Saflok CSS6000 manual

Transkript

Saflok CSS6000 manual
SAFLOK
Výuková a referenční příručka
Systém SAFLOK 6000
Verze 1.0 pro Windows
Kapitola 1
Úvod k systému SAFLOK
Kapitola 1 – Úvod k systému SAFLOK
1.1 Popis
Elektronický dveřní zámkový systém SAFLOK je bateriemi napájený systém pro zamykání
dveří hotelových pokojů, navržený tak, aby poskytoval nejvyšší možnou úroveň ochrany
majetku.
Každému hostovi je při přihlášení předána magneticky zakódovaná karta. Po zasunutí
karty do zámku systému SAFLOK a jejím vyjmutí přečtou obvody zámku kód a uvolní
zámkový mechanizmus, čímž umožní hostu stisknout kliku a vstoupit do pokoje. Po
vyhotovení nové karty pro následujícího hosta a jejím zasunutí a vyjmutí ze zámku, ztratí
předcházející magnetická karta platnost. Funkce má stejný význam jako výměna vložky
zámku pro každého nového hosta, který se ubytuje v pokoji.
Zámek opatřen západkou nebo bezpečnostním tlačítkem ovládaným z pokoje pro zajišění
soukromí a bezpečnosti hosta.
1.2 Části systému
Základní systém zahrnuje program SAFLOK, kodér magnetických karet, elektronický
dveřní zámkový systém SAFLOK a magnetické karty. Obsahuje také nouzový napájecí
zdroj zámku (ELPS – Emergency Lock Power Supply), snímač rozhraní programovací
a dotazovací jednotky zámku a programovací a dotazovací jednotku zámku (jednotka LPI).
Při požadavku na více stanic pro přihlašování k pobytu lze zakoupit a používat libovolný
počet kodérů magnetických karet.
Program SAFLOK se načítá do počítačů v recepci. Používá se pro generování dat, která
budou kódována na magnetické karty, a pro dohlížení na přidělování čísel pokojů a klíčů,
uživatelských přístupových kódů a kombinací klíčů a pro uchovávání historie všech
operací systému. Kodéry magnetických karet jsou připojeny přímo k počítačům, aby bylo
možné vytvářet klíče.
Pro činnost systému je také vyžadována programovací a dotazovací jednotka zámku
(jednotka LPI). Jednotka má omezenou kapacitu paměti a používá se pouze pro
programování zámků a zjišťování informací ze zámků. Data zámkového kódu jsou do
jednotky LPI předávána z hlavního počítače.
1- 1
Stanice pro kódování karet
Kodér magnetických karet přijímá data pro kódování karet z hlavního počítače nebo
terminálu. Po vložení magnetické karty do kodéru je informace zakódována v digitální
formě na magnetický proužek nebo na paměťový čip umístěný na kartě.
Zámky SAFLOK
Pro systém SAFLOK je dostupných několik zámkových systémů. Saflok SL2500 má tři
verze: Classic (zadlabací), Premier (válcová střelka na dveře bez falcu) a ADB (zadlabací
s automatickou západkou zámku). Saflok MT (Multi Technology) má dvě verze: Classic a
ADB. Dostupný je také systém Select SL2500 s automatickou západkou zámku.
Součástí zámku jsou elektronické obvody, které jsou napájeny z napájecí sady. Pokud je
do zámku vložena a následně vyjmuta magnetická karta se správným kódem, obvody
načtou kód z karty a odešlou elektronický signál pro uvolnění zámkového mechanizmu.
Host pak může během přibližně 5 až 6 sekund stisknout kliku a vstoupit do pokoje. Pokud
kliku během stanovené doby nestiskne, zámkový mechanizmus se automaticky opět
zablokuje. Jestliže chce host vstoupit do místnosti, musí znovu zasunout kartu. Systémy
SAFLOK MT a SL2500 jsou vybaveny 1" ocelovou západkou a výsuvnou blokovací
střelkou s ochranou proti vloupání. Po stisknutí kliky z pokoje zasune nouzový systém
západku i střelku zpět. Zámkové systémy SAFLOK ADB a Select jsou vybaveny funkcí,
která automaticky vysune 1" západku po každém zavření dveří, a trvale tak zabezpečuje
zablokování dveří západkou. Bezpečnostní tlačítko nebo přepínač lze aktivovat z pokoje,
brání tak vstupu zaměstnaců hotelu zvenčí do pokoje, s výjimkou nouzových situací.
Magnetické karty s kódem
Magnetické karty jsou důležitým článkem zámkového systému, který aktivuje zámek na
základě zámkového kódu. Zámkový kód, zaznamenaný na kartě, je poskytován počítačem
a zakódován kodérem karet. Pokud je do zámku správně vložena a následně vyjmuta
správná magnetická karta s kódem, elektronické obvody zámku aktualizují data
zámkového kódu, uložená v paměti. To způsobí, že dříve vydaná karta už nebude platná.
Nouzový napájecí zdroj zámku
Nouzový napájecí zdroj se používá jako záložní zdroj energie pro zámek v případě, že
baterie zámku jsou téměř vybité. Pokud zasunete do zámku nouzový zdroj a platnou
magnetickou kartu, zámkový mechanizmus se aktivuje, přestože má vybité baterie. Při
použití nouzového napájecího zdroje není nutné otevřít dveře násilím, i když má jejich
zámkový systém vybité baterie. Jakmile dveře otevřete, můžete baterie vyměnit.
1- 2
Snímač rozhraní programovací a dotazovací jednotky zámku
Snímač rozhraní programovací a dotazovací jednotky zámku slouží k propojení
programovací a dotazovací jednotky zámku a zámkového systému. Lze jej použít
k programování zámků nebo k dotazování zámku v případě, že je nutné zjistit historii
použitých paměťových karet pro zpřístupnění zámku.
Počítač
Motorový kodér
Snímač rozhraní programovací
a dotazovací jednotky zámku
Zámkový systém SAFLOK MT
Programovací a dotazovací jednotka
zámku (jednotka LPI)
1- 3
Kapitola 2
Instalace a nastavení
SAFLOK pro Windows 95, 98 a NT – Pokyny pro instalaci a nastavení
Úvod:
SAFLOK pro Windows je aplikace vyvinutá především pro použití v operačních systémech
Windows 95, 98, 2000 a NT. Může také přímo komunikovat s rozhraním systému správy
hotelu PMS (Property Management System) pro počítače PC. Systém SAFLOK lze
nejvýhodněji použít společně se systémem PMS, který je také aplikací pro Windows.
Ačkoliv je to výhodnější, není spuštění systému PMS ve Windows nezbytné. Aplikaci
SAFLOK pro Windows lze spustit i jako lokální, nejenom jako síťovou.
Lokální a síťová aplikace se navzájem liší, proto jsou následující pokyny rozděleny do
dvou částí:
Část 1:
Síťová verze SAFLOK pro Windows
Část 2:
Lokální verze SAFLOK pro Windows
Část 1: Síťová verze SAFLOK pro Windows
Při spuštění systému SAFLOK v počítačové síti s Windows 95, 98, 2000 nebo NT jsou
hardwarové požadavky minimální. Aplikace SAFLOK se spustí na síťovém souborovém
serveru nebo serveru SAFLOK. Na terminálech v recepci se spustí aplikace SAFLOK
Client, která umožňuje manuální vytváření klíčů na recepčních terminálech systému PMS.
Využít lze i rozhraní PMS, ale SAFLOK Client by měl zůstat spuštěný na některých
terminálech v recepci i v případě, že rozhraní systému PMS nebude přístupné.
2- 1
Instalace serveru a klienta na pracovní stanici:
Programové vybavení systému SAFLOK je dodáváno v několika částech na dvou
kompaktních discích CD-ROM:
Instalační CD-ROM:
∗ Documets: složka obsahuje nejnovější informace o systému.
∗ Demofiles.exe: samorozbalovací soubor s omezeným hotelovým systémem pro
testovací nebo demonstrační účely.
∗ PW.exe: program, který lze v případě potřeby použít s pomocí specialisty na software
SAFLOK k aktualizaci konfigurace.
∗ Winzip70.exe: zdarma šiřitelná verze známého programu Winzip.
∗ PMSVXXX: složka se soubory pro nastavení rozhraní systému PMS.
CD-ROM s datovými soubory:
∗ Obsahuje samorozbalovací soubor s hotelovým systémem, přizpůsobeným potřebám
hotelu.
2- 2
A)
Instalace programu SAFLOK:
1.
Vložte CD-ROM s automaticky se spouštějícím instalačním programem do jednotky
CD-ROM. Když se zobrazí úvodní okno, klepněte na tlačítko Next (Další), zobrazí se
další dialogové okno.
2.
Zobrazí se název automaticky vytvářené složky, do níž se uloží požadované soubory
(standardně C:\Program Files\Saflok). Pro jednodušší odstranění případných potíží
doporučujeme zachovat nabízenou složku. Pokud se rozhodnete zvolit jinou složku,
musíte si její název zapsat, abychom Vám mohli snáze pomoci při řešení případných
potíží. Po klepnutí na tlačítko Next (Další) se zobrazí další dialogové okno.
2- 3
3.
Pokud chcete aktualizovat dříve instalovaný program se starším datem, zvolte
v následujícím dialogovém okně přepínač Yes (Ano), v opačném případě zvolte
přepínač No (Ne). Potom klepněte na tlačítko Next.
4.
V následujícím dialogovém okně zvolte druh instalace – Server Station (Server)
nebo Workstation/Client Station (Pracovní/Klientská stanice).
5.
Pokud zvolíte přepínač Server Station, klepněte na tlačítko Next, zobrazí se
dialogové okno Select Server Components (Zvolte komponenty serveru). Předvolby
Saflok Client, Saflok CRS, Saflok Config a Saflok Scheduler budou označeny
automaticky. Pokud nechcete některé komponenty instalovat, klepněte na příslušné
předvolby. Potom klepněte na tlačítko Next.
2- 4
6.
Jestliže zvolíte přepínač Workstation/Client Station, klepněte na tlačítko Next,
zobrazí se dialogové okno Select Workstation Components (Zvolte komponenty
pracovní stanice). Předvolby Saflok Client a Saflok CRS budou označeny
automaticky. Pokud nechcete některé komponenty instalovat, klepněte na příslušné
předvolby. Okno obsahuje také předvolbu Saflok Config. Potom klepněte na tlačítko
Next.
7.
V následujícím dialogovém okně se zobrazí složka, do které se uloží datové soubory
pro SAFLOK. Velmi doporučujeme použít nabízenou složku C:\Program Files\
Saflok\SaflokData. Jestliže chcete datové soubory uložit do jiné složky, klepněte na
tlačítko Browse (Procházet) a zvolte požadovanou diskovou jednotku a složku.
Potom klepněte na tlačítko Next.
2- 5
8.
Po klepnutí na další tlačítko Next se objeví dialogové okno, v němž se zobrazuje
průběh instalace programu. Jakmile proužkový ukazatel dosáhne 100 %, je program
instalován.
9.
Po skončení instalace si můžete ověřit, zda jsou ve složce Saflok uloženy všechny
zvolené soubory. Spusťte aplikaci Microsoft Průzkumník (Explorer) a klepněte na
složku C:\Program Files\Saflok. Ve složce by se měly nacházet všechny soubory,
které jste zvolili během instalace.
10. Nyní můžete pouhým klepnutím na ikonu a jejím přetažením na pracovní plochu
vytvořit zástupce pro aplikace Saflok Client a Saflok CRS. Instalační program verze
107 a novější vytváří oba zástupce automaticky.
2- 6
B)
1.
Instalace datových souborů pro SAFLOK
Ponechejte CD-ROM SAFLOK v jednotce CD-ROM. Klepněte na tlačítko Start
a potom na položku Spustit (Run). V dialogovém okně Spustit (Run) klepněte na
tlačítko Procházet (Browse).
V uvedeném příkladu jsou datové soubory uloženy pod číslem účtu pro SAFLOK,
mohou však být pojmenovány podle názvu hotelu. Klepněte na příslušný soubor
a potom na tlačítko Otevřít (Open).
2- 7
2.
Klepněte na tlačítko OK.
3.
Klepnutím na tlačítko Unzip (Rozbalit) rozbalte datové soubory do zvolené složky,
zpravidla C:\Program Files\Saflok\SaflokData.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
5.
Je vhodné otevřít složku C:\Program Files\Saflok\SaflokData a zkontrolovat, zda do
ní byla uložena všechna dekomprimovaná data.
2- 8
C)
Sdílení složky SAFLOK:
Na recepčních terminálech bude zpravidla spuštěn program SAFLOK Client. V klientském
programu musíte zadat cestu k serveru SAFLOK, abyste zpřístupnili datové soubory.
Sdílení složky SAFLOK na serveru SAFLOK umožňuje klientům na dalších terminálech
zpřístupnit datové soubory na serveru SAFLOK.
1.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Okolní počítače (Network Neighborhood) na
pracovní ploše Windows, zobrazí se místní nabídka. Klepněte na položku Vlastnosti
(Properties).
2- 9
2.
Zobrazí se následující dialogové okno, v kterém klepněte na tlačítko Sdílení souborů
a tiskáren (File and Print Sharing).
3.
Klepněte na předvolbu Umožnit ostatním přístup k souborům (I want to be able
to give others access to my files) a potom na tlačítko OK.
Po klepnutí na tlačítko OK se znovu zobrazí dialogové okno z kroku 2. Toto okno
obsahuje prostředky pro zřízení síťového spojení. Program SAFLOK pro Windows
vyžaduje pro síťovou komunikaci protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP musí být zvolen
před rozhodnutím, zda síťový server automaticky vytvoří adresu IP, která bude
přidělena serverem DHCP, nebo zda bude adresa IP přidělena správcem sítě. Server
SAFLOK potom bude vyžadovat přidělení adresy IP. Za manuální přidělení adresy IP
pro server SAFLOK zodpovídá správce sítě. Při automatickém přidělení však server
SAFLOK obdrží adresu IP od síťového serveru automaticky. Pokud SAFLOK
podporuje počítačový terminál, bude mu obvykle přiřazena adresa IP 100.100.100.1
a maska podsítě 255.255.255.0.
2-10
4.
Spusťte aplikaci Microsoft Průzkumník (Explorer). Zpřístupněte složku C:\Program
Files\Saflok a klepněte na ni pravým tlačítkem myši. Zvýrazněte položku Sdílení
(Sharing) a klepněte na ni.
5.
Klepněte na záložku Sdílení (Sharing) a potom na přepínač Sdílet jako
(Sharing As). V poli Název sdílené složky (Share Name) by se měl zobrazit název
SAFLOK. Pokud se nezobrazí, zapište jej.
V rámečku Druh přístupu (Access Type) zvolte přepínač Úplný (Full). Potom klepněte na
tlačítko OK.
2-11
D)
Poznámka:
1.
Nastavení sítě:
Následující nastavení pro síťovou komunikaci jsou společností SAFLOK
doporučována pouze v případě, že SAFLOK podporuje počítačové
terminály. Pokud byl program SAFLOK instalován na server poskytovaný
hotelem a hotel je vybaven počítačovou sítí, síťová nastavení byla
provedena již při instalaci recepčního systému. Jinými slovy, síťová
nastavení není nutné provádět, pokud je hotel vybaven a používá recepční
systém pro Windows.
V dialogovém okně Síť (Network) vyhledejte po klepnutí na tlačítko se šipkou dolů
položku TCP/IP Dial-up Adapter a klepněte na ni. Potom klepněte na tlačítko
Vlastnosti (Properties).
2-12
2.
Zobrazí se následující okno, v kterém klepněte na odpovídající nastavení pro
používanou síť. Pokud síť vyžaduje manuální zadání adresy IP, zadejte nyní
adresu IP přidělenou správcem sítě.
2-13
3.
Poslední parametr, který musíte nastavit, je specifická pracovní skupina pro
SAFLOK. Zobrazené dialogové okno odpovídá stavu, kdy SAFLOK podporuje
počítačové terminály.
4.
Běžný název počítače (Computer name) ve funkci serveru SAFLOK je saflok
main. Pracovní skupina (Workgroup) je pojmenována saflok a je shodná i pro
klientské terminály. Text v poli Computer Description (Popis počítače) není pro
činnost aplikace podstatný. Po vyplnění všech údajů klepněte na tlačítko OK.
Terminál pak bude nutné restartovat.
Instalace serveru SAFLOK tímto krokem končí. V následující části naleznete pokyny
pro první otevření klienta, kdy je nutné propojit program s datovými soubory.
2-14
E)
1.
Zadání cesty k datovým souborům a nastavení terminálu:
Klepněte na nabídku Start, ukažte na položky Programy (Programs) a Saflok a
klepněte na položku Saflok Client, spustí se program SAFLOK.
2-15
2.
Když se zobrazí okno A, klepněte na tlačítko OK, zobrazí se okno B. Opět klepněte
na tlačítko OK, zobrazí se okno C, v kterém klepněte znovu na tlačítko OK.
2-16
3.
Zobrazí se následující dialogové okno, v kterém vyhledejte datové soubory SAFLOK,
instalované podle pokynů v části B. Klepněte postupně na položky C:, Program
Files a Saflok.
4.
V následujícím dialogovém okně klepněte na položku saflok data a potom na
tlačítko Open (Otevřít).
2-17
5.
Zobrazí se následující dialogové okno s datovými soubory pro SAFLOK. Všimněte si,
že zvýrazněný soubor se zobrazí i v poli File Name (Název souboru). Vyhledejte
soubor saflk.dat a klepněte na něj. Potom klepněte na tlačítko Open (Otevřít).
Po klepnutí na tlačítko Open v kroku 5 se přibližně po jedné až dvou minutách zobrazí
následující dialogové okno, v kterém se můžete přihlásit jako uživatel a spustit činnost
Vašeho systému SAFLOK.
Další pokyny naleznete v Návodu k obsluze systému SAFLOK.
2-18
CRS (Communication Request Server – Komunikační server pro zpracování
požadavků)
Program CRS musí být spuštěn na každém terminálu, k jehož komunikačnímu rozhraní je
připojen kodér nebo programovací a dotazovací jednotka zámku. Identifikuje komunikační
port, k němuž je připojen kodér nebo programovací a dotazovací jednotka zámku.
Nezjišťuje však číslo kódovací stanice, proto můžete kodér přemístit k jinému terminálu,
aniž by bylo nutné provést jakékoliv změny v nastavení čísel stanic. Při použití adaptéru
s více porty, jako jsou Rocket-Port nebo Digi-Board, můžete k terminálu připojit více
zařízení.
Požadavek na vytvoření klíče může být generován i terminálem, k jehož komunikačnímu
rozhraní není připojen kodér. Takový požadavek je odeslán prostřednictvím sítě do
terminálu, k němuž je kodér připojen. Terminál bez kodéru nevyžaduje program CRS,
zatímco na terminálu s kodérem musí být program CRS spuštěn a minimalizován.
2-19
Chcete-li nastavit parametry programu CRS, postupujte podle následujících pokynů.
Program Saflok CRS po nastavení neukončujte, raději jej minimalizujte.
1.
Pokud se na pravé straně hlavního panelu Windows zobrazí ikona CRS, klepněte na
ni. Jestliže se nezobrazí, klepněte na nabídku Start, ukažte na položky Programy
(Programs) a Saflok a potom klepněte na položku Saflok CRS.
2.
Zobrazí se následující dialogové okno (hlavní okno programu CRS) s hlášením Must
Logon (Musíte se přihlásit), zvýrazněným červenou barvou. Chcete-li se přihlásit,
klepněte na nabídku File (Soubor).
2-20
3.
V nabídce File zvolte položku Log on (Přihlásit).
4.
V následujícím dialogovém okně zadejte identifikátor uživatele (User ID) a heslo
(Password). Potom klepněte na tlačítko OK.
2-21
5.
Po klepnutí na záložku Settings (Nastavení) můžete zadat identifikátor stanice pro
příslušný komunikační port. Po klepnutí na tlačítko Add (Přidat) se zobrazí další
dialogové okno.
Nyní libovolný terminál, k němuž je připojen kodér nebo programovací a dotazovací
jednotka zámku, obdrží identifikátor stanice (Station ID). Číslování začíná od 1. K celé síti
může být připojeno mnoho zařízení, program CRS však nedovoluje opakované použití
stejných čísel stanic.
Všechny terminály jsou vybaveny minimálně jedním komunikačním portem. Některé
terminály jsou však opatřeny více porty. Komunikační port, do nějž je připojeno zařízení
SAFLOK, musí být identifikován numerickou hodnotou. Pokud je terminál vybaven pouze
jedním komunikačním portem, je zpravidla označen jako Com. Port 1. Hodnotu 1 zadejte
do pole Port. Nyní můžete připojit kodér ke komunikačnímu portu 1 a klepnout na tlačítko
Test for Encoder (Test kodéru).
2-22
Pokud jsou všechny parametry správně nastaveny, zobrazí se následující okno, které
informuje, že kodér byl terminálem nalezen. Klepněte na tlačítko OK a potom i na tlačítko
OK v dialogovém okně Station Edit (Nastavení stanice).
Pokud se vyskytnou potíže a terminál kodér nenalezne, zobrazí se následující okno.
Zpravidla informuje o potížích zařízení nebo konfliktu portu. S největší pravděpodobností
je spuštěna jiná aplikace, které je přiřazeno stejné číslo portu. Může se jednat o jiný
program SAFLOK, například aplikaci PRS Interface. V takovém případě musíte aplikaci
ukončit nebo jí přidělit jiný port, jinak nebude možné port používat pro vytváření klíčů.
Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do okna Station Edit (Nastavení stanice).
Pokud je terminál LPI připojen do portu Com. 1 Port a klepnete na tlačítko Test for LPI
(Test LPI), zobrazí se následující dialogové okno s informací, že bylo zjištěno zařízení LPI.
Klepněte na tlačítko OK, vrátíte se do dialogového okna Station Edit.
2-23
Pokud dojde ke konfliktu portů nebo potížím se zařízením, zobrazí se následující
dialogové okno. Opět to může znamenat, že je spuštěna jiná aplikace, která používá
stejný port. Takovou aplikaci musíte před použitím terminálu LPI ukončit nebo jí přidělit
jiné číslo portu. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do okna Station Edit (Nastavení
stanice).
Po klepnutí na tlačítko OK v okně Station Edit se zobrazí následující dialogové okno.
Chcete-li zobrazit zadaný identifikátor stanice, port a adresy IP, klepněte na tlačítko
Refresh (Obnovit). Ačkoliv program CRS automaticky obnovuje informace každých pět
minut, budete možná muset po provedení několika změn klepnout na tlačítko Refresh.
2-24
Po nastavení identifikátoru stanice musí být také nastaven identifikátor pro systémové
hodiny (time), aby terminál používal správný čas. Klepněte na tlačítko Add (Přidat).
V následujícím dialogovém okně zapište do pole Station ID slovo time a do pole Port
hodnotu 100.
Potom klepněte na tlačítko OK.
2-25
SAFLOK Scheduler pro Windows
Pro automatickou archivaci a zálohování souborů s hotelovými daty je určen program
nazvaný Scheduler (Plánovač). Scheduler by měl být uložen a spuštěn na serveru.
Program Scheduler archivuje tabulky přihlášení a zálohuje tabulky s datovými soubory.
Tabulky přihlášení by měly být archivovány jednou za měsíc, tabulky s datovými soubory
každý den.
Pokud chcete automaticky zálohovat data, spusťte program Scheduler a přihlaste se.
Klepněte na položku Archive Log Tables (Archivovat tabulky přihlášení) a potom na
tlačítko Perform Task (Provést úlohu).
2-26
Zvolte požadované hodnoty a klepněte na záložku Task Data (Data úlohy).
Do pole Archive Directory (Archivační složka) zadejte složku, do níž se mají archivační
soubory uložit. Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) nastavení uložte.
2-27
Pokud chcete zálohovat každý den, klepněte na položku Backup Tables (Zálohovat
tabulky) a potom na tlačítko Perform Task (Provést úlohu).
Klepněte na záložku Task Data (Data úlohy) a zvolte počet záloh a složku, do níž se
budou záložní soubory ukládat.
2-28
SAFLOK AppLauncher
SAFLOK AppLauncher je program, který umístí zástupce programů SAFLOK do složky Po
spuštění (Startup). Tím zajistí současné spuštění programů Saflok s prodlevou 3
sekundy a zabrání chybám, k nimž může dojít v případě, že se spouští 3 nebo 4 programy
Saflok a všechny se současně snaží připojit k databázi. V takovém případě může dojít k
chybě, případně se programy vůbec nespustí nebo se spustí jenom částečně. SAFLOK
AppLauncher se ukládá do složky saflok jako ostatní programy a jeho zástupce se doplní
do složky Po spuštění (Startup). Jestliže chcete automaticky spustit programy SAFLOK,
postupujte podle následujících pokynů.
Přesvědčte se, zda je ve složce Po spuštění (Startup) položka Shortcut to
Saflok_AppLauncher.
Klepněte pravým tlačítkem na položku Shortcut to Saflok_AppLauncher a v místní nabídce
zvolte položku Vlastnosti (Properties). Do pole Cíl (Target) doplňte text /AUTOLOAD
velkými písmeny, jinak nebude příkaz funkční.
2-29
Ve složce saflok se nachází inicializační soubor (INI) pro SAFLOK AppLauncher.
Inicializační soubor obsahuje seznam spouštěných programů, uspořádaný podle pořadí, v
jakém byly spuštěny.
Pokud nezadáte příkaz AUTOLOAD správně, budete muset programy SAFLOK spouštět
manuálně, jak je znázorněno na obrázku. Klepnete-li na tlačítko OK, programy se spustí,
klepnete-li na tlačítko Cancel (Storno), nespustí se žádný z programů.
2-30
Kapitola 3
Vlastnosti zámků
a magnetických karet
Kapitola 3 – Vlastnosti zámků a magnetických karet
3.1 Úvod
Zámky systému SAFLOK obsahují malou desku plošných spojů napájenou z baterií
a opatřenou magnetickou čtecí hlavou a třemi indikátory. Tyto zámky používají magnetické
karty o rozměrech standardní kreditní karty.
Když do zámku zasunete magnetickou kartu a vyjmete ji, čtecí hlava přečte magnetický
kód, jenž byl kartě přiřazen kodérem. Kód je poté analyzován elektronickými obvody.
Pokud jsou informace správné, elektrické obvody zámku uvolní zámkový mechanizmus.
Zámkové mechanizmy systémů SAFLOK MT a SL2500 jsou ovládány motorově. Motor se
aktivuje signálem z elektronických obvodů. Přibližně po 6 sekundách se chod motoru
automaticky obrátí.
Zámkový mechanizmus systému Select je ovládán elektromagnetem. Signál
z elektronických obvodů aktivuje elektromagnet, jenž uvolňuje pojistný kolík. Po uvolnění
kolíku bude možné stisknout kliku a otevřít dveře. Po stisknutí kliky se elektromagnet
uvolní a pojistný kolík bude udržován v blokovací poloze. Elektromagnet se uvolní také
automaticky po uplynutí přibližně 6 sekund.
SAFLOK MT
3- 1
3.2 Druhy magnetických karet
Každý zámek lze naprogramovat pro použití více magnetických karet, přičemž jednotlivé
karty se používají nezávisle na sobě. Zámkový kód pro určitý druh magnetické karty se
změní pouze po vytvoření nové karty stejného druhu a jejím zasunutí do zámku, bez
ohledu na změny provedené u ostatních karet.
Magnetické karty pro hosty – Slouží k otevírání pouze jednoho zámku a jsou
přidělovány hostům při přihlášení k pobytu.
Alternativní magnetické karty pro hosty – Slouží k otevírání dvou nebo více zámků
pokojů pro hosty a používají se především pro pokoje s propojovacími dveřmi.
Magnetické karty s omezeným použitím – Slouží k omezenému počtu otevírání pouze
jednoho zámku – 1 až 6× (jak je zvoleno vedením zařízení v konfiguraci).
Záložní magnetické karty – Jedná se o záložní karty k pokojům pro hosty. Obvykle se
vytvářejí napřed a ukládají se na bezpečné místo. Mohou být přiděleny hostům v případě
selhání systému nebo při potížích s dodávkou elektrické energie, kdy je dočasně
znemožněno vytváření nových karet.
Magnetické karty nejvyšší úrovně MASTER KEYCARD– Rozdělují hotel do hlavních
oblastí, vyhovujících potřebám různých oddělení. Používají se například pro vedení hotelu,
správce budov, zablokování klíčů anebo jako univerzální klíče.
Bezpečnostní/nouzové magnetické karty – Zpravidla otvírají všechny zámky v hotelu
a odemykají i zámky s aktivovanými západkami, bezpečnostními tlačítky a přepínači nebo
elektronicky zablokované zámky.
Magnetické karty pro elektronické blokování – Blokují dvojitě zámky zvenčí
a znemožňují ostatním kartám, kromě nouzových karet, otevřít dveře od pokoje.
Sekundární programovací karty (SPK) – Používají se pro přeprogramování aktuálních
primárních programovacích karet (PPK) nebo odlišných karet PPK pro odpovídající
zámky. Tyto karty by měly být vytvořeny podle pokynů servisního technika společnosti
SAFLOK.
Primární programovací karty (PPK) – Nejedná se o karty, které slouží ke vstupu do
místnosti. Používají se pro programování zámků a provedení speciálních funkcí společně
s kartami s programovacími daty (PI) a kartami pro programování změny stavu (PS).
Používají se také pro přeprogramování aktuálních karet SPK nebo odlišných karet SPK
pro odpovídající zámky.
3- 2
3.3 Použití magnetické karty
Magnetická karta musí být správně zasunuta do zámku, aby z ní mohla čtecí hlava, která
je součástí zámku, načíst informace.
1.
Uchopte magnetickou kartu tak, aby šipka byla
nahoře, a zasuňte ji do zámku. Ujistěte se, že
šipka na kartě směřuje do zámku.
2.
Jakmile kartu zcela zasunete do zámku, vyjměte
ji. Pokud používáte čipovou nebo paměťovou
kartu, počkejte před jejím vyjmutím, než se
rozsvítí zelený indikátor. Zámek nebude funkční,
dokud z něj magnetickou kartu nevyjmete.
3- 3
3.
Po vyjmutí karty začne blikat zelený indikátor na
přední straně zámku. Indikátor bude blikat 6 sekund.
4.
Zatímco bliká zelený indikátor, stiskněte kliku a
otevřete dveře. Jestliže kliku během doby, po
kterou bliká zelený indikátor, nestisknete, zámkový
mechanizmus se opět zablokuje.
3- 4
3.4 Sady magnetických karet
Každému druhu karet se přiděluje povolený rozsah pořadových čísel, jenž udává, kolik
nových karet může být vytvořeno a nepoužito, než zámek nebude schopen rozpoznat
další zámkový kód a znemožní vstup do místnosti. Rozsah můžete nastavit od 1 do 15.
Při vytváření nové karty se na ni zakódují následující informace:
1.
Číslo záznamu klíče – Číslo, které udává, jak počítač zaprotokoloval číslo pokoje.
2.
Kombinace pro klíč – Kód, náhodně generovaný počítačem při vytváření klíče.
3.
Identifikační číslo (ID#) – Číslo od 1 do 255, které je přiděleno počítačem
k vzájemnému odlišení magnetických karet nejvyšší úrovně.
4.
Datum a čas zahájení platnosti – Datum a čas, od kterého bude možné používat
kartu k ovládání zámku.
5.
Datum a čas ukončení platnosti – Datum a čas, od něhož nebude možné používat
kartu k ovládání zámku.
6.
Pořadové číslo – Číslo následující sady, přidělené počítačem.
7.
Číslo objektu – Číslo přidělené objektu.
Po zasunutí a vyjmutí magnetické karty ze zámku:
1.
Zámek nejprve ověří, zda se shodují čísla záznamu klíče a čísla objektu, uložená
v paměti zámku a na magnetické kartě.
2.
Potom zkontroluje, zda jsou datum a čas zahájení platnosti zakódované na kartě
shodné nebo novější v porovnání s časovými údaji uloženými v paměti zámku.
3.
Nakonec zámek zkontroluje, zda je pořadové číslo na kartě stejné nebo větší než
pořadové číslo v paměti a zda nepřesahuje povolený rozsah.
Pokud všechny tři kontroly proběhnou úspěšně, zámek aktualizuje informace uložené
v paměti. Potom provede běžnou kontrolu a uvolní zámkový mechanizmus.
3- 5
3.5 Vlastnosti systému SAFLOK
Automatické zablokování karet
Zámek pokoje pro hosty je obvykle nastaven tak, aby pracoval s více než jedním druhem
karet pro hosty (kartou pro hosty, alternativní kartou pro hosty, záložní kartou). Zámek lze
naprogramovat tak, aby automaticky aktivoval blokování pro tyto druhy karet. Pokud je
použita nová karta některého z uvedených druhů, dosud používané karty ostatních druhů
již nebude možné k aktivaci zámku použít.
Blokovací magnetická karta
Blokovací magnetická karta umožňuje zabránit platným kartám pro hosty, alternativním
kartám pro hosty a záložním kartám otevírat dveře od pokoje. Po vložení a vyjmutí
blokovací karty nebudou aktuální karty uvedených druhů schopné aktivovat zámkový
mechanizmus. Tímto způsobem lze zabránit hostům, kteří se odhlásili z pokoje, aby se do
něj později vrátili. Blokovací magnetické karty běžně používá správa hotelu po uklizení
pokoje.
Automatické odblokování/zablokování zámku
Zámek lze naprogramovat tak, aby se ve stanovený čas a den v týdnu automaticky
odblokoval nebo zablokoval. Pokud je zámek odblokovaný, není k otevření nebo zamčení
dveří nutné použít magnetickou kartu. Pro každý zámek lze v každém týdnu nastavit až
16 termínů pro odblokování/zablokování. Tato vlastnost není dostupná u zámků systému
SAFLOK Select.
Magnetické karty pro trvalé odemknutí/zamknutí
Zámek lze naprogramovat tak, aby jej bylo možné magnetickou kartou trvale odblokovat
a potom opět zablokovat. Pokud je zámek odblokovaný, není k otevření nebo zamčení
dveří potřebná magnetická karta. Jestliže do něj zasunete kartu, svit indikátorů i činnost
zámku budou normální. Po opětovném zablokování zámku bude nutné k aktivaci
zámkového mechanizmu použít platnou magnetickou kartu. Tato vlastnost není dostupná
u zámků systému SAFLOK Select.
3- 6
Funkce západka/pojistka – magnetické karty pro hosty
Programováním každé úrovně zámků lze určit, zda po aktivaci funkce západka/pojistka
zruší nový klíč předcházející klíče pro hosty.
Jestliže je vytvořena nová karta a současný host má zasunutou západku, nový klíč
neodemkne dveře ani nezpůsobí aktualizaci zámkového kódu uloženého v paměti zámku.
Zachová se tak klíč současného hosta v případě, že se nový host pokusí omylem
ubytovat.
Vysunutí západky/uvolnění pojistky – magnetické karty nejvyšší úrovně
Každý druh karet nejvyšší úrovně lze naprogramovat tak, aby dokázal (nebo nedokázal)
otevřít dveře se zasunutou západkou nebo aktivovanou pojistkou. Touto schopností jsou
zpravidla opatřeny bezpečnostní/nouzové magnetické karty, které se používají pouze
v nouzových případech.
Vstup na dvě karty
Zámek lze naprogramovat tak, aby se aktivoval až po současném použití dvou
magnetických karet. Magnetické karty jsou zakódovány jako „řídicí“ a „podřízené“ a při
použití pouze jedné z těchto karet se zámek aktivovat nebude. Alespoň jedna z karet musí
být „řídicí“. Jednotlivé klíče mohou být použity v libovolném pořadí. Vstup na dvě karty se
normálně používá pro kontrolu přístupu do oblastí, které vyžadují zvýšenou bezpečnost.
Více magnetických karet
Zámek lze naprogramovat tak, aby jej bylo možné současně otevřít více paměťovými
kartami stejného druhu. Tato vlastnost dovoluje přidělit magnetické karty různým
oddělením a není vyžadováno použití karet nejvyšší úrovně. Rovněž dovoluje, aby mohly
být pro ovládání zámku používány karty pro hosty s proměnným přidělením sousedících
pokojů.
3- 7
Elektronické blokování
Zámek lze naprogramovat tak, aby magnetická karta mohla nastavit elektronické
blokování, odstraňovat elektronické blokování nebo přepínat mezi aktivací a odstraněním
elektronického blokování pro karty libovolného druhu.
Pokud je nastaveno elektronické blokování, zámek se elektronicky zablokuje zvenčí
a nebude jej možné otevřít platnými kartami. Při programování každého druhu
paměťových karet musí být zvoleno, zda se na ně bude nebo nebude vztahovat
elektronické blokování. Dostupné jsou dvě úrovně elektronického blokování, jedna karta
může blokovat pouze karty pro hosty, druhá karty pro hosty i karty nejvyšší úrovně.
Vnitřní hodiny a kalendář
Zámek SAFLOK je opatřen krystalem řízenými hodinami, které udržují aktuální datum a
čas. Čas se aktualizuje každou minutu a hodiny se automaticky přizpůsobují letnímu času
a přestupnému roku.
Neplatné dny
Zámek i magnetické karty lze naprogramovat tak, aby byly funkční pouze některé dny
v týdnu podle požadavků uživatele. Jestliže zasunete magnetickou kartu do zámku
v neplatný den, zámek se neotevře.
Směnové magnetické karty
Magnetické karty lze naprogramovat tak, aby byly funkční pouze po určité období dne. Při
vytváření karty může uživatel určit počáteční a koncový čas pro toto období. Pro kartu lze
nastavit pouze jedno období. Jestliže je karta použita mimo zvolené časové období,
nebude funkční.
Ukončení platnosti magnetické karty
Magnetické karty lze naprogramovat tak, aby po uplynutí určitého data a času skončila
jejich platnost. Datum a čas ukončení platnosti jsou na kartu zakódovány při jejím
vytváření. Počítač automaticky přiřazuje standardní datum a čas ukončení platnosti, tyto
údaje je však možné při vytváření karty změnit.
Záložní magnetické karty se vytvářejí předem a ukončení jejich platnosti vychází z data
a času, kdy je karta poprvé zasunuta do zámku. Délka platnosti záložní karty se uloží na
kartu při jejím prvním vytvoření.
3- 8
Omezené použití
Jeden druh karet lze naprogramovat na omezený počet použití (1 až 6krát) pro aktivaci
zámku. Toto omezení se nastavuje předem a počet použití, po nichž se ukončí platnost
karty, nelze již při vytváření magnetické karty s omezeným použitím změnit. Při vytváření
karty můžete také zvolit datum a čas ukončení její platnosti. Kartou nebude možné
aktivovat zámek, pokud bude použita vícekrát, než je zvoleno, nebo jestliže skončí její
platnost. Záleží na tom, který případ nastane dříve.
Univerzální zámky a univerzální karty
Univerzální zámky se používají ve speciálních případech, jako jsou zámky u bazénů,
výtahů nebo u dveří s omezeným přístupem. Některé druhy magnetických karet lze
naprogramovat jako univerzální, tzn. že všechny karty tohoto duhu mohou aktivovat
příslušný zámkový mechanizmus. Univerzálnost lze programovat různými způsoby:
Prostřednictvím čísel objektu – Příslušné zámky bude možné aktivovat libovolnou
kartou, vytvořenou v objektu.
Prostřednictvím univerzálních čísel – Speciálním zámkům (společenská místnost,
výtah apod.) mohou být přidělena univerzální čísla. Takové zámky lze pak otevřít
magnetickými kartami se stejným univerzálním číslem. Univerzální číslo se může
zakódovat automaticky nebo jej může zvolit uživatel při vytváření karty.
Univerzální zámky lze také naprogramovat tak, aby je bylo možné aktivovat univerzálními
kartami pouze v určitém období dne.
Odpojení kvůli neplatným kartám
Pokud je do zámku zasunuto 10 neplatných karet za sebou, zámek se automaticky na 1
až 2 minuty odpojí. Během této doby budou všechny indikátory zhasnuté. Jestliže bude po
uplynutí 1 až 2 minut použita další neplatná karta, zámek se opět odpojí. Použitím platné
magnetické karty se režim odpojení ukončí.
3- 9
Diagnostika LED indikátory
Pokud nelze magnetickou kartu aktivovat zámek, můžete použitím primárních
programovacích karet a karet pro diagnostiku pomocí LED indikátorů aktivovat diagnostiku
LED indikátory. Po aktivaci diagnostického režimu způsobí problémová magnetická karta
zobrazení chybového kódu LED indikátory. Chybový kód udává důvody, proč není karta
funkční. Pokud do zámku zasunete platnou kartu, bude svit indikátorů odpovídat
normálnímu stavu zámku a kartu bude možné běžně používat. Diagnostika se automaticky
ukončí po 2 minutách nebo ji můžete ukončit zasunutím karty diagnostiky pomocí LED
indikátorů do zámku.
Nedostatek energie v bateriích a seřízení hodin
Pokud nemají baterie dostatek energie nebo jestliže je potřebné seřídit vnitřní hodiny
zámku, bude při použití platné karty blikat červený indikátor. Pokud jsou baterie téměř
vybité, bude se střídat blikání červeného indikátoru se zobrazováním stavu zámku
ostatními indikátory. Jestliže vnitřní hodiny vyžadují seřízení, bude po zasunutí karty do
zámku blikat červený indikátor, ostatní indikátory budou současně udávat stav zámku.
Při programování každé karty lze určit, zda bude ovlivňována nedostatkem energie
v bateriích nebo požadavkem na seřízení hodin.
Poprvé zablokovaná – Při prvním použití karty bude blikat pouze červený indikátor
a nebude povolen vstup do pokoje. Při dalším použití karty budou indikátory svítit
normálně spolu s červeným indikátorem a západka se zasune.
Zablokovaná – Při prvním i následujících použitích karty bude červený indikátor
blikat a vstup do pokoje bude odepřen bez ohledu na to, kolikrát byla karta zasunuta
do zámku.
Nezablokovaná – Při použití karty budou indikátory svítit normálně spolu s červeným
indikátorem a západka se zasune.
Po seřízení hodin nebo výměně baterií se obnoví normální funkce magnetické karty.
3-10
Vynechání magnetických karet – Rozsah pořadových čísel
Každému druhu karet se přiděluje povolený rozsah pořadových čísel, který udává, kolik
nových karet může být vytvořeno a nepoužito, než zámek nebude schopen rozpoznat
další nově vytvořenou kartu. Rozsah můžete nastavit od 1 do 15.
Softwarová diagnostika závad hardwaru
Programové vybavení zámku je navrženo tak, aby odhalilo určité závady hardwaru, k nimž
může při použití zámku dojít. Pokud dojde k některé z těchto závad, prostudujte si část
věnovanou odstranění potíží v příručce pro instalaci zámku, naleznete v ní pokyny pro
speciální procedury, které umožní otevřít dveře magnetickou kartou.
Hardwarové potíže zahrnují:
∗ Spínač klíče je zaseklý nebo poškozený. Pokud dojde k této závadě, programové
vybavení umožní přečíst kartu a aktivovat zámkový mechanismus.
∗ Motor zaskočil nebo selhal spínač motoru. Při vzniku této chyby programové
vybavení z bezpečnostních důvodů zabrání všem kartám v aktivaci zámkového
mechanismu.
∗ Potíže s paměťovým obvodem E2. Jestliže dojde k této chybě, kartu nebude
možné ověřit. Programové vybavení znemožní normální funkci magnetické karty.
3-11
3.6 Indikátory
Na čelní straně zámku se nacházejí tři indikátory (zelený, žlutý a červený), které poskytují
informaci o stavu zámku po vložení a vyjmutí magnetické karty.
Žlutý indikátor
Červený indikátor
Zelený indikátor
Zelený indikátor
Zelený indikátor bude blikat přibližně 6 sekund po použití platné magnetické karty.
Informuje, že zámkový mechanizmus byl uvolněn a že lze stisknutím kliky otevřít dveře.
Pokud nestisknete kliku v době, kdy indikátor bliká, zámkový systém se znovu zablokuje.
Jestliže chcete uvolnit střelku, musíte znovu zasunout kartu do zámku a vyjmout ji.
Žlutý indikátor
1.
Žlutý indikátor bliká (12krát)
Blikání žlutého indikátoru informuje, že do zámku byla zasunuta správná magnetická
karta, avšak z vnitřní strany byla vysunuta západka nebo stisknuto bezpečnostní
tlačítko/přepínač.
3-12
2.
Žlutý indikátor rychle bliká (8krát)
Rychlé blikání žlutého indikátoru signalizuje, že do zámku byla zasunuta správná
magnetická karta, ovšem vstup do pokoje byl znemožněn z některého
z následujících důvodů:
3.
a.
Dveře byly elektronicky zablokovány kartou pro elektronické blokování.
b.
Magnetická karta pro hosty, alternativní karta pro hosty nebo záložní karta
byla automaticky zablokována nebo zámek byl zablokován blokovací
kartou.
c.
Pro kartu bylo zvolen datum a čas skončení platnosti. Indikátor oznamuje,
že karta byla použita po skončení platnosti.
d.
Platnost karty nejvyšší úrovně byla programována pouze na určité období
dne nebo pouze na některé dny v týdnu. Indikátor oznamuje, že karta byla
použita v nesprávnou část dne nebo v nesprávný den v týdnu.
Žlutý indikátor blikne dvakrát
Pokud žlutý indikátor dvakrát blikne, byla do zámku zasunuta nesprávná magnetická
karta.
4.
Žlutý indikátor bude svítit 1 sekundu, než začne blikat zelený nebo žlutý
indikátor
Blíží se vypršení platnosti karty nejvyšší úrovně. Indikátor o této skutečnosti
informuje sedm dní předem.
Červený indikátor
1.
Červený indikátor bliká střídavě
Pokud mají baterie nedostatek energie, bude střídavě blikat červený indikátor
a ostatní indikátory, které udávají stav zámku.
2.
Červený indikátor bliká současně
Jestliže vnitřní hodiny potřebují seřídit, bude blikat červený indikátor. Ostatní
indikátory budou nadále udávat stav zámku.
3.
Červený indikátor blikne (1krát nebo 2krát)
Jestliže červený indikátor blikne jednou nebo dvakrát po použití karty, nebyla karta
použita správně (zasunuta spodní stranou nahoru, zasunuta zadním okrajem
dopředu, nebyla vyjmuta ze zámku). Jestliže červený indikátor blikne jednou nebo
dvakrát, i když nebyla do zámku zasunuta karta, spínač klíče se zasekl.
3-13
Žlutý a červený indikátor
Dvě bliknutí žlutého a červeného indikátoru signalizuje, že čtecí hlava zámku nedokázala
řádně načíst zámkový kód z magnetické karty.
Nesvítí žádný indikátor
Pokud se po zasunutí karty nerozsvítí žádný indikátor:
1.
Neplatný klíč způsobil odpojení zámku.
2.
Spínač klíče je poškozen.
3.
Baterie zámku jsou vybité.
3-14
3.7 Speciální funkce indikátorů
Magnetická karta pro přečíslování
Magnetická karta pro přečíslování se používá k aktualizaci pořadového čísla, uloženého
v paměti zámku, pokud počet vytvořených ale nepoužitých karet přesáhne
naprogramovaný rozsah pořadových čísel pro tento druh karet. Při použití karty pro
přečíslování budou indikátory svítit následovně:
∗ Bliká zelený a žlutý indikátor (6krát)
Indikátory signalizují správnou funkci karty pro přečíslování.
∗ Bliká žlutý indikátor (6krát)
Indikátor signalizuje, že rozsah pořadových čísel zámku nebyl překročen.
Pokud používáte kartu pro přečíslování pro úroveň hostů a před tím, než začne blikat žlutý
a zelený indikátor, jednou blikne červený indikátor, musí být vytvořena nová magnetická
karta pro hosty.
Blokovací magnetická karta
Blokovací magnetická karta ovlivňuje použitelnost karet pro hosty, alternativních karet pro
hosty a záložních karet a brání aktuálním kartám těchto druhů otevírat zámky. Tímto
způsobem lze zabránit hostům, kteří se odhlásili z pokoje, aby se do něj později vrátili,
pokud ještě nevypršela platnost jejich karty. Blokovací karty se obvykle používají po
uklizení pokoje a jeho přípravě pro dalšího hosta.
Po použití blokovací karty v zámku budou indikátory svítit následovně:
∗ Blikne červený indikátor (1krát), potom bude blikat žlutý indikátor (12krát)
Indikátory informují o úspěšném zablokování karet pro hosty. Aktuální kód pro
kartu pro hosty v paměti zámku již neumožní vstup do pokoje.
∗ Bliká žlutý indikátor (12krát)
Indikátor oznamuje, že zámek je již zablokován.
3-15
Magnetická karta pro elektronické blokování
Karta pro elektronické blokování se používá pro dvojité zablokování dveří zvenčí, aby další
karty (kromě bezpečnostních/nouzových karet) nemohly aktivovat zámek. Zámek lze
naprogramovat tak, že jeden klíč bude určen pro nastavení elektronického blokování
a druhý klíč pro odstranění elektronického blokování, nebo bude používán pouze jeden
přepínací klíč, jenž bude provádět obě funkce.
Při použití magnetické karty pro elektronické blokování budou indikátory svítit následovně:
∗ Blikne červený indikátor (1krát), potom bude blikat žlutý indikátor (12krát)
Indikátory signalizují nastavení elektronického blokování.
∗ Blikne zelený indikátor (1krát), potom bude blikat žlutý indikátor (12krát)
Indikátory oznamují, že elektronické blokování bylo odstraněno.
Primární a sekundární programovací karty (PPK a SPK)
Při programování nebo provádění speciálních funkcí se primární programovací karta
používá společně s kartami s programovacími daty (PI) a kartami pro programování stavu
(PS). Používají se také pro přeprogramování aktuálních karet SPK nebo rozdílných karet
SPK pro odpovídající zámky.
Sekundární programovací karty se používají k přeprogramování aktuálních primárních
programovacích karet (PPK) nebo odlišných karet PPK pro odpovídající zámky. Při použití
těchto karet bude 20 sekund pomalu blikat žlutý indikátor.
Magnetická karta pro vymazání paměti E2
Karta pro vymazání paměti E2 se používá pro odstranění dat zámkových kódů, uložených
v paměti zámku. Při použití karty se paměť zámku zcela vymaže a zámek nebude možné
aktivovat žádnou aktuální kartou. Před kartou pro vymazání paměti E2 musíte použít
primární programovací kartu, žlutý a zelený indikátor dvakrát společně bliknou, potom
žlutý indikátor blikne ještě jednou.
3-16
3.8 Indikátory režimu a závady zámku
Pokud je zámkový systém SAFLOK správně naprogramován a řádně pracuje, nachází se
v režimu 2. Jestliže použijete platnou magnetickou kartu a zámek pracuje v jiném režimu
než 2, bude svit indikátorů odpovídat některé z následujících kombinací. Indikátory
informují, že došlo k fyzické závadě zámku, kterou je nutné odstranit, aby magnetická
karta byla plně funkční.
1.
Zelený indikátor blikne 1krát, žlutý 1krát a červený 1krát. Potom všechny
indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do testovacího režimu a došlo k závadě
paměťového obvodu E2. Zámek nelze odemknout žádným klíčem, a pokud chcete
odevřít dveře, musí být odvrtán.
2.
Všechny indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do režimu 0 a došlo k závadě obvodové
desky. Klíčem pro vymazání paměti E2 nastavte režim 1 a potom naprogramujte
zámek prostřednictvím snímače rozhraní programovací a dotazovací jednotky zámku
a terminálu. Otevřete dveře novým klíčem a vyměňte desku plošných spojů.
3.
Zelený indikátor blikne 2krát. Potom všechny indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do režimu 1 a není naprogramován.
Naprogramujte zámek prostřednictvím snímače rozhraní programovací a dotazovací
jednotky zámku a terminálu. Otevřete dveře novým klíčem a vyměňte desku
plošných spojů.
4.
Zelený a žlutý indikátor bliknou 2krát. Potom všechny indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do režimu 3 a nelze jej naprogramovat,
neboť došlo k závadě programovacího obvodu na desce plošných spojů zámku.
Otevřete dveře použitím primární programovací karty a platné magnetické karty
nejvyšší úrovně. Otevřete zámek a vyměňte desku plošných spojů.
5.
Červený indikátor blikne 2krát. Potom všechny indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do režimu 4 a paměťový obvod E2 nelze
použít. Otevřete zámek použitím primární programovací karty a magnetické karty pro
vyřazení/zpřístupnění paměti E2.
6.
Žlutý indikátor blikne 2krát. Potom všechny indikátory bliknou 4krát.
Indikátory informují, že zámek je přepnut do režimu 5 a zaskočil motor nebo selhal
jeho spínač Otevřete dveře použitím primární programovací karty a platné
magnetické karty nejvyšší úrovně. Potom vyjměte zámek ze dveří a vyměňte
zámkový mechanizmus.
3-17
3.9
Západka a funkce anti-panika zámků SAFLOK MT & Premier
Kromě klasické střelky je každý zámek SAFLOK
opatřen západkou, kterou lze aktivovat z pokoje.
Západka se vysouvá otočením bezpečnostní pojistky
západky do polohy „zamčeno“.
Pokud je západka vysunutá, blikne po zasunutí
magnetické karty do zámku a jejím vysunutí 12krát
žlutý indikátor a dveře zůstanou zajištěné. Při použití
karty nejvyšší úrovně, naprogramované pro otevírání
dveří s vysunutou západkou, 12krát blikne zelený
indikátor, západka se zasune a dveře bude možné
otevřít.
3-18
Pokud chcete otevřít dveře s vysunutou západkou
z pokoje, stiskněte kliku. Po stisknutí kliky se pojistka
západky vrátí do původní polohy a západka se vysune.
Této funkci se říká anti-panika. K otevření dveří tak není
před stisknutím kliky nutné otočit pojistku západky do
polohy „odemčeno“.
3-19
3.10 Automatické vysouvání západky zámků SAFLOK ADB a Select
Modely SAFLOK ADB a Select jsou opatřeny mechanizmem, jenž při zavření dveří
automaticky vysouvá 1"-ovou západku. Automatické vysouvání západky poskytuje
přídavné blokovací zabezpečení proti násilnému vstupu do pokoje. I přes automatické
vysunutí západky po zavření dveří umožní všechny platné magnetické karty vstup do
pokoje.
Pro větší zabezpečení je každý zámek vybaven
blokovacím tlačítkem nebo přepínačem. Pokud je
z pokoje použito bezpečnostní tlačítko nebo
přepínač, lze dveře otevřít pouze pomocí takových
magnetických karet, které byly programovány pro
otevírání dveří s vysunutou západkou. Po zasunutí
všech ostatních platných magnetických karet do
zámku a jejich vytažení blikne 12krát žlutý indikátor a
dveře zůstanou zajištěné.
Jestliže chcete po stisknutí bezpečnostního tlačítka
nebo přepínače otevřít dveře z pokoje, pouze
stiskněte kliku. Stisknutím kliky zrušíte funkci
bezpečnostního tlačítka nebo přepínače a budete
moci opustit pokoj.
3-20
3.11 Demo zámky
Demo zámky SAFLOK lze použít na recepci pro předvedení funkce zámku a magnetické
karty hostům nebo k zaškolení personálu.
Zámek SAFLOK MT
Zámek SAFLOK Select
Předvedení magnetické karty a zámku hostovi:
1. krok – Zasuňte magnetickou kartu zcela do zámku. Přesvědčte se, zda je
šipka na horní straně karty a směřuje do zámku.
2. krok – Po úplném zasunutí do zámku magnetickou kartu ihned vyjměte.
Začne blikat zelený indikátor. Vysvětlete hostovi, že karta musí být vyjmuta ze
zámku dříve, než zelený indikátor začne blikat.
3. krok – Zatímco indikátor bliká, stiskněte kliku, abyste předvedli, jak se
zasune střelka a umožní vstup do pokoje. Vysvětlete hostovi, že zelený
indikátor bude blikat přibližně 6 sekund a během této doby musí být stisknuta
klika, aby se uvolnil zámkový mechanizmus.
4. krok – Ukažte hostu, jak se z pokoje používá pojistka západky nebo
bezpečnostní tlačítko/přepínač. Nechte pojistku resp. tlačítko v zapnuté
poloze.
3-21
5. krok – Zasuňte magnetickou kartu zcela do zámku a ihned ji vyjměte. Žlutý
indikátor 12krát blikne a zvenčí nebude možné stisknout kliku dveří.
Vysvětlete hostovi, že pouze bezpečnostní/nouzové magnetické karty mohou
v případě nebezpečí zrušit funkce pojistky západky nebo bezpečnostního
tlačítka/přepínače.
6. krok – Ukažte hostovi, jak se stisknutím kliky z pokoje ruší funkce pojistky
západky nebo bezpečnostního tlačítka/přepínače. Vysvětlete mu, že tato
vlastnost zámku je pro jeho bezpečí a že i v případě závady elektronických
obvodů může dveře z pokoje otevřít stisknutím kliky.
7. krok – Nechejte hosta provést operace popsané v krocích 1 až 6.
Vysvětlete mu, že pokud po zasunutí karty do zámku a jejím vysunutí svítí
indikátory jinak než obvykle, musí zkontrolovat, zda řádně zasunul kartu do
zámku, a potom musí zopakovat kroky 1 až 3. Poučte hosta, že se má
v případě jakýchkoliv potíží s odblokováním dveří obrátit na recepci.
3-22
Kapitola 4
Operace se zámky
a magnetickými kartami
Kapitola 4 – Operace se zámky a magnetickými kartami
4.1 Úvod
Tato kapitola je určena osobám, které programují zámky a odstraňují případné potíže se
zámky. Zahrnuje použití speciálních magnetických karet, programování zámků, zjišťování
informací ze zámků, správu karet nejvyšší úrovně a údržbu zámků a magnetických karet.
Než začnete číst tuto kapitolu, měli byste se nejprve plně seznámit s informacemi,
uvedenými v kapitolách 1 a 2.
4.2 Druhy magnetických karet
Primární a sekundární programovací karty (PPK/SPK)
Primární programovací karty (PPK/SPK) neslouží ke vstupu do místnosti, ale
používají se společně se sekundárními programovacími kartami (SPK), kartami
s programovacími daty (PI) a kartami pro programování změny stavu (PS) pro
provedení následujících funkcí:
1)
Se základními kartami PI k programování čísla zámku/pokoje a dalších dat.
2)
S kartami PI pro nastavení hodin k programování vnitřních hodin zámku.
3)
S kartami PI DST k programování dat pro nastavení letního času.
4)
S kartami PI pro automatické blokování ke zrušení nebo povolení automatického
blokování/odblokování nebo k programování zámku s časové řízeným automatickým
blokováním a odblokováním.
5)
S kartami PS pro diagnostiku pomocí LED indikátorů ke spuštění diagnostiky pomocí
LED indikátorů.
6)
S kartami PS E2 pro vyřazení/zpřístupnění pro vyřazení nebo zpřístupnění zámku.
7)
S kartami PS pro vymazání paměti E2 k vymazání obsahu paměti zámku.
8)
Přeprogramování nefunkčních sekvencí karet SPK pro zámky.
9)
Přeprogramování odlišných karet SPK pro zvolené zámky.
10) S kartou PI a kartami pro správu univerzálních klíčů ke změně funkce univerzálních
klíčů, k přeprogramování zámku pro nějakou kartu v případě, že nejsou funkční karty
pro přečíslování nebo k přidání či odstranění karty pro zámek. Používá se společně
se standardními druhy karet k otevírání zámků, u nichž došlo k selhání hardwaru.
11) S kartami PI pro nastavení úrovně programu ke změně funkce karty ve vztahu
k zámku.
12) S kartami PS pro odpojení baterií k odpojení napájení z baterií bez použití
nouzového napájecího zdroje zámku.
Primární programovací karty můžete vytvářet po klepnutí na tlačítko Make User
Keys (Vytvořit uživatelské karty) na kartě Keys (Karty = "Klíče"). Pokud spustíte
tuto operaci, budete vyzván k volbě funkcí, k jejichž povedení bude mít karta
oprávnění. Karty PPK se obvykle poskytují osobám, které programují zámky nebo
odstraňují jejich závady.
4- 1
Sekundární programovací karty (SPK) se používají pro přeprogramování aktuálních
karet PPK nebo pro přeprogramování odlišných karet SPK pro zvolené zámky.
Sekundární programovací karty můžete vytvářet po klepnutí na tlačítko Make User
Keys (Vytvořit uživatelské karty) na kartě Keys ( Karty = "Klíče"). Karty SPK by
měly být vytvářeny pouze v případě, až když je potřebujete.
Karty s programovacími daty (PI)
Karty s programovacími daty se používají k programování všech dat zámku, včetně
názvu zámku, data, času, letního času, automatického blokování, úrovně
programování, správy klíčů atd. Karty PI je nutné použít společně s kartami PPK.
Karty pro programování změny stavu (PS)
Karty pro programování změny stavu se používají pro změnu stavu zámku. Patří
mezi ně karta pro diagnostiku pomocí LED indikátorů, pro vymazání paměti E2,
vyřazení/zpřístupnění E2 a pro odpojení baterií. Karty pro programování změny
stavu je nutné použít společně s kartou PPK (nebo SPK, pokud není karta PPK
dostupná).
Standardní magnetické karty
Standardní karty umožňují měnit data o standardních kartách, uložená do paměti
zámku. Mezi standardní karty patří karta pro přečíslování, blokovací a odblokovací
karty. Karta pro přečíslování se používá ke sjednocení aktuálního pořadového čísla
karty, uloženého v paměti zámku, s pořadovým číslem karty podle počítače.
Blokovací a odblokovací karty ovlivňují pouze takové standardní karty, u nichž to
bylo při jejich vytváření povoleno.
4- 2
Karty pro zobrazení informací
Karty pro zobrazení informací umožňují zobrazit následující informace o zámku
prostřednictvím LED indikátorů.
1)
Verzi EPROM (verzi programu zámku)
2)
Čas vnitřních hodin
3)
Datum vnitřních hodin
4)
Stav automatického blokování
5)
Poslední dva záznamy LPI
6)
Stav spínače stisknutí kliky
7)
Stav spínače pro vysunutí západky
8)
Stav motorových spínačů
9)
Stav baterií
10) Test běhu hodin
11) Test LED indikátorů
Spouštěcí magnetické karty
Spouštěcí magnetické karty se poskytují pro instalaci, celkem jich je 10, a lze je
použít místo programovací a dotazovací jednotky při programování zámku, aby
přijal karty instalátora nebo novou montážní kartu. Zámek však bude nutné později
přeprogramovat programovací a dotazovací jednotkou zámku, aby přijímal klíče
vytvořené hotelovým počítačem.
4- 3
4.3 Programování zámků
Zámky jsou výrobcem dodávány s instalovanými bateriemi a po montáži do dveří
jsou plně funkční. Dokud však do nich nebudou naprogramována data zámkového
kódu z počítače, nebudou přijímat magnetické karty vytvořené počítačem.
K programování zámku tak, aby přijímal karty vytvořené počítačem, musíte použít
snímač rozhraní programovací a dotazovací jednotky zámku (jednotky LPI)
společně s hlavním nebo záložním počítačem, standardním terminálem nebo
jednotkou LPI.
Snímač rozhraní programovací a dotazovací jednotky zámku (jednotky LPI)
Snímač LPI slouží jako rozhraní mezi zámkem a jednotkou LPI a používá se
k předání dat zámkového kódu z počítače přímo do zámku. Umožňuje také
dotazování zámku za účelem získání přehledu magnetických karet, které byly
použity v zámku, informací o stavu zámku a diagnostických informací.
Snímač LPI se skládá z modulu rozhraní a propojovacího kabelu s konektorem
s 25 vývody. Kabel se připojuje k do paralelního portu (konektoru) na zadní straně
jednotky LPI. Snímač se zasouvá přímo do zámku.
Programování zámku snímačem LPI
Pokud chcete programovat zámek prostřednictvím snímače LPI, musíte snímač
připojit k jednotce LPI a postupovat podle pokynů, které se zobrazují na jejím
displeji.
Systém přenese data zámkového kódu z hlavního počítače do jednotky LPI. Po
přenesení dat odpojte jednotku LPI od kabelu vedoucího z počítače a přeneste ji
společně se snímačem LPI k zámku. Zasuňte snímač přímo do zámku a přeneste
data zámkového kódu z jednotky LPI do zámku.
4- 4
Jakmile odpojíte jednotku LPI proto, abyste ji přenesli k zámku, automaticky se
přepne na napájení z akumulátorů. Uvnitř jednotky LPI jsou akumulátory Ni-Cd,
které by měly udržet jednotku v pohotovostním stavu jednu až tři hodiny, než je
bude nutné znovu nabít. Pokud mají akumulátory nedostatek energie, začne blikat
indikátor vybitých akumulátorů na jednotce LPI a jednotka začne vydávat
přerušovaný akustický signál. V takovém případě byste měli jednotku připojit zpět
k napájecímu zdroji.
Po připojení jednotky LPI se akumulátory začnou automaticky dobíjet. Plně se
dobijí po čtyřech až šesti hodinách.
4- 5
4.4 Nastavení data a času vnitřních hodin
Zámky SAFLOK obsahují krystalem řízené hodiny, které udržují aktuální datum
a čas. Čas se automaticky aktualizuje každou minutu a hodiny automaticky
provádějí změny, které souvisejí s letním časem (pokud se používá) a přestupným
rokem. Datum a čas se také automaticky nastavují při každém použití snímače
programovací a dotazovací jednotky (LPI) k programování či dotazování zámku.
Vnitřní hodiny zámku je přesto nutné nastavit, pokud dojde k některé
s následujících situací:
• Baterie zámku byly odpojeny bez použití nouzového napájecího zdroje
zámku (ELPS)
• Letní čas je nutné nastavit manuálně
• Baterie zámku mají kritický nedostatek energie (kriticky nízká úroveň
napájecího napětí akumulátorů)
• Hodiny nebyly během 12měsíčního období seřízeny použitím
programovací a dotazovací jednotky zámku
Jestliže je nutné nastavit vnitřní hodiny zámku, rozsvítí se po zasunutí magnetické
karty červený indikátor. V závislosti na nastavení karty mohou nastat následující
situace:
• Poprvé zablokovaná – Při prvním použití karty bude pouze blikat červený
indikátor a vstup do pokoje nebude povolen. Při dalším použití karty
budou indikátory normálně blikat společně s červeným indikátorem a
západka se zasune.
• Zablokovaná – Při prvním i následujících použitích karty bude červený
indikátor blikat a vstup do pokoje bude odepřen bez ohledu na to, kolikrát
byla karta zasunuta do zámku.
• Nezablokovaná – Při použití správné karty budou indikátory normálně
blikat společně s červeným indikátorem a západka se zasune.
Nastavení data a času použitím snímače LPI
Chcete-li nastavit datum a čas, použijte snímač LPI a jednotku LPI a zvolte položku
#3 na displeji jednotky LPI. Potom postupujte podle pokynů na displeji (podrobný
postup naleznete v kapitole 5).
4- 6
4.5 Magnetické karty pro zobrazení informací
Můžete vytvořit speciální kary pro zobrazení informací, které vám umožní
kontrolovat stav mnoha funkcí zámku. Při použití těchto karet bude aktuální stav
kontrolované funkce zobrazen blikáním LED indikátorů. Karty pro zobrazení
informací se obvykle používají při diagnostice a odstraňování potíží. Podrobnější
informace, které se týkají použití těchto karet, naleznete v příručce s pokyny pro
instalaci a programování.
Řády LED indikátorů
Každý z LED indikátorů reprezentje jiný řád. Zelený indikátor označuje řád 100,
žlutý indikátor 10 a červený indikátor 1. Jestliže chcete zjistit udávanou hodnotu,
musíte spočítat, kolikrát každý indikátor blikne, a potom zjištěné počty vynásobit
příslušnými řády. Pokud například zelený indikátor neblikne, žlutý blikne dvakrát a
červený třikrát, je výsledná hodnota 23.
Zelený indikátor neblikne
= 0 (100 × 0)
Žlutý indikátor blikne 2krát
= 20 (10 × 2)
Červený indikátor blikne 3krát = 3 (1 × 3)
Celková hodnota
= 23
Zobrazované údaje
Každá karta pro zobrazení informací poskytuje několik údajů. Každý jednotlivý údaj
odpovídá jedné informační jednotce a abyste porozuměli zobrazovaným hodnotám,
musíte znát pořadí, v jakém budou jednotlivé údaje zobrazovány. Například karta
pro zobrazení času vnitřních hodin vám poskytne následující informační jednotky:
Potíže s datem/časem/letním časem (pokud k nim došlo) (0–4)
Stav letního času (0–1)
Hodiny (0–23)
Minuty (0–59)
Při použití karty je začátek a konec zobrazování definován oddělovací kombinací,
při kterém současně blikají všechny tři indikátory. Oddělovací kombinace se také
používá pro oddělení jednotlivých zobrazovaných informačních jednotek.
4- 7
Příklad karty pro zobrazení informací
Jestliže použijete například kartu pro zobrazení času vnitřních hodin, uvidíte
nejprve oddělovací kombinaci. Po oddělovací kombinaci se zobrazí první údaj
(potíže s datem/časem/letním časem). Pokud došlo k nějakým potížím, červený
indikátor blikne 1krát až 3krát. Potom můžete analyzovat vzniklý problém a určit
jeho příčinu. Jestliže nedošlo k žádným potížím s datem, časem ani letním časem,
červený indikátor neblikne. Potom se znovu zobrazí oddělovací kombinace.
Po oddělovací kombinaci se zobrazí druhý údaj (Stav letního času). Pokud červený
indikátor jednou blikne, je stav letního času 1, tzn. že vnitřní hodiny zámku
používají letní čas. Pokud hodiny nepoužívají letní čas, červený indikátor neblikne.
Potom se znovu zobrazí oddělovací kombinace.
Po oddělovací kombinaci se zobrazí třetí údaj (Hodiny). Hodnotu udávají žlutý
a červený indikátor, vyjadřují tak hodinu dne. Jestliže jsou například 2 hodiny
odpoledne, žlutý indikátor blikne 1krát (hodnota 10) a červený indikátor 4krát
(hodnota 4) (10 + 4 = 14, tzn. 2 hodiny odpoledne). Potom se znovu zobrazí
oddělovací kombinace.
Po oddělovací kombinaci se zobrazí poslední údaj (Minuty). Hodnotu udávají žlutý
a červený indikátor, vyjadřují tak minuty v hodině. Jestliže vnitřní hodiny udávají
například 43 minut, budou minuty vyjádřeny 4 bliknutími žlutého indikátoru
(hodnota 10 × 4) a třemi bliknutími červeného indikátoru (hodnota 1 × 3).
Při prvním použití karty pro zobrazení informací může být obtížné porozumět
blikání indikátorů. Ovšem po získání určité praxe budete schopni používat
magnetické karty bez potíží. Některé magnetické karty stačí pouze zasunout do
zámku a ihned je vyjmout. Potom můžete pozorovat blikání indikátorů. S jinými
kartami pro zobrazení informací musíte provést určité specifikované operace.
Na následujících stranách naleznete kombinace blikání indikátorů, zobrazované
údaje a speciální pokyny pro použití jednotlivých karet pro zobrazení informací.
4- 8
Zobrazení verze paměti EPROM
Karta pro zobrazení informací zajistí zobrazení měsíce, dne a roku vytvoření a číslo
verze programového vybavení zámku.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Kód kompatibility
Oddělovací kombinace
Měsíc (1–12)
Oddělovací kombinace
Den (1–31)
Oddělovací kombinace
Rok (00–99)
Oddělovací kombinace
Verze aplikace
Oddělovací kombinace
–
Řád 10
Ž
–
X
–
X
–
X
–
X
–
–
–
–
–
–
Řád 1
Č
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
Zobrazení času vnitřních hodin
Karta pro zobrazení informací zkontroluje, zda nedošlo k potížím s nastavením
hodin, a zobrazí aktuální čas zámku. Časový údaj zahrnuje stav letního času,
hodiny a minuty.
Oddělovací kombinace
Kód potíží s datem/časem/letním
časem (0–4)*
Oddělovací kombinace
Stav letního času (0 = Ne , 1 = Ano)
Oddělovací kombinace
Hodiny (0–23)
Oddělovací kombinace
Minuty (0–59)
Oddělovací kombinace
Řád 100
Z
–
Řád 10
Ž
–
Řád 1
Č
–
–
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
–
–
–
*Analýza potíží s datem/časem/letním časem. Pokud dojde k některému
z následujících problémů, vyhledejte v příručce pro instalaci zámku část věnovanou
odstranění potíží a v ní potřebné pokyny.
0 = Bez potíží
1 = Zámek je přepnutý do režimu 0 nebo 1 a datum a čas nejsou nastavené
2 = Zámek vyžaduje nová data pro letní čas
3 = Zámek ztratil z nějakých důvodů vnitřní čas
4 = Hodiny nebyly během posledních 12 měsíců seřízeny
4- 9
Zobrazení data vnitřních hodin
Karta pro zobrazení informací poskytuje měsíc, den, století a rok vnitřních hodin
zámku.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Kód potíží s datem/časem/letním
časem (0–4)*
Oddělovací kombinace
Měsíc (1–12)
Oddělovací kombinace
Den (1–31)
Oddělovací kombinace
Století (18–21)
Oddělovací kombinace
Rok (00–99)
Oddělovací kombinace
–
–
–
–
–
Řád 10
Ž
–
Řád 1
Č
–
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
–
X
–
–
X
–
*Analýza potíží s datem/časem/letním časem. Pokud dojde k některému
z následujících problémů, vyhledejte v příručce pro instalaci zámku část věnovanou
odstranění potíží a v ní potřebné pokyny.
0 = Bez potíží
1 = Zámek je přepnutý do režimu 0 nebo 1 a datum a čas nejsou nastavené
2 = Zámek vyžaduje nová data pro letní čas
3 = Zámek ztratil z nějakých důvodů vnitřní čas
4 = Hodiny nebyly během posledních 12 měsíců seřízeny
Zobrazení stavu automatického blokování/odblokování
Karta pro zobrazení informací poskytuje informaci, zda došlo nebo nedošlo
k potížím s automatickým blokováním a odblokováním.
Oddělovací kombinace
Stav automatického blokování (0–5)*
Oddělovací kombinace
4-10
Řád 100
Z
–
Řád 10
Ž
–
–
–
Řád 1
Č
–
X
–
*Analýza stavu automatického blokování. Pokud dojde k některému
z následujících problémů, vyhledejte v příručce pro instalaci zámku část věnovanou
odstranění potíží a v ní potřebné pokyny.
0 = Automatické blokování/odblokování je funkční (žádné potíže)
1 = Zámek řádně nepracuje nebo není naprogramován (režim 0,1 nebo 3)
2 = Zámek se nemůže automaticky zablokovat/odblokovat, protože není
vybaven motorem (Select V, ECU, RCU)
3 = Zámek není naprogramován na automatické blokování/odblokování
4 = Zámek by se měl automaticky zablokovat/odblokovat, ale nemůže,
protože je nutné přeprogramovat data, související s nastavením letního
času
5 = Zámek by se měl automaticky zablokovat/odblokovat, ale nemůže,
protože jeho vnitřní hodiny vyžadují seřízení.
Zobrazení posledních dvou záznamů o použití klíče
Karta pro zobrazení informací poskytuje informace o dvou posledních použití klíče.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Úroveň 1. klíče (0–14)
Oddělovací kombinace
Identifikátor 1. klíče (0–255)
Oddělovací kombinace
Počet otevření 1. klíčem (0–15)
Oddělovací kombinace
Úroveň 2. klíče (0–14)
Oddělovací kombinace
Identifikátor 2. klíče (0–255)
Oddělovací kombinace
Počet otevření 2. klíčem (0–15)
Oddělovací kombinace
–
X
–
–
–
X
–
–
Řád 10
Ž
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
Řád 1
Č
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
Poznámka: Zobrazit lze pouze poslední dva záznamy LPI pro klíče, které slouží
k otvírání dveří. Pokud v paměti zámku není žádný nebo pouze jeden záznam LPI,
budou chybějící hodnoty nulové (všechny indikátory LED zůstanou zhasnuté).
4-11
Zobrazení stavu spínače stisknutí kliky
Karta pro zobrazení informací prověří funkci spínače kliky, drátových vodičů
a konektorů. Test by měl být prováděn u otevřených dveří tak, aby klika mohla být
stisknuta z pokoje před použitím magnetické karty.
1.
Otevřete dveře, stiskněte kliku z pokoje a přidržte ji. Použijte kartu pro
zobrazení informací. Indikátory zobrazí oddělovací kombinaci, po kterém jednou
blikne červený indikátor, a potom se znovu zobrazí oddělovací kombinace.
2.
Uvolněte kliku a znovu použijte kartu pro zobrazení informací. Dvakrát blikne
oddělovací kombinace. Červený indikátor by již neměl bliknout.
Pokud se během některého z obou testů objeví nesprávná kombinace, spínač
stisknutí kliky řádně nepracuje a měli byste vyměnit vnější kryt.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Stav spínače stisknutí kliky (0–1)
(0 = nestisknutá, 1 = stisknutá)
Oddělovací kombinace
–
Řád 10
Ž
–
Řád 1
Č
–
–
X
–
Stav západky/bezpečnostního tlačítka/přepínače
Karta pro zobrazení informací prověří funkci západky, bezpečnostního tlačítka
nebo přepínače, drátových vodičů a konektorů. Test by měl být prováděn u
otevřených dveří tak, aby bylo možné nastavit přepínač západky.
1.
Otevřete dveře, stiskněte bezpečnostní tlačítko nebo natočte bezpečnostní
přepínač do bezpečnostní polohy. Potom použijte kartu pro zobrazení informací
o stavu západky/zabezpečení. Indikátory zobrazí oddělovací kombinaci, po
které jednou blikne červený indikátor, a potom se znovu zobrazí oddělovací
kombinace.
2.
Uvolněte západku nebo bezpečnostní tlačítko stisknutím kliky z pokoje a znovu
použijte kartu pro zobrazení informací. Dvakrát blikne oddělovací kombinace.
Červený indikátor by již neměl bliknout.
4-12
Pokud se během některého z obou testů objeví nesprávná kombinace, západka,
čep kliky, zámkový mechanizmus nebo přepínač nejsou správně instalované nebo
bezpečnostní přepínač pro vysunutí západky nepracuje správně.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Stav přepínače západky (0–1)
(0 = zasunutá, 1 = vysunutá)
Oddělovací kombinace
–
Řád 10
Ž
–
Řád 1
Č
–
–
X
–
Zobrazení stavu a požadovaného stavu blokování
Karta pro zobrazení informací poskytuje informaci, zda je zámek programován pro
použití motoru. Současně zajistí zobrazení aktuálního stavu spínačů motoru
a informace, zda má zámek zablokován nebo nikoli. Poznámka: Zámky SAFLOK
MT a SAFLOK SL2500 jsou opatřeny motory. Zámek Select a jednotky pro
ovládání výtahů (ECU) a dálkově ovládané jednotky (RCU) motorem vybaveny
nejsou.
Oddělovací kombinace
Naprogramovaný režim hardwaru
(0 = bez motoru, 1 = s motorem)
Oddělovací kombinace
Stav motorového spínače (0–3)
Oddělovací kombinace
Požadovaný stav blokování
(0 = odblokováno, 1 = zablokováno)
Oddělovací kombinace
Řád 100
Z
–
–
–
–
Řád 10
Ž
–
–
X
–
–
Řád 1
Č
–
X
–
–
X
–
Pokud pro naprogramovaný režim hardwaru jednou blikne červený indikátor, je
zámek programován pro použití motoru. Jestliže indikátor neblikne, zámek není
opatřen motorem. Jestliže se zobrazí nesprávná kombinace, zámek je chybně
naprogramován. K odstranění potíží potřebujete novou spouštěcí kartu
STARTER 2. Pokud byl zámek programován pomocí jednotky LPI, navržené
schéma spolupráce zámek a klíč není použitelné pro použitý druh zámku. Zámek je
nutné přeprogramovat správnou spouštěcí kartou STARTER 2 nebo je potřebné
změnit schéma vytvořené počítačem a znovu použít jednotku LPI.
4-13
Pokud je zámek opatřen motorem (SAFLOK MT a SL2500), bude stav motorového
spínače udávat následující:
Stav motorového spínače – motorové zablokování
0 = Potíže
1 = Bez potíží (odblokováno)
2 = Bez potíží (zablokováno)
3 = Potíže
Jestliže zámek není vybaven motorem (Select, ECU, RCU), bude stav motorového
spínače udávat následující:
Stav motorového spínače – zablokování bez motoru
0 = Bez potíží (zablokováno)
1 = Potíže
2 = Potíže
3 = Potíže
Pokud se zobrazí nesprávná kombinace, vodiče zámku nejsou správně připojeny
k obvodové desce nebo u zámků, které jsou opatřeny motorem, došlo k zaseknutí
motoru nebo chybné funkci motorového spínače. Pokyny k otevření zavřených
dveří naleznete v části věnované odstranění potíží v příručce pro instalaci zámku.
Jestliže pro požadovaný stav blokování neblikne červený indikátor, zámek by měl
být odblokovaný. Pokud červený indikátor jednou blikne, zámek by měl být
zablokovaný.
Kontrola stavu baterií
Karta pro zobrazení informací zajistí kontrolu signalizace nedostatku energie
v bateriích. Pokud jsou baterie téměř vybité a použijete normální magnetickou
kartu, bude blikat červený indikátor. Blikání červeného indikátoru se bude střídat
s normální kombinací zeleného a žlutého indikátoru. Po výměně baterií se svit
indikátorů nezmění, dokud nebude odemknut zámek nebo aktivováno relé
ECU/RCU. Při dalším použití magnetické karty již nebude signalizován nedostatek
energie v bateriích.
Řád 100
Z
–
Oddělovací kombinace
Příznak vybitých baterií (0 = OK, 1 = vybité)
Oddělovací kombinace
–
Nízký příkon z baterií (0 = OK, 1 = vybité)
Oddělovací kombinace
–
4-14
Řád 10
Ž
–
–
–
Řád 1
Č
–
X
–
X
–
Příznak vybitých baterií udává, zda v nedávné době nedošlo k signalizaci
nedostatku energie v bateriích.
Příznak nízkého napětí baterií udává, zda mají baterie zámku v současné době
nedostatek energie.
Pokud pro příznak vybitých baterií jednou blikne červený indikátor a pro nízké
napětí baterií zůstane zhasnutý, baterie měly v nedávné době nedostatek energie,
ale nyní jsou již v pořádku. Použijte kartu nejvyšší úrovně, zelený a červený
indikátor začnou blikat. Potom zkuste znovu použít kartu pro zobrazení informací.
Jestliže pro příznak nízkého napětí baterií jednou blikne červený indikátor, baterie
jsou téměř vybité a měly by být vyměněny.
Pokud zůstane pro příznak vybitých baterií i pro nízkého napětí baterií červený
indikátor zhasnutý, jsou baterie v pořádku.
Test činnosti hodin
Karta pro zobrazení informací poskytuje informaci, zda jsou vnitřní hodiny zámku
pracují.
Oddělovací kombinace
Indikace spuštění daného procesu
(trvale rozsvícený žlutý indikátor 1–64 s)
Oddělovací kombinace
Pracovní stav hodin (0–1)
Oddělovací kombinace
Řád 100
Z
–
Řád 10
Ž
–
–
–
–
–
Řád 1
Č
–
X
–
X
–
Pokud pro pracovní stav hodin neblikne jednou červený indikátor, hodiny zámku
nepracují, a je proto potřebné vyměnit desku s plošnými spoji.
Test LED indikátorů
Karta pro zobrazení informací se používá k prověření správné funkce všech LED
indikátorů.
Řád 100
Z
–
X
–
Oddělovací kombinace
Zobrazení 111
Oddělovací kombinace
Řád 10
Ž
–
X
–
Řád 1
Č
–
X
–
Jestliže zelený, žlutý a červený LED indikátor blikne, jsou indikátory v pořádku.
Pokud některý nebo žádný z indikátorů neblikne, bude nezbytné vyměnit desku
plošných spojů.
4-15
4.6 Použití karet pro programování změny stavu
Karty pro programování změny stavu (PS) se používají k provedení změn stavu
zámků. Aby se provedené změny uplatnily, musí být karty PS použity společně
s primárními programovacími kartami (PPK).
Mezi programové změny, které můžete prostřednictvím karet pro programování
změny stavu uskutečnit, patří:
1.
Karty pro diagnostiku pomocí LED indikátorů – Používají se ke spuštění diagnostiky
pomocí LED indikátorů, která slouží ke zjištění příčin, proč příslušná karta není po
zasunutí do zámku funkční. Pokyny k použití diagnostiky pomocí LED indikátorů
naleznete v kapitole 6.
2.
Karty pro vyřazení/zpřístupnění paměti E2 – Používají se pro vyřazení nebo
zpřístupnění obvodu E2 na desce plošných spojů zámku. Zámek lze zablokovat
pouze v případě, že správně pracuje. Pokud není obvod E2 přístupný, nelze zámek
ovládat žádnou kartou a nemůže být přeprogramován, dokud nebude obvod E2 opět
zpřístupněn. Všechny magnetické karty způsobí, že indikátory zámku budou
signalizovat režim 4 (dvakrát blikne červený indikátor a potom čtyřikrát bliknou
všechny indikátory), v němž nelze zámek aktivovat.
Vyřazení obvodu E2 zámku:
A.
Zasuňte do zámku kartu PPK, žlutý indikátor bude pomalu blikat. Karta PPK
musí mít oprávnění k této operaci.
B.
Pokud bliká žlutý indikátor, zasuňte do zámku kartu pro vyřazení/zpřístupnění
paměti E2. Zelený a žlutý indikátor by měly dvakrát bliknout, potom by měl
bliknout červený indikátor.
C.
Pokud se nezobrazí správná kombinace, obvod E2 nelze vyřadit. Zpravidla
dvakrát bliknou žlutý a červený indikátor, čímž signalizují, že karta PPK nemá
potřebné oprávnění.
Zpřístupnění obvodu E2 zámku:
A.
Zasuňte kartu PPK do zámku, indikátory budou signalizovat režim 4, potom
bude pomalu blikat žlutý indikátor. Karta PPK musí mít oprávnění k této operaci.
B.
Pokud bliká žlutý indikátor, zasuňte do zámku kartu pro vyřazení/zpřístupnění
paměti E2. Zelený a žlutý indikátor by měly dvakrát bliknout, potom by měl
bliknout zelený indikátor.
C.
Pokud se nezobrazí správná kombinace, obvod E2 nelze zpřístupnit. Zpravidla
dvakrát bliknou žlutý a červený indikátor, čímž signalizují, že karta PPK nemá
potřebné oprávnění.
4-16
3.
Karty pro vymazání paměti E2 – Používají se pro vymazání všech informací z paměti
zámku. Při vymazání paměti zámku se ztratí všechna naprogramovaná data i data
pro dotazy. Poté se zámek inicializuje (režim 1) a bude znovu připraven
k programování. Paměť zámku nelze vymazat, pokud není obvod E2 přístupný
(režim 4). Další podrobnosti o použití karty pro vymazání paměti E2 naleznete
v příručce pro instalaci zámku.
Vymazaní paměti zámku:
A.
Zasuňte do zámku kartu PPK, žlutý indikátor začne pomalu blikat. Karta PPK
musí mít oprávnění k této operaci. Pokud zámek nepracuje správně, může se
před blikáním žlutého indikátoru objevit kombinace pro režim 3.
B.
Pokud bliká žlutý indikátor, použijte kartu pro vymazání paměti E2. Zelený a
žlutý indikátor dvakrát bliknou, potom blikne žlutý indikátor.
C.
Pokud se nezobrazí správná kombinace, paměť E2 nebyla vymazána. Zpravidla
dvakrát bliknou žlutý a červený indikátor, čímž signalizují, že karta PPK nemá
potřebné oprávnění.
Po vymazání obsahu paměti se zámek přepne do režimu 1 a použití libovolného klíče
způsobí, že se zobrazí kombinace pro režim 1 (dvakrát blikne zelený indikátor a
potom čtyřikrát bliknou všechny indikátory), dokud zámek nenaprogramujete.
4.
Karta pro odpojení baterií – používá se k ochraně paměti zámku před poškozením v
případě, že budou odpojeny baterie a pro napájení elektrických obvodů zámku
nebude použit nouzový zdroj napájení (ELPS).
Pokyny pro použití karet pro vymazání paměti E2 a pro výměnu baterií zámku
naleznete v příručce pro instalaci zámku.
4-17
4.7 Bezpečnostní/nouzové magnetické karty
Bezpečnostní/nouzová magnetická karta se primárně používá pro bezpečnostní
účely a pro vykonání několika důležitých operací. Zpravidla otevírá všechny zámky,
které jsou zařazeny do bezpečnostní/nouzové oblasti. Otevře libovolný zámek, pro
nějž mohly nastat následující podmínky:
• Bezpečnostní tlačítko bylo aktivováno z pokoje.
• Západka zámku byla zasunuta z pokoje.
• Zámek byl elektronicky zablokován kartou pro elektronické blokování.
Bezpečnostní/nouzová karta je zvláště užitečná v případě nouze, kdy zámek
nereaguje na ostatní magnetické karty, protože host vysunul západku nebo stiskl
bezpečnostní tlačítko z pokoje.
Jestliže chcete vytvořit nouzovou magnetickou kartu, spusťte programové vybavení
SAFLOK, klepněte na tlačítko Make User Keys (Vytvořit uživatelské klíče), potom
klepněte na seznam Key Group (Skupina klíčů) a zvolte položku Emergency Key
(Nouzový klíč). Zvolte, zda se bude jednat o nový klíč nebo o duplikát, ověřte
správnost data ukončení jeho platnosti a potom klepněte na tlačítko Make Key
(Vytvořit klíč).
4-18
Použití bezpečnostní/nouzové magnetické karty ke vstupu do místnosti
1.
Zasuňte bezpečnostní/nouzovou kartu do zámku a
vyjměte ji. Pokud použijete čipový nebo paměťový
klíč, počkejte s jeho vyjmutím, než se rozsvítí
zelený indikátor.
2.
Zelený indikátor bude blikat 6 sekund.
3.
Pokud bliká zelený indikátor, stiskněte kliku a
otevřete dveře.
4-19
4.8 Magnetické karty pro elektronické blokování
Karty pro elektronické blokování slouží k elektronickému zamčení pokoje zvenčí.
Po elektronickém zamčení lze otevřít dveře pokoje pouze bezpečnostní/nouzovou
kartou. Karta pro elektronické blokování je obzvláště užitečná pro zamknutí pokoje
z takových důvodů, jako jsou ochrana proti krádeži, údržba nebo jiné potíže, které
vyžadují omezený přístup. Jestliže chcete vytvořit magnetickou kartu pro
elektronické blokování, spusťte programové vybavení SAFLOK, klepněte na
tlačítko Make User Keys (Vytvořit uživatelské klíče), potom klepněte na seznam
Key Group (Skupina klíčů) a zvolte položku Electronic Lockout Key (Klíč pro
elektronické blokování). Zvolte, zda se bude jednat o nový klíč nebo o duplikát,
ověřte správnost data ukončení jeho platnosti a potom klepněte na tlačítko Make
Key (Vytvořit klíč).
Použití karty pro elektronické blokování k zamčení pokoje
1.
Zasuňte kartu pro elektronické blokování do
zámku a vyjměte ji. Pokud použijete čipový nebo
paměťový klíč, počkejte s jeho vyjmutím, než se
rozsvítí červený indikátor.
2.
Červený indikátor blikne jednou, potom žlutý
indikátor blikne 12krát. Když indikátory přestanou
blikat, zámek se elektronicky zablokuje a bude jej
možné otevřít pouze bezpečnostní/nouzovou
kartou,
Jestliže chcete zrušit elektronické zablokování, proveďte krok 1. Po vyjmutí karty
pro elektronické blokování ze zámku blikne jednou zelený indikátor a potom blikne
12krát žlutý indikátor. Dveře bude nyní možné otevřít všemi platnými kartami.
4-20
4.9 Správa karet nejvyšší úrovně
Všechny karty nejvyšší úrovně poskytují přístup do mnoha místností, proto je
důležité zajistit jejich řádné označení a přidělení řídicím systémem, aby se předešlo
jejich zneužití.
Identifikační číslo karty
Při vytváření karty nejvyšší úrovně počítač automaticky přidělí každé kartě
jedinečné identifikační číslo. Toto číslo se zobrazí na obrazovce před vložením
karty do kodéru. Před ukončením operace se ujistěte, zda bylo identifikační číslo na
kartu zaznamenáno.
Označení karet nejvyšší úrovně
Po zakódování vyznačte na každou kartu druh klíče, číslo nejvyšší úrovně a
identifikační číslo. Můžete použít nálepku, nesmazatelný popisovač nebo jiný
vhodný prostředek. Jestliže použijete nálepku, přesvědčte se, zda zakrývá
maximálně jednu třetinu spodní části karty, aby nebránila zasunutí karty do kodéru
nebo do zámku. Při použití popisovače, zakryjte napsaný text průhlednou páskou,
aby se nesmazal. Jestliže chcete v kartě prorazit otvor pro zavěšení na klíčenku,
prorazte jej ve spodní části karty.
Vytvoření kontrolního seznamu karet
Vytvořte formulář a zapište na něj druh klíče, číslo nejvyšší úrovně a identifikační
číslo pro každou kartu. Potom předejte karty vedoucím jednotlivých oddělení
(správcům budov, bezpečnostní službě, údržbě) a předání si nechejte potvrdit
podpisem.
Přidělení klíčů personálu
Před přidělením klíčů personálu by měl vedoucí každého oddělení připravit
formulář pro kontrolu přidělení karet nejvyšší úrovně na oddělení. Pokud jsou karty
přidělovány personálu na začátku směny, personál by měl potvrdit jejich přijetí
podpisem do kolonky „vydáno“ na formuláři. Vrácení klíčů na konci směny by měl
personál potvrdit podpisem do kolonky „vráceno“.
Výměna poškozených magnetických karet
Pokud potřebujete vyměnit poškozenou kartu nejvyšší úrovně, měli byste vytvořit
duplikát klíče. Zvolte požadovaný druh klíče ze seznamu Key Group (Skupina
klíčů) a potom zvolte přepínač Duplicate (Duplikát).
4-21
Výměna ztracené nebo odcizené karty nejvyšší úrovně
Jestliže dojde ke ztrátě nebo odcizení karty nejvyšší úrovně, měly by být okamžitě
vyměněny všechny klíče v příslušné hlavní oblasti vytvořením nových standardních
klíčů. Přesvědčte se, zda jste zaznamenali identifikační čísla na všechny klíče.
Potom použijte jednu z nových karet pro všechny zámky v příslušné hlavní oblasti.
Po zasunutí karty do zámku začne blikat zelený indikátor. Pokud je host v pokoji
a zasunul západku nebo stiskl bezpečnostní tlačítko, 12krát blikne žlutý indikátor.
V obou případech indikátory signalizují, že data zámkového kódu, uchovávaná
v paměti zámku, byla aktualizována na nový zámkový kód. Ztracená nebo
odcizená karta již nebude moci zámek aktivovat. Tato procedura se nazývá
přečíslování zámku. Pokud se zobrazí nesprávná kombinace, použijte ke zjištění
příčiny nefunkčnosti magnetické karty diagnostiku LED indikátory.
Vedoucí oddělení by měl pak vybrat všechny neplatné karty pro příslušnou hlavní
oblast a vydat nové karty způsobem, popsaným v předcházejícím textu.
Ukončení platnosti karet nejvyšší úrovně
Použijete-li kartu nejvyšší úrovně v období 7 dní před vypršením její platnosti,
rozsvítí se na 1 sekundu žlutý indikátor a potom bude blikat zelený indikátor.
Indikátory signalizují, že brzy skončí platnost karty a karta by měla být vyměněna
nebo překódovaná s novým termínem vypršení platnosti.
Jestliže skončí platnost karty, aniž byste ji vyměnili nebo překódovali s novým
termínem platnosti, nebude ji již možné používat k otevírání dveří. Pokud takovou
kartu zasunete do zámku, 8krát blikne žlutý indikátor.
4-22
4.10 Záložní karty
Záložní karty by měly vytvořeny pro každý pokoj pro hosty. Normálně by měly být
uloženy tři sady po dvou kartách, aby bylo možné třikrát pronajmout pokoj po dobu
selhání systému nebo výpadku elektrického proudu.
Vytvoření záložních karet
V programu SAFLOK zvolte položky Failsafe Key (Záložní klíč), Standard Key
(Standardní klíč) a New Key (Nový klíč). Zadejte číslo pokoje. Vždy když vytvoříte
novou záložní kartu pro pokoj, vytvoříte novou sadu klíčů. Při inicializaci systému
byste měli vytvořit 3 sady klíčů pro každý pokoj. Sady budou mít pořadové číslo 1,
2 a 3 (podle pořadí, v jakém byly vytvořeny).
Při tvorbě záložních karet počítač neudává, která sada je vytvářena. Osoba, která
karty vytváří, musí dohlédnout na vložení karet do odpovídajících přihrádek nebo
pořadačů.
Uložení záložních karet
Záložní karty mohou být uloženy v tříkroužkových pořadačích s pouzdry pro vizitky
nebo sběratelské karty nebo v přihrádkách v malých obálkách. Doporučujeme
použít pro každou sadu jiné pouzdro nebo přihrádku. Pořadače nebo přihrádky se
záložními kartami by měly být přechovávány v zabezpečené místnosti.
Vydávání záložních karet
Záložní karty by měly být vydány hostům v případě selhání systému nebo výpadku
elektrického proudu. Pro každý pokoj by měla být vydána nejprve první sada
záložních karet. Pokud byly karty z přihrádky nebo pořadače 1 již vydány, vydejte
karty z přihrádky nebo pořadače 2. Jestliže byly karty z přihrádky nebo pořadače 2
již vydány, vydejte karty z přihrádky nebo pořadače 3.
Výměna záložních karet po vydaní
Po vydání záložních karet k pokoji je potřebné zachovat tři připravené sady karet.
Jestliže byla k pokoji vydána první sada záložních karet, přesuňte druhou sadu do
pořadače 1 a potom přesuňte třetí sadu do pořadače 2. Potom vytvořte novou sadu
dvou karet k pokoji a vložte ji do pořadače 3. Pokud byly k pokoji vydána první a
druhá sada karet, přesuňte třetí sadu do pořadače 1. Potom vytvořte dvě nové
sady karet a uložte je do pořadačů 2 a 3. Jestliže jste přidělili všechny tři sady
karet, vytvořte tři nové sady.
4-23
4.11 Údržba zámků a magnetických karet
Každý zámek je opatřen napájecí sadou, která slouží k napájení obvodové desky
a uvolnění zámkového mechanizmu. Používají se dva druhy napájecích sad:
s alkalickými bateriemi a lithiovými bateriemi. Sada alkalických baterií obsahuje
čtyři baterie, sada lithiových baterií má delší životnost a obsahuje dvě baterie.
Baterie zámku je nutné vyměnit, pokud dojde k některému z následujících
příznaků:
• Po zasunutí karty pro zobrazení informací zůstanou všechny LED
indikátory zhasnuté.
• Po zasunutí standardního druhu karty střídavě blikají červený indikátor
a zelený nebo žlutý indikátor, případně bliká pouze červený indikátor.
• Záznam LPI obsahuje informaci, že baterie jsou téměř vybité.
Pokud chcete provést test nabití baterií zámku, použijte kartu pro zobrazení
informací o stavu baterií. Karta ověří, zda mají baterie dostatek energie nebo zda
potřebují vyměnit, aby nebyla ovlivněna funkce žádné z karet, zasunutých do
zámku. Pokud se po zasunutí karty nerozsvítí žádný z indikátorů, prostudujte si
část věnovanou odstranění potíží v příručce pro instalaci zámku.
V části věnované odstranění potíží v příručce pro instalaci zámku je podrobně
vysvětlen postup při výměně baterií pro všechny typy zámků.
Sada alkalických
baterií pro SAFLOK
Select
Sada alkalických
baterií pro SAFLOK
MT a SL2500
4-24
Nouzový napájecí zdroj zámku
Nouzový napájecí zdroj se používá jako dočasný zdroj energie pro zámek během
výměny baterií. Pokud se baterie zámku zcela vybijí, nouzový napájecí zdroj
poskytne dostatek energie, aby bylo možné otevřít dveře kartou. Před použitím
nouzového napájecího zdroje vždy zkontrolujte jeho baterie a vývody rozhraní.
Podrobný postup při použití nouzového napájecího zdroje zámku naleznete
v příručce pro instalaci zámku.
Vyjmutí cizího předmětu ze zámku/uvolnění zaseklého spínače desky
plošných spojů
Pokud se do blízkosti čtecí hlavy dostane cizí předmět, blikne každou minutu
červený indikátor. Červený indikátor bude blikat také v případě, že se sepne spínač
zasunutí karty.
Chcete-li vyjmout cizí předmět ze zámku, vyrobte si z prázdné karty pomocný
nástroj. Nůžkami vystřihněte z karty tvar znázorněný na obrázku. Cizí předmět je
nutné vyjmout co nejrychleji, abyste zabránili vybíjení baterií. Potom zkontrolujte
baterie zámku pomocí karty pro zobrazení informací o stavu baterií.
Zasuňte vystřiženou část plastové karty přímo do otvoru pro magnetické karty
a pokuste se vyjmout cizí předmět. Po vyjmutí cizího předmětu by měl červený
indikátor přestat blikat a platné karty by měly umožňovat otevření dveří.
4-25
Pokud nezjistíte v zámku žádný cizí předmět, zkontrolujte, zda není zaseklý spínač
desky na desce plošných spojů. Chcete-li spínač uvolnit, zasuňte kartu do zámku
zářezem na levé straně a pokuste se spínač posunout směrem k sobě. Pokud se
vám nepodaří problém odstranit, bude nutné vyjmout zámek ze dveří a vyměnit
desku plošných spojů.
Dojde-li k dalším potížím, zkontrolujte baterie zámku použitím karty pro zobrazení
informací o stavu baterií.
Čistění kodéru karet a čtecí hlavy zámku
Kodér karet magneticky kóduje data na karty podle pokynů z počítače. Data jsou
pak z karet načítána čtecí hlavou v zámku, aby zámek mohl odpovídajícím
způsobem reagovat. Pro zajištění správné funkce kodéru a čtecí hlavy je nutné obě
zařízení pravidelně čistit.
Kodér byste měli čistit alespoň jednou týdně. Použijte speciální plstěnou čisticí
kartu. Nejprve se přihlaste k počítači, jenž používáte pro vytváření magnetických
karet. Potom naneste malé množství čisticího přípravku pro kodér na obě strany
čisticí karty a třikrát zasuňte kartu do kodéru. Po každém zasunutí se karta vysune.
Čtecí hlavy zámků čistěte dvakrát ročně. K čistění použijte malé množství čisticího
přípravku, který naneste na obě strany speciální plstěné čisticí karty. Zasuňte kartu
zcela do otvoru v zámku a vyjměte ji. Tento postup opakujte 3krát až 5krát.
4-26
Kapitola 5
Pokyny pro použití systému
SAFLOK pro Windows
Okno pro přihlášení do programu SAFLOK pro Windows
Po spuštění aplikace SAFLOK Client se nejprve zobrazí následující dialogové okno. Do
prvního pole zadejte identifikační číslo uživatele (User ID) a do druhého přidělené heslo
(Password). Potom klepněte na tlačítko OK, zobrazí se hlavní okno programu.
V hlavním okně se provádí všechny operace, ať už souvisí nebo nesouvisí s vytvářením
klíčů. Okno obsahuje čtyři karty Keys (Klíče), Locks (Zámky), System (Systém)
a Reports (Záznamy). Libovolnou operaci v programu SAFLOK pro Windows můžete
provést pouze případě, že k ní máte oprávnění. Všechna uživatelská oprávnění jsou
vázána na heslo přidělené administrátorem.
Na každé kartě jsou ovládací prvky, které umožňují uživateli vykonávat specifické funkce.
5- 1
Vyváření magnetických karet
A)
Vytváření uživatelských klíčů
Klepněte na záložku Keys (Klíče), zobrazí se následující karta:
Po klepnutí na tlačítko Make User Keys (Vytvořit uživatelské klíče) můžete vytvořit klíče
pro hosty, klíče nejvyšší úrovně, primární a sekundární programovací klíče (SPK a PPK).
Po klepnutí na tlačítko se šipkou dolů, umístěné vpravo od seznamu Key Group
(Skupina klíčů), se rozbalí přehled všech dostupných úrovní magnetických karet.
Vyhledejte požadovanou úroveň a klepněte na ni.
5- 2
Po klepnutí na tlačítko se šipkou dolů, umístěné vpravo od seznamu Key Function
(Funkce klíče), se zobrazí přehled funkcí klíčů. Při vytváření klíčů všech úrovní zvolte
hodnotu Standard Key (Standardní klíč).
Při vytváření klíče pro nového hosta nebo hosta, který ztratil magnetickou kartu, zvolte
přepínač New (Nový). Pokud host potřebuje během pobytu další klíč, zvolte přepínač
Duplicate (Duplikát). Jestliže vytváříte klíč nejvyšší úrovně (Master Level Keys) a nedošlo
ke ztrátě magnetické karty této úrovně, zvolte přepínač Duplicate.
Chcete-li zvolit číslo pokoje, klepněte na prázdné pole a zadejte číslo pokoje, nebo
vyhledejte požadované číslo pokoje v seznamu a klepněte na něj.
5- 3
Po zvolení čísla pokoje se zobrazí pole pro zadání příjmení a jména osoby, které bude
klíč přidělen. Klepněte na příslušné pole a zadejte oba údaje. Zobrazí se také pole
Expected CHECK OUT Date/Time (Očekávaný datum a čas odhlášení z hotelu)
a Date/Time the key should EXPIRE (Datum a čas ukončení platnosti klíče). Pokud
chcete změnit nabízené datum nebo čas, klepněte na příslušné pole. K volbě data můžete
využít kalendář, jenž se zobrazí po klepnutí na tlačítko se šipkou.
Po klepnutí na tlačítko Encoder Station (Stanice s kodérem) se zobrazí následující
dialogové okno, v němž můžete zvolit kodér, který se použije k vytvoření magnetické karty.
Klepněte postupně na požadovaný kodér a na tlačítko OK. Potom klepněte na tlačítko
Make Key (Vytvořit klíč), zobrazí se dialogové okno Additional Information (Doplňkové
informace).
5- 4
Dialogové okno Additional Information
Do tohoto okna se kromě příjmení a jména osoby, které bude přidělen klíč, může
v případě, že se jedná o klíč určený k otevírání dveří, doplnit předpokládané datum a čas
ukončení platnosti klíče a očekávané datum a čas odhlášení z hotelu.
Následující okno se zobrazí pouze v případě, že byla při návrhu systému přiřazena
univerzální čísla. Univerzální čísla slouží k přístupu do určitých oblastí a mohou být
zvolena v seznamu Selectable pass numbers (Volitelná univerzální čísla). Dovolují
příslušné osobě vstoupit po použití tohoto klíče do zvolených oblastí. Pokud zvolíte
přepínač Yes (Ano) za textem Will all of the keys have the same pass numbers assigned?
(Budou všem klíčům přiřazena stejná univerzální čísla?), budou libovolnému klíči,
vytvořenému během této operace, přidělena stejná univerzální čísla.
5- 5
Dialogové okno Additional Information při vytváření klíče nejvyšší úrovně
V tomto okně můžete zadat jméno zaměstnance, předpokládané datum a čas ukončení
platnosti klíče, a pokud si to přejete, i čas nebo dny, kdy klíč nebude použitelný. Po
nastavení všech požadovaných údajů klepněte na tlačítko Make Key (Vytvořit klíč),
zobrazí se okno Make A Key (následující obrázek). Z tohoto okna lze vytvořit jeden nebo
více klíčů.
Po vytvoření požadovaného počtu klíčů klepněte na tlačítko Cancel (Storno).
5- 6
Jestliže vytváříte klíče nejvyšší úrovně, zvolte příslušnou hodnotu v seznamu Key Group
(Skupina klíčů), klepněte na přepínač Duplicate (Duplikát) a na číslo požadovaného klíče.
Po klepnutí na tlačítko Next (Další) se zobrazí následující dialogové okno.
Chcete-li vyměnit poškozený klíč, klepněte na přepínač Replace Key ID# (Identifikační
číslo měněného klíče) a zadejte identifikační číslo klíče. Jestliže potřebujete vytvořit další
duplikát klíče, klepněte na přepínač Additional Duplicate Keys (Dodatečný duplikát
klíče). Pokračujte klepnutím na tlačítko Next.
5- 7
B)
Vytváření klíče pro zobrazení informací
Klepněte na tlačítko Make Display Key (Vytvořit klíč pro zobrazení informací) na kartě
Keys (Klíče).
Dialogové okno Select Key Type
V následujícím dialogovém okně můžete zvolit karty, které zajistí například zobrazení
verze EPROM nebo provedou test LED indikátorů. Tyto karty umožňují předávání
specifických informací prostřednictvím indikátorů LED. Klepnutím na příslušný přepínač
zvolte požadovaný druh karty a potom klepněte na tlačítko Make Key (Vytvořit kartu). Po
vytvoření karty klepněte na tlačítko Cancel (Storno).
5- 8
C)
Vytváření stavových karet
Klepněte na tlačítko Make Status Key (Vytvořit stavovou kartu) na kartě Keys (Karty),
zobrazí se následující dialogové okno:
Chcete-li vytvořit stavový klíč, klepněte na přepínač požadovaného druhu karty a potom
na tlačítko Make Key (Vytvořit kartu). Stavové klíče se používají společně s klíči PPK ke
změně stavu zámkového systému. Můžete vytvořit následující stavové klíče:
1.
Pro diagnostiku pomocí indikátorů (LED Diagnostic) – používá se ke zjištění příčin
potíží s klíči zámkového systému s využitím LED indikátorů.
2.
Pro vyřazení/zpřístupnění paměti E2 (Dis/Enable Lock (E2) Changes) – povoluje
nebo zakazuje přístup k paměti zámku E2.
3.
Pro vymazání paměti E2 (Erase Lock (E2) Memory) – slouží k vymazání obsahu
paměti zámku
4.
Pro odpojení baterií (Battery Disconnect) – zajišťuje ochranu obsahu paměti zámku
při odpojení baterií
5- 9
Karta System
Po klepnutí na záložku System (Systém) se zobrazí karta se třemi tlačítky:
1.
Users & Authorizations (Uživatelé & Oprávnění)
2.
System Settings (Nastavení systému)
3.
Terminal Settings (Nastavení terminálu)
A)
Tlačítko Users & Authorizations
Zadání uživatelů
Klepněte na tlačítko Users & Authorizations (Uživatelé & Oprávnění) na kartě System
(Systém). Zobrazí se okno s přepínači Users (Uživatelé) a Authorizations Groups (Skupiny
oprávnění). Po zvolení přepínače Users můžete zadávat nové uživatele nebo upravovat či
mazat existující uživatele. Po zvolení přepínače Authorizations Groups můžete měnit
strukturu skupin oprávnění. Po zvolení požadovaného přepínače klepněte na tlačítko OK.
5-10
Chcete-li doplnit nového uživatele, klepněte na tlačítko Add (Přidat). Jestliže chcete
změnit identifikační číslo, heslo nebo oprávnění uživatele, vyhledejte jej, klepněte na jeho
jméno a potom na tlačítko Edit (Upravit). Pokud uživatel již nepotřebuje přistupovat do
systému SAFLOK, vyhledejte jej, klepněte na jeho jméno a potom na tlačítko Delete
(Smazat).
Pokud zvolíte tlačítko Add, zobrazí se následující obrazovka. Zadejte příjmení (Last
Name), jméno (First Name), identifikační číslo uživatele (User ID) a heslo (Password).
Jestliže je systém SAFLOK propojen se systémem správy hotelu PMS (Property
Management System) a PMS vyžaduje odlišné heslo pro každého uživatele, musíte do
pole Interface Password (Heslo pro připojení) zadat heslo.
5-11
Jestliže označíte předvolbu Administrator (Správce), bude mít příslušný uživatel
oprávnění pro všechny operace. Oprávnění správce by měly mít pouze osoby s nejvyšší
úrovní přístupových práv. Všem ostatním uživatelům přidělte oprávnění klepnutím na
příslušné předvolby v seznamu User Groups (Skupiny uživatelů). Pokud chcete nastavit
oprávnění pro uživatele podrobněji, klepněte na tlačítko Rights (Práva), zobrazí se
následující dialogové okno.
Na kartě System Authorizations (Systémová oprávnění) mohou být uživateli přidělena
velmi specifická oprávnění. Oprávnění přidělíte klepnutím na příslušnou předvolbu.
Potom klepněte na záložku Key Group Authorizations (Oprávnění pro skupiny klíčů).
5-12
Na kartě Key Group Authorizations mohou být uživateli přidělena specifická práva pro
jednotlivé skupiny klíčů. Seznam v levé části okna obsahuje skupiny klíčů (Key Group),
seznam v pravé části okna specifická oprávnění. Nejprve zvolte skupinu klíčů a potom
příslušná oprávněn (Authorizations). V rámečku Warning Override (Zrušení výstrah) jsou
dva přepínače. Pokud zvolíte přepínač Authorization 1 (Oprávnění 1), můžete potlačit
výstrahy. Po nastavení klepněte postupně na tlačítka OK, dokud se nezobrazí následující
dialogové okno.
Chcete-li operaci ukončit, klepněte na tlačítko Cancel (Storno).
5-13
Vytváření skupin oprávnění
Jestliže chcete přidat, upravit nebo odstranit skupinu oprávnění, klepněte na přepínač
Authorizations Groups (Skupiny oprávnění) a potom na tlačítko OK.
V následujícím dialogovém okně jsou uvedeny základní skupiny oprávnění, které se
vytvoří při instalaci systému. Pokud chcete skupinu oprávnění upravit, klepněte na její
název a potom na tlačítko Edit (Upravit). Jestliže chcete skupinu oprávnění odstranit,
klepněte na ni a potom na tlačítko Delete (Smazat). Potřebujete-li přidat novou skupinu
oprávnění, klepněte na tlačítko Add (Přidat).
5-14
Pokud přidáváte novou skupinu oprávnění, zadejte její název (Name) a potom klepněte na
tlačítko Rights (Práva). Jestliže upravujete existující skupinu, zvolte ji a klepněte na
tlačítko Rights.
Pokud chcete přidělit systémová oprávnění, klepněte na předvolby před požadovanými
oprávněními. Pokud chcete přiřadit specifická oprávnění pro každou skupinu klíčů,
klepněte na záložku Key Group Authorizations (Oprávnění pro skupiny klíčů). Nejprve
klepněte na Key Group (skupinu klíčů) a potom na předvolby všech oprávnění, která
chcete pro zvolenou skupinu klíčů přiřadit.
Po přidělení oprávnění klepněte na tlačítko OK ve všech dialogových oknech, které se
zobrazí, dokud se neobjeví okno Select Users or User Groups (Zvolte uživatele nebo
skupinu uživatelů). Potom klepnutím na tlačítko Cancel (Storno) ukončete operaci.
5-15
B)
Nastavení terminálu
Nastavení terminálu umožňuje uživateli identifikovat komunikační port, přes který je
připojen kodér nebo programovací a dotazovací jednotka zámku (jednotka LPI).
Identifikace jednotlivých terminálů specifickým číslem kódovací stanice umožňuje
uživateli vytvářet magnetické karty na libovolném kodéru, i když kodér není připojen
přímo k terminálu, na kterém je uživatel připojen. Klepněte na tlačítko Terminal
Settings (Nastavení terminálu) na kartě System (Systém).
Klepněte na tlačítko za textovým polem Encoder Station (Kódovací stanice).
5-16
Hodnoty, které se zobrazí v okně Client Stations (Klientské stanice), pocházejí přímo
z aplikace CRS Setup. Po klepnutí na požadované identifikační číslo stanice (Station ID)
můžete zjistit, ke kterému portu je kodér připojen. Potom klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na tlačítko za textovým polem LPI Station (Stanice s jednotkou LPI) a potom
na tlačítko OK.
Hodnoty, které se zobrazí v okně Client Stations (Klientské stanice), pocházejí přímo
z aplikace CRS Setup. Po klepnutí na požadované identifikační číslo stanice (Station ID)
můžete zjistit, ke kterému portu je programovací a dotazovací jednotka zámku připojena.
Potom klepněte na tlačítko OK.
5-17
C) Nastavení systému
Po klepnutí na tlačítko System Settings (Nastavení systému) můžete měnit výchozí
nastavení pro přihlášení a odhlášení, přeregistraci, záložní klíče a ukončení platnosti klíčů.
Klepněte na tlačítko System Settings na kartě System (Systém).
V následujícím dialogovém okně můžete měnit veškerá výchozí nastavení. Poklepejte
v textovém poli, jehož obsah chcete změnit, aktuální hodnota se zvýrazní. Zadejte nové
hodnoty. Tlačítko DST se používá pro nastavení údajů pro letní čas. Po klepnutí na
tlačítko DST se zobrazí dialogové okno Day Light Saving Time Information (Údaje pro letní
čas), jež ke zobrazeno na následující straně.
5-18
Po klepnutí na seznam Day Light Saving Time Type (Druh letního času) se zobrazí
přednastavené varianty letního času. Zvolte variantu odpovídající místnímu časovému
pásmu. Po nastavení všech hodnot klepněte na tlačítko OK. Potom klepněte na tlačítko
OK v dialogovém okně Property Settings (Nastavení systému).
5-19
Magnetické karty a programování a dotazování zámků
A)
Programování
Klepněte na záložku Locks (Zámky), zobrazí se následující karta se třemi tlačítky. Chceteli programovat zámky, klepněte na tlačítko Program Locks (Programování zámků).
Jestliže se zobrazí následující okno, potřebujete připojit programovací a dotazovací
jednotku zámku (jednotku LPI) k terminálu. Ke správnému propojení využijte obrázek
na následující straně. Po připojení jednotky LPI klepněte na tlačítko OK.
5-20
Jednotku LPI připojte k terminálu pomocí tří prvků:
propojovacího kabelu RS232 s konektory s 9 vývody na obou stranách,
adaptéru modemové náhrady a
propojovacího kabelu adaptéru s konektorem s 9 vývody.
Připojení jednotky LPI k terminálu je zobrazeno na pravém obrázku. Miniaturní konektor
kabelu adaptéru zasuňte do zdířky na boční straně jednotky, konektor s 9 vývody do
modemové náhrady. Kabel RS232 s 9 vývody na obou stranách připojte do modemové
náhrady a do terminálu. Všechny uvedené kabely jsou součástí dodávky systému
SAFLOK a měly být uchovávány pohromadě, aby se neztratily.
Jsou-li ve vyrovnávací paměti jednotky uložena čísla pokojů, zobrazí se následující
výstražné dialogové okno. Pokud chcete pokračovat, musíte uložená čísla pokojů smazat.
Vyrovnávací paměť vyprázdníte klepnutím na tlačítko Delete (Smazat).
Následující okno informuje o vyprázdnění vyrovnávací paměti. Klepněte na tlačítko OK.
5-21
V této fázi se na displeji jednotky LPI zobrazí následující hlášení. Hlášení zůstane na
displeji, dokud se nenačtou informace z PC do jednotky LPI.
Waiting for next
Command from PC
Please Wait, or
Press ESC to abort
Na monitoru terminálu se zobrazí následující dialogové okno. Klepněte na předvolbu
Program Specific Locks (Programovat zvolené zámky) a na tlačítko OK.
5-22
Klepněte na tlačítko se šipkou dolů, umístěné za seznamem Lock Group (Skupina
zámků), změna vzhledu okna je uvedena na pravém obrázku. Zvolte požadovanou
skupinu zámků (Lock Group), vzhled okna bude odpovídat levému obrázku. Musíte zvolit
čísla pokojů, jejichž zámky chcete programovat.
Volba jednoho čísla pokoje:
Pomocí tlačítka se šipkou dolů vyhledejte v seznamu čísel pokojů požadované číslo
a klepněte na něj.
Volba více po sobě následujících čísel pokojů:
Klepněte na první číslo pokoje, stiskněte a přidržte klávesu [Shift] a klepněte na poslední
požadované číslo pokoje.
Volba nesouvislé skupiny čísel pokojů:
Stiskněte a přidržte klávesu [Ctrl] a klepněte na všechna požadovaná čísla pokojů.
Po zvolení všech požadovaných čísel pokojů klepněte na tlačítko Download (Načíst).
Zobrazí se okno s informací o počtu zvolených zámků. Klepněte na tlačítko Yes (Ano).
5-23
Během načítání dat pro zvolené zámky se zobrazí následující dialogové okno. Po načtení
dat se číslo příslušného zámku zobrazí v seznamu v pravé části okna.
Po načtení všech dat se zobrazí následující dialogové okno. Klepněte postupně na tlačítka
OK a Close (Zavřít).
5-24
Displej programovací a dotazovací jednotky zámku:
HH5 MAIN MENU
CURRENT DATA EXPIRED
1. Communicate w/PC
2. Take Unit to Locks
Na obrázku je zachycen vzhled displeje programovací a dotazovací jednotky zámku.
Stiskněte tlačítka 2 a Enter na jednotce LPI.
Na displeji se zobrazí hlášení, které vyzývá k odpojení jednotky LPI od terminálu
a připojení snímače. Po provedení pokynů stiskněte libovolné tlačítko.
M254: Disconnect
Terminal Cables and
Connect LPI Probe
**PRESS ANY KEY**
Jednotka LPI připojená k terminálu
Jednotka LPI s připojeným snímačem
5-25
Na displeji jednotky LPI se zobrazí následující nabídka:
02-23-00 11:01A
1. Reconnect to PC
2. Program Lock
Select choice ?
STD
Tlačítkem se šipkou dolů můžete zobrazit další položky v nabídce. Následující dva
obrázky zachycují vzhled displeje s těmito položkami.
3.
Update Locks Clock (Aktualizovat hodiny zámku) – používá se pro aktualizaci hodin
zámku
4.
Interrogate Locks (Dotazování zámků) – používá se ke zjištění všech klíčů použitých
v zámku
5.
Lock Vers/LED Diag (Verze zámku/Diagnostika) – používá se pro zobrazení verze
zámku a k diagnostice potíží s klíči pomocí LED indikátorů
02-23-00 11:01A STD
3. Update Lock Clock
4. Interrogate Locks
Select choice
02-23-00 11:01A STD
4. Interrogate Locks
5. Lock Vers/LED Diag
Select choice
Přineste jednotku LPI a snímač k zámku. Stiskněte tlačítka 2 a Enter, zobrazí se dialog
Program Lock (Programování zámku), uvedený na následujícím obrázku. Na displeji se
zobrazí všechny zámky, jejichž data byla načtena do jednotky.
S005: Program Lock
1. 101
2. 104
enter 1-2 (0=More)
0
Na displeji se mohou současně zobrazit pouze čtyři čísla pokojů. Pokud chcete zvolit
některé číslo pokoje, zadejte číslo, které je před ním uvedeno, a potom stiskněte tlačítko
Enter. Chcete-li zobrazit další čísla pokojů, uložená v paměti, stiskněte tlačítka 0 a Enter.
5-26
Na displeji jednotky LPI se zobrazí následující hlášení. Nyní stiskněte libovolné tlačítko na
jednotce a ihned zasuňte snímač do zámku, jak je znázorněno na obrázku.
M252: Press Any Key
And THEN Insert LPI
Probe into Lock!
(Press ESC to Abort)
Po naprogramování zámku se na displeji jednotky zobrazí následující hlášení, které
informuje o úspěšném ukončení programování. Po stisknutí libovolného tlačítka na
jednotce se znovu zobrazí nabídka Program Lock. Postupujte stejným způsobem
i u dalších pokojů. Potom odneste jednotku zpět a ponechejte ji odpojenou od terminálu,
dokud ji nebudete znovu potřebovat
M247: LOCK 101
WAS PROGRAMMED
SUCCESSFULLY
** PRESS ANY KEY**
5-27
B)
Dotazování
Klepněte na tlačítko Interrogate Locks (Dotazování zámků) na kartě Locks (Zámky).
Zobrazí se následující dialogové okno:
Pokud jste aktuálně propojeni se systémem EMS (Energy Management System), můžete
se dotazovat zámků prostřednictvím EMS. Pokud klepnete na tlačítko Yes (Ano), zjištěné
záznamy se načtou přímo do počítače, v němž byl dotaz vytvořen. Jestliže klepnete na
tlačítko No (Ne) budete muset použít jednotku LPI a jít přímo k příslušným dveřím.
5-28
Zobrazí se následující okno s informací, že je nutné připojit jednotku LPI k terminálu.
Správné připojení jednotky je uvedeno na obrázcích. Po připojení jednotky LPI k terminálu
klepněte na tlačítko OK.
Jednotku připojte k terminálu pomocí tří prvků:
propojovacího kabelu RS232 s konektory s 9 vývody na obou stranách,
adaptéru modemové náhrady a
propojovacího kabelu adaptéru s konektorem s 9 vývody.
Připojení jednotky k terminálu je zobrazeno na pravém obrázku. Miniaturní konektor
kabelu adaptéru zasuňte do zdířky na boční straně jednotky, konektor s 9 vývody do
modemové náhrady. Jeden konektor kabelu RS232 s 9 vývody připojte do terminálu
a druhý do modemové náhrady. Všechny uvedené kabely jsou součástí dodávky
systému SAFLOK a měly být uchovávány pohromadě, aby se neztratily.
5-29
Klepněte na předvolbu Interrogate General Lock Data (Dotazovat na obecná data
zámku) a potom na tlačítko OK.
Na displeji jednotky LPI se zobrazí následující nabídka:
HH5 Main Menu
08-11-00 7:43AM STD
1.Communicate w/PC
2.Take Unit to Locks
Stisknutím tlačítka 2 zvolte položku Take Unit to Locks (Připojit jednotku do zámku)
a stiskněte tlačítko Enter.
M254: Disconnect
Terminal Cables and
Connect LPI Probe
**PRESS ANY KEY**
Stiskněte libovolné tlačítko.
5-30
08-11-00 07:47A STD
1.Reconnect to PC
3.Update Lock Clock
Select choice ?
Stiskněte tlačítko se šipkou dolů, tlačítkem 4 zvolte položku Interrogate Locks (Dotazovat
zámky) a potom stiskněte tlačítko Enter.
08-11-00 07:47A STD
4.Interrogate Locks
5.Lock Vers/LED Diag
Select choice ?
Zvolte druh použitého snímače.
SELECT LPI PROBE:
1.SMARTCARD P#74333
2.BLACK MAG P#OTHER
5-31
M252: Press Any Key
And THEN Insert LPI
Probe into Lock!
(Press ESC to Abort)
Stiskněte libovolné tlačítko, jednotka LPI začne pomalu pípat. Zasuňte snímač do zámku,
jednotka LPI začne pípat rychleji. Po načtení všech dat se na displeji jednotky zobrazí
následující hlášení. Stiskněte libovolné tlačítko.
M247: Lock 100
WAS INTERROGATED
SUCCSSFULLY
**PRESS ANY KEY>>
Vyjměte snímač ze zámku a pokud chcete zjišťovat data z dalších zámků, stiskněte
libovolné tlačítko. Jestliže se chcete vrátit do hlavního menu pro dotazování, stiskněte
tlačítko ESC.
M243: REMOVE PROBE
Press Any Key to
Interrogate More
Locks or ESC to Stop
Stisknutím tlačítka 1 zvolte položku Reconnect to PC (Připojit znovu k PC) a potom
stiskněte tlačítko Enter.
08-11-00 07:47A STD
1.Reconnect to PC
3.Update Lock Clock
Select choice ?
5-32
M253: Disconnect LPI
Probe and Reconnect
Terminal Cables
**PRESS ANY KEY**
Stiskněte libovolné tlačítko, jednotka bude čekat na další příkaz z počítače. Přejděte
k počítači, zvolte kartu Locks (Zámky) a klepněte na tlačítko Interrogate Locks
(Dotazování zámků).
Připojte jednotku LPI k počítači podle pokynů a obrázků na straně 5-29. Potom klepněte
na tlačítko OK.
5-33
Klepněte na tlačítko Process (Zpracovat).
V dalším dialogovém okně klepněte na tlačítko Save (Uložit). Potom klepněte na tlačítko
Yes (Ano) v okně Confirm (Potvrdit). Data načtená ze zámku se uloží do databáze.
5-34
Jakmile počítač uloží data, zobrazí se následující okno. Klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na záložku Reports (Záznamy) v hlavním okně. V seznamu na kartě Záznamy
(Reports) zvýrazněte položku Lock Interrogation Reports (Záznamy ze zámků) a
klepněte na tlačítko View (Zobrazit).
5-35
V následujícím dialogovém okně klepněte na záznam, který potřebujete prohlédnout nebo
vytisknout, a potom klepněte na tlačítko View.
Pokud potřebujete záznamy ze zámků uložit na disk, klepněte na tlačítko Copy
(Kopírovat). Záznamy ze zámků budete moci uložit na disketu nebo do jiné složky.
Záznamy lze také z databáze smazat klepnutím na tlačítko Delete (Smazat).
Následující dialogové okno umožňuje uživateli vytisknout pouze záznamy získané v
určitém časovém rozmezí. Tisknout lze také pouze informace, které souvisí s otevíráním
dveří. Pokud byly hodiny zámku vypnuté, můžete označit předvolbu, která zajistí tisk
původního a nastaveného času. Po klepnutí na tlačítko OK se zobrazí další dialogové
okno.
5-36
Po klepnutí na přepínač Preview (Náhled) se záznamy ze zámků zobrazí na obrazovce.
Jestliže chcete záznamy vytisknout, klepněte na přepínač Printer (Tiskárna). Po klepnutí
na tlačítko Setup (Nastavit) můžete zvolit tiskárnu, na které se záznamy vytisknou.
Přepínač File (Soubor) umožňuje uložit záznamy do souboru. Po nastavení všech
parametrů klepněte na tlačítko OK, záznamy se zobrazí, vytisknou nebo uloží.
5-37
Kapitola 6
Chybové kódy
pro diagnostiku
6.1 Použití diagnostiky pomocí LED indikátorů
Chybové kódy pro diagnostiku se zobrazují při diagnostice pomocí LED indikátorů,
programování LPI a diagnostice naposledy použitého klíče.
Diagnostika pomocí LED indikátorů
Pokud nelze použít magnetickou kartu pro ovládání zámku, můžete použít diagnostiku
pomocí LED indikátorů, při níž se zobrazí chybový kód, jenž udává příčiny potíží s kartou.
K diagnostice pomocí LED indikátorů potřebujete následující magnetické karty:
•
Magnetickou kartu PPK nebo SPK
•
Magnetickou kartu pro diagnostiku pomocí LED indikátorů
•
Magnetickou kartu, kterou nelze ovládat zámek
1.
Zasunutím karty PPK nebo SPK do zámku aktivujete diagnostiku pomocí LED
indikátorů. Žlutý indikátor začne pomalu blikat.
2.
Zatímco bliká žlutý indikátor, zasuňte do zámku magnetickou kartu pro diagnostiku
pomocí LED indikátorů. Zelený a žlutý indikátor třikrát bliknou.
3.
Použijte kartu, kterou nelze ovládat zámek. Zelený, červený a žlutý indikátor
současně jednou bliknou, aby oznámily začátek zobrazení chybového kódu, a potom
chybový kód zobrazí. Výsledný kód se sestaví následujícím způsobem podle blikání
zeleného, žlutého a červeného indikátoru:
1) Počet bliknutí zeleného indikátoru (0–2).
2) Počet bliknutí žlutého indikátoru (0–9).
3) Počet bliknutí červeného indikátoru (0–9).
Každé bliknutí zeleného indikátoru odpovídá hodnotě 100. Jestliže zelený indikátor
blikne například jednou, bude výsledná hodnota 100 (1 × 100 = 100). Každé bliknutí
žlutého indikátoru má hodnotu 10. Jestliže žlutý indikátor blikne například pětkrát,
bude výsledná hodnota 50 (5 × 10 = 50). Každé bliknutí červeného indikátoru
odpovídá hodnotě 1. Jestliže červený indikátor blikne například čtyřikrát, bude
výsledná hodnota 4 (4 × 1 = 4). V uvedeném příkladu bude chybový kód 154.
4.
Jakmile LED indikátory zobrazí celý chybový kód, všechny současně jednou bliknou,
aby oznámily ukončení zobrazení chybového kódu.
5.
Diagnostiku pomocí LED indikátorů ukončíte zasunutím magnetické karty pro
diagnostiku pomocí LED indikátorů do zámku. Pokud kartu nepoužijete, diagnostika
pomocí LED indikátorů se automaticky vypne po dvou minutách.
6.
Vyhledejte popis problému v části „Chybové kódy pro diagnostiku“. Pokud
potřebujete k odstranění potíží odbornou pomoc, obraťte se na společnost SAFLOK.
V uvedeném příkladu se zobrazil chybový kód 154. Tento kód znamená, že použitý
klíč je určen k otevírání dveří. Zámek má však vysunutou západku a klíč ji nemůže
zasunout.
6- 1
6.2 Chybové kódy pro diagnostiku
Chyby při programování LPI
Pokud dojde k chybě při programování zámku, terminál LPI zobrazí následující hlášení
s chybovým kódem na řádku LPI ERROR:
* * * LPI ERROR nnn * * *
Error Occured When Sending Key Level xx, Type yy, xxxxxxxxxx
LOCK AND PROBE COMMUNICATIONS HAVE BEEN TERMINATED
(PRESS Any Key)
Chybový kód, zobrazený na řádku LPI ERROR, je shodný s kódem, který získáte
diagnostikou pomocí LED indikátorů. Podle chybového kódu můžete v následující části
vyhledat informace o vzniklém problému. Při vzniku chyby při programování LPI budete
potřebovat odbornou pomoc od společnosti SAFLOK. Zástupce společnosti SAFLOK bude
potřebovat chybový kód.
Nejčastější chybové kódy pro diagnostiku
Při diagnostice pomocí LED indikátorů se nejčastěji zobrazují následující chybové kódy:
Kód
Popis
113
Všechny klíče: Klíč není v aktuálním režimu nebo cyklu zámku platný. Pokud je
spuštěna diagnostika pomocí LED indikátorů, ukončete ji. Zámek je zpravidla
v chybovém režimu. Prostudujte si část Indikátory režimu a závady zámku v
kapitole 3. Kód se může zobrazit i při použití standardního klíče nebo klíče pro
zobrazení informací v době, kdy LED indikátory blikáním signalizují použití karet
PPK nebo SPK. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
117
Standardní a speciální klíče, klíče PPK a SPK: Zámek je v režimu odpojení,
protože do něj bylo zasunuto 10 neplatných karet. Režim odpojení ukončíte
použitím platného klíče.
122
Standardní klíče: Zámek nelze aktivovat touto úrovní klíčů. Kartu do zámku již
nezasouvejte.
123
Standardní a speciální klíče: Klíč není určen pro ovládání tohoto zámku. Kartu do
zámku již nezasouvejte.
127
Standardní klíče: Klíč neobsahuje žádné z 12 univerzálních čísel, vyžadovaných
pro univerzální úroveň.
6- 2
128
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Datum jeho vytvoření je starší
než data klíče, uložená v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč.
129
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Čas jeho vytvoření je starší než
data klíče, uložená v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč.
134
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Pro tuto úroveň klíčů je omezen
počet sad (1–15) a pořadové číslo klíče je starší než data klíče uložená v zámku.
Použijte aktuálně platný nebo nový klíč. Pokud je to nutné, použijte klíč pro
přečíslování.
135
Standardní a speciální klíče: Klíč je příliš nový. Pro tuto úroveň klíčů je omezen
počet sad a pořadové číslo klíče je novější než data klíče uložená v zámku
a překračuje povolený rozsah. Vytvořte a použijte klíč pro přečíslování a potom
zkuste použít původní klíč znovu.
136
Standardní klíče: Klíč má omezený počet použití a byl již použit tolikrát, kolikrát je
povoleno. Vyměňte jej za nový klíč.
137
Standardní klíče: Klíč je nový, ale dveře jsou zajištěny západkou a zámek nemůže
nový klíč přijmout. Pokud byl klíč přidělen novému hostu, je pokoj zřejmě ještě
obsazen. Přidělte novému hostu jiný pokoj.
141
Všechny klíče: Vypršela platnost klíče, určená na základě systémového data
a času zámku. Nahraďte klíč jeho duplikátem s pozdějším datem skončení
platnosti.
145
Standardní klíče a klíče PPK: Směnový klíč není v tuto denní dobu platný.
149
Standardní klíče: Klíč je platný, úroveň klíče je však blokována. Vyměňte klíč za
nový.
150
Standardní klíče: Klíč je platný, ovšem je blokován. Vyměňte klíč za nový.
152
Standardní klíče: Klíč je elektronicky zablokován. Elektronické zablokování zrušíte
klíčem pro elektronické odblokování.
154
Standardní klíče: Klíč je určen k otevírání dveří. Zámek má však vysunutou
západku nebo bylo stisknuto bezpečnostní tlačítko a klíč nemůže toto
zabezpečení odstranit.
6- 3
176
Klíče PPK a SPK: Žádná z kombinací klíčů neodpovídá aktuální kombinaci pro
zámek. Klíč je příliš starý nebo bylo vytvořeno velmi mnoho klíčů, které nebyly
nikdy použity. Pokud se jedná o nejnovější klíč, musí být přeprogramován za
použití platného klíče SPK nebo PPK.
178
Standardní klíče: Klíč je nový a je identifikován jako předregistrovaný. Tyto klíče
lze použít až po uplynutí data a času plánovaného přihlášení hosta k pobytu.
Pokud je to nutné, vyměňte klíč za nový.
187
Stavový klíč: Při programování byl po klíči PI použit stavový klíč, ovšem po
zahájení programovacího cyklu musí být klíč PI prvním a jediným použitým klíčem.
Chcete-li programovat stavovým klíčem, použijte klíč PPK nebo SPK a po něm
stavový klíč.
6- 4
6.3 Úplný přehled chybových kódů pro diagnostiku
V této části je uveden kompletní přehled chybových kódů pro diagnostiku, jenž platí pro
diagnostiku pomocí LED indikátorů, chyby při programování LPI a diagnostiku naposledy
použitého klíče.
Procesní chyby
Kód
Popis
001
Došlo k chybě zápisu do paměti E2 během zpracování klíče, zámek je v režimu 3.
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
002
Došlo k dvojnásobné chybě zápisu do paměti E2 během zpracování klíče, zámek
je v kritickém testovacím režimu. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou
pomoc.
003
Obvod E2 nemohl odpovědět během zpracování klíče, zámek je v kritickém
testovacím režimu. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
004
Chyba kontrolního součtu klíče – klíč je chybně zakódován. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
006
Zámek je v režimu 3 a nemohl zaznamenat použití klíče. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
Chyby sdíleného klíče s programovými daty (PI) při programování
Kód
Popis
016
Klíč PI: Klíč neobsahuje žádná programovací data – není funkční. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
017
Klíč PI: Není k dispozici dostatek paměti E2 pro přidání dat o klíči nebo úrovni
klíčů. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
Chybná programovací data (PI) pro správu univerzálních klíčů při programování
Kód
Popis
018
PI pro správu univerzálních klíčů: Činnost této úrovně zámků musí být nastavena
jako univerzální, aby mohl být přijat univerzální klíč PI. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
019
PI pro správu univerzálních klíčů: Pokud není úroveň nastavena pro správu
univerzálních klíčů, musí být naprogramováno kritérium pro časové omezení
univerzálnosti klíče.
020
PI pro správu univerzálních klíčů: Kritérium pro časové omezení je 3 (neplatné).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6- 5
021
PI pro správu univerzálních klíčů: Pokud pro klíč PI čas roven 0, nemůže
programovat operační čas, v kterém bude zámek univerzální. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
022
PI pro správu univerzálních klíčů: Jestliže klíč PI slouží pouze k doplnění/změně
operačního času, po který bude zámek univerzální, musí mít klíč PI i zámek stejné
kritérium pro operační čas. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
023
PI pro správu univerzálních klíčů a PI pro automatické blokování: Některé časové
údaje pro automatické blokování nebo pro operační čas, během kterého bude
zámek univerzální, jsou neplatné (hodiny, minuty). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
024
PI pro správu univerzálních klíčů: Ke změně platných univerzálních čísel musí být
naprogramováno také kritérium pro univerzálnost.
025
PI pro správu univerzálních klíčů: Pokud je kritérium univerzálnosti klíče 0, musí
být všechna univerzální čísla rovna 0. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou
pomoc.
026
PI pro správu univerzálních klíčů: Pokud je kritérium univerzálnosti klíče 1, nesmí
být žádné univerzální číslo rovno 0. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou
pomoc.
Chybná programovací data (PI) pro složky programu při programování
Kód
Popis
027
PI pro složky programu: Pokud není číslo aktuální skupiny programů pro klíč PI
rovno 0, musí být shodné s číslem skupiny programů pro příslušný druh klíčů.
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
028
PI pro složky programu: Pokud je číslo skupiny programů pro druh klíčů rovno 0
(nevýkonné), klíč PI musí programovat operaci. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
029
PI pro složky programu: Klíč PI nemůže programovat funkci bez programování
podřízené funkce a doplňkových dat pro funkci. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
030
PI pro složky programu: Funkce klíče PI je větší než 5 a není platná nebo klíč PI
nenaprogramoval funkci, neboť jeho funkce neodpovídá funkci příslušného druhu
klíčů. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
031
PI pro složky programu: Klíč PI má neplatnou hodnotu pro podřízenou nebo
doplňkovou funkci, vytvořenou na základě hodnoty funkce klíče. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6- 6
Chybná programovací data (PI) pro správu klíčů při programování
Kód
Popis
032
PI pro správu klíčů: Přidání/Změna/Mazání – Klíč PI je určen pro úroveň klíčů
s činností 0 (nevýkonné) nebo 7 (univerzální), která nemá jednotlivé klíče.
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
033
PI pro správu klíčů: Přidání/Změna/Mazání – Hodnoty data/času vytvoření klíče
jsou v klíči PI chybné. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
034
PI pro správu klíčů: Změna/Mazání – Číslo záznamu v klíči PI není v paměti
zámku uloženo, proto k z ní klíč nelze odstranit ani upravit. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
035
PI pro správu klíčů: Změna/Mazání – Klíč PI není určen k programování nebo
k přepsání data vytvoření klíče a datum vytvoření klíče neodpovídá datům klíče
v paměti zámku. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
036
PI pro správu klíčů: Přidání – Číslo záznamu v klíči PI je již v této úrovni zámků
použito, takže jej nelze přidat. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
037
PI pro správu klíčů: Přidání/Změna – Počet klíčů pro tuto úroveň je omezen a klíč
PI nemůže přidat/změnit pořadové číslo klíče větší než 32. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
038
PI pro správu klíčů: Změna/Mazání – Klíč PI není určen k programování nebo
k přepsání pořadového čísla klíče a pořadové číslo klíče neodpovídá datům klíče
v paměti zámku. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
039
PI pro správu klíčů: Změna/Mazání – Klíč PI není určen k programování nebo
k přepsání kombinace klíče a kombinace klíče neodpovídá datům klíče v paměti
zámku. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
040
PI pro správu klíčů: Změna/Mazání – Počet klíčů pro tuto úroveň je omezen a klíč
PI nemůže změnit pořadové číslo klíče. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
041
PI pro správu klíčů: Přidání/Změna – Klíč PI nemůže přidat/změnit klíč, jestliže je
kombinace klíče rovna 0. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6- 7
Chybná programovací data (PI) pro automatické blokování při programování
Kód
Popis
042
PI pro automatické blokování: V paměti zámku je uložen maximální počet 16
záznamů, všechny záznamy pro automatické blokování byly smazány. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
043
PI pro automatické blokování: V paměti E2 zámku není dostatek místa pro uložení
záznamu(ů) z klíče PI. Protože by měl být nahrazen minimální počet záznamů LPI,
všechny záznamy pro automatické blokování byly smazány. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
044
PI pro automatické blokování: Zámek není programován pro použití motorových
spínačů (elektromagnetu) a nelze jej nechat v odblokovaném stavu, takže pro něj
nelze použít automatické blokování/odblokování. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
045
PI pro automatické blokování: Klíč PI se pokusil naprogramovat záznam pro
automatické blokování mimo chronologické pořadí nebo časový údaj v klíči PI není
platný. Všechny záznamy pro automatické blokování byly smazány. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
046
PI pro automatické blokování: Klíč PI se pokusil programovat záznam pro
automatické blokování pro určitý den v týdnu, ale předcházející záznamy pro
automatické blokování neobsahovaly časové omezení pro žádný den v týdnu nebo
naopak. Nelze současně používat záznamy pro všechny a pouze pro některé dny
v týdnu. Všechny záznamy pro automatické blokování byly smazány. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
047
PI pro automatické blokování: Klíč PI se pokusil programovat jiný záznam pro
automatické blokování, když přecházející záznamy již spadají do příštího týdne.
Všechny záznamy pro automatické blokování byly smazány. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
6- 8
Chybná programovací data (PI) pro hodiny (a nastavení čísla/času) při
programování
Kód
Popis
050
PI pro hodiny: Nejsou naprogramována data pro nastavení letního času pro
zámek. Před použitím klíče PI pro hodiny je však nutné je naprogramovat.
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
051
PI pro hodiny: Baterie zámku jsou téměř vybité a před použitím klíče PI pro hodiny
musí být vyměněny (po vyjmutí baterií se hodiny vynulují). Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
052
PI pro hodiny: Klíč PI nemůže nastavit interval pro seřízení hodin, měsíce budou
programovány použitím klíčů PI pro nastavení čísla/času. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
053
PI pro hodiny: Klíč PI musí programovat datum (měsíc, den a rok) a čas (hodiny,
minuty a sekundy) současně. Programování pouze jednoho z údajů není
povoleno. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
054
PI pro hodiny: Při programování data a času musí klíč PI udávat měsíc, den,
hodiny a minuty – všechna data jsou uložena v klíči PI nebo v klíčích PI pro
nastavení čísla/času. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
055
PI pro hodiny: PI klíč nemůže pro hodiny nastavit rok – rok bude naprogramován
kartou PI pro nastavení čísla/času. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou
pomoc.
056
PI pro hodiny: PI klíč nemůže pro hodiny nastavit sekundy – sekundy budou
naprogramovány kartou PI pro nastavení čísla/času. Požádejte společnost
SAFLOK o odbornou pomoc.
057
PI pro hodiny: Pro nestandardní nastavení přestupného roku musí rok v klíči PI
pro hodiny odpovídat hodnotě pro změnu data/roku pro letní čas. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
058
PI pro hodiny & PI pro nastavení čísla/času: Číselná hodnota udávající měsíc je
chybná (pouze 1–12). Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
059
PI pro hodiny & PI pro nastavení čísla/času: Číselná hodnota udávající den je
chybná (pouze 1–31). Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
060
PI pro hodiny & PI pro nastavení čísla/času: Číselná hodnota udávající hodinu je
chybná (pouze 0–11, poledne je vyjádřeno hodnotou 0). Chybné hodnoty
parametrů v klíči (typ, funkce, data atd.). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
6- 9
061
PI pro hodiny & PI pro nastavení čísla/času: Číselná hodnota udávající minuty je
chybná (pouze 0–59). Chybné hodnoty parametrů na klíči (typ, funkce, data atd.).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
062
PI pro hodiny & PI pro nastavení čísla/času: Číselná hodnota udávající sekundy je
chybná (pouze 0–59). Chybné hodnoty parametrů na klíči (typ, funkce, data atd.).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
Chybná programovací data (PI) pro nastavení čísla/času při programování
Kód
Popis
063
PI pro nastavení čísla/času: Zámek nepředpokládal použití klíče pro nastavení
data/času, protože nebyl použit klíč PI pro hodiny signalizující použití klíče pro
nastavení data/času. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
064
PI pro nastavení čísla/času: Zámek očekával klíč PI pro nastavení času (AM/PM),
ale byl použit klíč PI pro nastavení čísla (0–9). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
065
PI pro nastavení čísla/času: Zámek očekával klíč PI pro nastavení čísla (0–9), ale
byl použit klíč PI pro nastavení času (AM/PM). Požádejte společnost SAFLOK o
odbornou pomoc.
066
PI pro nastavení čísla/času: Klíč PI obsahuje chybné hodnoty. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
Obecné chyby paměti E2, k nimž by nemělo dojít
Kód
Popis
103
Potíže programu v EPROM: Přeplnění při šestnáctkovém/osmičkovém dělení,
ihned vyměňte desku plošných spojů.
105
Poškození paměti E2: V paměti E2 je chybná hodnota, ihned vyměňte desku
plošných spojů.
Obecné potíže s platností klíčů
Kód
Popis
112
Všechny klíče: Hodnota udávající druh klíče, vycházející z jeho úrovně, je
neplatná. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
113
Všechny klíče: Klíč není v aktuálním režimu nebo cyklu zámku platný. Pokud je
spuštěna diagnostika pomocí LED indikátorů, ukončete ji. Zámek je zpravidla
v chybovém režimu. Prostudujte si část Indikátory režimu a závady zámku
v kapitole 3. Kód se může zobrazit i při použití standardního klíče nebo klíče pro
zobrazení informací v době, kdy LED indikátory blikáním signalizují použití karet
PPK nebo SPK. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6-10
114
Všechny klíče: Číslo objektu v paměti zámku je ještě nastaveno od výrobce, číslo
objektu na kartě indikuje, že se jedná o správný klíč pro objekt. Musíte použít
instalační/NC klíče nebo přeprogramovat zámek.
115
Všechny klíče: Číslo objektu v paměti zámku je správně nastaveno, číslo objektu
na kartě je však ještě nastaveno od výrobce. Musíte použít magnetické karty
generované Vaším počítačem.
116
Všechny klíče: Číslo objektu v paměti zámku neodpovídá číslu objektu na kartě.
Karta je určena pro jiný objekt.
117
Standardní a speciální klíče, klíče PPK a SPK: Zámek je v režimu odpojení,
protože do něj bylo zasunuto 10 neplatných karet. Režim odpojení ukončíte
použitím platného klíče.
118
Standardní a speciální klíče, klíče PPK a SPK: Číslo záznamu klíče je 0
(neplatný). Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
119
Standardní a speciální klíče, klíče PPK a SPK: Kombinace klíče je 0 (neplatná).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
120
Všechny klíče: Datum a čas zahájení nebo ukončení platnosti klíče obsahuje
chybné hodnoty pro měsíc, den, hodiny nebo minuty (například 25:00, 4/31 atd.).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
121
Standardní a speciální klíče, klíče PPK a SPK: Identifikační číslo klíče je 0
(neplatné). Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
122
Standardní klíče: Zámek nelze aktivovat touto úrovní klíčů. Kartu již do zámku
nezasouvejte .
123
Standardní a speciální klíče: Klíč není určen pro ovládání tohoto zámku. Kartu již
do zámku již nezasouvejte.
124
Standardní klíče: Zámek je nastaven jako univerzální, univerzální klíč však nebyl
dosud vytvořen, proto jej není možné ověřit. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
125
Standardní klíče: Zámek je nastaven pro použití dvou klíčů a očekává druhý klíč,
ale použitý klíč není pro tuto funkci naprogramován. Po zasunutí první z duálních
karet musíte použít druhou duální kartu.
6-11
126
Standardní klíče: Zámek je v režimu 3 a klíč PPK použitý před tímto klíčem nemá
oprávnění pracovat se standardními klíči. Musíte použít klíč PPK s odpovídajícím
oprávněním.
127
Standardní klíče: Klíč neobsahuje žádné z 12 univerzálních čísel, vyžadovaných
pro univerzální úroveň.
128
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Datum jeho vytvoření je starší
než data klíče, uložená v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč.
129
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Čas jeho vytvoření je starší než
data klíče, uložená v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč.
130
Standardní klíče: Klíč je neplatný, počet klíčů pro zámek je omezen a pořadové
číslo klíče není platné (není v rozsahu 1–32). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
131
Standardní klíče: Jedná se o starý klíč. Počet klíčů pro zámek je omezen
a pořadové číslo klíče bylo již použito. Použijte klíč s nepoužitým pořadovým
číslem.
132
Standardní klíče: Jedná se o starý klíč. Datum a čas jeho vytvoření je starší než
data klíče, uložená v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč.
133
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Pro tuto úroveň klíčů není
omezen počet sad, ale pořadové číslo klíče je starší než data klíče uložená
v paměti zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč. Pokud je to nutné,
použijte klíč pro přečíslování.
134
Standardní a speciální klíče: Jedná se o starý klíč. Pro tuto úroveň klíčů je omezen
počet sad (1–15) a pořadové číslo klíče je starší než data klíče uložená v paměti
zámku. Použijte aktuálně platný nebo nový klíč. Pokud je to nutné, použijte klíč pro
přečíslování.
135
Standardní a speciální klíče: Klíč je příliš nový. Pro tuto úroveň klíčů je omezen
počet sad a pořadové číslo klíče je novější než data klíče uložená v paměti zámku
a překračuje povolený rozsah. Vytvořte a použijte klíč pro přečíslování a potom
zkuste znovu použít původní klíč.
136
Standardní klíče: Klíč má omezený počet použití a byl již použit tolikrát, kolikrát je
povoleno. Vyměňte jej za nový klíč.
6-12
137
Standardní klíče: Klíč je nový, ale dveře jsou zajištěny západkou a zámek nemůže
nový klíč přijmout. Pokud byl klíč přidělen novému hostu, je pokoj zřejmě ještě
obsazen. Přidělte novému hostu jiný pokoj.
138
Standardní klíče: Klíč je nový, ale nemůže být přijat, protože zámek je v režimu 3.
Použijte aktuální klíč jiné nejvyšší úrovně.
139
Standardní klíče: Skončení platnosti klíče nelze ověřit, protože datum hodin zámku
je nutné znovu nastavit. Nastavte znovu hodiny zámku. Prostudujte si kapitolu 5.
140
Standardní a speciální klíče: Skončení platnosti klíče nelze ověřit, protože čas
vnitřních hodin zámku je nutné znovu nastavit. Nastavte znovu hodiny zámku.
Prostudujte si kapitolu 5.
141
Všechny klíče: Vypršela platnost klíče, určená na základě systémového data
a času zámku. Nahraďte klíč jeho duplikátem s pozdějším datem skončení
platnosti.
142
Standardní a speciální klíče, klíče PPK: Klíč není tento den v týdnu platný nebo
zámky této úrovně nejsou tento den funkční.
143
Standardní a speciální klíče, klíče PPK: Zámek nemůže určit, zda je možné použít
klíč této úrovně nebo zda je klíč tento den v týdnu platný, protože datum hodin
zámku je nutné znovu nastavit. Nastavte znovu hodiny zámku. Prostudujte si
kapitolu 5.
144
Standardní klíče a klíče PPK: Zámek nemůže určit, zda je směnový klíč nyní
platný, protože čas vnitřních hodin zámku je nutné znovu nastavit. Nastavte znovu
hodiny zámku. Prostudujte si kapitolu 5.
145
Standardní klíče a klíče PPK: Směnový klíč není v tuto denní dobu platný.
146
Standardní klíče: Zámky této úrovně jsou univerzální, ale nelze je použít v určitém
časovém období dne. Zámek nemůže určit, zda jsou zámky této úrovně nyní
funkční, protože čas hodin zámku je nutné znovu nastavit. Nastavte znovu hodiny
zámku. Prostudujte si kapitolu 5.
147
Standardní klíče: Zámky této úrovně jsou univerzální a časové období, v které je
lze používat, je pro různé dny v týdnu odlišné. Zámek nemůže určit, zda jsou
zámky této úrovně nyní funkční, protože čas hodin zámku je nutné znovu nastavit.
Nastavte znovu hodiny zámku. Prostudujte si kapitolu 5.
6-13
148
Standardní klíče: Zámky této úrovně jsou univerzální, ale lze je použít pouze
v určitém časovém období dne. V tuto denní dobu však nejsou funkční.
149
Standardní klíče: Klíč je platný, úroveň klíče je však blokována. Vyměňte klíč za
nový.
150
Standardní klíče: Klíč je platný, ovšem je blokován. Vyměňte klíč za nový.
151
Standardní klíče: Jedná se o starý klíč. Počet klíčů pro zámek je omezen
a pořadové číslo klíče bylo již použito. Použijte klíč s nepoužitým pořadovým
číslem.
152
Standardní klíče: Klíč je elektronicky zablokován. Jestliže se jedná o duální klíč,
klíč pro elektronické blokování/odblokování, blokovací klíč nebo klíč pro
automatické blokování/odblokování, nebude funkční. Elektronické zablokování
zrušíte klíčem pro elektronické odblokování.
153
Standardní klíče: Klíč neslouží k otevírání dveří a zámek je v režimu 3. Použijte
klíč pro otevření dveří nebo odlišný klíč nejvyšší úrovně.
154
Standardní klíče: Klíč je určen k otevírání dveří. Dveře však mají vysunutou
západku a nelze je klíčem odemknout.
155
Standardní klíče: Zámek je nastaven pro použití dvou klíčů a stejný klíč byl použit
dvakrát po sobě. Po použití prvního duálního klíče použijte jiný duální klíč.
156
Standardní klíče: Zámek je nastaven pro použití dvou klíčů a oba použité duální
klíče nejsou řídicí. Použijte alespoň jeden řídicí duální klíč.
157
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem baterie nemají
dostatek energie. Zámek této úrovně nelze při nedostatku energie v bateriích
otevřít použitým klíčem. Klíč nevykoná žádnou speciální funkci a nedovolí otevřít
dveře. K otevření dveří použijte jiný klíč nejvyšší úrovně a potom vyměňte baterie.
158
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem baterie nemají
dostatek energie. Zámek této úrovně nelze při nedostatku energie v bateriích
otevřít použitým klíčem. Klíč vykoná speciální funkci (blokování úrovní nebo
elektronické blokování), ale nedovolí otevřít dveře. K otevření dveří použijte jiný
klíč nejvyšší úrovně a potom vyměňte baterie.
6-14
159
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem hodiny vyžadují
seřízení. Zámek této úrovně nelze při požadavku na seřízení hodin zámku otevřít
použitým klíčem. Klíč nevykoná žádnou speciální funkci a nedovolí otevřít dveře.
K otevření dveří použijte jiný klíč nejvyšší úrovně a potom znovu nastavte hodiny
zámku.
160
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem hodiny vyžadují
seřízení. Zámek této úrovně nelze při požadavku na seřízení hodin zámku otevřít
použitým klíčem. Klíč vykoná speciální funkci (blokování úrovní nebo elektronické
blokování), ale nedovolí otevřít dveře. K otevření dveří použijte jiný klíč nejvyšší
úrovně a potom znovu nastavte hodiny zámku.
161
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem došlo k potížím,
způsobeným nedostatkem energie v bateriích. U zámku této úrovně může dojít při
nedostatku energie v bateriích k potížím při použití tohoto klíče. Klíč nevykoná
žádnou speciální funkci a nedovolí otevřít dveře. Pokuste se znovu otevřít zámek
stejným klíčem. Potom vyměňte baterie.
162
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem došlo k potížím,
způsobeným nedostatkem energie v bateriích. U zámku této úrovně může dojít při
nedostatku energie v bateriích k potížím při použití tohoto klíče. Klíč vykoná
speciální funkci (blokování úrovní nebo elektronické blokování), ale nedovolí
otevřít dveře. Pokuste se znovu otevřít zámek stejným klíčem. Potom vyměňte
baterie.
163
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem došlo k potížím,
způsobeným požadavkem na seřízení hodin. U zámku této úrovně může dojít při
požadavku na seřízení hodin k potížím při použití tohoto klíče. Klíč nevykoná
žádnou speciální funkci a nedovolí otevřít dveře. Pokuste se znovu otevřít zámek
stejným klíčem. Potom nastavte hodiny zámku, aby se potíže neopakovaly.
164
Standardní klíče: Jedná se o klíč pro otevírání dveří, ovšem došlo k potížím,
způsobeným požadavkem na seřízení hodin. U zámku této úrovně může dojít při
požadavku na seřízení hodin k potížím při použití tohoto klíče. Klíč vykoná
speciální funkci (blokování úrovní nebo elektronické blokování), ale nedovolí
otevřít dveře.Pokuste se znovu otevřít zámek stejným klíčem. Potom nastavte
hodiny zámku, aby se potíže neopakovaly.
165
Speciální klíče: Hlavní funkce klíče je 3 (neplatná). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
166
Speciální klíče: Přečíslování, zablokování nebo odblokování klíče. Zámek není
nastaven pro použití takového klíče. Kartu do zámku již nezasouvejte.
167
Speciální klíče: Přečíslování, zablokování nebo odblokování klíče. Počet klíčů pro
zámek je omezen. Použití speciálních klíčů není povoleno. Použijte klíč
s nepoužitým pořadovým číslem.
6-15
168
Speciální klíče: Odblokování klíče. Operace zámku této úrovně indikuje
automatické zablokování novými klíči. Odblokování klíče není dovoleno. Použijte
nový klíč.
169
Speciální klíče: Odblokování klíče. Funkce zámku této úrovně indikuje
automatické zablokování novými klíči. Odblokování klíče není dovoleno. Použijte
nový klíč.
170
Speciální klíče: Přečíslování klíče. Klíč je platný, ale neprovede žádnou operaci.
Do zámku bylo již uloženo pořadové číslo aktuálního klíče.
171
Speciální klíče: Blokování klíče. Klíč je platný, ale neprovede žádnou operaci.
Do zámku bylo již uloženo pořadové číslo aktuálního klíče a klíč byl zablokován.
172
Speciální klíče: Odblokování klíče. Klíč je novější než data klíče uložená v paměti
zámku. Není nutné nebo možné odblokovat klíč, který ještě nebyl použit.
173
Speciální klíče: Odblokování klíče. Při programování zámku této úrovně bylo
oznámeno, že tato úroveň je zablokována (všechny klíče jsou zablokované)
a existují ještě další klíče. Dokud nebude úroveň odblokována, nelze odblokovat
ani klíče. Pokud chcete klíč odblokovat, vytvořte a použijte nový klíč standardní
úrovně.
174
Speciální klíče: Odblokování klíče. Klíč je platný, ale neprovede žádnou operaci.
Do zámku bylo již uloženo pořadové číslo aktuálního klíče a klíč nebyl zablokován.
175
Klíče PPK a SPK: Při programování je signalizováno, že klíč není určen pro tento
zámek a klíč PPK nebo SPK, použitý pro spuštění programovacího cyklu, nemá
oprávnění pro změnu přiřazení klíče. Při použití v jiném než programovacím cyklu
signalizuje, že klíč není určen pro tento zámek. Kartu do zámku již nezasouvejte.
176
Klíče PPK a PSK: Žádná ze tří kombinací klíčů neodpovídá aktuální kombinaci pro
zámek. Klíč je příliš starý nebo bylo vytvořeno velmi mnoho klíčů, které nebyly
nikdy použity. Pokud se jedná o nejnovější klíč, musí být přeprogramován pro
zámek za použití platného klíče SPK nebo PPK.
177
Klíče PI: Klíč PPK nebo SPK použitý pro spuštění programovacího cyklu nemá
oprávnění k použití tohoto klíče PI v zámku. Použijte klíč PPK nebo SPK
s odpovídajícím oprávněním. Prostudujte si kapitolu 5.
6-16
178
Standardní klíče: Klíč je nový a je identifikován jako předregistrovaný. Tyto klíče
lze použít až po uplynutí data a času plánovaného přihlášení hosta k pobytu.
Pokud je to nutné, vyměňte klíč za nový.
179
Klíče pro zobrazení informací: Klíč má neplatnou funkci (větší než 3). Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
180
Žádost LPI: Klíč se chová jako žádost LPI, zámek však není v režimu LPI.
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
181
Žádost LPI: Klíč má chybnou funkci LPI (není v rozsahu 0–7 ani 128–131).
Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
182
Základní klíče PI: Klíč PI musí programovat hardwarový a komunikační režim,
když je zámek v režimu 1 (naformátován, nenaprogramován). Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
183
Standardní klíče: Pokud je zámek v režimu LPI, nedovolí otevřít dveře (klíčem pro
otevírání dveří). Pokud mají baterie nedostatek energie, zámek je v režimu 3
(Potlačení) nebo 5 (Kritická potíže s blokováním). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
184
Klíče PPK: Klíč je nový, ale zámek je v režimu 4 (Nepřístupná paměť E2) a
nepřijímá nové klíče. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
185
Klíče pro zobrazení informací: Jestliže je zámek v režimu LPI, nepřijme klíče pro
zobrazení informací, protože je nemůže přečíst. Požádejte společnost SAFLOK o
odbornou pomoc.
186
Standardní klíče: Klíč je přijat, neslouží však k otevírání dveří, a proto se zámek
neotevře.
187
Stavové klíče: Při programování byl po klíči PI použit stavový klíč, ovšem po
zahájení programovacího cyklu musí být klíč PI prvním a jediným použitým klíčem.
Chcete-li programovat stavovým klíčem, použijte klíč PPK nebo SPK a po něm
stavový klíč.
188
Všechny klíče: Zámek je v testovacím režimu a signalizuje kritickou závadu.
Zámek by měl být vrácen dodavateli. Povoleno je pouze dotazování LPI. Vstup do
místnosti bude možný až po odvrtání zámku.
6-17
189
Standardní klíče: Jedná se o klíč určený k otevírání dveří. Podle hardwarových
přepínačů by mohl být připojen motor, přestože hardwarový režim zámku
signalizuje připojení elektromagnetu. Klíče pro otevření dveří budou přijaty až po
té, co bude hardwarový režim zámku přeprogramován podle hardwarových
přepínačů. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
190
Stavové klíče: Klíč pro diagnostiku pomocí LED indikátorů. Klíč nezpůsobí žádnou
operaci. Pokud se pokoušíte aktivovat diagnostiku pomocí LED indikátorů, musíte
nejprve použít klíč PPK. Pokud jste se pokoušeli ukončit diagnostiku pomocí LED
indikátorů, nemusí provést žádné další kroky, protože diagnostika je již vypnutá.
191
Klíče PPK: Pokud je zámek v režimu 1 (naformátován, nenaprogramován), nesmí
být použit směnový klíč PPK. Použijte klíč PPK, jenž má neomezenu platnost po
celý den
192
Klíče PPK: Pokud je zámek v režimu 1 (naformátován, nenaprogramován), nesmí
být použit klíč PPK s omezením platnosti pro některé dny v týdnu. Použijte klíč
PPK, jenž nemá omezenu platnost pouze na některé dny v týdnu.
193
Klíče PI pro nastavení čísla/času: Při programování zámek neočekává použití
klíče PI pro nastavení čísla/času, protože žádný z klíčů PI pro nastavení hodin
takový klíč nevyžaduje, nebo všechny potřebné klíče PI pro nastavení čísla/času
byly použity po klíči PI pro nastavení hodin. Chcete-li zkontrolovat datum a čas
hodin zámku, použijte klíč pro zobrazení data a času. Pokud je to nutné, použijte
znovu klíče pro programování hodin.
Chyby základního klíče PI při programování
Kód
Popis
194
Základní klíče PI: Klíč PI se pokusil programovat hardwarový režim na použití
elektromagnetu (nikoli spínačů motorů ), přestože zámek byl již programován
záznamy pro automatické zablokování/odblokování. Pokud zámek není skutečně
opatřen spínači motorů, musíte nejprve odstranit záznamy pro automatické
zablokování. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
195
Základní klíče PI: Klíč PI se pokusil změnit číslo objektu, uložené v paměti zámku,
z výrobního (0) na skutečné (větší než 0) nebo naopak. Operace není povolena,
protože nejprve je nutné vymazat paměť E2, aby se odstranila všechna data klíčů
a záznamy LPI. Požádejte společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6-18
Chybná programovací data (PI) pro nastavení letního času při programování
Kód
Popis
196
PI pro letní čas: Počáteční datum v klíči PI nastane až po koncovém datu pro
nastavení letního času.
197
PI pro letní čas: Klíč PI signalizuje, že by mohl pouze přeprogramovat počáteční
a koncové datum pro letní čas, ale hodnota pravidel pro nastavení letního času je
menší než 2 (nepoužije se specifikované datum). Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
198
PI pro letní čas: Klíč PI se právě pokusil změnit počáteční a koncové datum pro
letní čas, ale hodnota pravidel pro nastavení letního času klíče neodpovídá
hodnotě stejného parametru, uložené v zámku. Požádejte společnost SAFLOK
o odbornou pomoc.
199
PI pro letní čas: Klíč PI se právě pokusil změnit počáteční a koncové datum pro
letní čas, ale hodnota pravidel pro nastavení letního času nebyla pro zámek dosud
naprogramována. Tuto hodnotu je nutné naprogramovat klíčem. Požádejte
společnost SAFLOK o odbornou pomoc.
6-19
Kapitola 7
Rozhraní PMS
Instalace rozhraní PMS pro server PMS
pro zpracování požadavků (PRS)1 ve Windows
Instalace SAFLOK PMS Interface
Pokud při instalaci programového vybavení SAFLOK klepnete na předvolbu Saflok PMS
Interface (PRS&PRC), instaluje se také programové vybavení SAFLOK PMS Interface.
Pokud chcete instalovat rozhraní PMS do existujícího systému SAFLOK, vložte CD-ROM
s programovým vybavením SAFLOK do jednotky CD-ROM, klepněte pouze na předvolbu
Saflok PMS Interface (PRS&PRC) a pokračujte v instalaci.
1
PRS = PMS Request Server = Servr PMS pro zpracování požadavků
7- 1
Spuštění Saflok PRS
Po ukončení instalace spusťte PRS. Restartujte terminál nebo klepněte na nabídku Start,
ukažte na položky Programy (Programs) a Saflok a klepněte na položku Saflok PRS.
Po spuštění serveru PMS pro zpracování požadavků (PRS) se zobrazí následující
dialogové okno. Klepněte na záložku Configuration (Konfigurace).
7- 2
Nastavení konfigurace
Karta Configuration (viz horní obrázek) slouží k nastavení rozhraní. Chcete-li provést
změny v nastavení, klepněte na tlačítko Edit (Upravit), zobrazí se následující dialogové
okno. Pokud chcete pokračovat, musíte zadat identifikační číslo uživatele (User ID)
a heslo (Password). Potom klepněte na tlačítko OK.
7- 3
Jakmile se uživatel přihlásí, může měnit konfiguraci. Výchozí nastavení systému SAFLOK
je: přenosová rychlost 9600 bps, 7 datových bitů, 1 stop bit, sudá parita (Even). Z
uvedených parametrů se zpravidla mění pouze přenosová rychlost, která se obvykle
nastavuje na 19200 bps. Jakékoliv další změny výchozího nastavení by měly být
konzultovány se zástupcem společnosti SAFLOK.
7- 4
Nastavení parametru Comm Port (Komunikační port) udává, který port je použit pro
připojení terminálu PMS. Pro připojení terminálu PMS nedoporučujeme používat adaptéry
s více porty.
7- 5
Parametr PRC Pool Size (Velikost fondu klienta pro zpracování požadavků PMS) udává
pohotovostní počet připravených požadavků na klíč. Jinými slovy, pokud je systémem
PMS vyžadován klíč PMS, SAFLOK vyjme klienta pro plnění požadavků, který v podstatě
představuje připravený požadavek, aby zakódoval klíč. Současně může být generováno
několik takových požadavků, dokud jejich počet nedosáhne hodnotu, kterou udává
parametr Max PMS Requests (Maximální počet požadavků PMS). V zobrazeném
dialogovém okně je maximální počet 10. Pokud vytváření klíčů zpomalí všechny operace,
klienti pro zpracování požadavků budou automaticky ukončeni. Aktivních zůstane pouze
tolik klientů, kolik jich je zvoleno parametrem PRC Pool Size (v uvedeném příkladu 4).
Důvodem, proč je řízen počet klientů PMS pro zpracování požadavků, je skutečnost, že
s rostoucím počtem otevřených klientů se zvyšují paměťové požadavky terminálu.
7- 6
Záznam hlášení
Na kartě Message Log (Deník hlášení) se zobrazují všechna hlášení, která byla
přenesena z PMS do systému SAFLOK a také hlášení, která SAFLOK pošle zpět do PMS.
Chcete-li zobrazit nejnovější informace, klepněte na tlačítko View (Zobrazit) a potom
přesuňte posuvník boční posuvné lišty zdola nahoru.
Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) můžete zobrazené hlášení uložit do souboru a odeslat
elektronickou poštou nebo zkopírovat na disk.
Po klepnutí na tlačítko Clear (Vymazat) se všechna zobrazená hlášení vymažou
a odstraní z obrazovky. Po klepnutí na tlačítko Edit (Upravit) můžete změnit počet hlášení,
která se zobrazí na kartě Message Log.
7- 7
Po označení předvolby RS-232 Enable Logging (Povolit záznam z RS-232) budou
zachytávána data přicházející přes rozhraní RS232. Tato data budou ukládána přímo do
souboru.
Ve spodní části okna se nacházejí dva indikátory Receiving (Příjem) a Transmitting
(Odesílání), které svítí během přenosu dat jedním nebo druhým směrem, pole Comm Port
Status (Stav komunikačního portu), v němž se zobrazuje stav Idle (Nečinný) nebo Active
(Aktivní), a pole PMS, v kterém se zobrazuje Linked (Připojený) nebo Unlinked
(Nepřipojený).
Při ukončení PRS budete muset zadat identifikátor uživatele a heslo. Uvědomte si, že
PRS by měl zůstat stále spuštěný, aby zůstal aktivní pro rozhraní PMS. Pokud ukončíte
server PMS pro zpracování požadavků (PRS), ukončí se i softwarové rozhraní PMS.
7- 8
Požadavek na navázání spojení s PMS
Jakmile se rozhraní poprvé nastaví a spustí, bude se obvykle spouštět bez potíží. Většina
případných problémů zpravidla souvisí s instalací. K testování příslušenství systému
SAFLOK byl vytvořen test, nazvaný TESTPCD.
Po správné instalaci programového vybavení SAFLOK Interface a připojení propojovacího
kabelu z PC se systémem SAFLOK do PC se systémem PMS může být odeslán
požadavek na navázaní spojení. Požadavek, jenž by měl být odeslán systému PMS, má
v ASCII kódu tvar 100000000FE. Po odeslání požadavku obdržíte odpověď, kterou tvoří
následující řetězec 550202000FE. Tento řetězec můžete vidět na kartě Message Log
(Deník hlášení).
Struktura kódu odpovědi je následující:
55 – Potvrzení spojení
02 – Do stanice
02 – Ze stanice
000 – Číslo požadavku
FE – Pevná hodnota
Pokud odpověď nepřijde a indikátory Transmitting a Receiving neblikají, kabel mezi
počítači se systémem SAFLOK a PMS není funkční. Možná potřebujete použít propojovací
kabel s modemovou náhradou, možná je kabel připojen do špatného portu, možná není
terminál správně nastaven. Pokud potíže přetrvávají, spusťte testovací program
TESTPCD.
Ke spuštění programu musí mít vlastník systému PMS nebo systému SAFLOK přenosný
nebo stolní počítač s 3,5" disketovou jednotkou. Potřebný je také propojovací kabel RS232
s konektory s 9 a 25 vývody (jaký používáte ve vašem interním systému), jenž se připojí
do portů na zadní straně terminálu PMS a terminálu SAFLOK. Jedná se o standardní
propojovací kabel, který můžete zakoupit u každého prodejce výpočetní techniky, jestliže
jej již nevlastníte.
Vložte disketu s programem TESTPCD do disketové jednotky počítače, zvolte jednotku
A:\, zadejte TESTPCD_9600 a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li zobrazit dialog pro
odesílání, stiskněte klávesu ESC. Do dialogu pro odesílání zapište 10000000FE
a stiskněte klávesu End. Pokud bude vše v pořádku, rozsvítí se indikátory a na obrazovce
se zobrazí hlášení o připojení.
7- 9
CRS
Nyní můžete přes počítačovou síť odeslat řetězec s požadavkem na vytvoření klíče do
libovolného dostupného kodéru. V následujícím příkladu je uvedena ukázka řetězce
s požadavkem na vytvoření klíče, včetně vysvětlení jeho struktury:
200202100001250_ _ _ _ 71 _ _ _ _ 101FF0102159701000215970100
V následujícím schématu je vysvětlen význam jednotlivých skupin znaků řetězce
s požadavkem na vytvoření klíče. Tento řetězec může být získán z terminálu PMS
a rozložen pro zjištění případné chyby. Symbol _ nahrazuje mezeru.
20 – PCF data 20
02 – Do (číslo stanice)
02 – Z (číslo stanice)
100 – Číslo požadavku
001– Číslo přenosu
250 _ _ _ _ – Heslo
71_ _ _ _ – Číslo pokoje
1 – Úroveň
01 – Kodér (číslo stanice)
FF – LED
01 – Počet klíčů
0215970100 – Datum a čas odhlášení
0215970100 – Datum a čas ukončení platnosti
(20 02 02 100 001 250_ _ _ _ 71 _ _ _ _ 1 01 FF 01 0215970100 0215970100)
Mezi nejčastější potíže, k nimž může dojít, patří:
1)
Zaslané heslo není v systému SAFLOK schválené
2)
Heslo anebo číslo pokoje nejsou zarovnané zleva
3)
Číslo stanice s kodérem je chybné
4)
Chybné datum a čas odhlášení nebo ukončení platnosti
7-10

Podobné dokumenty