Obchodní podmínky Prodejní akce #SECRET SALE

Komentáře

Transkript

Obchodní podmínky Prodejní akce #SECRET SALE
Obchodní podmínky Prodejní akce
#SECRET SALE
Úvodní ustanovení
Společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město,
110
00
Praha
1,
Česká
republika,
IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
221879 jako Organizátor akce vydal tyto Obchodní podmínky Prodejní akce.
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníků a Organizátora v souvislosti s Prodejní
akcí #SECRET SALE konanou ve vybraných Prodejnách.
Definice pojmů
Prodejní akce – reklamní akce #SECRET SALE, v rámci které budou účastníkovi poskytnuty výhody
podle těchto Obchodních podmínek
Zákazník – zákazník, který se účastní Prodejní akce
Organizátor - společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221879
Prodejna – jakýkoli obchod uvedený v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek, ve kterých se může
zákazník účastnit Prodejní akce
Akční výrobek – všechny výrobky nabízené Organizátorem v Prodejnách, na který se vztahuje
Prodejní akce
Začátek Akce – první den trvání Prodejní akce
Konec Akce – poslední den trvání Prodejní akce
Trvání Akce – doba od Začátku Akce do Konce Akce, která může být prodloužena Organizátorem.
SizeerClub Program – samostatný věrnostní program prováděný Organizátorem, opravňující Členy
SizeerClubu k získání určitých slev v souladu s pravidly popsanými ve zvláštních SizeerClub obchodních
podmínkách
Člen SizeerClubu – člen Programu SizeerClub
SizeerClub Sleva – sleva poskytována Členům SizeerClubu podle SizeerClub obchodních podmínek
SizeerClub obchodní podmínky – obchodní podmínky upravující práva a povinnosti spojené
s členstvím v SizeerClub Programu
Podmínky
Při nákupu jednoho nebo více Akčních výrobků za Trvání Akce obdrží kupující slevu ve výši 15%.
Slevový kód je dostupný pouze a jenom na reklamách SIZEER v sociální sítí Facebook.
Podmínkou pro získání SizeerClub Slevy je prokázání členství v SizeerClub Programu
Začátek Akce: 10.06.2016
Konec Akce: 15.06.2016
Účast na této Prodejní akci vylučuje možnost Zákazníka účasti na jiné akci organizované
Organizátorem, tj. výhoda získaná v rámci této Prodejní akce nemůže být kombinovaná s dalšími
výhodami.
Závěrečná ustanovení
Nároky z vad výrobků se řídí reklamačním řádem Organizátora
Text těchto Obchodních podmínek je dostupný k nahlédnutí ve všech Prodejnách
Právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky,
zejména pak ustanoveními Občanského zákoníku
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.06.2016
Příloha č. 1 – Seznam Prodejen
Prodejní akce #SECRET SALE
1. GALERIE VAŇKOVKA
Ve Vaňkovce 462
60-200 Brno
2. OLYMPIA
U dálnice 777
66-442 Brno–Modřice
3. AVION SHOPPING PARK
Rudná 3114
70-030 Ostrava
4. OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST
Chlumecká 765
19-800 Praha
5. Online shop http://sizeer.cz/

Podobné dokumenty

Obchodní podmínky Prodejní akce 2x tričko New Era/ Puma/ Nike

Obchodní podmínky Prodejní akce 2x tričko New Era/ Puma/ Nike s členstvím v SizeerClub Programu. Podmínkou pro získání SizeerClub Slevy je prokázání členství v SizeerClub Programu

Více

Obchodní podmínky Prodejní akce 2x tričko New Era

Obchodní podmínky Prodejní akce 2x tričko New Era s členstvím v SizeerClub Programu. Podmínkou pro získání SizeerClub Slevy je prokázání členství v SizeerClub Programu

Více