - Rozvodna 11kV
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Libanon
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956689 - Užitkové a dekorativní sklo, porcelán pro domácnost, restauranty a hotely
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Libye
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956642 - Skladové zásoby obuvi a textílu
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Litva
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056763 - Kovové nohy pro stoly a židle (hranatý profil)
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Madagaskar
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072165 - Elektroměry
TE201072164 - Přerušovače/vypínače
Energetika
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072167 - Dodávka, instalace a spuštění výrobní jednotky pro elektrárnu Mahajanga
TE201072165 - Elektroměry
TE201072164 - Přerušovače/vypínače
Polygrafie
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072166 - Tisk informačních materiálů
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Maďarsko
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956426 - Redukované železné pelety
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Malajsie
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956585 - Laboratorní vybavení
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Německo
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056806 - Fotovoltaika a příslušenství
POCZ201056697 - Visací zámky, měřidla pro stav hladiny oleje
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ201056771 - Kompenzátory
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956680 - Kyseliny, louhy
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056768 - Látky a kůže pro čalouněný nábytek
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056806 - Fotovoltaika a příslušenství
POCZ201056697 - Visací zámky, měřidla pro stav hladiny oleje
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056759 - Papír v rolích pro průmyslové použití
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056741 - Gumové holínky s antiskluzovou podrážkou
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ201056806 - Fotovoltaika a příslušenství
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056771 - Kompenzátory
POCZ201056753 - Pohon pro pojistnou spojku
POCZ200956658 - Potravinářské výrobní a balicí stroje
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056768 - Látky a kůže pro čalouněný nábytek
POCZ201056741 - Gumové holínky s antiskluzovou podrážkou
POCZ200956643 - Propagační předměty- šití a potisk elastického materiálu
POCZ200956566 - Stélky, vložky do bot
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Německo
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ201056820 - Perle
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ201056817 - Zvěřina
POCZ200956560 - Jehňata a hovězí dobytek
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Nepál
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956469 - Spolupráce na projektu hydroelektráren
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Nizozemsko
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056814 - Výzkumná spolupráce - (radio)astronomie
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056780 - Kamna na dřevo
Letecký průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056814 - Výzkumná spolupráce - (radio)astronomie
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056757 - Stoly, židle, lavice a polstrovaný nábytek pro bytové účely
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056780 - Kamna na dřevo
POCZ200956409 - Nerezové sponky na papír s potiskem
Software a ICT služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956638 - Partner pro FP7 ICT projekt
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056814 - Výzkumná spolupráce - (radio)astronomie
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Norsko
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056794 - Plastové nádoby a vědra
Služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072136 - IT služby - SW rozvoj a podpora
TE201072125 - Sběr, přeprava a zpracování odpadu
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Pákistán
Hutní výroba
Zahraniční poptávky:
POCZ200956533 - Ocel
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956535 - Průmyslové chemikálie
Investiční celky
Zahraniční poptávky:
POCZ200956536 - Spolupráce v oblasti solárních a geotermálních energií
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056764 - Gumové dopravní pásy, rozvodové řemeny
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956536 - Spolupráce v oblasti solárních a geotermálních energií
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056764 - Gumové dopravní pásy, rozvodové řemeny
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Polsko
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056748 - Svítidla s difuzérem z opálového skla Triplex
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056812 - Podlahové krytiny PVC
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ201056812 - Podlahové krytiny PVC
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Rakousko
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956523 - Ložní a stolní prádlo - čeká se na upřesnění
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Rusko
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ200956417 - Ekologická zařízení
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956688 - Produkty pro piknik a party
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956385 - Chrániče na hokejové helmy z plexiskla
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956538 - Pivo
POCZ200956537 - České potraviny
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956657 - Rekreační objekty v České republice
POCZ200956410 - Spolupráce a partnerství při projektování a výstavbě obchodního střediska
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956410 - Spolupráce a partnerství při projektování a výstavbě obchodního střediska
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ200956526 - Obráběcí zařízení a nástroje
POCZ200956417 - Ekologická zařízení
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ200956688 - Produkty pro piknik a party
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ200956391 - Zelený hrášek
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Řecko
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ200956647 - Fotokopírovací a balicí papír, nábytek, kulatina, laminátové podlahy
Energetika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972063 - Projekt vodní elektrárny, včetně uvedení do provozu
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056782 - Kuchyňský nábytek
POCZ200956647 - Fotokopírovací a balicí papír, nábytek, kulatina, laminátové podlahy
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956647 - Fotokopírovací a balicí papír, nábytek, kulatina, laminátové podlahy
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956449 - Cestovní ruch-spolupráce s řeckým hotelem
POCZ200956448 - Spolupráce s řeckým hotelem
POCZ200956447 - Outgoing Tour operator - potápění v Řecku
POCZ200956446 - Outgoing-Řecko
POCZ200956445 - Spolupráce s touroperátory
POCZ200956444 - Pasivní cestovní ruch
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956541 - Polyamidová vlákna (pro tkaní)
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ201056792 - Křišťálové doplňky k lustrům
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ200956548 - Chov ovcí
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Saúdská Arábie
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056793 - Chemikálie pro těžební zařízení
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Singapur
Automobilový průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956416 - Díly pro audiosystémy v automobilech
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Slovensko
Automobilový průmysl
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972064 - Nákup nízkopodlažních autobusů
Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972065 - Rekonstrukce motorových lokomotiv
Hutní výroba
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972102 - Nádrže LPH a potrubí
Slévárenství a kovárenství
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972102 - Nádrže LPH a potrubí
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972065 - Rekonstrukce motorových lokomotiv
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Slovinsko
Investiční celky
Zahraniční investiční příležitosti:
Nejvýznamnější podnikatelské zóny ve Slovinsku
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ200956550 - Spolupráce v oblasti zpracování plastů
Potravinářský průmysl
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972022 - Maso a masné výrobky
Služby
Zahraniční poptávky:
POCZ200956550 - Spolupráce v oblasti zpracování plastů
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072163 - Poradce pro sanaci a restrukturalizaci Slovinských železnic
Zahraniční investiční příležitosti:
Nejvýznamnější podnikatelské zóny ve Slovinsku
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Spojené arabské emiráty
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ200956402 - Dřevěné dveře
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Srbsko
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971992 - Dodávka IT vybavení a systému pro správu dokumentů pro Národní službu zaměstnanosti
Služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072139 - Technická pomoc pro zpracovávání zdravotnického odpadu
TE201072138 - Podpora pro zajištění kvality v rámci systému zkoušek národního základního a středního školství v
Srbsku
TE201072124 - Zdokonalení norem pro hraniční kontrolu
TE201072123 - Systém pro analýzu stavu tratí
Software a ICT služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE200971992 - Dodávka IT vybavení a systému pro správu dokumentů pro Národní službu zaměstnanosti
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956419 - Pogumovaný textil do nemocnic
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Sýrie
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972052 - Dodání 1000 ks kabelových snímačů (Earth Fault indicators for cabel feeders)
TE200972050 - Dodávka 10 tisíc kusů třífázových, nízkonapěťových elektroměrů
TE200972049 - Dodávka 40 tisíc kusů elektroměrů
Energetika
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972048 - Výzva ke kvalifikaci IPP projektu na výstavbu a provoz elektrárny na větrný pohon
Investiční celky
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972015 - Rozšíření závodu na zpracování zemního plynu
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972044 - Mechanické a elektrické zařízení čističky odpadních vod
TE200972016 - Dodávka asfaltérských finišérů
Voda, odpady a životní prostředí
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972044 - Mechanické a elektrické zařízení čističky odpadních vod
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Španělsko
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056740 - Spolupráce v oblasti obnovitelné energie
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056815 - Máslo
POCZ200956641 - České pivo
POCZ200956547 - Ovoce a zelenina
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ200956547 - Ovoce a zelenina
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Švédsko
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ201056732 - Dřevotřískové desky s laminovaným povrchem - imitace dubu
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972061 - E250 - výstavba dálniční křižovatky Kista na E18
TE200972059 - E130 - stavba mostů v městském parku (Tensta, Stockholm)
TE200972057 - E140 - Stavba mostu přes údolí Spånga - Stockholm
TE200972055 - Výstavba silnice č. 50 Mjölby-Motala - kraj Östergötland
TE200972053 - Projekt jezdeckého areálu - Stockholm
TE200972023 - Rychlostní komunikace č. 55/56 - obchvat Katrineholmu
TE200971873 - Výstavba silnice č.50 Mjölby-Motala
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056770 - Lisovací postupové nástroje
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Švýcarsko
Elektronika a elektrotechnika
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072175 - CERN - Dodávka, instalace a údržba 400/230 V rozvaděčů pro venkovní provoz (kovové skříně)
TE201072174 - CERN - Gigabitové ethernetové řadiče
TE201072173 - CERN - Gigabitový ethernetový přepínací směrovač
TE201072122 - CERN - Dodávka 8ks klystronů 352 MHz, špičkový výkon 2.8 MW pro urychlovač Linac4
Ostatní
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072122 - CERN - Dodávka 8ks klystronů 352 MHz, špičkový výkon 2.8 MW pro urychlovač Linac4
Služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072175 - CERN - Dodávka, instalace a údržba 400/230 V rozvaděčů pro venkovní provoz (kovové skříně)
TE201072121 - CERN - Údržba a provoz chladících a ventilačních zařízení
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956422 - Rekonstrukce domu
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Thajsko
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ200956514 - Odporové bleskojistky
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Tchaj-wan (Čína)
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956650 - Minerální voda
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Turecko
Energetika
Zahraniční poptávky:
POCZ201056731 - Poptávka po ventilech do Turecka
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072141 - Monitorovací a projektantské služby v oblasti udržitelné energie.
TE201072140 - Konzultantské a projektantské služby v oblasti udržitelné energie
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956671 - Hygienické zboží na jedno použití
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956671 - Hygienické zboží na jedno použití
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056789 - Sladovnický ječmen
Služby
Zahraniční projekty a tendry:
TE201072141 - Monitorovací a projektantské služby v oblasti udržitelné energie.
TE201072140 - Konzultantské a projektantské služby v oblasti udržitelné energie
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956671 - Hygienické zboží na jedno použití
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Ukrajina
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956411 - Tekutý polyuretan
Ostatní
Zahraniční poptávky:
POCZ200956429 - Kancelářské a rybářské potřeby, suvenýry, zboží pro motoristy
Papírenský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956429 - Kancelářské a rybářské potřeby, suvenýry, zboží pro motoristy
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056700 - Pneumatiky BARUM k nákladním automobilům
POCZ200956429 - Kancelářské a rybářské potřeby, suvenýry, zboží pro motoristy
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056783 - Kakaová hmota
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční poptávky:
POCZ200956423 - Stavební materiály
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056804 - Vodní filtry pro domácnost
POCZ200956598 - Výtahy na obilí
POCZ200956477 - Vodní a vzducho-vodní trysky pro metalurgii
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ201056715 - Kožešiny, kůže
Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
Zahraniční poptávky:
POCZ201056803 - Stolní sklo a nádobí
POCZ200956534 - Stříbrné nádobí, šperky, šperky s granáty
POCZ200956429 - Kancelářské a rybářské potřeby, suvenýry, zboží pro motoristy
POCZ200956383 - Nádobí
Voda, odpady a životní prostředí
Zahraniční poptávky:
POCZ201056804 - Vodní filtry pro domácnost
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Ukrajina
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční poptávky:
POCZ200956694 - Technologie chovu masných odrůd kachen(poradenství, zařízení, živé kachny)
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Uzbekistán
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční projekty a tendry:
TE200972062 - Rekonstrukce drenážní a zavlažovací infrastruktury a obnovení mokřin
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Velká Británie
Automobilový průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956693 - Díly z ocelových plechů a svitků - pro automobilový průmysl
Dřevařský a dřevozpracující
Zahraniční poptávky:
POCZ200956661 - Nábytek
Chemický a farmaceutický průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956640 - Barvy a nátěry
Nábytkářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956661 - Nábytek
Obráběné komponenty a konstrukce z kovů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056739 - Komponenty přesného strojírenství
POCZ200956693 - Díly z ocelových plechů a svitků - pro automobilový průmysl
Plasty a pryž
Zahraniční poptávky:
POCZ201056737 - Polyetylenové sáčky
Potravinářský průmysl
Zahraniční poptávky:
POCZ200956620 - Cukrovinky (ve tvaru zvířátek )
Strojírenství - výroba strojů
Zahraniční poptávky:
POCZ201056778 - Zařízení na lisování slunečnicového oleje
POCZ201056774 - Vodní pumpa pro sprchu
POCZ201056739 - Komponenty přesného strojírenství
POCZ200956554 - Lisy a zařízení na domácí výrobu vína
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Vietnam
Investiční celky
Zahraniční investiční příležitosti:
Investiční příležitosti v provincii Phu Yen
Investiční příležitosti v provincii Lao Cai, Vietnam
Investiční příležitosti v provincii Dong Nai
Služby
Zahraniční investiční příležitosti:
Investiční příležitosti v provincii Phu Yen
Investiční příležitosti v provincii Dong Nai
Stavebnictví a stavební materiály
Zahraniční investiční příležitosti:
Investiční příležitosti v provincii Phu Yen
Investiční příležitosti v provincii Dong Nai
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz
Zimbabwe
Zemědělství a lesnictví
Zahraniční investiční příležitosti:
Zimbabwe - rozšíření stávající zemědělské produkce
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel.: 224 907 500, Fax: 224 907 503, E-mail: [email protected], Internet: http://www.czechtrade.cz

Podobné dokumenty