Propozice - BK DELTACAR Benátky nad Jizerou

Transkript

Propozice - BK DELTACAR Benátky nad Jizerou
Propozice
19.ro ník turnaje Benátecký pohár-Memorial Petra Martince st.
Grand Prix „A“ dosp lých
Termín:
5.-7.9. 2014
Místo:
M stská sportovní hala, ul.5.kv tna, Benátky n/J 29471 – 5 mobilních kurt
Disciplíny:
dvouhra muž a žen, ty hra muž a žen, smíšená ty hra
Právo ú asti:
bez omezení výkonnosti, podmínkou je platná licence BaS a zaslání p ihlášky ve
stanoveném termínu, ostatní ujednání dle RS 2014/15
Hrací systém :
vylu ovací systém K.O. na jednu porážku , hraje se dle RS 2014/15
Vrchní rozhod í:
Ji í Provazník
editel turnaje:
Petr Martinec
Zástupce editele:
Mgr.Jaroslav Fröhlich
Startovné:
150 K za hrá e a disciplínu, do které se p ihlásil
Mí e:
vlastní, dle RS 2014/15
asový rozpis:
st eda 3.9.: 20,00 losování kvalifikace (vrch.rozhod í)
pátek 5.9. do 12,30 – prezentace hrá do kvalifikace (v hale)
13,00 – 21,00 kvalifikace všech disciplín
20,00 p edpokládaný as losování všech disciplín hlavní sout že (v hale)
sobota 6.9.: do 9,30 - prezentace hrá do hlavní sout že (v hale)
10,00 – 21,00 hlavní sout že všech disciplín
ned le 7.9.:
10,00 – pokra ování turnaje - semifinále a finále všech disciplín
15,00 - p edpokládaný konec turnaje
Ubytování:
Sport hotel Benátky n/J, Letní Stadion 546, Benátky n/J 29471,
Rezervace p es: [email protected]
Jiné ubytovací možnosti na : http://is.benatky.cz/ubytovani/index.php
Stravování:
v hale bufet , v blízkosti haly jsou restaurace
Hosp.podmínky:
Ceny:
hrá i startují na vlastní náklady, p íp. na náklady svých oddíl /klub
semifinalisté všech disciplín obdrží finan ní odm ny v celkové výši 27.000,-K
vít zové jednotlivých disciplín obdrží poháry
P ihlášky:
akceptovány budou p ihlášky doru ené na níže uvedenou adresu
pouze elektronickou poštou do úterý 29. 8. 2014
(p ijetí bude potvrzeno emailem;
prosíme o dodržení termínu p ihlášek !!!).
Kontakt:
[email protected]
Za po adatele : Petr Martinec-prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J
Tabulka finan ních odm n pro nejlepší hrá e v jednotlivých disciplínách
Disciplína
Dvouhra muži
Dvouhra ženy
ty hra muži
ty hra ženy
Smíšená ty hra
1.místo
2.500,2.300,2x 1.200,2 x 1.000,2 x 1.200,-
2.místo
1.500,1.500,2 x 800,2 x 600,2 x 800,-
3.-4.místo
2 x 700,2 x 700,4 x 500,4 x 300,4 x 500,-
P ihláška na GP A dosp lých – Benátecký pohár
5.-7.9.2014
Oddíl:
Kontaktní osoba:
e-mailová adresa:
telefon:
Dvouhra muž :
ty hra muž :
Dvouhra žen:
ty hra žen:
Smíšená ty hra:
u párových disciplin uve te, prosím, i volné hrá e, u kterých chcete p ípadn p i adit spoluhrá e

Podobné dokumenty

termínový kalendář pro druhou polovinu roku 2016

termínový kalendář pro druhou polovinu roku 2016 BEC U17 - Bulharsko Benátecký pohár

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČBaS

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČBaS TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČBaS - 2. polovina 2016 Týden Datum

Více

2 0 1 3

2 0 1 3 TJ Astra Praha ZM 3 GPC Dobruška

Více

2 0 1 4

2 0 1 4 Mezinárodní turnaj družstev U15 a U17) TJ Sokol Doubravka

Více

termínový kalendář 2015/2016

termínový kalendář 2015/2016 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ČBaS - 2. polovina 2015 Týden Datum

Více

Termínový kalendář pro sezónu 2014/2015

Termínový kalendář pro sezónu 2014/2015 Přebor ČOS - jednotl. Přebor ČOS - jednotl. TJ So.Rad. Meteor TJ Sokol Doubravka

Více

termínový kalendář pro první polovinu roku 2017

termínový kalendář pro první polovinu roku 2017 Regionální výběry Falco Cup BK TU v Liberci

Více