BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

Transkript

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR
BEZDRÁTOVÝ
REPRODUKTOR
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
M-BTP50.B
M-BTP50.W
CZ
Obsah
CZ Záruka
Specifikace
Přehled o produktu
Nabíjení baterie
LED indikátor stavu
Zapnutí/vypnutí
Párování a propojení se zařízením Bluetooth
Opětovné připojení se zařízením Bluetooth
Odpojení Bluetooth spojení
Upravení hlasitosti
Poslech hudby
AUX vstup
USB nabíjecí port
Péče o produkt
Obsah balení
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
Záruka
Děkujeme za nákup tohoto produktu Macrom. V případě potřeby záručního servisu pro
tento produkt se obraťte na obchod, kde jste ho koupili nebo na Macrom distributora ve
vaší zemi. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nesprávného použití
anebo instalace, nesprávného připojení k napájení a nesprávného zdroje audio video,
vystavení nadměrné vlhkosti, neoprávněnými pokusy o opravu nebo úpravy.
Specifikace
M-BTP50 umí přehrát hudbu z kompatibilního hudebního přehrávače. Operační rozsah je
do 10 metrů. M-BTP50 vyhovuje následujícím Bluetooth® specifikacím: Bluetooth V4.0 s
aptX® Technology a podporuje A2DP profil. AUX audio vstup 3,5 mm audio konektor.
Vstup napájení AC 100-240V ~ 50/60Hz. M-BTP50 obsahuje USB port na zadní straně a
dovoluje nabíjení mobilního zařízení (5V DC - 0.5 A).
-3-
CZ
Přehled o produktu
Hlasitost Napájení ON/OFF/Play/Pause
Hlasitost +
LED indikátor baterie
Bluetooth LED indikátor
DC IN16V
AUX vstup
USB port
-4-
CZ
Nabíjení baterie
Připojte dodaný AC adaptér do zadní části M-BTP50. Připojte
dodaný AC adaptér do elektrické zásuvky pro zahájení nabíjení
vnitřní baterie M-BTP50. LED indikátor baterie svítí oranžově
při nabíjení a vypne se, když je baterie plně nabitá. Pro
rychlejší nabíjení nezapomeňte před nabíjením odpojit
jednotku. Plné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny. Při plném
nabití je provozní doba baterie 10 hodin při 60% úrovni
hlasitosti přehrávání.
DC IN16V
LED indikátor stavu
Bluetooth LED indikátor
- Blikající modrá LED dioda: Bluetooth zapnutý bez připojení (připravený na
spárování).
- Svítí modrá LED dioda: Bluetooth spárovaný a připojený.
LED indikátor baterie
- Oranžová LED dioda: Nabíjení (při zapojení do elektrické zásuvky)
- Červená LED dioda: slabá baterie (při napájení z vestavěné baterie)
Zapnutí/vypnutí
Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko
asi na 3 vteřiny,
až reproduktor vydá 2 vzestupné tóny a Bluetooth LED
indikátor bliká.
Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko
asi na 3 vteřiny,
až reproduktor vydá 4 sestupné tóny a Bluetooth LED
indikátor se vypne.
-5-
CZ
Párování a propojení se zařízením Bluetooth
Zapněte M-BTP50. Modrá LED dioda bliká. Z Bluetooth funkce zařízení, které má být
spárováno, hledejte nové zařízení s názvem “M-BTP50”. Vyberte ho, a pokud je potřeba,
zadejte kód “0000”. Když je párování úspěšně dokončeno, LED indikátor svítí modře a
jednotka vydá dva tóny. Pokud byl proces párování neúspěšný, vypněte jednotku a
zopakujte kroky výše. Specifické procesy párování se mohou lišit, pro další informace se
proto podívejte do uživatelské příručky zařízení.
Opětovné připojení k zařízení Bluetooth
Pokaždé, když je jednotka zapnutá, připojí se automaticky k poslednímu připojenému
zařízení a jednotka vydá dva tóny, když je připojená.
Odpojení Bluetooth připojení
Pro odpárování zařízení Bluetooth, které je již připojeno, vypněte bluetooth připojení na
připojeném zařízení. M-BTP50 bude v párovacím režimu.
Upravení hlasitosti
K upravení hlasitosti při poslechu hudby stiskněte tlačítka +/-.
-6-
CZ
Poslech hudby
Připojte jednotku ke kompatibilnímu hudebnímu přehrávači, který podporuje A2DP profil.
Ke spuštění nebo pozastavení hudby z jednotky krátce stiskněte tlačítko
.
AUX vstup
K připojení zařízení k AUX vstupu použijte kabel poskytnutý k jednotce. Když je konektor
připojený k AUX vstupu, Bluetooth funkce je automaticky vypnutá. Bluetooth funkce je
automaticky obnovená, když je konektor odpojen od AUX vstupu.
-7-
CZ
USB nabíjecí port
M-BTP50 obsahuje USB port na zadní straně a dovoluje vám nabíjet mobilní zařízení.
Zapojte M-BTP50 do elektrické zásuvky a poté připojte vaše zařízení k USB portu pomocí
USB kabelu (není součástí balení).
Poznámka: Nabíjení mobilního zařízení pomocí USB portu je možné pouze pokud je MBTP50 zapojený do zásuvky. Výstupní napájení USB portu je 500mA. Zařízení, která
vyžadující větší napájecí výkon nemohou být nabíjena USB portem.
Péče o produkt
Pamatujte, že váš Macrom produkt je elektronické zařízení a proto se sním musí zacházet
opatrně.
Nevystavujte jej mechanickým nárazům a otřesům.
Nevystavujte jej nadměrnému teplu.
Udržujte jej mimo vodu a nadměrně vlhkému prostředí.
Udržujte jej mimo elektromagnetické pole.
Uvnitř nejsou žádné uživatelsky servisované části. Otevření produktu či snaha ho opravit
ukončí záruku.
Obsah balíčku
M-BTP50 bezdrátový reproduktor.
Zdroj napájení: AC 100-240V ~ 50/60Hz - DC OUT 16V/1.8 A.
AUX audio kabel s 3.5 mm JACK konektorem.
Cestovní pouzdro
Uživatelská příručka.
-8-
BLUETOOTH ® světová značka a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými
Bluetooth SIG, Inc a jakékoli použití těchto známek ALDINET S.p.A. na základě licence.
MACROM značka je registrovanou ochrannou známkou ALDINET S.p.A.
Declaration of Conformity
ALDINET S.p.A
Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Itlaly
Tel. +39 02 484781
www.macrom.it

Podobné dokumenty

macrom reproduktor

macrom reproduktor Bluetooth funkce je automaticky vypnutá. Bluetooth funkce je automaticky obnovená, když je konektor odpojen od AUX vstupu.

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci FM PØIJÍMAÈ S NAVIGACÍ NÁVOD K POUŽITÍ M-DVD6560

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci 8. Pro snažší použití přístroje lepší pochopení funkcí tohoto přístroje jsou použity grafické symboly. Některé obrázky se mohou lišit od skutečného zobrazení na monitoru. 9. Používejte přístroj v s...

Více

Technický manuál

Technický manuál Řetízek válcový 2,5x5,3 mm

Více

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 Vážený zákazníku

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 Vážený zákazníku držte tlačítko 9 „Learning code“ na dálkovém ovladači. Jakmile uslyšíte dvojité pípnutí, můžete obě tlačítka pustit. Párování proběhlo úspěšně. Tímto způsobem můžete párovat i další příslušenství, ...

Více

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 - SOLIGHT E-shop

CZ Návod k použití pro GSM alarm Solight 1D11 - SOLIGHT E-shop držte tlačítko 9 „Learning code“ na dálkovém ovladači. Jakmile uslyšíte dvojité pípnutí, můžete obě tlačítka pustit. Párování proběhlo úspěšně. Tímto způsobem můžete párovat i další příslušenství, ...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze 1. Pomocí oboustranné samolepicí podložky připevněte oba magnety na dveře nebo okna. Jeden magnet musí být na rámu okna nebo obrubních dveří a druhý na pohyblivé části okna nebo dveří. Při zavření ...

Více

Technický list 4200

Technický list 4200 TEORETICKÁ VÝTĚŽNOST (METODA - ALCEA ME 82) 50 mikronů suchého filmu.…………….... 7 – 8 m²/kg 100 mikronů suchého filmu.......................... 3,5 – 4,0 m²/kg

Více

Balíček s přijímačem - Pro partnery

Balíček s přijímačem - Pro partnery Skylink® a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 Group S.A.; se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073

Více