Obecná škola 26

Transkript

Obecná škola 26
Fidler-not for commercial use
Obecná škola 26
(1) Písemné úkoly
Vyplňte. V závorkách napište gramatický/lexikální komentář, proč jste
napsal/a daný tvar.
V ulici
Lenková: Dobrý den!
Sá: Dobrý den.
L: Víte, kdo umřel? Cukrář Vaněk!
Sá: Aha, tak t.....(
) jsem neznala.
L: Ale znala!
V obchodě
Sá: Dobrý den!
L: To byl ten, co sem jezdil na motor...(
), se zmrzlin.....(
), přece.
Sá: Hm... jo ten!
L: Nó. Prej byl vožralej, a narazil do topol....(
). A těch vos, co tam bylo!
Sá: Jeden od kola [?], prosím vás.
cukrář m. person selling sweets
motorka f. motorcycle
přece - particle - "you know that, I'm sure"
topol m. poplar tree
ožralý adj. coll. heavily drunk; standard Cz has opilý "drunk"
vosa f. wasp
těch vos, co tam bylo! - a bare gen. pl. in this type of construction emphasizes
a large quantity "there were so many wasps there!"
Odpovězte na otázku.
(1) When you want to remind your friend of something that you are sure he/she knows,
what word would you use?
Spisovná čeština - Standard Czech
Replace the colloquial forms in the text with the standard Czech forms.
Explain why you chose each form
follow formats of the types: "The form X should be Y because the word has Zgrammar function and the ending for this function for *-type noun is Y,"
"the word in standard Czech has the stem Z," or
"the the lexicon is colloquial; the standard Czech lexicon is Z")
To byl ten, co sem jezdil na motorce.
tvar:
vysvětlení:
90
Fidler-not for commercial use
Prej byl vožralej.
tvary:
vysvětlení:
Edo, popiš a analyzuj svoje smíšené pocity, které teď máš.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(2) Ústní úkoly
Imagine Mrs. Lenková, what kind of person she is.How do you like her? Explain.
actively used expressions:
not to see anyone
to stay at home (lit. to be sitting at home)
not to have anything to do (nemít co dělat)
nothing bothers her (nic jí nevadí)
to gossip about someone (pomlouvat A)
to irritate someone (dráždit někoho)
to get someoee's nerves (jít někomu na nervy)
to live alone (sama, sám)
to like morbid things (morbidní)
91

Podobné dokumenty

Obecná škola 23

Obecná škola 23 icecream? (in the sense of “later”)

Více

Obecná škola 27

Obecná škola 27 (rozdělení) of Czechoslovakia?

Více

Obecná škola 1

Obecná škola 1 trať f. (kost-type) track (here: streetcar track) Odpovězte na otázky. (1) You want your friend to do something, but he/she wouldn't budge. How would you urge him/her to get moving? ("Come already!...

Více

Obecná škola 33

Obecná škola 33 (3) How do you complain that the teacher took the test (sebrat) before you even managed to finish writing it (dopsat zkoušku)? Use stačit. (4) How do you tell your friend that the book you just sho...

Více