Přihláıka a program Olomouc F

Transkript

Přihláıka a program Olomouc F
ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČESKÉ REPUBLIKY – ABAS ČR
Sekretariát: ABAS ČR, Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10
Tel.č.: 272 655 561, 604 65 63 61, fax: 272 653 814
e-mail: [email protected], www.abascr.cz
Odborné dny v OLOMOUCI
Dne 1. června se otevírá nový krytý aquapark v Olomouci, který se již stal členem asociace a
který pozval naši členskou základnu na jeho prohlídku ve dnech 10. a 11. června 2009. Při
této příležitosti zajišťujeme odborný program týkající se zmíněného aquaparku doplněný
dalšími zajímavými přednáškami.
Plánované okruhy přednášek:
* Geneze výstavby aquaparku v Olomouci
* Použité technologie při výstavbě (vstupní systémy, kamerové systémy, M a R, apod.)
* Sanitární zařízení a hygienické prostředky v mokrých provozech
* Aktuální legislativa v oboru
* Současné možnosti v dotační politice pro bazény a koupaliště
* Doplňkové vybavení provozu – např. Aquabike aj.
Akce bude dvoudenní s možností zajištění noclehu v jednolůžkových a dvoulůžkových plně
vybavených pokojích v hotelu Hesperia v Brněnské ul., Olomouc. Součástí ubytování je
snídaně formou švédských stolů. (www.hotel-hesperia.cz).
Parkování před hotelem je zdarma
Přihláška – viz níže
Přihlášku zašlete e-mailem, poštou nebo faxem na kontakty uvedené v záhlaví nejpozději do
26. května 2009 – v případě požadavku na ubytování
nebo
4. června 2009 – v případě účasti bez ubytování
Asociace bazénů a saun ČR a Aquapark Olomouc a.s.
Vás zvou ve dnech 10. -11. června 2009 na představení nového krytého aquaparku
Program: 10.6.2009
10.15 hod.
- prezentace přítomných (Dlouhá 22, Olomouc)
11.00 – 13.00 hod. – prohlídka aquaparku
13.00 – 14.00 hod. – oběd a přesun do hotelu Hesperia, Brněnská 55, Olomouc
15.00 – 18.00 hod. – odborné přednášky (viz úvodní strana)
18.30 hod.
- večeře
20.00 hod.
– diskuze
9.00 hod.
11.6.2009
– prohlídka aquaparku s prezentací a testováním atrakcí za účasti
dodavatele
Přednášky, večeře i nocleh jsou zajištěny v hotelu Hesperia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška:
Odborné dny Olomouc – 10.- 11.6. 2009
Organizace
Jméno účastníka / ů
Kontakt:
Finanční podmínky
cena za jednotku počet
750 Kč
Účastnický poplatek pro členy ABAS ČR, HS
Účastnický poplatek pro ostatní zájemce
900 Kč
Oběd a večeře
250 Kč
Jednolůžkový pokoj
1250 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1840 Kč
Jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji
920 Kč
celkem
Součet …..……………………………..
DPH 19% …………………………..…....
Celková suma …..........................................
Poznámka:

Podobné dokumenty

Přihláška a program zde

Přihláška a program zde Zástupci ABAS ČR: Ing. Jiří Kouba – 602 200 506, Jana Lišková – 604 65 63 61 Asociace bazénů a saun České republiky – ABAS ČR, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 Tel.č.:272655561, 604656361, [email protected]

Více