SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH

Komentáře

Transkript

SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH
SNAP! - Free time
Student A
READ
WRITE
RIDE
WALK
WATCH
WATCH
PLAY
PLAY
GO
GO
GO TO
CHAT WITH
VISIT
TAKE
LISTEN TO LISTEN TO
SNAP! - Free time
Student B
BOOKS
E- MAILS
A BIKE
A DOG
TV
DVD´s
THE RADIO
MUSIC
COMPUTER
GAMES
TENNIS
THE
CINEMA
FRIENDS
SWIMMING DANCING
FRIENDS
PHOTOS
SNAP! - Daily routines
Student A
GET
HAVE
CLEAN
COMB
HAVE
DRINK
EAT
LEAVE
GO TO
START
FINISH
DO
HAVE
WASH
WATCH
GO TO
SNAP! - Daily routines
Student B
UP
A SHOWER
YOUR
TEETH
YOUR
HAIR
BREAKFAST
TEA
CORNFLAKES
HOME
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
HOMEWORK
DINNER
THE DISHES
TV
BED
SNAP! (karetní hra)
Hra je určena pro 2 hráče.
Jazyková úroveň – elementary.
Cílem hry je přiřazovat ke slovesům vhodná podstatná jména (výjimečně příslovce) – tvořit správné
slovní kolokace.
Slovní zásoba - Free time, Daily routines
Příprava zahrnuje kopie sad kartiček pro dvojice a jejich rozstříhání.
Čas potřebný pro hru – 20 minut.
Pravidla hry
Hráč A obdrží sadu kartiček se slovesy, hráč B s podstatnými jmény. Je dobré, aby hráč A seděl
nalevo a hráč B napravo. Hráči drží kartičky otočené slovy dolů. Hráči potřebují také tužku a papír,
aby mohli zaznamenávat skóre.
Oba hráči otočí a položí najednou jednu svou kartičku. Pokud k sobě kartičky pasují (je vytvořeno
správné spojení slovesa a podstatného jména – např. READ BOOKS), hráč, který první vykřikne
SNAP, získává bod. Pokud k sobě kartičky nepasují, hráči otáčejí a pokládají kartičky tak dlouho,
dokud někdo nevykřikne SNAP. Pokud jeden z hráčů zvolá SNAP, ale kartičky se k sobě nehodí,
získává protihráč bonusový bod. Pokud hráčům dojdou kartičky, znovu si své odložené a otočené
seberou, zamíchají a pokračují ve hře. Vyhrává ten hráč, který jako první získá 10 bodů.
Doporučení
1) Je dobré před začátkem hry předvést demonstraci s jedním z žáků.
2) Během hry je dobré, pokud učitel jednotlivé dvojice pozoruje, zda hrají správně a je jim
zároveň během hry nápomocen.

Podobné dokumenty

Obsah sady číslo 22

Obsah sady číslo 22 Soubor materiálů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základní školy. Obsahuje materiály pro výuku mluvnice, literatury a slohu. Většina materiálů je určena k procvičení a opakování, k rozvoji čte...

Více

Pracovní list

Pracovní list Sada karet obsahuje slovní zásobu k k tématu Elektrotechnika. Využití kartiček se slovíčky k osvojování, procvičování a opakování slovní zásoby je vhodné také pro žáky s poruchami učení (dyslexie, ...

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací Na pokyn učitele co nejrychleji seřadí čísla tak, jak jdou za sebou na číselné ose.

Více

Angličtina pro začátečníky A1 (1. díl)

Angličtina pro začátečníky A1 (1. díl) způsoby cestování ve městě. Studenti se mimo jiné naučí vyjádřit čas, který ukazují klasické i digitální hodiny, ve cvičeních si aktivně procvičí sloveso MÍT a seznámí se s frázemi užitečnými při p...

Více