Datasheet FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line

Transkript

Datasheet FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line
Datasheet FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line interactive Ochrana napájení
Datasheet
FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu
line interactive Ochrana napájení
Pokročilá ochrana napájení typu line interactive pro
servery a síťová zařízení.
Zařízení UPS společnosti Fujitsu Technology
Solutions zajišťují výkonnou ochranu
napájení. Poskytují spolehlivou ochranu
proti výpadkům napájení, kolísání proudu
a rušení v elektrické síti. Společnost Fujitsu
Technology Solutions nabízí zařízení
typu line interactive (VI) a online (VFI)
s technologií dvojité konverze, která splňují
normu IEC 62040-3 pro zařízení UPS. Tato
zařízení s kapacitou až 20 kVA představují
tu správnou volbu a vyhovují všem
požadavkům.
Nepřerušitelné zdroje napájení se firmám
vyplácí zejména z finančního hlediska.
Dohledávání a obnova poškozených dat po
výpadku napájení stojí mnoho času a peněz.
Zařízení UPS v takových případech vaše data
ochrání.
Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line
interactive
Společnost Fujitsu Technology Solutions
nabízí zařízení UPS typu Line Interactive VI
(Voltage Independent) vyrobená společností
APC, která mají přesnou regulaci napětí se
sinusovým průběhem. Jsou vybavena také
rozhraním SmartSlot pro integraci do síťové
správy založené na protokolu SNMP.
Další výjimečnou funkcí je možnost výměny
použitých nebo vadných baterií bez
přerušení provozu.
Zařízení APC UPS jsou k dispozici v provedení
do racku, v provedení tower nebo v obojetné
variantě.
Kromě 3leté záruky výrobce (záruka na
součásti) na zařízení UPS a baterie nabízí
společnost Fujitsu Technology Solutions
svým zákazníkům také optimální integraci
ovládacího softwaru do řešení síťové
správy ServerView Suite. Zařízení podporují
operační systémy Windows, Linux a Solaris a
virtualizační vrstvy.
Oproti zařízením UPS typu online VFI
(Voltage and Frequency Independent)
závisí výstupní frekvence zařízení typu VI
na vstupní hodnotě. Na rozdíl od zařízení
typu offline VFD (Voltage and Frequency
Dependent) ale poskytují konstantní
výstupní napětí. Zařízení UPS typu VFD
chrání pouze proti výpadku napájení.
Při použití zařízení UPS typu VI je na výstup
systému UPC neustále připojen invertor
DC/AC. Při běžném provozu skrz invertor
protéká nabíjecí proud baterie. Pokud dojde
k výpadku střídavého napájení, všechna
připojená zařízení budou napájena z baterie.
Vzhledem k tomu, že s technologií line
interactive je invertor neustále připojen
k výstupu, mohou zařízení třídy VI, která tuto
technologii využívají, filtrovat jakékoli potíže
s napájením ze zásuvky.
Hlavní funkce
Výhody
„„Vyšší spolehlivost
„„Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky
napájení
„„Výměna baterií bez přerušení
„„Brání poškození citlivé elektroniky počítače a ztrátě
důležitých dat
„„Jednoduchá správa a ovládání zařízení UPS
„„Snadná správa pomocí technologie APC QuickSwap
„„Ochrana investic
„„Software pro správu, např. APC PowerChute Business Edition
(pouze prostřednictvím sériového portu nebo portu USB),
APC PowerChute Network Shutdown nebo ServerView Suite
Strana 1 / 3
www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/racks/
Datasheet FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line interactive Ochrana
napájení
Technické podrobnosti
Technické podrobnosti
Vstupní napětí
Vstupní frekvence
Výstupní napětí
Sloty UPS
Vstupy
UPS – poznámky
Rozhraní
Výstupy
Výstupy – poznámky
Ochrana vstupu
Baterie UPS
Doba práce na baterie při poloviční
zátěži
Doba práce na baterie při plné zátěži
Hmotnost
UPS Rack/Tower 1500VA UPS Rack/Tower 3000VA
UPS Tower 1500VA
UPS Tower 750VA
230–240 V při jednofázovém připojení
50 Hz / 60 Hz
230 V
1 slot SmartCard
Napájecí kabel IEC320
Napájecí kabel IEC320 IEC320C14 bez napájecího kabelu; napájecí kabely
C14 – IEC320 C13
C20 – IEC309 (zástrčka
je nutné objednat zvlášť podle země prodeje
CEE, modrá)
Software pro správu APC PCNS, kabely a příručky, Software pro správu APC Software pro správu APC
Karta pro síťovou zprávu Web/SNMP (AP9631),
PCBE, kabely a příručky PCBE, kabely a příručky,
Včetně sady pro montáž do racku, Včetně nožiček
nelze použít pro TX200 a
pro použití v poloze tower
TX150, protože napájecí
zdroj překračuje limity
napájení
1x sériový port a příslušný kabel
1x port USB a příslušný kabel
(8) IEC320 C13
(8) IEC320 C13 / (1)
(8) IEC320 C13
(6) IEC320 C13
IEC320 C19
3 skupiny spínaných zásuvek
2 skupiny, 1 spínaná
1 skupina bez přepínání
16 A při jednofázovém připojení
Externí prodloužení výdrže není určeno pro technologii Line Interactive UPS
14 min
24 min
16 min
5 min
24,8 kg
37,3 kg
7 min
24,1 kg
5 min
13,2 kg
Operační systém
Certifikované a podporované
operační systémy a virtualizační
software
Podpora softwaru
Objednací kód
S26361-F4542-L150
S26361-F4542-L75
S26361-K1426-V150
S26361-K1426-V300
Osvědčení a shoda se standardy
Evropa
Celý svět
Kompatibilita – odkaz
Microsoft® Windows Server® 2012 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (obsahující
Hyper-V)
SUSE Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
VMware Infrastructure
PowerChute Network Shutdown 3.1
Product Name
PY LI UPS 1500VA Tower
PY LI UPS 750VA Tower
PY LI UPS 1500VA R/T
PY LI UPS 3000VA R/T
Zdánlivý výkon
1500 VA
750 VA
1500 VA
3000 VA
Microsoft® Windows Server® 2012 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2
SUSE Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux
PowerChute Business Edition 9.0
Aktivní výkon
1000 W
500 W
1200 W
2700 W
Dimensions mm (W x D x H)
171 x 439 x 219
138 x 363 x 161
432 x 490 x 89
432 x 667 x 89
CE
EN
CB
http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Záruka
Záruční lhůta
3 roky (podle země prodeje)
Typ záruky
Služba Door-to-Door Exchange
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření
Doporučená služba
Rozšíření záruky o 1 rok nebo o 3 roky
Odkaz na web servisu
http://www.fujitsu.com/fts/services/support
Strana 2 / 3
www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/racks/
Datasheet FUJITSU Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) typu line interactive Ochrana
napájení
Další informace
Platformová řešení Fujitsu
Další informace
Copyright
Kromě produktu Fujitsu Nepřerušitelný
zdroj napájení (UPS) typu line
interactive, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu,
nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová
partnerství.
Další informace o produktu
Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
typu line interactive společnosti Fujitsu
požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty
Fujitsu nebo od obchodního partnera
s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete
také navštívit naši webovou
stránku.
www.fujitsu.com/global/products/
computing/servers/primergy/racks/
Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny
technických údajů vyhrazeny. Možnost
dodání závisí na dostupnosti produktů.
Veškerá odpovědnost za úplnost,
aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití
třetími stranami může být porušením
práv jejich vlastníků. Další informace
naleznete na adrese http://www.fujitsu.
com/fts/resources/navigation/terms-ofuse.html
©2015 Fujitsu Technology Solutions
GmbH
Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury
společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní
portfolio IT produktů, řešení a služeb
– od klientů až po řešení datových
center, spravovanou infrastrukturu a
infrastrukturu poskytovanou jako služba
(IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z
technologií a služeb společnosti Fujitsu
závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové
úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/
computing/
Software
www.fujitsu.com/software/
KONTAKT
FUJITSU Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Telefon: +420 233 034 007
Fax: +420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2016-09-01 CZ-CS
Strana 3 / 3
Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich
globálních zkušeností prostřednictvím
IT přispět k vytvoření trvale udržitelného
prostředí pro budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese
http://www.fujitsu.com/global/about/
environment/
Omezení
Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti.
Veškerá zodpovědnost za úplnost,
aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití
třetími stranami může být porušením
práv jejich vlastníků.
Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů
vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá odpovědnost za úplnost,
aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami
může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese http://www.
fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html
©2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH
www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/racks/