Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

Transkript

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
www.oikosgroup.cz
§ - KO: druhy kriticky ohrožené
§ - SO: druhy silně ohrožené
§ - O: druhy ohrožené
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
Latinský název
Abramis sapa
Alburnoides bipunctatus
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cottus poecilopus
Cyprinus carpio
Eudontomyzon mariae
Gobio kessleri
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetser
Lampetra planeri
Leuciscus idus
Lota lota
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Phoxinus phoxinus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingel
Český název
cejn perleťový
ouklejka pruhovaná
sekavec písečný
vranka obecná
vranka pruhoploutvá
kapr obecný (sazan)
mihule ukrajinská
hrouzek Kesslerův
ježdík dunajský
ježdík žlutý
mihule potoční
jelec jesen
mník jednovousý
piskoř pruhovaný
ostrucha křivočará
střevle potoční
plotice lesklá
sekavčík horský
drsek menší
drsek větší
Ochrana
§-O
§ - SO
§ - SO
§-O
§-O
§-O
§ - KO
§ - KO
§ - SO
§-O
§ - KO
§-O
§-O
§-O
§ - SO
§-O
§-O
§ - KO
§ - KO
§ - KO
Zvláště chráněné druhy

Podobné dokumenty

Př. 7. Kruhoústí, paryby, ryby

Př. 7. Kruhoústí, paryby, ryby Kruhoústí, paryby, ryby poznávačka

Více

otevřít

otevřít hrouzek běloploutvý hrouzek dlouhovousý cejnek malý hořavka duhová sekavec písečný sekavčík horský mřenka mramorovaná sumeček americký síh severní maréna

Více

ZDE

ZDE b) podoustev říční c) lín obecný 34. Od 16. března do 15. června jsou hájeni : a) parma východní b) jeseter c) cejn velký 35. Od 16. března do 15. června jsou hájeni : a) kapr obecný b) parma obecn...

Více

Projekt je realizován za podpory programu LIFE – Nature

Projekt je realizován za podpory programu LIFE – Nature a Beskydy a ptačí oblast Beskydy. Dále jsou to velkoplošné chráněné území chráněná krajinná oblast Beskydy a dvě maloplošná chráněná území: národní přírodní památka Skalická Morávka a přírodní pamá...

Více

Městské slavnosti Děčín 2011

Městské slavnosti Děčín 2011 Adrenalin Challenge Děčín /Smetanovo nábřeží/ Adrenalinová výzva pro tříčlenná družstva s doprovodným programem pro diváky. www.adrenalinchallenge.cz AKCE CIHLA 2011 /Smetanovo nábřeží/ Celonárodní...

Více